τι βιβλίο είναι αυτό 2

of 15 /15

Embed Size (px)

Transcript of τι βιβλίο είναι αυτό 2

Page 1: τι βιβλίο είναι αυτό 2
Page 2: τι βιβλίο είναι αυτό 2
Page 3: τι βιβλίο είναι αυτό 2
Page 4: τι βιβλίο είναι αυτό 2

2 3

6 4

5

7

Page 5: τι βιβλίο είναι αυτό 2

1 8

Page 6: τι βιβλίο είναι αυτό 2

Ανοίγω το

Τετράδιο Εργασιών

Page 7: τι βιβλίο είναι αυτό 2

Σ Ε Λ Ι Δ Α Α Δ Ε Ι Λ ΣΧ Ε Λ Ω Ν Α Α Ε Λ Ν Χ ΩΘ Ρ Α Ν Ι Ο Α Θ Ι Ν Ο Ρ

Page 8: τι βιβλίο είναι αυτό 2
Page 9: τι βιβλίο είναι αυτό 2

ο π ο ι ο σΌποιο

ς

β ια ζετ α ιβιάζεται

σ κ ο ν τ αφ τ ε ισκοντάφτει

.

Page 10: τι βιβλίο είναι αυτό 2
Page 11: τι βιβλίο είναι αυτό 2

κηπουρός 198αθλητής 23μουσικός 264υδραυλικός 473

Page 12: τι βιβλίο είναι αυτό 2
Page 13: τι βιβλίο είναι αυτό 2
Page 14: τι βιβλίο είναι αυτό 2
Page 15: τι βιβλίο είναι αυτό 2