ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ...

of 26 /26
Οικογένειες και σημαίνοντα πρόσωπα στα πλαίσια της Μακεδονοβλάχικης κοινότητας της Βουδαπέστης κατά τον 18 ο -19 ο αιώνα Α) Ιστορική Αναδρομή Η Ουγγαρία κατά το 16ο αιώνα ήταν διαιρεμένη σε τρεις περιοχές: την Τρανσυλβανία, τη βασιλική επικράτεια και τα κατεχόμενα απ' τους Τούρκους εδάφη. Η Τρανσυλβανία πέρασε στα 1669 στην αυστριακή επικράτεια, ενώ κι οι Τούρκοι έχασαν στα 1687 τα εδάφη που κατείχαν στην Ουγγαρία. Καθώς, λοιπόν, η Ουγγαρία αποτελούσε σημαντικό τμήμα της αψβουργικής μοναρχίας, η παρουσία κι η δράση των Ελλήνων (Γραικών και Βλάχων) στα εδάφη της συνδέονται άμεσα με τις ευνοϊκές για την άσκηση του εμπορίου συνθήκες, που επικρατούσαν τότε στα πλαίσια της Aψβουργικής Mοναρχίας για τους βαλκάνιους εμπόρους. Κατ' αναλογία με την Αυστρία και την Τρανσυλβανία, οι Έλληνες (Γραικοί και Βλάχοι) πήραν και στην Ουγγαρία το διαμετακομιστικό εμπόριο στα χέρια τους, ενώ ανάμεσα στους Σέρβους κι Αλβανούς, που προσκλήθηκαν απ' τον Ούγγρο βασιλιά Λίποτ Α΄ μετά το 1687 για να ενισχύσουν τα αποδεκατισμένα πληθυσμιακά ουγγρικά εδάφη, μετά τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής, υπήρξαν και μερικοί Έλληνες (Γραικοί και Βλάχοι). Το βασικό, όμως, κύμα εισροής Ελλήνων προπαντός Βλάχων /Αρμάνων από τη Μοσχόπολη στην Ουγγαρία σημειώθηκε στα 1718, ενώ το επόμενο και μεγαλύτερο στα 1760-1770 μετά την καταστροφή της Μοσχόπολης . Οι Έλληνες (Γραικοί και Βλάχοι /Αρμάνοι) εγκαταστάθηκαν σε διάφορες περιοχές της Ουγγαρίας, με σημαντικότερο κέντρο τους την Πέστη, ενώ άλλες αξιόλογες βάσεις τους ήταν οι πόλεις: Kecskemet, Eger, Miskolc, Tokaj, Gyoengyoes, Nagyvarad, Arad, και η περιοχή Temesvαr. Οι Κοινότητες αυτές ιδρύονταν αρχικά ως Kομπανίες - συνενώσεις εμπόρων - με οικονομικό χαρακτήρα, ενώ μέσω των διαφόρων προνομίων που απέσπασαν απ' τις αρχές, απέκτησαν και το δικαίωμα της αυτονομίας και της αυτοδιοίκησης. Η παλαιότερη χρονικά από αυτές τις ελληνικές κομπανίες της Ουγγαρίας είναι εκείνη της πόλης Tokaj, η οποία ιδρύθηκε στα 1667 με αυτοκρατορικό προνόμιο, που επέτρεπε στα μέλη της την άσκηση εμπορίου, παρέχοντας τους φορολογικές απαλλαγές και τη δυνατότητα αυτοδιοίκησης. Η Κομπανία ίδρυσε επίσης στα 1790 ναό, στον οποίο διατηρούσε δικούς της ιερείς και μπορούσε να απονέμει δικαιοσύνη στα μέλη της για κάποιες κατηγορίες αδικημάτων. Σε ανάλογη οργανωτική βάση ιδρύθηκαν και λειτούργησαν στην Ουγγαρία κι άλλες ελληνικές/βλάχικες Kομπανίες - Κοινότητες, όπως της πόλης Gyoengyoes, η οποία ιδρύθηκε στις αρχές του 18ου αιώνα και παρά τους περιορισμούς αναφορικά με την ίδρυση ναού και σχολείου, φαίνεται πως

Embed Size (px)

description

Περιγράφονται σημαίνουσες Βλάχικες / Αρμάνικες προσωπικότητες και διάσημες οικογένειες στην Μοναρχία των Αψβούργων κατά το 18ο-19ο αιώνα

Transcript of ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ...

18-19 ) 16 : , ' . 1669 , 1687 . , , , ( ) , A M . ' , ( ) , , ' 1687 , , ( ). , , / 1718, 1760-1770 . ( /) , , : Kecskemet, Eger, Miskolc, Tokaj, Gyoengyoes, Nagyvarad, Arad, Temesvr. K - - , ' , . Tokaj, 1667 , , . 1790 , . / K - , Gyoengyoes, 18 ,

. Eger, / 18 , . Miskolc 17 (1687) . ' ' , . , , ( ) 18 Kecskemet, 1708, . , ' , / , , 18 10.000 ... , 1821, / . , . , , . . , K . ) () . , . ( ) . . () ,

. .. (Andrei Shaguna), 600.000 , (Atanasiu Grabovsky), (Emanuil Gojdu) ( Mocioni). 19 (). () . , () . . , ossuth. () . , 1848 . 1859 1867 10.000 20.000 , . 1863 400 . . 1865-66 36 , , (Debrecin), Arad, Timishoara, Seghedin, Lugoj, Nagykoros, Szarvas Varsets. O A Mo . ASTRE ( ). 100 . Zeno Mocioni .

. Zeno 24.000 ASTRA 1901 1904 . . 1862. ( ) - . . . H . , 1788-1876 ( ) . . , . 1780. 1753 Rothschild. Rothschild . . . . . , (1782-1856) 1820 1856 . . 1818 , 1822 . ,

. Szechenyi Istvn ( ). . , , , 99 240.000 . , , , , , , . 18 74 . . 80 . (1810-1876) . . 1836 , 99 100.000 . , , ( ), , . , , . 1858 . 80.000 . . 1857 Szemle 1856- 1876 550.000 .

, . Cuza-Vod .. M . . 15 1876 Rappoltskirchen. Toth Lrinc , . de Desnfalva, () . 5 . . . . , , von Wimpffen de Castries Mac-Mahon. - . () . . , . , 1856 (Musikverein) . Makart To . 1870 . Jun .

30 . (Grabovsky) ( ) . . . . . , . . () "Petru Maior". ( ) . . , , . Von Apadia Stefan P. Niagoe . , ( ) . . 1827 Maria Alexovici. : , , . Vrsmarty Vaci. . ( )

() 20 1808 Miskolc. - , 18 Piaristen ( E) 5 6 i . 1829 , Versec (Hennemannstadt Werschetz) () . Maxim Manuilovici . Versec Stefan Stratimirovici, Carlovits. 1833 1836 51 . 17 Teodorovici Kerepesi . Evreta . .: , , 1849. 1842 Popova . 1846 Sibiu ( :Hermannstadt, : Nagyszeben) . , . . . 1868 1918.

800 Brasov Brad . ASTREI. 23 4 1861 Sibiu (ASTRA) . (1861) 1850 Sibiu , - . 1853 1871 . 600.000 . 23 1873. Rinari, (Stdterdorf : Resinr) , . Melenia Damcea () . . 1802 Pojon . , , , . , . 30 1832 , () . Theodorovici . . . . .

. . . , . . . Carcalechi St. P. Niagoie K 1848-49 21 1848. Lugoj. Lugoj, 2.000 18.000 . 16 1861 () . , , . 1870 50 . , O (Georg Ioanovici) () () Duleu Valea Mare, , .

1821. Bega, , Segedin, Pojon . 1842 . , () 1847-48 Pojon. 1848 49 Carash. () . 1860 Ioanovici . Lugoj . 1867 , ( Qriegyezes/ ) Etvs Jozsef 1866-1871. - -. . Etvs (1871) Trefort Agoston. Ioanovici , 1867 1883 . 1882-1895, exmise . Peti Naplo, Nyelvtudomnyi Kozlony, Magyar Nyehor. Gh.Ioanovici . Ioanovici . Dek Ferenc Ioanovici Dulu .

Kirly .57. 10 1909 . . Wekerle Apponyi. ( ) . - . Ghenadie Bogoievici,, Papp Georgjades Murnu( ). . Kerepesi () . () (Christoforos Nac) Snnicolau-Mare. Grosanktnikolaus Nagy-Szentmiklos . Nac - 1. "Kunsthistorisches Museum" . Nac . Jokai Mor () . Jokai Mor Ignaz Schnitzer Johann Strauss Der Zigeunerbaron 24.10 1881 Theater an der Wien . () Nac . Sannikolau mare (Grosanktnikolaus) . 1799 . Sannikolau mare (Grosanktnikolaus) . ,

. Nac. 12 : 3 , 3 , 3 3 . , , , , . 12 . . 100 . , 300 . . Tessedik Smuel ( Szarvas) . 1801 Sannikolau mare (Grosanktnikolaus) , , . 1801 Incze Jnos Tessedik 1811, . 1887 . Dimitrie Cazacavici (1790-1866) 1790 . . . . . Petru Maior Georg Shincai.

. Alexandru Ghica (18341842) , . () . 1856 , Brtianu. Cezar Boliac, Heliade Ridulescu, Costache Negri Dimitrie Bolintineanu, . Buciumul . () . 1860 , . , . 100.000 . ( ) . . 1880 . Teodor Muciu , . Gazeta Transilvanei , . . ( ) (George Stupa). 1812 . 1834.

"magister pharrnaciae". Pojon, Arad 1834 1848 . - . Vincentiu Babesh 25 1848 . To 1848 o - , , 21 1848 . . . 1869 , . . 1834, . 1875 . . "Petru Maior". . ( ) . Cinkota . . . 1884 72 . Familia din Oradea. . ( ) , , , . o (Crushoveanul Shunda),

- . . 50 . , Schubert, Schumann .

) : ()

Johann Srauss o B Der Zigeunerbaron 1909 Pericle Papahagi . , 1937 Victor Papacostea , Sextil Pucariu. Papcostea 1821, 30 1821, . , , (

) , . , , . , . , , , , , , . . von Dulau. ) 1822 . . , . , () 1822 . , , (), (), , , , , . 1 1816 100 , , . Randujala Sfintirii Apei Cei Mici Posledovanie Malago Ochenia Vody . Cu chieltuiala cinstitilor Romani din Pesta Tiparita. La Buda. In Craiasca Tipografi a Universitatei din Pesta.. , , (1198) . 1861 . M. Eminescu .

; . 1807 1846, . - 28 / 8 1847 . 1790, , , , . , 1796. . , . . 25 1808 , (1809) . . , , , 1810 , . , , , , . , , . . (1783-1856) . 1807 1846 1802

. . , , , , . . . , , , ,

Graf Kalman Nak (1822-1902), Nak (Grfin) Elisabeth ) 1641 Temesvar/ Timishoara Banat Bella Schiff Rgi idk, rgi emberek [ , ). Berta [Gyertynffy de Bobda] von Nak. , . original Csardas Fabian Racz , , Bertha von Nak. , , Fuchstaller 1860

Berta Gyertyanffy de Bobda Nak ( 1860)

Grosanktnikolaus, Gr. Bertha Nak 1847. (Grfin ) Bertha Nak Banat, , , , , . ,

Grosanktnikolaus . Berta Gyertynffy Grobetschkerek (Count) Klmn Nak. Grosanktnikolaus . , Franz I. Count Georg von Fesztetics, Berta von Gyertynffy. . Emmerich Bukovits . . Bukovits Berta von Gyertynffy Tolvd . Grosanktnikolaus. , Puka Jancsi. 1860 Berta von Nak Grosanktnikolaus Nikolaus Revai. Berta . . Grosanktnikolaus. . . ak .

) Jung Jzsef, Povolni Jnos Mayerhoffer Andrs, , 16, . . / . , , Kristf Cyrill, , , , 1781 Nagyteremia (Mriafld) Torontl 1782 Nagyszentmikls. 27 1782, , 28 1784 Nagyszentmiklsi. , , , . 1787 Nagyszentmikls , . , Torontl : . 1790, , .

1807 1820 Nagyszentmikls . , 1799 Nagyszentmikls . , , . Ht Vlasztfejedelem. ( : , , ). 18 , . , . , , . (1785-1848) 1813. (Klmn 1822-1902), (1861), (1850), . Gyertynffy Berta, . 1860 . F. Amerling, A. Pettenkofen Liszt Wagner. , , Schwarzau. Klmn , 30 Nagyszentmikls, Pusztaporgny 100 . 1864 Szentmikls 5000 . 1822 Klmn Aranka, , 70 . , 1886 1894, Aranka . (1886-1894). . 46032 km2, .

: :

.

)

Grosanktnikolaus

Grosanktnikolaus 2 .. , 1334 Sanctus Michael . Grosanktnikolaus 18 , Bla Bartk . Nagyszenmiklos , Pera Vuin . Kunsthistorischen Museum . 23 , 10 . .

7 9 . () ) . . Grosanktnikolaus Nak. . . aks Banat 18 . Cristoph Nak, ( 1745) Nak Grosanktnikolaus. . Nak Kalman . 20 , , Bla Bartk, (1990) . Nak . 1920 Nagyszentmikls Komitat Torontal 1920 . ) 19 Miskolc . 18 - . 1777 Karlovac ( / Miskolc Karlovac). Johann Michart 1785. K Dionusziosz Popovics . , Miklos Jankovics, - 1791 1793. . Anton Kulchmeister. , .. (.. ) , 1787,

' alter Fleischmarkt . : Maria Barabyi, . ., , Hans Haas... : .