Φυλλάδιο Προσφορών 18.06 - 07.07

4

description

Φυλλάδιο Προσφορών 18.06 - 07.07

Transcript of Φυλλάδιο Προσφορών 18.06 - 07.07

Page 1: Φυλλάδιο Προσφορών 18.06 - 07.07

1,64Ä

2,34Ä

Κέρδος: 0,70Ä

-30%

9,68Ä

12,11Ä

Κέρδος: 2,43Ä

-20%

το κιλό

14,90Ä

17,90Ä

Κέρδος: 3,00Ä

-17%

-30%απόδοση

στο ταµείο

-30%απόδοση

στο ταµείο

Page 2: Φυλλάδιο Προσφορών 18.06 - 07.07

Προσφορές για το Προσφορές για το

1,64Ä

2,34Ä

Κέρδος: 0,70Ä

-30%

9,68Ä

12,11Ä

Κέρδος: 2,43Ä

-20%

το κιλό

14,90Ä

17,90Ä

Κέρδος: 3,00Ä

-17%

-30%απόδοση

στο ταµείο

-30%απόδοση

στο ταµείο

5,98Ä

7,47Ä

Κέρδος: 1,49Ä

-20%

το κιλό

Page 3: Φυλλάδιο Προσφορών 18.06 - 07.07

καθηµερινό σας τραπέζικαθηµερινό σας τραπέζι

1,64Ä

2,34Ä

Κέρδος: 0,70Ä

-30%

9,68Ä

12,11Ä

Κέρδος: 2,43Ä

-20%

το κιλό

14,90Ä

17,90Ä

Κέρδος: 3,00Ä

-17%

-30%απόδοση

στο ταµείο

-30%απόδοση

στο ταµείο

5,98Ä

7,47Ä

Κέρδος: 1,49Ä

-20%

το κιλό

Page 4: Φυλλάδιο Προσφορών 18.06 - 07.07

1,64Ä

2,34Ä

Κέρδος: 0,70Ä

-30%

14,90Ä

17,90Ä

Κέρδος: 3,00Ä

-17%

-30%απόδοση

στο ταµείο

-30%απόδοση

στο ταµείο

1+1∆ΩΡΟ(ΣΕΤ)1+1∆ΩΡΟ(ΣΕΤ)

1+1∆ΩΡΟ 1+1∆ΩΡΟ