μινωικός πολιτισμός

of 31 /31
Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ Ο ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Embed Size (px)

Transcript of μινωικός πολιτισμός

Page 1: μινωικός πολιτισμός

Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ

ΧΑΛΚΟΥ

Ο ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Page 2: μινωικός πολιτισμός

Εποχή του Χαλκού

Χαθήκαμε στο

χρόνο!!! Βοηθήστε

μας!!

3000-2000πχ3000-1375 πχ

1700-1100πχ

Κυκλαδικός πολιτισμός Μυκηναϊκός

πολιτισμόςΜινωικός πολιτισμός

Page 3: μινωικός πολιτισμός

Να εντοπίσετε τις περιοχές στις οποίες αναπτύχθηκε ο κυκλαδικός και

ο μινωικός πολιτισμός.

Page 4: μινωικός πολιτισμός

Ποια ήταν τα σημαντικότερα κέντρα της Μινωικής Κρήτης;

Page 5: μινωικός πολιτισμός

ο Βρεττανός αρχαιολόγος το 1900 (αρχές

20ου αιώνα), γοητευμένος από τον μύθο του

Μινώταυρου και του Θησέα, έφερε στο φως

την πόλη της Κνωσού.

Ο Άρθουρ Έβανς ,

Page 6: μινωικός πολιτισμός

Χρονολογικοί σταθμοί στην πορεία των Μινωικών ανακτόρων

α) 2000 π.Χ. Εμφάνιση των πρώτων ανακτόρων

β) 1700 π.Χ. Καταστροφή τους από ένα μεγάλο σεισμό

γ) 1700-1450 π.Χ.Έχουμε την περίοδο των νέων ανακτόρων

όπου :

ο μινωικός πολιτισμός φτάνει στην μεγαλύτερή του ακμή.

Page 7: μινωικός πολιτισμός

❖ Το πολιτικό, διοικητικό και οικονομικό σύστημα της Κρήτης ήταν

συγκεντρωτικό.

❖ Τα ανάκτορα ήταν κέντρα:

- Διοικητικά (κατοικία άρχοντα),

- Οικονομικά (συγκέντρωναν τα προϊόντα και τα προωθούσαν στην

αγορά),

- Καλλιτεχνικά (κατασκευάζονταν σ’αυτά πολύτιμα αντικείμενα και

καλλιτεχνήματα),

- Θρησκευτικά (πραγματοποιούνταν τελετές ּ συνέρρεε κόσμος).

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΤΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ

Page 8: μινωικός πολιτισμός

Παρατηρώντας την ψηφιακή αναπαράσταση του ανακτόρου της Κνωσού

και τις εικόνες στις επόμενες διαφάνειες, να εντοπίσετε και να

καταγράψετε τα χαρακτηριστικά των μινωικών ανακτόρων.

Page 9: μινωικός πολιτισμός

Χαρακτηριστικά των μινωικών ανακτόρων

Page 10: μινωικός πολιτισμός

.

Page 11: μινωικός πολιτισμός

Κατόψεις ανακτόρων Κνωσού και Φαιστού

Page 12: μινωικός πολιτισμός

Τι κοινό παρατηρείτε στο εσωτερικό των δωματίων;

Page 13: μινωικός πολιτισμός

Ποιο χαρακτηριστικό των μινωικών ανακτόρων προβάλλεται ιδιαίτερα

στις παρακάτω φωτογραφίες;

Page 14: μινωικός πολιτισμός

Ποια χαρακτηριστικά των Μινωικών ανακτόρων μαρτυρούν τον

πρωτοποριακό τρόπο κατασκευής τους;

Page 15: μινωικός πολιτισμός
Page 16: μινωικός πολιτισμός

Τι μπορεί να

συμβολίζει σήμερα

η λέξη λαβύρινθος ;

● Ο όρος Λαβύρινθος χρησιμοποιείται

πολλές φορές για να δηλώσει

οικοδόμημα με πολύπλοκους

διαδρόμους που κάνουν δύσκολη την

έξοδο από αυτό.

● Παιχνίδι κατά το οποίο ο παίχτης πρέπει

να βρει το τέρμα, την έξοδο περνώντας

από περίπλοκες διαδρομές και αδιέξοδα.

● Σαν σύμβολο ο λαβύρινθος εκφράζει τις

δυσκολίες , την αβεβαιότητα και τους

κινδύνους που συνοδεύουν την ανθρώπινη

ζωή.Ο άνθρωπος έχει πολλές δυνατές

επιλογές μπροστά του.Για να πετύχει όμως

πρέπει να διαλέξει τη σωστή.

● Μεταφορικά:Είναι σκέψη,

συλλογισμός πολύπλοκος και

δύσκολος να τον παρακολουθήσει

κανείς.

● Στην ανατομία, χρησιμοποιείται για

όργανα που το σχήμα ή η διάταξή τους

θυμίζουν λαβύρινθο π.χ.ο λαβύρινθος

του αυτιού.

Page 17: μινωικός πολιτισμός

Ας συνοψίσουμε ...

Τα ανάκτορα ήταν κατασκευασμένα ως εξής:

❏ Ήταν προσανατολισμένα στο άξονα Βορρά –Νότου,

❏ Αποτελούνταν από πολλές πτέρυγες δωματίων

(=συγκροτήματα κτιρίων),

❏ Τα δωμάτια αναπτύσσονταν γύρω από μία ορθογώνια αυλή,

❏ Ήταν πολυώροφα με κλίμακες (=σκάλες) και φωταγωγούς,

❏ Είχαν σύστημα ύδρευσης και αποχέτευσης,

❏ Αρκετοί χώροι ήταν διακοσμημένοι με τοιχογραφίες,

❏ Ήταν ανοχύρωτα.

Page 18: μινωικός πολιτισμός

Με ποιους λαούς έχουν εμπορικές σχέσεις οι Μινωίτες;

ΜΙΝΩΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΟΚΡΑΤΙΑ:Να παρατηρήσετε στο χάρτη τη

γεωγραφική θέση της Κρήτης . Με βάση αυτή να εξηγήσετε τη μινωική

θαλασσοκρατορία.

Page 19: μινωικός πολιτισμός

Ο Μίνως είναι το αρχαιότερο από την παράδοση πρόσωπο που απέκτησε

στόλο και κατόρθωσε να γίνει κύριος του μεγαλύτερου μέρους της

ελληνικής θάλασσας. Επέβαλε την κυριαρχία του στις Κυκλάδες και

εγκατέστησε στις περισσότερες τις πρώτες αποικίες.

Θουκυδίδης Α, 4

Ο Θουκυδίδης γράφει περίπου 1.200 χρόνια μετά τη μινωική ακμή.

Τι σημαίνει αυτό;

Η ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΩΝ

ΚΡΗΤΩΝ

Page 20: μινωικός πολιτισμός

Μ Ι Ν Ω Ι Κ Ο ΠΛΟΙΑΡΙΟ

(αναπαράσταση )

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ

(Κυκλάδες) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

(Κύπρος,Αίγυπτος)

Page 21: μινωικός πολιτισμός

Ιδιαίτερα την περίοδο των νέων

ανακτόρων (1700-1450π.Χ)

Οι Μινωίτες κυριαρχούν στο Αιγαίο

εμπορικά.

Τα καλλιτεχνικά τους έργα

είναι περιζήτητα.

Εμβολοφόρο πλοίο 14-13ος αιώνας π.Χ.

(Αναπαράσταση)

ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Page 22: μινωικός πολιτισμός

Μινωίτες έμποροι και ναυτικοί

φαίνεται να απεικονίζονται σε

αιγυπτιακούς τάφους προσφέροντας

έργα μεταλλοτεχνίας, λιθοτεχνίας και

κοσμηματοτεχνίας σε Αιγύπτιους

αξιωματούχους με τους οποίους

συναλλάσσονταν.

Οι Μινωίτες προωθούν τα προϊόντα τους και στην Αίγυπτο.

Page 23: μινωικός πολιτισμός

Ποια προϊόντα άραγε είχαν σε αφθονία και εξήγαγαν οι Μινωίτες;

κρασί

υφάσματα

Κνωσός , αποθήκες

δέρματακρασί

λάδι

ξυλεία

Page 24: μινωικός πολιτισμός

Τι χρειάζονταν οι Μινωίτες για την κατασκευή

όπλων , εργαλείων και καλλιτεχνημάτων;

άργυρο(από τις

Κυκλάδες)

χαλκό (από την

Κύπρο)

χρυσό

πολύτιμους

λίθους

Επομένως,

χρειάζονταν μέταλλα

και πρώτες ύλες ,

τα οποία εισήγαγαν.

Page 25: μινωικός πολιτισμός

Η ΓΡΑΦΗ

ΣΤΗ ΜΙΝΩΙΚΗ ΚΡΗΤΗ

Page 26: μινωικός πολιτισμός

Δείγμα

αντιπροσωπευτικό είναι

ο δίσκος της Φαιστού.

Δεν έχει αποκρυπτογραφηθεί !

Page 27: μινωικός πολιτισμός

Η ανάπτυξη του εμπορίου και η περίπλοκη διοικητική και κοινωνική

οργάνωση επέβαλε την ύπαρξη γραφής.

Ο πήλινος δίσκος της Φαιστού (οι δύο όψεις του)

Page 28: μινωικός πολιτισμός

Ο δίσκος της Φαιστού ανακαλύφθηκε

στις 3 Ιουνίου 1908, από τον Ιταλό

αρχαιολόγο Λουΐτζι Περνιέ, στην

μινωική πόλη της Φαιστού και

χρονολογείται πιθανώς στον 17ο αιώνα

π.Χ.

Στις δύο όψεις του βρίσκονται 45

διαφορετικά σύμβολα, πολλά από τα

οποία αναπαριστούν εύκολα

αναγνωρίσιμα αντικείμενα, όπως

ανθρώπινες μορφές, ψάρια, πουλιά,

έντομα, φυτά κ.α.

Σχεδιαστική αναπαράσταση της μιας όψης του δίσκου της Φαιστού

Page 29: μινωικός πολιτισμός

Η Γραμμική γραφή Α , που ήταν το δεύτερο σύστημα γραφής , ήταν

συλλαβική.

(συλλαβική γραφή = κάθε σημείο αντιστοιχούσε σε μία συλλαβή.)

Δεν αποκρυπτογραφήθηκε

Page 30: μινωικός πολιτισμός

ΟΙ ΜΥΚΗΝΑΙΟΙ ΣΤΗΝ ΚΝΩΣΟ

▪ Τα ανάκτορα (πλην της Κνωσού)

καταστρέφονται από σεισμό (1450π.Χ)

▪ Το ανάκτορο της Κνωσού καταστρέφεται

(1370π.Χ).

▪ Η Κρήτη μετατρέπεται σε επαρχία του

μυκηναϊκού κόσμου.

▪ Οι Μυκηναίοι καταλαμβάνουν την Κνωσό

και κυριαρχούν σε μεγάλο μέρος της Κρήτης.

Page 31: μινωικός πολιτισμός

Σαλβαράκη Ειρήνη - Ορφανουδάκη Ιωάννα

Γαβριήλ Χριστοθέα

Συνδημιουργία με google drive

Σχολικό έτος 2013- 2014