Φυλλάδιο Προσφορών 30.07 - 26.08

4

description

Φυλλάδιο Προσφορών 30.07 - 26.08

Transcript of Φυλλάδιο Προσφορών 30.07 - 26.08

Page 1: Φυλλάδιο Προσφορών 30.07 - 26.08

1,50Ä

15,20Ä

15,20Ä

0,95Ä

3,30Ä

Page 2: Φυλλάδιο Προσφορών 30.07 - 26.08
Page 3: Φυλλάδιο Προσφορών 30.07 - 26.08
Page 4: Φυλλάδιο Προσφορών 30.07 - 26.08

-30%απόδοση

στο ταµείο

-30%απόδοση

στο ταµείο

15,20Ä

15,20Ä

7,33Ä

7,33Ä