Τι είναι ο Νοήμων Σχεδιασμός ?

53
@ Dr. Heinz Lycklama 1 Τι είναι ο Νοήμων Σχεδιασμός? Dr. Heinz Lycklama [email protected] www.osta.com Κάθε αλήθεια περνάει (μέχρι την α της) από τρία στάδια: 1. Ειρωνεία - γελοιοποίηση 2. Σφοδρή αντίθεση 3. Αυταπόδεικτη αποδοχή. Arthur Schopenhauer

description

Τι είναι ο Νοήμων Σχεδιασμός ?. Κάθε αλήθεια περνάει ( μέχρι την αποδοχή της) από τρία στάδια : 1. Ειρωνεία - γελοιοποίηση 2. Σφοδρή αντίθεση 3. Αυταπόδεικτη αποδοχή . Arthur Schopenhauer. Dr. Heinz Lycklama [email protected] www.osta.com. Τύχη , Αναγκαιότητα ή Σχεδιασμός ?. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Τι είναι ο Νοήμων Σχεδιασμός ?

Page 1: Τι είναι ο Νοήμων Σχεδιασμός ?

@ Dr. Heinz Lycklama 1

Τι είναι ο Νοήμων Σχεδιασμός?

Dr. Heinz [email protected]

Κάθε αλήθεια περνάει (μέχρι την αποδοχή της)από τρία στάδια:

1. Ειρωνεία - γελοιοποίηση 2. Σφοδρή αντίθεση3. Αυταπόδεικτη αποδοχή.

Arthur Schopenhauer

Page 2: Τι είναι ο Νοήμων Σχεδιασμός ?

@ Dr. Heinz Lycklama 2

Τύχη, Αναγκαιότητα ή Σχεδιασμός?

Page 3: Τι είναι ο Νοήμων Σχεδιασμός ?

@ Dr. Heinz Lycklama 3

Νοήμων Σχεδιασμός Τι είναι; Ιστορία του «Νοήμονος Σχεδιασμού» Πρόσωπα «κλειδιά» Μη ελαττούμενη πολυπλοκότητα Εξειδικευμένη πολυπλοκότητα Έλεγχος πολυπλοκότητας Επιχειρήματα για ύπαρξη Σχεδιαστή Παραδείγματα ύπαρξης σχεδίου Νοήμων Σχεδιασμός vs Δημιουργισμού

Page 4: Τι είναι ο Νοήμων Σχεδιασμός ?

@ Dr. Heinz Lycklama 4

Τι είναι ο «Νοήμων Σχεδιασμός»; « Η θεωρία του νοήμονος σχεδιασμού

υποστηρίζει ότι συγκεκριμένες δομές στο σύμπαν και στα έμβια όντα, ερμηνεύονται καλύτερα μέσω ενός νοήμονος αιτίου, αντί μιας τυχαίας διαδικασίας όπως η φυσική επιλογή»

Πηγή: The Discovery Institute

Οι ηγέτες του κινήματος του Ν.Σ., σκοπίμως δεν ταυτίζουν το νοήμον αίτιο με τον Θεό. Και ακόμη περισσότερο, είναι

αγνωστικιστές όσον αφορά την ηλικία της γης και του σύμπαντος

Page 5: Τι είναι ο Νοήμων Σχεδιασμός ?

@ Dr. Heinz Lycklama 5

Βασικές προτάσεις του Επιστημονικού Δημιουργισμού

Υπήρξε κάποτε μια ξαφνική δημιουργία του σύμπαντος, της ενέργειας και της ζωής, από το μηδέν.

Οι μεταλλάξεις και η φυσική επιλογή, στερούνται της ικανότητας να δώσουν ανάπτυξη σε όλα τα έμβια όντα ξεκινώντας από έναν μόνο οργανισμό.

Μεταβολές στα αρχικά δημιουργηθέντα είδη φυτών και ζώων, συμβαίνουν μόνο εντός περιορισμένων πλαισίων.

Οι άνθρωποι και οι πίθηκοι δεν έχουν κοινό πρόγονο Η γεωλογία της γης ερμηνεύεται καλύτερα μέσω του

καταστροφισμού, και πρωτίστως μέσω του γεγονότος ενός παγκόσμιου κατακλυσμού.

Η γη και τα έμβια όντα, εμφανίστηκαν σχετικά πρόσφατα (6000 -> 10,000 χρόνια πριν)

Page 6: Τι είναι ο Νοήμων Σχεδιασμός ?

@ Dr. Heinz Lycklama 6

Βασικές προτάσεις του Νοήμονος Σχεδιασμού

Η εξειδικευμένη πολυπλοκότητα (specified complexity) και η μη ελαττούμενη πολυπλοκότητα (irreducible complexity), αποτελούν αξιόπιστες ενδείξεις ύπαρξης σχεδίου.

Τα βιολογικά συστήματα εμφανίζουν εξειδικευμένη πολυπλοκότητα και ενσωματώνουν υποσυστήματα μη ελαττούμενης πολυπλοκότητας.

Φυσιοκρατικοί μηχανισμοί ή τυχαίες αιτίες δεν επαρκούν για να εξηγήσουν τη προέλευση της πολυπλοκότητας.

Ο Νοήμων Σχεδιασμός αποτελεί την καλύτερη ερμηνεία για την προέλευση της εξειδικευμένης πολυπλοκότητας και της μη ελαττούμενης πολυπλοκότητας στα βιολογικά συστήματα.

Page 7: Τι είναι ο Νοήμων Σχεδιασμός ?

@ Dr. Heinz Lycklama 7

Ενδείξεις ύπαρξης Σχεδίου Κοσμολογία: Οι διαθέσιμες ενδείξεις συνηγορούν υπέρ

ενός σύμπαντος --που συμπεριλαμβάνει όλη την ύλη το χώρο, το χρόνο και την ενέργεια-- που εμφανίστηκε ξαφνικά πριν από πεπερασμένο χρόνο, σε αντίθεση με την εικόνα ενός αιώνιου και αυθύπαρκτου κόσμου.

Φυσική: Οι ενδείξεις συνηγορούν υπέρ ενός σύμπαντος «λεπτομερώς ρυθμισμένου» ή «καλοκουρδισμένου» (“finely-tuned”) έτσι ώστε να είναι δυνατή η ύπαρξη ζωής, υποδηλώνοντας, όπως ο αστροφυσικός Fred Hoyle σημειώνει, το έργο «ενός υπερ-νου»

Page 8: Τι είναι ο Νοήμων Σχεδιασμός ?

@ Dr. Heinz Lycklama 8

Ενδείξεις ύπαρξης Σχεδίου - 2 Βιολογία: η ύπαρξη σύνθετων και λειτουργικά

ολοκληρωμένων συστημάτων – «μηχανών», εγείρει πολλά ερωτηματικά για τους Δαρβίνειους μηχανισμούς αυτο-οργάνωσης.

Μοριακή Βιολογία: η ύπαρξη της κωδικοποιημένης πληροφορίας στο μόριο του DNA, υποδηλώνει την προηγούμενη δράση νοήμονος σχεδίου.

Ο βιολόγος του Harvard Richard Lewontin προτρέπει τους επιστήμονες να ενστερνιστούν έναν

« απόλυτο υλισμό» μένοντας προσκολλημένοι σε «υλιστικές ερμηνείες, ανεξάρτητα αν το ένστικτό

τους τους ωθεί στο αντίθετο» "

Page 9: Τι είναι ο Νοήμων Σχεδιασμός ?

@ Dr. Heinz Lycklama 9

Ιστορία του Νοήμονος Σχεδιασμού Έλληνες φιλόσοφοι μερικές

εκατοντάδες χρόνια π.Χ. Πρώιμοι εκκλησιαστικοί πατέρες

3ο - 4ο αι. μ.Χ. William Paley, Natural Theology (1802)

Ένα ρολόι είναι προϊόν ενός νου (του ωρολογοποιού), και όχι αποτέλεσμα τυχαίων φυσικών διαδικασιών.

Οι οργανισμοί (π.χ. το μάτι) είναι προϊόν ενός νου Σχέδιο με σκοπό -> Σχεδιαστή με σκοπό Σημαντική ένδειξη σχεδίου αποτελεί η

πολυπλοκότητα

Page 10: Τι είναι ο Νοήμων Σχεδιασμός ?

@ Dr. Heinz Lycklama 10

Ένα πρώιμο επιχείρημα σχεδίου…Rev. William Paley in Natural Theology, 1802: «Ας υποθέσουμε ότι διασχίζοντας ένα χωράφι, σκοντάφτω

σε μια πέτρα, και αναρωτιέμαι για το πώς βρέθηκε αυτή η πέτρα εκεί. Θα μπορούσα πιθανότατα να απαντήσω, ότι εφόσον δεν έχω στοιχεία για το αντίθετο, η πέτρα θα μπορούσε να ήταν εκεί ανέκαθεν, και δεν θα ισχυριζόταν νομίζω κανείς ότι λέω κάτι παράλογο. Αν υποθέσουμε τώρα ότι βρίσκω ένα ρολόι στο έδαφος, και έθετα την ίδια ερώτηση όπως πριν, δηλαδή πώς το ρολόι βρέθηκε εκεί, θα ήταν πολύ δύσκολο να δώσω μια παρόμοια με την προηγούμενη απάντηση, δηλ. ότι το ρολόι ήταν εκεί ανέκαθεν. Γιατί όμως η απάντηση που φαίνεται λογική για την πέτρα, φαίνεται παράλογη για το ρολόι; Για τον απλούστατο λόγο, ότι εξετάζοντάς τα, ανακαλύπτουμε αυτό που ισχύει για το ρολόι αλλά όχι για την πέτρα: ότι τα διάφορα κομμάτια του ρολογιού συναρμολογήθηκαν για να εξυπηρετήσουν ένα σκοπό.

Page 11: Τι είναι ο Νοήμων Σχεδιασμός ?

@ Dr. Heinz Lycklama 11

Ο Νοήμων Σχεδιασμός (ΝΣ) σήμερα Ξεκίνησε με τη δουλειά των Charles Thaxton,

Walter Bradley, Michael Denton, Dean Kenyon και Phillip Johnson Επιστημονικά, ο Δαρβινισμός αποτελεί ανεπαρκές

πλαίσιο για τη βιολογία Φιλοσοφικά, ο Δαρβινισμός εμπλέκεται απελπιστικά

με τη Φυσιοκρατία (Νατουραλισμό) Michael Behe, William Dembski, Stephen Meyer,

Paul Nelson και Jonathan Wells Πρότειναν ερευνητικά προγράμματα όπου νοήμονα

αίτια αποκτούν κομβικό ρόλο στην κατανόηση της ποικιλομορφίας και της πολυπλοκότητας της ζωής

Page 12: Τι είναι ο Νοήμων Σχεδιασμός ?

@ Dr. Heinz Lycklama 12

Σημαντικά βιβλία για το ΝΣ The Mystery of Life’s Origin, Charles Thaxton

et. al. in 1984 A Theory in Crisis, Michael Denton in 1986 Darwin on Trial, Phillip Johnson in 1991 Creation Hypothesis, Dean Kenyon in 1994 Reason in the Balance, Phillip Johnson in 1995 Darwin’s Black Box, Michael Behe in 1996 The Design Inference, William Dembski in 1999 Icons of Evolution, Jonathan Wells in 2000 The Design Revolution, William Dembski in 2004

Page 13: Τι είναι ο Νοήμων Σχεδιασμός ?

@ Dr. Heinz Lycklama 13

Μπορεί η Εξέλιξη να αποδειχθεί σε μια αίθουσα δικαστηρίου;

Phillip E. JohnsonJefferson E. Peyser

Professor of LawSchool of Law

University of California, Berkeleyhttp://www.arn.org/johnson/johome.htm

Η ματιά ενός Νομικού

Εκδόθηκε το 1991

Page 14: Τι είναι ο Νοήμων Σχεδιασμός ?

@ Dr. Heinz Lycklama 14

Η κριτική του Johnson εξαπλώνεται

Το 1994, ένα σύνολο φιλοσόφων, φυσικών, αστρονόμων, χημικών, βιολόγων και γλωσσολόγων, άσκησε κριτική στο Δαρβινισμό και προώθησε τη θεωρία του Ν.Σ.

Page 15: Τι είναι ο Νοήμων Σχεδιασμός ?

@ Dr. Heinz Lycklama 15

Η επιρροή του Johnson οδηγεί στο Συνέδριο του 1996

Το συνέδριο στο Παν/μιο Biola University συγκέντρωσε επιστήμονες απ’ όλο τον κόσμο

Ο κόσμος μαθαίνει για το Discovery Institute’s Center for the Renewal of Science and Culture (CRSC).

Page 16: Τι είναι ο Νοήμων Σχεδιασμός ?

@ Dr. Heinz Lycklama 16

Darwin’s Black Box

Το 1996, ασχολούνται με το βιβλίο του Mike Behe, καθηγητή Βιοχημείας στο Παν. Lehigh U. σημαντικά επιστημονικά περιοδικά.

Οι Δαρβινιστές ασκούν κριτική στα συμπεράσματά του, όχι όμως στα δεδομένα που τα υποστηρίζουν.

Βιβλίο της χρονιάς 1996 για το CT

Page 17: Τι είναι ο Νοήμων Σχεδιασμός ?

@ Dr. Heinz Lycklama 17

Μη Ελαττούμενη Πολυπλοκότητα

Στο βιβλίο του Darwin’s Black Box, ο Mike Behe εισαγάγει την έννοια της «μη ελαττούμενης πολυπλοκότητας»

Κάτι χαρακτηρίζεται από μη ελαττούμενη πολυπλοκότητα, όταν αποτελείται από τουλάχιστον δύο ή περισσότερα απαραίτητα κομμάτια.

Η απομάκρυνση έστω και ενός κομματιού δεν επηρεάζει απλώς, αλλά καταστρέφει τη λειτουργικότητά του

Μια ποντικοπαγίδα είναι ένα παράδειγμα συστήματος μη ελαττούμενης πολυπλοκότητας

Page 18: Τι είναι ο Νοήμων Σχεδιασμός ?

@ Dr. Heinz Lycklama 18

Η Ποντικοπαγίδα

•Μια ποντικοπαγίδα δεν μπορεί να φτιαχτεί μέσω Φυσικής Επιλογής

Page 19: Τι είναι ο Νοήμων Σχεδιασμός ?

@ Dr. Heinz Lycklama 19

Ποντικοπαγίδα: Λειτουργία “Ένα καθημερινό παράδειγμα ενός συστήματος μη

ελαττούμενης πολυπλοκότητας είναι η απλή ποντικοπαγίδα. Αποτελείται από (1) μια επίπεδη ξύλινη βάση (2) ένα μεταλλικό σφυρί που χτυπάει το ποντίκι (3) ένα ελατήριο με τεταμένα άκρα που ενισχύει το σφυρί (4) ένα άγκιστρο που ελευθερώνει το ελατήριο και (5) μία μεταλλική ράβδο που συνδέει το άγκιστρο και επαναφέρει το σφυρί στη θέση του. Δεν γίνεται να πιάσετε ένα ποντίκι απλώς με μια βάση, μετά να προσθέσετε το ελατήριο και να πιάσετε μερικά ακόμη ποντίκια και μετά να προσθέσετε τη μεταλλική ράβδο και να πιάσετε μερικά ακόμη. Όλα τα κομμάτια πρέπει να είναι στη θέση τους πριν πιάσετε το ποντίκι.”

Michael Behe - 2002

Page 20: Τι είναι ο Νοήμων Σχεδιασμός ?

@ Dr. Heinz Lycklama 20

«Μη Ελαττούμενη Πολυπλοκότητα “Με τον όρο μη ελαττούμενη πολυπλοκότητα

εννοώ ένα σύστημα αποτελούμενο από αρκετά σωστά ταιριασμένα μέρη που αλληλεπιδρούν και συνεισφέρουν στη βασική λειτουργία, ενώ απομάκρυνση οποιουδήποτε από τα μέρη προκαλεί την απώλεια λειτουργικότητας του συστήματος

Ένα σύστημα μη ελαττούμενης πολυπλοκότητας δεν μπορεί να δημιουργηθεί απευθείας …μέσω ελαφρών, διαδοχικών τροποποιήσεων ενός πρόδρομου συστήματος, διότι οποιοδήποτε πρόδρομο σύστημα ενός συστήματος μη ελαττούμενης πολυπλοκότητας που δεν περιλαμβάνει ένα από τα συστατικά μέρη είναι εξ ορισμού μη λειτουργικό”

Michael Behe, Darwin’s Black Box, p. 39.

Page 21: Τι είναι ο Νοήμων Σχεδιασμός ?

@ Dr. Heinz Lycklama 21

Οι Johnson και Behe «συναντούν» τον Τύπο

Οι Behe και Johnson άρχισαν να μιλούν και να διαλέγονται δημόσια σε μεγάλα πανεπιστήμια

Επίσης άρχισαν να γράφουν άρθρα και σημειώματα για τις WSJ, Washington Post και άλλα ευρείας κυκλοφορίας έντυπα

Ο Johnson εμφανίστηκε στο Nightline

Page 22: Τι είναι ο Νοήμων Σχεδιασμός ?

@ Dr. Heinz Lycklama 22

William Dembski Το βιβλίο του Bill

Dembski The Design Inference εκδίδεται το 1999 από το έγκυρο Cambridge University Press.

Ο Bill κατέχει διδακτορικά στη φιλοσοφία και τα μαθηματικά και M.Div. από το Princeton.

Page 23: Τι είναι ο Νοήμων Σχεδιασμός ?

@ Dr. Heinz Lycklama 23

Θεωρία Νοήμονος Σχεδιασμού Οι ζωντανοί οργανισμοί είναι πολύ

πολύπλοκοι για να είναι αποτέλεσμα ανεξάρτητης φυσικής διαδικασίας

Βασίζεται κυρίως σε θεωρίες που χρησιμοποιούνται στη Θεωρία της Πληροφορίας

Ενδιαφέρεται για τον προσδιορισμό της πολυπλοκότητας των δομών και την πληροφορία που περιέχεται σ’ αυτές

Βασικές έννοιες: Μη ελαττούμενη πολυπλοκότητα Εξειδικευμένη πολυπλοκότητα

Page 24: Τι είναι ο Νοήμων Σχεδιασμός ?

@ Dr. Heinz Lycklama 24

Νοήμων Σχεδιασμός Ο “Νοήμων Σχεδιασμός” (ΝΣ) θεωρεί το

συστατικό «νοήμων» ως μια διάφορη αρχή, που δεν ανάγεται στην τύχη ή την αναγκαιότητα.

Αντίθεση με την Εξέλιξη: η ζωή εμφανίζει ένα ειδικό είδος τάξης, όχι σαν αυτό μιας νιφάδας, αλλά όπως αυτό ενός μηνύματος με νόημα

Εκλεπτυσμένος αντι-εξελικτικισμός Μη Βιβλικά κατευθυνόμενος Φιλοσοφικό κίνημα

Page 25: Τι είναι ο Νοήμων Σχεδιασμός ?

@ Dr. Heinz Lycklama 25

Εξειδικευμένη πολυπλοκότητα Η ακόλουθη αλληλουχία χαρακτήρων, αποτελεί παράδειγμα

της έννοιας της εξειδικευμένης πολυπλοκότητας:.

Πολύπλοκο αλλά μη εξειδικευμένο: “εφγ δγηρησδ χνηφρκοσ βγξγηα βξησ”

Πολύπλοκο και εξειδικευμένο: “Το επίπεδο εκπαίδευσης στην Ελλάδα”

Page 26: Τι είναι ο Νοήμων Σχεδιασμός ?

@ Dr. Heinz Lycklama 26

ΝΣ: Μια διάφορη (ερμηνευτική) αρχή

F Gm1m2

r122

++

Τύχη

Αναγκαιότητα

Σχέδιο

Page 27: Τι είναι ο Νοήμων Σχεδιασμός ?

@ Dr. Heinz Lycklama 27

“Μη Ελαττούμενη Πολυπλοκότητα”

1996: Michael Behe, Lehigh Βιοχημικός. Εξέχων ΝΣ βιολόγος. Καθολικός.

Κοινός πρόγονος OK––αντίθεση με το Δαρβίνειο μηχανισμό. Αδυναμία εξήγησης της «μη ελαττούμενης πολυπλοκότητας.”

Page 28: Τι είναι ο Νοήμων Σχεδιασμός ?

@ Dr. Heinz Lycklama 28

“Εξειδικευμένη πολυπλοκότητα”

1998-σήμερα: William Dembski, μαθηματικός και φιλόσοφος. Κύριος θεωρητικός του ΝΣ.

ΝΣ: Διάφορη εξηγητική αρχή, μη αναγώγιμη στην τύχη και την αναγκαιότητα

Ο ΝΣ είναι μια επανάσταση

Page 29: Τι είναι ο Νοήμων Σχεδιασμός ?

@ Dr. Heinz Lycklama 29

Βασικές προτάσεις του Dembski Τόσο τα τεχνολογικά δημιουργήματα που

φτιάχτηκαν βάσει σχεδίου, όσο και οι οργανισμοί εμφανίζουν μια ιδιαίτερη οργάνωση: εξειδικευμένη πολυπλοκότητα

Η τύχη και η αναγκαιότητα δεν παράγουν εξειδικευμένη πολυπλοκότητα, ή πληροφορία

Η «νοημοσύνη» αποτελεί ξεχωριστή αρχή Τυφλοί μηχανισμοί (όπως αυτοί την Δαρβίνειας

εξέλιξης) δεν μπορούν να εξηγήσουν τη ζωή Η τεχνητή νοημοσύνη είναι αδύνατη

Page 30: Τι είναι ο Νοήμων Σχεδιασμός ?

@ Dr. Heinz Lycklama 30

Πώς διακρίνεται η Εξειδικευμένη Πολυπλοκότητα

Εξάρτηση (Contingency): Κανείς φυσικός περιορισμός. Όλες οι πιθανές αλληλουχίες μπορούν να εμφανιστούν στο χαρτί

Πολυπλοκότητα (Complexity): Απίθανο να ληφθεί μέσω καθαρής τύχης

Εξειδίκευση (Specification): Μη αναγνώσιμο, αλλά ταιριάζει με ιδιότητες γλώσσας ήδη γνωστής DNA επίσης ένας κώδικας…

Günaydinlar! Bugün hava iyi,ancak yarin dahakötü olacak gibi.Bulut çok, ama neyapar, belli degil.

Page 31: Τι είναι ο Νοήμων Σχεδιασμός ?

@ Dr. Heinz Lycklama 31

Ελέγχοντας για ύπαρξη ΣχεδίουGünaydinlar! Bugün hava iyi,ancak yarin dahakötü olacak gibi.Bulut çok, ama neyapar, belli degil.

F Gm1m2

r12

contingencycontingency

complexity

specifi-cation

Page 32: Τι είναι ο Νοήμων Σχεδιασμός ?

@ Dr. Heinz Lycklama 32

Όχι

Τύχη

Όχι

Εξειδίκευση/Μικρή πιθανότητα;

Όχι

Ενδιάμεση Πιθανότητα;

Υψηλή πιθανότητα;

Εξηγητικός αλγόριθμος τουWilliam Dembski

Από Mere Creation: Science, Faith and Intelligent Design. William A. Dembski Ed. Downers Grove,

Illinois: InterVarsity Press, 1998. P99.

Αρχή

ΝόμοςΝαι

Ναι Τύχη

Ναι Σχέδιο

Page 33: Τι είναι ο Νοήμων Σχεδιασμός ?

@ Dr. Heinz Lycklama 33

Είναι το μοτίβο δίπλα Τυχαίο ή Σχεδιασμένο;Πιθανότητα: =2-256

=8.6 x 10-78

=0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000086

Page 34: Τι είναι ο Νοήμων Σχεδιασμός ?

@ Dr. Heinz Lycklama 34

Είναι το μοτίβο δίπλα Τυχαίο ή Σχεδιασμένο;Πιθανότητα: =2-256

=8.6 x 10-78

=0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000086

Page 35: Τι είναι ο Νοήμων Σχεδιασμός ?

@ Dr. Heinz Lycklama 35

Επιχειρήματα υπέρ ενός ΣχεδιαστήΟι οργανισμοί δείχνουν σχεδιασμένοι, εξαιτίας τουλάχιστον τριών λόγων : Πλεόνασμα (Redundancy) – Ένας Σχεδιαστής μπορεί να

ενσωματώσει «πλεόνασμα» σε ένα σύστημα, ενώ η τύχη είναι απίθανο να το κάνει. Παράδειγμα αυτού αποτελεί η ύπαρξη εκφυλιστικών μηχανισμών στο γενετικό κώδικα, καθώς και άλλα χαρακτηριστικά που ελαχιστοποιούν ή αναιρούν τα αποτελέσματα πολλών σημειακών μεταλλάξεων

Περίσσεια δυναμικού – Οι οργανισμοί διαθέτουν δυναμικό το οποίο μπορεί ποτέ να μην χρησιμοποιηθεί. Για παράδειγμα, ο Wallace, συν-θεμελιωτής της ιδέας της Φυσικής Επιλογής, σημείωνε ότι ακόμη και πρωτόγονοι άνθρωποι, αν εκπαιδευθούν κατάλληλα μπορούν να εκτελέσουν πολύπλοκους υπολογισμούς (διαφορικούς λογισμούς). Η Φυσική Επιλογή είναι απίθανο να επιλέγει δυνατότητες που δεν χρησιμοποιούνται

Πολυπλοκότητα – Η ζωή εμφανίζει ένα είδος πολυπλοκότητας που είναι πολύ δύσκολο να παραχθεί από μηχανισμούς που βασίζονται στην τύχη.

Page 36: Τι είναι ο Νοήμων Σχεδιασμός ?

@ Dr. Heinz Lycklama 36

Σχεδιασμός και Επαγωγική Λογική Γενικά, η επιχειρηματολογία υπέρ ενός σχεδιαστή είναι

στην ουσία επιχειρηματολογία κατά της εναλλακτικής άποψης. Αυτό δε σημαίνει ότι είναι απλώς επιχειρήματα εναντίον της εξέλιξης, αφού κάθε επιχειρηματολογία, εξ’ ορισμού, αποτελεί προσπάθεια υποστήριξης μιας άποψης έναντι κάποιας άλλης.

Τα επιχειρήματα εναντίον μιας θεωρίας, αποτελούν στην ουσία προσπάθεια εξάλειψης των πιθανών εξηγήσεων που η θεωρία αυτή προσφέρει. Δεν υπάρχει τίποτε το υποδεέστερο σ’ αυτό, αφού στην πραγματικότητα αυτή είναι η επαγωγική λογική που χρησιμοποιείται ανέκαθεν από τους επιστήμονες στην αναζήτηση της αλήθειας.

Page 37: Τι είναι ο Νοήμων Σχεδιασμός ?

@ Dr. Heinz Lycklama 37

Το Πιθανό και το Απίθανο Τα επιχειρήματα υπέρ ενός Σχεδιαστή,

συχνά περιστρέφονται γύρω από την έννοια της πιθανότητας. Πολυπλοκότητα με σκοπό, είναι απίθανο να προκύψει από τυχαία γεγονότα. Οι οργανισμοί εμφανίζουν πολυπλοκότητα με σκοπό. Ορισμένοι υπέρμαχοι της φυσικής επιλογής, προσπαθούν να ξεπεράσουν το πρόβλημα αυτό, ισχυριζόμενοι ότι ενώ οι μεταβολές είναι τυχαίες, η επιλογή δεν είναι.

Η επιστήμη ασχολείται με το να προσπαθεί να προβλέψει τι είναι πιθανό και τι απίθανο. Όλοι συμφωνούν ότι τα γεγονότα που οδηγούν στην εμφάνιση ζωντανών οργανισμών, χαρακτηρίζονται από πολύ μικρή πιθανότητα να συμβούν

Page 38: Τι είναι ο Νοήμων Σχεδιασμός ?

@ Dr. Heinz Lycklama 38

Άφθονος Χρόνος – Τεράστιο Σύμπαν Έχει διατυπωθεί ο ισχυρισμός ότι σε ένα σύμπαν με άφθονο

χρόνο, το απίθανο γίνεται πιθανό: “Αν έχουμε άπειρο χρόνο, ή άπειρες ευκαιρίες, τα πάντα είναι

πιθανά. Οι τεράστιοι αριθμοί της αστρονομίας, και τα μεγάλα χρονικά διαστήματα της γεωλογίας, όταν συνδυάζονται αναποδογυρίζουν τις καθημερινές μας αντιλήψεις για το τι είναι συνηθισμένο και τι είναι θαυμαστό” Richard Dawkins (1989) The Blind Watchmaker: Πώς τα δεδομένα της εξέλιξης αποκαλύπτουν ένα σύμπαν χωρίς σχέδιο. W. W. Norton and Co. New York. p139.

Ο Dawkins λέει ότι ενώ η ζωή μοιάζει σχεδιασμένη, ο σχεδιαστής δεν ήταν ο Θεός, αλλά τεράστια τύχη σε συνδυασμό με τη φυσική επιλογή. Η Φύση ήταν ο σχεδιαστής

Στο βιβλίο του The Panda’s Thumb, ο Stephen J. Gould ισχυρίζεται ότι η ζωή δεν μοιάζει σχεδιασμένη.

Page 39: Τι είναι ο Νοήμων Σχεδιασμός ?

@ Dr. Heinz Lycklama 39

Μικρές ή Μεγάλες μεταβολές; Τα ενδεχόμενα όταν συμβαίνει μια μεταβολή, είναι:

Να βοηθά στη βελτίωση της προσαρμοστικότητας του οργανισμού (πολύ απίθανο)

Να έχει ουδέτερο αποτέλεσμα, χωρίς επίδραση στην προσαρμοστικότητα

Να είναι επιζήμια, μειώνοντας την προσαρμοστικότητα (το πιο πιθανό)

Όσο μεγαλύτερη είναι μια μεταβολή, τόσο πιο πιθανό είναι να αποβεί καθοριστικά επιζήμια.

Ο Δαρβίνος υποστήριζε ότι εξέλιξη είναι η συσσώρευση πολλών μικρών μεταβολών, ενώ οι μεγάλες μεταβολές είναι απίθανο να οδηγούν σε καλύτερη προσαρμοστικότητα.

“Πολλές μεγάλες ομάδες δεδομένων είναι αντιληπτές, μόνο επί τη βάσει της αρχής ότι τα είδη εξελίχθηκαν με πολύ μικρά βήματα.” The Origin of Species («Η Καταγωγή των Ειδών») κεφ. VII με τίτλο

“Λόγοι δυσπιστίας για μεγάλες και απότομες μεταβολές”

Page 40: Τι είναι ο Νοήμων Σχεδιασμός ?

@ Dr. Heinz Lycklama 40

Περισσότερα παραδείγματα Αναγκαιότητα/νόμος/τάξη

Νιφάδα Κρύσταλλος

Σχέδιο – μη ελαττούμενη/εξειδικευμένη πολυπλοκότητα Ζωικό κύτταρο Μοριακοί κινητήρες Ανθρώπινο μάτι Σκαθάρι «βομβαρδιστής»

Page 41: Τι είναι ο Νοήμων Σχεδιασμός ?

@ Dr. Heinz Lycklama 41

Μοριακές Μηχανές Ο Behe έδειξε ότι το

κύτταρο, το «μαύρο κουτί του Δαρβίνου» , (Darwin’s Black Box), είναι γεμάτο με μηχανές μη ελαττούμενης πολυπλοκότητας που δεν θα μπορούσαν να φτιαχτούν μέσω φυσικής επιλογής

Ο David Hume επέκρινε το επιχείρημα του ωρολογοποιού του Paley επειδή θεωρούσε ότι δεν αποτελούσε μια επαρκώς ακριβή αναλογία

Page 42: Τι είναι ο Νοήμων Σχεδιασμός ?

@ Dr. Heinz Lycklama 42

Μοριακές μηχανές (συνέχεια)

Περισσότεροι από 100 μοριακοί κινητήρες είναι σήμερα γνωστό ότι υπάρχουν στο εσωτερικό του κυττάρου, παρουσιάζοντας πολύ συγκεκριμένες αναλογίες με ανθρώπινης σχεδίασης κινητήρες.

Page 43: Τι είναι ο Νοήμων Σχεδιασμός ?

@ Dr. Heinz Lycklama 43

Η Ιδέα του Behe Ο Michael Behe υποστηρίζει ότι εξετάζοντας κανείς τις

πρωτεϊνικές μηχανές που κινούν τα κύτταρα, διαπιστώνει ότι υπάρχει ένα σημείο, πέρα από το οποίο δεν είναι δυνατόν να αφαιρεθούν κομμάτια της μηχανής χωρίς αυτή να χάσει τη λειτουργικότητά της. Τις ονόμασε μηχανές μη ελαττούμενης πολυπλοκότητας.

Συστήματα ή συσκευές μη ελαττούμενης πολυπλοκότητας συναντούμε στην καθημερινή μας ζωή. Η ποντικοπαγίδα, είναι ένα παράδειγμα μιας απλής συσκευής μη ελαττούμενης πολυπλοκότητας:

Board

HammerSpring

Trigger

Bait holderCheeseStaple

Page 44: Τι είναι ο Νοήμων Σχεδιασμός ?

@ Dr. Heinz Lycklama 44

Εξέλιξη Σύνθετων Οργάνων «Η Καταγωγή των Ειδών»

κεφ. VI «Προβλήματατης Θεωρίας"

Όργανα εξαιρετικής Τελειότητας και Πολυπλοκότητας “Το να υποθέσει κανείς ότι το μάτι, με όλα τα

εκπληκτικά του συστήματα, για την εστίαση σε ποικίλες αποστάσεις, την προσαρμογή σε διαφορετικής έντασης φως, και τη διόρθωση της σφαιρικής και της χρωματικής παράλλαξης, θα μπορούσε να σχηματιστεί μέσω φυσικής επιλογής, τολμώ να πω ότι θα ήταν παραλογισμός μεγίστου βαθμού.”

Page 45: Τι είναι ο Νοήμων Σχεδιασμός ?

@ Dr. Heinz Lycklama 45

Εξέλιξη του Ματιού Η μετάβαση από το τίποτα στο μάτι, θα

αποτελούσε ένα τεράστιο άλμα. Ο Δαρβίνος πρότεινε μια σειρά από

φαινομενικά μικρά βήματα (που ωστόσο είναι τεράστια άλματα) μέσω των οποίων θα μπορούσε να προκύψει το μάτι

Page 46: Τι είναι ο Νοήμων Σχεδιασμός ?

@ Dr. Heinz Lycklama 46

Το Σκαθάρι «Βομβαρδιστής»

Θα μπορούσε το σύστημα αυτό να εξελιχθεί με διαδοχικά βήματα; Όλα είναι προγραμματισμένα στο DNA του σκαθαριού. Το σύστημα είναι λειτουργικό, μόνο όταν συνυπάρχουν όλα τα τμήματά του ενώ αν έστω κι ένα λείπει, είναι άχρηστο. Ακόμα κι αν όλα τα τμήματα είναι παρόντα, αν κάποιο από αυτά δεν δουλεύει σωστά, οι πρόγονοι του σκαθαριού θα είχαν εκραγεί!

Ένα φαινομενικά κοινό σκαθάριμε έναν εκπληκτικό αμυντικό μηχανισμό

Page 47: Τι είναι ο Νοήμων Σχεδιασμός ?

@ Dr. Heinz Lycklama 47

Νοήμων Σχεδιασμός (ΝΣ) Χρήση ενός «εξηγητικού αλγόριθμου»

(“explanatory filter”) Αναγκαιότητα – έπρεπε να συμβεί; Τύχη – έτυχε να συμβεί; Σχέδιο – ένα νοήμον αίτιο το έκανε να

συμβεί; Ο ΝΣ εστιάζει στο τι είναι σχεδιασμένο,

και όχι στο ποιος, πότε, γιατί και πώς.

Page 48: Τι είναι ο Νοήμων Σχεδιασμός ?

@ Dr. Heinz Lycklama 48

Μερικές παρατηρήσεις για το ΝΣ Ο ΝΣ αντιπαρατίθεται στη νατουραλιστική

(φυσιοκρατική) φιλοσοφική θεμελίωση της εξελικτικής σκέψης

Ο ΝΣ προσδιορίζει και αναδεικνύει τις νατουραλιστικές παραδοχές

Ο ΝΣ είναι επιστημονικά βάσιμη θεωρία Ο ΝΣ δεν προϋποθέτει μικρή ηλικία για το

σύμπαν Ο ΝΣ δεν είναι Δημιουργισμός Ο ΝΣ δεν κάνει καμία αναφορά στην Πτώση

Page 49: Τι είναι ο Νοήμων Σχεδιασμός ?

@ Dr. Heinz Lycklama 49

Ζητήματα σχετικά με το ΝΣ Ο ΝΣ δεν επιχειρεί να εξηγήσει κάθε τι σχεδιασμένο

Μόνο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά είναι σχεδιασμένα

Δεν αποκλείονται εξελικτικές διαδικασίες Ο ΝΣ δεν αντιτίθεται σε μια μεγάλη ηλικία της γης Ο ΝΣ δεν ανακηρύσσει το Θεό ως λυτρωτή Ο ΝΣ κρατάει αποστάσεις από το πρόβλημα του κακού Ο ΝΣ δεν ταυτοποιεί Σχεδιαστή/Δημιουργό Ο ΝΣ διαχωρίζει τον Δημιουργό από τη δημιουργία

Page 50: Τι είναι ο Νοήμων Σχεδιασμός ?

@ Dr. Heinz Lycklama 50

Καταληκτικές σκέψεις για τον ΝΣ

Εναλλακτική θεωρία της Δαρβίνειας Εξέλιξης;

Εναλλακτική του Δημιουργισμού; Θα έπρεπε να διδάσκεται στα σχολεία;

Απαιτείται κριτική σκέψη Απαραίτητος ο ορισμός προϋποθέσεων Είναι ζήτημα Εκκλησίας-Κράτους; Διακυβεύβεται η Ακαδημαϊκή ελευθερία

Page 51: Τι είναι ο Νοήμων Σχεδιασμός ?

@ Dr. Heinz Lycklama 51

Τελευταίες εξελίξεις από το Kansas

Το Kansas δέχεται ότι υπάρχει έλλειψη αποδείξεων ή φυσικών εξηγήσεων για το γενετικό κώδικα, θεωρεί ότι το αρχείο των απολιθωμάτων δεν συμβαδίζει με την εξελικτική θεωρία, και δηλώνει ότι ορισμένες εξελικτικές ερμηνείες «συχνά αντικατοπτρίζουν … συμπεράσματα από έμμεσες ή αποσπασματικές ενδείξεις»

Reuters News Story, August 2, 2006

Page 52: Τι είναι ο Νοήμων Σχεδιασμός ?

@ Dr. Heinz Lycklama 52

Page 53: Τι είναι ο Νοήμων Σχεδιασμός ?

@ Dr. Heinz Lycklama 53

Ευχαριστώ για την

προσοχή σας!

Dr. Heinz [email protected]