timing of surgery in acute severe colitis, · PDF file timing of surgery in acute severe...

Click here to load reader

 • date post

  15-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of timing of surgery in acute severe colitis, · PDF file timing of surgery in acute severe...

 • ‘timing of surgery in acute severe colitis, save the colon…’

  Ε. Ζαμπέλη

  Γ Ν Αλεξάνδρα

 • Τι σημαίνει βαρειά Ελκώδης Κολίτιδα (ΕΚ);

 • Διάγνωση βαρειάς ελκώδους κολίτιδας Κριτήρια Truelove and Witts

 • ECCO statement 11F (UC 2017)

  Patients with bloody diarrhoea ≥ 6/day and any signs of systemic toxicity

  pulse > 90 min–1 temperature > 37.8°C haemoglobin < 105 g/l erythrocyte sedimentation rate [ESR] > 30 mm/h or C-reactive protein [CRP] > 30 mg/l

  have severe colitis and should be admitted to hospital for intensive treatment [EL4].

  Patients with comorbidities or > 60 years old have a higher risk of mortality [EL3]

  http://www.e-guide.ecco-ibd.eu/algorithm/javascript

 • Η ιδανική αντιμετώπιση παραμένει ένα ‘ανοιχτό’ ζήτημα

  Η αντιμετώπιση της βαρειάς ελκώδους κολίτιδας έχει περιορισμό χρόνου

 • Ο ασθενής με βαρειά ΕΚ πρέπει να εισαχθεί στο νοσοκομείο

  • (Κατά προτίμηση) σε θάλαμο με κοινή επίβλεψη από Γαστρεντερολόγο και Χειρουργό

  • Ενημέρωση Χειρουργού και ‘ειδικού στομίας’

  (stoma nurse/specialist)

  • Διαγνωστικό work up και έναρξη θεραπείας

 • Προγνωστικές παράμετροι κατά την εισαγωγή

  ✓ Αριθμός κριτηρίων Truelove Witts

  (50% κίνδυνος κολεκτομής αν έχει ≥3)

  ✓ Έκταση νόσου

  • Επιμονή διαρροιών

  ✓ Αίμα

  ✓ ΤΚΕ>75

  ✓ Πυρετός>38

  ‘Στιγμή’ 0

 • Βασικός έλεγχος κατά την εισαγωγή

   Αποκλεισμός λοιμωδών παραγόντων

  (καλλιέργεια, τοξίνη Cl Difficile, παράσιτα)

   Περιορισμένη ενδοσκόπηση+ βιοψίες για CMV

   Ακτινογραφία κοιλίας (μεγάκολο; αδρή εκτίμηση έκτασης)

   Εργαστηριακός έλεγχος

   Έλεγχος προ έναρξης ανοσοκαταστολής/ βιολογικού παράγοντα (Mantoux, ηπατίτιδα Β κλπ)

 • Τοξικό Μεγάκολο

  1

 • Τοξικό μεγάκολο (5% των περιπτώσεων βαρειάς ΕΚ)

  Διάμετρος εγκαρσίου> 5.5 εκ

 • Διάγνωση μεγακόλου: διάταση και συστηματική φλεγμονή

 • Αντιμετώπιση τοξικού μεγακόλου

  • Υψηλές δόσεις κορτικοειδών (θεραπεία διάσωσης;)

  • Διόρθωση ηλεκτρολυτικών διαταραχών

  • Διακοπή αντιδιαρροικών και οπιοειδών

  • Αντιβίωση

  • Νηστεία (παρεντερική;)

  • Χειρουργείο

 • Ο ασθενής που δεν είναι κορτικο - ανθεκτικός

  Η αντιμετώπιση της βαρειάς ελκώδους κολίτιδας χαρακτηρίζεται από τον περιορισμό χρόνου (time limited)

  2

 • ECCO statement 11G (UC 2017) Initial recommended treatment for severe active ulcerative colitis is intravenous steroids [EL1].

  Monotherapy with intravenous ciclosporin [EL2] is an alternative especially in cases of serious adverse events due to steroids.

  All patients should receive adequate volume of intravenous fluids, and low-molecular-weight heparin for thromboprophylaxis; electrolyte abnormalities and anaemia should be corrected, if needed [EL5].

  Patients are best cared for jointly by a gastroenterologist and a colorectal surgeon [EL5]

  http://www.e-guide.ecco-ibd.eu/algorithm/javascript

 • Αρχική θεραπευτική αντιμετώπιση

  • Κορτικοειδή • Ενυδάτωση, ηλεκτρολύτες • Ασβέστιο, βιτ D • Τοπική ; • Ηπαρίνη (3πλάσιος κίνδυνος θρόμβωσης) • Μετάγγιση • Εντερική σίτιση

  • Αντιβιοτικά επί επιπλοκής (μεγάκολο, πυρετός, Cl Diff)

  ‘Χάρη’ στα κορτικοειδή η θνητότητα μειώθηκε

  από 30% σε 1%

 • Εντατική παρακολούθηση

  • Αξιολόγηση ανά 12ωρο

  • Ενημέρωση του χειρουργού

  • Σφύξεις, θερμοκρασία

  • Ακτινογραφία κοιλίας

  • Ε/Ε καθημερινά

 • Αξιολόγηση της ανταπόκρισης στην θεραπεία την ημέρα 3…

  Ημέρα 3η

 • 1/3 των ασθενών είναι ανθεκτικοί στα κορτικοειδή

  Πώς ορίζεται η αποτυχία στα κορτικοειδή;

 • Travis, Gut 1996

  Προγνωστικές παράμετροι αποτυχίας στα κορτικοειδή

 • Προγνωστικές παράμετροι αποτυχίας στα κορτικοειδή;

  Ho, APT 2004

 • Προγνωστικές παράμετροι ανταπόκρισης στα κορτικοειδή (3η ημέρα)

  • Αριθμός κενώσεων

  • CRP

  • Αλβουμίνη Gibson, JCG 2017

  • Διάταση (έλικες λεπτού)

  • Καλπροτεκτίνη;

  • Ulcerative colitis endoscopic index of severity

  • MRI κολογραφία (total colonic inflammation score)

 • Ο ασθενής με αντοχή ή αντένδειξη στα κορτικοειδή [3-5 ημέρες]

  2ης γραμμής θεραπεία (διάσωσης)

  3

 • 2ης γραμμής θεραπεία

  INFLIXIMAB

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

  ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗ

 • Θεραπεία διάσωσης με infliximab ± θειοπουρίνη

 • Σημαντικά λιγότεροι ασθενείς που έλαβαν infliximab υποβλήθηκαν σε κολεκτομή (εντός 3 μηνών)

  p=0.017

  Jarnerot, Gastro 2005

 • Το όφελος του infliximab διατηρείται στα 3 έτη (όσοι είχαν βλεννογονική επούλωση στους 3 μήνες απέφυγαν την κολεκτομή)

  50%

  76%

  Gustavsson, APT 2010

 • RCTs: Ανταπόκριση ασθενών με βαρειά κορτικοανθεκτική ελκώδη κολίτιδα στο infliximab

  Βραχυπρόθεσμη ανταπόκριση: 46-83%

  Laharie, Lancet 2012

  Croft, APT 2013

  Sands, Inflamm Bowel Dis 2001

  Jarnerot, Gastro 2005

  Μακροπρόθεσμη ανταπόκριση: 50-65%

  Croft, APT 2013

  Sands, Inflamm Bowel Dis 2001

 • Μικρότερη πιθανότητα κολεκτομής βραχυπρόθεσμα με >1 εγχύσεις infliximab

  p=0.001

  Kohn, APT 2007

 • Η ανάγκη εντατικοποίησης;

  Υψηλότερη δόση; Βράχυνση

  διαστήματος;

  Μέτρηση επιπέδων φαρμάκου;

 • Τα επίπεδα του infliximab ήταν σημαντικά χαμηλότερα σε ασθενείς με βαρειά κολίτιδα την 14η ημέρα

  Ungar, APT 2016

 • Η επίδραση της φλεγμονής στην φαρμακοκινητική του infliximab

  ❖ Η λόγω φλεγμονής αυξημένη διαπερατότητα του βλεννογόνου του κόλου σχετίζεται με υψηλή κάθαρση του φαρμάκου (απώλειες στον αυλό)

  ❖ Υψηλό ‘φορτίο’ TNF λόγω σοβαρότερης φλεγμονής

  ❖ Η φλεγμονή ευθύνεται για αυξημένο ρυθμό καταβολισμού του φαρμάκου

  ❖ Λόγω της βραχείας έκθεσης και του χαμηλού τίτλου φαρμάκου επισπεύδεται η δημιουργία αντισωμάτων (περαιτέρω μείωση της αποτελεσματικότητας, ρόλος ΑΖΑ;)

  Hindryckx, APT 2017

 • Για όλα τα καταληκτικά σημεία η δόση των 10mg infliximab ήταν αποτελεσματικότερη του εικονικού φαρμάκου ενώ μόνο με αυτήν την

  δόση σχετίστηκε η με