seminar š PP

of 46 /46
IZBOR POLAZNOG MATERIJALA ZA IZRADU SPOJKE IZRAČUNAVANJE DIMENZIJA ZAJEDNIČKOG POLAZNOG MATERIJALA NA OSNOVI DODATAKA ZA OBRADU - Ukupni dodatak za obradu uzdužnog tokarenja izabran je iz [1], tablica 5: δ =δ1= 5,0 mm D= ø 122 mm Dp= D+ δ1=122+5,0 = 127,0 mm - Ukupni dodatak za obradu poprečnog tokarenja izabran je iz [1], tablica 6: δ =δ1= 1,8 mm lp= 60 mm Lprip=lp+2 x δ1= 60+2 x1,8= 63,6 mm - Kako ø127 mm nije standardni promjer, izabran je promjer ø140 mm iz [4], čelični poluproizvodi, čelik u šipkama (vruće valjan). Kako će se radni predmeti izrađivati iz zajedničkog polaznog materijala potrebno je voditi i računa o otpadu (širina noža) koji prouzrokuje tehnološki zahvat odrezivanje iz šipke (zajednički polazni materijal) na potrebnu duljinu. Lp=Lprip+šn= 63,6+ 4= 67,6 mm Detaljnom analizom standardnih dimenzija duljine šipke promjera ø140 mm prema [4], čelični poluproizvodi, čelik u šipkama (vruće valjan) usvojena je duljina zajedničkog polaznog materijala koja daje najmanji ukupni otpad. lpm=1700 mm - Zajednički polazni materijal je ovih dimenzija ø140x1700 mm. Otpad po svakom proizvodnom elementu je izračunat prema:

Embed Size (px)

Transcript of seminar š PP

IZBOR POLAZNOG MATERIJALA ZA IZRADU SPOJKE IZRAUNAVANJE DIMENZIJA ZAJEDNIKOG POLAZNOG MATERIJALA NA OSNOVIDODATAKA ZA OBRADU

- Ukupni dodatak za obradu uzdunog tokarenja izabran je iz [1], tablica 5: =1= 5,0 mm D= 122 mm Dp= D+ 1=122+5,0 = 127,0 mm - Ukupni dodatak za obradu poprenog tokarenja izabran je iz [1], tablica 6: =1= 1,8 mm lp= 60 mm Lprip=lp+2 x 1= 60+2 x1,8= 63,6 mm - Kako 127 mm nije standardni promjer, izabran je promjer 140 mm iz [4], elini poluproizvodi, elik u ipkama (vrue valjan). Kako e se radni predmeti izraivati iz zajednikog polaznog materijala potrebno je voditi i rauna o otpadu (irina noa) koji prouzrokuje tehnoloki zahvat odrezivanje iz ipke (zajedniki polazni materijal) na potrebnu duljinu. Lp=Lprip+n= 63,6+ 4= 67,6 mm Detaljnom analizom standardnih dimenzija duljine ipke promjera 140 mm prema [4], elini poluproizvodi, elik u ipkama (vrue valjan) usvojena je duljina zajednikog polaznog materijala koja daje najmanji ukupni otpad.

lpm=1700 mm- Zajedniki polazni materijal je ovih dimenzija

140x1700 mm.

Otpad po svakom proizvodnom elementu je izraunat prema: o=lpm-25lp25=0,4

REDOSLIJED TEHNOLOKIH OPERACIJA I ZAHVATA Tehnoloka operacija TOKARENJE 10 10/1 Priprema radnog mjesta 10/2 Stezanje radnog predmeta 10/3 Tokarenje ela 10/4 Zabuivanje sredinjeg gnijezda 4 mm 10/5 Uzduno tokarenje 12265.8 mm 10/6 Uzduno tokarenje 7045 mm 10/7 Tokarenje kosine1,5/45 10/8 Tokarenje kosine1,5/45 10/9 Odrezivanje na 61,8 mm 10/10 Otputanje radnog predmeta Tehnoloka operacija TOKARENJE 20 20/1 Priprema radnog mjesta 20/2 Stezanje radnog predmeta 20/3 Tokarenje ela 20/4 Zabuivanje sredinjeg gnijezda 4 mm 20/5 Buenje provrta 10 mm 20/6 Buenje provrta 20 mm 20/7 Unutarnje tokarenje na 42(H7) 20/8 Tokarenje kosine1,5/45 20/9 Tokarenje kosine 2/45 20/10 Tokarenje kosine 2/45 20/11 Otputanje radnog predmeta Tehnoloka operacija BUENJE 30 30/1 Priprema radnog mjesta 30/2 Stezanje radnog predmeta 30/3 Buenje provrta 8 mm 30/4 Buenje provrta 8 mm 30/5 Buenje provrta 8 mm 30/6 Buenje provrta 8 mm 30/7 Buenje provrta 8 mm 30/8 Buenje provrta 8 mm 30/9 Buenje provrta 8 mm 30/10 Buenje provrta 8 mm 30/11 Buenje provrta 19 mm 30/12 Buenje provrta 19 mm 30/13 Buenje provrta 19 mm 30/14 Buenje provrta 19 mm 30/15 Buenje provrta 19 mm 30/16 Buenje provrta 19 mm 30/17 Buenje provrta 19 mm 30/18 Buenje provrta 19 mm 30/19 Otputanje radnog predmeta

Operacija 10 TOKARENJE Za ovu operaciju tokarenja odabrana je tokarilica, proizvoa KNUTH tip Sinus D 330/2000D snage Pe=7,5 kW . Maksimalni promjer tokarenja preko oslonca (suporta) je D=440 mm, maksimalna duljina tokarenja je L=2000 mm, a broj okretaja je stupnjevan (25) n =16-1600 o/min. 10/1 PRIPREMA RADNOG MJESTA Iz [1], prilog 10 (tablica Pripremno zavrna vremena za velike tokarilice) biraju se slijedea osnovna pripremnozavrna radna vremena: -za prva etiri standardna elementa (preuzimanje i upoznavanje sa radnom dokumentacijom, pripremanje steznog, reznog i mjernog alata, namjetanje dijelova stroja za rad, predavanje radne dokumentacije i pospremanje radnog mjesta): tpzo=20ch radni komad jednostavan za izradu -za peti standardni element (izuzimanje alata iz alatnice): tpzo=15ch -za esti standardni element (postavljanje stezne glave ili planske ploe sa podeavanjem eljusti): tpzo=12ch tpzo=47ch=28,2min Ovo vrijeme se uveava za dopunsko pripremnozavrno vrijeme (tpzd) koje iznosi 1020% od tpzo, pa pripremnozavrno vrijeme iznosi: tpz= tpzo+tpzd=tpzo+0,2tpzo=1,2tpzo=1,228,2=33,84 min 10/2 STEZANJE RADNOG PREDMETA Iz [1], prilog 10 (tablica Pomona vremena za stezanje za horizontalno tokarenje), za srednji stroj i stezanje u steznu glavu i iljak odabrano je slijedee pomono komadno vrijeme: tkp=1,10 min Ovo se vrijeme uveava za dodatno komadno vrijeme tkd koje iznosi 1020% od tkp, pa komadno vrijeme iznosi: tk=tkp+tkd=tkp+0,2tkp=1,2tkp=1,21,10=1,32min

10/3 TOKARENJE ELA

1a) skica zahvata 10/3 Za ovaj zahvat izabrana je ploica od tvrdog metala s pripadajuim draem: Ploica: TMAX P TNMG 16 04 08 PR Dra: DTFNR 20 20 K16 Preporueni parametri obrade: a = 3,0(0,7 6,0) mm s = 0,35(0,2 0,55) mm/okr v = 325(375 185) mm/min Odabrani parametri obrade su: a = 1,8 mm s = 0,35 mm/okr v = 325 m/min i=a=1,81,8=1 Broj okretaja radnog predmeta iznosi: n=1000vD=1000325140=738,93 o/min Kako na odabranom stroju nije raspoloiv izraunati broj okretaja, usvaja se prvi manji raspoloivi na stroju a to je: n = 660 o/min Za ovaj broj okretaja brzina rezanja iznosi: v=Dn1000=1406601000=290,3 m/min Stvarni parametri obrade su: a = 1,8 mm s = 0,35 mm/okr v = 290,3 m/min i =1 n = 660 o/min Osnovno komadno vrijeme za ovaj zahvat iznosi: tko=Lins=6916600,35=0,2987 min Duljina puta alata iznosi: L=l+l1+l2=65+2+2=69 mm Prilaz i izlaz alata iznose: l1=l2=0,52mm=2 mm

Iz tablice Pomona vremena u zahvatu obrade (prilog 10, [1]) bira se komadno pomono vrijeme (tkp) za ovaj tehnoloki zahvat: promjena broja okretaja (0,25 min), promjena posmaka (0,25 min) izmjena draa sa alatom ili alata (0,18 min) primicanje ili odmicanje cijevi za hlaenje 2x(0,1 min) primicanje ili odmicanje alata 2x(0,18 min) ukljuivanje ili iskljuivanje automatike stroja 2x(0,1 min), pa slijedi ukupno komadno pomono vrijeme u ovom zahvatu: tkp =1,44 min Ukupno komadno vrijeme u ovom zahvatu iznosi: tk=tko+1,2tkp=0,2987+1,21,44=2,027 min 10/4 ZABUIVANJE SREDINJEG GNIJEZDA 4 m

1b) skica zahvata 10/4 Izabran je zabuiva 4 mm HRN K.D3.061. Reimi rezanja za zabuiva su isti kao i reimi rezanja pri buenju spiralnim svrdlima pa stoga iz [1] (prilog 6) za 1530 izabrani su slijedei reimi: v = 22,4 m/min n = 1400 o/min s = 0,08 mm/o i=1 Stvarni parametri obrade su: v = 22,4 m/min n = 1400 o/min s = 0,08 mm/o i=1 Osnovno komadno vrijeme: tko=Lins=12,2114000,08=0,1089 min Duljina puta alata iznosi: L=l+l1=10+2,2= 12,2 mm Prilaz alata iznosi: l1=d2ctg+0,52=42ctg60+1=2,2 mm

Iz tablice Pomona vremena u zahvatu obrade (prilog 10, [1]) bira se komadno pomono vrijeme (tkp) za ovaj tehnoloki zahvat: promjena broja okretaja (0,25 min), promjena posmaka (0,25 min) izmjena alata (0,18 min) primicanje ili odmicanje cijevi za hlaenje 2x(0,1 min) primicanje ili odmicanje alata 2x(0,18 min) ukljuivanje ili iskljuivanje automatike stroja 2x(0,1 min) pa slijedi ukupno komadno pomono vrijeme u ovom zahvatu: tkp = 1,44 min Ukupno komadno vrijeme u ovom zahvatu iznosi: tk=tko+1,2tkp=0,1089+1,21,44=1,8369 min

10/5 UZDUNO TOKARENJE 12265,8 mm

1c) skica zahvata 10/5 Za ovaj zahvat izabrana je ploica od tvrdog metala s pripadajuim draem: Ploica: TMAX P TNMG 16 04 12 PM Dra: DTJNR 20 20 K16 Za usvojenu ploicu preporuuju se slijedei parametri obrade: a = 3,0(0,8 5,0) mm s = 0,35(0,18 0,6) mm/okr v = 325(375 185) m/min Odabrani parametri obrade su: a = 5,0 mm s = 0,35 mm/okr v = 325 m/min i =1 Broj okretaja radnog predmeta iznosi: n=1000vD=1000325122=847,9567 o/min Kako na odabranom stroju nije raspoloiv izraunati broj okretaja, usvaja se prvi manji raspoloivi na stroju a to je: n = 660 o/min Za ovaj broj okretaja brzina rezanja iznosi: v=Dn1000=1226601000=252,96 m/min

Stvarni parametri obrade su: a = 5,0 mm s = 0,35 mm/okr v = 252,96 m/min i =1 n=660 o/min Osnovno komadno vrijeme: tko=Lins=67,816600,35=0,2935 min Duljina puta alata iznosi: L=l+l1=65,8+2=67,8 mm Prilaz alata iznosi: l1=0,52mm=2 mm Iz tablice Pomona vremena u zahvatu obrade (prilog 10, [1]) bira se komadno pomono vrijeme (tkp) za ovaj tehnoloki zahvat: promjena broja okretaja (0,25 min), promjena posmaka (0,25 min) izmjena alata (0,18 min) primicanje ili odmicanje cijevi za hlaenje 2x(0,1 min) primicanje ili odmicanje alata 2x(0,18 min) ukljuivanje ili iskljuivanje automatike stroja 2x(0,1 min) pa slijedi ukupno komadno pomono vrijeme u ovom zahvatu: tkp = 1,44 m Ukupno komadno vrijeme u ovom zahvatu iznosi: tk=tko+1,2tkp=0,2935+1,21,44=2,02 min 10/6 UZDUNO TOKARENJE 7045 m

1d) skica zahvata10/6 Za ovaj zahvat izabrana je ploica od tvrdog metala s pripadajuim draem: Ploica: TMAX RCMT 05 02 M0 Dra: SRSCR 32 25 P05 Za usvojenu ploicu preporuuju se slijedei parametri obrade: a = 2,0(0,8 3,2) mm s = 0,4(0,08 0,8) mm/okr v = 375(455 230) m/min

Odabrani parametri obrade su: a1 = 2,5 mm a2 = 3,0 mm s = 0,4 mm/okr v = 375 m/min i =2 Broj okretaja radnog predmeta iznosi: n=1000vD=100032570=1705,23 o/min Kako na odabranom stroju nije raspoloiv izraunati broj okretaja, usvaja se prvi manji raspoloivi na stroju a to je: n = 1600 o/min Za ovaj broj okretaja brzina rezanja iznosi: v=Dn1000=7016001000=352 m/min Stvarni parametri obrade su: a1 = 2,5 mm a2 = 3,0 mm s = 0,4 mm/okr v = 352 m/min i =2 n=1600 o/min Osnovno komadno vrijeme: tko=Lins=47116000,4=0,07 min Duljina puta alata iznosi: L=l+l1=45+2=47 mm Prilaz alata iznosi: l1=0,52mm=2 mm Iz tablice Pomona vremena u zahvatu obrade (prilog 10, [1]) bira se komadno pomono vrijeme (tkp) za ovaj tehnoloki zahvat: promjena broja okretaja (0,25 min), promjena posmaka (0,25 min) izmjena alata (0,18 min) primicanje ili odmicanje cijevi za hlaenje 2x(0,1 min) primicanje ili odmicanje alata 2x(0,18 min) ukljuivanje ili iskljuivanje automatike stroja 2x(0,1 min) pa slijedi ukupno komadno pomono vrijeme u ovom zahvatu: tkp = 1,44 m Ukupno komadno vrijeme u ovom zahvatu iznosi: tk=tko+1,2tkp=0,07+1,21,44=1,8 min 10/7 TOKARENJE KOSINE 1,5/45

1e) skica zahvata 10/7

Za ovaj zahvat izabrana je ploica od tvrdog metala s pripadajuim draem: Ploica: TMAX P SNMG 12 04 08 PM Dra: DSKNR 25 25 M12 Za usvojenu ploicu preporuuju se slijedei parametri obrade: a = 3,0(0,5 6,0) mm s = 0,30(0,15 0,5) mm/okr v = 345(395 200) m/min Odabrani parametri obrade su: a 1,06 mm s = 0,30 mm/okr (runi popreni posmak) v = 345 m/min i =1 Broj okretaja radnog predmeta iznosi: n=1000v(D-2a)=1000345119,88=916,06 o/min Kako na odabranom stroju nije raspoloiv izraunati broj okretaja, usvaja se prvi manji raspoloivi na stroju a to je: n = 872 o/min Za ovaj broj okretaja brzina rezanja iznosi: v=(D-2a)n1000=119,888721000=328,4 m/min Stvarni parametri obrade su: a 1,06 mm s = 0,30 mm/okr (runi popreni posmak) v = 328,4 m/min i =1 n= 872 o/min Osnovno komadno vrijeme: tko=Lins=3,0618720.30= 0,011 min Duljina puta alata iznosi: L=l+l1=1,06+2= 3,06mm Prilaz alata iznosi: l1=0,52mm=2 mm Iz tablice Pomona vremena u zahvatu obrade (prilog 10, [1]) bira se komadno pomono vrijeme (tkp) za ovaj tehnoloki zahvat: promjena posmaka (0,25 min) izmjena alata (0,18 min) primicanje ili odmicanje cijevi za hlaenje 2x(0,1 min) primicanje ili odmicanje alata 2x(0,18 min) ukljuivanje ili iskljuivanje automatike stroja 2x(0,1 min) pa slijedi ukupno komadno pomono vrijeme u ovom zahvatu: tkp= 1,19 min Ukupno komadno vrijeme u ovom zahvatu iznosi: tk=tko+1,2tkp=0,011+1,21,19=1,439 min

10/8 TOKARENJE KOSINE 1,5/45

1f) skica zahvata10/8 Za ovaj zahvat izabrana je ploica od tvrdog metala s pripadajuim draem: Ploica: TMAX P SNMG 12 04 08 PM Dra: DSKNR 25 25 M12 Za usvojenu ploicu preporuuju se slijedei parametri obrade: a = 3,0(0,5 6,0) mm s = 0,30(0,15 0,5) mm/okr v = 345(395 200) m/min Odabrani parametri obrade su: a 1,06 mm s = 0,30 mm/okr (runi popreni posmak) v = 345 m/min i =1 Broj okretaja radnog predmeta iznosi: n=1000v(D-2a)=100034567,881600 o/min Stvarni parametri obrade su: a 1,06 mm s = 0,30 mm/okr (runi popreni posmak) v = 345 m/min i =1 n= 1600 o/min Osnovno komadno vrijeme: tko=Lins=3,06116000.30= 0,006 min Duljina puta alata iznosi: L=l+l1=1,06+2= 3,06mm Prilaz alata iznosi: l1=0,52mm=2 mm Iz tablice Pomona vremena u zahvatu obrade (prilog 10, [1]) bira se komadno pomono vrijeme (tkp) za ovaj tehnoloki zahvat: primicanje ili odmicanje cijevi za hlaenje 2x(0,1 min) primicanje ili odmicanje alata 2x(0,18 min) ukljuivanje ili iskljuivanje automatike stroja 2x(0,1 min) pa slijedi ukupno komadno pomono vrijeme u ovom zahvatu: tkp=0,76 min Ukupno komadno vrijeme u ovom zahvatu iznosi: tk=tko+1,2tkp=0,006+1,20,76=0,918 min

10/9 ODREZIVANJE NA 61,8 mm

1g) skica zahvata 10/9 Za ovaj zahvat izabrana je ploica od tvrdog metala s pripadajuim draem: Ploica: CoroCut N123H204000002CM Ma za usijecanje: RF123H252020B Za usvojenu ploicu preporuuju se slijedei parametri obrade: s = 0,12(0,05 0,24) mm/okr v =100 m/min Odabrani parametri obrade su: s = 0,12 mm/okr (runi popreni posmak) v =100 m/min i =1 Broj okretaja radnog predmeta iznosi: n=1000vD=1000100140=244,85 o/min Kako na odabranom stroju nije raspoloiv izraunati broj okretaja, usvaja se prvi manji raspoloivi na stroju a to je: n = 216 o/min Za ovaj broj okretaja brzina rezanja iznosi: v=Dn1000=1402161000=88,22m/min Stvarni parametri obrade su: s = 0,12 mm/okr v = 88,22 m/min i =1 n = 216 o/min Osnovno komadno vrijeme: tko=Lins=67,812160,12=2,58 min Duljina puta alata iznosi: L=l+l1=65,8+2= 67,8 mm Prilaz alata iznosi: l1=0,52mm=2 mm

Iz tablice Pomona vremena u zahvatu obrade (prilog 10, [1]) bira se komadno pomono vrijeme (tkp) za ovaj tehnoloki zahvat: promjena broja okretaja (0,25 min), promjena posmaka (0,25 min) izmjena alata (0,18 min) primicanje ili odmicanje cijevi za hlaenje 2x(0,1 min) primicanje ili odmicanje alata 2x(0,18 min) ukljuivanje ili iskljuivanje automatike stroja 2x(0,1 min) pa slijedi ukupno komadno pomono vrijeme u ovom zahvatu: tkp = 1,44 m Ukupno komadno vrijeme u ovom zahvatu iznosi: tk=tko+1,2tkp=2,58+1,21,44=4,308 min 10/10 OTPUTANJE RADNOG PREDMETA Iz [1], prilig 10 (tablica Pomona vremena za stezanje za horizontalno tokarenje) za skidanje iz stezne glave za srednju veliinu stroja izabrano je slijedee pomono komadno vrijeme: tkp= 0,30 min Ovo vrijeme se uveava za dopunsko komadno vrijeme tkd koje iznosi 1020% od tkp, pa komadno vrijeme iznosi: tk=tkp+tkd=tkp+0,2tkp=1,2tkp=1,20,30=0,36 min

Operacija 20 TOKARENJE Za ovu operaciju tokarenja je odabrana tokarilica, proizvoa KNUTH tip V-Turn 410 snage Pe=5,5 kW. Maksimalni promjer tokarenja preko oslonca (suporta) je D=255 mm, maksimalna duljina tokarenja je L=1000 mm, a broj okretaja je kontinuiran n=303000 o/min. 20/1 PRIPREMA RADNOG MJESTA Iz [1], prilog 10 (tablica Pripremno zavrna vremena za velike tokarilice) biraju se slijedea osnovna pripremnozavrna radna vremena: -za prva etiri standardna elementa (preuzimanje i upoznavanje sa radnom dokumentacijom, pripremanje steznog, reznog i mjernog alata, namjetanje dijelova stroja za rad, predavanje radne dokumentacije i pospremanje radnog mjesta): tpzo=20ch radni komad jednostavan za izradu -za peti standardni element (izuzimanje alata iz alatnice): tpzo=15ch

-za esti standardni element (postavljanje stezne glave ili planske ploe sa podeavanjem eljusti): tpzo=12ch tpzo=47ch=28,2min Ovo vrijeme se uveava za dopunsko pripremnozavrno vrijeme (tpzd) koje iznosi 1020% od tpzo, pa pripremnozavrno vrijeme iznosi: tpz= tpzo+tpzd=tpzo+0,2tpzo=1,2tpzo=1,228,2=33,84 min

20/2 STEZANJE RADNOG PREDMETA Iz [1], prilog 10 (tablica Pomona vremena za stezanje za horizontalno tokarenje), za srednji stroj i stezanje u steznu glavu odabrano je slijedee pomono komadno vrijeme: tkp=1,10 min Ovo se vrijeme uveava za dodatno komadno vrijeme tkd koje iznosi 1020% od tkp, pa komadno vrijeme iznosi: tk=tkp+tkd=tkp+0,2tkp=1,2tkp=1,21,10=1,32min 20/3 TOKARENJE ELA

2a) skica zahvata 20/3 Za ovaj zahvat izabrana je ploica od tvrdog metala s pripadajuim draem: Ploica: TMAX P TNMG 16 04 08 PR Dra: DTFNR 20 20 K16 Preporueni parametri obrade: a = 3,0(0,7 6,0) mm s = 0,35(0,2 0,55) mm/okr v = 325(375 185) mm/min Odabrani parametri obrade su: a = 1,8 mm s = 0,35 mm/okr v = 325 m/min

i=a=1,81,8=1 Broj okretaja radnog predmeta iznosi: n=1000vD=1000325122=847,96 o/min Stvarni parametri obrade su: a = 1,8 mm s = 0,35 mm/okr v = 325 m/min i =1 n = 847,96 o/min Osnovno komadno vrijeme za ovaj zahvat iznosi: tko=Lins=691847,960,35=0,2325 min Duljina puta alata iznosi: L=l+l1+l2=65+2+2=69 mm Prilaz i izlaz alata iznose: l1=l2=0,52mm=2 mm Iz tablice Pomona vremena u zahvatu obrade (prilog 10, [1]) bira se komadno pomono vrijeme (tkp) za ovaj tehnoloki zahvat: promjena broja okretaja (0,25 min), promjena posmaka (0,25 min) izmjena draa sa alatom ili alata (0,18 min) primicanje ili odmicanje cijevi za hlaenje 2x(0,1 min) primicanje ili odmicanje alata 2x(0,18 min) ukljuivanje ili iskljuivanje automatike stroja 2x(0,1 min), pa slijedi ukupno komadno pomono vrijeme u ovom zahvatu: tkp =1,44 min Ukupno komadno vrijeme u ovom zahvatu iznosi: tk=tko+1,2tkp=0,2325+1,21,44=1,96 min

20/4 ZABUIVANJE SREDINJEG GNIJEZDA 4 mm

2b) skica zahvata 20/4

Izabran je zabuiva 4 mm HRN K.D3.061. Reimi rezanja za zabuiva su isti kao i reimi rezanja pri buenju spiralnim svrdlima pa stoga iz [1] (prilog 6) za 1530 izabrani su slijedei reimi: v = 22,4 m/min n = 1400 o/min s = 0,08 mm/o i=1 Stvarni parametri obrade su: v = 22,4 m/min n = 1400 o/min s = 0,08 mm/o i=1 Osnovno komadno vrijeme: tko=Lins=12,2114000,08=0,1089 min Duljina puta alata iznosi: L=l+l1=10+2,2= 12,2 mm Prilaz alata iznosi: l1=d2ctg+0,52=42ctg60+1=2,2 mm

Iz tablice Pomona vremena u zahvatu obrade (prilog 10, [1]) bira se komadno pomono vrijeme (tkp) za ovaj tehnoloki zahvat: promjena broja okretaja (0,25 min), promjena posmaka (0,25 min) izmjena alata (0,18 min) primicanje ili odmicanje cijevi za hlaenje 2x(0,1 min) primicanje ili odmicanje alata 2x(0,18 min) ukljuivanje ili iskljuivanje automatike stroja 2x(0,1 min) pa slijedi ukupno komadno pomono vrijeme u ovom zahvatu: tkp = 1,44 min Ukupno komadno vrijeme u ovom zahvatu iznosi: tk=tko+1,2tkp=0,1089+1,21,44=1,8369 min

20/5 BUENJE PROVRTA 10 mm

2c) skica zahvata 20/5

Za ovaj zahvat izabrano je spiralno svrdlo koje ima dovod rashladnog sredstva izvana. Oznaka spiralnog svrdla: R840-1000-70-A0A Za usvojeno spiralno svrdlo preporuuju se slijedei parametri obrade: v = 70120 m/min s = 0,140,3 mm/o i =1 Odabrani parametri obrade su: v = 100 m/min s = 0,2 mm/o i =1 Broj okretaja radnog predmeta iznosi: n=1000vD=100010010=3183,1 o/min Kako na odabranom stroju nije raspoloiv izraunati broj okretaja, usvaja se prvi manji raspoloivi na stroju a to je: n = 3000 o/min Za ovaj broj okretaja brzina rezanja iznosi: v=Dn1000=1030001000=94,25m/min Stvarni parametri obrade su: s = 0,2 mm/okr v = 94,25 m/min i =1 n = 3000 o/min Osnovno komadno vrijeme: tko=Lins=63,89130000,2=0,12 min Duljina puta alata iznosi: L=l+l1=60 +3,89= 63,89 mm Prilaz alata iznosi: l1=d2ctg+0,52=102ctg60+1=3,89 mm Iz tablice Pomona vremena u zahvatu obrade (prilog 10, [1]) bira se komadno pomono vrijeme (tkp) za ovaj tehnoloki zahvat: promjena posmaka (0,25 min) izmjena alata (0,18 min) primicanje ili odmicanje cijevi za hlaenje 2x(0,1 min) primicanje ili odmicanje alata 2x(0,18 min) ukljuivanje ili iskljuivanje automatike stroja 2x(0,1 min) pa slijedi ukupno komadno pomono vrijeme u ovom zahvatu: tkp= 1,19 min Ukupno komadno vrijeme u ovom zahvatu iznosi: tk=tko+1,2tkp=0,12+1,21,19=1,55 min

20/6 BUENJE PROVRTA 20 mm

2d) skica zahvata 20/6 Za ovaj zahvat izabrano je spiralno svrdlo koje ima dovod rashladnog sredstva izvana. Oznaka spiralnog svrdla: R840-2000-30-A0A Za usvojeno spiralno svrdlo preporuuju se slijedei parametri obrade: v = 70120 m/min s = 0,140,3 mm/o i =1 Odabrani parametri obrade su: v = 100 m/min s = 0,2 mm/o i =1 Broj okretaja radnog predmeta iznosi: n=1000vD=100010020=1591,55 o/min Stvarni parametri obrade su: s = 0,2 mm/okr v = 100 m/min i =1 n = 1591,55 o/min Osnovno komadno vrijeme: tko=Lins=66,7711591,550,2=0,21 min Duljina puta alata iznosi: L=l+l1=60 +6,77= 66,77 mm Prilaz alata iznosi: l1=d2ctg+0,52=202ctg60+1=6,77 mm

Iz tablice Pomona vremena u zahvatu obrade (prilog 10, [1]) bira se komadno pomono vrijeme (tkp) za ovaj tehnoloki zahvat: promjena posmaka (0,25 min) izmjena alata (0,18 min) primicanje ili odmicanje cijevi za hlaenje 2x(0,1 min) primicanje ili odmicanje alata 2x(0,18 min) ukljuivanje ili iskljuivanje automatike stroja 2x(0,1 min) pa slijedi ukupno komadno pomono vrijeme u ovom zahvatu: tkp= 1,19 min Ukupno komadno vrijeme u ovom zahvatu iznosi: tk=tko+1,2tkp=0,21+1,21,19=1,64 min 20/7 UNUTARNJE TOKARENJE 42H7

2e) skica zahvata 20/7

Za ovaj zahvat izabrana je ploica od tvrdog metala s pripadajuim draem: Ploica: TMAX P CNMG 09 03 08-WF Dra: S16R -PCLNR/L 09 Preporueni parametri obrade: a = 1,0(0,3 2,0) mm s = 0,3(0,1 0,5) mm/okr v = 415345 m/min -Ukupni dodatak za unutarnju obradu =11 mm. To se dijeli na grubo tokarenje koje iznosi 80% dodatka i fino tokarenje koje iznosi 20% dodatka. `=0,8*1,7=8,8mm ``=0,2*1,7=2,2mm Grubo tokarenje e se raditi iz i= 8 (i= 58) prolaza,a fino tokarenje iz i=2(i= 25).

Dubine rezanja za grubo i fino tokarenje navoja su: a`=`2i`=8,828=0,55mm a``=``2i``=2,222=0,55mm Za brzinu rezanja kod grubog i finog tokarenja uzima preporuena brzina prema [Rezni alati; Rebec]: v = 0,17 m/s v = 0,22 m/s Odabrani parametri obrade za grubo tokarenje su: a = 0,55 mm s = 0,3 mm/okr v = 0,17 m/s i = 8 Broj okretaja radnog predmeta iznosi: n`=1000v`D=10000,176042=77,3 o/min Stvarni parametri obrade za grubo tokarenje su: a = 0,55 mm s = 0,3 mm/okr v = 0,17 m/s i = 8 n = 77,3 o/min Odabrani parametri obrade za fino tokarenje su: a = 0,55 mm s = 0,3 mm/okr v = 0,22 m/s i = 2 Broj okretaja radnog predmeta iznosi: n``=1000v``D=10000,226042=100 o/min Stvarni parametri obrade za fino tokarenje su: a = 0,55 mm s = 0,3 mm/okr v = 0,22 m/s i = 2 n= 100 o/min Osnovno komadno vrijeme za ovaj zahvat iznosi: tko`=Li`n`s=62877,30,3=21,39 min tko``=Li``n``s=6221000,3=4,13 min

Duljina puta alata iznosi: L=l+l1=60 +2= 62 mm Prilaz alata iznosi: l1= 0,5 2 mm =2 mm Osnovno ukupno komadno vrijeme za ovaj zahvat iznosi: tko=tko`+tko``=21,39+4,13=25,52 min Iz tablice Pomona vremena u zahvatu obrade (prilog 10, [1]) bira se komadno pomono vrijeme (tkp) za ovaj tehnoloki zahvat: promjena broja okretaja (0,25 min), promjena posmaka (0,25 min) izmjena alata (0,18 min) primicanje ili odmicanje cijevi za hlaenje 2x(0,1 min) primicanje ili odmicanje alata 2x(0 18min) ukljuivanje ili iskljuivanje automatike stroja 2x(0,1 min) premjetanje alata iz jednog poloaja u drugi (0,20,8 min); 10x(0,4 min) pa slijedi ukupno komadno pomono vrijeme u ovom zahvatu: tkp= 5,44 min Ukupno komadno vrijeme u ovom zahvatu iznosi: tk=tko+1,2tkp=25,52+1,25,44=32,05 min

20/8 TOKARENJE KOSINE 1,5/45

2f) skica zahvata 20/8 Za ovaj zahvat izabrana je ploica od tvrdog metala s pripadajuim draem: Ploica: TMAX P SNMG 12 04 08 PM Dra: DSKNR 25 25 M12

Za usvojenu ploicu preporuuju se slijedei parametri obrade: a = 3,0(0,5 6,0) mm s = 0,30(0,15 0,5) mm/okr v = 345(395 200) m/min Odabrani parametri obrade su: a 1,06 mm s = 0,30 mm/okr (runi popreni posmak) v = 345 m/min i =1 Broj okretaja radnog predmeta iznosi: n=1000v(D-2a)=1000345119,88=916,06 o/min Stvarni parametri obrade su: a 1,06 mm s = 0,30 mm/okr (runi popreni posmak) v = 328,4 m/min i =1 n= 916,06 o/min Osnovno komadno vrijeme: tko=Lins=3,061916,060.30= 0,011 min Duljina puta alata iznosi: L=l+l1=1,06+2= 3,06mm Prilaz alata iznosi: l1=0,52mm=2 mm Iz tablice Pomona vremena u zahvatu obrade (prilog 10, [1]) bira se komadno pomono vrijeme (tkp) za ovaj tehnoloki zahvat: promjena posmaka (0,25 min) izmjena alata (0,18 min) primicanje ili odmicanje cijevi za hlaenje 2x(0,1 min) primicanje ili odmicanje alata 2x(0,18 min) ukljuivanje ili iskljuivanje automatike stroja 2x(0,1 min) pa slijedi ukupno komadno pomono vrijeme u ovom zahvatu: tkp= 1,19 min Ukupno komadno vrijeme u ovom zahvatu iznosi: tk=tko+1,2tkp=0,011+1,21,19=1,439 min

20/9 TOKARENJE KOSINE 2/45

2g) skica zahvata 20/9

Za ovaj zahvat izabrana je ploica od tvrdog metala s pripadajuim draem: Ploica: TMAX P SNMG 12 04 08 PM Dra: DSKNR 25 25 M12 Za usvojenu ploicu preporuuju se slijedei parametri obrade: a = 3,0(0,5 6,0) mm s = 0,30(0,15 0,5) mm/okr v = 345(395 200) m/min Odabrani parametri obrade su: a 1,4 mm s = 0,30 mm/okr (runi popreni posmak) v = 345 m/min i =1 Broj okretaja radnog predmeta iznosi: n=1000v(D+2a)=100034544,8=2451,3 o/min Stvarni parametri obrade su: a 1,4 mm s = 0,30 mm/okr (runi popreni posmak) v = 345 m/min i =1 n= 2451,3 o/min Osnovno komadno vrijeme: tko=Lins=3,412451,30.30= 0,005 min Duljina puta alata iznosi: L=l+l1=1,4+2= 3,4 mm Prilaz alata iznosi: l1=0,52mm=2 mm

Iz tablice Pomona vremena u zahvatu obrade (prilog 10, [1]) bira se komadno pomono vrijeme (tkp) za ovaj tehnoloki zahvat: primicanje ili odmicanje cijevi za hlaenje 2x(0,1 min) primicanje ili odmicanje alata 2x(0,18 min) ukljuivanje ili iskljuivanje automatike stroja 2x(0,1 min) pa slijedi ukupno komadno pomono vrijeme u ovom zahvatu: tkp=0,76 min Ukupno komadno vrijeme u ovom zahvatu iznosi: tk=tko+1,2tkp=0,005+1,20,76=0,917 min

20/10 TOKARENJE KOSINE 2/45

2h) skica zahvata 20/10 Za ovaj zahvat izabrana je ploica od tvrdog metala s pripadajuim draem: Ploica: TMAX P SNMG 12 04 08 PM Dra: DSKNR 25 25 M12 Za usvojenu ploicu preporuuju se slijedei parametri obrade: a = 3,0(0,5 6,0) mm s = 0,30(0,15 0,5) mm/okr v = 345(395 200) m/min Odabrani parametri obrade su: a 1,4 mm s = 0,30 mm/okr (runi popreni posmak) v = 345 m/min i =1 Broj okretaja radnog predmeta iznosi: n=1000v(D+2a)=100034544,8=2451,3 o/min

Stvarni parametri obrade su: a 1,4 mm s = 0,30 mm/okr (runi popreni posmak) v = 345 m/min i =1 n= 2451,3 o/min Osnovno komadno vrijeme: tko=Lins=3,412451,30.30= 0,005 min Duljina puta alata iznosi: L=l+l1=1,4+2= 3,4 mm Prilaz alata iznosi: l1=0,52mm=2 mm Iz tablice Pomona vremena u zahvatu obrade (prilog 10, [1]) bira se komadno pomono vrijeme (tkp) za ovaj tehnoloki zahvat: primicanje ili odmicanje cijevi za hlaenje 2x(0,1 min) primicanje ili odmicanje alata 2x(0,18 min) ukljuivanje ili iskljuivanje automatike stroja 2x(0,1 min) pa slijedi ukupno komadno pomono vrijeme u ovom zahvatu: tkp=0,76 min Ukupno komadno vrijeme u ovom zahvatu iznosi: tk=tko+1,2tkp=0,005+1,20,76=0,917 min

20/11 OTPUTANJE RADNOG PREDMETA Iz [1], prilig 10 (tablica Pomona vremena za stezanje za horizontalno tokarenja) za skidanje iz stezne glave za srednju veliinu stroja izabrano je slijedee pomono komadno vrijeme: tkp= 0,30 min Ovo vrijeme se uveava za dopunsko komadno vrijeme tkd koje iznosi 1020% od tkp, pa komadno vrijeme iznosi: tk=tkp+tkd=tkp+0,2tkp=1,2tkp=1,20,30=0,36 min

Operacija 30 BUENJE Za ovu operaciju je odabrana tokarilica, proizvoa KNUTH tip V-Turn 410 snage Pe=5,5 kW. Maksimalni promjer tokarenja preko oslonca (suporta) je D=255 mm, maksimalna duljina tokarenja je L=1000 mm, a broj okretaja je kontinuiran n=303000 o/min. 30/1 PRIPREMA RADNOG MJESTA Iz [1], prilog 10 (tablica Pripremno zavrna vremena za velike tokarilice) biraju se slijedea osnovna pripremnozavrna radna vremena: -za prva etiri standardna elementa (preuzimanje i upoznavanje sa radnom dokumentacijom, pripremanje steznog, reznog i mjernog alata, namjetanje dijelova stroja za rad, predavanje radne dokumentacije i pospremanje radnog mjesta): tpzo=20ch radni komad jednostavan za izradu -za peti standardni element (izuzimanje alata iz alatnice): tpzo=15ch -za esti standardni element (postavljanje stezne glave ili planske ploe sa podeavanjem eljusti): tpzo=12ch tpzo=47ch=28,2min Ovo vrijeme se uveava za dopunsko pripremnozavrno vrijeme (tpzd) koje iznosi 1020% od tpzo, pa pripremnozavrno vrijeme iznosi: tpz= tpzo+tpzd=tpzo+0,2tpzo=1,2tpzo=1,228,2=33,84 min

30/2 STEZANJE RADNOG PREDMETA Iz [1], prilog 10 (tablica Pomona vremena za stezanje za horizontalno tokarenje), za srednji stroj i stezanje u steznu glavu odabrano je slijedee pomono komadno vrijeme: tkp=1,10 min Ovo se vrijeme uveava za dodatno komadno vrijeme tkd koje iznosi 1020% od tkp, pa komadno vrijeme iznosi: tk=tkp+tkd=tkp+0,2tkp=1,2tkp=1,21,10=1,32min

30/3 BUENJE PROVRTA 8 mm

3a) skica zahvata 30/3 Za ovaj zahvat izabrano je spiralno svrdlo koje ima dovod rashladnog sredstva izvana. Oznaka spiralnog svrdla: R840-0800-30-A0A Za usvojeno spiralno svrdlo preporuuju se slijedei parametri obrade: v = 70120 m/min s = 0,140,3 mm/o i =1 Odabrani parametri obrade su: v = 100 m/min s = 0,2 mm/o i =1 Broj okretaja radnog predmeta iznosi: n=1000vD=10001008=3978,87 o/min Kako na odabranom stroju nije raspoloiv izraunati broj okretaja, usvaja se prvi manji raspoloivi na stroju a to je: n = 3000 o/min Za ovaj broj okretaja brzina rezanja iznosi: v=Dn1000=830001000=75,4 m/min Stvarni parametri obrade su: s = 0,2 mm/okr v = 75,4 m/min i =1 n = 3000 o/min Osnovno komadno vrijeme: tko=Lins=18,31130000,2=0,03 min Duljina puta alata iznosi: L=l+l1=15 +3,31= 18,31 mm Prilaz alata iznosi: l1=d2ctg+0,52=82ctg60+1=3,31 mm

Iz tablice Pomona vremena u zahvatu obrade (prilog 10, [1]) bira se komadno pomono vrijeme (tkp) za ovaj tehnoloki zahvat: promjena posmaka (0,25 min) izmjena alata (0,18 min) primicanje ili odmicanje cijevi za hlaenje 2x(0,1 min) primicanje ili odmicanje alata 2x(0,18 min) ukljuivanje ili iskljuivanje automatike stroja 2x(0,1 min) pa slijedi ukupno komadno pomono vrijeme u ovom zahvatu: tkp= 1,19 min Ukupno komadno vrijeme u ovom zahvatu iznosi: tk=tko+1,2tkp=0,03+1,21,19=1,46 min 30/4 BUENJE PROVRTA 8 mm

3b) skica zahvata 30/4 Za ovaj zahvat izabrano je spiralno svrdlo koje ima dovod rashladnog sredstva izvana. Oznaka spiralnog svrdla: R840-0800-30-A0A Za usvojeno spiralno svrdlo preporuuju se slijedei parametri obrade: v = 70120 m/min s = 0,140,3 mm/o i =1 Odabrani parametri obrade su: v = 100 m/min s = 0,2 mm/o i =1 Broj okretaja radnog predmeta iznosi: n=1000vD=10001008=3978,87 o/min Kako na odabranom stroju nije raspoloiv izraunati broj okretaja, usvaja se prvi manji raspoloivi na stroju a to je: n = 3000 o/min Za ovaj broj okretaja brzina rezanja iznosi: v=Dn1000=830001000=75,4 m/min

Stvarni parametri obrade su: s = 0,2 mm/okr v = 75,4 m/min i =1 n = 3000 o/min Osnovno komadno vrijeme: tko=Lins=18,31130000,2=0,03 min Duljina puta alata iznosi: L=l+l1=15 +3,31= 18,31 mm Prilaz alata iznosi: l1=d2ctg+0,52=82ctg60+1=3,31 mm Iz tablice Pomona vremena u zahvatu obrade (prilog 10, [1]) bira se komadno pomono vrijeme (tkp) za ovaj tehnoloki zahvat: primicanje ili odmicanje cijevi za hlaenje 2x(0,1 min) primicanje ili odmicanje alata 2x(0,18 min) ukljuivanje ili iskljuivanje automatike stroja 2x(0,1 min) pa slijedi ukupno komadno pomono vrijeme u ovom zahvatu: tkp= 0,76 min Ukupno komadno vrijeme u ovom zahvatu iznosi: tk=tko+1,2tkp=0,03+1,20,76=0,94 min

30/5 BUENJE PROVRTA 8 mm Isto kao 30/4

30/6 BUENJE PROVRTA 8 mm Isto kao 30/4

30/7 BUENJE PROVRTA 8 mm Isto kao 30/4

30/8 BUENJE PROVRTA 8 mm Isto kao 30/4

30/9 BUENJE PROVRTA 8 mm Isto kao 30/4

30/10 BUENJE PROVRTA 8 mm Isto kao 30/4

30/11 BUENJE PROVRTA 19 mm

3c) skica zahvata 30/11 Za ovaj zahvat izabrano je spiralno svrdlo koje ima dovod rashladnog sredstva izvana. Oznaka spiralnog svrdla: R840-1900-30-A0A Za usvojeno spiralno svrdlo preporuuju se slijedei parametri obrade: v = 70120 m/min s = 0,140,3 mm/o i =1 Odabrani parametri obrade su: v = 100 m/min s = 0,2 mm/o i =1 Broj okretaja radnog predmeta iznosi: n=1000vD=100010019=1675,32 o/min Stvarni parametri obrade su: s = 0,2 mm/okr v = 100 m/min i =1 n = 1675,32 o/min Osnovno komadno vrijeme: tko=Lins=21,511675,320,2=0,06 min Duljina puta alata iznosi: L=l+l1=15 +6,5= 18,31 mm Prilaz alata iznosi: l1=d2ctg+0,52=192ctg60+1=6,5 mm

Iz tablice Pomona vremena u zahvatu obrade (prilog 10, [1]) bira se komadno pomono vrijeme (tkp) za ovaj tehnoloki zahvat: promjena posmaka (0,25 min) izmjena alata (0,18 min) primicanje ili odmicanje cijevi za hlaenje 2x(0,1 min) primicanje ili odmicanje alata 2x(0,18 min) ukljuivanje ili iskljuivanje automatike stroja 2x(0,1 min) pa slijedi ukupno komadno pomono vrijeme u ovom zahvatu: tkp= 1,19 min Ukupno komadno vrijeme u ovom zahvatu iznosi: tk=tko+1,2tkp=0,06+1,21,19=1,49 min 30/12 BUENJE PROVRTA 19 mm

3d) skica zahvata 30/12 Za ovaj zahvat izabrano je spiralno svrdlo koje ima dovod rashladnog sredstva izvana. Oznaka spiralnog svrdla: R840-1900-30-A0A Za usvojeno spiralno svrdlo preporuuju se slijedei parametri obrade: v = 70120 m/min s = 0,140,3 mm/o i =1 Odabrani parametri obrade su: v = 100 m/min s = 0,2 mm/o i =1 Broj okretaja radnog predmeta iznosi: n=1000vD=100010019=1675,32 o/min Stvarni parametri obrade su: s = 0,2 mm/okr v = 100 m/min i =1 n = 1675,32 o/min Osnovno komadno vrijeme: tko=Lins=21,511675,320,2=0,06 min

Prilaz alata iznosi: l1=d2ctg+0,52=192ctg60+1=6,5 mm Iz tablice Pomona vremena u zahvatu obrade (prilog 10, [1]) bira se komadno pomono vrijeme (tkp) za ovaj tehnoloki zahvat: primicanje ili odmicanje cijevi za hlaenje 2x(0,1 min) primicanje ili odmicanje alata 2x(0,18 min) ukljuivanje ili iskljuivanje automatike stroja 2x(0,1 min) pa slijedi ukupno komadno pomono vrijeme u ovom zahvatu: tkp= 0,76 min Ukupno komadno vrijeme u ovom zahvatu iznosi: tk=tko+1,2tkp=0,06+1,20,76=0,97 min 30/13 BUENJE PROVRTA 19 mm Isto kao 30/12 30/14 BUENJE PROVRTA 19 mm Isto kao 30/12 30/15 BUENJE PROVRTA 19 mm Isto kao 30/12 30/16 BUENJE PROVRTA 19 mm Isto kao 30/12 30/17 BUENJE PROVRTA 19 mm Isto kao 30/12 30/18 BUENJE PROVRTA 19 mm Isto kao 30/12

30/19 OTPUTANJE RADNOG PREDMETA Iz [1], prilig 10 (tablica Pomona vremena za stezanje za horizontalno tokarenja) za skidanje iz stezne glave za srednju veliinu stroja izabrano je slijedee pomono komadno vrijeme: tkp= 0,30 min Ovo vrijeme se uveava za dopunsko komadno vrijeme tkd koje iznosi 1020% od tkp, pa komadno vrijeme iznosi: tk=tkp+tkd=tkp+0,2tkp=1,2tkp=1,20,30=0,36 min

OPTIMALNA VELIINA SERIJE I KALKULACIJA

PRORAUN CIJENE KOTANJA CP = CM +CR +CK +CD Gdje je: CP cijena proizvoda CM cijena materijala CR cijena rada CK cijena kooperacije CD dodatni trokovi CM =OM + PM OM cijena osnovnog materijala PM cijena pomonog materijala Kako pri izradi spojke nije potreban pomoni materijal slijedi da je: CM = OM OM=CmNm=0,58,228=4,11 /kom Cm cijena materijala Nm normativ materijala Nm=B1000l+c+hn=121100063,6+4+1025=8,228 kg/kom B masa ipke po dunom metru (iz Krauta); B=121 kg/m l duina radnog predmeta sa dodacima za eonu obradu c irina odreza (noa) h ukupni otpad od zajednikog polaznog materijala n broj komada koji se izrauje iz zajednikog polaznog materijala CR = CKAP NR CKAP -cijena rada kapaciteta NR ukupno vrijeme tu (normativ vremena) Normativ za svaku operaciju se izraunava prema slijedeem izrazu: NR=tpz+ntk=tpz+n(tkxx/1+tkxx/2+)

Normativ za operaciju 10: NR=33,84+2500(1,32+2,027+1,8369+2,02+1,8+1,439+0,91860+ +4,308+0,36)60=668,43 Normativ za operaciju 20: NR=33,84+2500(1,32+1,96+1,8369+1,55+1,64+32,05+1,43960+ +0,917+0,917+0,36)60=1833,48 Normativ za operaciju 30: NR=33,84+2500(1,32+1,46+0,947+1,49+0,977+0,3660=750,56

RB 10 20 30

GRM 1111 2222 2222

CKAP (/kom) 12 14 14

NR(Nh) za 2500 kom 668,43 1833,48 750,56

CR=CKAP NR 8021,16 25668,72 10507,84 = 44197,72

Cijena rada po proizvodu je: CR=44197,722500=17,68 Kooperacija nije bila angairana pri izradi spojke, stoga ni ne postoje trokovi kooperacije. CK = 0 Dodatni trokovi se uzimaju s obzirom na cijenu rada (23)% cijene rada. CD=0,0317,68=0,53 Ukupna cijena kotanja proizvoda je: CP=CM+CR+CK+CD=4,11+17,68+0+0,53=22,32 /kom

OPTIMALNA VELIINA SERIJE qopt=2TPQpTRMP=267,6825000,2521,791=249,24 TP Trokovi pripreme TP=tpzCS=33,8412+33,8414+33,841460=67,68 tpz pripremno zavrno vrijeme u satima CS cijena 1Nh rada kapaciteta za koje raunamo veliinu serije Q broj komada TRM trokovi izrade i materijala TRM = CM + CR= 4,11+17,68=21,79 p trokovi kamata i uskladitenja p= 0,25 P broj godina za koje raunamo veliinu serije Spojka e se izraivati u 10 serija po 250 komada.