ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 40

of 23 /23
Το Έπος του Το Έπος του ‘40 ‘40 Μια ιστορική Μια ιστορική αναδρομή στο ηρωικό αναδρομή στο ηρωικό ‘40 ‘40

Embed Size (px)

Transcript of ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 40

Page 1: ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 40

Το Έπος του ‘40Το Έπος του ‘40

Μια ιστορική αναδρομή Μια ιστορική αναδρομή στο ηρωικό ‘40στο ηρωικό ‘40

Page 2: ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 40

Β΄ Παγκόσμιος ΠόλεμοςΒ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος

• Τα αίτια του Β΄ Τα αίτια του Β΄ Παγκόσμιου ΠολέμουΠαγκόσμιου Πολέμου

• Ο πόλεμος αστραπήΟ πόλεμος αστραπή

Page 3: ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 40

Προμήνυμα Πολέμου: Ο τορπιλλισμός του Προμήνυμα Πολέμου: Ο τορπιλλισμός του καταδρομικού «ΕΛΛΗ»καταδρομικού «ΕΛΛΗ»

Τήνος, 15 Αυγούστου 1940Τήνος, 15 Αυγούστου 1940

Το καταδρομικό "'Ελλη"Το καταδρομικό "'Ελλη"

Page 4: ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 40

Η έναρξη του πολέμουΗ έναρξη του πολέμου

• Το ιταλικό τελεσίγραφοΤο ιταλικό τελεσίγραφο

• H απάντηση: Διάγγελμα H απάντηση: Διάγγελμα του Πρωθυπουργού του Πρωθυπουργού προς τον Ελληνικό Λαόπρος τον Ελληνικό Λαό

• Το πρώτο πολεμικό Το πρώτο πολεμικό ανακοινωθέν ανακοινωθέν (28/10/1940)(28/10/1940) Αρχιστράτηγος Αρχιστράτηγος

ΠαπάγοςΠαπάγος

Ιωάννης Ιωάννης ΜεταξάςΜεταξάς

Page 5: ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 40

Η έναρξη του πολέμουΗ έναρξη του πολέμου

Page 6: ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 40

ΕπιστράτευσηΕπιστράτευση

Page 7: ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 40

Η αναχώρηση για το μέτωποΗ αναχώρηση για το μέτωπο

Η Παναγιά μαζί μας!Η Παναγιά μαζί μας!

Page 8: ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 40

Η πορεία προς Η πορεία προς το μέτωποτο μέτωπο

Ξημερώνοντας τ’ Αγιαννιού, με Ξημερώνοντας τ’ Αγιαννιού, με την αύρα των Φώτων, λάβαμε τη την αύρα των Φώτων, λάβαμε τη διαταγή να κινήσουμε πάλι μπροστά, για διαταγή να κινήσουμε πάλι μπροστά, για τα μέρη όπου δεν έχει καθημερινές και τα μέρη όπου δεν έχει καθημερινές και σκόλες. Έπρεπε, λέει, να πιάσουμε τις σκόλες. Έπρεπε, λέει, να πιάσουμε τις γραμμές που κρατούσανε ως τότε οι γραμμές που κρατούσανε ως τότε οι Αρτινοί, από Χειμάρρα ως Τεπελένι. Αρτινοί, από Χειμάρρα ως Τεπελένι. Λόγω που εκείνοι πολεμούσανε απ’ τη Λόγω που εκείνοι πολεμούσανε απ’ τη πρώτη μέρα, συνέχεια, κι είχαν μείνει πρώτη μέρα, συνέχεια, κι είχαν μείνει σχεδόν οι μισοί και δεν αντέχανε άλλο.σχεδόν οι μισοί και δεν αντέχανε άλλο.

Νύχτα πάνω στη νύχτα βαδίζαμε Νύχτα πάνω στη νύχτα βαδίζαμε ασταμάτητα, ένας πίσω απ’ τον άλλο, ασταμάτητα, ένας πίσω απ’ τον άλλο, ίδια τυφλοί. Με κόπο ξεκολλώντας το ίδια τυφλοί. Με κόπο ξεκολλώντας το ποδάρι από τη λάσπη, ώσπου, φορές, ποδάρι από τη λάσπη, ώσπου, φορές, εκαταβούλιαζε ίσαμε το γόνατο. Επειδή εκαταβούλιαζε ίσαμε το γόνατο. Επειδή το πιο συχνάτο πιο συχνά ψιχάλιζε στους δρόμους ψιχάλιζε στους δρόμους έξω, καθώς μες στη ψυχή μας. Και τις έξω, καθώς μες στη ψυχή μας. Και τις λίγες φορές όπου κάναμε στάση να λίγες φορές όπου κάναμε στάση να ξεκουραστούμε, μήτε που αλλάζαμε ξεκουραστούμε, μήτε που αλλάζαμε κουβέντα, μονάχα σοβαροί και αμίλητοι, κουβέντα, μονάχα σοβαροί και αμίλητοι, φέγγοντας ένα μικρό δαδί φέγγοντας ένα μικρό δαδί εμοιραζόμασταν μια μια τη σταφίδα. Ή εμοιραζόμασταν μια μια τη σταφίδα. Ή φορές πάλι, αν ήταν βολετό, λύναμε φορές πάλι, αν ήταν βολετό, λύναμε βιαστικά τα ρούχα και ξυνόμασταν ώρες βιαστικά τα ρούχα και ξυνόμασταν ώρες πολλές, όσο να τρέξουν τα αίματα. Τι πολλές, όσο να τρέξουν τα αίματα. Τι μας είχε ανέβει η ψείρα ως το λαιμό, κι μας είχε ανέβει η ψείρα ως το λαιμό, κι ήταν αυτό πιο κι από την κούραση ήταν αυτό πιο κι από την κούραση ανυπόφερτο. Τέλος, κάποτε ακουγότανε ανυπόφερτο. Τέλος, κάποτε ακουγότανε στα σκοτεινά η σφυρίκτρα, σημάδι ότι στα σκοτεινά η σφυρίκτρα, σημάδι ότι κινούσαμε μπροστά να κερδίσουμε δρόμο κινούσαμε μπροστά να κερδίσουμε δρόμο πριχού ξημερώσει και μας βάλουνε στόχο πριχού ξημερώσει και μας βάλουνε στόχο τα αεροπλάνα. Επειδή ο Θεός δεν κάτεχε τα αεροπλάνα. Επειδή ο Θεός δεν κάτεχε από στόχους ή τέτοια, κι όπως το ‘χε από στόχους ή τέτοια, κι όπως το ‘χε συνήθειο του, στην ίδια πάντοτε ώρα συνήθειο του, στην ίδια πάντοτε ώρα ξημέρωνε το φως...ξημέρωνε το φως...

Page 9: ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 40

Η Ιταλική Εισβολή και η Η Ιταλική Εισβολή και η Ελληνική ΠροέλασηΕλληνική Προέλαση

Page 10: ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 40

ΑΕΡΑΑΑ!ΑΕΡΑΑΑ!

Page 11: ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 40

Οι πρώτες νίκες στο μέτωποΟι πρώτες νίκες στο μέτωπο

ΚορυτσάΚορυτσά

21 Νοεμβρίου 194021 Νοεμβρίου 1940

ΠρεμετήΠρεμετή

3 Δεκεμβρίου 19403 Δεκεμβρίου 1940

Άγιοι ΣαράνταΆγιοι Σαράντα

6 Δεκεμβρίου 19406 Δεκεμβρίου 1940

ΑργυρόκαστροΑργυρόκαστρο

8 Δεκεμβρίου 19408 Δεκεμβρίου 1940

Page 12: ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 40

Πίνακες του έπους του ‘40Πίνακες του έπους του ‘40

Page 13: ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 40

Μέτωπο - ΜετόπισθενΜέτωπο - Μετόπισθεν

Page 14: ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 40

Αφίσες Εποχής – Σοφία ΒέμποΑφίσες Εποχής – Σοφία Βέμπο

Page 15: ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 40

Γελοιογραφίες ΕποχήςΓελοιογραφίες Εποχής

Page 16: ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 40

Η Γερμανική ΕισβολήΗ Γερμανική Εισβολή

Η γραμμή ΜεταξάΗ γραμμή Μεταξά

Page 17: ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 40

Οι Γερμανοί στην ΑθήναΟι Γερμανοί στην Αθήνα

Οι Γερμανοί στην ΑκρόποληΟι Γερμανοί στην Ακρόπολη

Πηνελόπη ΔέλταΠηνελόπη Δέλτα

Page 18: ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 40

Η Μάχη της ΚρήτηςΗ Μάχη της Κρήτης

Page 19: ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 40

Η Γερμανοιταλική ΚατοχήΗ Γερμανοιταλική Κατοχή

30 Μαΐου 194130 Μαΐου 1941

Οι Απόστολος Σάντας Οι Απόστολος Σάντας και Μανώλης Γλέζος και Μανώλης Γλέζος κατεβάζουν τον κατεβάζουν τον αγκυλωτό σταυρό από αγκυλωτό σταυρό από την Ακρόπολητην Ακρόπολη

Page 20: ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 40

Η Γερμανοιταλική ΚατοχήΗ Γερμανοιταλική Κατοχή

Ιταλοί έφιπποι Ιταλοί έφιπποι επιτίθενται ενάντια σε επιτίθενται ενάντια σε Έλληνες διαδηλωτέςΈλληνες διαδηλωτές

Θηριωδία: Γερμανοί Θηριωδία: Γερμανοί στρατιώτες καίνε στρατιώτες καίνε ελληνικό χωριόελληνικό χωριό

Page 21: ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 40

Η Γερμανοιταλική ΚατοχήΗ Γερμανοιταλική Κατοχή

Εκτελέσεις πατριωτών από τους ΓερμανούςΕκτελέσεις πατριωτών από τους Γερμανούς

Page 22: ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 40

Εθνική ΑντίστασηΕθνική Αντίσταση

Ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου Ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου Σεπτέμβριος 1942Σεπτέμβριος 1942

ΕΑΜ – ΕΛΑΣΕΑΜ – ΕΛΑΣ ΕΔΕΣΕΔΕΣ

Page 23: ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 40

Η ΑπελευθέρωσηΗ Απελευθέρωση