KURS ZA ENERGETSKI AUDIT 1obuka · PDF file PROSTIRANJE TOPLOTE. Postoje 3 . Mehanizma....

Click here to load reader

 • date post

  06-Dec-2019
 • Category

  Documents

 • view

  7
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of KURS ZA ENERGETSKI AUDIT 1obuka · PDF file PROSTIRANJE TOPLOTE. Postoje 3 . Mehanizma....

 • 1

  KURS ZA ENERGETSKI AUDIT 1.2

  Pripremio: Dr Nenad

  Kažić

  TEORIJSKE OSNOVE

 • 2

  Prema Zakonu o održanju energije, promjena energije

  (ΔE) neizolovanog

  sistema

  jednaka

  je

  "čistom" (neto) protoku

  energije

  kroz

  njegove granice

  SISTEMEin Eout ΔE= Ein

  -

  Eout

  I ZAKON TERMODINAMIKE ZA OTVOREN SISTEM

  ΔE= Ein

  -

  Eout

  PROMJENA=ULAZ -

  IZLAZ

 • 3

  U kom obliku energija ulazi-izlazi iz posmatranog sistema?

  SistemQin

  Win

  m eFin Wout

  Qout m eFout

  EIN EOUT

  ΔE=[(meF

  )

  in

  –(m eF

  )]

  out

  + (Qin

  –Qout

  )+(

  Win

  –Wout )

  I ZAKON TERMODINAMIKE ZA OTVOREN SISTEM

  Toplota

  Rad

  Sa Fluidom ΔE

  Toplota

  Rad

  Sa Fluidom

 • 4

  I ZAKON TERMODINAMIKE ZA OTVOREN SISTEM

  w2 p2 ρ2 T2

  w1 p1 ρ1 T1

  OTVOREN SISTEM

  Wt (P)

  1 2

  IN OUT

  m (m) .

  Q (Q) .

  m (m) .

  Brzina

  Gustina Pritisak

  Temperatura

  Koristan rad

  Toplota

  Struja fluida Struja fluida

  Sistem CV

  Qin

  Win

  m eFin Wout

  Qout m eFout

  EIN EOUT

  ΔE

  2

  gz) 2

  weF [J/kg]

  =(i ++

  “ENERGIJA FLUIDA”

 • 5

  I ZAKON TERMODINAMIKE ZA OTVOREN SISTEM

  w2 p2 ρ2 T2

  w1 p1 ρ1 T1

  OTVOREN SISTEM

  Wt (P)

  1 2

  IN OUT

  m (m) .

  Q (Q) .

  m (m) .

  STACIONARAN SLUČAJ (ΔE=0, Ulaz=Izlaz)

  out

  2

  outin

  2

  in Pgz)2 w(imgz)

  2 w(imQ +++=+++ &&&

  IN OUT

  [W, kW]

 • 6

  I ZAKON TERMODINAMIKE ZA OTVOREN SISTEM

  Primjeri

  Turbina

  Kompresor

  2

  2

  KP1

  2

  gz) 2

  w(imPgz) 2

  w(imQ ++=++++ &&&

  21

  1

  2

  KP PK

  m&

  m&

  Q≈0

  FLUID

  FLUID

  TT

  1

  2

  PT

  m&

  m& Q≈0 FLUID

  FLUID

  STACIONARAN SLUČAJ

  (Ulaz=Izlaz)

  2

  2

  T1

  2

  gz) 2

  w(imPgz) 2

  w(imQ +++=+++ &&& 2 2

  T1

  2

  gz) 2

  w(imPgz) 2

  w(im +++=+++ &&

 • 7

  STACIONARAN SLUČAJ

  (Ulaz=Izlaz)

  I ZAKON TERMODINAMIKE ZA OTVOREN SISTEM

  Primjeri

  Razmjenjivač toplote

  Pumpa

  2B

  2

  b2A

  2

  a

  1B

  2

  b1A

  2

  a

  gz) 2

  w(imgz) 2

  w(imP

  gz) 2

  w(imgz) 2

  w(imQ

  ++++++=

  =++++++

  &&

  &&&

  2

  2

  P1

  2

  gz) 2

  w(imPgz) 2

  w(imQ ++=++++ &&&

  pp 2P1 )ρ

  (umP) ρ

  (um +≈++ &&

  TRENJE)( 122P1 uum)ρ p(mP)

  ρ p(m −+≈+ &&&

  FLUID A

  FLUID B

  1

  2

  2A

  1A ma& Q≈0

  FLUID A

  mb&

  FL U

  ID B

  2B

  1B

  2

  1 PPm&

  m& Q≈0

  FLUID

  FLUID

 • 8

  STACIONARAN SLUČAJ

  (Ulaz=Izlaz)

  I ZAKON TERMODINAMIKE ZA OTVOREN SISTEM

  Primjeri

  Strujanje kroz cijevi-kanale

  FLUID FLUID

  21

  Q≈0 P=0

  m& m&

  2

  2

  1

  2

  gz) 2

  w(imPgz) 2

  w(imQ ++=++++ &&&

  2

  2

  gz) 2

  w(i ++=1 2

  gz) 2

  w(i ++

  ( )

  ( )

  TRENJE 2

  2

  1

  2

  TRENJE TRENJE12

  TRENJE12 2

  2

  1

  2

  gz 2

  wgz 2

  w

  ρ Δpuu

  uugz 2

  w ρ pgz

  2 w

  ρ p

  ppp Δρρρρ +⎟⎟ ⎠

  ⎞ ⎜⎜ ⎝

  ⎛ ++=⎟⎟

  ⎞ ⎜⎜ ⎝

  ⎛ ++

  =−

  −+⎟⎟ ⎠

  ⎞ ⎜⎜ ⎝

  ⎛ ++=⎟⎟

  ⎞ ⎜⎜ ⎝

  ⎛ ++

  ρ pui +=

 • 9

  Primjer

  Kolika

  je

  snaga (PG

  ) kanalskog grijača koji treba da grije 1000 m3/h

  vazduha od t1

  =5 C

  do t2

  =20 C. Gustina vazduha je ρ=1.2 kg/m3

  a specifična toplota cp

  =1 kJ/kgK.

  Pel=1.2*1000 / 3600*1*(20-5)=5 kW

  [ ] )(,, 12 ttcVtcmimkWWPQ ppH −=== &&&& ρΔΔ

  t1 t2

  PH

  V& p=const

  2

  2

  1

  2

  gz) 2

  w (imPgz)

  2 w

  (imQ ++=++++ &&&

 • 10

  Prigušivanje

  Prigušivanje se manifestuje kao pad pritiska pri strujanju fluida kroz mjesto sa lokalnim otporom.

  T2

  =const

  T1

  =const

  K

  i

  p

  1

  x=0

  x=1 p1

  p2

  T1

  =const T2

  =const

  2

  + [ i+w

  2/2+gz)] in =P

  + [(i+w

  2/2+gZ)] out m .

  Q .

  m .

  i1

  = i2

  I ZAKON TERMODINAMIKE ZA OTVOREN SISTEM STACIONARAN SLUČAJ

  (Ulaz=Izlaz)Primjeri

  ULAZ=IZLAZ

  p1 p2 1

  Otvoren Sistem

  2

  m&m& p2

  Q=0

  vrtloženje

 • 11

  I ZAKON TERMODINAMIKE ZA OTVOREN SISTEM

  STACIONARAN SLUČAJ

  (Ulaz=Izlaz)

  Primjeri

  Q .

  ENERGIJA

  TOPLOTA-Gubici

  VENTILACIJA m .

  m .

  E .

  DOBICI

  Qg .

  izgul gz wimQQgzwimE )()( +++=++++ 22

  22 &&&&&

  i=cp

  t cp

  ≈1 kJ/kgK

 • 12

  ENERGIJA TOPLOTA

  Svi oblici energije završe kao toplota.

  I ZAKON TERMODINAMIKE

  U ZGRADI

  ZGRADA SE JAVLJA KAO “TRANSFORMATOR”

  KOJI SVU ENERGIJU PRETVARA U TOPLOTU

  Zgrada

 • 13

  E

  TRANSPORTNI PROCESI

  PROSTIRANJE ENERGIJE

  PROSTIRANJE MATERIJE

  PRENOS INFORMACIJA

  m

  Inf

 • 14

  PROSTIRANJE TOPLOTE POKRETAČKA SILA: RAZLIKA POTENCIJALA KOČNICA:

  OTPOR

  STACIONARAN SLUČAJ:

  NEMA AKUMULACIJE SMJER:

  OD VEĆEG KA MANJEM POTENCIJALU Protok

  Razlika Potencijala

  Otpor

  PROTOK~ RAZLIKA POTENCIJALA OTPOR

  GENERALIZOVANI OMOV ZAKON:

 • 15

  PROSTIRANJE TOPLOTE Postoje

  3 Mehanizma

  prostiranja

  toplote:

  Q

  •Radijacija

  (zračenje)

  •Kondukcija

  (provodjenje

  toplote)

  •Konvekcija

  (prelaz

  toplote)

  Mehanizam provodjenje

  toplote

  kontrolisan kretanjem molekula.

  Mehanizam provodjenje

  toplote

  kontrolisan kretanjem fluidnih djelića.

  Mehanizam provodjenje

  toplote

  kontrolisan zakonima elektromagnetnog zračenja.

  tZ

  FLUID

  ZID

  Q tF

  A

  QT

 • 16

  PROSTIRANJE TOPLOTE

 • 17

  PROSTIRANJE TOPLOTE Postoje

  3 Mehanizma

  prostiranja

  toplote:

  •Kondukcija

  (provodjenje

  toplote)

  Toplota se prenosi vibriranjrm molekula u tijelu. Ovaj vid prostiranja toplote je dominantan u čvrstim tijelima.

  Q Molekuli

 • 18

  PROSTIRANJE TOPLOTE

  •Konvekcija

  (prelaz

  toplote)

  Toplota prelazi sa neke površine na fluid i obratno. Fluidni djelići dolaze do površine, razmijene sa njom energiju i odu nazad u struju. Što je intezivnije kretanje fluida razmjena toplote je jača. Konvekcija se javlja i na površini koja dijeli tečnost i vazduh.

  tZ

  FLUID

  Q tF

  POVRŠINA

  FLUIDNI DJELIĆ

 • 19

  PROSTIRANJE TOPLOTE

  •PROLAZ TOPLOTE = Konvekcija

  + Kondukcija

  TF1

  K O

  N VE

  K C

  IJ A

  FLUID

  2FLUID

  1

  TF2

  Q

  K O

  N VE

  K C

  IJ A

  K O

  N D

  U K

  C IJ

  A

  T

  TF1

  > TF2

  VEĆA

  TEMPERATURA

  MANJA

  TEMPERATURA

 • 20

  PROSTIRANJE TOPLOTE

  •Radijacija

  (zračenje)

  A

  QT

  Svako tijelo zagrijano iznad apsolutne nule zrači.

  Za razliku od prethodnih slučajeva, toplota se zračenjem prostire i u vakuumu (kao svjetlost ili radiotalasi).

 • 21

  PROSTIRANJE TOPLOTE Električna analogija

  Prostiranje

  toplote Električna struja

  I

  ΔU

  R

  I = -----ΔU R

  q= -----ΔT Rq Toplotni otpor

  Razlika potencijala

  q

  ΔT=T1

  -T2

  Rq

  Toplotni fluks, je u smjeru pada temperatureT1

  T2

  SMJER q: OD VEĆE (T1

  ) KA MANJOJ (T2

  ) TEMPERATURI

  q [W/