Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce ... 02... · Ηλεκτρονικό...

of 17 /17
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Διδάσκων: Δρ. Νικόλαος Παναγιώτου Επιχειρηματικό Σχέδιο (β’ μέρος)

Embed Size (px)

Transcript of Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce ... 02... · Ηλεκτρονικό...

 • ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

  Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce)

  Διδάσκων: Δρ. Νικόλαος Παναγιώτου

  Επιχειρηματικό Σχέδιο (β’ μέρος)

 • Άδεια Χρήσης

  Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

  άδειες χρήσης Creative Commons.

  Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που

  υπόκειται σε άδεια χρήσης άλλου τύπου,

  αυτή πρέπει να αναφέρεται ρητώς.

 • @ Ν. Α. Παναγιώτου, Σ. Τ. Πόνης

  Περιεχόμενα Παρουσίασης

  1. Δομή Επιχειρηματικού Σχεδίου

  2. Επιτελική Σύνοψη

  3. Καθορισμός Οράματος & Αποστολής

  4. Διεξαγωγή Ανάλυσης Αγοράς

  5. Καθορισμός Νομικής Μορφής/ Οργάνωσης

  6. Σχεδιασμός Λειτουργίας Επιχείρησης

  7. Οικονομικές Καταστάσεις

 • @ Ν. Α. Παναγιώτου, Σ. Τ. Πόνης

  Το Επιχειρηματικό Σχέδιο Το Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan) είναι ένα επίσημο

  έγγραφο που:

  Καθορίζει το σκοπό και την αποστολή της επιχείρησης

  Παρουσιάζει την ομάδα διοίκησης

  Περιγράφει τα παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες

  Παρέχει ανάλυση των στοχευόμενων αγορών

  Αναγνωρίζει τους δυνητικούς πελάτες και ανταγωνιστές

  Προδιαγράφει τους απαραίτητους πόρους για την επιτυχή

  λειτουργία της επιχείρησης

  Παρουσιάζει τα αναμενόμενα μελλοντικά οικονομικά αποτελέσματα

 • @ Ν. Α. Παναγιώτου, Σ. Τ. Πόνης

  Πηγές Πληροφοριών για τα Επιχειρηματικά Σχέδια & το Ηλεκτρονικό Εμπόριο

  Ελληνικό e-Business Forum - http://www.startupgreece.gov.gr/

  Οργανισμός SCORE - http://www.score.org/

  Ελληνικό e-Business Forum - http://www.ebusinessforum.gr

  Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) –

  http://www.esee.grwww.esee.grwww.esee.grwww.esee.grwww.esee.gr

  Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών – http://www.acci.gr

  Ελληνικός Σύνδεσμος Internet – http://isoc.gr

  Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – http://www.dpa.gr

  Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση για την Προστασία του

  Καταναλωτή): http://europa.eu.int/comm/consumers

  ΟΟΣΑ (θέματα σχετικά με το Ηλεκτρονικό Εμπόριο) –

  http://www.oecd.org/subject/e_commerce

  http://www.startupgreece.gov.gr/http://www.score.org/http://www.ebusinessforum.gr/http://www.esee.grwww.esee.grwww.esee.grwww.esee.grwww.esee.grhttp//www.esee.grwww.esee.grwww.esee.grwww.esee.grwww.esee.grhttp://www.esee.grwww.esee.grwww.esee.grwww.esee.grwww.esee.grhttp//www.esee.grwww.esee.grwww.esee.grwww.esee.grwww.esee.grhttp://www.acci.gr/http://www.acci.gr/http://isoc.gr/http://www.dpa.gr/http://europa.eu.int/comm/consumershttp://www.oecd.org/subject/e_commerce

 • @ Ν. Α. Παναγιώτου, Σ. Τ. Πόνης

  Περιεχόμενο Επιχειρηματικού Σχεδίου Πληροφορίες προϊόντων/ υπηρεσιών

  Κλάδος ενασχόλησης, πελάτες, ανάλυση ανταγωνιστών

  Πλάνο διοίκησης

  Πλάνο λειτουργίας

  Οικονομικές καταστάσεις

  Αναγνώριση πηγών κινδύνου

  Στρατηγική εξόδου (exit plan)

 • @ Ν. Α. Παναγιώτου, Σ. Τ. Πόνης

  Πίνακας Περιεχομένων

 • @ Ν. Α. Παναγιώτου, Σ. Τ. Πόνης

  Επιτελική Σύνοψη (Executive Summary) Κείμενο έως 2 σελίδες που περιλαμβάνει όλες τις ουσιαστικές

  πληροφορίες του σχεδίου

  Χρησιμοποιείται για τη γρήγορη ανάγνωση της ιδέας του σχεδίου

  από τους ενδιαφερόμενους

  Η γλώσσα συγγραφής πρέπει να είναι επίσημη και η διατύπωση

  καθαρή

  Συγγράφεται μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου

  Δεν ταυτίζεται με την εισαγωγή

 • @ Ν. Α. Παναγιώτου, Σ. Τ. Πόνης

  Όραμα και Αποστολή Όραμα

  Πρόκειται για μία δήλωση των προσδοκιών μίας επιχείρησης σε

  βάθος χρόνου

  Σκοπό έχει να εμπνεύσει και να καθοδηγήσει τους υπαλλήλους της

  επιχείρησης

  Αποστολή

  Πρόκειται για μία επίσημη δήλωση που εξηγεί το λόγο ύπαρξης μίας

  επιχείρησης

 • @ Ν. Α. Παναγιώτου, Σ. Τ. Πόνης

  Περιγραφή Επιχείρησης Σύνοψη χαρακτηριστικών επιχείρησης

  Παρουσίαση νομικής μορφής επιχείρησης

  Ιστορικό (εφόσον υφίσταται)

  Βασικοί υπάλληλοι

  Μελλοντικοί στόχοι

 • @ Ν. Α. Παναγιώτου, Σ. Τ. Πόνης

  Οργάνωση Επιχείρησης Παρουσίαση οργανωτικής δομής

  Βασικοί εξωτερικοί συνεργάτες και σύμβουλοι

  Κρίσιμοι προμηθευτές

  Σημαντικοί πελάτες

 • @ Ν. Α. Παναγιώτου, Σ. Τ. Πόνης

  Ανάλυση Αγοράς Εμπόδια ανταγωνιστικότητας που πρέπει να υπερπηδηθούν

  Πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον κλάδο

  δραστηριοποίησης

  Περιγραφή πελατών – στόχων

  Περιγραφή βασικών έμμεσων και άμεσων ανταγωνιστών

  Πρόγνωση ζήτησης

  Διαμόρφωση βασικής στρατηγικής πωλήσεων και μάρκετινγκ

 • @ Ν. Α. Παναγιώτου, Σ. Τ. Πόνης

  Πλάνο Λειτουργίας (Operations Plan) Καθορισμός φυσικής τοποθεσίας επιχείρησης

  Ορισμός βασικού εξοπλισμού και παγίων

  Ανάπτυξη επιχειρηματικού μοντέλου (business model)

  Περιγραφή βασικών διαδικασιών που απαιτούνται από την

  παραγωγή (ή την προμήθεια) των προϊόντων μέχρι τη διάθεσή

  τους στον πελάτη

  Περιγραφή Διαδικτυακής υποδομής και λειτουργίας

 • @ Ν. Α. Παναγιώτου, Σ. Τ. Πόνης

  Οικονομικές Καταστάσεις Ισολογισμός εταιρείας για μία τριετία (balanced sheet)

  Αποτελέσματα χρήσεως για μία τριετία (income statement)

  Προγραμματισμένες χρηματοροές (cash flows)

  Είναι πιθανό να περιλαμβάνονται και άλλες αναλύσεις όπως η

  ανάλυση νεκρού σημείου (break-even analysis), επιλεγμένοι

  χρηματοοικονομικοί δείκτες (ratio analysis) κλπ.

  Όλες οι παραδοχές που πραγματοποιούνται για τη διαμόρφωση

  των οικονομικών καταστάσεων θα πρέπει να ορίζονται με

  σαφήνεια

 • @ Ν. Α. Παναγιώτου, Σ. Τ. Πόνης

  Οικονομικές Καταστάσεις

 • @ Ν. Α. Παναγιώτου, Σ. Τ. Πόνης

  Παράδειγμα Ανάλυσης Δεικτών

 • Χρηματοδότηση

  Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα» του ΕΜΠ έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.