φάση β

of 43 /43
«Αξιολόγηση του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ ΚΩ και εφαρμογή μοντέλου ελέγχου διαρροών με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών» Δρ. Β. Κανακούδης, Επίκουρος Καθηγητής, Πολιτικός Μηχανικός PhD Κ. Γκονέλας, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτορας Εργαστήριο Υδρομηχανικής & Περιβαλλοντικής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Embed Size (px)

Transcript of φάση β

Page 1: φάση β

«Αξιολόγηση του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ ΚΩ και εφαρμογή μοντέλου

ελέγχου διαρροών με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών»

Δρ. Β. Κανακούδης, Επίκουρος Καθηγητής, Πολιτικός Μηχανικός PhDΚ. Γκονέλας, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος ΔιδάκτοραςΕργαστήριο Υδρομηχανικής & Περιβαλλοντικής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Page 2: φάση β

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ1. Η Χαρτογράφηση, η ανάλυση κόμβων και η παράδοση του δικτύου σε μορφή

CAD, επάνω σε ψηφιοποιημένο υπόβαθρο.

2. Η Υδραυλική επίλυση του δικτύου της ΔΕΥΑ ΚΩ με τη βοήθεια του προγράμματος WaterCad 6.5. Ως έτος επίδειξης της επίλυσης λήφθηκε το 2008.

Page 3: φάση β

ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Δρ. Β. Κανακούδης, Επ. ΚαθηγητήςΤμήμα Πολ/κων Μηχ/κων Π.Θ[email protected]

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΥΑ ΚΩ, «Αξιολόγηση του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ ΚΩ και εφαρμογή μοντέλου ελέγχου των διαρροών με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών», Κως 31/05/2010

Κ. Γκονέλας, Πολιτικός ΜηχανικόςΥποψήφιος Διδάκτωρ Π.Θ[email protected]

1. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

2. ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΩ

3. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥ

4. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

5. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ AUTOCAD

6. EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ

7. ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ WATERCAD

8. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΧΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

9. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ & ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ

10. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Page 4: φάση β

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ(1)

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΣΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ

20.000 μόνιμοι καταναλωτές 50.000 εποχικοί καταναλωτές

12.579 m /24ωρο (καλοκαίρι) 3

5.927 m /24ωρο (χειμώνας) 3

σχέση μεταβολής 1/2

μεγάλος αριθμός ξενοδοχειακών μονάδων υδρεύεται από ιδιωτικές γεωτρήσεις

Δρ. Β. Κανακούδης, Επ. ΚαθηγητήςΤμήμα Πολ/κων Μηχ/κων Π.Θ[email protected]

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΥΑ ΚΩ, «Αξιολόγηση του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ ΚΩ και εφαρμογή μοντέλου ελέγχου των διαρροών με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών», Κως 31/05/2010

Κ. Γκονέλας, Πολιτικός ΜηχανικόςΥποψήφιος Διδάκτωρ Π.Θ[email protected]

Page 5: φάση β

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ(2)

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

ΣΦΑΓΕΙΩΝ (2.550 κ.μ.): 8 γεωτρήσεις

ΙΤΑΛΙΚΕΣ/ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ (1.800 κ.μ.): 9 γεωτρήσεις

ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΗ (500 κ.μ.): 5 γεωτρήσεις

ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ

Μια περιορισμένη ανώτατη στην περιοχή Ασκληπιείου που τροφοδοτείται απευθείας από το φρεάτιο φόρτισης της Βορίνας

Η υπερκείμενη που τροφοδοτεί τις περιοχές Πλατάνι, Παραδείσι και Άγιο Νεκτάριο στα νότια υψώματα μεταξύ +30 και +50. Η ζώνη αυτή εξυπηρετείται από την υπερκείμενη Δεξαμενή στο +72, που τροφοδοτεί αγωγό κεφαλής Φ200 σε ισουψή από Πλατάνι μέχρι Παραδείσι

Η κύρια χαμηλή ζώνη καλύπτει ποσοστό ζήτησης 95% της πόλης. Αυτή τροφοδοτείται από την Ιταλική και την δεξαμενή Σφαγείων

Δρ. Β. Κανακούδης, Επ. ΚαθηγητήςΤμήμα Πολ/κων Μηχ/κων Π.Θ[email protected]

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΥΑ ΚΩ, «Αξιολόγηση του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ ΚΩ και εφαρμογή μοντέλου ελέγχου των διαρροών με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών», Κως 31/05/2010

Κ. Γκονέλας, Πολιτικός ΜηχανικόςΥποψήφιος Διδάκτωρ Π.Θ[email protected]

Page 6: φάση β

Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Έντονες βυθίσεις της πιεζομετρικής επιφάνειας κατά τις ώρες μέγιστης ζήτησης.

Ανεπάρκεια έως διακοπή παροχής σε ορισμένους καταναλωτές σε υψηλές και απομακρυσμένες περιοχές.

Τοπικά προβλήματα ανεπάρκειας του ιταλικού δικτύου και μέσα στην πόλη.

εκτιμώμενο υψηλό ποσοστό διαρροών. Η διαφορά τιμολογούμενης και συνολικά διατιθέμενης ποσότητας νερού είναι μεγαλύτερη του 30%.

Δρ. Β. Κανακούδης, Επ. ΚαθηγητήςΤμήμα Πολ/κων Μηχ/κων Π.Θ[email protected]

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΥΑ ΚΩ, «Αξιολόγηση του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ ΚΩ και εφαρμογή μοντέλου ελέγχου των διαρροών με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών», Κως 31/05/2010

Κ. Γκονέλας, Πολιτικός ΜηχανικόςΥποψήφιος Διδάκτωρ Π.Θ[email protected]

Page 7: φάση β

Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Συγκέντρωση χαρτών ΓΥΣ

Η ψηφιοποίηση χαρτών της προηγούμενης μελέτης είχε περιορισθεί στις εντός σχεδίου περιοχές της πόλης της Κω και των περιφερειακών οικισμών. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η γεωγραφική πληροφορία σε όλη την περιοχή όπου εκτείνεται το δίκτυο ύδρευσης, και κυρίως για πληροφορίες υψομέτρου, χρησιμοποιήθηκαν οι χάρτες 1:5.000 της ΓΥΣ.

Ενημέρωση από τεχνικούς της ΔΕΥΑ ΚΩ

Για την διάταξη των βασικών έργων εσωτερικών και εξωτερικών υδραγωγείων Για την ιστορική εξέλιξη του δικτύου Για τη διακύμανση και το μέγεθος της ζήτησης Για τα προβλήματα υδροδότησης (π.χ. επάρκεια πιέσεων, τρόπος λειτουργίας

δικτύου)

Δρ. Β. Κανακούδης, Επ. ΚαθηγητήςΤμήμα Πολ/κων Μηχ/κων Π.Θ[email protected]

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΥΑ ΚΩ, «Αξιολόγηση του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ ΚΩ και εφαρμογή μοντέλου ελέγχου των διαρροών με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών», Κως 31/05/2010

Κ. Γκονέλας, Πολιτικός ΜηχανικόςΥποψήφιος Διδάκτωρ Π.Θ[email protected]

Page 8: φάση β

Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Η μεθοδολογία χαρτογράφησης που εφαρμόσθηκε, αναπτύχθηκε στα εξής στάδια:

Συγκέντρωση χαρτών ΓΥΣ (κλίμακα 1:5000)

Προφορική ενημέρωση από τεχνικούς της ΔΕΥΑ ΚΩ

Αναγνώριση των κυρίως στοιχείων του δικτύου (δεξαμενές, κύριοι τροφοδοτικοί αγωγοί)

Οδεύσεις κατά μήκος των αγωγών του δικτύου

Παραλαβή και επαλήθευση ψηφιοποιημένου υποβάθρου

Παρατήρηση της περιοχής από δορυφορικές φωτογραφίες μέσω του google earth

Σχεδίαση δικτύου σε περιβάλλον AutoCad 2007

Δρ. Β. Κανακούδης, Επ. ΚαθηγητήςΤμήμα Πολ/κων Μηχ/κων Π.Θ[email protected]

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΥΑ ΚΩ, «Αξιολόγηση του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ ΚΩ και εφαρμογή μοντέλου ελέγχου των διαρροών με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών», Κως 31/05/2010

Κ. Γκονέλας, Πολιτικός ΜηχανικόςΥποψήφιος Διδάκτωρ Π.Θ[email protected]

Page 9: φάση β

Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Αναγνώριση του δικτύου Μετά από προφορική ενημέρωση πραγματοποιήθηκαν αρκετές επί

τόπου επισκέψεις με στόχο την πλήρη αναγνώριση των βασικών στοιχείων του δικτύου και την απόκτηση μίας κατά το δυνατόν εποπτικής εικόνας.

Επισημάνθηκαν όλες οι δεξαμενές, οι κύριοι αγωγοί τροφοδοσίας, οι δευτερεύοντες αγωγοί και όλες οι γεωτρήσεις.

Στις δεξαμενές και στις γεωτρήσεις καταγράφηκε το οριζοντιογραφικό τους στίγμα με φορητή συσκευή GPS (Garmin) και κατόπιν αποτυπώθηκαν πάνω στο ψηφιακό υπόβαθρο.

Δρ. Β. Κανακούδης, Επ. ΚαθηγητήςΤμήμα Πολ/κων Μηχ/κων Π.Θ[email protected]

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΥΑ ΚΩ, «Αξιολόγηση του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ ΚΩ και εφαρμογή μοντέλου ελέγχου των διαρροών με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών», Κως 31/05/2010

Κ. Γκονέλας, Πολιτικός ΜηχανικόςΥποψήφιος Διδάκτωρ Π.Θ[email protected]

Page 10: φάση β

Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Όδευση και λεπτομερής καταγραφή

Όδευση κατά μήκος όλων των αγωγών του δικτύου (τροφοδοσίας, διανομής, τριτεύοντες), συνολικού μήκους περίπου 125 χιλιομέτρων. Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε από κοινού με τους τεχνικούς της ΔΕΥΑ ΚΩ και περιέλαβε τα εξής:

Απογραφή και αποτύπωση σε ψηφιακό υπόβαθρό όλων των στοιχείων του δικτύου (θέση, διάμετρος, υλικό αγωγών, συνδεσμολογία κόμβων).

Καταγραφή και χωροθέτηση όλων των σημαντικών καταναλωτών. Πρόκειται για 104 ξενοδοχειακές μονάδες με θερινή κατανάλωση νερού μεγαλύτερη των 400 m3/δίμηνο.

Γεωγραφικό και γενικότερα χωρικό προσδιορισμό των 12.465 υδρομέτρων σε επίπεδο οδού ή περιοχής αναφοράς. Με βάση αυτόν τον διαχωρισμό πραγματοποιήθηκε και η κατανομή της ζήτησης στην υδραυλική επίλυση που ακολούθησε.

Δρ. Β. Κανακούδης, Επ. ΚαθηγητήςΤμήμα Πολ/κων Μηχ/κων Π.Θ[email protected]

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΥΑ ΚΩ, «Αξιολόγηση του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ ΚΩ και εφαρμογή μοντέλου ελέγχου των διαρροών με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών», Κως 31/05/2010

Κ. Γκονέλας, Πολιτικός ΜηχανικόςΥποψήφιος Διδάκτωρ Π.Θ[email protected]

Page 11: φάση β

Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Η χρήση του google earth Δεδομένης της παλαιότητας των χαρτών της ΓΥΣ σε ότι αφορά την οικιστική ανάπτυξη και το εφικτό της αναγνώρισης του εδάφους για την χάραξη των επεκτάσεων του δικτύου, χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα google earth. Αποθηκεύτηκε μια σειρά από δορυφορικές φωτογραφίες μεγάλης ανάλυσης (ύψος ματιού: 1 χλμ) και στη συνέχεια καθορίστηκε η διάταξη τους ώστε να εξασφαλίζεται η εδαφική συνέχεια. Τελικά αποτέλεσε την στρώση (layer) πάνω στην οποία σχεδιάστηκε το σύνολο του δικτύου. Υπενθυμίζεται ότι το δίκτυο έχει σχεδιαστεί και πάνω σε στρώση (layer) το οποίο απεικονίζει το ανάγλυφο του εδάφους των χαρτών της ΓΥΣ.

Τα αποτελέσματα της επί τόπου όδευσης και απογραφής του δικτύου, όπως και της μελέτης των δορυφορικών απεικονίσεων, μεταφέρθηκαν και σχεδιάστηκαν επάνω σε ψηφιοποιημένο υπόβαθρο μέσω σχεδιαστικού λογισμικού AutoCad 2007. Το δίκτυο αποτυπώθηκε σε στρώσεις (layers), που ανταποκρίνονται στις διαμέτρους, στα υλικά κατασκευής και στις συσκευές ασφαλείας. Τούτο επιτρέπει τη διακριτική επιλογή έγχρωμης απεικόνισης ή προμέτρηση κάθε επιμέρους κατηγορίας αγωγών στις αντίστοιχες στρώσεις.

Η σχεδίαση του δικτύου σε περιβάλλον AutoCad

Δρ. Β. Κανακούδης, Επ. ΚαθηγητήςΤμήμα Πολ/κων Μηχ/κων Π.Θ[email protected]

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΥΑ ΚΩ, «Αξιολόγηση του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ ΚΩ και εφαρμογή μοντέλου ελέγχου των διαρροών με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών», Κως 31/05/2010

Κ. Γκονέλας, Πολιτικός ΜηχανικόςΥποψήφιος Διδάκτωρ Π.Θ[email protected]

Page 12: φάση β

Η ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ

Τα δεδομένα εισαγωγής στο μοντέλο υδραυλικής επίλυσης του δικτύου της ΔΕΥΑ ΚΩ

Τα δεδομένα εισαγωγής αναφέρονται στη:

γεωμετρία του δικτύου, δίδοντας τα μήκη, τις διαμέτρους, τα υψόμετρα και τη συνδεσμολογία των κόμβων, τη στάθμη και τη χωρητικότητα των δεξαμενών κτλ.

Κατανομή της ζήτησης στο χώρο και στο χρόνο

Επιλογή των κατάλληλων υδραυλικών παραμέτρων

Δρ. Β. Κανακούδης, Επ. ΚαθηγητήςΤμήμα Πολ/κων Μηχ/κων Π.Θ[email protected]

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΥΑ ΚΩ, «Αξιολόγηση του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ ΚΩ και εφαρμογή μοντέλου ελέγχου των διαρροών με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών», Κως 31/05/2010

Κ. Γκονέλας, Πολιτικός ΜηχανικόςΥποψήφιος Διδάκτωρ Π.Θ[email protected]

Page 13: φάση β

Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΩ

Η πραγματοποιηθείσα χαρτογράφηση του δικτύου αποτέλεσε το πληροφοριακό υπόβαθρο για τα δεδομένα γεωμετρίας του δικτύου.

Τα απαραίτητα για την επίλυση υψόμετρα στους κόμβους του δικτύου, ελήφθησαν από τους χάρτες 1:5000 της ΓΥΣ με ικανοποιητική για τις ανάγκες της επίλυσης ακρίβεια. Επικουρικά χρησιμοποιήθηκε και το πρόγραμμα Google earth.

Οι συντεταγμένες των κόμβων εξαρτήθηκαν από ανεξάρτητο σύστημα.

Τα μήκη μετρήθηκαν με βάση το Google earth, αλλά και το υπόβαθρο χαρτών της ΓΥΣ.

Δρ. Β. Κανακούδης, Επ. ΚαθηγητήςΤμήμα Πολ/κων Μηχ/κων Π.Θ[email protected]

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΥΑ ΚΩ, «Αξιολόγηση του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ ΚΩ και εφαρμογή μοντέλου ελέγχου των διαρροών με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών», Κως 31/05/2010

Κ. Γκονέλας, Πολιτικός ΜηχανικόςΥποψήφιος Διδάκτωρ Π.Θ[email protected]

Page 14: φάση β

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ(1)

Από τη ΔΕΥΑ ΚΩ ελήφθησαν πρωτογενή στοιχεία καταναλώσεων διμήνου των ετών 2007 & 2008.

12.465 υδρόμετρα

104 υδρόμετρα ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

12.361 υδρόμετρα οικιακών/κρατικών

χρηστών

τοποθετήθηκαν σημειακά στο υδραυλικό μοντέλο σε 44 κόμβους

Δρ. Β. Κανακούδης, Επ. ΚαθηγητήςΤμήμα Πολ/κων Μηχ/κων Π.Θ[email protected]

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΥΑ ΚΩ, «Αξιολόγηση του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ ΚΩ και εφαρμογή μοντέλου ελέγχου των διαρροών με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών», Κως 31/05/2010

Κ. Γκονέλας, Πολιτικός ΜηχανικόςΥποψήφιος Διδάκτωρ Π.Θ[email protected]

Page 15: φάση β

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ(2)

Το σύνολο των υδρομέτρων χωρίσθηκε σε 184 ομάδες με βάση την γεωγραφική τους αναφορά σε οδό ή σε

προαστιακή περιοχή

12.361 υδρόμετρα

184 ομάδες υδρομέτρων

155 ομάδες υδρομέτρων

Προέκυψε ότι κάποιες περιοχές είχαν κοινή γεωγραφική αναφορά, οπότε συγχωνευθήκαν και εν

τέλει προέκυψαν 155 ομάδες υδρομέτρων

Δρ. Β. Κανακούδης, Επ. ΚαθηγητήςΤμήμα Πολ/κων Μηχ/κων Π.Θ[email protected]

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΥΑ ΚΩ, «Αξιολόγηση του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ ΚΩ και εφαρμογή μοντέλου ελέγχου των διαρροών με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών», Κως 31/05/2010

Κ. Γκονέλας, Πολιτικός ΜηχανικόςΥποψήφιος Διδάκτωρ Π.Θ[email protected]

Page 16: φάση β

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ(3)

155 ομάδες υδρομέτρων

2 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ 2 Β. ΗΠΕΙΡΟΥ 33 ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ 20

25 ΜΑΡΤΙΟΥ 64 Β. ΠΑΥΛΟΥ 77 ΙΜΠΡΑΤΙ 73

31.ΗΣ ΜΑΡΤIOΥ 13 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 33

ΑΒΕΡΩΦ 229 ΒΕΡΟΙΟΠΟΥΛOΥ 64 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ 36

ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 30 ΒΗΡΟΣΟΥ 13 K. ΠΡΙΝΑΡΙ 381

ΑΓ. ΓΑΒΡΙΗΛ 19 Γ. ΠΑΠΑΝΔΡEOΥ 229 ΚΑΖΟΥΛΗ 4

ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡIOΣ 17 Γ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 30 ΚΑΝΑΡΗ 253

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 58 ΓΑΛΛΙΑΣ 19 ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 72

ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ 69 ΓΕΡΜΑΝΟΥ 17 ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ 42

Υπήρξαν τρεις κατηγορίες ομάδων: οι οδοί (εντός σχεδίου πόλης Κω), που

ήταν και η πλειοψηφία οι περιοχές(έκτος σχεδίου, όπου τα

υδρόμετρα είχαν γεωγραφική αναφορά περιοχή όπως π.χ. Αγ. Ελευθέριος)

οι οδοί που ένα τμήμα τους ήταν εντός σχεδίου(με επακόλουθη υψηλή πυκνότητα πληθυσμού) και το υπόλοιπο εκτός σχεδίου (με χαμηλή πυκνότητα)

η κατανομή έγινε βάσει ισοδύναμου μήκους οδού

η κατανομή βασίστηκε στην διαίρεση της ζήτησης της περιοχής δια τον αριθμό των κόμβων που εμπερικλείονται

στο εδαφικό της σύνολο

η κατανομή έγινε βάσει ισοδύναμου μήκους οδού, με τη διαφορά ότι στους κόμβους εντός σχεδίου εφαρμόσθηκαν

αυξητικοί συντελεστές λόγω πυκνότητας

Δρ. Β. Κανακούδης, Επ. ΚαθηγητήςΤμήμα Πολ/κων Μηχ/κων Π.Θ[email protected]

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΥΑ ΚΩ, «Αξιολόγηση του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ ΚΩ και εφαρμογή μοντέλου ελέγχου των διαρροών με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών», Κως 31/05/2010

Κ. Γκονέλας, Πολιτικός ΜηχανικόςΥποψήφιος Διδάκτωρ Π.Θ[email protected]

Page 17: φάση β

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ(4)Παράδειγμα κόμβου 280(Βενιζέλου & Μ. Αλεξάνδρου γωνία)

Ο κόμβος 280 παίρνει το 11,84 % της κατανάλωσης της ομάδας Βενιζέλου και το 16,19 % της ομάδας Μ. Αλεξάνδρου

Δρ. Β. Κανακούδης, Επ. ΚαθηγητήςΤμήμα Πολ/κων Μηχ/κων Π.Θ[email protected]

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΥΑ ΚΩ, «Αξιολόγηση του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ ΚΩ και εφαρμογή μοντέλου ελέγχου των διαρροών με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών», Κως 31/05/2010

Κ. Γκονέλας, Πολιτικός ΜηχανικόςΥποψήφιος Διδάκτωρ Π.Θ[email protected]

Page 18: φάση β

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ(1)

Η διαδικασία της κατανομής της ζήτησης δεν έχει να κάνει μόνο με τον χώρο αλλά και με τον χρόνο. Δεδομένου της μεγάλης ποσοτικής διαφοράς μεταξύ χειμερινής και θερινής κατανάλωσης αποφασίσθηκε να επιλυθεί το δίκτυο ξεχωριστά για κάθε δίμηνο κατανάλωσης, που είναι και καλύτερη δυνατή προσέγγιση λόγω της διμηνιαίας καταγραφής των υδρομέτρων.

Η επεξεργασία στο MS Excel μας δίνει τη δυνατότητα να εισάγουμε μεγάλη ποσότητα δεδομένων.

Απόλυτη κατανόηση της λειτουργίας του δικτύου

Δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων και για άλλες χρονιές πέρα της χρονιάς επίλυσης (2008), με αυτόματη εξαγωγή αποτελεσμάτων

Δρ. Β. Κανακούδης, Επ. ΚαθηγητήςΤμήμα Πολ/κων Μηχ/κων Π.Θ[email protected]

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΥΑ ΚΩ, «Αξιολόγηση του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ ΚΩ και εφαρμογή μοντέλου ελέγχου των διαρροών με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών», Κως 31/05/2010

Κ. Γκονέλας, Πολιτικός ΜηχανικόςΥποψήφιος Διδάκτωρ Π.Θ[email protected]

Page 19: φάση β

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ(2)

P a t t e r n - 2S t e p w i s e P a t t e r n

T i m e( h r )

Mu

ltip

lie

r

0 , 0

0 , 2

0 , 4

0 , 6

0 , 8

1 , 0

1 , 2

1 , 4

1 , 6

1 , 8

0 , 0 4 , 0 8 , 0 1 2 , 0 1 6 , 0 2 0 , 0 2 4 , 0

Χρονική κατανομή της κατανάλωσης των οικιακών χρηστών στη διάρκεια του

24ωρου

P a t t e r n - 1S t e p w i s e P a t t e r n

T i m e( h r )

Mu

ltip

lie

r

0 , 0

0 , 2

0 , 4

0 , 6

0 , 8

1 , 0

1 , 2

1 , 4

1 , 6

0 , 0 4 , 0 8 , 0 1 2 , 0 1 6 , 0 2 0 , 0 2 4 , 0

Χρονική κατανομή της κατανάλωσης των ξενοδοχείων στη διάρκεια του 24ωρου

καμπύλες κατανάλωσης στη διάρκεια του 24ωρου βασισμένες στη διεθνή βιβλιογραφία

Δρ. Β. Κανακούδης, Επ. ΚαθηγητήςΤμήμα Πολ/κων Μηχ/κων Π.Θ[email protected]

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΥΑ ΚΩ, «Αξιολόγηση του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ ΚΩ και εφαρμογή μοντέλου ελέγχου των διαρροών με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών», Κως 31/05/2010

Κ. Γκονέλας, Πολιτικός ΜηχανικόςΥποψήφιος Διδάκτωρ Π.Θ[email protected]

Page 20: φάση β

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ(2)

Για πρώτη φορά οι ποσότητες νερού που χάνονται λόγω θραύσεων, διαρροών, υπομέτρησης κ.λ.π. εισάγονται στο προσομοιωμένο μοντέλο και λαμβάνονται υπόψη στην επίλυση του. Οι

ποσότητες που υπολογίσθηκαν σε προηγούμενο ερευνητικό πρόγραμμα της ΔΕΥΑ ΚΩ εισήχθησαν στο μοντέλο ως ξεχωριστή «ανοιγμένη» κατανάλωση

Á Ð Ù Ë Å É Å ÓS t e p w i s e P a t t e r n

T i m e( h r )

Mu

ltip

lie

r

0 , 0

0 , 2

0 , 4

0 , 6

0 , 8

1 , 0

1 , 2

1 , 4

0 , 0 4 , 0 8 , 0 1 2 , 0 1 6 , 0 2 0 , 0 2 4 , 0

Χρονική κατανομή των απωλειών ως ανοιγμένη κατανάλωση στη διάρκεια του 24ωρου

αντίστροφη κατανομή από αυτή των καταναλώσεων

Δρ. Β. Κανακούδης, Επ. ΚαθηγητήςΤμήμα Πολ/κων Μηχ/κων Π.Θ[email protected]

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΥΑ ΚΩ, «Αξιολόγηση του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ ΚΩ και εφαρμογή μοντέλου ελέγχου των διαρροών με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών», Κως 31/05/2010

Κ. Γκονέλας, Πολιτικός ΜηχανικόςΥποψήφιος Διδάκτωρ Π.Θ[email protected]

Page 21: φάση β

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ WATERCAD 6,5

Τα δεδομένα που απαιτούνται για τη σύνταξη του υδραυλικού μοντέλου του δικτύου είναι:

Οι συντεταγμένες των κόμβων Οι καταναλώσεις και τα υψόμετρα στους κόμβους Στοιχεία των αγωγών(κόμβος αρχής, κόμβος πέρατος, μήκος, διάμετρος,

συντελεστής τραχύτητας) Στοιχεία δεξαμενών(υψόμετρα, χωρητικότητα, μέγιστη-ελάχιστη στάθμη) Καμπύλες παροχής – μανομετρικού ύψους για τις αντλίες που ενδεχόμενα

υπάρχουν στο δίκτυο Στοιχεία για τις τυχόν δικλείδες ελέγχου ροής και περιορισμού της πίεσης

σε οποιαδήποτε σημεία του δικτύου Μοντέλο μεταβολής της ζήτησης στη διάρκεια του 24ωρου

Οι κόμβοι, εκτός από σημεία σύνδεσης συνεχομένων αγωγών, μπορεί να είναι: σημεία κατανάλωσης νερού (κόμβοι ζήτησης) σημεία εισόδου του νερού (κόμβοι εισόδου – κεφαλές δικτύου) τοποθεσίες δεξαμενών (κόμβοι αποθήκευσης)

Δρ. Β. Κανακούδης, Επ. ΚαθηγητήςΤμήμα Πολ/κων Μηχ/κων Π.Θ[email protected]

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΥΑ ΚΩ, «Αξιολόγηση του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ ΚΩ και εφαρμογή μοντέλου ελέγχου των διαρροών με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών», Κως 31/05/2010

Κ. Γκονέλας, Πολιτικός ΜηχανικόςΥποψήφιος Διδάκτωρ Π.Θ[email protected]

Page 22: φάση β

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

Τα εξαγόμενα μετά την επίλυση είναι ο χάρτης του δικτύου πάνω στον οποίο είναι δυνατόν να απεικονιστούν όλες οι παράμετροι του δικτύου(παροχές αγωγών, πιέσεις κόμβων, γραμμικές απώλειες, μεταβολή της στάθμης δεξαμενών κλπ.) καθώς και η μεταβολή στη διάρκεια του 24ωρου.

Δρ. Β. Κανακούδης, Επ. ΚαθηγητήςΤμήμα Πολ/κων Μηχ/κων Π.Θ[email protected]

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΥΑ ΚΩ, «Αξιολόγηση του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ ΚΩ και εφαρμογή μοντέλου ελέγχου των διαρροών με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών», Κως 31/05/2010

Κ. Γκονέλας, Πολιτικός ΜηχανικόςΥποψήφιος Διδάκτωρ Π.Θ[email protected]

Page 23: φάση β

Συγκεντρωτικά-εποπτικά στοιχεία κατανομής των αγωγών του δικτύου της ΔΕΥΑ ΚΩ ανάλογα με το υλικό κατασκευής τους

Σύνολο αγωγών δικτύου (124.777,5 μ. – 100,00 %)

Δρ. Β. Κανακούδης, Επ. ΚαθηγητήςΤμήμα Πολ/κων Μηχ/κων Π.Θ[email protected]

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΥΑ ΚΩ, «Αξιολόγηση του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ ΚΩ και εφαρμογή μοντέλου ελέγχου των διαρροών με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών», Κως 31/05/2010

Κ. Γκονέλας, Πολιτικός ΜηχανικόςΥποψήφιος Διδάκτωρ Π.Θ[email protected]

Page 24: φάση β

Συγκεντρωτικά-εποπτικά στοιχεία κατανομής των αγωγών του δικτύου της ΔΕΥΑ ΚΩ ανάλογα με το υλικό κατασκευής τους

Σύνολο αγωγών δικτύου (124.777,5 μ. – 100,00 %)

% Μήκος(μ)

1,87 2.332,0

1,33 1.664,5

1,53 1.914,0

1,54 1.918,0

1,04 1.294,0

3,75 4.673,0

2,30 2.865,5

12,36 15.419,5

0,89 1.111,5

1,17 1.460,0

2,35 2.927,5

7,43 9.276,0

8,16 10.178,0

4,81 6.000,5

5,44 6.783,0

2,96 3.698,0

21,57 26.917,5

13,91 17.353,5

5,39 6.721,0

0,22 270,5

Δρ. Β. Κανακούδης, Επ. ΚαθηγητήςΤμήμα Πολ/κων Μηχ/κων Π.Θ[email protected]

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΥΑ ΚΩ, «Αξιολόγηση του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ ΚΩ και εφαρμογή μοντέλου ελέγχου των διαρροών με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών», Κως 31/05/2010

Κ. Γκονέλας, Πολιτικός ΜηχανικόςΥποψήφιος Διδάκτωρ Π.Θ[email protected]

Page 25: φάση β

Συγκεντρωτικά-εποπτικά στοιχεία κατανομής των αγωγών του δικτύου της ΔΕΥΑ ΚΩ ανάλογα με το υλικό κατασκευής τους

% Μήκος(μ)PVC 500 2,92 2.332,0PVC 355 2,40 1.914,0PVC 315 1,62 1.294,0PVC 250 1,30 1.038,5PVC 200 8,19 6.530,5PVC 160 1,38 1.098,0PVC 140 2,05 1.635,0PVC 125 3,69 2.939,5PVC 110 12,76 10.178,0

PVC 90 7,84 6.249,0PVC 75 33,75 26.917,5PVC 63 21,76 17.353,5PVC 50 0,34 270,5

Αγωγοί PVC (79.750,0 μ. – 63,91 %)

Δρ. Β. Κανακούδης, Επ. ΚαθηγητήςΤμήμα Πολ/κων Μηχ/κων Π.Θ[email protected]

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΥΑ ΚΩ, «Αξιολόγηση του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ ΚΩ και εφαρμογή μοντέλου ελέγχου των διαρροών με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών», Κως 31/05/2010

Κ. Γκονέλας, Πολιτικός ΜηχανικόςΥποψήφιος Διδάκτωρ Π.Θ[email protected]

Page 26: φάση β

Συγκεντρωτικά-εποπτικά στοιχεία κατανομής των αγωγών του δικτύου της ΔΕΥΑ ΚΩ ανάλογα με το υλικό κατασκευής τους

% Μήκος(μ)AF 350 6,70 1.918,0AF 300 16,33 4.673,0AF 250 6,38 1.827,0AF 200 31,06 8.889,0AF 125 17,56 5.025,5AF 100 0,31 89,0

AF 80 12,92 3.698,0AF 60 8,74 2.500,0

Αγωγοί από αμίαντο (28.619,5 μ. – 22,94 %)

Δρ. Β. Κανακούδης, Επ. ΚαθηγητήςΤμήμα Πολ/κων Μηχ/κων Π.Θ[email protected]

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΥΑ ΚΩ, «Αξιολόγηση του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ ΚΩ και εφαρμογή μοντέλου ελέγχου των διαρροών με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών», Κως 31/05/2010

Κ. Γκονέλας, Πολιτικός ΜηχανικόςΥποψήφιος Διδάκτωρ Π.Θ[email protected]

Page 27: φάση β

Συγκεντρωτικά-εποπτικά στοιχεία κατανομής των αγωγών του δικτύου της ΔΕΥΑ ΚΩ ανάλογα με το υλικό κατασκευής τους

% Μήκος(μ)

MF 150 10,87 1.460,0

MF 125 9,76 1.311,0

MF 100 43,99 5.911,5

MF 90 3,97 534,0

MF 60 31,41 4.221,0

Αγωγοί από χυτοσίδηρο (13.437,0 μ. – 10,77 %)

Δρ. Β. Κανακούδης, Επ. ΚαθηγητήςΤμήμα Πολ/κων Μηχ/κων Π.Θ[email protected]

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΥΑ ΚΩ, «Αξιολόγηση του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ ΚΩ και εφαρμογή μοντέλου ελέγχου των διαρροών με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών», Κως 31/05/2010

Κ. Γκονέλας, Πολιτικός ΜηχανικόςΥποψήφιος Διδάκτωρ Π.Θ[email protected]

Page 28: φάση β

Συγκεντρωτικά-εποπτικά στοιχεία κατανομής των αγωγών του δικτύου της ΔΕΥΑ ΚΩ ανάλογα με το υλικό κατασκευής τους

% Μήκος(μ)

XAL 500 100,00 1.664,5

Αγωγοί από χάλυβα (1.664,5 μ. – 1,33 %)

Δρ. Β. Κανακούδης, Επ. ΚαθηγητήςΤμήμα Πολ/κων Μηχ/κων Π.Θ[email protected]

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΥΑ ΚΩ, «Αξιολόγηση του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ ΚΩ και εφαρμογή μοντέλου ελέγχου των διαρροών με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών», Κως 31/05/2010

Κ. Γκονέλας, Πολιτικός ΜηχανικόςΥποψήφιος Διδάκτωρ Π.Θ[email protected]

Page 29: φάση β

Συγκεντρωτικά-εποπτικά στοιχεία κατανομής των αγωγών του δικτύου της ΔΕΥΑ ΚΩ ανάλογα με το υλικό κατασκευής τους

% Μήκος(μ)

PE 160 1,03 13,5

PE 140 98,97 1.292,5

Αγωγοί από πολυαιθυλένιο (1.306,0 μ. – 1,05 %)

Δρ. Β. Κανακούδης, Επ. ΚαθηγητήςΤμήμα Πολ/κων Μηχ/κων Π.Θ[email protected]

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΥΑ ΚΩ, «Αξιολόγηση του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ ΚΩ και εφαρμογή μοντέλου ελέγχου των διαρροών με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών», Κως 31/05/2010

Κ. Γκονέλας, Πολιτικός ΜηχανικόςΥποψήφιος Διδάκτωρ Π.Θ[email protected]

Page 30: φάση β

Συγκεντρωτικά-εποπτικά στοιχεία κατανομής των αγωγών του δικτύου της ΔΕΥΑ ΚΩ ανάλογα με τη διάμετρό τους

Σύνολο αγωγών δικτύου (124.777,5 μ. – 100,00 %)

Δρ. Β. Κανακούδης, ΛέκτοραςΤμήμα Πολ/κων Μηχ/κων Π.Θ[email protected]

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΥΑ ΚΩ, «Αξιολόγηση του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ ΚΩ και εφαρμογή μοντέλου ελέγχου των διαρροών με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών», Κως 31/05/2010

Κ. Γκονέλας, Πολιτικός ΜηχανικόςΥποψήφιος Διδάκτωρ Π.Θ[email protected]

Page 31: φάση β

Συγκεντρωτικά-εποπτικά στοιχεία κατανομής των αγωγών του δικτύου της ΔΕΥΑ ΚΩ ανάλογα με τη διάμετρό τους

% Μήκος(μ)MF 7,70 4.755,0

PVC 82,26 50.790,5AF 10,04 6.198,0

Αγωγοί με διατομή μεταξύ 50 mm και 90 mm (61.743,5 μ. – 49,48 %)

Δρ. Β. Κανακούδης, Επ. ΚαθηγητήςΤμήμα Πολ/κων Μηχ/κων Π.Θ[email protected]

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΥΑ ΚΩ, «Αξιολόγηση του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ ΚΩ και εφαρμογή μοντέλου ελέγχου των διαρροών με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών», Κως 31/05/2010

Κ. Γκονέλας, Πολιτικός ΜηχανικόςΥποψήφιος Διδάκτωρ Π.Θ[email protected]

Page 32: φάση β

Συγκεντρωτικά-εποπτικά στοιχεία κατανομής των αγωγών του δικτύου της ΔΕΥΑ ΚΩ ανάλογα με τη διάμετρό τους

% Μήκος(μ)PE 4,22 1.306,0

PVC 51,21 15.850,5MF 28,05 8.682,5AF 16,52 5.114,5

Αγωγοί με διατομή μεταξύ 100 mm και 160 mm (30.953,5 μ. – 24,81 %)

Δρ. Β. Κανακούδης, Επ. ΚαθηγητήςΤμήμα Πολ/κων Μηχ/κων Π.Θ[email protected]

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΥΑ ΚΩ, «Αξιολόγηση του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ ΚΩ και εφαρμογή μοντέλου ελέγχου των διαρροών με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών», Κως 31/05/2010

Κ. Γκονέλας, Πολιτικός ΜηχανικόςΥποψήφιος Διδάκτωρ Π.Θ[email protected]

Page 33: φάση β

Συγκεντρωτικά-εποπτικά στοιχεία κατανομής των αγωγών του δικτύου της ΔΕΥΑ ΚΩ ανάλογα με τη διάμετρό τους

% Μήκος(μ)AF 67,03 15.389,0

PVC 32,97 7.569,0

Αγωγοί με διατομή μεταξύ 200 mm και 300 mm (22.958,0 μ. – 18,40 %)

Δρ. Β. Κανακούδης, Επ. ΚαθηγητήςΤμήμα Πολ/κων Μηχ/κων Π.Θ[email protected]

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΥΑ ΚΩ, «Αξιολόγηση του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ ΚΩ και εφαρμογή μοντέλου ελέγχου των διαρροών με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών», Κως 31/05/2010

Κ. Γκονέλας, Πολιτικός ΜηχανικόςΥποψήφιος Διδάκτωρ Π.Θ[email protected]

Page 34: φάση β

Συγκεντρωτικά-εποπτικά στοιχεία κατανομής των αγωγών του δικτύου της ΔΕΥΑ ΚΩ ανάλογα με τη διάμετρό τους

% Μήκος(μ)PVC 60,73 5.540,0

AF 21,02 1.918,0XAL 18,25 1.664,5

Αγωγοί με διατομή μεταξύ 315 mm και 500 mm (9.122,5 μ. – 7,31 %)

Page 35: φάση β

Απεικόνιση κατανομής του υδραυλικού φορτίου (ζώνες πίεσης) στο δίκτυοΑπεικόνιση υδραυλικού φορτίου στο δίκτυο με τη βοήθεια ισοϋψών (5ο δίμηνο και ώρα 12:00).

<= <=m color m color10,0 cyan 40,0 magenta20,0 yellow 50,0 blue30,0 green 60,0 brown

Δρ. Β. Κανακούδης, Επ. ΚαθηγητήςΤμήμα Πολ/κων Μηχ/κων Π.Θ[email protected]

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΥΑ ΚΩ, «Αξιολόγηση του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ ΚΩ και εφαρμογή μοντέλου ελέγχου των διαρροών με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών», Κως 31/05/2010

Κ. Γκονέλας, Πολιτικός ΜηχανικόςΥποψήφιος Διδάκτωρ Π.Θ[email protected]

Page 36: φάση β

Απεικόνιση ημερήσιας διακύμανσης του υδραυλικού φορτίου σε κόμβους του δικτύου

Kόμβος 252 (Β. Παύλου & Ναυαρίνου) με υψόμετρο +4,00

6ο ΔΙΜΗΝΟ

ΖΩΝΗ ΥΨΗΛΩΝ/ΜΕΣΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ

C a l c u l a t e d H y d r a u l i c G r a d e v e r s u s T i m eP r e s s u r e J u n c t i o n : 2 5 2

T i m e( h r )

(m)

Ca

lcu

late

d H

yd

rau

lic

Gra

de

5 1 , 6

5 1 , 8

5 2 , 0

5 2 , 2

5 2 , 4

5 2 , 6

5 2 , 8

5 3 , 0

5 3 , 2

0 , 0 4 , 0 8 , 0 1 2 , 0 1 6 , 0 2 0 , 0 2 4 , 0

2 5 2 \ 6 A

Δρ. Β. Κανακούδης, Επ. ΚαθηγητήςΤμήμα Πολ/κων Μηχ/κων Π.Θ[email protected]

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΥΑ ΚΩ, «Αξιολόγηση του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ ΚΩ και εφαρμογή μοντέλου ελέγχου των διαρροών με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών», Κως 31/05/2010

Κ. Γκονέλας, Πολιτικός ΜηχανικόςΥποψήφιος Διδάκτωρ Π.Θ[email protected]

Page 37: φάση β

Απεικόνιση ημερήσιας διακύμανσης του ποσοστού πλήρωσης δεξαμενών του δικτύου με αναλογία νυχτερινής/θερινής παροχής γεωτρήσεων 1/1,57

Υπερκείμενη Δεξαμενή

1ο ΔΙΜΗΝΟ

C a l c u l a t e d P e r c e n t F u l l v e r s u s T i m eT a n k : 3 0 0

T i m e( h r )

(%)

Ca

lcu

late

d P

erc

en

t F

ull

2 7 , 0

2 8 , 0

2 9 , 0

3 0 , 0

3 1 , 0

3 2 , 0

3 3 , 0

3 4 , 0

0 , 0 4 , 0 8 , 0 1 2 , 0 1 6 , 0 2 0 , 0 2 4 , 0

3 0 0 \ 1 A

Δρ. Β. Κανακούδης, Επ. ΚαθηγητήςΤμήμα Πολ/κων Μηχ/κων Π.Θ[email protected]

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΥΑ ΚΩ, «Αξιολόγηση του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ ΚΩ και εφαρμογή μοντέλου ελέγχου των διαρροών με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών», Κως 31/05/2010

Κ. Γκονέλας, Πολιτικός ΜηχανικόςΥποψήφιος Διδάκτωρ Π.Θ[email protected]

Page 38: φάση β

Απεικόνιση ημερήσιας διακύμανσης του ποσοστού πλήρωσης δεξαμενών του δικτύου με αναλογία νυχτερινής/θερινής παροχής γεωτρήσεων 1/1,57

Ιταλική/Ελληνική Δεξαμενή

3ο ΔΙΜΗΝΟ

C a l c u l a t e d P e r c e n t F u l l v e r s u s T i m eT a n k : 2 0 0

T i m e( h r )

(%)

Ca

lcu

late

d P

erc

en

t Fu

ll

2 9 , 0

3 0 , 0

3 1 , 0

3 2 , 0

3 3 , 0

3 4 , 0

3 5 , 0

3 6 , 0

3 7 , 0

3 8 , 0

0 , 0 4 , 0 8 , 0 1 2 , 0 1 6 , 0 2 0 , 0 2 4 , 0

2 0 0 \ 3 A

Δρ. Β. Κανακούδης, Επ. ΚαθηγητήςΤμήμα Πολ/κων Μηχ/κων Π.Θ[email protected]

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΥΑ ΚΩ, «Αξιολόγηση του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ ΚΩ και εφαρμογή μοντέλου ελέγχου των διαρροών με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών», Κως 31/05/2010

Κ. Γκονέλας, Πολιτικός ΜηχανικόςΥποψήφιος Διδάκτωρ Π.Θ[email protected]

Page 39: φάση β

Απεικόνιση ημερήσιας διακύμανσης του ποσοστού πλήρωσης δεξαμενών του δικτύου με αναλογία νυχτερινής/θερινής παροχής γεωτρήσεων 1/1,57

Δεξαμενή Σφαγείων

5ο ΔΙΜΗΝΟ

C a l c u l a t e d P e r c e n t F u l l v e r s u s T i m eT a n k : 4 0 0

T i m e( h r )

(%)

Ca

lcu

late

d P

erc

en

t Fu

ll

5 0 , 0

5 5 , 0

6 0 , 0

6 5 , 0

7 0 , 0

7 5 , 0

0 , 0 4 , 0 8 , 0 1 2 , 0 1 6 , 0 2 0 , 0 2 4 , 0

4 0 0 \ 5 A

Δρ. Β. Κανακούδης, Επ. ΚαθηγητήςΤμήμα Πολ/κων Μηχ/κων Π.Θ[email protected]

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΥΑ ΚΩ, «Αξιολόγηση του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ ΚΩ και εφαρμογή μοντέλου ελέγχου των διαρροών με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών», Κως 31/05/2010

Κ. Γκονέλας, Πολιτικός ΜηχανικόςΥποψήφιος Διδάκτωρ Π.Θ[email protected]

Page 40: φάση β

Απεικόνιση της ημερήσιας διακύμανσης της ταχύτητας ροής σε αγωγούς του δικτύου

Τροφοδοτικός αγωγός XAL 500

4ο ΔΙΜΗΝΟ

V e l o c i t y v e r s u s T i m eP r e s s u r e P i p e : 2 0 0 0

T i m e( h r )

(m/s

)V

elo

city

0 , 1 5

0 , 2 0

0 , 2 5

0 , 3 0

0 , 3 5

0 , 4 0

0 , 4 5

0 , 0 4 , 0 8 , 0 1 2 , 0 1 6 , 0 2 0 , 0 2 4 , 0

2 0 0 0 \ 4 A

Δρ. Β. Κανακούδης, Επ. ΚαθηγητήςΤμήμα Πολ/κων Μηχ/κων Π.Θ[email protected]

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΥΑ ΚΩ, «Αξιολόγηση του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ ΚΩ και εφαρμογή μοντέλου ελέγχου των διαρροών με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών», Κως 31/05/2010

Κ. Γκονέλας, Πολιτικός ΜηχανικόςΥποψήφιος Διδάκτωρ Π.Θ[email protected]

Page 41: φάση β

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΑ ΚΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ

Τα οφέλη για την επιχείρηση από την υδραυλική προσομοίωση του δικτυού ύδρευσης είναι πολλαπλά. Παρακάτω αναφέρονται ορισμένα:

Δυνατότητα γνώσης της πίεσης σε όποιο σημείο του δικτύου απαιτείται. Μέσω της επίλυσης του για κάθε δίμηνο του έτους παρατηρούνται τα σημεία που χρήζουν παρεμβάσεων.

Αναγνωρίζοντας τα προβλήματα πιέσεων και παροχετευτικότητας, δοκιμάζονται οι δυνατές λύσεις πρώτα στο προσομοιωμένο μοντέλο. Έτσι με συνδυασμό κόστους οφέλους και αποτελέσματος λαμβάνεται η πλέον συμφέρουσα απόφαση της παρέμβασης από την επιχείρηση.

Τα φυσικά μεγέθη του δικτύου (υλικό αγωγών, διατομές, δεξαμενές κλπ.) είναι άμεσα διαθέσιμα προς ενημέρωση, συγκεντρωτικές καταγραφές, κόστη αντικατάστασης.

Δρ. Β. Κανακούδης, Επ. ΚαθηγητήςΤμήμα Πολ/κων Μηχ/κων Π.Θ[email protected]

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΥΑ ΚΩ, «Αξιολόγηση του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ ΚΩ και εφαρμογή μοντέλου ελέγχου των διαρροών με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών», Κως 31/05/2010

Κ. Γκονέλας, Πολιτικός ΜηχανικόςΥποψήφιος Διδάκτωρ Π.Θ[email protected]

Page 42: φάση β

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΑ ΚΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ

Πιθανές επεκτάσεις του δικτύου δοκιμάζονται πρώτα στο μοντέλο και επιλέγοντας την πλέον συμφέρουσα διαστασιολόγηση των αγωγών, τα οικονομικά οφέλη για την επιχείρηση είναι άμεσα

Πιθανές εγκαταστάσεις νέων ξενοδοχειακών μονάδων, χωροθετούνται πρώτα στο μοντέλο και εξάγονται συμπεράσματα για τις επιπτώσεις στο δίκτυο. Θα αναγνωρίζεται η λειτουργική υποβάθμιση του δικτύου και επομένως οι οικονομικές απαιτήσεις της εταιρίας από την υπό υδροδότηση μονάδα.

Με την εγκατάσταση αυτόματων μετρητών υδραυλικών δεδομένων σε επιλεγμένα σημεία, δίνεται η δυνατότητα διαχείρισης της πίεσης μέσω δοκιμών στο μοντέλο. Η διαχείριση της πίεσης θα οδηγήσει σε μείωση των απωλειών λόγω διαρροών και θραύσεων του δικτύου, με άμεσα οικονομικά οφέλη.

Δρ. Β. Κανακούδης, Επ. ΚαθηγητήςΤμήμα Πολ/κων Μηχ/κων Π.Θ[email protected]

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΥΑ ΚΩ, «Αξιολόγηση του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ ΚΩ και εφαρμογή μοντέλου ελέγχου των διαρροών με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών», Κως 31/05/2010

Κ. Γκονέλας, Πολιτικός ΜηχανικόςΥποψήφιος Διδάκτωρ Π.Θ[email protected]

Page 43: φάση β

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΥΑ ΚΩ – Π.Θ. (2010-2011)

Καταγραφή και οριζοντιογραφική αποτύπωση (με τη βοήθεια GPS) όλων των υδρομέτρων (~13.000) .

Καταγραφή αγωγών σύνδεσης (θέση & μήκος).

Καταγραφή πυροσβεστικών κρουνών και επίλυση του δικτύου για παροχές πυρκαγιάς .

Καταγραφή και ενημέρωση του υδραυλικού μοντέλου με τις ηλικίες των αγωγών.

Καταγραφή των σημείων όπου παρατηρείται εξουσιοδοτημένη μη μετρούμενη κατανάλωση.

Ενσωμάτωση στο υδραυλικό μοντέλο των προτεινόμενων συσκευών τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού καθώς και των ρυθμιστικών συσκευών.

Ρεαλιστική καταγραφή της τροφοδότησης των δεξαμενών από τις γεωτρήσεις σε όλο το 24ωρο.

Απολογισμός Λειτουργικού Κόστους.

Δρ. Β. Κανακούδης, Επ. ΚαθηγητήςΤμήμα Πολ/κων Μηχ/κων Π.Θ[email protected]

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΥΑ ΚΩ, «Αξιολόγηση του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ ΚΩ και εφαρμογή μοντέλου ελέγχου των διαρροών με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών», Κως 31/05/2010

Κ. Γκονέλας, Πολιτικός ΜηχανικόςΥποψήφιος Διδάκτωρ Π.Θ[email protected]