Γεωμετρικός πολιτισμός

of 37 /37
Μάθημα 9ο Μάθημα 9ο Γεωμετρική εποχή Γεωμετρική εποχή 1100-800π.Χ. 1100-800π.Χ.

Embed Size (px)

Transcript of Γεωμετρικός πολιτισμός

Page 1: Γεωμετρικός πολιτισμός

Μάθημα 9οΜάθημα 9οΓεωμετρική Γεωμετρική

εποχήεποχή1100-800π.Χ.1100-800π.Χ.

Page 2: Γεωμετρικός πολιτισμός

Μια κοινωνία σε κρίσηΜια κοινωνία σε κρίση τι σημαίνει αυτό;τι σημαίνει αυτό; μείωση πληθυσμούμείωση πληθυσμού γεωργία, κτηνοτροφίαγεωργία, κτηνοτροφία οικιακή οικονομία > τι σημαίνει;οικιακή οικονομία > τι σημαίνει; κεντρική εξουσία > σχεδόν κεντρική εξουσία > σχεδόν

εξαφανίζεταιεξαφανίζεται οικογένεια > χωριό, ομάδαοικογένεια > χωριό, ομάδα

Page 3: Γεωμετρικός πολιτισμός

Τι κάνει η γυναίκα της Τι κάνει η γυναίκα της εικόνας;εικόνας;

Page 4: Γεωμετρικός πολιτισμός

Όμως από το 950π.Χ.Όμως από το 950π.Χ. τι συμβαίνει;τι συμβαίνει; αναγέννησηαναγέννηση σε ποιους τομείς;σε ποιους τομείς; τεχνολογικότεχνολογικό δημογραφικόδημογραφικό πνευματικόπνευματικό εξηγούμε τους όρουςεξηγούμε τους όρους

Page 5: Γεωμετρικός πολιτισμός

Οι ελληνικές φυλές Οι ελληνικές φυλές μετακινούνταιμετακινούνται

από τα βόρεια προς τα νότιααπό τα βόρεια προς τα νότια πού πηγαίνουν;πού πηγαίνουν; οι Δωριείςοι Δωριείς οι Αιολείςοι Αιολείς οι Ίωνεςοι Ίωνες οι κοινότητες συνενώνονταιοι κοινότητες συνενώνονται αποτέλεσμα;αποτέλεσμα; φυλετικό κράτος φυλετικό κράτος Κατανοώ τον όρο «φυλή»Κατανοώ τον όρο «φυλή»

Page 6: Γεωμετρικός πολιτισμός

Δείχνω στον χάρτη τις Δείχνω στον χάρτη τις μετακινήσεις των ελληνικών μετακινήσεις των ελληνικών

φύλωνφύλων

Page 7: Γεωμετρικός πολιτισμός

Ποιος κυβερνά;Ποιος κυβερνά; ο βασιλιάςο βασιλιάς πώς εκλέγεται;πώς εκλέγεται; από συνέλευση πολεμιστώναπό συνέλευση πολεμιστών αργότερα > κληρονομικόςαργότερα > κληρονομικός τι μετράει στην εκλογήτι μετράει στην εκλογή > δηλαδή > δηλαδή ποιο είναι το κριτήριο;ποιο είναι το κριτήριο; να είναι ο ικανότερος πολεμιστήςνα είναι ο ικανότερος πολεμιστής από πού τα γνωρίζουμε όλα αυτά;από πού τα γνωρίζουμε όλα αυτά;

Page 8: Γεωμετρικός πολιτισμός

Γιατί μεταναστεύουν οι Γιατί μεταναστεύουν οι Έλληνες;Έλληνες;

στενότητα χώρουστενότητα χώρου οικονομικός μαρασμόςοικονομικός μαρασμός ανασφάλειαανασφάλεια πού πηγαίνουν;πού πηγαίνουν; στα νησιά του Αιγαίουστα νησιά του Αιγαίου στη δυτική Μικρά Ασίαστη δυτική Μικρά Ασία πώς ονομάζουμε αυτό το φαινόμενο;πώς ονομάζουμε αυτό το φαινόμενο; Πρώτο ελληνικό αποικισμόΠρώτο ελληνικό αποικισμό

Page 9: Γεωμετρικός πολιτισμός

Το ταξίδι των ΕλλήνωνΤο ταξίδι των Ελλήνων Ποιοι;Ποιοι;

ΑιολείςΑιολείς

ΊωνεςΊωνες

ΔωριείςΔωριείς

Πού;Πού;

Λέσβο, Τένεδο, Λέσβο, Τένεδο, βόρεια Μικρά Ασίαβόρεια Μικρά Ασία

Χίο, Σάμο, Χίο, Σάμο, κεντρική Μικρά κεντρική Μικρά ΑσίαΑσία

Ρόδο, Κω, Ρόδο, Κω, νότια Μικρά Ασίανότια Μικρά Ασία

Page 10: Γεωμετρικός πολιτισμός

Οι ΑιολείςΟι Αιολείς Πού εγκαθίστανται Πού εγκαθίστανται

οι Αιολείς;οι Αιολείς;

στην Τένεδοστην Τένεδο στη Λέσβοστη Λέσβο στη βόρεια Μικρά στη βόρεια Μικρά

ΑσίαΑσία

Page 11: Γεωμετρικός πολιτισμός

Οι ΊωνεςΟι Ίωνες Πού εγκαθίστανται Πού εγκαθίστανται

οι Ίωνες;οι Ίωνες;

στη Σάμοστη Σάμο στη Χίοστη Χίο στην κεντρική στην κεντρική

Μικρά ΑσίαΜικρά Ασία

Page 12: Γεωμετρικός πολιτισμός

Ποια ήταν η πορεία των Ποια ήταν η πορεία των Ιώνων;Ιώνων;

Page 13: Γεωμετρικός πολιτισμός

Ποια ήταν η πορεία των Ποια ήταν η πορεία των Δωριέων;Δωριέων;

Page 14: Γεωμετρικός πολιτισμός

Πού εγκαθίστανται οι Πού εγκαθίστανται οι Δωριείς;Δωριείς;

στη Ρόδοστη Ρόδοστην Κωστην Κωστη νότια Μικρά Ασίαστη νότια Μικρά Ασία

Page 15: Γεωμετρικός πολιτισμός

Οι έλληνες άποικοιΟι έλληνες άποικοι με τι ασχολούνται;με τι ασχολούνται; γεωργία, εμπόριογεωργία, εμπόριο

αποτέλεσμα;αποτέλεσμα; σημαντικές πόλεις > πλούτος > σημαντικές πόλεις > πλούτος >

πολιτισμόςπολιτισμός

οικονομική ευρωστία : οικονομική ευρωστία : με ποια λέξη από με ποια λέξη από τις παραπάνω ταιριάζει ο όρος αυτός;τις παραπάνω ταιριάζει ο όρος αυτός;

Page 16: Γεωμετρικός πολιτισμός

ΉτανΉταν πάντα ειρηνική πάντα ειρηνική η εγκατάσταση των αποίκων;η εγκατάσταση των αποίκων;

Page 17: Γεωμετρικός πολιτισμός

Ελληνικοί εμπορικοί σταθμοί Ελληνικοί εμπορικοί σταθμοί στη Μεσόγειο τον 8ο αι. π.Χ.στη Μεσόγειο τον 8ο αι. π.Χ.

Page 18: Γεωμετρικός πολιτισμός

Τα ομηρικά έπηΤα ομηρικά έπη ποια είναι;ποια είναι; Ιλιάδα, ΟδύσσειαΙλιάδα, Οδύσσεια ποιος τα έγραψε;ποιος τα έγραψε; στόχος;στόχος; ξαναζωντανεύουν το ξαναζωντανεύουν το

παρελθόνπαρελθόν γιατί;γιατί; οι Έλληνες οι Έλληνες

αναζητούν την αναζητούν την καταγωγή τουςκαταγωγή τους

Page 19: Γεωμετρικός πολιτισμός

Τα ομηρικά έπη Τα ομηρικά έπη ποια εποχή ποια εποχή

αφηγούνται;αφηγούνται; την γεωμετρικήτην γεωμετρική δηλαδή;δηλαδή; 1100-800π.Χ.1100-800π.Χ.

σε σχέση με την σε σχέση με την μυκηναϊκή εποχή;μυκηναϊκή εποχή;

είναι είναι μεταγενέστερημεταγενέστερη

Χαρακτηριστικά Χαρακτηριστικά εποχής :εποχής :

αστάθειααστάθεια ανισότηταανισότητα οι βασιλείς :οι βασιλείς : κατορθώματακατορθώματα ληστρικές ληστρικές

επιδρομέςεπιδρομές κατανομή λείαςκατανομή λείας γιορτές, αγώνεςγιορτές, αγώνες

Page 20: Γεωμετρικός πολιτισμός

Τι καταλαβαίνετε για τις Τι καταλαβαίνετε για τις ταφικές συνήθειες της εποχής;ταφικές συνήθειες της εποχής;

Page 21: Γεωμετρικός πολιτισμός

Τι βλέπετε στην εικόνα;Τι βλέπετε στην εικόνα;

Page 22: Γεωμετρικός πολιτισμός

Μιλάμε για την γραφήΜιλάμε για την γραφή η Γραμμική Β΄ > εξαφανίζεταιη Γραμμική Β΄ > εξαφανίζεται 750π.Χ. > νέα γραφή750π.Χ. > νέα γραφή το ελληνικό αλφάβητοτο ελληνικό αλφάβητο από πού προέρχεται;από πού προέρχεται; από το φοινικικόαπό το φοινικικό με προσθήκη φωνηέντωνμε προσθήκη φωνηέντων ποιο αλφάβητο προέρχεται από το ποιο αλφάβητο προέρχεται από το

ελληνικό;ελληνικό;

Page 23: Γεωμετρικός πολιτισμός

Το ελληνικό αλφάβητοΤο ελληνικό αλφάβητο

Η εξέλιξη του ελληνικού αλφάβητου από Η εξέλιξη του ελληνικού αλφάβητου από το φοινικικό το φοινικικό

Τι παρατηρείτε;Τι παρατηρείτε;

Page 24: Γεωμετρικός πολιτισμός

Οι ελληνικές διάλεκτοιΟι ελληνικές διάλεκτοι

Page 25: Γεωμετρικός πολιτισμός
Page 26: Γεωμετρικός πολιτισμός

Η γραφή απλοποιείταιΗ γραφή απλοποιείται αυτό τι σημαίνει;αυτό τι σημαίνει; γίνεται κτήμα περισσότερων ανθρώπωνγίνεται κτήμα περισσότερων ανθρώπων ενώ παλιότερα;ενώ παλιότερα; αποτέλεσμα;αποτέλεσμα; περισσότεροι μπορούν περισσότεροι μπορούν να διαβάζουν & να γράφουννα διαβάζουν & να γράφουν άρα:άρα: συμμετέχουν στη γνώση & στον συμμετέχουν στη γνώση & στον

πολιτισμόπολιτισμό

Page 27: Γεωμετρικός πολιτισμός

Γεωμετρική τέχνηΓεωμετρική τέχνη από πού παίρνει το από πού παίρνει το

όνομά της;όνομά της; από τα γεωμετρικά από τα γεωμετρικά

σχέδια στα αγγείασχέδια στα αγγεία τα μεγάλα αγγεία τα μεγάλα αγγεία

χρησιμοποιούνται χρησιμοποιούνται ως τι;ως τι;

ως ως σήμα τάφουσήμα τάφου τι σημαίνει αυτό;τι σημαίνει αυτό;

δηλαδή;δηλαδή; ομόκεντροι κύκλοιομόκεντροι κύκλοι ημικύκλιαημικύκλια τρίγωνατρίγωνα ρόμβοιρόμβοι μαίανδροιμαίανδροι ομοιόμορφες σειρέςομοιόμορφες σειρές μορφές ανθρώπων, μορφές ανθρώπων,

ζώωνζώων

Page 28: Γεωμετρικός πολιτισμός

Ποια τα χαρακτηριστικά της Ποια τα χαρακτηριστικά της γεωμετρικής τέχνης;γεωμετρικής τέχνης;

Page 29: Γεωμετρικός πολιτισμός

Εντοπίζω τα χαρακτηριστικά Εντοπίζω τα χαρακτηριστικά της γεωμετρικής τέχνηςτης γεωμετρικής τέχνης

Page 30: Γεωμετρικός πολιτισμός

Περιγράφω τη διακόσμησηΠεριγράφω τη διακόσμηση

Page 31: Γεωμετρικός πολιτισμός

Τι σας εντυπωσιάζει στην καρφίτσα της Τι σας εντυπωσιάζει στην καρφίτσα της εποχής;εποχής;

Χάλκινη ομάδα ανδρών : τι σας θυμίζει;Χάλκινη ομάδα ανδρών : τι σας θυμίζει;

Page 32: Γεωμετρικός πολιτισμός

Γεωμετρική αρχιτεκτονικήΓεωμετρική αρχιτεκτονική μεγάλοι ναοίμεγάλοι ναοί οι τοίχοι : από λίθους & πλίνθουςοι τοίχοι : από λίθους & πλίνθους οι στέγες : από πηλό & κλαδιάοι στέγες : από πηλό & κλαδιά τα σπίτιατα σπίτια > μικρά > μικρά οι οικισμοίοι οικισμοί > μικροί > μικροί χτίζονται σε υψώματα > χτίζονται σε υψώματα > γιατί;γιατί; ή οχυρώνονται με τι; ή οχυρώνονται με τι;

Page 33: Γεωμετρικός πολιτισμός

Αναπαράσταση ναού στη Αναπαράσταση ναού στη ΝάξοΝάξο

Page 34: Γεωμετρικός πολιτισμός

Γεωμετρική αρχιτεκτονικήΓεωμετρική αρχιτεκτονική

Page 35: Γεωμετρικός πολιτισμός

Γεωμετρικός οικισμόςΓεωμετρικός οικισμόςστην Άνδροστην Άνδρο

Page 36: Γεωμετρικός πολιτισμός

Οχυρωμένος γεωμετρικός Οχυρωμένος γεωμετρικός οικισμόςοικισμός

στη Σμύρνηστη Σμύρνη

Page 37: Γεωμετρικός πολιτισμός

Αναπαράσταση γεωμετρικού Αναπαράσταση γεωμετρικού οικισμού στη Χίοοικισμού στη Χίο