Παγκόσμιος - markfoster.net · Παγκόσμιος Pankósmios -α, -ο ͿΑΜ...

of 20 /20
Παγκόσμιος Pankósmios -α, -ο (ΑΜ παγκόσμιος, -ον) αυτός που ανήκει ή αναφέρεται σε όλο τον κόσμο νεοελλ. 1. φρ. α) «παγκόσμια έλξη» — η ιδιότητα τών ουράνιων σωμάτων να ασκούν αμοιβαίως ελκτικές δυνάμεις οι οποίες τείνουν να προσεγγίσουν το ένα στο άλλο β) «παγκόσμια οικονομία» (οικον.) το σύνολο τών οικονομικών λειτουργιών όλων τών χωρών της υφηλίου, που χαρακτηρίζονται από τη διεθνοποίηση του εμπορίου, τη διεθνή κίνηση κεφαλαίων και προσώπων, τη διάδοση τών μέσων και της τεχνολογίας παραγωγής, την εκτεταμένη συνεργασία μεταξύ τών εθνικών οικονομιών και τών κρατών νεοελλ.-μσν. αυτός που ανήκει ή αναφέρεται σε όλα τα έθνη και σε όλους τους λαούς της Γης («παγκόσμιος πόλεμος») μσν. ο υπερβολικά κόσμιος, ευπρεπής, σεμνός. επίρρ... παγκοσμίως και παγκόσμια (ΑΜ παγκοσμίως) σε όλο τον κόσμο, οικουμενικά, πανανθρώπινα.

Embed Size (px)

Transcript of Παγκόσμιος - markfoster.net · Παγκόσμιος Pankósmios -α, -ο ͿΑΜ...

Page 1: Παγκόσμιος - markfoster.net · Παγκόσμιος Pankósmios -α, -ο ͿΑΜ παγκόσμιος, -ον αʑʐός ποʑ ανήκει ή αναφέρεʐαι σε όλο

Παγκόσμιος

Pankósmios

-α, -ο (ΑΜ παγκόσμιος, -ον)

αυτός που ανήκει ή αναφέρεται σε όλο τον κόσμο

νεοελλ.

1. φρ. α) «παγκόσμια έλξη» — η ιδιότητα τών ουράνιων σωμάτων να ασκούν

αμοιβαίως ελκτικές δυνάμεις οι οποίες τείνουν να προσεγγίσουν το ένα στο

άλλο

β) «παγκόσμια οικονομία»

(οικον.) το σύνολο τών οικονομικών λειτουργιών όλων τών χωρών της

υφηλίου, που χαρακτηρίζονται από τη διεθνοποίηση του εμπορίου, τη διεθνή

κίνηση κεφαλαίων και προσώπων, τη διάδοση τών μέσων και της τεχνολογίας

παραγωγής, την εκτεταμένη συνεργασία μεταξύ τών εθνικών οικονομιών και

τών κρατών

νεοελλ.-μσν.

αυτός που ανήκει ή αναφέρεται σε όλα τα έθνη και σε όλους τους λαούς της

Γης («παγκόσμιος πόλεμος»)

μσν.

ο υπερβολικά κόσμιος, ευπρεπής, σεμνός.

επίρρ...

παγκοσμίως και παγκόσμια (ΑΜ παγκοσμίως)

σε όλο τον κόσμο, οικουμενικά, πανανθρώπινα.

Page 2: Παγκόσμιος - markfoster.net · Παγκόσμιος Pankósmios -α, -ο ͿΑΜ παγκόσμιος, -ον αʑʐός ποʑ ανήκει ή αναφέρεʐαι σε όλο

-a, -o (AM universal)

the one that is owned or reported around the world

novell.

1. ff. (a) "global attraction" - the ability of the celestial bodies to engage in

mutually attractive forces which tend to approach one another

(b) 'global economy'

(economics) of all the economic functions of all the countries of the world,

characterized by the internationalization of trade, the international movement

of capital and persons, the dissemination of means and production technology,

the extensive cooperation between the national economies and the states

novell-min.

the one who belongs or refers to all nations and to all peoples of the Earth

("World War"),

ms.

the overly decent, decent, modest.

worldwide and worldwide (AM worldwide)

all over the world, ecumenically, omnipotently.

https://lsj.gr/wiki/%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%

CE%B9%CE%BF%CF%82

Page 3: Παγκόσμιος - markfoster.net · Παγκόσμιος Pankósmios -α, -ο ͿΑΜ παγκόσμιος, -ον αʑʐός ποʑ ανήκει ή αναφέρεʐαι σε όλο

καθολικός

Ancient GreekEtymologyPronunciationAdjective

InflectionDescendants

References

GreekEtymologyAdjective

DeclensionRelated terms

From κᾰθόλου (kathólou, “on the whole, in general” ) + -ῐκός (-ikós, “-ic” ).

(5th BCE Attic) IPA(key): /ka.tʰo.li.kós/

(1st CE Egyptian) IPA(key): /ka.tʰo.liˈkos/

(4th CE Koine) IPA(key): /ka.θo.liˈkos/

(10th CE Byzantine) IPA(key): /ka.θo.liˈkos/

(15th CE Constantinopolitan) IPA(key): /ka.θo.liˈkos/

κᾰθολῐκός • (katholikós) m (feminine κᾰθολῐκή, neuter κᾰθολῐκόν); first/second declension

1. general

First and second declension of κᾰθολῐκός; κᾰθολῐκή; κᾰθολῐκόν (Attic)

Number Singular DualCase/Gender Masculine Feminine Neuter Masculine Feminine Neuter Masculi

Nominative κᾰθολῐκός katholikós

κᾰθολῐκή katholikḗ

κᾰθολῐκόν katholikón

κᾰθολῐκώ katholikṓ

κᾰθολῐκᾱ́ katholikā́

κᾰθολῐκώ katholikṓ

κᾰθολῐκ

katholik

Contents

Ancient Greek

Etymology

Pronunciation

Adjective

Inflection

Page 4: Παγκόσμιος - markfoster.net · Παγκόσμιος Pankósmios -α, -ο ͿΑΜ παγκόσμιος, -ον αʑʐός ποʑ ανήκει ή αναφέρεʐαι σε όλο

Greek: καθολικός (katholikós )→ Latin: catholicus (see there for further descendants)

καθολικός (http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0057:entry=kaqoliko/s) inLiddell & Scott (1940) A Greek–English Lexicon, Oxford: Clarendon Pressκαθολικός (https://archive.org/stream/BaillyDictionnaireGrecFrancais/Bailly_DictionnaireGrecFrancais#page/n994/mode/1up) in Bailly, Anatole (1935) Le Grand Bailly: Dictionnaire grec-français, Paris: Hachetteκαθολικός (http://stephanus.tlg.uci.edu/lbg/#eid=33096&context=lsj) in Trapp, Erich, et al. (1994–2007) Lexikonzur byzantinischen Gräzität besonders des 9.-12. Jahrhunderts [the Lexicon of Byzantine Hellenism, Particularlythe 9th–12th Centuries], Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften

From Ancient Greek κᾰθολῐκός (katholikós ).

καθολικός • (katholikós) m (feminine καθολική, neuter καθολικό)

1. universal2. catholic

declension of καθολικός

number case / gender

singular pluralmasculine feminine neuter masculine feminine neuter

nominative καθολικός καθολική καθολικό καθολικοί καθολικές καθολικάgenitive καθολικού καθολικής καθολικού καθολικών καθολικών καθολικών

accusative καθολικό καθολική καθολικό καθολικούς καθολικές καθολικά

Genitive κᾰθολῐκοῦ katholikoû

κᾰθολῐκῆς katholikês

κᾰθολῐκοῦ katholikoû

κᾰθολῐκοῖν katholikoîn

κᾰθολῐκαῖν katholikaîn

κᾰθολῐκοῖν katholikoîn

κᾰθολῐκ

katholik

Dative κᾰθολῐκῷ katholikôi

κᾰθολῐκῇ katholikêi

κᾰθολῐκῷ katholikôi

κᾰθολῐκοῖν katholikoîn

κᾰθολῐκαῖν katholikaîn

κᾰθολῐκοῖν katholikoîn

κᾰθολῐκ

katholiko

Accusative κᾰθολῐκόν katholikón

κᾰθολῐκήν katholikḗn

κᾰθολῐκόν katholikón

κᾰθολῐκώ katholikṓ

κᾰθολῐκᾱ́ katholikā́

κᾰθολῐκώ katholikṓ

κᾰθολῐκ

katholiko

Vocative κᾰθολῐκέ katholiké

κᾰθολῐκή katholikḗ

κᾰθολῐκόν katholikón

κᾰθολῐκώ katholikṓ

κᾰθολῐκᾱ́ katholikā́

κᾰθολῐκώ katholikṓ

κᾰθολῐκ

katholik

Derivedforms

Adverb Comparativeκᾰθολῐκῶς katholikôs

κᾰθολῐκώτερος katholikṓteros

Notes: This table gives Attic inflectional endings. For declension in other dialects, see Appendix:Adeclension.

Descendants

References

Greek

Etymology

Adjective

Declension

Page 5: Παγκόσμιος - markfoster.net · Παγκόσμιος Pankósmios -α, -ο ͿΑΜ παγκόσμιος, -ον αʑʐός ποʑ ανήκει ή αναφέρεʐαι σε όλο

vocative καθολικέ καθολική καθολικό καθολικοί καθολικές καθολικά

derivationscomparative: πιο (pio ) + positive forms (e.g. πιο καθολικός, etc.) relative superlative: definite article + πιο (pio ) + positive forms (e.g. ο πιοκαθολικός (o pio katholikós ), etc.)

καθολικό n (katholikó, “part of a church; ledger” )

Retrieved from "https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=καθολικός&oldid=53203905"

This page was last edited on 30 May 2019, at 20:46.

Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply. By usingthis site, you agree to the Terms of Use and Privacy Policy.

degrees of comparison by suffixation

comparative singular pluralmasculine feminine neuter masculine feminine neuter

nominative καθολικότερος καθολικότερη καθολικότερο καθολικότεροι καθολικότερες καθολικότgenitive καθολικότερου καθολικότερης καθολικότερου καθολικότερων καθολικότερων καθολικότε

accusative καθολικότερο καθολικότερη καθολικότερο καθολικότερους καθολικότερες καθολικότvocative καθολικότερε καθολικότερη καθολικότερο καθολικότεροι καθολικότερες καθολικότ

derivations relative superlative: ο + comparative forms (eg "ο καθολικότερος", etc)absolute

superlativesingular plural

masculine feminine neuter masculine feminine neuternominative καθολικότατος καθολικότατη καθολικότατο καθολικότατοι καθολικότατες καθολικότ

genitive καθολικότατου καθολικότατης καθολικότατου καθολικότατων καθολικότατων καθολικόταaccusative καθολικότατο καθολικότατη καθολικότατο καθολικότατους καθολικότατες καθολικότvocative καθολικότατε καθολικότατη καθολικότατο καθολικότατοι καθολικότατες καθολικότ

Related terms

Page 6: Παγκόσμιος - markfoster.net · Παγκόσμιος Pankósmios -α, -ο ͿΑΜ παγκόσμιος, -ον αʑʐός ποʑ ανήκει ή αναφέρεʐαι σε όλο

αἰθήρ

Ancient GreekEtymologyPronunciationNoun

InflectionDerived termsDescendants

References

From αἴθω (aíthō ).

(5th BCE Attic) IPA(key): /ai.̯tʰɛ̌ːr/

(1st CE Egyptian) IPA(key): /ɛˈtʰer/

(4th CE Koine) IPA(key): /ɛˈθir/

(10th CE Byzantine) IPA(key): /eˈθir/

(15th CE Constantinopolitan) IPA(key): /eˈθir/

αἰθήρ • (aithḗr) m (genitive αἰθέρος); third declension

1. heaven2. aether; ether3. theoretical medium of great elasticity and extreme thinness of consistency supposed to fill all unoccupied space

and transmit light and heat4. The upper or purer air as opposed to erebus (Ἔρεβος (Érebos )), the lower or dirtier air; the clear sky.

Third declension of ὁ αἰθήρ; τοῦ αἰθέρος (Attic)

Case / # Singular Dual Plural

Nominative ὁ αἰθήρ ho aithḗr

τὼ αἰθέρε tṑ aithére

οἱ αἰθέρες hoi aithéres

Genitive τοῦ αἰθέρος toû aithéros

τοῖν αἰθέροιν toîn aithéroin

τῶν αἰθέρων tôn aithérōn

Contents

Ancient Greek

Etymology

Pronunciation

Noun

Inflection

Page 7: Παγκόσμιος - markfoster.net · Παγκόσμιος Pankósmios -α, -ο ͿΑΜ παγκόσμιος, -ον αʑʐός ποʑ ανήκει ή αναφέρεʐαι σε όλο

Dative τῷ αἰθέρῐ tôi aithéri

τοῖν αἰθέροιν toîn aithéroin

τοῖς αἰθέρσῐ / αἰθέρσῐν toîs aithérsi(n)

Accusative τὸν αἰθέρᾰ tòn aithéra

τὼ αἰθέρε tṑ aithére

τοὺς αἰθέρᾰς toùs aithéras

Vocative αἰθήρ aithḗr

αἰθέρε aithére

αἰθέρες aithéres

Notes: This table gives Attic inflectional endings. For declension in other dialects, seeAppendix:Ancient Greek dialectal declension.

ὑπαίθριος (hupaíthrios )

Arabic: َثِير ( ”ʾaṯīr, “air) أ

Bulgarian: етер (eter )Catalan: èterCroatian: eterCzech: éterDanish: æter; etherDutch: etherEnglish: aether; etherFrench: étherGerman: ÄtherGreek: αιθήρ (aithír ); αιθέρας (aithéras )

Hebrew: אתר (eter )

Japanese: エーテル (ēteru )Korean: 에테르 (etereu )Latin: aetherLithuanian: eterisNorwegian: eter

Persian: اثیر (asir, “ether” )

Polish: eterPortuguese: éterRussian: эфи́р (efír )Serbo-Croatian:

Cyrillic: етарRoman: etar

Slovak: éterSpanish: éterSwedish: eterUkrainian: ефір (efir )

αἰθήρ (http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0057:entry=ai)qh/r) in Liddell & Scott(1940) A Greek–English Lexicon, Oxford: Clarendon Press

Derived terms

Descendants

References

Page 8: Παγκόσμιος - markfoster.net · Παγκόσμιος Pankósmios -α, -ο ͿΑΜ παγκόσμιος, -ον αʑʐός ποʑ ανήκει ή αναφέρεʐαι σε όλο

αἰθήρ (http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0058:entry=ai)qh/r) in Liddell & Scott(1889) An Intermediate Greek–English Lexicon, New York: Harper & Brothersαἰθήρ (http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0073:entry=ai)qh/r) in Autenrieth,Georg (1891) A Homeric Dictionary for Schools and Colleges, New York: Harper and Brothersαἰθήρ (https://archive.org/stream/BaillyDictionnaireGrecFrancais/Bailly_DictionnaireGrecFrancais#page/n41/mode/1up) in Bailly, Anatole (1935) Le Grand Bailly: Dictionnaire grec-français, Paris: Hachetteαἰθήρ (http://stephanus.tlg.uci.edu/cunliffe/#eid=245&context=lsj) in Cunliffe, Richard J. (1924) A Lexicon of theHomeric Dialect: Expanded Edition, Norman: University of Oklahoma Press, published 1963αἰθήρ (http://dge.cchs.csic.es/xdge/%CE%B1%E1%BC%B0%CE%B8%CE%AE%CF%81) in the DiccionarioGriego–Español en línea (2006–2019)αἰθήρ (http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0072:entry=ai)qh/r) in Slater, WilliamJ. (1969) Lexicon to Pindar, Berlin: Walter de Gruyter

Woodhouse, S. C. (1910) English–Greek Dictionary: A Vocabulary of the Attic Language [1] (http://www.lib.uchicago.e

du/efts/Woodhouse/), London: Routledge & Kegan Paul Limited.

air (http://artflsrv02.uchicago.edu/cgi-bin/efts/dicos/woodhouse_test.pl?pagenumber=21&pageturn=1) idem,page 21.ether (http://artflsrv02.uchicago.edu/cgi-bin/efts/dicos/woodhouse_test.pl?pagenumber=284&pageturn=1)idem, page 284.heaven (http://artflsrv02.uchicago.edu/cgi-bin/efts/dicos/woodhouse_test.pl?pagenumber=393&pageturn=1)idem, page 393.sky (http://artflsrv02.uchicago.edu/cgi-bin/efts/dicos/woodhouse_test.pl?pagenumber=781&pageturn=1)idem, page 781.

Woodhouse, S. C. (1910) English–Greek Dictionary: A Vocabulary of the Attic Language [2] (http://www.lib.uchicago.e

du/efts/Woodhouse/), London: Routledge & Kegan Paul Limited, pages 21 (http://artflx.uchicago.edu/cgi-bin/efts/dicos/woodhouse_test.pl?pageturn=1&pagenumber=21), 284 (http://artflx.uchicago.edu/cgi-bin/efts/dicos/woodhouse_test.pl?pageturn=1&pagenumber=284)

Retrieved from "https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=αἰθήρ&oldid=53604357"

This page was last edited on 9 July 2019, at 18:48.

Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply. By usingthis site, you agree to the Terms of Use and Privacy Policy.

Page 9: Παγκόσμιος - markfoster.net · Παγκόσμιος Pankósmios -α, -ο ͿΑΜ παγκόσμιος, -ον αʑʐός ποʑ ανήκει ή αναφέρεʐαι σε όλο

Ancient Greek grammarAncient Greek grammar is morphologically complex and preserves several features of Proto-Indo-European morphology.Nouns, adjectives, pronouns, articles, numerals and especially verbs are all highly inflected.

Another complication of Greek grammar is that different Greek authors wrote in different dialects, all of which have slightlydifferent grammatical forms (see Ancient Greek dialects). For example, the history of Herodotus and medical works ofHippocrates are written in Ionic, the poems of Sappho in Aeolic, and the odes of Pindar in Doric; the poems of Homer are writtenin a mixed dialect, mostly Ionic, with many archaic and poetic forms. The grammar of Koine Greek (the Greek lingua francaspoken in New Testament times) also differs slightly from classical Greek. This article primarily discusses the morphology andsyntax of Attic Greek, that is the Greek spoken at Athens in the century from 430 BC to 330 BC, as exemplified in the historicalworks of Thucydides and Xenophon, the comedies of Aristophanes, the philosophical dialogues of Plato, and the speeches ofLysias and Demosthenes.

Writing systemAlphabetDiacritics

BreathingsAccents

General outlineNouns

GenderNumberCasesPrepositionsDeclensionsNeuter nouns

Definite articleAdjectivesVerbs

Indicative moodTense stemsOther moodsVoices

InfinitivesParticiplesVerbal adjectives

Verbal adjective in -τέος (-téos)Verbal adjective in -τός (-tós)

Time and aspectMood of the dependent verb

See also

References

External links

Contents

Page 10: Παγκόσμιος - markfoster.net · Παγκόσμιος Pankósmios -α, -ο ͿΑΜ παγκόσμιος, -ον αʑʐός ποʑ ανήκει ή αναφέρεʐαι σε όλο

Ancient Greek is written in its own alphabet, which is derived from the Phoenician alphabet. There are 24 letters, namely:

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ωα β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ(ς) τ υ φ χ ψ ωa b g d e z ē th i k l m n x o p r s t u ph kh ps ō

Inscriptions of the classical period show that at that time Greek was written entirely in capital letters, with no spaces between thewords. The use of the lower-case cursive letters developed gradually.

Two punctuation marks are used in Greek texts which are not found in English: the colon, which consists of a dot raised abovethe line ( · ) and the Greek question-mark, which looks like the English semicolon ( ; ).

Another feature of Greek writing in books printed today is that when there is a long diphthong ending in /i/, as in ᾳ, ῃ, ῳ (āi, ēi,ōi) /aːi ̯ɛːi ̯ɔːi/̯, the iota is written under the long vowel, as in τύχῃ (túkhēi) "by chance". This is known as iota subscript. Whenthe main letter is capitalized, the iota can be written alongside instead, as in Ἅιδης (Háidēs) "Hades"; this is known as iotaadscript.

It is a convention in Ancient Greek texts that a capital letter is not written at the beginning of a sentence (except in some texts toindicate the beginning of direct speech). However, capital letters are used for the initial letter of names. Where a name starts witha rough breathing, as in Ἑρμῆς (Hermês) "Hermes", it is the initial vowel, not the breathing, which is made capital.

Another convention of writing Greek is that the sound ng [ŋ] in the consonant clusters /ng/, /nk/ and /nkʰ / is written with agamma: γγ, γκ, γχ (ng, nk, nkh), as in ἄγγελος (ángelos) "messenger", ἀνάγκη (anánkē) "necessity", τυγχάνει (tunkhánei) "ithappens (to be)".

The small letter Σ (S) ("sigma") is written ς (s) at the end of a word, otherwise σ (s), e.g. σοφός (sophós) "wise", ἐσμέν (esmén)"we are".

The rough breathing ( ̔ ; known as δασὺ πνεῦμα or δασεῖα in Greek, spiritus asper in Latin), written over a vowelletter, marks the sound /h/ at the beginning of a word, before the vowel. Written over the letter ρ (r), it indicatesthat the r sound is voiceless: [r]̥. At the beginning of a word, the letters υ and ρ always have the rough breathing.The smooth breathing ( ̓ ; known as ψῑλὸν πνεῦμα or ψῑλή in Greek, spīritus lēnis in Latin) marks the absence ofthe /h/ sound. It is used on any word which starts with a vowel, e.g. ἐγώ (egṓ) "I".

When a word starts with a diphthong, e.g. εὑρίσκω (heurískō) "I find", the breathing goes on the second of the two vowels.

A sign similar to a smooth breathing, called a coronis,[1] is used to show when two words have joined together by a processcalled crasis ("mixing"), e.g. κᾱ̓γώ (kāgṓ) "I too", contracted from καὶ ἐγώ (kaì egṓ).

Writing system

Alphabet

Diacritics

Breathings

Accents

Page 11: Παγκόσμιος - markfoster.net · Παγκόσμιος Pankósmios -α, -ο ͿΑΜ παγκόσμιος, -ον αʑʐός ποʑ ανήκει ή αναφέρεʐαι σε όλο

Written accents, marking the tonic syllables of Greek words, appear to have been invented in the 3rd century BC, but onlybecame commonly used in the 2nd century AD.

The acute accent ( ́ ; known as ὀξεῖα in Greek) is used on long or short vowels on any of the last three syllablesof a word. However, if the last vowel of the word is long (with certain exceptions), the acute cannot go furtherfrom the end than the penultimate syllable. Compare ἄνθρωπος (ánthrōpos) "man" vs. ἀνθρώπου (anthrṓpou)"of a man". It is usually accepted that in classical Greek the accent was a pitch accent, that is, the accentedsyllable was pronounced on a higher pitch than the other syllables of the word.[2] The accent is believed to havechanged to a stress accent by about the 2nd century AS.[3]

The grave accent ( ̀ ; known as βαρεῖα in Greek) is used on long or short vowels and usually replaces an acuteaccent on the final syllable of a word when the word is used non-finally in a sentence. So the word καλός (kalós)"beautiful" changes to καλὸς (kalòs) in the phrase καλὸς καὶ ἀγαθός (kalòs kaì agathós) "beautiful and good".However, the acute remains when a punctuation mark follows, e.g. αὐτῷ εἰπέ, ὦ Νῑκίᾱ (autôi eipé, ô Nīkíā) "tellhim, Nicias", or before an enclitic word such as μοι (moi) "to me", e.g. εἰπέ μοι, ὦ Σώκρατες (eipé moi, ôSṓkrates) "tell me, Socrates". The exact pronunciation of the grave accent is disputed, but it is quite likely that itoften represented absence of high pitch, i.e. normal pitch.[4][5] However, there is some evidence from Greekmusic that in some circumstances the grave was pronounced with a degree of high pitch, for example when apronoun with a grave such as κἀμὲ (kamè) "me too" was emphasised.[6]

The circumflex (Greek: περισπωμένη), displayed as either a tilde ( ̃ ) or an inverted breve ( ̂ ) is used only onlong vowels. It is typically found (a) where a long-vowel penultimate syllable which has the accent is followed bya short-vowel final syllable (e.g. δῆμος (dêmos) "people"); (b) where a contraction of an accented vowel plus anunaccented vowel has taken place: e.g.: φιλέει (philéei) > φιλεῖ (phileî) "he" or "she loves"; (c) in the genitiveplural of all 1st declension nouns and all 3rd declension nouns of the type τεῖχος (teîkhos) e.g. ναυτῶν (nautôn)"of sailors", τειχῶν (teikhôn) "of walls"; (d) in the genitive and the dative case of the article and of all nouns andadjectives whose final syllable is accented, e.g. nominative φωνή (phōnḗ) "a sound", but genitive φωνῆς(phōnês), dative φωνῇ (phōnêi). The circumflex appears to have indicated a fall from a high pitch to a low pitchon the same vowel, and quite often in Greek musical fragments it is represented by two notes, the first higherthan the second.[7]

In Ancient Greek, all nouns, including proper nouns, are classified according to grammatical gender as masculine, feminine, orneuter. The gender of a noun is shown by the definite article (the word ὁ, ἡ, τό (ho, hē, tó) "the") which goes with it, or by anyadjective which describes it:

ὁ θεός (ho theós) "the god" (masculine)ἡ γυνή (hē gunḗ) "the woman" (feminine)τὸ δῶρον (tò dôron) "the gift" (neuter)

Words referring to males are usually masculine, females are usually feminine, but there are some exceptions, such as τὸ τέκνον(tò téknon) "the child" (neuter).[8] Inanimate objects can be of any gender, for example ὁ ποταμός (ho potamós) "the river" ismasculine, ἡ πόλις (hē pólis) "the city" is feminine, and τὸ δένδρον (tò déndron) "the tree" is neuter.

A peculiarity of neuter words in Ancient Greek is that when a plural neuter noun or pronoun is used as the subject of a verb, theverb is singular,[9] for example:

ταῦτα πάντ’ ἐστὶν καλά.[10]

taûta pánt’ estìn kalá.These things are (lit. "is") all beautiful.

General outline

Nouns

Gender

Page 12: Παγκόσμιος - markfoster.net · Παγκόσμιος Pankósmios -α, -ο ͿΑΜ παγκόσμιος, -ον αʑʐός ποʑ ανήκει ή αναφέρεʐαι σε όλο

Nouns, adjectives, and pronouns also vary as to number. They can be singular, dual (referring to two people or things),[11] orplural (referring to two or more):

ὁ θεός (ho theós) "the god" (singular)τὼ θεώ (tṑ theṓ) "the two gods" (dual)οἱ θεοί (hoi theoí) "the gods" (plural)

As can be seen from the above examples, the difference between singular, dual, and plural is generally shown in Greek bychanging the ending of the noun, and the article also changes for different numbers.

The dual number is used for a pair of things, for example τὼ χεῖρε (tṑ kheîre) "his two hands",[12] τοῖν δυοῖν τειχοῖν (toîn duoînteikhoîn) "of the two walls".[13] It is, however, not very common; for example, the dual article τώ (tṓ) is found no more than 90times in the comedies of Aristophanes, and only 3 times in the historian Thucydides.[14] There are special verb endings for thedual as well, but only in the 2nd and 3rd person.

Nouns, pronouns, adjectives and the article in Ancient Greek also change according to their function in the sentence. Forexample:

ἡ γυνή (hē gunḗ) "the woman" (subject)τῆς γυναικός (tês gunaikós) "of the woman"τῇ γυναικί (têi gunaikí) "to, for, or with the woman"τὴν γυναῖκα (tḕn gunaîka) "the woman" (direct object)

These different forms are called different cases of the noun. The four principal cases are called the nominative (Subject),genitive (of), dative (to, for, with), and accusative (direct object).

In addition, some nouns also have a separate vocative case, used for addressing a person:

ὦ γύναι (ô gúnai) "madam!"

Frequently a vocative is preceded by the word ὦ (ô) "o". Where there is no separate vocative case (which applies to all pluralnouns), the nominative is used instead.[15]

The order in which the cases are given differs in American and British textbooks. In American grammars, such as H. W. Smyth'sGreek Grammar (1920), the order is Nom. - Gen. - Dat. - Acc. - Voc.; in grammars produced in Britain and countries formerlyunder British influence the order is Nom. - Voc. - Acc. - Gen. - Dat.

The accusative, genitive, and dative cases are also used after prepositions, for example:[16]

πρὸς τὴν γυναῖκα (pròs tḕn gunaîka) "to the woman" (accusative)ἀπὸ τῆς γυναικός (apò tês gunaikós) "away from the woman" (genitive)σὺν τῇ γυναικί (sùn têi gunaikí) "along with the woman" (dative)

Usually prepositions which mean "towards" such as πρός (prós) are followed by a noun or pronoun in the accusative case, whilethose that mean "away from" are followed by one in the genitive. Some prepositions can be followed by more than one casedepending on the meaning. For example, μετά (metá) means "with" when followed by a noun in the genitive, but "after" iffollowed by an accusative.[17]

Number

Cases

Prepositions

Page 13: Παγκόσμιος - markfoster.net · Παγκόσμιος Pankósmios -α, -ο ͿΑΜ παγκόσμιος, -ον αʑʐός ποʑ ανήκει ή αναφέρεʐαι σε όλο

Nouns differ as to their endings. For example, the nominative plurals of regular masculine and feminine nouns can end in -αι (-ai), -οι (-oi) or -ες (-es). They are divided into three different groups, called declensions, according to these endings and theendings of the other cases:

αἱ θεαί (hai theaí) "the goddesses" – 1st declensionοἱ θεοί (hoi theoí) "the gods" – 2nd declensionαἱ γυναῖκες (hai gunaîkes) "the women" – 3rd declension

1st declension nouns tend to be feminine (but there are some exceptions such as στρατιώτης (stratiṓtēs) "a soldier"), 2nddeclension nouns tend to be masculine (again with exceptions).

Neuter words in the nominative and accusative plural have the endings -α (-a) or -η (-ē). They are divided into the 2nd and 3rddeclensions according to the endings of their genitive and dative cases, which are the same as those of masculine nouns.

τὰ δένδρα (tà déndra) "the trees" – 2nd declensionτὰ τείχη (tà teíkhē) "the walls" – 3rd declension

Neuter nouns also differ from masculine and feminine nouns in that they do not have a separate ending for the accusative case,but the nominative, vocative, and accusative are always identical.[18]

Attic Greek has a definite article, but no indefinite article. Thus ἡ πόλις (hē pólis) "the city", but πόλις (pólis) "a city". Thedefinite article agrees with its associated noun in number, gender and case.

The article is more widely used in Greek than the word the in English. For example, proper names often take a definite article(e.g. (ὁ) Σωκράτης, ho Sōkrátēs, "Socrates"), as do abstract nouns (e.g. ἡ σοφίᾱ, hē sophíā, "wisdom"). It is also used incombination with possessive adjectives and demonstratives in phrases such as ἡ ἐμὴ πόλις (hē emḕ pólis) "my city" and αὕτη ἡπόλις (haútē hē pólis) "this city".

Adjectives are usually placed between the article and noun, e.g. ὁ ἐμὸς πατήρ (ho emòs patḗr) "my father", but sometimes afterthe noun, in which case the article is repeated before the adjective: ὁ πατὴρ ὁ ἐμός (ho patḕr ho emós) "my father". Dependentgenitive noun phrases can also be positioned between the article and noun, for example ἡ τοῦ ἀνθρώπου φύσις (hē toûanthrṓpou phúsis) "the nature of man" (Plato),[19] although other positions are possible, e.g. ἡ ψῡχὴ τοῦ ἀνθρώπου (hē psūkhḕtoû anthrṓpou) "the soul of man" (Plato).[20]

Sometimes the article alone can be used with a genitive, with the noun understood from the context, for example τὰ τῆς πόλεως(tà tês póleōs) "the (affairs) of the city", standing for τὰ τῆς πόλεως πρᾱ́γματα (tà tês póleōs prā́gmata); Περικλῆς ὁ Ξανθίππου(Periklês ho Xanthíppou) "Pericles the (son) of Xanthippus".[21]

Another use of the article in Ancient Greek is with an infinitive, adjective, adverb, or a participle to make a noun, for example, τὸἀδικεῖν (tò adikeîn) "wrong-doing, doing wrong"; τὸ καλόν (tò kalón) "the beautiful, beauty"; τὰ γενόμενα (tà genómena) "theevents, the things that happened"; οἱ παρόντες (hoi paróntes) "the people present".[22]

In earlier Greek, for instance Homeric Greek, there was no definite article as such, the corresponding forms still having theiroriginal use as demonstrative pronouns.

The definite article is declined thus:[23][24]

Declensions

Neuter nouns

Definite article

Page 14: Παγκόσμιος - markfoster.net · Παγκόσμιος Pankósmios -α, -ο ͿΑΜ παγκόσμιος, -ον αʑʐός ποʑ ανήκει ή αναφέρεʐαι σε όλο

Masculine Feminine Neuter

Singular Dual Plural Singular Dual[ar 1] Plural Singular Dual Plural

Nominative ὁ (ho)τώ (tṓ)

οἱ (hoi) ἡ (hē)τώ (tṓ)

αἱ (hai)τό (tó) τώ (tṓ) τά (tá)

Accusative τόν (tón) τούς(toús) τήν (tḗn) τάς

(tás)

Genitive τοῦ (toû)τοῖν

(toîn)

τῶν (tôn) τῆς (tês)τοῖν

(toîn)

τῶν(tôn) τοῦ (toû)

τοῖν(toîn)

τῶν(tôn)

Dative τῷ (tôi) τοῖς(toîs) τῇ (têi) ταῖς

(taîs) τῷ (tôi) τοῖς(toîs)

1. The forms τᾱ ́(tā́) and ταῖν (taîn) for feminine duals also exist, but are rare, e.g. Plato, Leg. 775e, 955d.[24]

Ancient Greek adjectives agree with the nouns they modify in case, gender, and number. There are several different declensionpatterns for adjectives, and most of them resemble various noun declensions. The boundary between adjectives and nouns issomewhat fuzzy in Ancient Greek: adjectives are frequently used on their own without a noun, and Greek grammarians calledboth of them ὄνομα (ónoma), meaning "name" or "noun".

Verbs have four moods (indicative, imperative, subjunctive and optative), three voices (active, middle and passive), as well asthree persons (first, second and third) and three numbers (singular, dual, and plural). The dual, which exists only in the 2nd and3rd persons (you both, they both), is rarely used.

The indicative mood is the form of the verb used for making statements of fact.

In the indicative mood, verbs have up to seven tenses. These are as follows, using the regular verb παιδεύω (paideúō) "I teach":

Primary tenses:

Present: παιδεύω (paideúō) "I teach", "I am teaching", "I have been teaching"Future: παιδεύσω (paideúsō) "I will teach"Perfect: πεπαίδευκα (pepaídeuka) "I have taught"Future perfect: πεπαιδευκὼς ἔσομαι (pepaideukṑs ésomai) "I will have taught" (very rare)

Secondary tenses:

Imperfect: ἐπαίδευον (epaídeuon) "I was teaching", "I began teaching", "I used to teach", "I taught", "I had beenteaching"Aorist: ἐπαίδευσα (epaídeusa) "I taught", "I have taught"Pluperfect: ἐπεπαιδεύκη/ἐπεπαιδεύκειν (epepaideúkē/epepaideúkein) "I had taught" (rare)

Of these, the imperfect and pluperfect tenses are found in the indicative only.

Adjectives

Verbs

Indicative mood

Tense stems

Page 15: Παγκόσμιος - markfoster.net · Παγκόσμιος Pankósmios -α, -ο ͿΑΜ παγκόσμιος, -ον αʑʐός ποʑ ανήκει ή αναφέρεʐαι σε όλο

In order to make the secondary tenses of the indicative an augment (usually consisting of the prefix ἐ- (e-)) is added at thebeginning of the verb, e.g. κελεύω (keleúō) "I order" but ἐκέλευον (ekéleuon) "I ordered".[25] When the verb begins with avowel, this augment is realised as a lengthening and often change of quality of the vowel, e.g. ἄγω (ágō) "I lead" but ἦγον (êgon)"I was leading". This augment is found only in the indicative, not in the other moods or in the participle or infinitives.

To make the perfect and pluperfect tenses, the first consonant of the verb's root is usually repeated with the vowel ε (e),[26] forexample: γράφω, γέγραφα (gégrapha) "I write, I have written", λῡ́ω, λέλυκα (lū́ō, léluka) "I free, I have freed", ἔδωκα, δέδωκα(édōka, dédōka) "I gave, I have given" (all present, perfect). This is called "reduplication". Some verbs, however, wherereduplication is not convenient, use an augment instead, e.g. ἔσχον, ἔσχηκα (éskhon, éskhēka) "I had, I have had" (aorist,perfect), εὑρίσκω, ηὕρηκα (heurískō, hēúrēka) "I find, I have found" (present, perfect). This reduplication or perfect-tenseaugment appears in every part of the verb, not in the indicative only.

As well as the indicative mood, Ancient Greek had an imperative, subjunctive, and optative mood.

The imperative mood is found in three tenses (present, aorist, and perfect). The aorist is used when the speakerwants something done at once, e.g. δότε μοι (dóte moi)[27] "give it to me at once!" A 3rd person imperative is alsopossible in Greek: ἀπαγέτω τις αὐτὴν (apagétō tis autḕn)[28] "someone take her away!"The subjunctive mood is found in the same three tenses. In independent clauses it states what the speakersuggests "should" happen; it is also used for deliberative questions ("what should I do?"). Another very commonuse is in indefinite conditional or temporal ("time") clauses, such as "if this should happen" or "whenever thishappens". It can also be used to make purpose clauses and to express fears ("I fear that this may happen"). Thesubjunctive usually has the letter η (ē) or ω (ō) in the ending, e.g. ἴωμεν (íōmen) "let's go".The optative mood is used for wishes ("may it happen!"), and also for referring to events in a hypothetical futuresituation ("this would happen"). Other common uses are in indefinite temporal clauses in past time ("whenever ithappened"), and to express purpose and fears in past time. Finally, the optative is also used to express indirectspeech in past time. The optative usually has the letters οι (oi), αι (ai) or ει (ei) in the verb ending, e.g. μὴ γένοιτο(mḕ génoito) "may it not happen!"

Greek verbs can be found in any of three voices: active, passive, and middle.

Active verbs in Greek are those whose 1st person singular in the present tense ends in -ω (-ō) or -μι (-mi), suchas κελεύω (keleúō) "I order" or εἰμί (eimí) "I am".Passive verbs, such as κελεύομαι (keleúomai) "I am ordered (by someone)" have a different set of endings, withthe 1st singular of the present tense ending in -ομαι (-omai) or -μαι (-mai). A passive verb can be defined as onewhich refers to an action which is done by someone or by something (even if the person by whom it was done isnot expressly stated).Middle verbs are those with the -ομαι (-omai) endings which are not passive in meaning. Often they refer toactions which someone does to themselves or for their own benefit, such as λούομαι (loúomai) "I get washed",ἵσταμαι (hístamai) "I stand", or παύομαι (paúomai) "I stop".[29] Some middle verbs such as μάχομαι (mákhomai)"I fight" refer to reciprocal actions done by people to each other.

Often middle verbs have no active counterpart, such as γίγνομαι (gígnomai) "I become" or δέχομαι (dékhomai) "I receive". Theseverbs are called deponent verbs.

The forms of the verb for middle and passive voices largely overlap, except in the aorist and future tenses where there areseparate forms for middle and passive.

Other moods

Voices

Infinitives

Page 16: Παγκόσμιος - markfoster.net · Παγκόσμιος Pankósmios -α, -ο ͿΑΜ παγκόσμιος, -ον αʑʐός ποʑ ανήκει ή αναφέρεʐαι σε όλο

Ancient Greek has a number of infinitives. They can be of any voice (active, middle, or passive) and in any of four tenses(present, aorist, perfect, and future). Commonly used endings for the infinitive are -ειν (-ein), -σαι (-sai), -(ε)ναι (-(e)nai) and inthe middle or passive -(ε)σθαι (-(e)sthai).

The infinitive can be used with or without the definite article. With the article (which is always neuter singular), it has a meaningsimilar to the English gerund: τὸ ἀδικεῖν (tò adikeîn) "wrong-doing", "doing wrong":

When used without the article, the infinitive has a number of different uses; for example, just as in English it is used dependent onverbs meaning "want", "am able", "it is necessary", "it is possible" and so on:

βούλομαι περὶ τούτων εἰπεῖν.[30]

boúlomai perì toútōn eipeîn.I want to speak about these things.

In Greek the infinitive can also be used in indirect commands (e.g. "he ordered him to...", "he persuaded him to...") where themain verb is followed by an object plus infinitive:

ἐκέλευσεν εἰσελθεῖν Ξενοφῶντα.[31]

ekéleusen eiseltheîn Xenophônta.He invited Xenophon to come in.

The distinction between the present and aorist infinitive in a context like the above is one of aspect rather than of time. The aoristεἰπεῖν (eipeîn) implies "to say at once", as opposed to "to speak in general" or "regularly".

Another frequent use of the infinitive is to make an indirect statement, especially after verbs such as φημί (phēmí) "I say" andοἴμαι (oímai) "I think". As above, there are two constructions, one where the plain infinitive is used (this happens when thesubject of the infinitive and the subject of the main verb are the same, i.e. coreferential):

οἴομαι τοῦτο ποιήσειν οὐ χαλεπῶς.[32]

oíomai toûto poiḗsein ou khalepôs.I think that I will do this without difficulty (lit. "I think to be going to do this").

The other is where the subject of the infinitive and the subject of the main verb are different. In this type, the subject of theinfinitive is put in the accusative case, as in the following example:

φασὶ τὴν ψυχὴν τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἀθάνατον.[33]

phasì tḕn psukhḕn toû anthrṓpou eînai athánaton.They say that the soul of man is immortal (lit. "to be immortal").

Although the infinitive was widely used in Ancient Greek, it gradually fell out of use in spoken Greek, and in modern Greek it nolonger exists. Instead of "I want to go", a construction with the subjunctive mood is used equivalent to "I want that I go".

Ancient Greek makes frequent use of participles, which are verbal adjectives. Participles are found in all three voices (Active,Middle, and Passive) and in four different tenses (present, aorist, perfect, and future). Because they are adjectival in form, theyalso come in three genders (masculine, feminine, and neuter), three numbers (singular, dual, and plural), and four different cases(nominative, accusative, genitive, and dative). Despite being adjectival, they also function as verbs, and can, for example, take adirect object like any other verb. For example, from the verb λύω (lúō) "I free or untie" come the following participles (cited herein the masculine singular nominative):

λύων (lúōn) (present) "freeing", "untying"

Participles

Page 17: Παγκόσμιος - markfoster.net · Παγκόσμιος Pankósmios -α, -ο ͿΑΜ παγκόσμιος, -ον αʑʐός ποʑ ανήκει ή αναφέρεʐαι σε όλο

λύσας (lúsas) (aorist) "after freeing", "having freed"λελυκώς (lelukṓs) (perfect) "having (already) freed"λύσων (lúsōn) (future) "going to free", "in order to free"

Participles are used in various ways in Greek. Often, for example, the first of two verbs is replaced by an aorist participle:

ταῦτ’ εἰπὼν ἐκαθέζετο.[34]

taût’ eipṑn ekathézeto.After saying this, he sat down.

A participle can also be used with the definite article, with the meaning "the one who" or "those who":[35]

τίνες οἱ λέγοντες;[36]

tínes hoi légontes?Who are the people who say this?

A participle can also be used dependent on certain verbs, for example, verbs of perception, representing an independent clause(this is known as the "supplementary" participle):[37]

ᾔσθετο τὴν νόσον οὐκ ἀποφευξόμενος.[38]

ḗistheto tḕn nóson ouk apopheuxómenos.He realised that he was not going to escape the disease.

The gerundive is a verbal adjective that indicates the necessity for the action of the verb to be performed. It takes the nominativeendings -τέος, -τέᾱ, -τέον (-téos, -téā, -téon), declining like a normal first/second declension adjective. Its stem is normally of thesame form as the aorist passive,[39] but with φ changed to π and χ to κ, e.g.

παύω → παυστέος (paúō → paustéos) "to be stopped"λαμβάνω → ληπτέος (lambánō → lēptéos) "to be taken"

There are two ways of using the gerundive in Greek. One is passively, somewhat like the gerundive in Latin, with the person whohas to do the action in the dative case:[40]

ποταμὸς ... τις ἄλλος ἡμῖν ἐστι διαβατέος.[41]

potamòs ... tis állos hēmîn esti diabatéos.There is another river which we must cross (lit. to be crossed for us).

The other is actively, and impersonally, with the neuter singular ending -τέον (-téon); in this form it may take an object. Again theperson who has to do the action, if mentioned, is put in the dative case:[42]

τὸν θάνατον ἡμῖν μετ’ εὐδοξίας αἱρετέον ἐστί.[43]

tòn thánaton hēmîn met’ eudoxías hairetéon estí.It is necessary for us to choose death with glory.

In some sentences either interpretation is possible:

τὸ χωρίον αἱρετέον.[44]

tò khōríon hairetéon.The fort must be captured / it is necessary to capture the fort.

Verbal adjectives

Verbal adjective in -τέος (-téos)

Page 18: Παγκόσμιος - markfoster.net · Παγκόσμιος Pankósmios -α, -ο ͿΑΜ παγκόσμιος, -ον αʑʐός ποʑ ανήκει ή αναφέρεʐαι σε όλο

Although the Greek gerundive resembles the Latin one, it is used far less frequently. Another way of expressing necessity inGreek is to use the impersonal verb δεῖ (deî) "it is necessary", followed by an accusative and infinitive:[45]

δεῖ αὐτὸν ἀποθανεῖν.[46]

deî autòn apothaneîn.It is necessary for him to die (he must die).

There is another verbal adjective ending in -τός (-tós), which in some verbs has the meaning of a perfect participle passive (e.g.κρυπτός (kruptós) "hidden"), and in other verbs expresses possibility (e.g. δυνατός (dunatós) "possible").[47]

One of the most notable features that Ancient Greek has inherited from Proto-Indo-European is its use of verb "tense" to expressboth tense proper (present, past, or future) and the aspect of the time (as ongoing, simply taking place, or completed with alasting result). The aspectual relation is expressed by the tenses in all the moods, while the temporal relation is only expressed inthe indicative and to a more limited extent in the other moods (also called the dependent moods).

With regard to the time relation that they express in the indicative, the seven tense-aspects are divided into two categories:

Primary: denoting present or future time. These are the present tense (in its ordinary use), perfect, future tenseand the rare future perfect.Secondary (also called historical), denoting past time. The secondary tenses are the imperfect, pluperfect, andthe aorist (in its ordinary uses).

This classification, which properly applies only to forms of the indicative, is also extended to the dependent moods in the caseswhere they express the same time relation as the indicative. The time relation expressed by a verb's tense may be present, past orfuture with reference to the time of the utterance or with reference to the time of another verb with which the verb in question isconnected. Compare for instance ἀληθές ἐστιν "it's true" with εἶπον ὅτι ἀληθὲς εἴη "I said that it was true" or "I said 'it's true'".

A verb also expresses one of three possible aspects, irrespective of the mood it may be in:

Imperfective aspect: indicating an ongoing, continuous, or repeated action. The present and the imperfect conveythis aspect.Perfective aspect (traditionally also called aorist aspect in Greek grammar): indicating that the action is startedand concluded at the same time, or that the action is focused on a single point in time, or that the action simplyoccurs without reference to its duration or lasting effect. The aorist conveys this aspect in all moods.Perfect (traditionally also often called perfective, but not to be confused with the above): indicating that the actionis completed with a result that remains into the time being considered. The perfect (in all moods) as well as thepluperfect and future perfect carry this combination of relative tense and aspect.

The rules on mood sequence (consecutio modorum) determine the mood of verbs in subordinate clauses in a way analogous to butmore flexible than the Latin rules on time sequence (consecutio temporum) that determine their tense.

Putting aside special cases and exceptions, these rules can be formulated as follows:

In dependent sentences, where the construction allows both the subjunctive and the optative, the subjunctive isused if the leading verb is primary, and the optative if it is secondary. E.g. πράττουσιν ἃ ἂν βούλωνται, "they dowhatever they want"; but ἐπραττον ἃ βούλοιντο, "they did whatever they wanted".Similarly, where the construction allows both the indicative and the optative, the indicative follows primary, andthe optative follows secondary tenses. E.g. λέγουσιν ὅτι τοῦτο βούλονται, "they say they want this"; εἶπον ὅτιτοῦτο βούλοιντο, "they said they wanted this".

Verbal adjective in -τός (-tós)

Time and aspect

Mood of the dependent verb

Page 19: Παγκόσμιος - markfoster.net · Παγκόσμιος Pankósmios -α, -ο ͿΑΜ παγκόσμιος, -ον αʑʐός ποʑ ανήκει ή αναφέρεʐαι σε όλο

Koine Greek grammarModern Greek grammarProsody (Greek)

1. Smyth, Herbert Weir (1920). "Part I: Letters, Sounds, Syllables, Accent". A Greek grammar for colleges.Cambridge: American Book Company. § 62 (http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0007:smythp=62).

2. Allen, W.S. Vox Graeca (1987), pp. 116ff.

3. Allen, W.S. Vox Graeca (1987), p. 130.

4. Allen, W.S. Vox Graeca (1987), p. 125.

5. Probert, Philomen A New Short Guide to the Accentuation of Ancient Greek (2003), p. 16.

6. See discussion in A.M. Devine, Laurence D Stephens (1994), The Prosody of Greek Speech, pp. 475-6.

7. See for example the Sicilus inscription illustrated in W.S. Allen (1987) Vox Graeca, p. 119.

8. Smyth, Herbert Weir (1920). "Part II: Inflection". A Greek grammar for colleges. Cambridge: American BookCompany. § 197 (http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0007:smythp=197).

9. Goodwin, (1894) [1879], p. 198.

10. Aristophanes, The Birds 755.

11. Smyth, Herbert Weir (1920). "Part II: Inflection". A Greek grammar for colleges. Cambridge: American BookCompany. § 195 (http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0007:smythp=195).

12. Thucydides, History of the Peloponnesian War 4.4.2 (http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.01.0199:book=4:chapter=4:section=2)

13. Thucydides, History of the Peloponnesian War 7.24.1 (http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.01.0199:book=7:chapter=24:section=1)

14. Perseus PhiloLogic search engine.

15. Smyth. A Greek grammar for colleges. § 202 (http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0007:smythp=202).

16. Smyth. A Greek grammar for colleges. § 1636 (http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0007:smythp=1636).ff

17. Smyth. A Greek grammar for colleges. § 1691 (http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0007:smythp=1691).

18. Smyth. A Greek grammar for colleges. § 204 (http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0007:smythp=204).

19. Plato, The Republic 395b

20. cf. Plato, Meno 81b.

21. Goodwin (1894) [1879], p. 207.

22. Goodwin, pp. 204, 330; Smyth p. 273.

23. BRANDÃO, Jacynto L.; SARAIVA, Maria O. de Q.; and LAGE, Celina F. Ελληνικά: introdução ao grego antigo.Belo Horizonte (Brazil): Editora UFMG, 2005. p. 44, 67 and 512.

24. FREIRE, Antônio. Gramática Grega. São Paulo (Brazil): Martins Fontes, 1987. p. 17.

25. Smyth. A Greek grammar for colleges. § 428 (http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0007:smythp=428).ff

26. Smyth. A Greek grammar for colleges. § 439 (http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0007:smythp=439).ff

27. Aristophanes, The Wasps 165

See also

References

Page 20: Παγκόσμιος - markfoster.net · Παγκόσμιος Pankósmios -α, -ο ͿΑΜ παγκόσμιος, -ον αʑʐός ποʑ ανήκει ή αναφέρεʐαι σε όλο

"Application of Modern Linguistics to Ancient Greek" (http://www.greek-language.com/)."Elements of Latin and Greek Grammar, with prose and poetry texts" (http://www.poesialatina.it/_ns/Greek/html/map-en.html) (in Italian and English). Archived (http://web.archive.org/web/20180929080825/http://www.poesialatina.it/_ns/Greek/testi/p/MappaProsaGr.html) from the original on Sep 29, 2018.

Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ancient_Greek_grammar&oldid=903035035"

This page was last edited on 23 June 2019, at 02:26 (UTC).

Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply. By usingthis site, you agree to the Terms of Use and Privacy Policy. Wikipedia® is a registered trademark of the WikimediaFoundation, Inc., a non-profit organization.

28. Plato, Phaedrus 60a

29. Smyth. A Greek grammar for colleges. §§ 1719 (http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0007:smythp=1719), 1721 (http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0007:smythp=1721).

30. Andocides, 1.106

31. Xenophon, Anabasis 7.2.23

32. Demosthenes, Prooemia 18.1

33. Plato, Meno 81b

34. Xenophon, 2.3.35

35. Smyth. A Greek grammar for colleges. § 2052 (http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0007:smythp=2052).

36. Plato, Meno 81a

37. Smyth. A Greek grammar for colleges. § 2088 (http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0007:smythp=2088).ff.

38. Demosthenes, 28.15

39. Smyth. A Greek grammar for colleges. § 471 (http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0007:smythp=471).

40. Smyth. A Greek grammar for colleges. § 2151 (http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0007:smythp=2151).

41. Xenophon, Anabasis 2.4.6

42. Smyth. A Greek grammar for colleges. § 2152 (http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0007:smythp=2152).

43. Isocrates, 6.91

44. Xenophon, Anabasis 4.7.3

45. Smyth. A Greek grammar for colleges. § 1985 (http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0007:smythp=1985).

46. Arist. Rhetoric 1359a.1

47. Smyth. A Greek grammar for colleges. § 472 (http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0007:smythp=472).

External links