ΑΕ ΕΕΓΑΩ Α - sch.gramaked-thrak.pde.sch.gr/symdim-kav4/pdf/portfolio... · 2014. 10....

of 14 /14
ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΗ Το portfolio στο Δημοτικό Σχολείο

Embed Size (px)

Transcript of ΑΕ ΕΕΓΑΩ Α - sch.gramaked-thrak.pde.sch.gr/symdim-kav4/pdf/portfolio... · 2014. 10....

Page 1: ΑΕ ΕΕΓΑΩ Α - sch.gramaked-thrak.pde.sch.gr/symdim-kav4/pdf/portfolio... · 2014. 10. 27. · Α’ ΤΑΞΗ Β’ ΤΑΞΗ . Ηχογράφηση . BIBAIO FPAWATOE FPAHTOY

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ

ΜΑΘΗΤΗ Το portfolio στο Δημοτικό Σχολείο

Page 2: ΑΕ ΕΕΓΑΩ Α - sch.gramaked-thrak.pde.sch.gr/symdim-kav4/pdf/portfolio... · 2014. 10. 27. · Α’ ΤΑΞΗ Β’ ΤΑΞΗ . Ηχογράφηση . BIBAIO FPAWATOE FPAHTOY
Page 3: ΑΕ ΕΕΓΑΩ Α - sch.gramaked-thrak.pde.sch.gr/symdim-kav4/pdf/portfolio... · 2014. 10. 27. · Α’ ΤΑΞΗ Β’ ΤΑΞΗ . Ηχογράφηση . BIBAIO FPAWATOE FPAHTOY

Περιεχόμενα

Page 4: ΑΕ ΕΕΓΑΩ Α - sch.gramaked-thrak.pde.sch.gr/symdim-kav4/pdf/portfolio... · 2014. 10. 27. · Α’ ΤΑΞΗ Β’ ΤΑΞΗ . Ηχογράφηση . BIBAIO FPAWATOE FPAHTOY

Παρουσιάζω τον εαυτό μου

Α’ ΤΑΞΗ

Β’ ΤΑΞΗ

Page 5: ΑΕ ΕΕΓΑΩ Α - sch.gramaked-thrak.pde.sch.gr/symdim-kav4/pdf/portfolio... · 2014. 10. 27. · Α’ ΤΑΞΗ Β’ ΤΑΞΗ . Ηχογράφηση . BIBAIO FPAWATOE FPAHTOY

Βιβλίο γράμματος

Α’ ΤΑΞΗ

Page 6: ΑΕ ΕΕΓΑΩ Α - sch.gramaked-thrak.pde.sch.gr/symdim-kav4/pdf/portfolio... · 2014. 10. 27. · Α’ ΤΑΞΗ Β’ ΤΑΞΗ . Ηχογράφηση . BIBAIO FPAWATOE FPAHTOY

Παραγωγή γραπτού λόγου

Α’ ΤΑΞΗ Β’ ΤΑΞΗ

Page 7: ΑΕ ΕΕΓΑΩ Α - sch.gramaked-thrak.pde.sch.gr/symdim-kav4/pdf/portfolio... · 2014. 10. 27. · Α’ ΤΑΞΗ Β’ ΤΑΞΗ . Ηχογράφηση . BIBAIO FPAWATOE FPAHTOY

Εργασίες

Α’ ΤΑΞΗ

Β’ ΤΑΞΗ

Page 8: ΑΕ ΕΕΓΑΩ Α - sch.gramaked-thrak.pde.sch.gr/symdim-kav4/pdf/portfolio... · 2014. 10. 27. · Α’ ΤΑΞΗ Β’ ΤΑΞΗ . Ηχογράφηση . BIBAIO FPAWATOE FPAHTOY

Ανάγνωση - Ορθογραφία

Α’ ΤΑΞΗ

B’ ΤΑΞΗ

Page 9: ΑΕ ΕΕΓΑΩ Α - sch.gramaked-thrak.pde.sch.gr/symdim-kav4/pdf/portfolio... · 2014. 10. 27. · Α’ ΤΑΞΗ Β’ ΤΑΞΗ . Ηχογράφηση . BIBAIO FPAWATOE FPAHTOY

Μαθηματικά

Α’ ΤΑΞΗ Β’ ΤΑΞΗ

Page 10: ΑΕ ΕΕΓΑΩ Α - sch.gramaked-thrak.pde.sch.gr/symdim-kav4/pdf/portfolio... · 2014. 10. 27. · Α’ ΤΑΞΗ Β’ ΤΑΞΗ . Ηχογράφηση . BIBAIO FPAWATOE FPAHTOY

Μελέτη Περιβάλλοντος

Α’ ΤΑΞΗ

Β’ ΤΑΞΗ

Page 11: ΑΕ ΕΕΓΑΩ Α - sch.gramaked-thrak.pde.sch.gr/symdim-kav4/pdf/portfolio... · 2014. 10. 27. · Α’ ΤΑΞΗ Β’ ΤΑΞΗ . Ηχογράφηση . BIBAIO FPAWATOE FPAHTOY

Ευέλικτη Ζώνη

Α’ ΤΑΞΗ Β’ ΤΑΞΗ

Page 12: ΑΕ ΕΕΓΑΩ Α - sch.gramaked-thrak.pde.sch.gr/symdim-kav4/pdf/portfolio... · 2014. 10. 27. · Α’ ΤΑΞΗ Β’ ΤΑΞΗ . Ηχογράφηση . BIBAIO FPAWATOE FPAHTOY

Φιλαναγνωσία

Α’ ΤΑΞΗ

Β’ ΤΑΞΗ

Page 13: ΑΕ ΕΕΓΑΩ Α - sch.gramaked-thrak.pde.sch.gr/symdim-kav4/pdf/portfolio... · 2014. 10. 27. · Α’ ΤΑΞΗ Β’ ΤΑΞΗ . Ηχογράφηση . BIBAIO FPAWATOE FPAHTOY

Περιγραφική Αξιολόγηση

Α’ ΤΑΞΗ Β’ ΤΑΞΗ

Page 14: ΑΕ ΕΕΓΑΩ Α - sch.gramaked-thrak.pde.sch.gr/symdim-kav4/pdf/portfolio... · 2014. 10. 27. · Α’ ΤΑΞΗ Β’ ΤΑΞΗ . Ηχογράφηση . BIBAIO FPAWATOE FPAHTOY

Ηχογράφηση