ΘεωρίαΘεωρία AσκήσειςAσκήσεις ... B DHMOTIKOU_1o... · 2020. 1. 10. ·...

of 10 /10
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΕΣΥΠΡΗ ͵ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΚΟΥ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Θεωρία Θεωρία Aσκήσεις Aσκήσεις Προβλήματα Προβλήματα ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ∆ΕΣΥΠΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΚΟΥ

Embed Size (px)

Transcript of ΘεωρίαΘεωρία AσκήσειςAσκήσεις ... B DHMOTIKOU_1o... · 2020. 1. 10. ·...

MATHIMATIKA B DHMOTIKOU eso.inddΠΠεριεχμεναεριεχμενα
Οι αριθμο μχρι το 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Ποιος εναι ο αριθμς; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Σγκριση αριθμν μχρι το 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Πρσθεση και αφαρεση αριθμν μχρι το 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Πρσθεση αριθμν απ το 0 μχρι το 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Αφαρεση αριθμν απ το 0 μχρι το 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 ρα για επανληψη! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 ρα για ζωγραφικ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Προβλματα πρσθεσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Προβλματα αφαρεσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Το συμπλρωμα των αριθμν μχρι το 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Βρσκω το μισ στους αριθμος απ το 0 μχρι το 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Βρσκω το διπλσιο στους αριθμος απ το 0 μχρι το 100 . . . . . . . . . . . . . 22 ρα για επανληψη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Τα κρματα του ευρ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Προβλματα με νομσματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Πρσθεση μχρι το 100 χωρς κρατομενο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Αφαρεση μχρι το 100 χωρς κρατομενο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 ρα για επανληψη! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Tα χαρτονομσματα του ευρ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Κθετη πρσθεση με κρατομενο (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Κθετη πρσθεση με κρατομενο (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Προβλματα πρσθεσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Κθετη αφαρεση με κρατομενο (δανεικ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Κθετη αφαρεση με κρατομενο (δανεικ) (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Κθετη αφαρεση απ το 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Προβλματα αφαρεσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 ρα για ζωγραφικ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Προβλματα πρσθεσης και αφαρεσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Πμε για ψνια! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Σνθετα προβλματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Πολλαπλασιασμς – προπαδεια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Η προπαδεια του 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Η προπαδεια του 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Η προπαδεια του 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 ρα για ζωγραφικ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Η προπαδεια του 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Η προπαδεια του 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 ρα για επανληψη! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Απλ προβλματα πολλαπλασιασμο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Η προπαδεια του 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Η προπαδεια του 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Η προπαδεια του 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Η προπαδεια του 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Η προπαδεια του 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 ρα για επανληψη! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Η προπαδεια του 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Η προπαδεια του 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Η διαρεση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Προβλματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 ρα για ζωγραφικ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Οι αριθμο μχρι το 1.000 (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Οι αριθμο μχρι το 1.000 (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Πμε για ψνια! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 ρα για επανληψη! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Οι τετραψφιοι αριθμο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Ο πνακας του πολλαπλασιασμο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΗΜΟΤΙΚΟΥ
© 2018, Εκδσεις Κυρικος Παπαδπουλος Α.Ε., Ευαγγελα εσπρη, Κωνσταντνα Μρκου
Πρτη κδοση : Ιολιος 2018
Καποδιστρου 9, 144 52 Μεταμρφωση Αττικς, τηλ.: 210 2816134 e-mail: [email protected]
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙO Μασσαλας 14, 106 80 Αθνα, τηλ.: 210 3615334
ISBN 978-960-569-857-7
Συμπληρνω στις αριθμογραμμς τους αριθμος που λεπουν:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ε Δ Μ Ε Δ Μ Ε Δ Μ
Ε Δ Μ Ε Δ Μ Ε Δ Μ
• Ποιος εναι ο μεγαλτερος αριθμς, που σχηματστηκε στους βακες;
• Ποιος εναι ο μικρτερος αριθμς, που σχηματστηκε στους βακες;
. . . . . . < . . . . . . < . . . . . . < . . . . . . < . . . . . . < . . . . . .
7

<
Δ Μ Δ Μ Δ Μ Δ Μ Δ Μ Δ Μ
Γρφω πσες δεκδες (Δ) και πσες μονδες (Μ) χει ο κθε αριθμς:
• Το 15 χει . . . . . . . . Δ και . . . . . . . . Μ • Το 42 χει . . . . . . . . Δ και . . . . . . . . Μ • Το 81 χει . . . . . . . . Δ και . . . . . . . . Μ • Το 97 χει . . . . . . . . Δ και . . . . . . . . Μ • Το 50 χει . . . . . . . . Δ και . . . . . . . . Μ
Γρφω ποιος εναι ο αριθμς που χει:
3 Δεκδες και 2 Μονδες
6 Δεκδες και 8 Μονδες
4 Δεκδες
7 Μονδες
8
Βρες ποιος εναι ο αριθμς :
Εγ εμαι ο μεγαλτερος
χω το διο ψηφο στις Δεκδες και στις Μονδες και
εμαι ανμεσα στο 38 και στο 45.
Τελικ τα Μαθηματικ εναι ΠΑΙΧΝΙΔΙ!
Περιεχμενα
Οι αριθμο μχρι το 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Ποιος εναι ο αριθμς; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Σγκριση αριθμν μχρι το 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Πρσθεση και αφαρεση αριθμν μχρι το 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Πρσθεση αριθμν απ το 0 μχρι το 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Αφαρεση αριθμν απ το 0 μχρι το 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 ρα για επανληψη! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 ρα για ζωγραφικ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Προβλματα πρσθεσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Προβλματα αφαρεσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Το συμπλρωμα των αριθμν μχρι το 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Βρσκω το μισ στους αριθμος απ το 0 μχρι το 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Βρσκω το διπλσιο στους αριθμος απ το 0 μχρι το 100 . . . . . . . . . . . . . 22 ρα για επανληψη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Τα κρματα του ευρ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Προβλματα με νομσματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Πρσθεση μχρι το 100 χωρς κρατομενο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Αφαρεση μχρι το 100 χωρς κρατομενο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 ρα για επανληψη! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Tα χαρτονομσματα του ευρ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Κθετη πρσθεση με κρατομενο (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Κθετη πρσθεση με κρατομενο (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Προβλματα πρσθεσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Κθετη αφαρεση με κρατομενο (δανεικ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Κθετη αφαρεση με κρατομενο (δανεικ) (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Κθετη αφαρεση απ το 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Κωδ. μηχ/σης 18.663
www.epbooks.gr
Το βιβλιοτετρδιο Μαθηματικν Β ημοτικο εναι να πρωττυπο βοθημα που εναι σμφωνο με το Αναλυτικ Πργραμμα του Παιδαγωγικο Ινστιτοτου και λειτουργε παρλληλα και συμπληρωματικ με το σχολικ βιβλο.
Περιλαμβνει σελδες βιβλου και σελδες τετραδου:
• με θεωρα και αναλυτικ παραδεγματα
• με ασκσεις αυξανμενης δυσκολας για καλτερη κατανηση
• με προβλματα απλ και σνθετα
• με εικονογραφημνες δραστηριτητες που ενθαρρνουν τα παιδι να εξασκσουν τη μαθηματικ τους σκψη παζοντας και ζωγραφζοντας.
Τα ΜΠΛΕ ΒΙΒΛΙΟΤΕΤΡΑΙΑ εναι μια πρωττυπη σειρ εκπαιδευτικν βιβλων που απευθνεται σε μαθητς, γονες
και εκπαιδευτικος. Συνδυζοντας δημιουργικ τη γνση που προσφρει να βιβλο με τον χρο για εξσκηση και παιχνδι ενς τετραδου,
η σειρ υποστηρζει αποτελεσματικ την προετοιμασα των μαθητν με τρπο ευχριστο και παραγωγικ.
Α ΗΜΟΤΙΚΟΥ