Διατροφή στην Άσκηση

of 22 /22
ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ

Embed Size (px)

description

Παρουσίαση PowerPoint Διατροφή στην Άσκηση

Transcript of Διατροφή στην Άσκηση

Page 1: Διατροφή στην Άσκηση

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ

Page 2: Διατροφή στην Άσκηση

ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Page 3: Διατροφή στην Άσκηση

ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΙΣΗΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΙΣΗ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΑΤΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΤΕΣΤ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝΤΕΣΤ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

Page 4: Διατροφή στην Άσκηση

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗΑΠΟΔΟΣΗ

1. 1. ΦΥΛΟ-ΗΛΙΚΙΑ-ΦΥΛΗΦΥΛΟ-ΗΛΙΚΙΑ-ΦΥΛΗ2. 2. ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗΣΩΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗ3. 3. ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ4. 4. ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ5. 5. ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΠΡΟΠΟΝΗΣΗ6. 6. ΔΙΑΤΡΟΦΗΔΙΑΤΡΟΦΗ7. 7. ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ8. 8. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ9. 9. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Page 5: Διατροφή στην Άσκηση

ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Η καλή διατροφή μαζί με τη σωστή προπόνηση,αποτελούν τα απαραίτητα

στοιχεία για να φθάσει οαθλητής σε υψηλή απόδοση

Page 6: Διατροφή στην Άσκηση

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ-ΛΙΠΗ)(ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ-ΛΙΠΗ)

ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΩΝ (ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ)ΙΣΤΩΝ (ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ)

ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΥΝ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΥΝ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΖΩΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣΖΩΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ,(ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ, ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΛΑΤΑ)ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΛΑΤΑ)

Page 7: Διατροφή στην Άσκηση

ΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ

ΝΑ ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΑ ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΣΟΤΙΚΟ, ΠΟΙΟΤΙΚΟ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟ, ΠΟΙΟΤΙΚΟ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Page 8: Διατροφή στην Άσκηση

ΣΥΝΗΘΩΣ ΟΤΑΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΗΘΩΣ ΟΤΑΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΡΟΦΗΣ ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΡΟΦΗΣ ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΘΕΡΜΙΔΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΒΑΣΗΘΕΡΜΙΔΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΒΑΣΗ

ΟΤΑΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΤΑΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΘΕΡΜΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΘΕΡΜΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗ ΘΕΡΜΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΠΩΣ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ - ΤΑ ΜΗ ΘΕΡΜΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΠΩΣ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΑ - ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ Κ.Λ.Π.ΜΕΤΑΛΛΑ - ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ Κ.Λ.Π.

ΟΤΑΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕ ΟΤΑΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕ ΥΠΟΨΙΝ ΚΥΡΙΩΣ ΤΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ - ΥΠΟΨΙΝ ΚΥΡΙΩΣ ΤΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ - ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΠΩΣ Π.Χ.ΜΕΤΑΞΥ ΚΟΡΕΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΠΩΣ Π.Χ.ΜΕΤΑΞΥ ΚΟΡΕΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΚΟΡΕΣΤΩΝ ΛΙΠΩΝΑΚΟΡΕΣΤΩΝ ΛΙΠΩΝ

Page 9: Διατροφή στην Άσκηση

ΤΑ ΣΥΧΝΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΑ ΣΥΧΝΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΙΝΑΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΙΝΑΙ::

Η ΥΨΗΛΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ, ΠΟΥ ΝΑΙ ΜΕΝ ΕΙΝΑΙΗ ΥΨΗΛΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ, ΠΟΥ ΝΑΙ ΜΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ, ΑΛΛΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ, ΑΛΛΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΒΑΡΟΥΣ, ΠΕΨΗΣ, ΤΟΞΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ, ΑΥΞΗΣΗΣ ΒΑΡΟΥΣ, ΠΕΨΗΣ, ΤΟΞΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ, ΔΥΣΦΟΡΙΑΣ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ) ΚΑΙ ΚΑΚΟΥ ΔΥΣΦΟΡΙΑΣ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ) ΚΑΙ ΚΑΚΟΥ ΥΠΝΟΥ.ΥΠΝΟΥ.

ΕΠΙΣΗΣ Η ΧΑΜΗΛΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ, ΙΔΙΩΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΣ Η ΧΑΜΗΛΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ, ΙΔΙΩΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ Η ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ Η ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΥΠΑΡΚΤΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΥΚΟΛΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΜΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΥΠΑΡΚΤΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΥΚΟΛΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΜΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.ΠΡΟΒΛΗΜΑ.

Page 10: Διατροφή στην Άσκηση

ΙΔΑΝΙΚΟ ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣΙΔΑΝΙΚΟ ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΣ ΙΣΒΑΝΔΡΕΣ ΙΣΒ == ΥΨΟΣ -ΥΨΟΣ - 100 Χ 0,9100 Χ 0,9

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΙΣΒΓΥΝΑΙΚΕΣ ΙΣΒ == ΥΨΟΣΥΨΟΣ -- 100 Χ 0,8100 Χ 0,8

Page 11: Διατροφή στην Άσκηση

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣΔΕΙΚΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ

Β.Μ.ΙΒ.Μ.Ι.* .* == ΒΑΡΟΣ (ΒΑΡΟΣ (Kg) / Kg) / ΥΨΟΣΥΨΟΣ22 ( (mm))

*BODY MASS INDEX*BODY MASS INDEX

Page 12: Διατροφή στην Άσκηση

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΜΥΣ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ:ΜΥΣ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ:

ΣΥΣΩΡΕΥΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝΣΥΣΩΡΕΥΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ,ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΡΙΖΕΣ,(ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ,ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΡΙΖΕΣ, ΙΟΝΤΑ ΙΟΝΤΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ)ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ)

ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΑΦΥΔΑΤΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΛΑΤΩΝΑΠΩΛΕΙΑ ΑΛΑΤΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΠΑΣΗΣΜΕΙΩΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΠΑΣΗΣ

Page 13: Διατροφή στην Άσκηση

ΧΡΗΣΗ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΟΥΧΩΝ ΟΥΣΙΩΝΧΡΗΣΗ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΟΥΧΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Οι υδατανθρακούχες ενώσεις χορηγούμενες πριν Οι υδατανθρακούχες ενώσεις χορηγούμενες πριν και κατα την διάρκεια της προσπάθειας μπορούν και κατα την διάρκεια της προσπάθειας μπορούν να βελτιώσουν την απόδοση ιδιαίτερα σε να βελτιώσουν την απόδοση ιδιαίτερα σε αθλήματα που εχουν μεγάλη διάρκεια. αθλήματα που εχουν μεγάλη διάρκεια. Χορηγούμενες στο τέλος της προσπάθειας - μετα Χορηγούμενες στο τέλος της προσπάθειας - μετα τον αγώνα - εξασφαλίζουν ταχεία αναπλήρωση της τον αγώνα - εξασφαλίζουν ταχεία αναπλήρωση της ενέργειας που δαπανήθηκε και ιδιαιτέρως των ενέργειας που δαπανήθηκε και ιδιαιτέρως των ενεργειακών αποθεμάτων που βρίσκονται στον ενεργειακών αποθεμάτων που βρίσκονται στον μυικό ιστό και το ηπαρ υπο μορφή γλυκογόνου.μυικό ιστό και το ηπαρ υπο μορφή γλυκογόνου.

Page 14: Διατροφή στην Άσκηση

ΟΙ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ‘‘‘ΥΛΙΚΟ’‘ΥΛΙΚΟ’’’ ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΟΥ.ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΟΥ.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΣΗ ΚΥΡΙΩΣ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΣΗ ΚΥΡΙΩΣ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΘΕΑΜΑΤΙΚΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΘΕΑΜΑΤΙΚΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΩ

ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΩΝΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΩΝ..

ΘΑ ΑΝΑΛΥΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΘΑ ΑΝΑΛΥΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ

ΜΙΑ ΠΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ.ΜΙΑ ΠΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ.

Page 15: Διατροφή στην Άσκηση

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ

ΜΗΑΘΛΟΥΜΕΝΟΣ

0,8 γραμμάρια/χιλιόγραμμο σωματικού βάρους

ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΣ

1,6 περίπου γραμμάρια/χιλιόγραμμο

σωματικού βάρους

ΑΘΛΗΤΗΣ 70 ΚΙΛΩΝΧρειάζεται περίπου 100 γραμμάρια πρωτείνης υψηλής βιολογικής αξίας ημερησίως

Π.χ για να πάρει 96 γρ. πρωτείνης υψηλής βιολογικής αξίας ημερησίως μπορεί να καταναλώσει:

Ενα ποτήρι γάλα που ισοδυναμεί με 7 γραμ. πρωτείνης2 αυγά που ισοδυναμούν με 25 γραμ.πρωτείνης και

200 γραμ. κοτόπουλο που ισοδυναμούν με 60 γραμ.πρωτείνης

Page 16: Διατροφή στην Άσκηση

ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣΜΕΡΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ Ο ΑΘΛΗΤΗΣ ΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΙ ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ Ο ΑΘΛΗΤΗΣ ΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΙ ΤΡΟΦΙΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣΥΨΗΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ;;

ΤΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΚΑΙ ΗΠΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΤΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΚΑΙ ΗΠΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ;;

TI TI ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ Ο ΑΘΛΗΤΗΣ ΔΙΑΤΡΕΦΕΤΑΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ Ο ΑΘΛΗΤΗΣ ΔΙΑΤΡΕΦΕΤΑΙ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΤΡΑΛΛΕΣ ΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΤΡOOΦΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΑΦΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΑ;;

KAI KATAKAI KATA ΠΟΣΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΣΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑ ΣΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΑΝΤΑΝΑΚΛΑ ΣΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ;;

TI TI ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΠΟΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΠΟΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝΠΡΩΤΕΙΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ;;

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΠΡΩΤΕΙΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΘΕΡΜΙΔΕΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ ΑΥΞΗΣΗΣ ΒΑΡΟΥΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΘΕΡΜΙΔΕΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ ΑΥΞΗΣΗΣ ΒΑΡΟΥΣ;;

Page 17: Διατροφή στην Άσκηση

ΤΟ ΔΥΣΚΟΛΟΤΕΡΟ: ΠΡΩΤΕΙΝΙΚΗ ΛΗΨΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΟ ΔΥΣΚΟΛΟΤΕΡΟ: ΠΡΩΤΕΙΝΙΚΗ ΛΗΨΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Την ημέρα, κατα την οποία απαιτείται Την ημέρα, κατα την οποία απαιτείται περισσότερο απο καθε άλλη φορά η διατροφή περισσότερο απο καθε άλλη φορά η διατροφή μας να περιέχει ολα τα απαραίτητα συστατικά, μας να περιέχει ολα τα απαραίτητα συστατικά, έχουμε σίγουρα πρωτεινικό έλλειμαέχουμε σίγουρα πρωτεινικό έλλειμα

Page 18: Διατροφή στην Άσκηση

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΟΛΛΟΥΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΟΛΛΟΥΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ, ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ, ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ

ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ,ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ,ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ

Page 19: Διατροφή στην Άσκηση

ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΑΥΤΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΑΥΤΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΤΟ ΠΡΩΤΕΙΝΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΑ ΜΕ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΤΟ ΠΡΩΤΕΙΝΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΑ ΜΕ

ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΤΩΝ 8 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΤΩΝ 8 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΣΕ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΣΕ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ

ΕΝΑ ΝΝΕΝΑ ΝΝU>U>99%99%

Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (Ν) ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (Ν) ΑΠΟ ΤΟΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΝΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΝUU

Page 20: Διατροφή στην Άσκηση

20

40

60

80

100

0ΦΟΡΜΟΥΛΑ8 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝΑΜΙΝΟΞΕΩΝ

ΠΡΩΤΕΙΝΕΣΤΡΟΦΗΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑΠΡΩΤΕΙΝΩΝ

32% NNU180-360 ΛΕΠΤΑ

99% NNU23 min

16% NNU180-360 ΛΕΠΤΑ

ΠΡΩΤΕΙΝΟΣΥΝΘΕΣΗ / ΧΡΟΝΟΣ

Page 21: Διατροφή στην Άσκηση

ΑΥΤΟΣ Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΩΝ 8 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΣ Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΩΝ 8 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣΑΜΙΝΟΞΕΩΝ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ::

Ο συνδυασμός των αμινοξέων που το αποτελούν δίνει απορρόφηση και Ο συνδυασμός των αμινοξέων που το αποτελούν δίνει απορρόφηση και χρησιμοποίηση του αζώτου μεγαλύτερη από 99%, δηλαδή τα αμινοξέα χρησιμοποίηση του αζώτου μεγαλύτερη από 99%, δηλαδή τα αμινοξέα δρούν ως πρόδρομοι της σύνδεσης των πρωτεινών.δρούν ως πρόδρομοι της σύνδεσης των πρωτεινών.

Οι μελέτες απέδειξαν οτι η απορρόφηση και χρησιμοποίηση του αζώτου που Οι μελέτες απέδειξαν οτι η απορρόφηση και χρησιμοποίηση του αζώτου που περιέχεται στον συνδυασμό αυτών των 8 απαραίτητων αμινοξέων , είναι περιέχεται στον συνδυασμό αυτών των 8 απαραίτητων αμινοξέων , είναι κατά 34% μεγαλύτερη κατα αναλογία των πρωτεινών του αυγού της κότας.κατά 34% μεγαλύτερη κατα αναλογία των πρωτεινών του αυγού της κότας.

Λόγω του πολύ υψηλού Λόγω του πολύ υψηλού NNU 10NNU 10 γραμ. της φόρμουλας αυτών των 8 γραμ. της φόρμουλας αυτών των 8 απαραίτητων αμινοξέων αντιστοιχούν με 450 γραμ κόκκινου η άσπρου απαραίτητων αμινοξέων αντιστοιχούν με 450 γραμ κόκκινου η άσπρου κρέατος.κρέατος.

Τάχιστη απορρόφηση από τα πρώτα 100 εκατοστά του λεπτού εντέρου (23 Τάχιστη απορρόφηση από τα πρώτα 100 εκατοστά του λεπτού εντέρου (23 λεπτά) ενω μία διατροφική πρωτείνη χρειάζεται 4-5 ώρες.λεπτά) ενω μία διατροφική πρωτείνη χρειάζεται 4-5 ώρες.

Είναι ουσιαστικά μία «προχωνευμένη» τροφή. Αυτό σημαίνει ότι δρα σαν Είναι ουσιαστικά μία «προχωνευμένη» τροφή. Αυτό σημαίνει ότι δρα σαν μια πλήρης φυσική πρωτείνη, που εχει υποστεί πεπτική διαδικασία. μια πλήρης φυσική πρωτείνη, που εχει υποστεί πεπτική διαδικασία. Δηλ. δεν έχει ανάγκη της δράσης των πεπτιδασών για να απορροφηθεί και Δηλ. δεν έχει ανάγκη της δράσης των πεπτιδασών για να απορροφηθεί και επιπλέον μια ελάχιστη χολική, παγκρεατική και εντερική έκκριση.επιπλέον μια ελάχιστη χολική, παγκρεατική και εντερική έκκριση.

Είναι αμφολύτης δηλ. συμπεριφέρεται σαν οξύ και σαν βάση, ανάλογα με το Είναι αμφολύτης δηλ. συμπεριφέρεται σαν οξύ και σαν βάση, ανάλογα με το ΡΗ του μέσου που είναι διαλυμένο.ΡΗ του μέσου που είναι διαλυμένο.

Δεν περιέχει άλλα μη δραστικά συστατικά πλήν των 8 αυτών αμινοξέων Δεν περιέχει άλλα μη δραστικά συστατικά πλήν των 8 αυτών αμινοξέων (λ-λευκίνη, λ-βαλίνη, λ-ισολευκίνη, λ-λυσίνη, λ-φαινυλαλανίνη, λ-θρεονίνη, (λ-λευκίνη, λ-βαλίνη, λ-ισολευκίνη, λ-λυσίνη, λ-φαινυλαλανίνη, λ-θρεονίνη, λ-μεθειονίνη, λ-τρυπτοφάνη.) λ-μεθειονίνη, λ-τρυπτοφάνη.)

Page 22: Διατροφή στην Άσκηση