Φυλλάδιο Προσφορών 17.09 - 7.10

4

description

Φυλλάδιο Προσφορών 17.09 - 7.10

Transcript of Φυλλάδιο Προσφορών 17.09 - 7.10

Page 1: Φυλλάδιο Προσφορών 17.09 - 7.10

1,50Ä

9,90Ä

1,64Ä

2,34Ä

Κέρδος: 0,70Ä

9,68Ä

12,11Ä

Κέρδος: 2,43Ä

το κιλό

9,68Ä

12,11Ä

Κέρδος: 2,43Ä

14,90Ä

17,90Ä

Κέρδος: 3,00Ä

1+1 ∆ΩΡΟ1+1 ∆ΩΡΟ

Page 2: Φυλλάδιο Προσφορών 17.09 - 7.10

1+1 ∆ΩΡΟ1+1 ∆ΩΡΟ

1,64Ä

2,34Ä

Κέρδος: 0,70Ä

9,68Ä

12,11Ä

Κέρδος: 2,43Ä

το κιλό

9,68Ä

12,11Ä

Κέρδος: 2,43Ä

14,90Ä

17,90Ä

Κέρδος: 3,00Ä

απόδοση στο ταµείο

-40 %

απόδοση στο ταµείο

-30 %

Page 3: Φυλλάδιο Προσφορών 17.09 - 7.10

1+1 ∆ΩΡΟ1+1 ∆ΩΡΟ

1,64Ä

2,34Ä

Κέρδος: 0,70Ä

9,68Ä

12,11Ä

Κέρδος: 2,43Ä

το κιλό

9,68Ä

12,11Ä

Κέρδος: 2,43Ä

14,90Ä

17,90Ä

Κέρδος: 3,00Ä

απόδοση στο ταµείο

-40 %

απόδοση στο ταµείο

-30 %

Page 4: Φυλλάδιο Προσφορών 17.09 - 7.10

1+1 ∆ΩΡΟ1+1 ∆ΩΡΟ

-20%απόδοση στο ταµείο

-20%απόδοση στο ταµείο

0,95Ä

0,95Ä

15,20Ä

15,20Ä

1,64Ä

2,34Ä

Κέρδος: 0,70Ä

9,68Ä

12,11Ä

Κέρδος: 2,43Ä

14,90Ä

17,90Ä

Κέρδος: 3,00Ä