Μικρή έρευνα για κάποιες μορφές ρατσισμού

of 23 /23
Μικρή έρευνα σε μαθητές της Γ΄Γυμνασίου και τους καθηγητές του 2 ου Γυμνασίου Ρόδου (από τους μαθητές της Γ2)

Embed Size (px)

Transcript of Μικρή έρευνα για κάποιες μορφές ρατσισμού

Page 1: Μικρή έρευνα για κάποιες μορφές ρατσισμού

Μικρή έρευνα σε μαθητές της

Γ΄Γυμνασίου και τους

καθηγητές του 2ου Γυμνασίου

Ρόδου

(από τους μαθητές της Γ2)

Page 2: Μικρή έρευνα για κάποιες μορφές ρατσισμού

0

20

40

60

80

100

120

Άνδρες ΝΑΙ ΌΧΙ Γυναίκες ΝΑΙ ΌΧΙ

Πιστεύετε ότι στις μέρες μας υπάρχει ρατσισμός;

Γιατί;

Α) φόβος προς το διαφορετικό

Β) ύπαρξη κοινωνικών ανισοτήτων

Γ) συμπλέγματα ανωτερότητας/κατωτερότητας

Page 3: Μικρή έρευνα για κάποιες μορφές ρατσισμού

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Άνδρες ΝΑΙ ΌΧΙ Γυναίκες ΝΑΙ ΌΧΙ

Θεωρείς τον εαυτό σου Ρατσιστή;

Page 4: Μικρή έρευνα για κάποιες μορφές ρατσισμού

36%

0%20%

16%

28%

Σας ενοχλεί το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα υπάρχουν πολλοί

αλλοδαποί;

Με ενοχλεί λίγο Με ενοχλεί πολύ

Με ενοχλεί αρκετά Δεν με ενοχλεί καθόλου

Μου είναι αδιάφορο

ΑΝΔΡΕΣ

Page 5: Μικρή έρευνα για κάποιες μορφές ρατσισμού

35%

0%12%

40%

13%

Σας ενοχλεί το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα υπάρχουν πολλοί αλλοδαποί;

Με ενοχλεί λίγο Με ενοχλεί πολύ

Με ενοχλεί αρκετά Δεν με ενοχλεί καθόλου

Μου είναι αδιάφορο

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Page 6: Μικρή έρευνα για κάποιες μορφές ρατσισμού

0

20

40

60

80

100

120

Άνδρες ΝΑΙ ΌΧΙ Γυναίκες ΝΑΙ ΌΧΙ

Θα καθόσασταν στο ίδιο θρανίο με έναν αλλοδαπό;

Page 7: Μικρή έρευνα για κάποιες μορφές ρατσισμού

Έχουν δουλέψει για λογαριασμό σας αλλοδαποί;

Αν ναι, τι εντύπωση σχηματίσατε γι’ αυτούς;

Οι πιο πολλοί από αυτούς που απάντησαν <ναι> στο

παραπάνω ερώτημα πιστεύουν ότι οι αλλοδαποί είναι

καλοί άνθρωποι, φαίνεται να έχουν σχηματίσει θετική

εντύπωση γι’ αυτούς, είναι φιλικοί και εργατικοί και

έχουν καλή συμπεριφορά. Άλλοι πάλι από τους

ερωτηθέντες φαίνεται να έχουν μέτρια εντύπωση για

τους αλλοδαπούς που έχουν δουλέψει για λογαριασμό

τους και αποφεύγουν να τους προσλάβουν.

Page 8: Μικρή έρευνα για κάποιες μορφές ρατσισμού

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Άνδρες ΝΑΙ ΌΧΙ Γυναίκες ΝΑΙ ΌΧΙ

Θα δουλεύατε ποτέ για έναν αλλοδαπό διευθυντή;

Page 9: Μικρή έρευνα για κάποιες μορφές ρατσισμού

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Άνδρες ΝΑΙ ΌΧΙ Γυναίκες ΝΑΙ ΌΧΙ

Θα παντρευόσασταν έναν άνθρωπο από διαφορετική φυλή ;

Page 10: Μικρή έρευνα για κάποιες μορφές ρατσισμού

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Άνδρες ΝΑΙ ΌΧΙ Γυναίκες ΝΑΙ ΌΧΙ

Θα αφήνατε το παιδί σας να κάνει παρέα με έναν ομοφυλόφιλο;

Page 11: Μικρή έρευνα για κάποιες μορφές ρατσισμού

Αν το παιδί σας ήταν ομοφυλόφιλο, τι στάση

θα κρατούσατε;

Άνδρες → οι περισσότεροι θα το έδιωχναν

από την οικογένεια.

Γυναίκες → οι περισσότερες θα το αποδέχονταν

στην οικογένεια.

Page 12: Μικρή έρευνα για κάποιες μορφές ρατσισμού

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Άνδρες ΝΑΙ ΌΧΙ Γυναίκες ΝΑΙ ΌΧΙ

Πιστεύεις ότι η οικογένειά σου αντιμετωπίζει ρατσιστικά τους αλλοδαπούς και τους

ομοφυλόφιλους;

Γιατί;

Α) φόβος

Β)στερεότυπα

Γ) οικονομικοί λόγοι

Page 13: Μικρή έρευνα για κάποιες μορφές ρατσισμού

99%

1%0%

Αν βλέπατε στον δρόμο ένα άτομο με ειδικές ανάγκες τι θα

αισθανόσασταν;

Λύπη,Στενοχώρια Περιφρόνηση Κοροϊδία

ΑΝΔΡΕΣ

Page 14: Μικρή έρευνα για κάποιες μορφές ρατσισμού

90%

5%

2% 3%

Αν βλέπατε στο δρόμο ένα άτομο με ειδικές ανάγκες τι θα αισθανόσασταν;

Λύπη,Στενοχώρια

Περιφρόνηση

Κοροϊδία

Φυσιολογικά

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Page 15: Μικρή έρευνα για κάποιες μορφές ρατσισμού

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Άνδρες ΝΑΙ ΌΧΙ Γυναίκες ΝΑΙ ΌΧΙ

Νομίζετε ότι τα άτομα με ειδικές ανάγκες νιώθουν μειονεκτικά όταν κυκλοφορούν έξω;

Page 16: Μικρή έρευνα για κάποιες μορφές ρατσισμού

0

20

40

60

80

100

120

Άνδρες ΝΑΙ ΌΧΙ Γυναίκες ΝΑΙ ΌΧΙ

Εάν ένα άτομο με ειδικές ανάγκες χρειαζόταν βοήθεια, θα το βοηθούσατε;

Page 17: Μικρή έρευνα για κάποιες μορφές ρατσισμού

68%0%

16%

16%

Ποια από τις παρακάτω μορφές ρατσισμού θρεωρείτε ότι βρίσκεται σε

μεγαλύτερη έξαρση;

Ως προς τους αλλοδαπούς

Ως προς τους ομοφυλόφιλους

Ως προς τα Α.Μ.Ε.Α.

Άκυρα

ΑΝΔΡΕΣ

Page 18: Μικρή έρευνα για κάποιες μορφές ρατσισμού

67%

15%

13%

5%

Ποια από τις παρακάτω μορφές ρατσισμού θεωρείτε ότι βρίσκεται σε μεγαλύτερη

έξαρση;

Ως προς τους αλλοδαπούς

Ως προς τους ομοφυλόφιλους

Ως προς τα Α.Μ.Ε.Α.

Άκυρα

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Page 19: Μικρή έρευνα για κάποιες μορφές ρατσισμού

48%

48%

4%

Εάν δεν βρίσκατε δουλειά στη χώρα σας, θα αναζητούσατε εργασία σε άλλη χώρα;

ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΌΧΙ

ΑΝΔΡΕΣ

Page 20: Μικρή έρευνα για κάποιες μορφές ρατσισμού

35%

57%

8%

Εάν δεν βρίσκατε δουλειά στη χώρα σας, θα αναζητούσατε εργασία σε άλλη χώρα;

ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΌΧΙ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Page 21: Μικρή έρευνα για κάποιες μορφές ρατσισμού

Με την ολοκλήρωση της μικρής αυτής έρευναςγίνεται φανερό πως δεν υπάρχουν διακρίσειςανάμεσα στους μαθητές τους σχολείου μας, όσοναφορά το χρώμα και την καταγωγή. Όλοιαναπτύσσουν τις παρέες τους κάνοντας φιλίες μεόλα τα άτομα. Είναι πολύ σημαντικό γεγονόςαυτό, αφού από το σχολείο, την εκπαίδευση καιτην οικογένεια οι νεαροί μαθητές ωριμάζουνμαθαίνουν να μην κάνουν διακρίσεις, όλα ταβλέπουν ισότιμα και φυσικά γίνονται καλύτεροιάνθρωποι στην κοινωνία. Είναι ευχάριστο ναβλέπουμε πως δεν υπάρχουν διακρίσεις στοσχολείο μας και ακόμη πιο ευχάριστο νααντιμετωπίζουμε το διαφορετικό ισότιμαδίνοντάς του μεγάλη αξία και σημασία.

Page 22: Μικρή έρευνα για κάποιες μορφές ρατσισμού
Page 23: Μικρή έρευνα για κάποιες μορφές ρατσισμού