σύγκριση αριθμών (2)

3
1. Μετρώ τα αντικείμενα και γράφω μέσα στο κουτάκι πόσα είναι. Στο κυκλάκι που είναι στη μέση βάζω < ή = ή >. 2.Γράφω στα αριστερά ένα αριθμό μικρότερο και στα δεξιά ένα αριθμό μεγαλύτερο από αυτόν που είναι μέσα στο αστεράκι. 3.Γράφω στα αριστερά δύο αριθμούς μικρότερους και στα δεξιά δύο αριθμούς μεγαλύτερους από αυτόν που είναι μέσα στο αστεράκι. 5 1 0 6 7 8 9

Transcript of σύγκριση αριθμών (2)

Page 1: σύγκριση αριθμών (2)

1. Μετρώ τα αντικείμενα και γράφω μέσα στο κουτάκι πόσα είναι. Στο

κυκλάκι που είναι στη μέση βάζω < ή = ή >.

2. Γράφω στα αριστερά ένα αριθμό μικρότερο και στα δεξιά ένα αριθμό μεγαλύτερο από αυτόν που είναι μέσα στο αστεράκι.

3. Γράφω στα αριστερά δύο αριθμούς μικρότερους και στα δεξιά δύο αριθμούς μεγαλύτερους από αυτόν που είναι μέσα στο αστεράκι.

4. Γράφω μέσα στο κυκλάκι ένα αριθμό ώστε να ισχύει η σχέση.

5 10

6

7 8 9

4 7

6 3

Page 2: σύγκριση αριθμών (2)

5. Αντιστοιχίζω τους αριθμούς με τις λεξούλες.

Όνομα: