Φυλλάδιο προσφορών 09.04 - 28.04

8

description

Φυλλάδιο προσφορών 09.04 - 28.04

Transcript of Φυλλάδιο προσφορών 09.04 - 28.04

Page 1: Φυλλάδιο προσφορών 09.04 - 28.04

17,90Ä 17,90Ä

15,20Ä

7,33Ä

7,90Ä 7,90Ä

4,18Ä

4,50Ä 4,50Ä

1+1 ∆ΩΡΟ1+1 ∆ΩΡΟ

2,60Ä

2,83Ä 2,83Ä

το κιλό

4,95Ä

6,30Ä 6,30Ä

το κιλό

1+1 1+1 ∆ΩΡΟ

∆ΩΡΟ

-30%απόδοση

στο ταµείο

-20%απόδοση

στο ταµείο

πόντοι 5

πόντοι 7

πόντοι 15

πόντοι 25

17,90Ä 17,90Ä

14,90Ä

Page 2: Φυλλάδιο προσφορών 09.04 - 28.04

17,90Ä 17,90Ä

15,20Ä

7,33Ä

7,90Ä 7,90Ä

4,18Ä

4,50Ä 4,50Ä

2,60Ä

2,83Ä 2,83Ä

το κιλό

4,95Ä

6,30Ä 6,30Ä

το κιλό

1+1 1+1 ∆ΩΡΟ

∆ΩΡΟ

-30%απόδοση

στο ταµείο

-20%απόδοση

στο ταµείο

πόντοι 5

πόντοι 7

πόντοι 25

13,85Ä 13,85Ä

11,80Ä το κιλό

πόντοι 20

0,80Ä

0,96Ä 0,96Ä

Page 3: Φυλλάδιο προσφορών 09.04 - 28.04

17,90Ä 17,90Ä

15,20Ä

7,33Ä

7,90Ä 7,90Ä

4,18Ä

4,50Ä 4,50Ä

2,60Ä

2,83Ä 2,83Ä

το κιλό

4,95Ä

6,30Ä 6,30Ä

το κιλό

1+1 1+1 ∆ΩΡΟ

∆ΩΡΟ

-30%απόδοση

στο ταµείο

-20%απόδοση

στο ταµείο

πόντοι 5

πόντοι 7

πόντοι 25

13,85Ä 13,85Ä

11,80Ä το κιλό

πόντοι 20

0,80Ä

0,96Ä 0,96Ä

Page 4: Φυλλάδιο προσφορών 09.04 - 28.04

17,90Ä 17,90Ä

15,20Ä

7,33Ä

7,90Ä 7,90Ä

4,18Ä

4,50Ä 4,50Ä

1+1 ∆ΩΡΟ1+1 ∆ΩΡΟ

2,60Ä

2,83Ä 2,83Ä

το κιλό

4,95Ä

6,30Ä 6,30Ä

το κιλό

1+1 1+1 ∆ΩΡΟ

∆ΩΡΟ

-30%απόδοση

στο ταµείο

-20%απόδοση

στο ταµείο

πόντοι 5

πόντοι 7

πόντοι 15

πόντοι 25

0,75Ä

0,92Ä 0,92Ä

το περιεχόµενο

Page 5: Φυλλάδιο προσφορών 09.04 - 28.04

17,90Ä 17,90Ä

15,20Ä

7,33Ä

7,90Ä 7,90Ä

4,18Ä

4,50Ä 4,50Ä

1+1 ∆ΩΡΟ1+1 ∆ΩΡΟ

2,60Ä

2,83Ä 2,83Ä

το κιλό

4,95Ä

6,30Ä 6,30Ä

το κιλό

1+1 1+1 ∆ΩΡΟ

∆ΩΡΟ

-30%απόδοση

στο ταµείο

-20%απόδοση

στο ταµείο

πόντοι 5

πόντοι 7

πόντοι 15

πόντοι 25

0,75Ä

0,92Ä 0,92Ä

το περιεχόµενο

Page 6: Φυλλάδιο προσφορών 09.04 - 28.04

17,90Ä 17,90Ä

15,20Ä

7,33Ä

7,90Ä 7,90Ä

4,18Ä

4,50Ä 4,50Ä

1+1 ∆ΩΡΟ1+1 ∆ΩΡΟ

2,60Ä

2,83Ä 2,83Ä

το κιλό

4,95Ä

6,30Ä 6,30Ä

το κιλό

1+1 1+1 ∆ΩΡΟ

∆ΩΡΟ

-30%απόδοση

στο ταµείο

-20%απόδοση

στο ταµείο

πόντοι 5

πόντοι 7

πόντοι 15

πόντοι 25

0,46Ä

0,52Ä 0,52Ä

το περιεχόµενο

1,65Ä

1,96Ä 1,96Ä

Page 7: Φυλλάδιο προσφορών 09.04 - 28.04

17,90Ä 17,90Ä

15,20Ä

7,33Ä

7,90Ä 7,90Ä

4,18Ä

4,50Ä 4,50Ä

1+1 ∆ΩΡΟ1+1 ∆ΩΡΟ

2,60Ä

2,83Ä 2,83Ä

το κιλό

4,95Ä

6,30Ä 6,30Ä

το κιλό

1+1 1+1 ∆ΩΡΟ

∆ΩΡΟ

-30%απόδοση

στο ταµείο

-20%απόδοση

στο ταµείο

πόντοι 5

πόντοι 7

πόντοι 15

πόντοι 25

0,46Ä

0,52Ä 0,52Ä

το περιεχόµενο

1,65Ä

1,96Ä 1,96Ä

Page 8: Φυλλάδιο προσφορών 09.04 - 28.04

17,90Ä 17,90Ä

15,20Ä

7,33Ä

7,90Ä 7,90Ä

4,18Ä

4,50Ä 4,50Ä

1+1 ∆ΩΡΟ1+1 ∆ΩΡΟ

2,60Ä

2,83Ä 2,83Ä

το κιλό

4,95Ä

6,30Ä 6,30Ä

το κιλό

-30%απόδοση

στο ταµείο

-20%απόδοση

στο ταµείο

πόντοι 5

πόντοι 7

πόντοι 15

πόντοι 25

-30%

1,77Ä

1,84Ä 1,84Ä