ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ - Νο 4

download ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ - Νο 4

If you can't read please download the document

Embed Size (px)

description

Το παιδικό ένθετο του Science Illustrated

Transcript of ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ - Νο 4

 • 75 2011 5,90 ( & )

  5,90 & w

  ww

  .scienceillustrated.gr9771790309000

  12

  Science

  I llustrated

  SC

  IEN

  CE

  ILLU

  STR

  ATE

  D

  75

  20

  11

  :

  WATSON:

  pi

 • , !

  pi ! : pi pi -

  pi pi pi ; . -

  ; pi

  ; pi ;

  pi pi ;

  pi ; pi o pi

  ; pi pi . ,

  pi . pi . pi .

  pi pi . pi pi pi

  ; pi pi ; ;

  :

  A r t D i r e c t o r : pi

  :

  pi ,

  , pi . pi pi

  ,

  , pi . pi

  , pi

  ,

  ,

  , pi . A

  ,

  pi pi ,

  : ,

  pi : pi ,

  pi

  pi

  pi

  n e o s k o s m o s @ s c i e n c e i l l u s t r a t e d . g r

  F a c e b o o k

  ( h t t p : / / f a c e d o o k . c o m / s c i e n c e i l l u s t r a t e d g r )

  pi

  - bei.daphne@

  gmail.com

 • pi pi

  pi pi

  pi : pi pi

  * * !

  pi

  pi pi pi pi pi pi , pi

  pi .

  pi pi ,

  pi pi

  .

  pi ,

  pi pi

  pi , pi pi

  pi

  pi pi !

  * pi pi pi ,

  pi pi pi .

  * * pi

  .

  pi

  .

  pi . pi

  pi pi .

  ! pi

  pi ( )

  pi pi !

  pipi* pipi

  ;

  :

  :

 • .

  3,9

  ,

  pi

  7,5

  , 7.500

  !

  pi

  pi 120 , 40

  pi pi

  pi

  !

  pi

  .

  ,

  pi

  .

  pi

  * , pi

  pi

  .

  3

  25-30

  10 .

  pi

  50 .

  15-30

  .

  pi

  pi

  , pi

  pi

  .

  pipi 10

  1 .

  &

  :

  *=

  pi pi

  pi

  .

  .

 • pi

  ,

  .

  pi pi

  pi

  .

  pi

  .

  pi

  ( , ,

  . . ) . pi pi

  * * ,

  pi pi .

  ,

  pi .

  * = pi .

  * * = pi pi pi .

  * .

  .

  pi

  .

  , ,

  pi pi pi

  pi pi . pi

  .

  , pi

  , pi

  pi pi

  pi pi

  pi . pi , pi

  , , pi

  ,

  .

 • :

  :

 • N

  : / :

  pi pi pi pi . pi ,

  , pi pi -

  , pi pi pi , pi .

  ,

  .

  , pi pi pi pi

  1

  . pi .

  pi , pi -

  2

  . ! pi pi

  . pi .

  pi pi pi pi

  3

  pi

  . pi

  4

  pi . pi pi

  pi . pi

  pi pi

  pi pi ,

  !

  pi .

  pi -

  pi .

 • , pi ; . pi . pi 1 2 . -

  pi pi pi .

  . pi pi , pi pi .

  pi . pi pi , .

  pi pi . pi

  pi pi pi .

  . pi pi pi pi .

  pi pi pi , - pi

  . pi . pi

  . , !

  pi pi ( ,

  5

  ) ,

  pi pi pi pi

  .

  pi c a r p e d i e m

  6

  .

  , pi ,

  . pi

  ;

  1

  pi

  2

  3

  4

  5

  pi pi

  6

  , pi .

 • pi

  pi pi pi pi -

  . pi pi pi

  , pi pi

  pi pi .

  , pi -

  ,

  pi pi pi

  . pi

  pi

  pi pi .

  pi ;

  pi pi pi pi pi pi pi , pi; pi , pi; pi , pi; pi , pi; pi , pi; pi , pi;

  ,

  :

  pi pi pi .

  , pi ,

  7 , 1 0 , -

  pi pi pi -

  . pi

  , pi

  pi , pi pi , pi

  1 5 0 3 3 .

  pi pi pi ! pi -

  pi pi ,

  pi pi pi ,

  pi .

 • pi

  pi pi pi .

  , pi

  pi pi

  pi .

  pi ,

  pi pi

  pi pi

  . pi

  pi pi

  pi pi pi

  pi

  .

  pi

  .

  pi

  . pi , pi

  , pi pi ,

  . pi pi

  , pi

  pi , pi -

  .

  pi pi pi

  . pi ,

  .

  pi .

  -

  ;

  pipi pi- pipi pi- pipi pi- pi pi pi pi pi pi pi; pi; pi;

  ,

  pi ;

  pi pi

  pi pi pi

  pi pi .

  pi .

  pi pi

  pi , pi -

  pi

  pi pi pi

  pi pi

  .

  pi

  , pi pi

  .

 • .

  . ,

  ,

  , . ; , . 29,5 .

  .

  , 29,5 . ,

  ,

  . ,

  , , .

 • pi pi pi

  pi pi pi pi .

  , -

  ,

  pi , -

  pi pi -

  .

  pi -

  pi pi .

  pi pi pi pi -

  -

  . pi pi .

  pi pi

  pi

  pi pi . pi

  pi -

  pi -

  .

  pi pi -

  . -

  -

  . pi

  pi pi pi

  pi pi pi pi -

  , pi , pi

  pi , .

  :

  ! !

 • !

  :

  !

  !

  1 pi

  1

  ;

  pi pi ,

  pi . , pi pi

  pi .

  pi pi

  pi .

  pi pi pi

  . pi pi .

  pi

  pi pi

  pi . pi , -

  , pi pi pi

  pi pi pi .

  +

  pi .

  pi pi .

  pi

  pi pi pi

  pi pi pi .

  pi pi .

  ;

  1

  1 pi

  1 pi

 • :

  .

  pi . pi!

  pi , .

  pi.

  pi

  pi pi. pi .

  .

  : : :

  *

  1

  2

  1

  ( pi )

  BHMA 6 BHMA 6 BHMA 6 BHMA 6 BHMA 6 BHMA 6 BHMA 6 BHMA 6 BHMA 6

  * pi .

  BHMA 1

  BHMA 1

  BHMA 1

  BHMA 1

  BHMA 1

  BHMA 1

  BHMA 2

  BHMA 2

  BHMA 2

  BHMA 2

  BHMA 2

  BHMA 2 BHMA 3 BHMA 3 BHMA 3 BHMA 3 BHMA 3 BHMA 3 BHMA 3 BHMA 3 BHMA 3

  BHMA 4

  BHMA 4

  BHMA 4

  BHMA 4

  BHMA 4

  BHMA 4 BHMA 5 BHMA 5 BHMA 5 BHMA 5 BHMA 5 BHMA 5 BHMA 5 BHMA 5 BHMA 5

 • ;

  1 0 1 9 2 9 .

  ,

  , ,

  , .

  .

  .

  .

  .

  .

  , ,

  . ,

  ( D u p o n t e t D u p o n d ,

  )

  ( T o u r n e s o l ) .

  .

  ( , ,

  ) ,

  ,

  .

  .

  .

  . . .

  , !