Φαρκαδόνα τόπος και παράδοση

of 21 /21

Embed Size (px)

Transcript of Φαρκαδόνα τόπος και παράδοση

Page 1: Φαρκαδόνα τόπος και παράδοση
Page 2: Φαρκαδόνα τόπος και παράδοση

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

« ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ: ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ»

Υπεύθυνοι καθηγητές: Κούρτης Παναγιώτης, Ζέρβα Βασιλική. Συμμετέχοντες μαθητές: Β΄ Τάξη Γυμνασίου Φαρκαδόνας σχ. Έτους 2013 – 2014.

1) Αντικείμενο μελέτης: «Συλλογή και καταγραφή λαογραφικού υλικού σχετικού με τον παραδοσιακό τρόπο ζωής των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της Φαρκαδόνας».

2) Στόχοι: οι μαθητές μέσα από αυτό το πρόγραμμα: α) Να γνωρίσουν τον παραδοσιακό τρόπο ζωής στην περιοχή τους. β) Να ενημερωθούν για την ιστορία του τόπου τους.

γ) Να ανακαλύψουν άγνωστες διαδρομές της ζωής των προγόνων τους. δ) Να ανασύρουν από τις μνήμες των παλαιότερων ξεχασμένες ιστορίες και θρύλους. ε) Να κατανοήσουν τη σημασία της σύνδεσης του «σήμερα» με το «χθες».

3) Μεθοδολογία: α) Συγκέντρωση προφορικού υλικού με τη μέθοδο της συνέντευξης. β) Επιτόπια έρευνα και συλλογή φωτογραφικού υλικού. γ) Μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας.

4) Περιεχόμενα: α) Ιστορικά στοιχεία. β) Κατοικία (τύποι κατοικίας, βοηθητικοί χώροι).

γ) Οικοβιώματα (αντρικές – γυναικείες ασχολίες). δ) Παραδοσιακή Διατροφή (τρόφιμα – ποτά). ε) Έθιμα. στ) Μύθοι - Θρύλοι. ζ) Ναοί - Μοναστήρια

Page 3: Φαρκαδόνα τόπος και παράδοση
Page 4: Φαρκαδόνα τόπος και παράδοση
Page 5: Φαρκαδόνα τόπος και παράδοση
Page 6: Φαρκαδόνα τόπος και παράδοση
Page 7: Φαρκαδόνα τόπος και παράδοση
Page 8: Φαρκαδόνα τόπος και παράδοση
Page 9: Φαρκαδόνα τόπος και παράδοση
Page 10: Φαρκαδόνα τόπος και παράδοση
Page 11: Φαρκαδόνα τόπος και παράδοση
Page 12: Φαρκαδόνα τόπος και παράδοση
Page 13: Φαρκαδόνα τόπος και παράδοση
Page 14: Φαρκαδόνα τόπος και παράδοση
Page 15: Φαρκαδόνα τόπος και παράδοση
Page 16: Φαρκαδόνα τόπος και παράδοση
Page 17: Φαρκαδόνα τόπος και παράδοση
Page 18: Φαρκαδόνα τόπος και παράδοση
Page 19: Φαρκαδόνα τόπος και παράδοση
Page 20: Φαρκαδόνα τόπος και παράδοση
Page 21: Φαρκαδόνα τόπος και παράδοση