Download - Παρουσίαση δράσης ενίσχυση ΜΜΕ_ΕΠΑνΕΚ 2016

Transcript
Page 1: Παρουσίαση δράσης ενίσχυση ΜΜΕ_ΕΠΑνΕΚ 2016

«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών

επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των

ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Page 2: Παρουσίαση δράσης ενίσχυση ΜΜΕ_ΕΠΑνΕΚ 2016

Τι στόχο έχει το πρόγραμμα;

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων προκειμένου να αναβαθμίσουν την ανταγωνιστική τους θέση.

Επιδιώκεται (i) ο τεχνολογικός, οργανωτικός και εμπορικός εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων.(ii) ο εμπλουτισμός/διαφοροποίηση των προϊόντων/υπηρεσιών τους.

Πολύ μικρές & μικρές επιχειρήσεις

Αναβάθμιση Ανταγωνιστικής

Θέσης

Εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων

Page 3: Παρουσίαση δράσης ενίσχυση ΜΜΕ_ΕΠΑνΕΚ 2016

Διαθέσιμος Προϋπολογισμός &

Κατανομή Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 130 εκ. €

Θα κατανεμηθεί σε δύο κύκλους Α΄ Εξάμηνο 2016: 60% - 78.000.000€ Β΄ Εξάμηνο 2016: 40% - 52.000.000€

Page 4: Παρουσίαση δράσης ενίσχυση ΜΜΕ_ΕΠΑνΕΚ 2016

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν

Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις

Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις

Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.

Page 5: Παρουσίαση δράσης ενίσχυση ΜΜΕ_ΕΠΑνΕΚ 2016

4. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ?

Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση από

προηγούμενο πρόγραμμα θα πρέπει, συμπεριλαμβανομένης της

ενίσχυσης από αυτή την δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των

200.000€ (ή 100.000€ για τον τομέα μεταφορών) μέσα στην

τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο προηγούμενα έτη).

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Page 6: Παρουσίαση δράσης ενίσχυση ΜΜΕ_ΕΠΑνΕΚ 2016

5. Ποιεσ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ πρεπει να πληρουνται? Ποια μορφή μπορεί να έχει η υφιστάμενη

επιχείρηση;

A.E, Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., IKE, ατομική επιχείρηση, καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ)

Διάρκεια επιδότησης: Από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης και για διάστημα μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

Page 7: Παρουσίαση δράσης ενίσχυση ΜΜΕ_ΕΠΑνΕΚ 2016

3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Από 15.000 έως 200.000€

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.  

Δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής 40% της ενίσχυσης

Η Δράση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Ποσό επιδότησης

Page 8: Παρουσίαση δράσης ενίσχυση ΜΜΕ_ΕΠΑνΕΚ 2016

6. Ποιεσ ειναι οι ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ? Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, Μηχανήματα –

Εξοπλισμός Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας &

ύδατος Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και

περιβαλλοντικής διαχείρισης Ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της

πνευματικής ιδιοκτησίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ή για την απόκτηση και χρήση πατεντών και για τη μεταφορά τεχνογνωσίας.

Δαπάνες τεχνικής υποστήριξης για τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με οίκους του εξωτερικού ή Κοινών Επιχειρήσεων Joint-Ventures, που αφορούν νέες αγορές ή νέα προϊόντα / υπηρεσίες.

Πιστοποίηση και τυποποίηση τελικών προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα (π.χ. CE).

Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού)

Επιδότηση για….

Page 9: Παρουσίαση δράσης ενίσχυση ΜΜΕ_ΕΠΑνΕΚ 2016

Πότε κάνω δαπάνες

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 11.02.2016 ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης. 

Page 10: Παρουσίαση δράσης ενίσχυση ΜΜΕ_ΕΠΑνΕΚ 2016

Πότε και πως υποβάλλω

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα), www.ependyseis.gr.

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 07.04.2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 20.05.2016.

Δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων καθώς η αξιολόγηση θα ξεκινήσει μετά τις 20.05.2016.

Οι επιχειρήσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση θα ενημερωθούν

για τον ακριβή χρόνο και τόπο αποστολής/παραλαβής του φυσικού

φακέλου που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά.

Page 11: Παρουσίαση δράσης ενίσχυση ΜΜΕ_ΕΠΑνΕΚ 2016

Πώς μπορώ να ενημερώνομαι για τα νέα του προγράμματος

Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Μεσογείων 56, Αθήνα με ωράριο λειτουργίας 8:30 έως 19:00

Τηλεφωνική ενημέρωση στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση

Email: [email protected]

Ιστοσελίδα: www.antagonistikotita.gr και www.espa.gr

Newsletter: Εγγραφείτε στο newsletter του προγράμματος

Κοινωνικά δίκτυα:

www.facebook.com/antagonistikotita

http://twitter.com/epan_ii

http://www.linkedin.com/groups?gid=5063337

Page 12: Παρουσίαση δράσης ενίσχυση ΜΜΕ_ΕΠΑνΕΚ 2016

Θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικές εκδηλώσεις και στις 13 περιφέρειες για να ενημερωθούν αναλυτικά οι επενδυτές.

Σχετική ενημέρωση για τον προγραμματισμό των εκδηλώσεων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας

www.antagonistikotita.gr και στο www.espa.gr

Πώς μπορώ να ενημερώνομαι για τα νέα του προγράμματος