τι είναι το χρώμα;

of 15 /15
χ χ ρ ρ ώ ώ μ μ α α Το χρώμα είναι ένα φυσικό Το χρώμα είναι ένα φυσικό φαινόμενο που εξαρτάται φαινόμενο που εξαρτάται απόλυτα από το φως. Εάν απόλυτα από το φως. Εάν ρίξουμε μια δέσμη φωτός σ’ ένα ρίξουμε μια δέσμη φωτός σ’ ένα πρίσμα θα εμφανιστούν τα 6 πρίσμα θα εμφανιστούν τα 6 χρώματα, τα γνωστά ως χρώματα χρώματα, τα γνωστά ως χρώματα της Ίριδας. Είναι το μοβ, το της Ίριδας. Είναι το μοβ, το μπλε μπλε , το , το πράσινο πράσινο , το , το κίτρινο κίτρινο , , το το πορτοκαλί πορτοκαλί , το , το κόκκινο κόκκινο . .

Embed Size (px)

description

Το χρώμα είναι ένα φυσικό φαινόμενο ...

Transcript of τι είναι το χρώμα;

  • 1.
    • . 6 , . , , , , , .

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. , ( )

  • : , , .

12. ( ) . , 13. , , . 14. 15. ;

  • ... . , , , , ... . : (+) , . . .