Ozono · 2018-01-22 · Ελέγξτε ότι το δοχείο συλλογής...

14

Transcript of Ozono · 2018-01-22 · Ελέγξτε ότι το δοχείο συλλογής...

Page 1: Ozono · 2018-01-22 · Ελέγξτε ότι το δοχείο συλλογής συμπυκνωμάτων δεν είναι πολύ γεμάτο. Θα πρέπει να το αδειάσετε

Ozono

Page 2: Ozono · 2018-01-22 · Ελέγξτε ότι το δοχείο συλλογής συμπυκνωμάτων δεν είναι πολύ γεμάτο. Θα πρέπει να το αδειάσετε
Page 3: Ozono · 2018-01-22 · Ελέγξτε ότι το δοχείο συλλογής συμπυκνωμάτων δεν είναι πολύ γεμάτο. Θα πρέπει να το αδειάσετε

Συγχαρητήρια! Έχετε επιλέξει έναν ποιοτικό υπερσύγχρονο μηχάνημα, προσεκτικά σχεδιασμένο και μεταξύ των πιο αποτελεσματικών στην αγορά.

- Για να προσδιορίσετε τις οδηγίες για το μοντέλο που έχετε στην κατοχή σας, διαβάστε τα στοιχεία στην ετικέτα που είναι στερεωμένα στο πίσω μέρος του μηχανήματος.- Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην τροφοδοσία δικτύου, ελέγξτε ότι τα δεδομένα που αναγράφονται στην ετικέτα (τάση και ισχύ) αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας.- Πριν τοποθετήσετε τη συσκευή στη βάση, βεβαιωθείτε ότι είναι - Πριν τοποθετήσετε τη συσκευή στη βάση, βεβαιωθείτε ότι είναι αποσυνδεδεμένη από την ηλεκτρική παροχή ρεύματος.- Στην περίπτωση του βραχίονα τοίχου, η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για τραυματισμό ή ζημιά που προκλήθηκε από ακατάλληλη στήριξη σε τοιχοποιία ή άλλο υλικό.- Η συσκευή μπορεί να καθαριστεί χρησιμοποιώντας ένα πανί που έχει - Η συσκευή μπορεί να καθαριστεί χρησιμοποιώντας ένα πανί που έχει υγρανθεί με νερό ή απλά απορρυπαντικά, υπό την προϋπόθεση ότι δεν περιέχουν αλκοόλη. Ωστόσο, πριν από τον καθαρισμό βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από το ρεύμα και ότι έχει κρυώσει σωστά.

- Το νερό δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο ακόμη και όταν οι συσκευές είναι ενεργοποιημένες- Μην αφήνετε τη συσκευή συνδεδεμένη σε τροφοδοτικό μετά τη χρήση - Μην αφήνετε τη συσκευή συνδεδεμένη σε τροφοδοτικό μετά τη χρήση στο μπάνιο- Για αντικατάσταση εσωτερικών εξαρτημάτων ή σε περίπτωση βλάβης, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή με εξουσιοδοτημένο κέντρο ser-vice.- Προκειμένου να εξασφαλιστεί πρόσθετη προστασία, συνιστάται η εγκατάσταση ρελέ, στο ηλεκτρικό κύκλωμα.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νιπτήρα στο μπάνιο,μπανιέρες, νεροχύτες ή άλλα δοχεία. Πρέπει να είναι σταθερά μακριά από τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν την μπανιέρα ή το ντους.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Page 4: Ozono · 2018-01-22 · Ελέγξτε ότι το δοχείο συλλογής συμπυκνωμάτων δεν είναι πολύ γεμάτο. Θα πρέπει να το αδειάσετε

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε την έξοδο ατμού προτού τοποθετήσετε την πελάτισσα και προχωρήσετε στις διάφορες εργασίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ:ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 12 ετών και άνω.- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή άτομα με μειωμένη κινητικότητα σωματικές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν δοθεί οδηγίες και βρίσκονται υπό εποπτεία.- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.- Ο καθαρισμός και η συντήρηση, δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από - Ο καθαρισμός και η συντήρηση, δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς εποπτεία

Page 5: Ozono · 2018-01-22 · Ελέγξτε ότι το δοχείο συλλογής συμπυκνωμάτων δεν είναι πολύ γεμάτο. Θα πρέπει να το αδειάσετε

Ελέγξτε ότι το δοχείο συλλογής συμπυκνωμάτων δεν είναι πολύ γεμάτο. Θα πρέπει να το αδειάσετε τακτικά (δείτε τα σχήματα 1 και 2). Φροντίστε περιοδικά ώστε η κάσκα να είναι πάντα ελεύθερη να αποστραγγίζει όπως πρέπει και να αποτρέπει κάθε σταγόνα συμπυκνώματος να στάξει στον πελάτη.

Αφαιρέστε το πώμα του δοχείου B και ρίξτε το νερό στο λέβητα χρησιμοποιώντας την παρεχόμενη κανάτα.Για να επιτευχθεί καλύτερο τεχνικό Για να επιτευχθεί καλύτερο τεχνικό αποτέλεσμα και για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της συσκευής, συνιστάται η χρήση αποσταγμένου νερού. Όταν έχετε γεμίσει τον λέβητα, τοποθετήστε ξανά το πώμα.

Προσοχή: Ποτέ μην ανάβετε τη Προσοχή: Ποτέ μην ανάβετε τη συσκευή με τη στάθμη του νερού στο ελάχιστο. (ΜΙΝ)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΜΕ ΝΕΡΟ

ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ

Page 6: Ozono · 2018-01-22 · Ελέγξτε ότι το δοχείο συλλογής συμπυκνωμάτων δεν είναι πολύ γεμάτο. Θα πρέπει να το αδειάσετε

Για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα, τοποθετήστε το φις την πρίζα και πατήστε το πράσινο κουμπί που βρίσκεται κάτω δίπλα στην είσοδο του καλωδίου.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΤΜΟ

Η κίνηση της κάσκας διευκολύνεται από το πίσω μέρος με την λαβή D. Η τοποθέτηση της συσκευής στην έναρξη και στο τέλος των τεχνικών εργασιών διευκολύνεται με την κίνηση της κάσκας από το πίσω μέρος της κάσκας από το πίσω μέρος με την λαβή D.Εξασφαλίζεται έτσι η μέγιστη άνεση για τον πελάτη και η ευκολία για τον χειριστή.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΣΚΑΣ

Page 7: Ozono · 2018-01-22 · Ελέγξτε ότι το δοχείο συλλογής συμπυκνωμάτων δεν είναι πολύ γεμάτο. Θα πρέπει να το αδειάσετε

X-TEAM OZONO DIGITAL

Η ενεργοποίηση της συσκευής θα γίνει μέσω του πράσινου κουμπιού κάτω .Ενώ το πρόγραμμα φορτώνεται, οι πρώτες οθόνες εμφανίζουν το λογότυπο της εταιρείας και το λογότυπο της συσκευής.

Page 8: Ozono · 2018-01-22 · Ελέγξτε ότι το δοχείο συλλογής συμπυκνωμάτων δεν είναι πολύ γεμάτο. Θα πρέπει να το αδειάσετε

Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους μπορείτε να βρεθείτε στο επιθυμητό στοιχείο μενού και να εισάγετε την υποκατηγορία Προγράμματα - Εγχειρίδιο - Γλώσσες, πατώντας το enter.

Πατώντας τον δείκτη του βέλους πάνω σε Πατώντας τον δείκτη του βέλους πάνω σε όποια θέση της επιλογής σας επιβεβαιώνετε με το πλήκτρο ENTER.

ΟΘΟΝΗ HOME (ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ)

HOME(ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ)

ΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ KATΩ ΒΕΛΟΣ ENTER (ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ)

Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα αφής που υποδεικνύονται από βέλη μπορείτε να σύρετε τον δείκτη του βέλους, στη γλώσσα που θέλετε. Την επιλέγετε, και με το Enter κλειδί επιβεβαιώνετε την επιλογή σας.Η μονάδα θα κρατήσει στη μνήμη της ,την Η μονάδα θα κρατήσει στη μνήμη της ,την αρχικής σας επιλογή και κάθε φορά που θα βρίσκεστε στην οθόνη HOME θα δείχνει την αρχικά επιλεγμένη γλώσσα.Κατά την κρίση σας, σε περίπτωση που Κατά την κρίση σας, σε περίπτωση που θέλετε να αλλάξετε αργότερα τη γλώσσα της επιλογής σας, μπορείτε μέσα από την οθόνη HOME.

Page 9: Ozono · 2018-01-22 · Ελέγξτε ότι το δοχείο συλλογής συμπυκνωμάτων δεν είναι πολύ γεμάτο. Θα πρέπει να το αδειάσετε

Το υπομενού θα παρουσιάσει 21 προεγκατεστημένα προγράμματα πλήρως επεξεργάσιμα. Μετακινώντας τον κέρσορα με το βέλος πάνω ή κάτω και πατώντας το πλήκτρο enter μπορείτε να επιλέξετε το πρόγραμμα που θέλετε. Εάν θέλετε να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη πατήστε το πλήκτρο ΗΟΜΕ.

Η επιλογή του προγράμματος θα σας φέρει στην ίδια οθόνη όλες τις προεπιλεγμένες τιμές.Χρησιμοποιώντας το βέλος θα Χρησιμοποιώντας το βέλος θα βρεθείτε στην επιθυμητή παράμετρο και με (+) ή (–) μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε τον χρόνο.Στην προετοιμασία της θέρμανσης Στην προετοιμασία της θέρμανσης ρυθμίζοντας το ON με το πλήκτρο (+) θα ξεκινήσει η φάση του ατμού. (Προθέρμανση)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Page 10: Ozono · 2018-01-22 · Ελέγξτε ότι το δοχείο συλλογής συμπυκνωμάτων δεν είναι πολύ γεμάτο. Θα πρέπει να το αδειάσετε

ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΤΜΟΣ+ΟΖΟΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΟΖΟΝ ΜΟΝΟ

1.

Dyeing Βαφή σε μαλλιά φυσικά ή βαμμένα 8' 3'

2.

Tone on tone Βαφή στον ίδιο τόνο (σε διαφορετική απόχρωση)

6' 3'

3.

Super Lightening Dyeing Υπερξανθιστική βαφή 10' 3'

4.

Bleaching Ντεκαπάζ 12' 3'

5.

Meches ΜΕΣ 12' 3'

6.

Highlights Ανταύγειες 10' 3'

7.

Pickling Αποχρωματισμός 12' 3'

8.

Colour reducing Χαμήλωμα τόνου βαφής 12' 2'

9.

Perm Difficult hair Περμανάντ σε δύσκολα μαλλιά 7' 3'

10.

Perm Natural hair Περμανάντ σε φυσικά μαλλιά 5' 3'

11.

Perm Coloured hair Περμανάντ σε βαμμένα μαλλιά 3' 2'

12.

Straightening Natural hair Ισιωτική σε φυσικά μαλλιά 5' 2'

13.

Straightening Difficult hair Ισιωτική σε δύσκολα μαλλιά 4' 3'

14.

Straightening Coloured hair Ισιωτική σε βαμμένα μαλλιά 4' 2'

15.

Reflecting Coloured Ρεφλέ σε βαμμένα μαλλιά 9' 3'

16.

Reflecting Natural Ρεφλέ σε φυσικά μαλλιά 10' 3'

17.

Reflecting Treated Ρεφλέ σε ταλαιπωρημένα μαλλιά 10' 2'

18.

Direct color Χρωμογαλάκτωμα 5' 2'

19.

Lightening oil Ξάνοιγμα στις άκρες 12' 2'

20.

Keratine Θεραπεία κερατίνης 11' 2'

21.

Therapy Θεραπείες 4' 2'

**

Στα λευκά υαλώδη μαλλιά χρειάζεται επιπλέον χρόνος εφαρμογής, δηλαδή 12'+3'Οι χρόνοι θα πρέπει να ορίζονται εξαρχής και όχι εκ των υστέρων ως συμπληρωματικοί

21 προεπιλεγμένα προγράμματα X-STEAM OZONO

Page 11: Ozono · 2018-01-22 · Ελέγξτε ότι το δοχείο συλλογής συμπυκνωμάτων δεν είναι πολύ γεμάτο. Θα πρέπει να το αδειάσετε

Η κίνηση του ατμού θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της εργασίας και ο χρόνος επεξεργασίας θα μειωθεί με κάθε λεπτό που περνά.

Σε αυτή τη φάση αρχίζει η αύξηση της θερμοκρασίας, το βράσιμο του νερού και έπειτα η παραγωγή του ατμού. Η κινούμενη εικόνα θα δείξει ότι η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, και μόνο με την έξοδο του ατμού θα ξεκινήσει το πρόγραμμα με τα προκαθορισμένα δεδομένα. Εάν χρειαστεί να σταματήσετε την προθέρμανση και να πάτε σταματήσετε την προθέρμανση και να πάτε πίσω στην αρχική οθόνη HOME θα πρέπει να πατήσετε το HOME.

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΣΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΛΑΤΙΣΣΑ

Όταν το νερό που βράζει είναι κόκκινο και η κάσκα έχει ασπρίσει, είστε έτοιμοι να

τοποθετήσετε την πελάτισσα κάτω από την κάσκα.

Πατώντας το START ξεκινάει το πρόγραμμα και αρχίζει η εργασία.

MANUAL ΧΡΗΣΗ (ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ)Η επιλογή της μη αυτόματης εισαγωγής από το HOME θα σας φέρει στην οθόνη με όλες τις ενδείξεις προς επεξεργασία.Χρησιμοποιώντας το βέλος θα βρεθείτε στην επιθυμητή παράμετρο και χρησιμοποιώντας (+) ή (-) μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε τον χρόνο.Στην προθέρμανση, ρυθμίζοντας το ON με το Στην προθέρμανση, ρυθμίζοντας το ON με το πλήκτρο (+) θα ξεκινήσει η φάση του ατμού.

ΦΑΣΗ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Page 12: Ozono · 2018-01-22 · Ελέγξτε ότι το δοχείο συλλογής συμπυκνωμάτων δεν είναι πολύ γεμάτο. Θα πρέπει να το αδειάσετε

ΤΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στο τέλος της εργασίας στην οθόνη θα εμφανιστεί η λέξη END .θα υπάρξει ηχητική ειδοποίηση για μερικά δευτερόλεπτα και το δοχείο με το νερό θα γίνει πράσινο.Στη συνέχεια μπορείτε να Στη συνέχεια μπορείτε να επανατοποθετήσετε τις παραμέτρους της οθόνης, του σετ των προγραμμάτων.

Ειδοποίηση για μειωμένη στάθμη του νερού. Έπειτα από κάθε εργασία θα πρέπει να συμπληρώνετε νερό έως το MAX.

Μόνο αφού πατήσετε το κουμπί EnteΜόνο αφού πατήσετε το κουμπί Enter, επιστρέφετε στις παραμέτρους της οθόνης του προγράμματος.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΔΟΧΕΙΟ

Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ένα ειδικό σύστημα που μετρά τη θερμοκρασία του νερού και με τη χρήση ενός οδηγού σηματοδοτεί την αλλαγή της θερμοκρασίας:

• Από το μπλε (κρύο) έως το κόκκινο (ζεστό) : θέρμανση και βρασμός• Πράσινο: τέλος εργασίας(θα υπάρξει ηχητική ειδοποίηση για μερικά δευτερόλεπτα )• Κίτρινο : ανωμαλία

Page 13: Ozono · 2018-01-22 · Ελέγξτε ότι το δοχείο συλλογής συμπυκνωμάτων δεν είναι πολύ γεμάτο. Θα πρέπει να το αδειάσετε

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Minimum στάθμη νερού

Χρησιμοποιώντας τη συσκευή με στάθμη νερού πολύ κοντά στο ελάχιστο συνιστώμενο, ή ακόμα και κάτω από αυτό, μπορεί να προκληθεί ζημιά ή

ακόμη και ένα πλήρες μπλοκάρισμα της συσκευής. Λόγω μιας σειράς μέτρων ασφαλείας αυτό θα ενεργοποιηθεί αυτόματα, κάνοντας την συσκευή να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί και

συνεπώς να απαιτεί την παρέμβαση συνεπώς να απαιτεί την παρέμβαση εξουσιοδοτημένου κέντρου εξυπηρέτησης.

- Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για τραυματισμό προσώπων ή υλικές βλάβες που έχουν προκληθεί από εγκατάσταση ή συναρμολόγηση μη σύμφωνη με τις Γενικές Προειδοποιήσεις, ή με τη χρήση άλλων ανταλλακτικών από αυτά που κατασκευάζονται από εμάς, από μη εξειδικευμένο ή εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Page 14: Ozono · 2018-01-22 · Ελέγξτε ότι το δοχείο συλλογής συμπυκνωμάτων δεν είναι πολύ γεμάτο. Θα πρέπει να το αδειάσετε

• Τοποθετήστε τις 5 ακτίνες (Ε) στο κεντρικό σημείο (A).

• Εισαγάγετε τον πόλο στήριξης (Β) στη θήκη του στην κορυφή της κεντρικής βάσης (A). Ασφαλίστε το σφίγγοντας τη βίδα με το βάρος (D) στο κάτω μέρος.

• Χαλαρώστε το πλαστικό περίβλημα του πόλου στήριξης (Β) περιστρέφοντάς • Χαλαρώστε το πλαστικό περίβλημα του πόλου στήριξης (Β) περιστρέφοντάς το αντίθετα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού. Τοποθετήστε το μικρό πόλο (C) και στηρίξτε στην υποδοχή χωρίς να συμπιέζεται το ελατήριο μέσα στον πόλο (Β). Στερεώστε τον μικρό πόλο (C), περιστρέφοντας το χιτώνιο δεξιόστροφα.

• Τοποθετήστε τον αρθρωτό σύνδεσμο της συσκευής πάνω στο πείρο (C) και ρυθμίστε το ύψος.

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΝΤΑΧΤΙΝΗ - Οδηγίες συναρμολόγησης

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΝΤΑΧΤΙΝΗ