οδυνηρός MIKΡΑ ΑΣΙΑ (1908-1923) ASIA eso.pdf · 2015-11-04 · ΒΛΑΣΗΣ...

of 22 /22
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Ένας οδυνηρός μετασχηματισμός (1908-1923)

Embed Size (px)

Transcript of οδυνηρός MIKΡΑ ΑΣΙΑ (1908-1923) ASIA eso.pdf · 2015-11-04 · ΒΛΑΣΗΣ...

Page 1: οδυνηρός MIKΡΑ ΑΣΙΑ (1908-1923) ASIA eso.pdf · 2015-11-04 · ΒΛΑΣΗΣ ΑΓΤΖΙΔΗΣ mikΡΑ ΑΣΙΑ Ένας οδυνηρός μετασχηματισμός

MIKΡΑ ΑΣΙΑ

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ

Ένας οδυνηρός μετασχηματισμός (1908-1923)

Page 2: οδυνηρός MIKΡΑ ΑΣΙΑ (1908-1923) ASIA eso.pdf · 2015-11-04 · ΒΛΑΣΗΣ ΑΓΤΖΙΔΗΣ mikΡΑ ΑΣΙΑ Ένας οδυνηρός μετασχηματισμός

ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ Ένας οδυνηρός μετασχηματισμός (1908-1923)

Συγγραφέας: Βλάσης Αγτζίδης ∆ιόρθωση: Χρύσα Φραγκιαδάκη

© 2015, Εκδόσεις Κυριάκος Παπαδόπουλος Α.Ε., Βλάσης Αγτζίδης

Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καμιά διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της. Κατά το Ν. 2387/20 (όπως έχει τρο-ποποιηθεί με το Ν. 2121/93 και ισχύει σήμερα) και κατά τη ∆ιεθνή Σύμβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί με το Ν. 100/1975), απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αποθήκευση σε κάποιο σύστημα διάσωσης και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου με οποιονδήποτε τρόπο ή μορφή, τμηματικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

Πρώτη έκδοση: Οκτώβριος 2015

EK∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣwww.epbooks.gr

Καποδιστρίου 9, 144 52 Μεταμόρφωση Αττικήςτηλ.: 210 2816134, e-mail: [email protected]

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙOΜασσαλίας 14, 106 80 Αθήνα, τηλ.: 210 3615334

ISBN 978-960-569-495-1

Page 3: οδυνηρός MIKΡΑ ΑΣΙΑ (1908-1923) ASIA eso.pdf · 2015-11-04 · ΒΛΑΣΗΣ ΑΓΤΖΙΔΗΣ mikΡΑ ΑΣΙΑ Ένας οδυνηρός μετασχηματισμός

ΒΛΑΣΗΣ ΑΓΤΖΙΔΗΣ

MIKΡΑ ΑΣΙΑΈνας οδυνηρός μετασχηματισμός (1908-1923)

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ

Page 4: οδυνηρός MIKΡΑ ΑΣΙΑ (1908-1923) ASIA eso.pdf · 2015-11-04 · ΒΛΑΣΗΣ ΑΓΤΖΙΔΗΣ mikΡΑ ΑΣΙΑ Ένας οδυνηρός μετασχηματισμός

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

ΜΕΡΟΣ 1 Από την Αυτοκρατορία στο έθνος-κράτος (1908-1923)

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΝΕΑ ΜΑΤΙΑ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22• Το κεμαλικό ερμηνευτικό μοντέλο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23• Ο αυτοπεριορισμός της ιστοριογραφίας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24• Ταξικές και κοινωνικές διαστρωματώσεις. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 • Η εμφάνιση του τουρκικού εθνικισμού. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30• Εσωτερική καταστολή και εθνικές εκκαθαρίσεις. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33• Λούξεμπουργκ vs Λένιν. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35• Μικρασιάτες σοσιαλιστές vs Βαλκάνιοι εθνικιστές. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36• Το τέλος. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38• Οι πρόσφυγες στην Ελλάδα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40• Η άρνηση της γενοκτονίας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 • Ένας νέος «αυτοχθονισμός». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

ΜΕΡΟΣ 2Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Διχασμός, Γενοκτονίες στην Ανατολή, Μικρασιατική Εκστρατεία και Καταστροφή

Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΔΙΧΑΣΜΟΥ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 • Προς την εκστρατεία της Καλλίπολης. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50• Το διεθνές πλαίσιο του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51• Με δύο αντιτιθέμενες στρατηγικές η Ελλάδα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52• Οργανωμένες εκκαθαρίσεις των χριστιανών της Ανατολής. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53• Η μάχη της Καλλίπολης και η Ελλάδα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55• Το φιλογερμανικό Υπόμνημα Μεταξά. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56• Διχασμένη η ελληνική ηγεσία. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56• Η γερμανική παρέμβαση. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57• Η εκστρατεία και η ήττα της Αντάντ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58• Οι συνέπειες για συμμάχους και Έλληνες. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

13 ΙΟΥΝΙΟΥ 1914: Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΦΩΚΑΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΩΝΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Page 5: οδυνηρός MIKΡΑ ΑΣΙΑ (1908-1923) ASIA eso.pdf · 2015-11-04 · ΒΛΑΣΗΣ ΑΓΤΖΙΔΗΣ mikΡΑ ΑΣΙΑ Ένας οδυνηρός μετασχηματισμός

• Τιμώντας τα 100 χρόνια. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62• Φελίξ Σαρτιό: Μια μαρτυρία από το πογκρόμ της Φώκαιας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 • Εκτοπίσεις πληθυσμού. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66• Πρωτοφανείς μέθοδοι. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68• Οι ευθύνες του Κεμάλ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70• Οι Τούρκοι μού οφείλουν μια συγγνώμη. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Η ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΝ ΜΑΪΟ ΤΟΥ 1919. ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

• Μετά το τέλος του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73• Η γενοκτονία κατά του μικρασιατικού ελληνισμού. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 • H ελληνική επιθυμία για ενσωμάτωση της Σμύρνης. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75• Οι νέες προκλήσεις και το ζήτημα του Πόντου. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 •… και τελικά: «Μικρά πλην έντιμος Ελλάς». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80• Ο Επίλογος. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83• Κεμαλικοί εναντίον όλων. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84• Ο θρήνος για τη σφαγή του Φούλατζικ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85• Μαρτυρία Κωνσταντίνου Φαλτάιτς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Ο ΙΕΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (JIHAD) ΤΟΥ GAZI ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΚΕΜΑΛ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 • Ας επιστρέψουμε στην Ανατολή. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 • Η κεμαλική τζιχάντ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 • Η καταστροφή της Γκιαούρ Ιζμίρ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 • Οι ευθύνες για τη σφαγή. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 • Μια ερμηνεία. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 • Stefan Ihring: Οδηγώντας τον Αδόλφο Χίτλερ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95• Ψυρρούκης και Στίνας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96• Μετά τη νίκη. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

SMYRNA DELENDA EST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 • Εθνοκάθαρση. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100• Ιστορικός εξοβελισμός. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101• «Izmir’i nicin yakiyorduk?» (Γιατί κάψαμε την Σμύρνη). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101• Η Αθήνα διασκεδάζει. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Page 6: οδυνηρός MIKΡΑ ΑΣΙΑ (1908-1923) ASIA eso.pdf · 2015-11-04 · ΒΛΑΣΗΣ ΑΓΤΖΙΔΗΣ mikΡΑ ΑΣΙΑ Ένας οδυνηρός μετασχηματισμός

SMYRNA ABLAZE· STORIES OF MASSACRE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105• Το άρθρο στην Sydney Morning Herald. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105• Η πολιτική του Νουρεντίν. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106• Μια απρόσμενη ήττα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107• Η Μικρασιατική Άμυνα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108• Εγκατάλειψη του πληθυσμού. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

ΚΑΙ ΠΑΛΙ Η ΦΩΚΑΙΑ: ΜΙΑ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ’22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111• Η ιστορία της Αγγελικής Ματθαίου. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

ΜΠΑΛΙΑ: Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΩΝ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 • Οι άγνωστες παράμετροι. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118• Κοινωνική διαστρωμάτωση. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

ΠΩΣ ΣΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΙΩΝΙΑΣ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 • Το παρασκήνιο της αναχώρησης. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126• Η μαρτυρία του Ρότζερ Τζέννινγκς. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128• Έρνεστ Χεμινγουέι: «Στην προκυμαία της Σμύρνης». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Η ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 • Ανοχύρωτη χερσόνησος. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134• Μια μαρτυρία. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 • Ένα «δύσκολο» θέμα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137• Ύβρις χωρίς κάθαρση. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΣΤΩΝ. ΟΤΑΝ ΟΙ ΚΕΜΑΛΙΣΤΕΣ ΘΗΣΑΥΡΙΖΑΝ ΑΠΟ ΛΕΙΨΑΝΑ ΘΥΜΑΤΩΝ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

• «Ανθρώπινο» φορτίο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142• Αποσιώπηση. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142• Ηλία Βενέζη: Η αφήγηση ενός αιχμαλώτου των Τούρκων. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

ΜΕΡΟΣ 3Οι πολιτικές ευθύνες

ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΤΑΞΑ: O ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΓΥΜΝΟΣ!. . . . . . . . . . 146 • Βασικός υπεύθυνος του Διχασμού. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147• Φιλοκεμαλισμός. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

Page 7: οδυνηρός MIKΡΑ ΑΣΙΑ (1908-1923) ASIA eso.pdf · 2015-11-04 · ΒΛΑΣΗΣ ΑΓΤΖΙΔΗΣ mikΡΑ ΑΣΙΑ Ένας οδυνηρός μετασχηματισμός

Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149• Τα πρώτα λάθη. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150• Το ζήτημα του Πόντου. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150• Η αποστασιοποίηση του Βενιζέλου. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151• «Απληροφόρητος στο ζήτημα του Πόντου». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152• Οι ελληνοαρμενικές διαφωνίες και η νέα βασιλική κυβέρνηση. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154• Οι εκλογές του ’20 και η άποψη Βενιζέλου. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156• Η Ανατολική Θράκη. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157• Η Λωζάννη. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΕΚΕ-ΚΚΕ ΣΤΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 • Η ταξική δομή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162• Ενδοελληνικές αντιθέσεις. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165• Τουρκικός εθνικισμός και γερμανικός ιμπεριαλισμός. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167• Οι Μικρασιάτες σοσιαλιστές. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171• Ο πόλεμος, ο ιμπεριαλισμός και οι λαοί. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172• Η σοβιετική στάση. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175• Η επιρροή στο ελλαδικό κομμουνιστικό κίνημα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178• Οι συνέπειες. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΕΞ: ΚΑΘΑΡΣΗ ΣΕ ΤΡΑΓΩΔΙΑ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 • «Μικρά πλην Έντιμος» εναντίον Εθνικής Ολοκλήρωσης. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187• Η ανατροπή των δεδομένων. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188• Η ήττα και η Δίκη των ενόχων. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

ΜΕΡΟΣ 4Το Προσφυγικό Ζήτημα και η διαχείριση της ιστορικής μνήμης

ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΩΖΑΝΝΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ . . . . . . . . . . . . . 194• Η εμφάνιση της ιδέας της Ανταλλαγής. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194• Το πρωτόκολλο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 • Οι εναπομείναντες. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 • Η «τελευταία πράξη». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197• Τα νησιά Ίμβρος και Τένεδος. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

Η ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 • Οι πρώτοι Μακρονησιώτες. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

Page 8: οδυνηρός MIKΡΑ ΑΣΙΑ (1908-1923) ASIA eso.pdf · 2015-11-04 · ΒΛΑΣΗΣ ΑΓΤΖΙΔΗΣ mikΡΑ ΑΣΙΑ Ένας οδυνηρός μετασχηματισμός

• Το δράμα των γυναικών. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200• Μαρτυρίες. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 • Από το Καρς στο Μακρονήσι. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206• Μετακίνηση πληθυσμού. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206• Ο ρόλος των Ιταλών. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207• Μουσολίνι και δολοφονίες. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208• Ο βομβαρδισμός. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΕΡΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210• Μαρτυρίες και αφηγήσεις από την Πιερία. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΟ ΚΙΛΚΙΣ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 • Μελετώντας τα κύματα των ξεριζωμένων. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215• Από τα Βαλκάνια. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216• Από Μικρά Ασία και Ανατολική Θράκη. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216• Από τη Ρωσία. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217• Η σημασία του έρευνας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 • Διαρκής επικοινωνία. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220• Η τελική προσφυγιά. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221• Οι πρόσφυγες άλλαξαν την όψη της Μυτιλήνης. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225• Η βρετανική στάση. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 • Η μελέτη του φαινομένου. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 • Τα δημοσιεύματα της εποχής. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 • Δημιουργία νέας κοινωνίας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233• Αγροτική παραγωγή. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233• Βιοτεχνία και βιομηχανία. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234• Κοινωνικός διαχωρισμός. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

Η ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 • Συναντήσεις και συγκρούσεις. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236• Η περίπτωση του Μεταλλικού (Κιλκίς). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 • Οι προηγούμενες μελέτες. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

Page 9: οδυνηρός MIKΡΑ ΑΣΙΑ (1908-1923) ASIA eso.pdf · 2015-11-04 · ΒΛΑΣΗΣ ΑΓΤΖΙΔΗΣ mikΡΑ ΑΣΙΑ Ένας οδυνηρός μετασχηματισμός

Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 • Αγνοώντας τον λαό. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244• Ο πολιτισμός των προσφύγων του ’22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246• Η περίπτωση του Πόντου. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 • Η ελληνοτουρκική Συμφωνία της Άγκυρας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249• Η διαχείριση της Ανταλλάξιμης Περιουσίας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250• Τι μέλλει γενέσθαι. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255• Μνημεία και κρίση ταυτότητας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255• Πολιτιστικός εκτουρκισμός. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

ΜΕΡΟΣ 5Ιδεολογικές συγκρούσεις για την ιστορική μνήμη

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260

• Το «κενό». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261• Καταρχάς: Τι έγινε στην Ανατολή;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263• Διαιώνιση και μετασχηματισμός του Τραύματος. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265• Οι πρόσφυγες στην Μεταπολίτευση!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267• Χρήσεις και καταχρήσεις της Γενοκτονίας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270• Παραναγνώσεις, παραδηλώσεις, προσβολές και αδιέξοδα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275• «Η νεοελληνική αμηχανία και η γεφύρωση του χάσματος». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280• Το πραγματικό ζήτημα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

ΝΕΟ ΑΤΟΠΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285• Γενοκτονία και Μικρά Ασία. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286• Η Μεγάλη Σιωπή και η κοινωνία των πολιτών. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288• Κρατικός αναθεωρητισμός. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 • Η νεοελληνική περίπτωση!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

ΓΙΑΣΑΣΙΝ (ΖΗΤΩ Ο) ΓΟΥΝΑΡΗΣ. ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

• Αναθεώρηση της ιστορίας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294• Η κριτική Σαλκιτζόγλου στην απόφαση του Αρείου Πάγου. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295

Page 10: οδυνηρός MIKΡΑ ΑΣΙΑ (1908-1923) ASIA eso.pdf · 2015-11-04 · ΒΛΑΣΗΣ ΑΓΤΖΙΔΗΣ mikΡΑ ΑΣΙΑ Ένας οδυνηρός μετασχηματισμός

Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ «ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ». ΣΤΟΧΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΝ «ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303

• Η πρόκληση του ’22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303• Η σύνθεση των ιστορικών εμπειριών και η νέα αναθεώρηση. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304• Ρατσισμός κατά των προσφύγων του ’22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305• Εν κατακλείδι. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306

ΟΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΜΙΑ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307

• Συνωμότες και αντισυνωμότες. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308• Ο καθοδηγητής. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309• Όμως, υπάρχει και τρίτη κατηγορία. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311• Επιλεγόμενα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311

ΠΟΙΟΣ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΜΝΗΜΗ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313• Ιστορικοί (εσ.) και Ιστορικοί (εξ.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314

ΕΠΙΛΟΓΟΣ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317

Page 11: οδυνηρός MIKΡΑ ΑΣΙΑ (1908-1923) ASIA eso.pdf · 2015-11-04 · ΒΛΑΣΗΣ ΑΓΤΖΙΔΗΣ mikΡΑ ΑΣΙΑ Ένας οδυνηρός μετασχηματισμός

13

EΙΣΑΓΩΓΗ

Tα γεγονότα που συνέβησαν κατά τη διαδικασία μετασχηματισμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας την περίοδο 1908-1923 προκαλούσαν πάντα μια αμφιθυμία. Η υποβάθμιση της σημασίας τους, η απόκρυψη του αριθ-μού των θυμάτων, η απενοχοποίηση του τουρκικού εθνικισμού, ακόμη και η αιτιολόγηση της γενοκτονίας των μη μουσουλμανικών πληθυσμών, υπήρξαν κοινός τόπος στη μετά το ’22 Ελλάδα. Η νεοελληνική ιδεολογία, όπως διαμορφώθηκε από το κυρίαρχο σύστημα εξουσίας –και την Αριστε-ρά– δεν συμπεριέλαβε την ιστορική εμπειρία του ελληνισμού της Ανατο-λής. Η συνειδητή άρνηση της ιστορίας και η επιλεγμένη σιωπή καθόρισαν και τις προτεραιότητες της ιστορικής επιστήμης, ακόμη και της τέχνης. Ελάχιστοι υπήρξαν οι ιστορικοί που επέλεξαν να μελετήσουν τα γεγονότα και ακόμη λιγότεροι οι εικαστικοί και οι σκηνοθέτες. Απόπειρες έγιναν μόνο από τους ίδιους τους πρόσφυγες και τις οργανώσεις τους, καθώς και από ευαίσθητους ιδιώτες όπως το ζεύγος Μερλιέ. Ο ελληνισμός της Ανα-τολής και η καταστροφή του δεν αποτέλεσαν μέρος των νεοελληνικών επιστημονικών προτεραιοτήτων. Το «σόκ του ’22» οδήγησε σε μια ιδεολο-γική περιχαράκωση γύρω από τα στενά όρια των συμφερόντων του κρά-τους με απόλυτο τρόπο. Έτσι, εκτός από τα γεγονότα στην Ανατολή και άλλα φαινόμενα που σχετίζονταν με τον εξωελλαδικό ελληνισμό, όπως η Διασπορά, οι Έλληνες στη Σοβιετική Ένωση κ.ά. τέθηκαν στο περιθώριο του νεοελληνικού ενδιαφέροντος.

Όμως το Τραύμα του ’22 ενυπήρχε και εκφραζόταν με ποικίλους τρό-πους. Είχε διατηρηθεί για δεκαετίες ως υπόγειο τραύμα στις προσφυγι-κές κοινότητες, οι οποίες ζούσαν ιδεολογικά αποκλεισμένες, όσον αφο-ρά τις πολιτικές ερμηνείες της ιστορικής τους εμπειρίας. Τόσο εξαιτίας

Page 12: οδυνηρός MIKΡΑ ΑΣΙΑ (1908-1923) ASIA eso.pdf · 2015-11-04 · ΒΛΑΣΗΣ ΑΓΤΖΙΔΗΣ mikΡΑ ΑΣΙΑ Ένας οδυνηρός μετασχηματισμός

14

ΒΛΑΣΗΣ ΑΓΤΖΙΔΗΣ

των κρατικών επιλογών της «μητέρας πατρίδας» όσο και της ελλαδικής της αντιπολίτευσης. Ο μετασχηματισμός του από ψυχολογικό τραύμα σε πολιτισμικό για κάποιες ομάδες διανοουμένων, η συνειδητοποίηση του γεγονότος της Καταστροφής και η διαμόρφωση μιας συγκεκριμένης εξω-συστημικής ερμηνείας είχε ήδη συμβεί από τα χρόνια του Μεσοπολέμου. Τότε, σημαντικοί λογοτέχνες και ερευνητές, προσφυγικής καταγωγής, εί-χαν περιγράψει και αποτυπώσει με εξαιρετική ενάργεια και λεπτομέρεια τους μηχανισμούς μετάβασης από την πολυεθνική Αυτοκρατορία στη νέα εποχή του έθνους-κράτους και τις δραματικές επιπτώσεις τους στις ελλη-νικές κοινότητες της Ανατολής.

Επτά ολόκληρες δεκαετίες μετά το ’22, τα γεγονότα που συνέβησαν στην καταρρέουσα Οθωμανική Αυτοκρατορία, στην Ανατολική Θράκη, στον Πόντο, στην Ιωνία, στη Βιθυνία –δηλαδή η Μικρασιατική Τραγω-δία– προκαλούσαν τα αρνητικά αντανακλαστικά τόσο των κρατικών λει-τουργών όσο και των πολιτικών ιθυνόντων και καθοδηγητών. Ο φιλοκε-μαλισμός υπήρξε το κοινό συναίσθημα που μοιράζονταν οι άνθρωποι της συμπολίτευσης και της εκάστοτε αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένης και της πλέον ακραίας εκδοχής της. Η ελληνοτουρκική προσέγγιση και ο αμοιβαίος σεβασμός γίνονταν βασικοί όροι της νέας εξωτερικής πολιτι-κής. Κατά συνέπεια, η πρόσφατη ιστορία, που σχετιζόταν με τη Μικρα-σιατική Καταστροφή και τη γενοκτονία των ελληνικών και των άλλων χριστιανικών πληθυσμών, μεταβαλλόταν σε μια άμεση απειλή για τη νέα τάξη πραγμάτων. Η ιδεολογική πολιτική που θα έπρεπε να ασκήσει το κράτος δεν μπορούσε παρά να είναι συμβατή με τις όποιες επιλογές του. Η αναγκαιότητα αυτή ερμηνεύει τις δυσερμήνευτες σήμερα για νεότε-ρους ερευνητές συμπεριφορές. Μεταξύ αυτών και το γεγονός ότι απο τα σχολικά βιβλία απουσίαζε για δεκαετίες οποιαδήποτε αναφορά στα τρα-γικά γεγονότα, ενώ αντιθέτως υπήρχαν κολακευτικές επισημάνσεις για το τουρκικό εθνικιστικό κίνημα και την πολιτική του.

Η πολιτική του ελληνικού κράτους αποσκοπούσε οριστικά στην πλή-ρη ιδεολογική αφομοίωση των προσφύγων του ’22 και στην απεμπόλη-ση των ιδιαίτερων ιστορικών εμπειριών τους. Η στάση αυτή επιβλήθηκε και στον χώρο της νεοελληνικής ιδεολογίας αλλά και της επίσημης και ανεπίσημης ιστοριογραφίας. Η ιστορία των προσφύγων, όσον αφορά τις

Page 13: οδυνηρός MIKΡΑ ΑΣΙΑ (1908-1923) ASIA eso.pdf · 2015-11-04 · ΒΛΑΣΗΣ ΑΓΤΖΙΔΗΣ mikΡΑ ΑΣΙΑ Ένας οδυνηρός μετασχηματισμός

Η Ειρήνη Χατζηχριστοδούλου με τους γονείς της στο Μουραντιέ Μαγνησίας, περιφέρειας Σμύρνης, κατά την περίοδο της ελευθερίας.

Η οικογένεια Πολυχρονιάδη από το Βαϊνδίρι, πρόσφυγες στον Πειραιά, σε ομαδική φωτογραφία για την πρώτη οικογενειακή ταυτότητα.

Κάπου στην πυρπολημένη Σμύρνη. Σύμφωνα με τον Falih Rifki Atay, η απόφαση της καταστροφής πάρθηκε από την κεμαλική ηγεσία γιατί θεωρήθηκε ότι αυτός ήταν ο μόνος τρόπος εκδίωξης των Ελλήνων από την Ιωνία.

Page 14: οδυνηρός MIKΡΑ ΑΣΙΑ (1908-1923) ASIA eso.pdf · 2015-11-04 · ΒΛΑΣΗΣ ΑΓΤΖΙΔΗΣ mikΡΑ ΑΣΙΑ Ένας οδυνηρός μετασχηματισμός

16

ΒΛΑΣΗΣ ΑΓΤΖΙΔΗΣ

πολιτικές ερμηνείες, θα είναι μια απαγορευμένη ιστορία μέχρι και τη δε-καετία του ’80. Την ίδια μοίρα θα έχουν και οι πολυάνθρωπες ελληνικές κοινότητες του Εύξεινου Πόντου, που διασώθηκαν στα σοβιετικά παρά-λια μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή. Ακόμη και σε ιστοριογραφικό επίπεδο, θα αποτελούν μια από τις λιγότερο μελετημένες ομάδες μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’80.

Στην ουσία, δεν επιτράπηκε στους πρόσφυγες να επαναδιαπραγματευ-τούν τη συλλογική ιστορική αφήγηση στο κοινό έθνος-κράτος, ώστε να συμμετάσχουν και αυτοί στο εθνικό αφήγημα. Αυτή η άρνηση είχε ορι-σμένα ανελαστικά χαρακτηριστικά και πήρε ιδιαίτερα έντονες μορφές, οι οποίες δεν συνάδουν με τον έως τότε παραδοσιακό τρόπο διαμόρφωσης της συλλογικής εικόνας.

Η άρνηση και η απόρριψη της προσφυγικής ιστορικής εμπειρίας θα ενσωματωθεί στο ελλαδικό συλλογικό υποσυνείδητο και θα επιστρέψει επιθετικά στο προσκήνιο μετά τη δεκαετία του ’80. Τότε οι προσφυγικές οργανώσεις θα βασιστούν στις σύγχρονες δικονομικές κατακτήσεις και στην ευαισθησία για τα δικαιώματα των λαών και θα διατυπώσουν έναν πολιτικό διεκδικητικό λόγο –για πρώτη φορά μετά το ’22– διεκδικώντας την ένταξη των ιστορικών γεγονότων και της δικής τους εμπειρίας στο εθνικό αφήγημα

Σημαντικό βήμα για την ενσωμάτωση των μικρασιατικών γεγονότων στην εθνική μνήμη έγινε το 1992 από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος με την αγιοποίηση του μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσοστόμου, με βασικό κριτήριο τη δολοφονία του από τους κεμαλικούς.

Η συνέχεια δόθηκε το 1993 με μια επίσημη ανακοίνωση του τότε υφυπουργού Εξωτερικών για τη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας στον Πόντο. Ακολούθως, η Βουλή αναγνώρισε ομοφώνως τη γενοκτονία των Ελλήνων στον μικρασιατικό χώρο και θέσπισε δύο επίσημες εθνι-κές επετείους. Με την απόφαση του 1994 αναγνωρίστηκε η γενοκτονία στον μικρασιατικό Πόντο και ορίστηκε ως ημέρα μνήμης η 19η Μαΐου –ημέρα κατά την οποία, το 1919, ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα για να αρχίσει την εκστρατεία του κατά του ελληνικού στρα-τού, που είχε ήδη αποβιβαστεί στη Σμύρνη. Το 1998 η Βουλή αναγνώρισε τη γενοκτονία στο σύνολο του μικρασιατικού εδάφους. Όρισε ως ημέρα

Page 15: οδυνηρός MIKΡΑ ΑΣΙΑ (1908-1923) ASIA eso.pdf · 2015-11-04 · ΒΛΑΣΗΣ ΑΓΤΖΙΔΗΣ mikΡΑ ΑΣΙΑ Ένας οδυνηρός μετασχηματισμός

17

ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ

εθνικής μνήμης τη 14η Σεπτεμβρίου –ημέρα κατά την οποία τα κεμαλικά στρατεύματα πυρπόλησαν τη Σμύρνη, το 1922.

Η διαδικασία αυτή συμβόλιζε τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των προσφυγικών πληθυσμών και του κράτους, και υπήρξε απόρροια των δυ-νατοτήτων που πρόσφερε η εποχή της κοινωνίας των πολιτών. Η γεφύρω-ση αυτή, όμως, δεν οδήγησε σε μια βαθύτερη προσπάθεια αυτογνωσίας και διαμόρφωσης ενός ερμηνευτικού σχήματος που θα ενσωματωνόταν στο εθνικό αφήγημα και θα αναπαραγόταν μέσα από τις εκπαιδευτικές διαδικασίες. Και αυτή η διαπίστωση αφορά τόσο τις κυρίαρχες δυνάμεις του πολιτικού συστήματος όσο και τους φορείς της επίσημης ιστοριογρα-φίας. Ζητήματα όπως η πολιτική του τουρκικού εθνικισμού στην Ανατο-λή και οι γενοκτονίες των χριστιανικών λαών, καθώς και οι σταλινικές διώξεις, δεν θα απασχολήσουν ούτε κατ’ ελάχιστον τους κυρίαρχους ελ-λαδικούς ιστοριογραφικούς προσανατολισμούς. Η αναγνώριση του γεγο-νότος ότι διαπράχθηκε γενοκτονία κατά των ελληνικών πληθυσμών στην Ανατολή από τον καθ’ ύλην αρμόδιο διεθνή ακαδημαϊκό οργανισμό, την International Association of Genocide Scholars (IAGS), ή η παραδοχή του ιστορικού αυτού γεγονότος από σημαντικούς Τούρκους ιστορικούς, ελά-χιστα άλλαξε τα παραδοσιακά αρνητικά στερεότυπα της ιστοριογραφίας μας.

Γι’ αυτό είναι σημαντικό να κατατίθενται στον δημόσιο χώρο μελέτες που αποσκοπούν να διασαφηνίσουν ακόμη περισσότερο σκοτεινές πλευ-ρές εκείνου του απωθημένου παρελθόντος.

Δομή και θεματολογία

Στο βιβλίο αυτό συντίθενται, σε συγκεκριμένη δομή και θεματολογία, άρ-θρα και κείμενά μου που είχαν δημοσιευτεί στον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο. Τα κείμενα που έχουν επιλεγεί για να φιλοξενηθούν στον παρόντα τόμο, παρότι εντάσσονται στις επιμέρους θεματικές ενότητες, εντούτοις διατηρούν την αυτοτέλειά τους, διευκολύνοντας έτσι τον αναγνώστη.

Στο 1ο Μέρος παρουσιάζεται το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο εντός του οποίου έγινε ο μετασχηματισμός και κορυφώθηκε με τη Μικρασιατι-

Page 16: οδυνηρός MIKΡΑ ΑΣΙΑ (1908-1923) ASIA eso.pdf · 2015-11-04 · ΒΛΑΣΗΣ ΑΓΤΖΙΔΗΣ mikΡΑ ΑΣΙΑ Ένας οδυνηρός μετασχηματισμός

18

ΒΛΑΣΗΣ ΑΓΤΖΙΔΗΣ

κή Καταστροφή. Αναζητούνται οι κοινωνικές αιτίες και αντιθέσεις εντός της οθωμανικής κοινωνίας, οι οποίες επιλύθηκαν με έναν ιδιαιτέρως αι-ματηρό τρόπο, καθώς και οι αντιθέσεις εντός του ελληνικού κόσμου, οι οποίες οδήγησαν στη διαμόρφωση ανορθολογικών πολιτικών και εντέλει στην υπονόμευση των δικαιωμάτων των μη μουσουλμανικών λαών της Ανατολής.

Στο 2ο Μέρος παρουσιάζονται τα ιστορικά γεγονότα που εκκινούν με τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, την εκστρατεία της Καλλίπολης και την ελλαδική στάση. Παρουσιάζονται επίσης κάποιες χαρακτηριστικές περι-πτώσεις από τις γενοκτονίες τις οποίες άρχισε να πραγματοποιεί συστη-ματικά ο τουρκικός εθνικισμός, καθώς και η Μικρασιατική Εκστρατεία και Καταστροφή.

Το 3ο Μέρος αναφέρεται στις ευθύνες όλων των πολιτικών δυνάμεων εκείνης της εποχής, που ενεπλάκησαν στη διαχείριση της μικρασιατικής πρόκλησης από θέση είτε εξουσίας είτε αντιπολίτευσης.

Το 4ο Μέρος ασχολείται με το Προσφυγικό Ζήτημα, όσον αφορά τη διεθνή νομική του υπόσταση με τη Συνθήκη της Λωζάννης, αλλά και τις επιμέρους επιρροές στη διαμόρφωση της μεταπολεμικής κοινωνικής πραγματικότητας.

Και τέλος, στο 5ο Μέρος παρουσιάζονται οι σύγχρονες ιδεολογικές συγκρούσεις για την ιστορική μνήμη, οι προσπάθειες αναθεώρησης της ιστορίας όπως αποτυπώθηκαν τόσο με την ακύρωση της Δίκης των Εξ, όσο και με το φαινόμενο της άρνησης της Γενοκτονίας

Η συγγραφή των κειμένων που συγκροτούν την ύλη του τόμου αυτού έχει και κάποιους άλλους αφανείς συντελεστές, οι οποίοι δημιούργησαν το κατάλληλο περιβάλλον. Σε όλους αυτούς οφείλω ευχαριστίες. Σε αυ-τούς συμπεριλαμβάνονται οι φίλοι από την Ελευθεροτυπία, που μου εμπι-στεύτηκαν τις «Σελίδες Ιστορίας» της εφημερίδας, όπως οι Γιώργος Κιού-σης, Βαγγέλης Δεληπέτρος, Βαγγέλης Παναγόπουλος, Χρήστος Ζέρβας, Γιώργος Παπαδόπουλος-Τετράδης κ.ά., ο Χρήστος Κεφαλής, υπεύθυνος του περιοδικού Μαρξιστική Σκέψη, ο ιστορικός Ευάνθης Χατζηβασιλείου, νυν υπεύθυνος των σελίδων ιστορίας της Καθημερινής, όπως και ο Πολυ-δεύκης Παπαδόπουλος. Ευχαριστίες οφείλω σε όσους συνεργάστηκαν σε αντίστοιχα αφιερώματα στην «Ε», όπως στον φιλόλογο Αντώνη Κάλφα,

Page 17: οδυνηρός MIKΡΑ ΑΣΙΑ (1908-1923) ASIA eso.pdf · 2015-11-04 · ΒΛΑΣΗΣ ΑΓΤΖΙΔΗΣ mikΡΑ ΑΣΙΑ Ένας οδυνηρός μετασχηματισμός

19

ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ

στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μάνου και Αναστασίας Φαλτά-ιτς καθώς και στην Άννα Φαλτάιτς, που μου εμπιστεύτηκε τις σημειώσεις του παππού της, στη Βασιλική Λάζου και στην Αφροδίτη Αθανασοπού-λου, ιστορικούς, στη φιλόλογο Ευαγγελία Βαλάτα-Τσιάμα, στους καλούς μελετητές του μικρασιατικού ελληνισμού Φαίδωνα Παπαθεοδώρου και Τάκη Σαλκιτζόγλου, στον Δημήτρη Μαυρίδη, μελετητή της ιστορίας του ελληνισμού της Ανατολικής Θράκης, στον Ευριπίδη Μπίλη, που διέσωσε και μας ενεχείρισε τη συγκλονιστική μαρτυρία της Αγγελικής Ματθαί-ου, στον υποναύαρχο Ιωάννη Ι. Θεοφανίδη, που μου περιέγραψε το πώς έγινε η συμφωνία σωτηρίας των Ελλήνων της Ιωνίας με τη μεσολάβηση του Έιζα Τζέννινγκς (Asa Jennings) κ.ά. Δεν μπορώ να παραλείψω να ευχαριστήσω τον Λάμπρο Μπαλτσιώτη, που άθελά του με προκάλεσε να συντάξω μια πιο ολοκληρωμένη αντίκρουση του φαινομένου της άρνησης της γενοκτονίας. Επίσης, ευχαριστίες οφείλω στη σύντροφό μου Έλενα Γεμελιάρη, που μου επέτρεψε να «σπαταλώ» τον πολύτιμο χρόνο στις δικές μου ιστορικές και ιδεολογικές αναζητήσεις. Και τέλος, ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στον Άρη Αλεξόπουλο, που χωρίς τη συμπαράστασή του θα είχαν μείνει στην αφάνεια πολλά από τα θέματα που μελέτησα και συμπεριλαμβάνονται στον τόμο αυτόν, καθώς και στον εκδότη Γιάννη Παπαδόπουλο που αποφάσισε την έκδοση του βιβλίου.

ΒΛΑΣΗΣ ΑΓΤΖΙΔΗΣ

Page 18: οδυνηρός MIKΡΑ ΑΣΙΑ (1908-1923) ASIA eso.pdf · 2015-11-04 · ΒΛΑΣΗΣ ΑΓΤΖΙΔΗΣ mikΡΑ ΑΣΙΑ Ένας οδυνηρός μετασχηματισμός

MEΡΟΣ 1Από την Αυτοκρατορία στο έθνος-κράτος

(1908-1923)

Page 19: οδυνηρός MIKΡΑ ΑΣΙΑ (1908-1923) ASIA eso.pdf · 2015-11-04 · ΒΛΑΣΗΣ ΑΓΤΖΙΔΗΣ mikΡΑ ΑΣΙΑ Ένας οδυνηρός μετασχηματισμός

22

ΒΛΑΣΗΣ ΑΓΤΖΙΔΗΣ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΝΕΑ ΜΑΤΙΑ1*

Τη σημαντικότερη στιγμή στην ιστορία του σύγχρονου ελληνισμού απο-τελεί το 1922. Ένα ορόσημο, που σφραγίζει το τέλος μιας μεγάλης ιστο-ρικής περιόδου η οποία άρχισε με την εμφάνιση του Νεοελληνικού Δια-φωτισμού και ταυτίστηκε με τη μεταφορά των νεωτερικών σχημάτων και μοντέλων στην Εγγύς Ανατολή, διαμορφώνοντας την τελική μορφή αυτής της περιοχής.

Αφορμή γι’ αυτή την ανάλυση υπήρξαν τα κείμενα των μη κεμαλιστών Τούρκων ιστορικών1, τα οποία προσφέρουν ένα νέο ερμηνευτικό πλαίσιο για εκείνη την εποχή. Πλαίσιο που είναι απολύτως συμβατό με τις βασικές θεωρήσεις της προσφυγικής ιστοριογραφίας. Μέσα από τα κείμενα αυτά προβάλλει το οργανωμένο σχέδιο του νεοτουρκικού εθνικισμού. Ενός εθνικισμού που γεννήθηκε στους κόλπους του οθωμανικού στρατεύματος, επηρεάστηκε βαθύτατα από τον γερμανικό μιλιταρισμό και προσπάθησε να δημιουργήσει μηχανισμούς ελέγχου της σύνθεσης των πληθυσμών που ζούσαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία την περίοδο 1913-1918.

Τα κείμενα αυτά αποκαλύπτουν τις κρυμμένες παραμέτρους της δύ-σκολης εξίσωσης και επιτρέπουν την κατανόηση εκείνης της κρίσιμης περιόδου. Αποδεικνύουν ότι οι Νεότουρκοι είχαν εμπνευστεί μια ιδεο-λογία περιθωριοποίησης και αποκλεισμού των στοχοποιημένων ομάδων του οθωμανικού πληθυσμού και είχαν εκπονήσει με λεπτομέρειες, από το 1913, ένα οργανωμένο σχέδιο, με βάση το οποίο πραγματοποιήθηκαν οι εθνικές εκκαθαρίσεις, κατά των Ελλήνων στην αρχή και των Αρμενί-ων στη συνέχεια. Εκκαθαρίσεις που κατά περιοχές έλαβαν διαφορετική μορφή και ολοκληρώθηκαν με τη Μικρασιατική Καταστροφή. Μέσα από τη μελέτη των πηγών, οθωμανικών και άλλων, αναδεικνύεται αυτό που απεκρύβη συστηματικά από την ελλαδική ιστοριογραφία. Δηλαδή το ότι η επιχείρηση εθνικής ομογενοποίησης της Μικράς Ασίας, με τη βία, τα πο-

1* Το κείμενο αυτό δημοσιεύτηκε στο: «Από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στο έθνος-κράτος (1908-1923). Γενοκτονία στην Ανατολή», επιμ. Βλ. Αγτζίδης, Ε-Ιστο-ρικά, Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 19 Μαΐου 2013

Page 20: οδυνηρός MIKΡΑ ΑΣΙΑ (1908-1923) ASIA eso.pdf · 2015-11-04 · ΒΛΑΣΗΣ ΑΓΤΖΙΔΗΣ mikΡΑ ΑΣΙΑ Ένας οδυνηρός μετασχηματισμός

23

ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ

γκρόμ και τις μετακινήσεις πληθυσμών, απηχούσε εσωτερικές λειτουργί-ες της οθωμανικής κοινωνίας, είχε λάβει ασύλληπτες διαστάσεις και έγινε βάσει επίσημων κωδικοποιημένων οδηγιών που έστελνε η νεοτουρκική διοίκηση.

Το κεμαλικό ερμηνευτικό μοντέλο

Με την πλήρη επικράτηση του τουρκικού εθνικισμού το 1922, η πολι-τική αυτή των Νεότουρκων θα εξαγνιστεί, θα αποτελέσει τη βάση της νεοδημιουργημένης τουρκικής δημοκρατίας και θα τύχει ιδεολογικής επε-ξεργασίας από τους Τούρκους εθνικιστές κεμαλικούς ιστορικούς. Άξονες της κεμαλικής «κατασκευαστικής» ιστοριογραφίας είναι η διαχρονική ανάδειξη του τουρκικού εθνικού παράγοντα εις βάρος της οθωμανικής οικουμενικότητας και η εξάλειψη των ιστορικών ερεισμάτων, στη Μικρά Ασία και στην Ανατολία, των κληρονομικών εχθρών: των Ελλήνων και των Αρμενίων. Βασικός στόχος ήταν να αποδειχθεί ότι αφενός, από τους προϊστορικούς χρόνους, η Ανατολία κατοικούνταν από τουρκικά φύλα και αφετέρου ότι οι περιοχές αυτές, την εποχή του ελληνοτουρκικού πολέμου (1919-1922), συγκροτούσαν την αδιαφιλονίκητη τουρκική πατρίδα, που επιβουλεύτηκαν οι «ξένοι ιμπεριαλιστές».

Φυσικά το ζήτημα του ιστορικού μεταίχμιου, με το πέρασμα από την εποχή της πολυεθνικής θρησκευτικής Αυτοκρατορίας στην εποχή των εθνών-κρατών, όπως και η παρουσία μεγάλων αριθμών Ελλήνων, Αρμε-νίων, Ασσυροχαλδαίων κ.ά., ουδόλως θεωρείται ως ζήτημα άξιο λόγου. Ο Ετιέν Κοπό (Etienne Copaux), εθνολόγος στο CNRS, αναφέρει ότι: «…οι κεμαλικοί ιστορικοί σφυρηλατούν ένα ‘νέο παρελθόν’. Απαντώντας έτσι στην αδήριτη γι’ αυτούς ανάγκη να συστήσουν ένα ένδοξο τουρκικό –και όχι πια οθωμανικό– παρελθόν».

Μελετώντας τον τρόπο πρόσληψης των συγκεκριμένων γεγονότων, παρατηρούμε ότι παρόμοια ζητήματα ενυπάρχουν και στην ελληνική ιστοριογραφία.2 Το πρόβλημα αποκαλύπτεται με μεγαλύτερη σαφήνεια όταν ουδέτεροι ξένοι μελετητές περιγράφουν τα ίδια γεγονότα. Ο Βρετα-νός Τζάιλς Μίλτον (Giles Milton), του οποίου το βιβλίο με τίτλο Χαμένος

Page 21: οδυνηρός MIKΡΑ ΑΣΙΑ (1908-1923) ASIA eso.pdf · 2015-11-04 · ΒΛΑΣΗΣ ΑΓΤΖΙΔΗΣ mikΡΑ ΑΣΙΑ Ένας οδυνηρός μετασχηματισμός

24

ΒΛΑΣΗΣ ΑΓΤΖΙΔΗΣ

παράδεισος: Σμύρνη 1922, Η καταστροφή της μητρόπολης του μικρασια-τικού Ελληνισμού εκδόθηκε πρόσφατα και στην Ελλάδα, αναφέρεται με τελείως διαφορετικό τρόπο στη Σμύρνη. Καταρχάς θεωρεί αυτονόητο ότι ήταν μια κοσμοπολίτικη «ελληνική πόλη». Θεωρεί ότι η καταστροφή της «είναι από τις στιγμές που άλλαξαν τον ρουν της Ιστορίας της Ελλάδας, αλλά ήταν εξίσου σημαντική και για τη Δύση». Ξαφνιάζεται επίσης για το γεγονός ότι: «Οι Ευρωπαίοι δεν διδάσκονται στα σχολεία τους την Ιστορία της Μικράς Ασίας» και θεωρεί ότι είναι «άδικο να έχει παραλειφθεί τόσο σημαντικό κεφάλαιο από τη διδασκαλία». Τονίζει επίσης ότι: «Στη Μικρά Ασία είχαμε μια γενοκτονία, εθνική εκκαθάριση, τεράστιες μετακινήσεις πληθυσμού, ανάμειξη πολλών κυβερνήσεων».

Ο τρόπος πρόσληψης του συγκεκριμένου ιστορικού μεταίχμιου από τη νεοελληνική ιστοριογραφία οδηγεί σε μια παράδοξη ελληνική εκδοχή του κεμαλικού ερμηνευτικού σχήματος. Στο σχήμα αυτό δεν υπάρχει ρήξη μεταξύ οθωμανικού και τουρκικού χώρου, αλλά αντιθέτως υπάρχει μια αδιαμφισβήτητη και ενιαία τουρκική εθνική κυριαρχία στη Μικρά Ασία, στην Ανατολική Θράκη και στην Ανατολία, την οποία έρχονται να αμφι-σβητήσουν έξωθεν οι Έλληνες. Δεν υπάρχει γενοκτονία και οργανωμένο σχέδιο κατά των χριστιανικών κοινοτήτων από τους Νεότουρκους, γιατί απλώς η πολιτική των Νεότουρκων συγκροτούσε «νόμιμη αντίδραση». Δεν αντιμετωπίζεται η επόμενη μέρα της οθωμανικής κατάρρευσης ως ευκαιρία επίλυσης του εσωτερικού εθνικού ζητήματος, γιατί απλώς οι χρι-στιανικές κοινότητες δεν αντιμετωπίζονται ως συλλογικά υποκείμενα με πολιτικά δικαιώματα. Ακόμη και η καταστροφή και σφαγή της Σμύρνης αντιμετωπίζεται ως ένα ανεξιχνίαστο γεγονός της ιστορίας και στη χειρό-τερη περίπτωση ως «θεία Δίκη» και κατανοητή «ανταπόδοση».

Page 22: οδυνηρός MIKΡΑ ΑΣΙΑ (1908-1923) ASIA eso.pdf · 2015-11-04 · ΒΛΑΣΗΣ ΑΓΤΖΙΔΗΣ mikΡΑ ΑΣΙΑ Ένας οδυνηρός μετασχηματισμός

25

ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ

Tα γεγονότα που συνέβησαν κατά την περίοδο της κατάρρευσης της Οθω-μανικής Αυτοκρατορίας και της διαδικασίας μετασχηματισμού της (1908-1923) προκαλούσαν πάντα μια αμφιθυμία. Η συνειδητή άρνηση και η επιλεγμένη σιωπή καθόρισαν τις προτεραιότητες της ιστορικής επιστήμης, ακόμα και της τέχνης. Ο ελληνισμός της Ανατολής και η καταστροφή του δεν αποτέλεσαν μέρος των νεοελληνικών επιστημονικών προτεραιοτήτων.

Το βιβλίο αυτό εκφράζει την ανάγκη να παρουσιαστεί η διαδικασία με-τάβασης από την πολυεθνική Οθωμανική Αυτοκρατορία στην εποχή τού έθνους-κράτους και να αποσαφηνιστούν αδιερεύνητα στοιχεία της ιστο-ρίας όπως είναι –μεταξύ άλλων– οι λόγοι που το μιλιταριστικό κίνημα των Νεότουρκων αποφάσισε και πραγματοποίησε τη Γενοκτονία των μη μου-σουλμανικών πληθυσμών, καθώς και οι ευθύνες του ελληνικού πολιτικού συστήματος και των μεγάλων δυνάμεων της εποχής για την ελληνική ήττα.

www.epbooks.gr

Κωδ. μηχ/σης 25.070

ISBN 978-960-569-495-1

ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑΈνας οδυνηρός μετασχηματισμός (1908-1923)

ΒΛΑΣΗΣ ΑΓΤΖΙΔΗΣ