Newsletter (March - April)

of 19 /19
1 Newsletter Μάρτιος & Απρίλιος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ξενώνες Ωραιοκάστρου σελ.2 KYN - Street work - Mobile School σελ.3 Δράσεις στον Καταυλισμό Ρομά σελ.4 Σύμπραξη σελ5 Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης ΦτώχειαςΚοινωφελής Εργασία σελ.6 Πρoγράμματα: CYOU - Compass –Grundtvig σελ.7 Τρέχοντας για τα παιδιά στον δρόμο - Ψυχαγω- γικές δράσεις για τα παιδιά της Άρσις σελ.8 Πρωτοχρονιά στον ξενώνα της Άρσις - Επίσκε- ψη στο Λαογραφικό Μουσείο σελ.9 Φυτεύοντας τον σπόρο της ισότητας - Ημερίδα Άσυλο & Μετανάστευση σελ.10 Ημερίδα DYNAMO –Το κινητό σχολείο πά- ει...σχολείο σελ.11 Ημερίδες: Παιδιά & Διαδίκτυο - Ασυνόδευτοι Α- νήλικοι σελ.12 Δράσεις CYOU - Οι κοινότητες προλαμβάνουν τη νεανική βία σελ13 Ξενάγηση στο Πολεμικό Μουσείο Τριήμερο εκ- δηλώσεων στα εκπαιδευτήρια Βασιλειάδη σελ.14 Xinis Education Festival –Τριήμερο Arts in Prison σελ.15 Εκδήλωση για την υποστήριξη των παιδιών στον δρόμο Πάρτι ενίσχυσης της δράσης σε κοι- νότητες Ρομά σελ.16 Το Ανοιξιάτικο Παζάρι της Άρσις σελ.17 Editorial ΑΡΣΙΣ: 20 ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Το 2012 συμπληρώθηκαν 20 χρόνια από την ίδρυση της ΑΡΣΙΣ. Τα χρόνια αυτά παράχθηκε ένα τεράστιο, σημαντικό και πλούσιο έργο με βασικούς άξονες την υποστήριξη και προστασία των ανηλίκων και των νέων που μειονεκτούν κοινωνικά, την υποβοήθηση των προσώπων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, την ενημέρωση ευαισθητο- ποίηση των πολιτών και την δημιουργία πρότυπων μεθόδων και δράσε- ων. Οι δράσεις, οι υπηρεσίες και τα προγράμματα της ΑΡΣΙΣ υλο- ποιήθηκαν σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βό- λος, Λάρισα, Καρδίτσα, Κοζάνη, Αλεξανδρούπολη, Πάτρα, Ξάνθη) με τη συμμετοχή νέων επιστημόνων, εθελοντών και τη συνεργασία τοπι- κών υπηρεσιών και κοινωνικών φορέων. Σήμερα που η χώρα μας βρίσκεται σε περίοδο σοβαρής οικονο- μικής και κοινωνικής κρίσης, με άμεσες και ιδιαίτερα αρνητικές συνέ- πειες, τόσο για την κοινωνική συνοχή, όσο και για την διασφάλιση βα- σικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την διασφάλιση των δικαιωμάτων του παιδιού, οι ανάγκες για τη συνέχιση και ενίσχυση των υπηρεσιών και δράσεων κοινωνικής πρόνοιας και προστασίας του παιδιού έχουν πολλαπλασιαστεί. Η ΑΡΣΙΣ με την συμπαράσταση και την ενεργή συμμετοχή των συμπολιτών μας και σε συνεργασία με άλλες κοινωνικές υπηρεσίες, δη- μόσιες ή ιδιωτικές, συνεχίζει το έργο με βασικό γνώμονα την αλληλεγ- γύη και παρά τις δυσκολίες που προκύπτουν από τις νέες συνθήκες, χά- ρις στην ουσιαστική ενεργοποίηση των ανθρώπων που συμμετέχουν ενεργά στο έργο της ως εργαζόμενοι, εθελοντές, η φίλοι της Οργάνω- σης. Στο παρόν ενημερωτικό έντυπο παρουσιάζονται συνοπτικά ορι- σμένα στοιχεία της δράσης μας στη Θεσσαλονίκη με σκοπό να αποκτή- σουν οι συμπολίτες μας μια συνολική εικόνα του έργου της ΑΡΣΙΣ αλλά και να απευθύνουμε μια ανοιχτή πρόσκληση υποστήριξης της προσπά- θειάς μας. Η ΑΡΣΙΣ είναι μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται για την πρόληψη της κοινωνικής περιθωριοποίησης και τη διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης των νέων και άλλων ευπαθών κοινωνικά ομά- δων. Ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1992 και λειτουργεί στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Μακρινίτσα Bόλου και Αλεξαν- δρούπολη. Συσπειρώνει και κινητοποιεί εθελοντικό δυναμικό και λειτουργεί με τις αρχές της συλλογικότητας και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Αναπτύσσει πρότυπες μεθόδους και εργαλεία υποστή- ριξης νέων, συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και οργανώνει υ- πηρεσίες, προγράμματα και δράσεις με στόχο τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ίσων ευκαιριών για τους νέους που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό. Επιμέλεια : Λάρα Καρακώτσογλου Δημήτρης Γιομελάκης

Embed Size (px)

description

Διμηνιαίο Ενημερωτικό Τεύχος (Newsletter) των δράσεων - εκδηλώσεων της ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη

Transcript of Newsletter (March - April)

 • 1

  Newsletter & 2013

  .2 KYN - Street work - Mobile School .3 .4 5

  .6 o: CYOU - Compass Grundtvig

  .7 - -

  .8 - -

  .9 -

  & .10 DYNAMO -

  ... .11 : & - -

  .12 CYOU -

  13 -

  .14

  Xinis Education Festival Arts in Prison .15

  - .16

  .17

  Editorial

  : 20

  2012 20 . , , , - -.

  , - (, , -, , , , , , ) , - .

  - , -, , - , .

  , - , - , - , , -.

  - - - .

  -. 1992 , , , B -. . - , -, .

  :

 • 2

  2009 . -. 30 . : ,

  . ,

  . - , . - .

  2007 , () . 20 , - 6 17 , , -, - .

  - - , .

  - -. - ( , , .). .

 • 3

  - , , . street workers

  - - . , - , - (, - ) - , , , .

  - -, - . - panels

  250 -: , (, , )

  mobile school obile School 1996 - . - - street work- . - .

  mobile school 2009 PRAKSIS - . PRAKSIS , , - .

  2000 - . , , (, -, , , , , , -, ).

  (KYN) . - . 5 18 . - . To KYN 1996 2, .

 • 4

  , - . , -, , . , . 44 ( 400 ) 1000 ,

  , , . 250 (1700 )

  . , 98%. , . ,

  , , - . - - .

  , - , .

  , .

  : . , 12

  50 , , , ,

  ( - )

  . , Daniel,

  ( - ).

  .

  : - - - - - , - 2012 Mobile School.

 • 5

  - . , - , -, , , , .. ,

  , , , , . .

  , - 2013 499 , , , , . , 40 .

  42, 11 31 . ( 70%) , , .

  - , - - , .

  - .

  70, 9 3 . : 2310 273312, 526150

 • 6

  O . , , , - , -. , , , - , . - , - , , .. : : - . : , . : - - .

  : - 100 50 . - . : - . : - . , . . - : , , , - /

  9..-5.. : 2310-020160, 197 : 2310-020188

  , .

  M , A 95 .

  , , - 15 .

  , , , , , .

 • 7

  To Grundtvig - . Grundtvig - .

  Grundtvig arts in prison, - .

  C You! , o o DAPHNE III - , . - , - / (15-25 ) - . , -:

  (.. , , ) , (.. , , , ..).

  : - , - , , -. - , , - , , . - , . - .

  -, , , - , .

  Compass , , -

  , youth workers, , - - .

  2006 - ( ), COMPASS (COMPASS- a manual on human rights education with young people).

  COMPASS , -, , - .

  ( , , -, ) , , , , .

  , , : , - , - , .

 • 8

  (10 -) . (), - , - . , -, , , , -

  , . , . , : ,

  graffiti graffiti artists Pralis & Nar - .

  , , , - .

  , - 90 - .

  2011 320 2012 400 , . , 2012 187 , ' .

  , . () .

  , . (, ) . , . , ,

  . ... , -

  , . , ( , , , .). , ,

  , . -

  .

 • 9

  , 6 2013, - . - -

  , , . ,

  , , , - .

  - - -. 21 - .

  , , - - . , -

  ( , ) ( ). , , - .

  - , 354 , - . , 16 622 . . , - . , - - , 27 . , -, , . - , - . - .

 • 10

  , 21 2013, - . . 10

  , 4 - 1 , - . -

  - , -

  , , .

  (Mobile School) -, - , - . ,

  , - .

  , -, - - .

  * - .

  - , , , 7 , . -

  , , , .

  , , , , , - - , .

  , , - , , E .

 • 11

  , , street work, Street Workers DYNAMO. 27 , , DYNAMO 20 .

  , street worker, DYNAMO - , . . DYNAMO, , . DYNAMO Edwin de Boev - E -. -

  , , . , - .

  , , , , , - trafficking street work-ers.

  , - . , , PRAKSIS, , street work, , DYNAMO International ( , -, , , , ) street work .

  () . - mobile school goes to school , , , . , , , ,

  , , , , . - , , - . -

  , .

 • 12

  : 15 2013 - ( ). -

  - - , - - .

  , . , - / . ,

  - .

  - , 20 2013 .

  (21 ) - . , , , . ,

  , - 397 . - , . , - ,

  18 , , - , . , -

  - , - . -

  , , - , .

  . , 4 , - 27 2013 .

  : ;, . , , - internet addiction. , , grooming ,

  . video- - .

 • 13

  ! - - 27 2013 Block 33.

  80 , 250 15 - 25 - - 2012 , - C YOU! , .

  , , , - , / , , ( ), , , . - , - , - .

  : - , - Mediterranean College 26 2013 -.

  , - , CYou . . .

  -

  , . - , - , ..., .

  CYou!, 11-13 19 2013 - .

  , - (, , , - , , ..), - . - - - - .

  1

  2 15 2013.

  , , , , . , -

  - , , ! - - C YOU! .

  3 , 1 2 . -

  .

 • 14

  , , - 26 2013.

  - - .

  , - , , .

  - , .

  / - .

  , (16-17-18 2013) - , , .

  . , - , , .

  , , - , .

  , - . , - . -.

 • 15

  Get Cultured Now- XINIS EDUCATION FESTIVAL - .

  11 2013 , - , - -, .

  , . , -. , - .

  Mediterranean College .

  , , - 8 .

  compass.

  . , - .

  o Grundtvig , , , ( , ) 8-10 . - Minor-Projektkontor fr Bildung und Forschung e.V. - . , ,

  , . , . -

  , , - .

  , , - , workshops.

 • 16

  12 -

  12 .

  (Mobile School), - PRAKSIS - , .

  - / , - . , .

  , , , - - . PRAKSIS - , , .

  - , - . 19 .

  , 21 - . . 2009 Tony Gatlif, - Jacques Sigot. - - .

  Sandu Andrei 35mm -.

  , : , , , . ,

 • 17

  , , , 26 &27 -, . , - , , - - , . bazaar - . . - . , - , , - bazaar 28 .

  bazaar

 • 18

  , -, . , - , , . :

  :

  www.lidl-hellas.gr

  www.odeon.gr 2 - .

  www.bodossaki.gr - 10 , 10 - .

  www.snf.org , , , .

  www.masoutis.gr -

  www.edesma.gr

  www.titan.gr -

  www.estiabakery.gr -

  www.adamsshoes.gr -

  www.latsis-foundation.org streetwork

 • 19

  35 &

  & : 2310 526150, 2310 555813 E-mail : [email protected]

  www.arsis.gr arsisthess.blogspot.gr

  , :

  , NTERLIFE - , 3 2 3 10o www.vassiliadis.edu.gr/

  www.arisfc.gr .

  www.paokfc.gr -17 .

  www.epo.gr

  www.facebook.com/SYNYPARXW

  www.sbbe.gr