υγιεινή διατροφή ε.θ

20
Υ Υ γ γ ι ι ε ε ι ι ν ν ή ή Δ Δ ι ι α α τ τ ρ ρ ο ο φ φ ή ή Θεοδώρα Θεοδώρα Ελένη Ελένη Πνευματίκα Πνευματίκα Μπινιάρη Μπινιάρη

Transcript of υγιεινή διατροφή ε.θ

Page 1: υγιεινή διατροφή ε.θ

ΥΥγγιιεειιννήή ΔΔιιααττρροοφφήή

ΘεοδώραΘεοδώρα Ελένη Ελένη

ΠνευματίκαΠνευματίκα ΜπινιάρηΜπινιάρη

Page 2: υγιεινή διατροφή ε.θ

Η πυραμίδα της ΔιατροφήςΗ πυραμίδα της Διατροφής

Page 3: υγιεινή διατροφή ε.θ

ΠεριεχόμεναΠεριεχόμενα ΠρωτεΐνεςΠρωτεΐνες ΠαχυντικάΠαχυντικά φαγητάφαγητά ΥδατάνθρακεςΥδατάνθρακες ΛίπηΛίπη ΦρούταΦρούτα ΛαχανικάΛαχανικά ΚρέαςΚρέας Τι είναι υγιεινή διατροφή;Τι είναι υγιεινή διατροφή; Από τι αποτελείται;Από τι αποτελείται; Γιατί πρέπει να την ακολουθούμε;Γιατί πρέπει να την ακολουθούμε; Τι λένε οι κλάδοι της επιστήμης που ασχολούνται με αυτήν ;Τι λένε οι κλάδοι της επιστήμης που ασχολούνται με αυτήν ; Η υγεία του παιδιούΗ υγεία του παιδιού Η υγεία του εφήβουΗ υγεία του εφήβου Η κουζίνα της ΕλλάδαςΗ κουζίνα της Ελλάδας Καλό είναι να ξέρουμε…Καλό είναι να ξέρουμε… Ο αθλητισμόςΟ αθλητισμός

Page 4: υγιεινή διατροφή ε.θ

Παχυντικά ΦαγητάΠαχυντικά ΦαγητάΜερικά κρέατα έχουν πολλά λίπη όπωςΜερικά κρέατα έχουν πολλά λίπη όπως το αρνί, το αρνί,

το κατσίκι , το μοσχάρι και το χοιρινό. Για το κατσίκι , το μοσχάρι και το χοιρινό. Για αυτό πρέπει να τα αποφεύγουμε και να τα αυτό πρέπει να τα αποφεύγουμε και να τα τρώμε λίγες φορές το μήνα ή συχνότερα τρώμε λίγες φορές το μήνα ή συχνότερα αρκεί να είναι μικρές οι ποσότητες. αρκεί να είναι μικρές οι ποσότητες.

Page 5: υγιεινή διατροφή ε.θ

ΠρωτεΐνεςΠρωτεΐνες Το μοσχάρι αποτελεί ιδανική πηγή Το μοσχάρι αποτελεί ιδανική πηγή

σίδηρου και ψευδάργυρου, δύο εκ σίδηρου και ψευδάργυρου, δύο εκ των πιο σημαντικών θρεπτικών των πιο σημαντικών θρεπτικών συστατικών. Εάν μάλιστα αφαιρεθεί συστατικών. Εάν μάλιστα αφαιρεθεί όλο το εμφανές κομμάτι λίπους, τότε όλο το εμφανές κομμάτι λίπους, τότε έχουμε μειώσει σημαντικά τα έχουμε μειώσει σημαντικά τα συνολικά λιπαρά. συνολικά λιπαρά.

Page 6: υγιεινή διατροφή ε.θ

ΥδατάνθρακεςΥδατάνθρακεςΤι είναι Υδατάνθρακες;Τι είναι Υδατάνθρακες; Οι δομικές μονάδες όλων των υδατανθράκων Οι δομικές μονάδες όλων των υδατανθράκων

είναι σάκχαρα και οι υδατάνθρακες μπορούν είναι σάκχαρα και οι υδατάνθρακες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν βάσει του αριθμού να κατηγοριοποιηθούν βάσει του αριθμού μορίων σακχάρων που συνδέονται σε ένα μορίων σακχάρων που συνδέονται σε ένα μόριο τους . Πρέπει να τρώμε πολύ συχνά μόριο τους . Πρέπει να τρώμε πολύ συχνά υδατάνθρακες!!!!!υδατάνθρακες!!!!!

Page 7: υγιεινή διατροφή ε.θ

ΛίπηΛίπηΤα λίπη είναι η πλέον συμπυκνωμένη Τα λίπη είναι η πλέον συμπυκνωμένη

πηγή ενέργειας σε σχέση με τα πηγή ενέργειας σε σχέση με τα υπόλοιπα διατροφικά στοιχεία . Τα λίπη υπόλοιπα διατροφικά στοιχεία . Τα λίπη είναι μια σημαντική τροφική ομάδα , είναι μια σημαντική τροφική ομάδα , που αποτελείται από τα έλαια δηλαδή που αποτελείται από τα έλαια δηλαδή το λάδι και από κάθε είδους λιπαρή το λάδι και από κάθε είδους λιπαρή ουσία. Τα λίπη πρέπει να τα ουσία. Τα λίπη πρέπει να τα αποφεύγουμε!αποφεύγουμε!

Page 8: υγιεινή διατροφή ε.θ

ΦρούταΦρούταΥπάρχουν πολλά διαφορετικά φρούτα. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά φρούτα.

Όπως (μήλο , πορτοκάλι , αχλάδι, Όπως (μήλο , πορτοκάλι , αχλάδι, μπανάνα) και άλλα πολλά.Όλα αυτά μπανάνα) και άλλα πολλά.Όλα αυτά έχουν πολλές βιταμίνες και έχουν πολλές βιταμίνες και ανόργανα στοιχεία (μέταλλα και ανόργανα στοιχεία (μέταλλα και ιχνοστοιχεία).ιχνοστοιχεία).

Page 9: υγιεινή διατροφή ε.θ

ΛαχανικάΛαχανικάΤα λαχανικά είναι ένας πολύτιμος Τα λαχανικά είναι ένας πολύτιμος

σύμμαχος για την υγεία διότι είναι σύμμαχος για την υγεία διότι είναι πλούσια σε βιταμίνες , μέταλλα , πλούσια σε βιταμίνες , μέταλλα , ιχνοστοιχεία ,φυτικές ίνες και ιχνοστοιχεία ,φυτικές ίνες και κατατάσσονται σε διάφορες ομάδες κατατάσσονται σε διάφορες ομάδες ανάλογα με το χρώμα τους.ανάλογα με το χρώμα τους.

Page 10: υγιεινή διατροφή ε.θ

ΚρέαςΚρέαςΌπως είπαμε και στα παχυντικά Όπως είπαμε και στα παχυντικά

φαγητά το κρέας πρέπει να το τρώμε φαγητά το κρέας πρέπει να το τρώμε λίγες φορές την εβδομάδα . λίγες φορές την εβδομάδα .

Page 11: υγιεινή διατροφή ε.θ

Τι είναι υγιεινή διατροφή ;Τι είναι υγιεινή διατροφή ;Η υγιεινή διατροφή παρέχει όλες τις θρεπτικές

ουσίες που χρειάζεται το σώμα ώστε να είναι υγιές. Έχει ποικιλία και είναι πλούσια σε φρούτα και λαχανικά, ενώ περιέχει ελάχιστα λιπαρά, τα οποία βρίσκονται σε προϊόντα του εμπορίου, το κρέας, το πλήρες γάλα, το βούτυρο και το τυρί. Η διατροφή πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες του σώματος σε ενέργεια συμβάλλοντας παράλληλα στη διατήρηση ενός φυσιολογικού βάρους.

Page 12: υγιεινή διατροφή ε.θ

Από τι αποτελείται η υγιεινή Από τι αποτελείται η υγιεινή διατροφή; διατροφή;

Η διατροφή μας αποτελείται από πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λίπη, έλαια, άλατα και βιταμίνες.

Page 13: υγιεινή διατροφή ε.θ

Γιατί πρέπει να την Γιατί πρέπει να την ακολουθούμε;ακολουθούμε;

Πρέπει να την ακολουθούμε, γιατί Πρέπει να την ακολουθούμε, γιατί κάνει καλό στην υγεία μας . Με την κάνει καλό στην υγεία μας . Με την υγιεινή διατροφή ελαττώνεταιυγιεινή διατροφή ελαττώνεται , , ο ο κίνδυνος για να παχύνουμε. Η υγιεινή κίνδυνος για να παχύνουμε. Η υγιεινή διατροφή είναι ιδιαίτερα ευεργετική διατροφή είναι ιδιαίτερα ευεργετική για την καρδιά μας.για την καρδιά μας.

Page 14: υγιεινή διατροφή ε.θ

Τι λένε οι κλάδοι της επιστήμης που Τι λένε οι κλάδοι της επιστήμης που ασχολούνται με αυτήνασχολούνται με αυτήν ; ;

Οι κλάδοι της Οι κλάδοι της επιστήμης λένε επιστήμης λένε πως πρέπει να πως πρέπει να τρώμε υγιεινά τρώμε υγιεινά φαγητά .Αυτοί φαγητά .Αυτοί έφτιαξαν την έφτιαξαν την διατροφική διατροφική πυραμίδα πυραμίδα

Page 15: υγιεινή διατροφή ε.θ

Η υγεία του παιδιού Η υγεία του παιδιού

Εμείς τα παιδιά Εμείς τα παιδιά πρέπει να τρώμε πρέπει να τρώμε πολλά υγιεινά πολλά υγιεινά τρόφιμα , για να τρόφιμα , για να μεγαλώσουμε . μεγαλώσουμε . Ακόμα πρέπει να Ακόμα πρέπει να πίνουμε γάλα που πίνουμε γάλα που έχει ασβέστιο και έχει ασβέστιο και φυσική φυσική πορτοκαλάδα που πορτοκαλάδα που έχει φυτικές ίνες .έχει φυτικές ίνες .

Page 16: υγιεινή διατροφή ε.θ

Η υγεία του εφήβουΗ υγεία του εφήβου

Στην εφηβεία Στην εφηβεία πρέπει να πρέπει να τρώμε καλά . τρώμε καλά .

Όπως όσπρια , Όπως όσπρια , φρούτα … φρούτα … δηλαδή( αχλάδηλαδή( αχλάδι μήλο …).δι μήλο …).

Page 17: υγιεινή διατροφή ε.θ

Η κουζίνα της ΕλλάδαςΗ κουζίνα της ΕλλάδαςΤο κρασί (λευκό ή κόκκινο) τα Το κρασί (λευκό ή κόκκινο) τα

λαχανικά, το ελαιόλαδο, τα λαχανικά, το ελαιόλαδο, τα δημητριακά, τα ψάρια, το κρέας δημητριακά, τα ψάρια, το κρέας αποτελούν συστατικά της ελληνικής αποτελούν συστατικά της ελληνικής κουζίνας.κουζίνας.

Page 18: υγιεινή διατροφή ε.θ

Καλό είναι να ξέρουμε…Καλό είναι να ξέρουμε…

Καλό είναι να ξέρουμε τι τρώμε πολύ Καλό είναι να ξέρουμε τι τρώμε πολύ καλά . Να προσέχουμε τα παχυντικά καλά . Να προσέχουμε τα παχυντικά φαγητά και να τρώμε πολλά φαγητά και να τρώμε πολλά φρούτα!!!!!φρούτα!!!!!

Page 19: υγιεινή διατροφή ε.θ

Ο αθλητισμόςΟ αθλητισμός

Ο αθλητισμός είναι υγεία και πρέπει Ο αθλητισμός είναι υγεία και πρέπει να προσέχουμε πολύ . Άμα να προσέχουμε πολύ . Άμα αθλούμαστε πρέπει να βλέπουμε τι αθλούμαστε πρέπει να βλέπουμε τι τρώμε.τρώμε.

Page 20: υγιεινή διατροφή ε.θ

ΤέλοςΤέλος