προγραμμα δρυμος

7

Transcript of προγραμμα δρυμος

Page 1: προγραμμα δρυμος

Νέες Δεξιότητες για νέες θέσεις Εργασίας στον τομέα των Δασών

Page 2: προγραμμα δρυμος

οι Εταίροι:

Page 3: προγραμμα δρυμος

στόχος και ομάδα στόχος:

Το πρόγραμμα DRYMOS έχει ως στόχο να συμβάλει στη βελτίωση της κατάρτισηδασολόγων, προσφέροντάς τους πλήρη, ποιοτικά και προσανατολισμένα στα αποτε- λέσματα και πρακτική εξάσκηση στα εκπαιδευτικά περιεχόμενα.

ΟιΟι κύριες ομάδες-στόχοι είναι οι εμπλεκόμενοι στη διαχείριση των δασών (δασολόγοι), καθώς και οι τελειόφοιτοι Πανεπιστήμιων αντίστοιχών τμημάτων.

Page 4: προγραμμα δρυμος

Μεθοδολογία & Αποτέλεσμα: Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί με

τη χρήση μια μεικτής μεθόδου εκμάθησης που θα συνδυάζει το e-learning με κλασικές μεθόδους εκπαίδευσης, όπως τα σεμινάρια. Θα ακολουθήσει πιστοποίηση της κατάρτισης. Το περιεχόμενο του e-learninge-learning και η μεθοδολογία κατάρτισης θα μεταφερθούν από τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης (Σλοβακία και Ελβετία), οι οποίες είναι πιο προηγμένες στον τομέα της διαχείρισης των δασών. Το e-learning και η πιστοποίηση θα διευκολύνουν τηντην ανάπτυξη και αναγνώριση των πρακτικών δεξιοτήτων των δασολόγων, γεγονός το οποίο θα βελτιώσει την αειφόρο διαχείριση των δασών.

Page 5: προγραμμα δρυμος

Περιεχόμενο Κατάρτισης e-Learning:

Tα ακόλουθα καινοτόμα εκπαιδευτικά υλικά θα παραχθούν στα πλαίσια του DRYMOS: 1.Τεχνητή αναγέννηση των δασών με αλλαγές στις συνθήκες (διάφορες μέθοδοι για την παραγωγή φυτών προς φύτευση δασικών εκτάσεων) 2.Πυροπροστασία και εθελοντισμός 3.Προστασία από τις πλημμύρες 4.Γνώση 4.Γνώση και αναγνώριση της πανίδας των δασών 5.Διάδοση επιστημονικών πληροφοριών στο ευρύτερο κοινό 6. Καινοτόμες μέθοδοι μέτρησης δασών με χρήση τη ηλεκτρονικού εξοπλισμού 7.Είδη ξυλείας και εμπόριο 8.Μοντέ8.Μοντέλο επιχειρησιακής ανάπτυξης (συμπεριλαμβάνει οικονομικά θέματα, πηγές χρηματοδότησης, κλπ.)

Page 6: προγραμμα δρυμος

Πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα

DRYMOS παρακαλώ επικοινωνήστε με τον συντονιστή του προγράμματος:

ACTION SYNERGY S.A UETP Action Link 1Πατρόκλου 1 & Παραδείσου GR—151 25, Μαρούσι

Αθήνα, Ελλάδα Email: [email protected] Email: [email protected] Tel.: +30 210 68 22 606

Website: www.drymos.eu

Page 7: προγραμμα δρυμος

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα ανακοίνωση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται

σε αυτήν.