SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Learning Materials and Objectives (GREEK)

23
Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Εκπαιδευτικό Υλικό και Στόχοι Μέρος I: Εισαγωγή SYNERGY Exchange (http://synergyexchange.eu/) Παράχθηκε για το “SYNERGY”, πρόγραμμα του ERASMUS+

Transcript of SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Learning Materials and Objectives (GREEK)

Εισαγωγή στην Παιδαγωγική

Εκπαιδευτικό Υλικό και Στόχοι

Μέρος I: Εισαγωγή

SYNERGY Exchange (http://synergyexchange.eu/)

Παράχθηκε για το “SYNERGY”, πρόγραμμα του ERASMUS+

• Μέρος I – Σκοπός Μαθήματος

• Μέρος II – Η αξία των Εκπαιδευτικών Στόχων

• Μέρος III – Καταγράφοντας τους Εκπαιδευτικούς Στόχους

• Μέρος IV – Ο καθορισμός και η επιλογή Εκπαιδευτικού Υλικού

• Μέρος V – Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού και Στόχοι

Επισκόπηση

• Κατανόηση του τρόπου επιλογής και ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Υλικού και Στόχων

• Κατανόηση του τρόπου που οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι πρέπει να κάνουν χρήση του Εκπαιδευτικού Υλικού και πως αλληλεπιδρούν με τους Εκπαιδευτικούς Στόχους

• Κατανόηση της σημασίας ευθυγράμμισης αυτών των πόρων με τις ανάγκες , τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες

Σκοπός Μαθήματος

Εισαγωγή στην Παιδαγωγική

Εκπαιδευτικό Υλικό και Στόχοι

Μέρος II: Η αξία των Εκπαιδευτικών

Στόχων

SYNERGY Exchange (http://synergyexchange.eu/)

Παράχθηκε για το “SYNERGY”, πρόγραμμα του ERASMUS+

Γιατί είναι σημαντικοί οι Εκπαιδευτικοί Στόχοι.

• Οι Στόχοι είναι βασικά προτάσεις που αντικατοπτρίζουν το αναμενόμενο αποτέλεσμα της εκπαίδευσης για τον εκπαιδευόμενο

• Γνωρίζοντας τι αναμένουμε να πετύχουμε, αυξάνουμε τις πιθανότητες επιτυχίας για τους εκπαιδευόμενους

• Πρόκειται για έναν οδηγό για τους εκπαιδευόμενους ο οποίος τους βοηθά να συγκεντρωθούν στο αποτέλεσμα και να θέσουν σωστές προτεραιότητες

Επισκόπηση

• Τη διευκόλυνση της ανάπτυξης του μαθήματος με την ενθάρρυνση του σχεδιασμού

• Να βοηθούν στον προσδιορισμό των τύπων των αποδείξεων που οι μαθητές πρέπει να παράγουν για να επιδείξουν την κατανόηση

• Να ενημερώνουν τους μαθητές για τις προσδοκίες και τα στάνταρ των μαθημάτων κατάρτισης

• Ως οδηγοί για την ανάπτυξη των διδακτικών δραστηριοτήτων (διδασκαλία πόρων , επιλογή εγχειριδίων κλπ )

• Να παρέχουν ένα πλαίσιο για την ανάλυση και την αξιολόγηση του μαθητή

• Να βοηθήσουν το μαθητή να κατανοήσει ότι υπάρχει πρόοδος

Ο σκοπός των εκπαιδευτικών στόχων:

• Θα πρέπει να περιγράφουν τι θα πρέπει να είναι σε θέση να κάνουν οι μαθητές στο τέλος της κατάρτισης

• Θα πρέπει να καθορίζουν τις επιδόσεις των μαθητών

• Θα πρέπει να είναι αφηρημένοι ή να περιορίζονται σε χαμηλότερα επίπεδα γνωστικών δεξιοτήτων ( « οι μαθητές θα είναι σε θέση να αναφέρουν τις χώρες της Ευρώπης . " ), ή πολύ πιο στενά ( « οι μαθητές θα γνωρίζουν τι είναι το έδαφος » )

Περιγραφή των εκπαιδευτικών στόχων

Εισαγωγή στην Παιδαγωγική

Εκπαιδευτικό Υλικό και Στόχοι

Μέρος III: Συντάσσοντας τους

Εκπαιδευτικούς Στόχους

SYNERGY Exchange (http://synergyexchange.eu/)

Παράχθηκε για το “SYNERGY”, πρόγραμμα του ERASMUS+

• Ορισμός - Μια δήλωση σε συγκεκριμένους και μετρήσιμους όρους που περιγράφει τι θα γνωρίζει ο εκπαιδευόμενος ή είναι θα είναι σε θέση να κάνει , ως αποτέλεσμα της ενασχόλησής του με μια μαθησιακή δραστηριότητα.

• Οι στόχοι πρέπει να συνταχθούν ως αποτέλεσμα των εντοπισμένων εκπαιδευτικών αναγκών.

• Οι εκπαιδευτικές ανάγκες ορίζονται ως αλλαγές στις γνώσεις, τις ικανότητες ή την απόδοση, που πρέπει να λάβουν χώρα προκειμένου να αντιμετωπιστούν εκπαιδευτικά ελλείμματα ή/και να καλυφθούν κενά σε επαγγελματικές πρακτικές

Συντάσσοντας τους εκπαιδευτικούς στόχους

• Οι εκπαιδευτικοί στόχοι πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο σαφείς

• Ένας εκπαιδευτικός στόχος μπορεί να πρέπει να ορίσει τις συνθήκες υπό τις οποίες θα λάβουν χώρα σχετικές δράσεις (π.χ. συγκεκριμένες πληροφορίες από την εκπαίδευση).

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι τυπικά συμπληρώνουν μια πρόταση. Για παράδειγμα:

• Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι μαθητές θα μπορούν να….

• Με την ολοκλήρωση όλων των δραστηριοτήτων, οι μαθητές θα μπορούν να ….

Βήμα 1ο - Συντάσσοντας τους εκπαιδευτικούς στόχους

• Αποφεύγετε αφηρημένες/ασαφείς λέξεις όπως: να γνωρίζετε , εκτιμήστε , να είστε εξοικειωμένοι με , όπως πιστεύουν κτλ

• Η πρόταση που δημιουργήθηκε στο προηγούμενο βήμα πρέπει να είναι συνδεδεμένη με ρήμα που προσδίδει μετρήσιμη αξία.

• Αυτό θα πρέπει να περιγράφει τι θα πρέπει να γνωρίζει ή να κάνει ο μαθητής.

Βήμα 2ο - Συντάσσοντας τους εκπαιδευτικούς στόχους

• Μετρήσιμοι Όροι (προτεινόμενες λέξεις) vs. Μη Μετρήσιμοι Όροι (μη προτεινόμενες λέξεις)

– Συγκρίνετε vs Εξοικειωθείτε

– Περιγράψτε vs Γνωρίστε

– Δικαιολογήστε vs Καταλάβετε/Κατανοήστε

– Λύστε vs Αντιληφθείτε την αξία

– Επιδείξτε vs Πιστέψτε

– Αναγνωρίστε vs Εκτιμήστε

– Εξηγήστε vs Έχετε υπόψη σας

Βήμα 3ο – Συνιστώμενες λέξεις προς χρήση για τη σύνταξη των εκπαιδευτικών στόχων

• Οι λεπτομέρειες πρέπει να είναι συγκεκριμένες και να αναφέρονται στα αποτελέσματα των εκπαιδευτικών στόχων.

Παραδείγματα ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών στόχων

1. “Κατά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης / μαθήματος θα πρέπει να μπορείτε να ….

- περιγράψετε πώς να υποδεχτείτε σωστά πελάτες σε ένα εστιατόριο

- αναγνωρίσετε τα σημάδια μιας κακής ή καλής διαπραγμάτευσης “

Βήμα 4ο - Παραδείγματα εκπαιδευτικών στόχων

2. “Αφού ολοκληρώσετε αυτό το εργαστήριο θα πρέπει να μπορείτε να:

• Εξηγήσετε την έννοια της εμπορικής διαπραγμάτευσης

• Περιγράψετε τις βασικές επικοινωνιακές και συμβουλευτικές δεξιότητες και τεχνικές που απαιτούνται για την ολοκλήρωση μιας επιτυχημένης διαπραγμάτευσης

• Εφαρμόσετε μεθόδους αξιολόγησης των πρακτικών σας και αναγνώρισης των σημείων βελτίωσης

• Υποστηρίξετε πελάτες χρησιμοποιώντας πελατοκεντρική προσέγγιση

• Περιγράψτε μεθόδους δημιουργίας σχέσεων με τους πελάτες σας κατά τη διάρκεια μίας επαγγελματικής συνάντησης”

Βήμα 4ο - Παραδείγματα εκπαιδευτικών στόχων

Εισαγωγή στην Παιδαγωγική

Εκπαιδευτικό Υλικό και Στόχοι

Μέρος IV: Καθορισμός και Επιλογή

Εκπαιδευτικού Υλικού

SYNERGY Exchange (http://synergyexchange.eu/)

Παράχθηκε για το “SYNERGY”, πρόγραμμα του ERASMUS+

Αυτό το μέρος θα σας εισάγει στον καθορισμό και την επιλογή Εκπαιδευτικού Υλικού

Το Εκπαιδευτικό Υλικό συμπεριλαμβάνει πολυμέσα, κείμενα και άλλα σε όλα τα επίπεδα της διδακτέας ύλης.

Το Εκπαιδευτικό Υλικό μπορεί να επιλεχθεί από υπάρχουσες πηγές. Μπορεί επίσης να παραχθεί από τον εκπαιδευτή βάση των στόχων μάθησης.

Για παράδειγμα υπάρχει πολύ υλικό στο διαδίκτυο, αλλά η πιο σημαντική πηγή είναι μέσα από τον οργανισμό που ανήκετε.

Επισκόπηση – Καθορισμός

Εκπαιδευτικού Υλικού

• Όπως στο έργο SYNERGY ένας από τους κύριους στόχους είναι να δημιουργήσει ένα διαδικτυακό περιβάλλον, στο οποίο οι ιδιοκτήτες των πολύ μικρών επιχειρήσεων (MEOs) και των φορέων παροχής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (παρόχους ΕΕΚ) μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες, εμπειρίες και γνώσεις, έτσι κι εμείς θα θέλαμε να σας ενθαρρύνουμε να αναπτύξετε εκπαιδευτικό υλικό βάσει των διεργασιών που έχετε αναπτύξει και εφαρμόσει στους οργανισμούς σας.

• Για την επιλογή των καλύτερων υλικών εκμάθησης πρέπει να προσδιορίσετε τι θέλετε πραγματικά να γνωρίζουν οι μαθητές σας. Βασικά θα πρέπει να εντοπίσετε τους τομείς της γνώσης που πιστεύετε ότι είναι πιο πιθανό να επηρεάσουν θετικά το μέλλον των μαθητών σας.

Επιλέγοντας Εκπαιδευτικό Υλικό

• Η αποτελεσματική μάθηση πρέπει να βασίζεται σε επανάληψη κάτι που πρέπει να θυμάστε όταν επιλέγετε το εκπαιδευτικό υλικό σας, αλλιώς ό, τι διδάξετε αργά ή γρήγορα θα ξεχαστεί.

• Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού εκμάθησης σε όλο τον κόσμο ακόμα δεν συμμορφώνεται με τη διαδικασία ενεργής ανάκλησης

• Ο ορισμός της έννοιας αυτής είναι – «Η ενεργή ανάκληση είναι μια αρχή της αποτελεσματικής μάθησης, η οποία

υποστηρίζει την ανάγκη να τονωθεί ενεργά η μνήμη κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την παθητική επανεξέταση, την εκμάθηση ύλης παθητικά (π.χ. με την ανάγνωση, παρακολουθώντας, κλπ). Για παράδειγμα, διαβάζοντας ένα κείμενο για τον Τζορτζ Ουάσινγκτον, χωρίς περαιτέρω δράση, είναι παθητική διαδικασία. Απαντώντας στην ερώτηση «Ποιος ήταν ο πρώτος Πρόεδρος των ΗΠΑ;», είναι ενεργή ανάκληση. Η ενεργή ανάκληση είναι πολύ αποτελεσματική στην εδραίωση της μακροπρόθεσμης μνήμης. '' (https://en.wikipedia.org/)

Επιλέγοντας Εκπαιδευτικό Υλικό

• Να θυμάστε ότι το εκπαιδευτικό υλικό επηρεάζει το περιεχόμενο και τις διαδικασίες μάθησης

• Το εκπαιδευτικό υλικό δε μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς να είναι συνδεδεμένο με του εκπαιδευτικούς στόχους

• Για την ανάπτυξή του πρέπει πρώτα να έχετε αναγνωρίσει τους εκπαιδευτικούς στόχους

• Οι στόχοι αυτοί εξασφαλίζουν ότι οι ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και οι δυνατότητες των εκπαιδευομένων θα αναπτυχθούν

• Καθώς οι περισσότεροι άνθρωποι δε δύνανται να μάθουν νέα πράγματα για περισσότερο από μια ώρα ημερησίως, το προσεκτικά επιλεγμένο εκπαιδευτικό υλικό είναι εξαιρετικά σημαντικό

Επιλέγοντας Εκπαιδευτικό Υλικό

• Όταν αναπτύσσετε ή αναθεωρείτε την ύλη μάθησης πρέπει να εξασφαλίσετε ότι το εκπαιδευτικό υλικό υποστηρίζει επαρκώς τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες ή/και την αξιολόγηση όπως αυτά έχουν σχεδιαστεί

• Για παράδειγμα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια σειρά από βίντεο, ακουστικό υλικό, pdf, παρουσιάσεις ώστε να μπορέσετε να παραδώσετε ολοκληρωμένα το πρόγραμμα εκπαίδευσης

• Επίσης η αξιολόγηση και εκτίμηση αποτελεσμάτων είναι απαραίτητα στην μαθησιακή διαδικασία

Επιλέγοντας Εκπαιδευτικό Υλικό

Εισαγωγή στην Παιδαγωγική

Εκπαιδευτικό Υλικό και Στόχοι

Μέρος V: Δημιουργώντας Εκπαιδευτικό

Υλικό και Στόχους

SYNERGY Exchange (http://synergyexchange.eu/)

Παράχθηκε για το “SYNERGY”, πρόγραμμα του ERASMUS+

Βασισμένοι στην ιδέα της εκπαίδευσης που θα θέλατε να δημιουργήσετε παρακαλείστε να γράψετε πέντε εκπαιδευτικούς στόχους και να αναφέρετε για κάθε ένα από αυτούς το εκπαιδευτικό υλικό που θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε..

Για παράδειγμα :

Εκπαιδευτικός στόχος no 1: Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να περιγράψει πώς διεξάγετε μια επιτυχημένη διαπραγμάτευση

Εκπαιδευτικό Υλικό : βίντεο ή ακουστικό υλικό από επιτυχημένες διαπραγματεύσεις, παραδείγματα από επιτυχημένες διαπραγματεύσεις, ιστορίες από επιτυχημένες διαπραγματεύσεις

Δημιουργώντας Εκπαιδευτικό Υλικό και

Στόχους

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας

www.projectsynergy.eu facebook.com/pages/Synergy-for-the-SME-Business-Community www.linkedin.com/company/erasmus-synergy-project