Ο χαμένος 19ος αιώνας και ο ελληνικός νεοκλασικισμός

of 52 /52
Ο χαμένος19 ος αιώνας και ο ελληνικός νεοκλασικισμός

Embed Size (px)

Transcript of Ο χαμένος 19ος αιώνας και ο ελληνικός νεοκλασικισμός

Page 1: Ο χαμένος 19ος αιώνας και ο ελληνικός νεοκλασικισμός

Ο “χαμένος”19ος αιώναςκαι ο ελληνικός νεοκλασικισμός

Page 2: Ο χαμένος 19ος αιώνας και ο ελληνικός νεοκλασικισμός

Οι Άγγλοι James Stuart και Nicholas Revettστις ‘Αρχαιότητες των Αθηνών’, 1751-1753

το όραμα του ιδανικού

παρελθόντος και ο

νεοκλασικισμός στην

ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική

των αρχών του 19ου αιώνα

Page 3: Ο χαμένος 19ος αιώνας και ο ελληνικός νεοκλασικισμός

Friedrich Gilly, προσχέδιο για ένα μνημείο του Φρειδερίκου του Μεγαλου στο Βερολίνο, 1796

Page 4: Ο χαμένος 19ος αιώνας και ο ελληνικός νεοκλασικισμός

Friedrich Gilly, τελικό σχέδιο για το μνημείο του Φρειδερίκου του Μεγάλου, Βερολίνο, 1797

Page 5: Ο χαμένος 19ος αιώνας και ο ελληνικός νεοκλασικισμός

Archibald Archer, η ‘αίθουσα του Elgin’ στο Λονδίνο, 1819

Page 6: Ο χαμένος 19ος αιώνας και ο ελληνικός νεοκλασικισμός

Leo von Klenze, η αρχαία Αθήνα

Page 7: Ο χαμένος 19ος αιώνας και ο ελληνικός νεοκλασικισμός

Leo von Klenze,η αρχαία Αθήνα

Page 8: Ο χαμένος 19ος αιώνας και ο ελληνικός νεοκλασικισμός

Leo von Klenze, η Γλυπτοθήκη του Μονάχου, 1815

Page 9: Ο χαμένος 19ος αιώνας και ο ελληνικός νεοκλασικισμός
Page 10: Ο χαμένος 19ος αιώνας και ο ελληνικός νεοκλασικισμός

Η αίθουσα με τα γλυπτά της Αφαίας στη Γλυπτοθήκη του Μονάχου

Page 11: Ο χαμένος 19ος αιώνας και ο ελληνικός νεοκλασικισμός
Page 12: Ο χαμένος 19ος αιώνας και ο ελληνικός νεοκλασικισμός

Carl Haller von Hallerstein, συμμετοχή στο διαγωνισμό για τη Γερμανική Walhalla, 1814

Page 13: Ο χαμένος 19ος αιώνας και ο ελληνικός νεοκλασικισμός

Leo von Klenze, η Γερμανική Walhalla στο Regensburg του Μονάχου, 1816

Page 14: Ο χαμένος 19ος αιώνας και ο ελληνικός νεοκλασικισμός
Page 15: Ο χαμένος 19ος αιώνας και ο ελληνικός νεοκλασικισμός
Page 16: Ο χαμένος 19ος αιώνας και ο ελληνικός νεοκλασικισμός
Page 17: Ο χαμένος 19ος αιώνας και ο ελληνικός νεοκλασικισμός
Page 18: Ο χαμένος 19ος αιώνας και ο ελληνικός νεοκλασικισμός

Robert Smirke, το Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο, 1825

Page 19: Ο χαμένος 19ος αιώνας και ο ελληνικός νεοκλασικισμός
Page 20: Ο χαμένος 19ος αιώνας και ο ελληνικός νεοκλασικισμός
Page 21: Ο χαμένος 19ος αιώνας και ο ελληνικός νεοκλασικισμός
Page 22: Ο χαμένος 19ος αιώνας και ο ελληνικός νεοκλασικισμός

Karl Friedrich Schinkel, το Απόγειο της Ελλάδας, 1825

Page 23: Ο χαμένος 19ος αιώνας και ο ελληνικός νεοκλασικισμός

Karl Friedrich Schinkel, το Μουσείο του Βερολίνου, 1825

Page 24: Ο χαμένος 19ος αιώνας και ο ελληνικός νεοκλασικισμός
Page 25: Ο χαμένος 19ος αιώνας και ο ελληνικός νεοκλασικισμός
Page 26: Ο χαμένος 19ος αιώνας και ο ελληνικός νεοκλασικισμός
Page 27: Ο χαμένος 19ος αιώνας και ο ελληνικός νεοκλασικισμός
Page 28: Ο χαμένος 19ος αιώνας και ο ελληνικός νεοκλασικισμός

William Strickland, η Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών στη Φιλαδέλφεια, 1818

Page 29: Ο χαμένος 19ος αιώνας και ο ελληνικός νεοκλασικισμός
Page 30: Ο χαμένος 19ος αιώνας και ο ελληνικός νεοκλασικισμός
Page 31: Ο χαμένος 19ος αιώνας και ο ελληνικός νεοκλασικισμός
Page 32: Ο χαμένος 19ος αιώνας και ο ελληνικός νεοκλασικισμός
Page 33: Ο χαμένος 19ος αιώνας και ο ελληνικός νεοκλασικισμός

Σταμάτιος Κλεάνθης, Eduard Schaubert,πολεοδομικό σχέδιο της Νέας Αθήνας, 1833

Page 34: Ο χαμένος 19ος αιώνας και ο ελληνικός νεοκλασικισμός

Leo von Klenze

αναθεώρηση πολεοδομικού

σχεδίου της Νέας Αθήνας,

1834

Page 35: Ο χαμένος 19ος αιώνας και ο ελληνικός νεοκλασικισμός

Η άφιξη του βασιλιά Όθωνα στην Αθήνα, το 1834

Page 36: Ο χαμένος 19ος αιώνας και ο ελληνικός νεοκλασικισμός

Leo von Klenze, σχέδιο Ανακτόρων του βασιλιά Όθωνα στην Αθήνα, 1834

Page 37: Ο χαμένος 19ος αιώνας και ο ελληνικός νεοκλασικισμός
Page 38: Ο χαμένος 19ος αιώνας και ο ελληνικός νεοκλασικισμός

Karl Friedrich Schinkel, σχέδιο Ανακτόρων του βασιλιά Όθωνα στην Αθήνα, 1834

Page 39: Ο χαμένος 19ος αιώνας και ο ελληνικός νεοκλασικισμός

Karl Friedrich Schinkel, σχέδιο Ανακτόρων του βασιλιά Όθωνα στην Αθήνα, 1834

Page 40: Ο χαμένος 19ος αιώνας και ο ελληνικός νεοκλασικισμός

Friedrich von Gartner (1791-1847)Ανάκτορα του βασιλιά Όθωνα στην Αθήνα, 1834-36

Page 41: Ο χαμένος 19ος αιώνας και ο ελληνικός νεοκλασικισμός

Hans Christian Hansen (1803-1883) Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1839-1864

Page 42: Ο χαμένος 19ος αιώνας και ο ελληνικός νεοκλασικισμός

Hans Christian Hansen (1803-1883) Ακαδημία Αθηνών, 1859-1885

Page 43: Ο χαμένος 19ος αιώνας και ο ελληνικός νεοκλασικισμός
Page 44: Ο χαμένος 19ος αιώνας και ο ελληνικός νεοκλασικισμός
Page 45: Ο χαμένος 19ος αιώνας και ο ελληνικός νεοκλασικισμός

Theophil von Hansen (1813-1891), Βαλλιάνειος Βιβλιοθήκη, 1887-1902

Page 46: Ο χαμένος 19ος αιώνας και ο ελληνικός νεοκλασικισμός
Page 47: Ο χαμένος 19ος αιώνας και ο ελληνικός νεοκλασικισμός
Page 48: Ο χαμένος 19ος αιώνας και ο ελληνικός νεοκλασικισμός

Λύσανδρος Καυταντζόγλου, Πανελλήνιον Πολυτεχνείον (1861-1868)

Page 49: Ο χαμένος 19ος αιώνας και ο ελληνικός νεοκλασικισμός
Page 50: Ο χαμένος 19ος αιώνας και ο ελληνικός νεοκλασικισμός
Page 51: Ο χαμένος 19ος αιώνας και ο ελληνικός νεοκλασικισμός
Page 52: Ο χαμένος 19ος αιώνας και ο ελληνικός νεοκλασικισμός