μασκες α ταξη 2015

of 33 /33
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 14 14 ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Υπεύθυνη εκπαιδευτικός ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΝΤΟΥΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΝΤΟΥΜΑΝΗ Α΄ΤΑΞΗ Α΄ΤΑΞΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΝΤΟΥΜΑΝΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΒΙΒΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΝΤΟΥΜΑΝΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΒΙΒΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ

Embed Size (px)

Transcript of μασκες α ταξη 2015

Page 1: μασκες α ταξη 2015

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

1414οο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών Δημοτικό Σχολείο ΑχαρνώνΥπεύθυνη εκπαιδευτικόςΥπεύθυνη εκπαιδευτικός

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΝΤΟΥΜΑΝΗΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΝΤΟΥΜΑΝΗ

Α΄ΤΑΞΗΑ΄ΤΑΞΗΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΝΤΟΥΜΑΝΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΒΙΒΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΝΤΟΥΜΑΝΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΒΙΒΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ

Page 2: μασκες α ταξη 2015
Page 3: μασκες α ταξη 2015
Page 4: μασκες α ταξη 2015
Page 5: μασκες α ταξη 2015
Page 6: μασκες α ταξη 2015
Page 7: μασκες α ταξη 2015
Page 8: μασκες α ταξη 2015
Page 9: μασκες α ταξη 2015
Page 10: μασκες α ταξη 2015
Page 11: μασκες α ταξη 2015
Page 12: μασκες α ταξη 2015
Page 13: μασκες α ταξη 2015
Page 14: μασκες α ταξη 2015
Page 15: μασκες α ταξη 2015
Page 16: μασκες α ταξη 2015
Page 17: μασκες α ταξη 2015
Page 18: μασκες α ταξη 2015
Page 19: μασκες α ταξη 2015
Page 20: μασκες α ταξη 2015
Page 21: μασκες α ταξη 2015
Page 22: μασκες α ταξη 2015
Page 23: μασκες α ταξη 2015
Page 24: μασκες α ταξη 2015
Page 25: μασκες α ταξη 2015
Page 26: μασκες α ταξη 2015
Page 27: μασκες α ταξη 2015
Page 28: μασκες α ταξη 2015
Page 29: μασκες α ταξη 2015
Page 30: μασκες α ταξη 2015
Page 31: μασκες α ταξη 2015
Page 32: μασκες α ταξη 2015
Page 33: μασκες α ταξη 2015