Χημεία Ασκήσεις...

Click here to load reader

 • date post

  28-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  767
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of Χημεία Ασκήσεις...

.

2011

& 1. , 3 cm, ; : 100000 . 1m 3 cm x 100000=300000 cm 300000 cm x = 3000 m 100 cm 1 km 3000 m x = 3 km 1000 m 3 km.

2. . . AgCl : gCl Ag +Cl. Ag . . 310 KJ mol-1. , . h= Planck = 6,63 10-34 J s, N= 6 1023 mol - 1 :v=E/h = 310 x 1000 J mol-1/ 6 1023 mol-1 x 6,63 10-34 J s = 7,79 1014 s-1

3. 10,38. 1 2 10 11, , . : 1. : 10 + (1-) 11=10,38 => 11-10,38= => =0,62

4. ; ) (n), ) (l), ) (ml) ) spin (ms); ;

2

: Schrdinger, , , . 2 , . () , n=1, 2, 3.., () . . () , l=0, 1, 2,(n-1), () . n l . () , ml=-l,,0,,+l, x, y, z. . () spin ms=+1/2, -1/2, . spin . .

5. : () n=3, () n=4 & l=2, () n=4 & l=1 & ml=-1, () 4p, () 5p. :()

n 3

l l=0 s 1=1 p

l=2 d

()

4

l=2 d

ml 0 -1, 0, +1 -2 -1 0 1 2 -2 -1 0 1 2

ms

3s 3py 3pz 3px 3dxy 3dyz 3dz2 3dxz 3d x2-y2 4dxy 4dyz 4dz2 4dxz 4d x2-y2

3

() ()

4 4

1=1 p 1=1 p

()

5

1=1 p

-1 -1 0, +1 -1 0, +1

4py 4py 4pz 4px 5py 5pz 5px

6. ; 1s, 1p, 7d, 9s, 3f, 4f 2d. : 1p, 1p : n=1, l=0, : l=n-1. l=0 s. 3f ( n=3, l=0, 1, 2 ml = -2, -1, 0, 1, 2 3d ) 2d ( n=2, l=0, 1 ml = -1, 0, 1 3p ).

7. ; n l ml 2 1 -1 1 1 0 8 7 -6 3 2 2 4 3 4 0 0 0 2 -1 1 : , , , n : n=1, 2, 3.., : l=0 n-1 : ml=-l +l.

4

8. ; n l ml ms 6 2 +2 -1/2 0 1 -1 +1/2 4 3 -3 +1/2 2 2 +1 +1/2 1 1 -2 -1/2 2 1 -2 0 4 2 -2 +1/2 :T , , , n : n=1, 2, 3.., : l=0 n-1, : ml=-l +l spin ms=+1/2, -1/2.

9. ; . n=4 l=3 . n=4, l=3 ml=-2 . n=4 :() n=4 l=3, 7 4f, ml= -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 () n=4, l=3 ml=-2 1 4f () n=4, 16 n2. : 4s, 4p, 4d 4f.

10. s, p d n=3. s p ; : s , . , p , , . , px, py pz, x, y z. , d f ( 16).

11. n, l, ml . 2p . 5d.

5

: . n=2, l=1 ml=-1, 0, 1 . n=5, l=2 ml=-2,-1, 0, 1, 2

12. 2p ; : ,,z px, py, pz.

13. 2p 3p; : , . 3p 2p.

14. s , ; : s ( l=0), , s .

15. : n l ml 5 0 -3 4dx2-y2 6 1 -1 5dxy 4 2 +2 6fxyz 6 3 -2 4py 4 2 0 6s :p : ml=+1=> px, ml=0 => pz, ml= -1 => py d : ml=+2=> dx2-y2, ml=+1 => dxz, ml=0 => dz2, ml=-1 => dyz, ml=-2 => dxy, :

6

n 4 5 6 4 6

l 2 2 3 1 0

ml +2 -2 -3 -1 0

4dx2-y2 5dxy 6fxyz 4py 6s

16. , ;

: . 1s (1,0,0) . 2s (2,0,0) . 3s (3,0,0) . pz . px . py

7

17. 2p : ;

: pz . 2 ( ) . .

18. : . Pauli . Hund . . aufbau . . : () Pauli: . : , , . Hund: ( ) spin. (aufbau) , , Pauli Hund.

8

19. 1s, 2s, 2pz, 3px 3s :

:() 1s (1,0,0) () 3px (3,1,1) () 3pz (2,1,0) () 2s (2,0,0) () 3s (3,0,0)

20. : n l ml ms() () () () 4 3 3 3 0 2 2 1 0 1 -2 1 + + - -

. :() 4s, (b) 3d () 3d () 3px H 3p ,, .

24. 7 ; . . . . __ __ : , 7e : 1s2 2s2 2p3, Hund.

25. 10, 18, 36, 54, 86 : . . . . . : .H 10, 18, 36, 54, 86 : 10: 1s2 2s2 2p6 18: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 36: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 11

54: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 86: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 .

26. : . . . . :

27. , : . . . . : , , , ( ) .

28. : . 9 F B. 2He . 10Ne . 11Na : , . , . (F).

29. ; . 3Li B. 9F . 87Fr

12

. 17Cl : , . T F, Cl Li Fr. Li, Fr Fr ( ..3s1) Fr .

30. ; . 26Fe . 1 . 3Li . 2He : , .

31. ; . 8 O . 17Cl . 9F . 7 N : , .

32. : . 3Li 12Mg . 3Li 11Na . 5 13 . 4Be 12Mg :

33. ; . 35r . 53-

13

. 53 . 9 F : . .

34. , , ( ). ' ; . (2), L(8), (4) .(2), L(8), (8) . (2), L(8), (8), N(l) . (2), L(8), (8), 0(7) : , .

35. , : . . . . :

36. : . . . . : , .

37. 2 , Li F, : . . . . : , .

14

38. ' : . . . . :

39. ; A. 6C . 9 F . 3Li . 37Rb : , .

40. : . . . . :

41. , , : . . . . :

42. ; . F2 . 2 . 2 . S

15

:

43. [Kr]4d105f145s25p65d16s2 : . s- . - . d- . f- : , d .

44. ; . 1 . 9F. 35Br . 53:

45. : . . . . :

46. : . s- . - . d- . f- : , s .

47. :A. . Cl . r . HF 16

: . HF, , () . , London, , , . . London . HCl.

48. : . . . . : , .

49. , , , , : . . . . :

50. , Be, Mg, Ca Sr , : . e, . Mg, . Ca, . Sr : , Be Cl- .

51. ; : 12Mg, 56Ba, : 11Na, 20Ca : 29Cu, 22Ti : ,

52. :

17

. . . . : , .

53. ( =79) : . [Xe] 4f145d106s1 . [Xe] 4f145d66s2 . [Xe] 4f145d96s2 . [Xe] 4d105s2 ; :

54. : . 16S 17Cl . 53I 35Br . 5 4Be . 16S 15P . 17Cl 9F. : () (n), , Cl , . () I (n) . () IIA (ns2) (ns2 np1) s . p s, . () VA (ns2 np3) VIA (ns2 np4), np3 () Cl n , ( ) .

18

55. , . . . . . . . . . . . . . 3. . . . . : . . . . . . . . .

56. Lewis : . 2 . HCl03 . CO2 . (NH4)2 C03 :

.

.. .. .. -O-=O OH19

/ .. . : Cl O: .. | :O: ..

57. ; . ClF3 . F2 . SF4 . F7 :

58. Lewis, , ; . 55Cs 35Br . 1 33s . 5 17Cl . 55Cs 17Cl . 3Li 8 . 17Cl 53 : , , , ,

59. , (HCOOH) , (' ). Lewis. 20

134 pm 120 pm, , . :

60. ; . SiH4 . BeCl2 . 2 . BCl3 : . : () Lewis, () AXnEm, = , = (n) = (m) :

21

1: 2 3 4 5 6

2

3

4

5 (5)

6 (6)

(2) (3) (4)

22

2: AXnEm (m) (n)m+n 2 3 4 5 6

- AX2 AX3( )

AX5( )

AX4()

AX6()

AX3E AX2E(, . ) ( )

AX5E AX4E() ( )

AX3E2 AX2E2(T-)

AX4E2( )

(, AX2E3 . ) ()

AX3E3(T-)

AX2E () 120

AX2E2 () 104,5

2

23

61. VSEPR: . 2 . HCN . 4+ . 3. NSF : , , ,

62. : 2: 104 < H2S: 92 < H2Se: 91 < H2Te: 90 : 8O, 16S, 34Se, 52Te (VIA) O Te.

24

.. . .. (Te) .

63. = 2,2 D. H--- ; :

64. : () BeH2, () BF3, () CH4, () NH3, () H2O : () () () () ()

65. ; : . , . . ( ), (). ( ). , () (), .. . , ( ) ( ).

25

66. Lewis. : BH3, , PCl5 .

67. () , . () : (1) C-C, C=C, CC, (2) H-Cl, H-F, H-J, H-Br, (3) H-O, H-N, H-F. . : . . . , . , , . . . (1) C-C > C=C > CC 1 2 , 1 1 , 1, (2) H-J > H-Br > H-Cl > H-F (3) H-N > H-O > H-F, . , .: (1) C-C < C=C < CC, (2) H-J < H-Br < H-Cl < H-F, (3) H-N < H-O < H-F. CC (199 kcal/mol) H-F (135 kcal/mol) , . . .

26

199 pm. Cl: 99,5 pm

139 pm. Cl-:181 pm +:97 pm

236 pm

Cl:99,5 pm :157 pm

68. ; H2O, CO2, BeI2, BCl3 NH3 . : , . . , . 0. . H2O , . H2O VSEPR (sp3 ), .27

NH3 VSEPR (sp3 ), . CO2, BeI2 BCl3 , .

69. ; . S02 B. NH3 . H2S . C2H4 . SF6 : + : 0, 0, 0, 120 =0 =0.

70. (CH3OH) 0,793 Kg/L. CH3OH 15 CH3OH 0.1M;

:n= C V = 0.1 (moles/L) 15 L n= 1.5 moles. CH3OH 32.042. m = n F = 1.5 moles 32.042 g/mol m = 48.063 g. d=m/V V=48.063 g/ 0.793 Kg/L = 0.0606 L CH3OH = 60.6 mL CH3OH

28

. , & , , , 2008. . , , , , 2003.