Τι είναι η πώληση;

of 13 /13
Τι είναι η πώληση; Γιάννης Σοϊλεμές - Διευθυντής Πωλήσεων, Skywalker.gr

Embed Size (px)

Transcript of Τι είναι η πώληση;

1. ; - , Skywalker.gr 2. 3. 4. 1 ! 5. 2 1 /. 6. 3 ; ; ! 7. ! 8. 2 2 9. ; ! 10. : ! ; ; ; 11. email . . 12. , ! . 13. .. !