Στοιχεία Έρευνας - Τάσεις - Ιούνιος 2016

18
Τάσεις Ιούνιος 2016

description

Τα βασικότερα ευρήματα της έρευνας Τάσεις της MRB

Transcript of Στοιχεία Έρευνας - Τάσεις - Ιούνιος 2016

Page 1: Στοιχεία Έρευνας - Τάσεις - Ιούνιος 2016

Τάσεις

Ιούνιος2016

Page 2: Στοιχεία Έρευνας - Τάσεις - Ιούνιος 2016

ΤαυτότηταΈρευνας

ΤΑΣΕΙΣΙΟΥΝΙΟΣ2016Ι)Πανελλαδικήέρευνασε2000πολίτεςμεδικαίωμαψήφουμετημέθοδοτωνπροσωπικώνσυνεντεύξεωνFacetoFaceκαισυλλογήτηςΠρόθεσηςΨήφουμετηνχρήσηκάλπης,πουκαταγράφειτηνπολιτικήκατάστασητηςχώραςέωςκαιτην24ηΙουνίου(χρόνοςδιεξαγωγής16με24Ιουνίου2016).Τοδείγμασταθμίστηκεβάσειδημογραφικώνχαρακτηριστικών(ΕΛΣΤΑΤ)αλλάκαιωςπροςτηνψήφοστιςΒουλευτικέςεκλογέςτουΣεπτεμβρίου2015(μεμικρούςσυντελεστέςστάθμισηςαπό0,93έως1,19).

Page 3: Στοιχεία Έρευνας - Τάσεις - Ιούνιος 2016

ΒαθμόςΑισιοδοξίας&Συναισθήματα

Page 4: Στοιχεία Έρευνας - Τάσεις - Ιούνιος 2016

ΒαθμόςΑισιοδοξίας&Συναισθήματα

Page 5: Στοιχεία Έρευνας - Τάσεις - Ιούνιος 2016

ΒαθμόςΑισιοδοξίας&Συναισθήματα

Page 6: Στοιχεία Έρευνας - Τάσεις - Ιούνιος 2016

ΑξιολόγησηΚυβέρνησης/Αντιπολίτευσης

Page 7: Στοιχεία Έρευνας - Τάσεις - Ιούνιος 2016

ΑξιολόγησηΚυβέρνησης/Αντιπολίτευσης

Page 8: Στοιχεία Έρευνας - Τάσεις - Ιούνιος 2016

ΑξιολόγησηΚυβέρνησης/Αντιπολίτευσης

Page 9: Στοιχεία Έρευνας - Τάσεις - Ιούνιος 2016

ΑξιολόγησηΚυβέρνησης/Αντιπολίτευσης

Page 10: Στοιχεία Έρευνας - Τάσεις - Ιούνιος 2016

ΕκλογικήΕπιρροή

Page 11: Στοιχεία Έρευνας - Τάσεις - Ιούνιος 2016

ΕκλογικήΕπιρροή

Page 12: Στοιχεία Έρευνας - Τάσεις - Ιούνιος 2016

ΕργασιακάΘέματα

Page 13: Στοιχεία Έρευνας - Τάσεις - Ιούνιος 2016

ΕργασιακάΘέματα

Page 14: Στοιχεία Έρευνας - Τάσεις - Ιούνιος 2016

Αποκρατικοποιήσεις

Page 15: Στοιχεία Έρευνας - Τάσεις - Ιούνιος 2016

Αποκρατικοποιήσεις

Page 16: Στοιχεία Έρευνας - Τάσεις - Ιούνιος 2016

ΕκλογικόςΝόμος

Page 17: Στοιχεία Έρευνας - Τάσεις - Ιούνιος 2016

ΕκλογικόςΝόμος

Page 18: Στοιχεία Έρευνας - Τάσεις - Ιούνιος 2016

Brexit