Φυλλάδιο Προσφορών 26.03 - 07.04

4

description

Φυλλάδιο Προσφορών 26.03 - 07.04

Transcript of Φυλλάδιο Προσφορών 26.03 - 07.04

Page 1: Φυλλάδιο Προσφορών 26.03 - 07.04

Αγορά-ΖΩ ΕλληνικάΑγορά-ΖΩ Ελληνικά

∆είξτε εµπιστοσύνη στα Ελληνικά προϊόντα

∆είξτε εµπιστοσύνη στα Ελληνικά προϊόντα

Προτιµώ Ελληνικά,Επιλέγω Τοπικά

Προτιµώ Ελληνικά,Επιλέγω Τοπικά

-30%απόδοση

στο ταµείο

1+1 ∆ΩΡΟ1+1 ∆ΩΡΟ

17,90Ä 17,90Ä

15,20Ä

7,33Ä

7,90Ä 7,90Ä

7,33Ä

4,18Ä

4,50Ä 4,50Ä

4,18Ä

πόντοι 5

πόντοι 7

πόντοι 15

πόντοι 25

-20%απόδοση

στο ταµείο

-30%απόδοση στο ταµείο

Υποστηρίζουµε τα Ελληνικά προϊόντα και τον τόπο µας

Υποστηρίζουµε τα Ελληνικά προϊόντα και τον τόπο µας

οΝοΝ 55

ΧΑΛΒΑΣ “ΜΕΣΤΟ”

βανίλια-κακάο

ΧΑΛΒΑΣ “ΜΕΣΤΟ”

βανίλια-κακάο

4,75Ä το κιλό

7,33Ä

4,18Ä

πόντοι 5

πόντοι 7

πόντοι 15πόντοι

25

11,50Ä

το κιλό

16,41Ä 16,41Ä

14,90Ä

8,93Ä

9,93Ä 9,93Ä

7,12Ä

8,12Ä 8,12Ä

Page 2: Φυλλάδιο Προσφορών 26.03 - 07.04

1,93Ä

7,33Ä

4,18Ä 4,18Äτο κιλό

Αγορά-ΖΩ ΕλληνικάΑγορά-ΖΩ Ελληνικά

∆είξτε εµπιστοσύνη στα Ελληνικά προϊόντα

∆είξτε εµπιστοσύνη στα Ελληνικά προϊόντα

-30%απόδοση

στο ταµείο

-20%απόδοση

στο ταµείο

Υποστηρίζουµε τα Ελληνικά προϊόντα και τον τόπο µας

Υποστηρίζουµε τα Ελληνικά προϊόντα και τον τόπο µας

το κιλό 7,33Ä

πόντοι 5

πόντοι 7

πόντοι 15

πόντοι 25

1,93Äτο κιλό

Page 3: Φυλλάδιο Προσφορών 26.03 - 07.04

Αγορά-ΖΩ ΕλληνικάΑγορά-ΖΩ Ελληνικά

∆είξτε εµπιστοσύνη στα Ελληνικά προϊόντα

∆είξτε εµπιστοσύνη στα Ελληνικά προϊόντα

1,93Ä

7,33Ä

4,18Ä 4,18Äτο κιλό

το κιλό 7,33Ä

πόντοι 5

πόντοι 7

πόντοι 15

πόντοι 25

1,93Äτο κιλό

Επιλέγω ΤοπικάΕπιλέγω Τοπικά

Page 4: Φυλλάδιο Προσφορών 26.03 - 07.04

∆είξτε εµπιστοσύνη στα Ελληνικά προϊόντα

∆είξτε εµπιστοσύνη στα Ελληνικά προϊόντα

Προτιµώ Ελληνικά,Επιλέγω Τοπικά

Προτιµώ Ελληνικά,Επιλέγω Τοπικά

7,33Ä

4,18Ä

πόντοι 5

πόντοι 7

πόντοι 15

πόντοι 25

Υποστηρίζουµε τα Ελληνικά προϊόντα και τον τόπο µας

Υποστηρίζουµε τα Ελληνικά προϊόντα και τον τόπο µας