ΗΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ - experimentalphysiology.grΗΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ...

of 26 /26
Η ΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ Θρομβοσθενίνη Θρομβοσθενίνη Προκαταρτική φάση (ενδογενής & εξωγενής) 4 κύριες φάσεις

Embed Size (px)

Transcript of ΗΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ - experimentalphysiology.grΗΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ...

Page 1: ΗΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ - experimentalphysiology.grΗΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ Θρομβοσθενίνη Προκαταρτική φάση (ενδογενής & εξωγενής)

Η ΠΗΞΗ ΤΟΥ

ΑΙΜΑΤΟΣ

ΘρομβοσθενίνηΘρομβοσθενίνη

Προκαταρτική

φάση (ενδογενής

&

εξωγενής)

4 κύριες

φάσεις

Page 2: ΗΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ - experimentalphysiology.grΗΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ Θρομβοσθενίνη Προκαταρτική φάση (ενδογενής & εξωγενής)

Σύμφωνα

με

νεότερη ονοματολογία

ως

"θρομβοπλαστίνη" χαρακτηρίζεται

ειδικά

ο

"ιστικός παράγοντας" που

συμμετέχει

στο εξωγενές

σύστημα.

Παλαιότερα

ως παράγοντας

III

χαρακτηριζόταν

η προθρομβινάση

(θρομβοκινάση) των ιστών

ή

του

αίματος.

Ως

παράγοντας

VI είχε

χαρακτηρισθεί

ο

ενεργοποιημένος παράγοντας

V

Page 3: ΗΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ - experimentalphysiology.grΗΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ Θρομβοσθενίνη Προκαταρτική φάση (ενδογενής & εξωγενής)
Page 4: ΗΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ - experimentalphysiology.grΗΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ Θρομβοσθενίνη Προκαταρτική φάση (ενδογενής & εξωγενής)

Μετατροπή

της

προθρομβίνης

σε

θρομβίνη

και πολυμερισμός

ινωδογόνου

προς

ινίδια

ινώδους

Page 5: ΗΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ - experimentalphysiology.grΗΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ Θρομβοσθενίνη Προκαταρτική φάση (ενδογενής & εξωγενής)

Εξωγενής

οδός

της

πήξεως

Page 6: ΗΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ - experimentalphysiology.grΗΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ Θρομβοσθενίνη Προκαταρτική φάση (ενδογενής & εξωγενής)

Ενδογενής οδός

της

πήξεως

Page 7: ΗΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ - experimentalphysiology.grΗΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ Θρομβοσθενίνη Προκαταρτική φάση (ενδογενής & εξωγενής)

ΤΟΠΟΣ

ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

ΠΗΞΕΩΣ

Το

ινωδογόνο, η

προθρομβινάση

και

γενικά

όλοι οι

ενδογενείς

παράγοντες

της

πήξεως

προέρχονται

σχεδόν

αποκλειστικά

από

το

ήπαρ•

Ο

παράγοντας

VIII παράγεται

και

εξωηπατικά

από

ενδοθήλια

και

μεγακαρυοκύτταρα•

Για

την

παραγωγή

της

προθρομβίνης

και

των

παραγόντων

VII, IX, Χ

(ενδεχόμενα

και

του

V) απαιτείται

απαραίτητα

η

παρουσία

της

βιταμίνης

Κ.

Page 8: ΗΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ - experimentalphysiology.grΗΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ Θρομβοσθενίνη Προκαταρτική φάση (ενδογενής & εξωγενής)

C1-ανα- στολέας που

αναστέλ- λει

τη

δράση

της καλλικρεΐ- νης

στην

ενεργο- ποίηση του

παράγο- ντα

XII και

ίσως

του XI

Page 9: ΗΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ - experimentalphysiology.grΗΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ Θρομβοσθενίνη Προκαταρτική φάση (ενδογενής & εξωγενής)

Θρυψίνη, λευκοκυτταρική

πρωτεάση, αγγειακός

ενεργοποιητής

πλασμινογόνου (VPA), λυσοσωματικά

ένζυμα, ουροκινάση

= ιστικής

προελεύσεως

παράγοντες

ΘρομβίνηΘρομβίνη

Page 10: ΗΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ - experimentalphysiology.grΗΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ Θρομβοσθενίνη Προκαταρτική φάση (ενδογενής & εξωγενής)

Η πλασμίνη ανταγωνίζεται

και

άλλους παράγοντες

της

πήξεως

(ινωδογόνο,

προθρομβίνη, παράγοντες

V, VIII, IX, XII) προκαλώντας

τη

διάσπαση

τους.

Ανταγωνιστικά

προς

τη

δράση

της

πλασμίνης επενεργούν

οι

αντιπλασμίνες,

οι

οποίες

φυσιολογικά

ευρίσκονται

συχνά

σε

ανενεργή συμπλέγματα

μαζί

με

την

πλασμίνη. Έχει

υπολογισθεί

ότι

η

συνολική

"-αντιπλασμίνη" του αίματος

είναι

10 φορές

περισσότερη

από

τη

συνολική

"πλασμίνη".•

Τα

συμπλέγματα

αυτά

διασπώνται

με

την

παρουσία

ινώδους,

το

οποίο

έτσι

δρα απελευθερώνοντας

ακριβώς

την

ουσία

η

οποία

πρόκειται

να

το

καταστρέψει.

Page 11: ΗΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ - experimentalphysiology.grΗΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ Θρομβοσθενίνη Προκαταρτική φάση (ενδογενής & εξωγενής)

ΥΠΕΡΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΑΣΜΙΝΗΣ

Σε

περιπτώσεις

που

δημιουργείται υπερπαραγωγή

πλασμίνης

(π.χ. σε

ορισμένες

καρκινοπάθειες

ή

κατά

τον τοκετό) είναι

ενδεχόμενο

να

καταρρεύσει

το

σύστημα

ισορροπίας

πλασμίνης- αντιπλασμίνης

και, λόγω

προσωρινής

υπεροχής

της

πρώτης, να

εμφανισθεί έντονη

αιμορραγική

διάθεση

Page 12: ΗΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ - experimentalphysiology.grΗΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ Θρομβοσθενίνη Προκαταρτική φάση (ενδογενής & εξωγενής)

ΘΡΟΜΒΩΣΗ - ΕΜΒΟΛΗ••

ΕνδοαγγειακήΕνδοαγγειακή

πήξηπήξη

((θρόμβωσηθρόμβωση))

του

αίματος

παρατηρείται:•

i.-

Σε

διαταραχές

ή

εξάντληση

του

ινωδολυτικού

συστήματος

ή

κατά

την

εξάντληση

άλλων ενδογενών

ουσιών

που

δρουν

ως

αντιθρομβίνες

(ηπαρίνη)•

ii.-

Λόγω

εξωγενών

διαταραχών, π.χ.

ενεργοποιήσεως

των

παραγόντων

Χ

και

XII από βλάβη

του

αγγειακού

συστήματος

iii.-

Ως

αποτέλεσμα

διαταραχής

της λειτουργίας

των

αιμοπεταλίων

Page 13: ΗΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ - experimentalphysiology.grΗΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ Θρομβοσθενίνη Προκαταρτική φάση (ενδογενής & εξωγενής)

Η ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ•

ΜΟΝΙΜΗ

ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ

= ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ

ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ

+

ΠΗΞΗ•

ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ

ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ:

i.-

Συστολή

των

τραυματισμένων

ή

κομμένων

άκρων

των αιμορραγούντων

αγγείων

ii.-

Aναδίπλωση

του

έσω

χιτώνα

των

αγγείων

(κυρίως προκειμένου

για

αρτηρίδια).

iii.-

Συμπίεση

των

αγγείων

από

αίμα

το

οποίο

έχει εξαγγειωθεί

και

αθροισθεί

στο

διάμεσο

χώρο

των

ιστών

iv.-

Αγγειοσυσταλτική

δράση

ορισμένων

ουσιών (κατεχολαμίνες, σεροτονίνη), οι

οποίες

απελευθερώνονται

από

συγκολλούμενα

και καταστρεφόμενα

αιμοπετάλια

v.-

Mεταβολή

των

φυσικοχημικών

ιδιοτήτων

του ενδοθηλίου

το

οποίο

εμφανίζει

αυξημένη

συγκολλητικότητα

προς

τα

αιμοπετάλια

Page 14: ΗΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ - experimentalphysiology.grΗΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ Θρομβοσθενίνη Προκαταρτική φάση (ενδογενής & εξωγενής)

ΜΟΝΙΜΗ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ•

i.-

Ο

αρχικός

αιμοπεταλιακός

θρόμβος

πρέπει

να

συμπληρωθεί

-χάρη

στο

φαινόμενο

της

πήξεως- με

τη

δημιουργία

του

θρόμβου

του

ινώδους

μέσα

στον

οποίο

παγιδεύονται

και

τα

υπόλοιπα έμμορφα

συστατικά

του

αίματος

(ερυθρός

θρόμβος).•

ii.-

Να

επέλθει

η

συρρίκνωση

του

ερυθρού

θρόμβου, η

οποία

συμβάλλει

στη

συμπλησίαση των

χειλέων

του

αγγειακού

τραύματος, διότι

ο

αρχικός

αγγειακός

σπασμός

μετά

από

μισή

ώρα υποχωρεί.

Page 15: ΗΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ - experimentalphysiology.grΗΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ Θρομβοσθενίνη Προκαταρτική φάση (ενδογενής & εξωγενής)
Page 16: ΗΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ - experimentalphysiology.grΗΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ Θρομβοσθενίνη Προκαταρτική φάση (ενδογενής & εξωγενής)
Page 17: ΗΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ - experimentalphysiology.grΗΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ Θρομβοσθενίνη Προκαταρτική φάση (ενδογενής & εξωγενής)
Page 18: ΗΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ - experimentalphysiology.grΗΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ Θρομβοσθενίνη Προκαταρτική φάση (ενδογενής & εξωγενής)
Page 19: ΗΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ - experimentalphysiology.grΗΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ Θρομβοσθενίνη Προκαταρτική φάση (ενδογενής & εξωγενής)

Clotting process in a traumatized blood vessel. (Modified from Seegers WH: Hemostatic Agents, 1948. Courtesy of Charles C Thomas, Publisher, Ltd., Springfield, Ill.)

Page 20: ΗΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ - experimentalphysiology.grΗΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ Θρομβοσθενίνη Προκαταρτική φάση (ενδογενής & εξωγενής)

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΗΞΕΩΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣIn vitroIn vitro

Ψύξη

του

αίματος•

Χρησιμοποίηση

αγωγών

ή

δοχείων

με

επιφάνειες

μη

διαβρεχόμενες

(σιλικόνη, παραφίνη, πολυαιθυλένιο)

Δέσμευση

των

ιόντων

ασβεστίου•

Προσθήκη

ηπαρίνης

Χρησιμοποίηση

της

ιρουδίνης

-

ταβανίνη

Page 21: ΗΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ - experimentalphysiology.grΗΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ Θρομβοσθενίνη Προκαταρτική φάση (ενδογενής & εξωγενής)

ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ IN VITRO•

Αντιπηκτικό

Wintrobe:

μείγμα

οξαλικού

αμμωνίου/οξαλικού

καλίου

σε

αναλογία 6/4, 2ml/ml αίματος

Κατάλληλο

για

αρίθμηση

ερυθρών,

λευκών, προσδιορισμό

Hb, Ht•

EDTA

(K2

EDTA πιο

ευδιάλυτο

του

Na2

EDTA)

σεπυκνότητα

1-2mg/ml αίματος: κατάλληλο

για

μέτρηση

ερυθρών, λευκών

και

αιμοπεταλίων•

Ηπαρίνη

: 10-20 μον./ml αίματος: αντιπηκτικό

εκλογής

για

δοκιμασία

ωσμωτικής

αντίστασης, όχι

για

αρίθμηση λευκών

και

αιμοπεταλίων

Kιτρικό

νάτριο: υδατικό

διάλυμα

3,8 g/100ml

σε αναλογία

προς

αίμα

1:9 (όγκου

προς

όγκον), κατάλληλο

για

ΤΚΕ

Page 22: ΗΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ - experimentalphysiology.grΗΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ Θρομβοσθενίνη Προκαταρτική φάση (ενδογενής & εξωγενής)

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΗΞΕΩΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ••

In vivoIn vivo

Για

γρήγορη

δράση

χορηγείται

ηπαρίνη

παρεντερικά (διάρκεια

δράσεως

3-4 ώρες). Ως

αντίδοτο

τυχόν

υπερχορηγήσεως

χρησιμεύει

η

πρωταμίνη. •

Για

βραδεία

αλλά

παρατεινόμενη

αντιπηκτική

αγωγή

χορηγούνται

η

δικουμαρόλη

και

τα

παράγωγα

της που

δρουν

ως

ανταγωνιστές

της

βιταμίνης

Κ

και

εμποδίζουν

την

παραγωγή

της

προθρομβίνης

και

των παραγόντων

VII, IX και

Χ.

Το

μέγιστο

της

επενέργειας

των

κουμαρινών

εμφανίζεται περίπου

24 ώρες

μετά

την

πρώτη

χορήγηση

τους, ενώ

η

επάνοδος

στη

φυσιολογική

κατάσταση

απαιτεί

48-72 ώρες

μετά

τη

λήξη

της

χορηγήσεως. Σε

περίπτωση

υπερχορηγήσεως

πρέπει

να

δοθεί

θεραπευτικά

μεγάλη ποσότητα

βιταμίνης

Κ.

Page 23: ΗΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ - experimentalphysiology.grΗΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ Θρομβοσθενίνη Προκαταρτική φάση (ενδογενής & εξωγενής)

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΠΗΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η θρομβοπενία•

Η

θρομβασθένεια

Διαταραχές

πηκτικότητας

του

αίματος

λόγω ελλείψεως

βιταμίνης

Κ

ή

λόγω

βαρειάς

διαταραχής

της

ηπατικής

λειτουργίας•

Η

αιμοφιλία, φυλοσύνδετη

κληρονομική

διαταραχή

σε

άρρενα

άτομα. Στο

85% των περιπτώσεων: έλλειψη

του

παράγοντα

VIII

(αιμοφιλία

Α) και

στα

υπόλοιπα

στην

έλλειψη

του παράγοντα

IX (αιμοφιλία

Β). Σπανιότερα

ενδέχεται

να

εμφανισθούν

συγγενείς

ελλείψεις των

παραγόντων

V, Χ, XI, XII ή

XIII.

Page 24: ΗΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ - experimentalphysiology.grΗΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ Θρομβοσθενίνη Προκαταρτική φάση (ενδογενής & εξωγενής)

ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΠΗΞΕΩΣ••

ΧρόνοςΧρόνος

ροήςροής

(μέθοδος

λοβίου

ωτός

και

μέθοδος

Ivy):

φ.τ. 1-7 min.••

ΧρόνοςΧρόνος

πήξεωςπήξεως: φ.τ. 6-8 min

••

ΧρόνοςΧρόνος

συστολήςσυστολής

θρόμβουθρόμβου::

φ.τ. 2 h. Παθολογικός χρόνος

συστολής

εμφανίζεται

στη

θρομβοπενία

και

σε

λειτουργικές

διαταραχές

των

αιμοπεταλίων, ενώ

στην αιμοφιλία

οι

τιμές

του

είναι

φυσιολογικές

••

ΧρόνοςΧρόνος

προθρομβίνηςπροθρομβίνης

((χρόνος

Quick)): : φφ..ττ. 1. 100--113 3 secsec••

ΧρόνοςΧρόνος

μερικήςμερικής

θρομβοπλαστίνηςθρομβοπλαστίνης, , χρόνοςχρόνος

θρομβίνηςθρομβίνης

για

τον

"ημιποσοτικό" (semiquantitative) έλεγχο

της

παρουσίας

άλλων

απαραίτητων

παραγόντων

πήξεως

(V, VIII -

XII, ινωδογόνου

κτλ.).

Page 25: ΗΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ - experimentalphysiology.grΗΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ Θρομβοσθενίνη Προκαταρτική φάση (ενδογενής & εξωγενής)

Relation of prothrombin

concentration in the blood to "prothrombin

time."

Page 26: ΗΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ - experimentalphysiology.grΗΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ Θρομβοσθενίνη Προκαταρτική φάση (ενδογενής & εξωγενής)

ΣΗΜΑΣΙΑ

ΤΩΝ

ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΠΗΞΕΩΣ

Συνοπτικά

ελέγχονται: •

i) με

το

χρόνο

ροής,

η

προσωρινή

αιμόσταση

(δημιουργία

αιμοπεταλιακού

θρόμβου)•

Ii)

με

το

χρόνο

πήξεως,

ολόκληρος

ομηχανισμός

της

πήξεως•

Iii) με

το

χρόνορόνο

συστολήςσυστολής

θρόμβουθρόμβου, , η

λειτουργικότητα

των

αιμοπεταλίων•

Iv) με

το

χρόνορόνο

προθρομβίνηςπροθρομβίνης, , κυρίως

η

δραστηριότητα

του

εξωγενούς

συστήματος

της πήξεως