φυλλάδιο προσφορών 09.04 - 28.04

of 8 /8

Embed Size (px)

description

φυλλάδιο προσφορών 09.04 - 28.04

Transcript of φυλλάδιο προσφορών 09.04 - 28.04

Page 1: φυλλάδιο προσφορών 09.04 - 28.04

17,90Ä 17,90Ä

15,20Ä

7,33Ä

7,90Ä 7,90Ä

4,18Ä

4,50Ä 4,50Ä

1+1 ∆ΩΡΟ1+1 ∆ΩΡΟ

2,60Ä

2,83Ä 2,83Ä

το κιλό

4,95Ä

6,30Ä 6,30Ä

το κιλό

1+1 1+1 ∆ΩΡΟ

∆ΩΡΟ

-30%απόδοση

στο ταµείο

-20%απόδοση

στο ταµείο

πόντοι 5

πόντοι 7

πόντοι 15

πόντοι 25

17,90Ä 17,90Ä

14,90Ä

Page 2: φυλλάδιο προσφορών 09.04 - 28.04

-30%απόδοση

στο ταµείο

-20%απόδοση

στο ταµείο

2,95Ä

3,39Ä 3,39Ä

2,95Ä

2,95Ä

3,39Ä 3,39Ä

2,95Ä

15,80Ä 15,80Ä

13,50Ä

Page 3: φυλλάδιο προσφορών 09.04 - 28.04

-30%απόδοση

στο ταµείο

-20%απόδοση

στο ταµείο

1+1 ∆ΩΡΟ1+1 ∆ΩΡΟ

2,95Ä

3,39Ä 3,39Ä

2,95Ä

2,95Ä

3,39Ä 3,39Ä

2,95Ä

15,80Ä 15,80Ä

13,50Ä

Page 4: φυλλάδιο προσφορών 09.04 - 28.04

-30%απόδοση

στο ταµείο

-20%απόδοση

στο ταµείο

2+1 ∆ΩΡΟ2+1 ∆ΩΡΟ

0,74Ä

το περιεχόµενο

το τεµάχιο

2,95Ä

3,39Ä 3,39Ä

2,95Ä

2,95Ä

3,39Ä 3,39Ä

2,95Ä

15,80Ä 15,80Ä

13,50Ä

Page 5: φυλλάδιο προσφορών 09.04 - 28.04

-30%απόδοση

στο ταµείο

-20%απόδοση

στο ταµείο

2+1 ∆ΩΡΟ2+1 ∆ΩΡΟ

0,74Ä

το περιεχόµενο

το τεµάχιο

2,95Ä

3,39Ä 3,39Ä

2,95Ä

2,95Ä

3,39Ä 3,39Ä

2,95Ä

15,80Ä 15,80Ä

13,50Ä

Page 6: φυλλάδιο προσφορών 09.04 - 28.04

-30%απόδοση

στο ταµείο

-20%απόδοση

στο ταµείο

3+1 ∆ΩΡΟ3+1 ∆ΩΡΟ

2,95Ä

3,39Ä 3,39Ä

2,95Ä

2,95Ä

3,39Ä 3,39Ä

2,95Ä

1,68Ä

15,80Ä 15,80Ä

13,50Ä

Page 7: φυλλάδιο προσφορών 09.04 - 28.04

-30%απόδοση

στο ταµείο

-20%απόδοση

στο ταµείο

3+1 ∆ΩΡΟ3+1 ∆ΩΡΟ

2,95Ä

3,39Ä 3,39Ä

2,95Ä

2,95Ä

3,39Ä 3,39Ä

2,95Ä

1,68Ä

15,80Ä 15,80Ä

13,50Ä

Page 8: φυλλάδιο προσφορών 09.04 - 28.04

-30%απόδοση

στο ταµείο

-20%απόδοση

στο ταµείο

2,95Ä

3,39Ä 3,39Ä

2,95Ä

2,95Ä

3,39Ä 3,39Ä

2,95Ä

1,68Ä

15,80Ä 15,80Ä

13,50Ä