HF+50MHz ΠΟΜΠΟ∆ΕΚΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ DX-70...HF+50MHz ΠΟΜΠΟ∆ΕΚΤΗΣ...

of 103 /103
HF+50MHz ΠΟΜΠΟ∆ΕΚΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ DX-70 Εγχειρίδιο Οδηγιών Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό τον πομποδέκτη της ALINCO .Για την πλήρη εκμετάλλευση των ιδιοτήτων αυτού του πομποδέκτη διαβάστε επιμελώς αυτό το εγχειρίδιο Οδηγιών και λειτουργίας και διατηρείστε το πρόχειρο για μελλοντικές σας αναφορές σε αυτό .

Embed Size (px)

Transcript of HF+50MHz ΠΟΜΠΟ∆ΕΚΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ DX-70...HF+50MHz ΠΟΜΠΟ∆ΕΚΤΗΣ...

 • HF+50MHz ΠΟΜΠΟ∆ΕΚΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ

  DX-70

  Εγχειρίδιο Οδηγιών Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό τον πομποδέκτη της ALINCO .Για την πλήρη εκμετάλλευση των ιδιοτήτων αυτού του πομποδέκτη διαβάστε επιμελώς αυτό το εγχειρίδιο Οδηγιών και λειτουργίας και διατηρείστε το πρόχειρο για μελλοντικές σας αναφορές σε αυτό .

 • Προφυλάξεις

  • Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το περί-

  βλημα του πομποδέκτη ή να αγγίξετε μη επισκευάσημα από τον χρήστη ε-ξαρτήματα

  • Μη εκθέτετε τον πομποδέκτη σε δυνα-τό ήλιο ή σε κάποια εστία θέρμανσης. Αποφεύγεται επίσης να τον χρησιμο-ποιείτε σε ένα υγρό και σκονισμένο περιβάλλον.

  • Μη τοποθετείτε οτιδήποτε μπορεί να χυθεί στο επάνω μέρος του πομποδέ-κτη σας

  • Για τον επαρκή εξαερισμό του πομπο-

  δέκτη σας αφήστε περί τα 10 cm περί-που μεταξύ του πίσω μέρους του και του τοίχου

  • Εάν ο πομποδέκτης προκαλεί επιβλα-βή παρεμβολή στην λήψη της τηλεό-ρασης ή στο Video μετακινήστε τον πομποδέκτη μακριά από τη συσκευή.

  • Μη τραβάτε απότομα το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα .Επίσης μην ανανεώνετε ( ματίζετε) το καλώ-διο τροφοδοσίας με άλλες επεκτά-σεις καλωδίων . Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα και καταστροφή του καλωδίου .

  • Χρησιμοποιείτε ένα σταθεροποιημέ-νο τροφοδοτικό 13.8 V DC για την λειτουργία του πομποδέκτη. Ο πο-μποδέκτης πρέπει να γειώνεται.

  • Προσοχή στη συμπύκνωση υγρασί-ας. Η υγρασία του αέρα θα συμπυ-κνωθεί στον πομποδέκτη εάν τον με-ταφέρετε από ένα ψυχρό σε ένα θερ-μό μέρος. Η υγροποίηση θα προκα-λέσει δυσλειτουργία της μονάδας. Εάν σχηματιστεί υγροποίηση στη μονάδα σκουπίστε και αφήστε να στεγνώσει.

  • Εάν ο πομποδέκτης σας σε κάποια στιγμή βγάλει καπνό ή μυρίζει περί-εργα κλείστε τον αμέσως και βγάλτε τον από την τροφοδοσία. Μετά επι-κοινωνήστε με τον κοντινότερο σας αντιπρόσωπο της ALINCO.

  FREE

  BYTE

  S

 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προφυλάξεις Χρήση αυτού του εγχειριδίου iii

  1ο Κεφάλαιο Ξεκινώντας………………………………………………….

  1-1

  1.1 Χαρακτηριστικά……………………………………………………………………………….. 1-1 1.2 Παρεχόμενα Αξεσουάρ (παρελκόμενα)…………………………………………… 1-2 1.3 Εγκατάσταση και Σύνδεση (σταθμός βάσης)…………………………………… 1-3 1.4 Εγκατάσταση και Σύνδεση (κινητός σταθμός)………………………………… 1-7 1.5 Χειριστήρια Υποδοχές και Οθόνη…………………………………………………….. 1-11 Χειριστήρια Πρόσοψης………………………………………………………………… 1-11 Υποδοχές στο πίσω μέρος…………………………………………………………… 1-11 Άλλα μέρη……………………………………………………………………………………. 1-15 Μικρόφωνο………………………………………………………………………………….. 1-15 Οθόνη………………………………………………………………………………………….. 1-16 Γρήγορη Αναφορά στα Χειριστήρια…………………………………………….. 1-18 2ο Κεφάλαιο Επικοινωνία………………………………………………..

  2-1

  2.1 Βασικές Αρχές Λήψης………………………………………………………………………. 2-1 2.2 Βασικές Αρχές Εκπομπής…………………………………………………………………. 2-8 2.3 Λειτουργία σε SSB…………………………………………………………………………… 2-10 2.4 Πρακτικές Τεχνικές Λειτουργίας σε SSB…………………………………………. 2-12 2.5 Λειτουργία σε Α.Μ……………………………………………………………………………. 2-14 2.6 Δέκτης Γενικής Κάλυψης………………………………………………………………… 2-15 2.7 Λειτουργία σε FM……………………………………………………………………………… 2-16 2.8 Επικοινωνία μέσω Επαναλήπτη……………………………………………………….. 2-17 2.9 Λειτουργία σε CW…………………………………………………………………………….. 2-18 2.10 Πρακτικές Τεχνικές Λειτουργίας σε CW………………………………………… 2-20 2.11 Λειτουργία Ραδιοτυλέτυπου (RTTY) & Ψηφιακά (PACKET)………….. 2-22 2.12 Λειτουργία Χωριστής Συχνότητας (Split)……………………………………… 2-23 3ο Κεφάλαιο Χαρακτηριστικά Μνήμης…………………………………..

  3-1

  3.1 Βασικά……………………………………………………………………………………………… 3-1 3.2 Λειτουργία σε κατάσταση Μνήμης………………………………………………….. 3-2 3.3 Προγραμματισμός Συχνότητας VFO SIMPLEX…………………………………. 3-3 3.4 Προγραμματισμός Συχνότητας Μνήμης SIMPLEX…………………………… 3-4 3.5 Προγραμματισμός Χωριστής Συχνότητας (Γενικής Χρήσης)…………….. 3-5 3.6 Προγραμματισμός Χωριστής Συχνότητας (Για Χρήση Επαναλήπτη)…… 3-6 3.7 Διαγραφή Δεδομένων από Θέση Μνήμης……………………………………….. 3-8 3.8 Μεταφορά Δεδομένων από την Μνήμη σε VFO 3-9 4ο Κεφάλαιο Σάρωση – Σκανάρισμα…………………………………….

  4-1

  4.1 Βασικά………………………………………………………………………………………………. 4-1 4.2 Σάρωση της Μπάντας……………………………………………………………………… 4-4 4.3 Σάρωση της Μνήμης……………………………………………………………………….. 4-5 4.4 Σάρωση με Προτεραιότητα………………………………………………………………. 4-6

  FREE

  BYTE

  S

 • 5Ο Κεφάλαιο Ειδικά Χαρακτηριστικά…………………………………….. 5.1 5.1 Καταστολή Παρεμβολών………………………………………………………………… 5.1 Εισαγωγή……………………………………………………………………………………… 5-1 IF SHIFT………………………………………………………………………………………. 5-1 Στενό Φίλτρο (narrow)……………………………………………………………….. 5-2 Ανάστροφο BFO CW……………………………………………………………………. 5-3 NB (Καταστολή Θορύβου)…………………………………………………………. 5-3 ATT (Περιοριστής)………………………………………………………………………… 5-3 5.2 Άλλες Χρήσιμες Λειτουργίες…………………………………………………………….. 5-4 Λειτουργίες RIT/XIT…………………………………………………………………….. 5-4 Λειτουργία ±Δf…………………………………………………………………………….. 5-5 VFO A=B……………………………………………………………………………………… 5-5 Λειτουργία Κλειδώματος Επιλογέα (DIAL LOCK)……………………….. 5-6 6Ο Κεφάλαιο Ρυθμίσεις (Set-Up)…………………………………………

  6-1

  6.1 Βασικά………………………………………………………………………………………………. 6-1 6.2 Είδη Ρυθμίσεων……………………………………………………………………………….. 6-3 Ρύθμιση TXIT……………………………………………………………………………….. 6-3 Αυτόματη Επιλογή USB/LSB……………………………………………………….. 6-4 Ρύθμιση Πλάγιου Τόνου & Μετατόπισης στο CW………………………… 6-5 Χρόνος Καθυστέρησης Λειτουργίας Break-In……………………………… 6-6 Φωτεινότητα Οθόνης…………………………………………………………………… 6-7 Ήχος Προειδοποίησης (Beep)……………………………………………………… 6-8 Ρύθμιση APO (Αυτόματο Κλείσιμο)……………………………………………… 6-9 Συμπιεστής Ομιλίας (Compressor)……………………………………………… 6-10 Αναστολή Εκπομπής (Κλείδωμα PTT)………………………………………….. 6-11 Βήμα Συχνότητας πολυ-επιλογέα MULTI FUNCTION (για SSB & CW) 6-12 Βήμα Συχνότητας πολύ-επιλογέα MULTI FUNCTION (για ΑΜ) 6-13 Βήμα Συχνότητας πολύ-επιλογέα MULTI FUNCTION (για FM) 6-14 Προστασία από Επανεγγραφή της Μνήμης…………………………………. 6-15 Προστασία από Πρόσβαση σε Συχνότητα Μνήμης……………………… 6-16 Λειτουργία Σάρωσης (Scan)………………………………………………………… 6-17 Σάρωση Ομάδας Μνημών……………………………………………………………. 6-18 7Ο Κεφάλαιο Ρύθμιση & Συντήρηση……………………………………..

  7-1

  7.1 Ρύθμιση…………………………………………………………………………………………….. 7-1 Εισαγωγή……………………………………………………………………………………… 7-1 Λίστα Ρυθμίσεων………………………………………………………………………….. 7-1 Βγάζοντας τα Καλύμματα…………………………………………………………….. 7-1 Διαδικασία…………………………………………………………………………………….. 7-1 7.2 Επαναφορά Ρυθμίσεων (Reset)………………………………………………………. 7-4 7.3 Καθαρισμός………………………………………………………………………………………. 7-5 7.4 Αντιμετώπιση Βλαβών……………………………………………………………………… 7-6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

  Προαιρετικά……………………………………………………………………… Appx-1 Διαθέσιμα Εξωτερικά Τιουνερ Κεραίας………………………………… Appx-2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά…………………………………………………….. Appx-4

  FREE

  BYTE

  S

 • FREE

  BYTE

  S

 • iii

  ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Σχετικά με το Εγχειρίδιο Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει τα ακόλουθα κεφάλαια : 1. ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ

  Εξηγεί για το πώς θα εγκαταστήσετε και θα συνδέσετε τον πομποδέκτη. Το κεφάλαιο αυτό επίσης περιγράφει τα διάφορα χειριστήρια τους κονέκτορες και την οθόνη.

  2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Σας παρέχει τις βασικές διεργασίες εκπομπής και λήψης . Επίσης το κεφά-λαιο αυτό σας εξηγεί πώς να επικοινωνείτε με τις διάφορες διαμορφώσεις περιλαμβάνοντας τις SSB FM AM και CW.

  3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΝΗΜΗΣ Εξηγεί πώς να χρησιμοποιείτε τις θέσεις (κανάλια) της μνήμης.

  4. ΣΑΡΩΣΗ (ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΑ) Περιγράφει πως κάθε τύπος της σάρωσης ψάχνει για σήματα. Το κεφάλαιο αυτό σας παρέχει επίσης τις διεργασίες για να κάνετε σάρωση.

  5. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ) Περιγράφει τους μηχανισμούς μείωσης των παρεμβολών και άλλων χρήσι-μων λειτουργιών.

  6. Ρυθμίσεις (SET-UP) Εξηγεί τις διάφορες ρυθμίσεις του πομποδέκτη καθώς επίσης και τις διεργα-σίες ρύθμισης.

  7. ΡΥΘΜΙΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Εξηγεί το πώς θα ρυθμίσετε και θα επαναφέρετε στις εργοστασιακές ρυθμί-σεις ( Reset) τον πομποδέκτη. Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει επίσης διεργα-σίες καθαρισμού καθώς επίσης και έναν οδηγό αντιμετώπισης βλαβών ή δυσλειτουργιών .

  FREE

  BYTE

  S

 • iv

  Κανόνες του Εγγράφου Έντονοι Χαρακτήρες

  Υποδηλώνουν κουμπιά ελέγχου ( πλήκτρα, επιλογείς κλπ), κονέ-κτορες, διαμορφώσεις και λειτουργίες.

  Παράδειγμα Οθόνης

  Δείχνει μόνο την σχετική ένδειξη

  Εικόνες

  Δείχνει μια επικίνδυνη κατάσταση η οποία εάν δεν αποφευχθεί θα έχει σαν συνέπεια σοβαρό τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο.

  Δείχνει μια επικίνδυνη κατάσταση η ποία εάν δεν αποφευχθεί θα έχει σαν συνέπεια την σοβαρή καταστροφή του πομποδέκτη.

  Δείχνει μια εξαίρεση ή σημείωση σχετική με την διεργασία.

  Παρέχει χρήσιμες οδηγίες (κόλπα «tips») Δείχνει μια σελίδα που περιέχει αναφορά στο θέμα.

  FREE

  BYTE

  S

 • 1. Ξεκινώντας

  1-1

  1.5 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προηγμένα Χαρακτηριστικά του DX-70

  Mπάντες HF και 50MHz

  Καλύπτει τις HF μπάντες (1.8 MHz έως 28 MHz) και την ραδιοερασιτεχνι-κή μπάντα των 50 MHz σε όλες τις διαμορφώσεις SSB , AM , FM και CW. Υπάρχουν ξεχωριστές υποδοχές κεραιών για τις HF μπάντες και αυτή των 50 MHz.

  Δέκτης Γενικής Κάλυψης

  Καλύπτει για λήψη από 150 KHz έως 30 MHz και 50 MHz έως 54 MHz σε όλες τις διαμορφώσεις.

  Πολύ Συμπαγές Σώμα

  178mm (W) X 58mm(H) X 228mm(D) ο πιο συμπαγής παγκοσμίως HF και 50αρης πομποδέκτης . ( Σε ίντσες 7’’(W) X 2 ¼’’ (Η) Χ 9 1/16’’(D) περίπου)

  Αποσπώμενη Πρόσοψη

  Σας επιτρέπει την εγκατάσταση του πομποδέκτη με μεγάλη ευελιξία είτε στο αυτοκίνητο σας είτε στο shack σας.

  Ευέλικτες Λειτουργίες Καταστολής Παρεμβολών

  Η ενσωματωμένη λειτουργία IF SHIFT ,το ενσωματωμένο σαν στάνταρ στενό φίλτρο για τις διαμορφώσεις SSB CW και AM και ο εξασθενιτής RF όλα αυτά βοηθούν στην απόρριψη των ανεπιθύμητων σημάτων.

  Ισχυρή Λειτουργία CW

  Σας επιτρέπει να λαμβάνετε σήματα CW είτε από την επάνω είτε την κά-τω πλευρική της συχνότητας φέροντος. Επιλεγόμενος πλάγιος τόνος. Ε-πιλεγόμενες λειτουργίες FULL BREAK-IN (QSK) SEMI BREAK-IN (σε 7 βήματα) και AUTO BREAK-IN (o χρόνος καθυστέρησης ρυθμίζεται αυ-τομάτως βάσει της ταχύτητας χειρισμού)

  100 Θέσεις (κανάλια) Μνήμης

  Κάθε μία αποθηκεύει τις ρυθμίσεις για διαμόρφωση, επιλογή φίλτρου, χωριστές συχνότητες για λειτουργία split, μεταβλητή χρόνου AGC, εξα-σθενιτή (ή προενισχυτή) και απαλοιφής θορύβου .

  FREE

  BYTE

  S

 • 1. Ξεκινώντας

  1-2

  1.2 ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

  Έλεγχος των παρεχόμενων Αξεσουάρ

  Παρακαλούμε ελέγξτε εάν τα πιο κάτω αξεσουάρ περιέχονται στη συσκευασία του πο-μποδέκτη σας .

  • Καλώδιο Τροφοδοσίας DC • Μικρόφωνο • Ασφάλεια των 20 Α (DX-70 & DX-70T) • Ασφάλεια των 30 Α (DX-70EH & DX70TH) • Εγχειρίδιο Οδηγιών (αυτό το εγχειρίδιο)

  FREE

  BYTE

  S

 • 1. Ξεκινώντας

  1-3

  1.5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΣΥΝΔΕΣΗ (ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΣΗΣ)

  Διάγραμμα Σύνδεσης

  Αυτό το διάγραμμα παρουσιάζει τις συνδέσεις για ένα σταθμό βάσης

  Διαδικασία

  1. Συνδέοντας μια κεραία και ένα καλώδιο γείωσης

  Σύνδεση Κεραίας Χρησιμοποιήστε μια καλά ρυθμισμένη (χαμηλά στάσιμα SWR) για να πετύχετε την καλύτερη απόδοση από τον πομποδέκτη. Ένα καλώδιο σύνθετης αντίστασης 50Ω (Ωμ) και κονέκτορες UHF χρειάζονται για αυτή την σύνδεση. Χρήσιμη Οδηγία : Συνίσταται η χρήση ενός χειροκίνητου προσαρμό-στη κεραίας ( antenna tuner π.χ EDX-1) για τη καλύτερη προσαρμο-γή («ματσάρισμα») της κεραίας

  � Σύνδεση Γείωσης

  Για την πρόληψη απειλής ηλεκτρικής εκκένωσης και ραδιοφωνικής παρεμβολής σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές παραχώστε μια ράβδο χαλκού στη γη και συνδέστε τη με τον τερματικό ακροδέκτη GND του πομποδέκτη χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο ισχυρής και πυκνής πλέ-ξης ( όπως αυτές οι χαλκοταινίες) και όσο πιο κοντό γίνεται για αυτή την σύνδεση

  ΠΡΟΣΟΧΗ : Μη γειώνετε την συσκευή σε σωλήνες γκαζιού σε σωλήνες προστασίας ηλεκτρικών καλωδίων ή σε πλαστι-κούς σωλήνες ύδρευσης

  FREE

  BYTE

  S

 • 1. Ξεκινώντας

  1-4

  2. Συνδέοντας το Μικρόφωνο

  1. Ξεκλειδώστε τις ασφάλειες και αποχωρίστε την πρόσοψη από το κυρίως σώ-

  μα.

  2. Συνδέστε το μικρόφωνο μέσα στην υποδοχή μικροφώνου στο σώμα του πο-μποδέκτη

  3. Σφίξτε την ροδέλα στον κονέκτορα έτσι ώστε να ασφαλιστεί η σύνδεση 4. Αφήστε το καλώδιο του μικροφώνου να περάσει διάμεσου της εγκοπής της

  οπής της πρόσοψης και μετά εφαρμόστε και κλειδώστε την πρόσοψη στο κυ-ρίως σώμα.

  • Πρώτα τοποθετείστε το κάτω μέρος της πρόσοψης μέσα στο κυρίως σώμα

  και πιέστε στην πρόσοψη μέχρι να ακουστεί ένα «κλικ»

  FREE

  BYTE

  S

 • 1. Ξεκινώντας

  1-5

  Χρήσιμη Οδηγία Κατανομή ακροδεκτών Κονέκτορα MIC

  3. Σύνδεση κλειδιού τηλεγραφίας (CW) Συνδέστε ένα μονοφωνικό βύσμα καρφί διαμέτρου 3.5mm στο βύσμα με την έν-δειξη CW στο πίσω μέρος της συσκευής. Εάν χρησιμοποιήστε ένα ηλεκτρονικό χειριστήριο δώστε προσοχή στην πολικότητα του βύσματος

  4. Σύνδεση Εξωτερικού Ηχείου (εάν υπάρχει προαιρετικά) Συνδέστε ένα μονοφωνικό βύσμα καρφί διαμέτρου 3.5mm στην υποδοχή EX-TERNAL SPEAKER που βρίσκεται στην πίσω πλευρά του μηχανήματος. Χρησι-μοποιείστε ένα εξωτερικό ηχείο ισχύος 3W ή και μεγαλύτερο με 8Ω σύνθετη α-ντίσταση. Σημείωση : Όταν χρησιμοποιείται ένα εξωτερικό ηχείο δεν ακούγεται ήχος από το εσωτερικό ηχείο του πομποδέκτη.

  5. Σύνδεση ακουστικών

  Συνδέστε ένα βύσμα αντιστάτη 3,5mm στην υποδοχή EXTERNAL SPEAKER που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής. Χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε α-κουστικά με σύνθετη αντίσταση από 4Ω έως 32Ω (Ohm’s). Σημείωση : Για ακουστικά stereo χρησιμοποιήστε ένα βύσμα προσαρμογής mono/stereo για να ακούτε τον ήχο και από τα δυο κανάλια.

  FREE

  BYTE

  S

 • 1. Ξεκινώντας

  1-6

  6. Σύνδεση ενός σταθεροποιημένου τροφοδοτικού.

  Ο πομποδέκτης αυτός είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί με μία σταθεροποιημένη πηγή τροφοδοσίας 13.8 βολτ DC . Χρησιμοποιήστε το παρελκόμενο καλώδιο τροφοδοσίας για τη σύνδεση του σε ένα τροφοδοτικό συνεχούς (DC) τάσης.

  Προτεινόμενα Σταθεροποιημένα DC τροφοδοτικά (κοιτάξτε στα «προαιρε-τικά» )

  • DM- 330 (Είσοδος 220V AC) • DM- 1350T (Είσοδος 110V AC)

  Αντικατάσταση της ασφάλειας Χρησιμοποιήστε ασφάλειες τύπου λάμας ( αυτοκινήτου) μια των 20A (για τα DX-70/DX-70T) Χρησιμοποιήστε μία των 30 Α τύπου λάμας /αυτοκινήτου ( για τα DX-70EH / DX-70TX )

  ΠΡΟΣΟΧΗ : Πριν την σύνδεση βεβαιωθείτε ότι ο πομποδέκτης και το τροφοδοτικό είναι κλειστά

  FREE

  BYTE

  S

 • 1. Ξεκινώντας

  1-7

  1.5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΣΥΝΔΕΣΗ (ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟ ΣΤΑΘΜΟ)

  Διάγραμμα Σύνδεσης

  Το παρακάτω διάγραμμα σας δείχνει τις συνδέσεις για την λειτουργία του πο-μποδέκτη σε όχημα ( κινητός σταθμός).

  Διαδικασία

  1. Εγκατάσταση μιας κεραίας

  Χρησιμοποιήστε μια κατάλληλα-ρυθμισμένη (χαμηλά στάσιμα SWR) κεραία για να πετύχετε την καλύτερη απόδοση από τον πομποδέκτη. 1. Ασφαλίστε μια βάση κεραίας του εμπορίου σε μια κατάλληλη θέση στο αυτο-

  κίνητο σας. 2. Γειώστε την βάση της κεραίας στο σασί .

  3. Συνδέστε την κεραία και τον πομποδέκτη χρησιμοποιώντας καλώδιο με σύν-θετη αντίσταση 50Ω με κονέκτορες UHF (PL 259)

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Η γείωση είναι απόλυτα απαραίτητη τόσο για τις κεραίες των βραχέων (HF) όσο και για αυτές των 50 MHz FR

  EE BY

  TES

 • 1. Ξεκινώντας

  1-8

  2. Εγκατάσταση του πομποδέκτη Με την πρόσοψη προσαρμοσμένη

  1. Προσαρμόστε το πρόσθετο στήριγμα αυτοκινήτου (EBC-9) κάτω από το

  ταμπλό

  Σημείωση: Προσαρμόστε το στήριγμα σε μια θέση ώστε να υπάρχει εύκολη πρόσβα-ση στα κουμπιά και στο μικρόφωνο και να σας δίνει και μια ασφαλή οδήγηση.

  2. Τοποθετήστε τον πομποδέκτη στο στήριγμα

  Με την πρόσοψη αποσπασμένη

  Αυτός ο πομποδέκτης μπορεί να χωριστεί σε πρόσοψη και κυρίως σώμα. Χρησιμοποιώντας το κιτ απομακρυσμένου ελέγχου πρόσοψης (EDS-4) το γωνιακό στήριγμα πρόσοψης (EBC-8) και το καλώδιο επέκτασης μικροφώ-νου (EDS-5) η πρόσοψη μπορεί να εγκατασταθεί σε μια θέση κατάλληλη για εσάς όταν οδηγείτε

  1. Αφαιρέστε την πρόσοψη από το κυρίως σώμα 2. Εάν είναι απαραίτητο συνδέστε το καλώδιο επέκτασης καλωδίου

  του μικροφώνου στο κυρίως σώμα.

  FREE

  BYTE

  S

 • 1. Ξεκινώντας

  1-9

  Χρήσιμη Συμβουλή :Η πρόσοψη στο κάτω της μέρος έχει τρύπες για βίδες. Χρησιμοποιώντας τις τρύπες η πρόσοψη μπορεί επίσης να τοποθετηθεί σε μια όχι επώνυμη γωνιακή βάση στήριξης που είναι για τηλεόραση αυτοκινήτου ή CD player.

  3. Αποσυνδέστε τις άκρες της καλωδιο-ταινίας από την πρόσοψη και το κυ-ρίως σώμα και συνδέστε τα καλώδια του έξτρα κιτ επέκτασης στη θέση της

  4. Τοποθετείστε τα ειδικά καλύμμα-τα του έξτρα κιτ στην πρόσοψη και το κυρίως σώμα

  5. Χρησιμοποιώντας το γωνιακό πλαίσιο στήριξης εγκαταστήστε την πρόσοψη σε μια θέση που να εξασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση στα κουμπιά και τα διάφορα χειριστήρια του πομποδέκτη.

  6. Εγκαταστήστε το κυρίως σώμα σε μια κατάλληλη θέση όπως αυτή κάτω από το κάθισμα σας.

  7. Συνδέστε το βύσμα του μικροφώ-νου με τον κονέκτορα του καλωδίου της επέκτασης του

  FR

  EE BY

  TES

 • 1. Ξεκινώντας

  1- 10

  3. Σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας 4. Σύνδεση των διαφόρων αξεσουάρ.

  • Μικρόφωνο σελίδα 1-4 • Κλειδί Τηλεγραφίας σελίδα 1-5 • Εξωτερικό Ηχείο σελίδα 1-5

  Προσοχή: Χρησιμοποιείτε μια 12βολτη μπαταρία για την τροφοδοσία του πομπο-δέκτη σας.

  1. Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας κατευθείαν με την μπαταρία του οχήματος σας.

  Σημείωση : Εάν περνάτε το καλώδιο τροφοδοσίας μέσα από μεταλλικές τρύ-πες χρησιμοποιήστε ελαστικούς δακτυλίους διέλευσης για να αποφύγετε την επαφή του καλωδίου με το σασί του αυτοκινήτου

  Προσοχή : Εάν χρησιμοποιείτε μια 24βολτη μπαταρία βεβαιωθείτε ότι μετατρέ-πετε την τάση σε 12 βολτ DC με ένα μετατροπέα DC/DC.

  Mη συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας με τον αναπτήρα γιατί η τρο-φοδοσία ρεύματος είναι ασταθής.

  Χρήσιμη Συμβουλή: Το DX-70 είναι σχεδιασμένο να φιλτράρει τον θόρυβο της ανάφλεξης με το κύκλωμα καταστολής θορύβου (Noise Blanker ή NB) Όμως εάν λαμβάνετε υπερβολικό θόρυβο ανάφλεξης από το αυτοκίνητο σας συ-νίσταται η χρήση αντιπαρασιτικού πώματος στα μπουζί σας.

  FREE

  BYTE

  S

 • 1. Ξεκινώντας

  1- 11

  1.5 Χειριστήρια υποδοχές και οθόνη Χειριστήρια της Πρόσοψης

  1. Διακόπτης Εκκίνησης POWER Πατήστε για να ανάψει ο πομποδέκτης 2. Οθόνη LCD Σελίδα 1-16 3. Κύριος Επιλογέας Συχνοτήτων Γυρίστε για την επιλογή συχνότητας (Λήψης ή Εκπομπής) 4. Κουμπί Ελέγχου RF Γυρίστε το για να ρυθμίσετε την ένταση 5. Κουμπί Ελέγχου SQL Γυρίστε το για να εξαλείψετε τον θόρυβο όταν δεν υπάρχει λαμβανόμενο σήμα . Σελίδα 2-1 6. Κουμπί Ελέγχου RIT 7. Κουμπί Ελέγχου ±Δf 8. Επιλογέας MULTI FUNCTION

  Γυρίστε το για τον μικροσυντονισμό της συχνότητας λήψης στην λειτουργία (RIT) και για την συχνότητα της εκπο-μπής στην λειτουργία (TXIT)

  Γυρίστε το για να εξαλείψετε την παρεμ-βολή μετατοπίζοντας την λαμβανόμενη IF της μπάντας διέλευσης (pass band)

  Γυρίστε τον για να διαλέξετε θέσεις μνή-μης και ραδιοερασιτεχνικές μπάντες και για την αλλαγή της συχνότητας σε επαύ-ξηση 1 MHZ και 100 KHz. Επίσης χρησι-μοποιείται για να επιλέγει τις ρυθμίσεις (settingς) στην λειτουργίαSET.

  FREE

  BYTE

  S

 • 1 Ξεκινώντας

  1- 12

  9. Πλήκτρο Πολλαπλών Επιλογών (MF SEL)

  10. Πλήκτρο FUNC 11. Πλήκτρο RIT 12. Πλήκτρο RF

  (Προενισχυτής / Εξασθενιτής)

  13. Πλήκτρο FILTER 14. Πλήκτρο H/L 15. Πλήκτρο SSB 16. Πλήκτρο CW

  • Λειτουργία VFO Επιλογέας Συχνότητας (ρόδα συντονισμού)-> Θέση Μνήμης Νο ->Μπάντα ( 40m – 30m κλπ) -> Βήμα του 1 ΜHz -> Βήμα των 100 KHz • Λειτουργία Μνήμης (ΜΕΜΟRΥ) Θέση Μνήμης Νο -> Μπάντα -> Βήμα συντονισμού του 1 MHz -> Βήμα Συντονισμού 100 ΚHz -> Επιλογέας Συχνό-τητας

  Πατήστε το για να έχετε πρόσβαση στις λειτουργίες που ανα-γράφονται στα διάφορα κουμπιά με μπλε χρώμα. Κρατήστε το πατημένο για να παρακολουθήσετε τη συχνότητα εκπομπής κατά τη διάρκεια της ακροάσεως. Πατήστε και μετά κρατήστε πατημένο αυτό το πλήκτρο για περισσότερα από 2’’ για να έχε-τε πρόσβαση στη λειτουργία οργάνωσης (Reset)

  Πατήστε για να βάλετε σε λειτουργία ή να διακόψετε την λειτουργία τις επιλογές RIT ή TXIT . Μετά το πάτημα του κουμπιού FUNC πατήστε το πλήκτρο RIT για να προσθέσε-τε τη συχνότητα μετατόπισης στην παρουσιαζόμενη στην οθόνη συχνότητα.

  Πατήστε για να ρυθμίσετε την ενίσχυση της εισόδου εναλ-λάσσοντας μεταξύ προενισχυτή και εξασθενιτή. Πατώντας το πλήκτρο η προενίσχυση θα αλλάζει με τον ακόλουθο τρόπο +10db ,0db ,-10db και –20db Μετά το πάτημα του FUNC πατήστε αυτό το πλήκτρο RF για να ενεργοποιήσετε ή να ακυρώσετε την καταστολή θορύβου (ΝΒ) Αναφορά στις σελίδες 2-12 & 5-3

  Πατήστε για την επιλογή ενός φίλτρου στις διαμορφώσεις CW SSB και AM . Μετά το πάτημα του πλήκτρου FUNC πα-τήστε το FILTER για να επιλέξετε την σταθερά χρόνου α-νάκαμψης AGC Αναφορά στη σελίδα 5-2

  Πατήστε για μείωση της ισχύς εξόδου κατά 1/10. Μετά το πά-τημα του πλήκτρου FUNC πατήστε το πλήκτρο H/L για την ενεργοποίηση του εξωτερικού αυτόματου τιούνερ για το κατάλ-ληλο ταίριασμα της κεραίας σας Αναφορά στη σελίδα 2-9

  Πατήστε για επιλογή των διαμορφώσεων USB ή LSB Στη λειτουργία SSB μετά το πάτημα του πλήκτρου FUNC πατή-στε το πλήκτρο SSB για την εναλλαγή μεταξύ UT και LT λειτουργία (κοίταξε σελίδα 2-22) Σελίδα 2-18

  Πατήστε το για εναλλαγή μεταξύ των διαμορφώσεων CWU και CWL Αναφορά στη σελίδα 2-18

  FREE

  BYTE

  S

 • 1 Ξεκινώντας

  1- 13

  17. Πλήκτρο AM/FM 18. Πλήκτρο VFO 19. Πλήκτρο MEMO 20. Πλήκτρο SPLIT 21. Πλήκτρο DIAL LOCK 22. Βίδα Ροπής Στρέψης του κυρίως επιλογέα Συχνότητας 23. Ενδεικτικό ΤΧ 24. Ενδεικτικό RX

  Πατήστε για την εναλλαγή μεταξύ των διαμορφώσεων AM και FM μετά το πάτημα του πλήκτρου FUNC πατήστε το πλήκτρο AM για την κρυπτογράφηση του τόνου CTCSS για την πρόσβαση σε αναμεταδότες (repeaters) για τη λειτουργία αυτή χρειάζεται η έξτρα πλακέτα (EJ-26U κρυπτογράφος CTCSS – έρχεται σαν στάνταρ με το μοντέλο DX-70T Αναφορά στη σελίδα 2-14,16

  Πατήστε για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας MEMORY και VFO. Στην κατάσταση VFO πατήστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέγετε τα VFO A ή VFO B . Μετά το πάτημα του πλή-κτρου FUNC πατήστε το πλήκτρο VFO για την μεταφορά δεδομένων από την επιλεγμένη θέση μνήμης σε ένα από τα 2 VFO’s. Κρατήστε το πατημένο για να αντιγράψετε τα data του VFO A πάνω στο VFO B και αντίστροφα

  Πατήστε για την εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών MEMORY (Μνήμης) και VFO . Μετά το πάτημα του πλή-κτρου FUNC πατήστε το πλήκτρο MEMO για να προ-γραμματίσετε μια θέση μνήμης. Κρατήστε το πατημένο για την διαγραφή των δεδομένων μια μνήμης.

  Αναφορά στη σελίδα 3-1

  Σε κατάσταση λειτουργίας VFO πατήστε αυτό το πλήκτρο για να χρησιμοποιήσετε το VFO A για την λήψη και το VFO B για την εκπομπή ή και αντιστρόφως. Σε κατάσταση λειτουργίας MEMORY (Μνήμης) πατήστε αυτό το πλή-κτρο για να χρησιμοποιήσετε μια συχνότητα μνήμης για την λήψη και κάποια άλλη συχνότητα μνήμης για την εκ-πομπή. Μετά το πάτημα του πλήκτρου FUNC πατήστε το πλήκτρο SPLIT για να έχετε πρόσβαση στην λειτουργία PRIORITY Αναφορά στη σελίδα 2-23

  Πατήστε το για να κλειδώσετε τον κύριο επιλογέα συχνό-τητας (τη γνωστή μας«ρόδα») για αποφυγή ακουσίας αλ-λαγής της συχνότητας.

  Ρυθμίζει τη ροπή στρέψης του επιλογέα συχνότητας ( της γνωστής μας «ρόδας»)

  Η φωτεινότητα του δείχνει το επίπεδο κορυφής του ALC.

  Ανάβει όταν το ή καταστολή θορύβου (SQUELCH) είναι ανοικτή .

  FREE

  BYTE

  S

 • 1 Ξεκινώντας

  1- 14

  Υποδοχές Πίσω Μέρους (κονέκτορες) 1. Υποδοχή SP 2. Υποδοχή CW-KEY 3. Υποδοχή RELAY

  (External Relay)

  4. Υποδοχή κεραίας 1 ( Κεραία 1 )

  5. Υποδοχή Εξωτερικού Σήματος ALC

  6. Ακροδέκτης GND 7. Υποδοχή Κεραίας 2

  ( Κεραία 2) 8. Υποδοχή Τροφοδοσίας

  Για τη σύνδεση εξωτερικού ηχείου ή ακουστικών. Υποδέχεται μεγάφωνα 8Ω – 16Ω και ακουστικά 8Ω – 32Ω

  Για την σύνδεση ενός κλειδιού τηλεγραφίας ή ενός ηλεκτρο-νικού κλειδιού. Αναφορά σελίδα 1-5

  Για την σύνδεση εξωτερικών συσκευών όπως είναι ένας ενισχυ-τής γραμμής για την μεταγωγή μεταξύ λήψης και εκπομπής. Υ-ποδέχεται ένα RCA βύσμα . Ένα σύρμα βραχυκυκλώματος πρέπει να κοπεί πρώτα για να ενεργοποιηθεί αυτή η υποδοχή. Αναφορά στη σελίδα 7-2

  Για την σύνδεση μιας κεραίας μπάντας βραχέων (HF). Παίρ-νει ένα ομοαξονικό καλώδιο 50Ω με βύσμα UHF (PL259)

  Για τη σύνδεση ενός βύσματος RCA από το κύκλωμα ALC ενός ενισχυτή γραμμής όταν αυτός χρησιμοποιείται. Η τάση ALC εισόδου πρέπει να είναι από 0 έως –3 V DC.

  Για την σύνδεση ενός καλωδίου γείωσης

  Για τη σύνδεση μιας κεραίας της μπάντας των 50 MHz. Παίρνει ένα ομοαξονικό καλώδιο 50Ω με βύσμα UHF (PL 259)

  Για την σύνδεση του παρεχόμενου καλωδίου τροφο-δοσίας DC. H τάση εισόδου πρέπει να είναι 13,8 V DC ± 15%

  FREE

  BYTE

  S

 • 1 Ξεκινώντας

  1- 15

  9. Υποδοχή ACC (αξεσουάρ )

  Άλλα Μέρη Μικρόφωνο

  Για την σύνδεση περιφερειακών συσκευών όπως ένα εξωτερικό αυτόματο τιούνερ κεραίας.

  1. Εσωτερικό Ηχείο 2. Μάνταλα Ασφάλισης Πρόσοψης 3. Καλωδιοταινία Ελέγχου 4. Στήριγμα 5. Τρύπες Βίδας για το στήριγμα 6. Υποδοχή Μικροφώνου 7. Στήριξη Καλωδίου

  1. Πλήκτρο PTT. Πατήστε για εκπομπή και αφήστε για λήψη. Πατήστε επίσης για το σταμάτημα της σάρω-σης.

  2. Πλήκτρο UP. Στη λειτουργία VFO πατήστε αυτό το πλή-κτρο για να αλλάξετε συχνότητα προς τα ε-πάνω με το επιλεγμένο βήμα. Στην λειτουρ-γία MEMORY (Μνήμης) πατήστε αυτό το πλήκτρο για να αλλάξετε κατά μια θέση μνήμης προς τα επάνω. Κρατήστε το πατημέ-νο για περισσότερο από 1’’ για την εκκίνηση της σάρωσης.

  3. Πλήκτρο DOWN Στη λειτουργία VFO πατήστε αυτό το πλή-κτρο για να αλλάξετε συχνότητα προς τα κά-τω με το επιλεγμένο βήμα. Στην λειτουργία MEMORY (Μνήμης) πατήστε αυτό το πλή-κτρο για να αλλάξετε κατά μια θέση μνήμης προς τα κάτω. Κρατήστε το πατημένο για πε-ρισσότερο από 1’’ για την εκκίνηση της σά-ρωσης.

  FREE

  BYTE

  S

 • 1 Ξεκινώντας

  1- 16

  Οθόνη 1. SPLIT Εμφανίζεται στην λειτουργία χωριστής συχνότητας

  2. Καταδεικνύει την ενίσχυση ή την εξασθένιση της εισόδου του δέκτη

  3. ΝΒ Εμφανίζεται όταν είναι ενεργή η καταστολή θορύβου NB 4. NAR Εμφανίζεται όταν χρησιμοποιείται το στενό φίλτρο στις διαμορφώ σεις SSB CW και AM. 5. AGC-F. AGC-S Tο «AGC-F» εμφανίζεται όταν ο χρόνος διόρθωσης AGC ρυθμίζεται στο Fast «γρήγορος»

  Το «AGC-S» εμφανίζεται όταν ο χρόνος διόρθωσης AGC ρυθμίζεται στο Slow «αργός»

  6. Εμφανίζεται κατά την διάρκεια της λειτουργίας κρυπτογραφίας το- νου

  7. Δείχνει την επιλεγμένη διαμόρφωση περιλαμβάνει LSB USB CWL

  CWU FM και AM

  8. VFOA VFOB Δείχνει το επιλεγμένο VFO 9. Εμφανίζεται στην λειτουργία της μνήμης δείχνοντας την επιλεγμένη

  θέση μνήμης .

  10. Εμφανίζεται επάνω από το ψηφίο συχνότητας που μπορείτε να αλ- λάξετε με τον επιλογέα MULTI FUNCTION.

  11. Εμφανίζει τη συχνότητα εκπομπής/λήψης.

  Εμφανίζεται στη λειτουργία χωριστής Συχνότητας

  FREE

  BYTE

  S

 • 1 Ξεκινώντας

  1- 17

  12. ΤΧΙΤ , RIT Εμφανίζεται όταν ενεργοποιείται μια από τις λειτουργίες

  “TXIT” ή “RIT” . Εμφανίζονται και τα δυο όταν οι λειτουργίες “TXIT” και “RIT” είναι ενεργοποιημένες.

  13. Εμφανίζει την συχνότητα ολίσθησης για τα TXIT/RIT 14. Εμφανίζεται όταν ενεργοποιείται μια δευτερεύουσα λειτουρ-

  γία ενός πλήκτρου.

  15. LOW Εμφανίζεται όταν η ισχύς εξόδου είναι χαμηλή. 16. APO Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία APO

  (αυτόματο κλείσιμο του πομποδέκτη).

  17. TUNE Εμφανίζεται όταν συντονίζει το εξωτερικό αυτόματα τιούνερ την κεραία σας.

  18. D-LOCK Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία DIAL LOCK (κλείδωμα του επιλογέα συχνότητας)

  19. Εμφανίζεται όταν η καταστολή θορύβου είναι ανοικτή 20. S meter: Δείχνει την σχετική ένταση του λαμβανόμενου

  σήματος. RF meter: Δείχνει τη σχετική ένταση της ισχύος εξόδου.

  FREE

  BYTE

  S

 • 1 Ξεκινώντας

  1- 18

  Γρήγορη Αναφορά Χειριστηρίων To πλήκτρο μόνο του FUNC+αυτό το πλήκτρο

  (δείτε τις σημειώσεις) FUNC+FUNC+αυτό το πλήκτρο (δείτε τις σημειώσεις)

  Func Επιλέγει τις διάφορες λει-τουργίες

  * Ελέγχει την συχνότητα της εκπομπής

  ** Δίνει πρόσβαση στην λειτουργία οργάνωσης SET

  RIT Εναλλάσσει μεταξύ των λειτουργιών RIT και TXIT

  Προσθέτει την συχνότητα μετατόπισης στην παρουσια-ζόμενη στην οθόνη.

  θέτει εντός / εκτός λειτουργίας την λειτουργία TXIT.

  RF Αλλάζει την ενίσχυση σή-ματος στον δέκτη.

  NB (καταστολή Θορύβου) εντός /εκτός.

  Αλλάζει τον οπίσθιο φωτισμό της οθόνης. Θέτει εντός / εκτός τον ήχο (beep). Και θέτει εντός / εκτός την λειτουργία APO

  FILTER Θέτει εντός / εκτός τα φίλτρα

  Αλλάζει την κατάσταση του AGC

  _____

  H/L Αλλάζει την ισχύ της εξό-δου

  Ενεργοποιεί ένα εξωτερικό αυτόματο τιούνερ

  _____

  SSB Εναλλάσσει την διαμόρ-φωση σε LSB και USB

  Εναλλάσσει σε LT και UT (κοιτάξτε σελίδα 2-22)

  Θέτει εντός / εκτός της αυτόματη επιλογή USB/LSB.

  CW Εναλλάσσει την διαμόρ-φωση μεταξύ CWL και CWU

  _____ Αλλάζει την κατάσταση break-in. Επιλέγει την μετατόπιση CW και τον πλάγιο τόνο.

  ΑΜ/FM Επιλέγει μεταξύ AM και FM.

  Θέτει εντός / εκτός τους τόνους CTCSS

  _____

  VFO Εναλλάσσει μεταξύ των VFOA και VFOB δίνοντας μας πρόσβαση στην λει-τουργία VFO. *Ενεργοποιεί επίσης την λειτουργία VFO A=B

  Μεταφέρει δεδομένα από τη μνήμη στο VFO

  Ρυθμίζει το βήμα συχνότητας (από τον διακόπτη MULTI FUNCTION) βάσει της διαμόρφωσης.

  MEMO Μας δίνει πρόσβαση στη λειτουργία της μνήμης.

  Ορίζει κανάλι μνήμης Θέτει εντός / εκτός της προστασία επανεγραφής της μνήμης. Επίσης θέτει εντός / εκτός της προστασία προσπέλασης της συχνότητας της μνήμης.

  SPLIT Θέτει εντός / εκτός τη λειτουργία χωριστής συ-χνότητας (split). * Θέτει εντός εκτός τη λειτουργία QUICK OFF-SET

  Θέτει εντός / εκτός της λει-τουργία PRIORITY

  Επιλέγει την λειτουργία SCAN (σά-ρωση) και συγκεκριμένα τη συνθή-κη συνέχισης της σάρωσης. Επίσης θέτει εντός / εκτός τη λειτουργία σάρωσης ομάδας μνημών (Group Memory Scan)

  DIAL LOCK

  Κλειδώνει τη ρόδα επιλο-γής συχνότητας

  _____ Θέτει εντός / εκτός την αναστολή εκπομπής ( κλειδώνει το PTT)

  *: Κρατήστε πατημένο περισσότερο από 1’’ **: Κρατήστε πατημένο περισσότερο από 2’’

  Χρήσιμη Συμβουλή : Τα στοιχεία της 4ης στήλης είναι τα στοιχεία της λειτουργίας Οργά-νωσης (Set Mode) . Για περισσότερες λεπτομέρειες κοιτάξτε στις σελίδες 6-1 και 6-18 .Το VFO A=B σημαίνει ότι η συχνότητα του VFO A αντιγράφεται στο VFO B.

  Σημειώσεις : FUNC+αυτό το πλήκτρο: Σημαίνει πατήστε το πλήκτρο FUNC και μετά πατήστε αυτό το πλήκτρο FUNC+FUNC+Αυτό το : Σημαίνει πατήστε το πλήκτρο FUNC μετά κρατήστε πατημένο και πλήκτρο μετά κρατήστε πατημένο για περισσότερο από 2’’ το FUNC και μετά πατήστε αυτό το πλήκτρο.

  FREE

  BYTE

  S

 • 2 Επικοινωνία

  2- 1

  2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΗΨΗΣ Εισαγωγή Η λήψη είναι μια από της βασικές λειτουργίες του πομποδέκτη. Σε αυτό το κεφά-λαιο μπορείτε να εξοικειωθείτε με τα διάφορα χειριστήρια ( κουμπιά) τα οποία χρησιμοποιούνται κατά την λήψη.

  Τα βέλη δείχνουν πια χειριστήρια χρησιμοποιούνται σε αυτό το σημείο (διαδικασία)

  Διαδικασία

  1. Ανάβοντας τον διακόπτη On/Off Σημείωση : Βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένα κεραία και τροφοδοτικό πριν να ανοί-ξετε τον διακόπτη.

  1. Πατήστε τον διακόπτη POWER . Η οθόνη θα

  ανάψει. • Για να σβήσετε το μηχάνημα πατήστε και

  κρατήστε τον διακόπτη POWER περισ- σότερο από 1’’ και μετά αφήστε τον .

  2. Ρύθμιση της έντασης � Γυρίστε το κουμπί AF δεξιόστροφα για

  αύξηση της έντασης του ήχου. � Γυρίστε το κουμπί AF αριστερόστροφα για

  ελάττωση της έντασης του ήχου

  3. Ρύθμισης της Φίμωσης (SQUELCH) 1. Γυρίστε το κουμπί SQL δεξιόστροφα μέχρις

  μόλις να εξαφανιστεί ο παρασιτικός θόρυβος. • Όσο πιο δεξιόστροφα γυρίζεται το κουμπί

  SQL τόσο πιο δυνατό σήμα χρειάζεται. Το κουμπί SQL πρέπει να γυρίσει τελείως αρι- στερόστροφα όταν λαμβάνουμε ασθενή ή ασταθή σήματα.

  Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι ο πομποδέκτης είναι κλειστός πριν κλείσετε το σταθεροποιη - μένο τροφοδοτικό ή σβήνετε το αυτοκίνητο σας.

  ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Εάν η τάση τροφοδοσίας πέσει κάτω από τα 10 βολτ , ο πομποδέκτης μπορεί να κλείσει αυτόματα. Σε αυτή την περίπτωση ξαναανοίξτε τον.

  FREE

  BYTE

  S

 • 2 Επικοινωνία

  2- 2

  4. Επιλογή Ρύθμισης (Διαμόρφωση) ■ Για την επιλογή της διαμόρφωσης SSB .

  Πατώντας το πλήκτρο SSB θα σας μεταγάγει από τις διαμορφώσεις LSB και USB . Διαλέξτε όποια θέλετε. Χρήσιμη Συμβουλή :

  ■ Για την επιλογή της διαμόρφωσης AM . Πατώντας το πλήκτρο AM/FM θα σας μετάγει μεταξύ των διαμορφώσε-ων AM και FM . Διαλέξτε την AM . Χρήσιμη Συμβουλή :

  ■ Για την επιλογή της διαμόρφωσης FM.

  Πατώντας το πλήκτρο AM/FM θα σας μετάγει μεταξύ των διαμορφώσε-ων AM και FM . Διαλέξτε την FM. Χρήσιμη Συμβουλή

  ■ Για την επιλογή της διαμόρφωσης CW.

  Πατώντας τον διακόπτη CW θα σας μετάγει μεταξύ των διαμορφώσεων CWU και CWL . Διαλέξτε όποια θελήσετε . Η CWU σας επιτρέπει την λήψη σημάτων CW στην πάνω πλευρά της φέρουσας συχνότητας ενώ αντίθετα ή CWL στην κάτω πλευρά της φέρουσας συχνότητας. Χρήσιμη Συμβουλή Η διαμόρφωση CW χρησιμοποιείται στην επικοινωνία με Mόρς. Χρήσιμη Συμβουλή Ο πομποδέκτης «θυμάται» την τελευταία χρησιμοποιούμενη διαμόρφωση.

  Η διαμόρφωση SSB χρησιμοποιείται πιο συχνά στις μπάντες των HF (βραχέα). Συνήθως η LSB χρησιμοποιείται για την κάτω από τους 7 MHz ραδιοερασιτεχνική μπάντα και η USB χρησιμοποιείται για επάνω από τους 14 MHz ραδιοερασιτεχνική μπάντα.

  Η διαμόρφωση αυτή χρησιμεύει για την ακρόαση των ραδιοφωνικών μεταδόσεων στις MF και HF μπάντες.

  Η διαμόρφωση FM καταλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος ζώνης αυτή η διαμόρφωση επιτρέπει την αναπαραγωγή υψηλής ποιότητας ήχου και επηρεάζεται το λιγότερο δυνατό από θόρυβο. Η συνήθης χρήση της γίνεται στις ραδιοερασιτεχνικές μπάντες των 29 MHZ και αυτή των 50 MHz.

  FREE

  BYTE

  S

 • 2 Επικοινωνία

  2- 3

  5. Επιλέγοντας Ραδιοερασιτεχνικές Μπάντες.

  Οι ραδιοερασιτεχνικές μπάντες είναι περιοχές συχνοτήτων τις οποίες επιτρέπε-ται να χρησιμοποιούν οι ραδιοερασιτέχνες. Ο πομποδέκτης αυτός καλύπτει 10 ραδιοερασιτεχνικές μπάντες παρατάσσοντας από 1.8 ΜΗz έως 50 ΜΗz. 1. Πατήστε το πλήκτρο MF SEL

  επανειλημμένως μέχρι να εμφανιστούν κέρσορες πάνω από την ένδειξη MHz της συχνότητας.

  2. Γυρίστε τον επιλογέα MULTI FUNCTION ή πατήστε τα πλήκτρα UP/DOWN του μικροφώνου για να διαλέξετε την μπάντα που θέλετε.

  Χρήσιμη Συμβουλή Όταν διαλέξετε μια μπάντα η οθόνη θα παρουσιάσει την προηγούμε- να χρησιμοποιούμενη συχνότητα σε αυτή την μπάντα. Σημείωση Όταν αλλάζετε μπάντα μπορεί να ακουστεί το κλικ ενός ρελέ. Αυτό είναι φυσιολογικό.

  3. Πατήστε το πλήκτρο MF SEL επανειλημμένως μέχρι να εξαφανιστεί το σημάδι

  ■ Κάθε φορά που πατιέται το πλήκτρο MF SEL το σημάδι μετακινείται κατά τον εξής τρόπο:

  ■ Οι εξορισμού ρυθμίσεις ( Μπάντα, Συχνότητα και διαμόρφωση και για τα δύο VFO’s)

  Mπάντα MHz

  Εξορισμού Διαμόρφωση 10 10.100.0 MHz (USB) 24 24.900.0 MHz (USB)

  1.8 1.9000.0 MHz (LSB) 14 14.100.0 MHz (USB) 28 28.100.0 MHz (USB) 3.5 3.6000.0 MHz (LSB) 18 18.100.0 MHz (USB) 29 29.100.0 MHz (USB) 7 7.1000.0 MHz (LSB) 21 21.100.0 MHz (USB) 50 50.100.0 MHz (USB)

  FREE

  BYTE

  S

 • 2 Επικοινωνία

  2- 4

  6. Ρυθμίζοντας μια συχνότητα ( Συντονισμός) ■ Χρησιμοποιώντας τα VFO’s.

  • Πατώντας το πλήκτρο VFO θα σας μετάγει μεταξύ του VFO A και του VFO B. Διαλέξτε ένα από τα δυο VFO.

  Χρήσιμη Συμβουλή:

  ■ Χρησιμοποιώντας τον κεντρικό επιλογέα συντονισμού.

  • Γυρίστε τον κεντρικό επιλογέα συντονισμού «Ρόδα» δεξιόστροφα για αύξηση της συχνότητας .

  • Γυρίστε τον κεντρικό επιλογέα συντονισμού «Ρόδα» αριστερόστροφα για μείωση της συχνότητας .

  Χρήσιμη Συμβουλή :

  ■ Χρησιμοποιώντας τον επιλογέα MULTI FUNCTION 1. Ελέγξτε ότι κανένα σημάδι δεν εμφανίζεται . Εάν

  υπάρχει πατήστε επανειλημμένως το πλήκτρο MF SEL μέχρις ότου εξαφανιστεί

  2. Γυρίστε το κουμπί MULTI FUNCTION δεξιόστροφα για να αυξήσετε την

  συχνότητα και αριστερόστροφα για να ελαττώσετε τη συχνότητα.

  Χρήσιμη Συμβουλή :

  ■ Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα UP/DOWN του μικροφώνου. 1. Ελέγξτε να δείτε ότι δεν εμφανίζεται κανένα ενδεικτικό ση-

  μάδι . Εάν υπάρχει πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο MF SEL μέχρις ότου εξαφανιστεί.

  2. Πατώντας το πλήκτρο UP αυξάνεται η συχνότητα ενώ με το

  DOWN ελαττώνεται η συχνότητα.

  Χρήσιμη Συμβουλή :

  Χρήσιμη Συμβουλή :

  Ο πομποδέκτης αυτός έχει λειτουργία VFO και MEMORY (μνήμης) ανα-φορά σελίδα 3-1. Στην λειτουργία του VFO μπορούν να αποθηκεύονται διαφορετικές ρυθμίσεις και συχνότητες ατομικά σε κάθε ένα από τα VFO A και VFO B .

  Στις διαμορφώσεις SSB και CW γυρνώντας την ρόδα η αλλαγή της συχνό-τητας γίνεται με βήματα των 25 Hz (μια πλήρης περιστροφή θα αλλάξει τη συχνότητα κατά 5 KHz). Στις διαμορφώσεις AM και FM γυρνώντας την ρόδα η αλλαγή της συχνότητας γίνεται σε βήματα των 100 Hz . (Μια πλή-ρη περιστροφή της ρόδας θα αλλάξει τη συχνότητα κατά 20 KHz)

  Το βήμα συντονισμού είναι διαφορετικό για κάθε διαμόρφωση. Τα βήμα-τα μπορούν να επιλεγούν στην λειτουργία οργάνωσης (SET mode) ανα-φορά στις σελίδες 6-12,13,14). Η εξορισμού είναι 1 KHz για SSB και CW 1 ΚΗz για AM και τέλος 2.5KHz για τα FM.

  Τα πλήκτρα UP και DOWN χρησιμοποιούν το ίδιο βήμα αλλαγής της συχνότητας όπως αυτό του κεντρικού επιλογέα συχνότητας («ρόδας>).

  Στην χρήση του πομποδέκτη σαν κινητού σταθμού η συχνότητα που επιλέ-χτηκε μπορεί να αλλάξει συμπτωματικά από κάποιο τυχαίο κραδασμό του οχήματος σας κλπ . Για να το αποφύγετε αυτό πατήστε το πλήκτρο DIAL LOCK για να «κλειδώσετε» τον κεντρικό επιλογέα συχνότητας («ρόδα») . Καθόσον χρόνο ο επιλογέας είναι κλειδωμένος ο συντονισμός είναι ακόμη δυνατόν να γίνει μέσω του πολύ- επιλογέα MULTI FUNCTION και του κουμπιού RIT (αναφορά στη σελίδα 5-4). Επίσης μην ξεχάσετε να σφίξετε ή να λασκάρετε τη βίδα που βρίσκεται στο κάτω αριστερό άκρο του επιλο-γέα συχνότητας γα να ρυθμίσετε τη ροπή στρέψης του επιλογέα ( αναφο-ρά στη σελίδα 7-2)

  FREE

  BYTE

  S

 • 2 Επικοινωνία

  2- 5

  Εξάσκηση

  Δοκιμή για λήψη ενός σήματος στους 51.000.0 MHz σε FM διαμόρφωση 1. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις κεραίας είναι σωστές 2. Ανάψτε την τροφοδοσία του μηχανήματος. 3. Γυρίστε το κουμπί ελέγχου AF για να ρυθμίσετε

  την ένταση του ήχου. 4. Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο MF SEL μέχρι

  να εμφανιστούν τα πάνω από την θέση ένδειξης των MHz (στην θέση επιλογής της μπάντας)

  5. Περιστρέψτε τον πολύ-επιλογέα MULTI FUNCTION για την επιλογή της μπά-ντας των 50 MHz.

  6. Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο MF SEL μέχρι να

  εμφανιστεί το πάνω από την ένδειξη των 100 KHz στην ένδειξη της οθόνης.

  7. Γυρίστε τον πολύ-επιλογέα MULTI FUNCTION για

  να ρυθμίσετε τη συχνότητα στους 51 MHz.

  8. Πατήστε επανειλημμένα το MF SEL μέχρι να εξα- φανιστεί το

  9. Πατήστε το πλήκτρο AM/FM για να επιλέξετε τη

  διαμόρφωση των FM.

  10. Γυρίστε το κουμπί ελέγχου SQL δεξιόστροφα μέχρι μόλις ο παρασιτικός θόρυ-βος βάθους χαθεί

  • Για την λήψη διπλανών συχνοτήτων χρησιμοποιείστε τον κεντρικό ε-πιλογέα συντονισμού.

  Κατά τον ίδιο τρόπο προσπαθήστε να κάνετε ακρόαση σε διαφορετικές συχνό-

  τητες σε κάθε μπάντα. Χρήσιμη Συμβουλή :

  Ο πομποδέκτης σας ενσωματώνει ένα δέκτη γενικής κάλυψης που καλύπτει τις συχνότητες από 150 KHz έως 30 MHz. Ενεργοποιώντας τον δέκτη μπορείτε να απολαύσετε τις ραδιοφωνικές εκπομπές στα MF και HF σε διαμόρφωση AM

  FREE

  BYTE

  S

 • 2 Επικοινωνία

  2-6

  Εξοικείωση με Χρήσιμες Λειτουργίες Στις μπάντες των βραχέων HF και σε αυτή των 50 MHz οι συνθήκες λήψης διαφέρουν όχι μό-νο κατά μπάντα και διαμόρφωση αλλά και κατά χρόνο και εποχή. Για να εξασφαλίσετε άριστη λήψη του σήματος πρέπει να εξοικειωθείτε και να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τις ευέλικτες αυτές λειτουργίες. RF (Κέρδος RF) 1. Πατήστε το πλήκτρο RF για την επιλογή μιας από τις ρυθμίσεις

  κέρδους του μπροστινού τμήματος του δέκτη.

  • Κάθε φορά που πατιέται το πλήκτρο RF θα εμφανίζεται στην οθόνη η ακόλουθη εικόνα. Ενεργοποιείται ένας προενισχυτής των 10 db. Η

  λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη για τη λήψη ασθενών σημάτων. Αυτή η ρύθμιση είναι και η εξορισμού εργοστασιακή ρύθμιση .Συνήθως επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση Ενεργοποιείται ένας εξασθενιτής 10 db. Όταν λαμβάνετε δυνατά τοπικά σήματα επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση. Ενεργοποιείται ένας εξασθενιτής 20 db. Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση όταν λαμβάνεται πολύ δυνατά τοπικά σήματα ή όταν βρίσκεται τέτοια σήματα κοντά στο λαμβανόμενο σήμα.

  AGC (Αυτόματη Ρύθμιση Κέρδους (ενίσχυσης)) Η λειτουργία AGC ρυθμίζει αυτόματα την ενίσχυση των ισχυρών και χαμηλών σημάτων με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μπορούμε να τους ακούμε στην ίδια ένταση ήχου. 1. Πατήστε το πλήκτρο FUNC και μετά πατήστε το πλήκτρο FILTER

  για να διαλέξετε είτε την λειτουργία AGC-S είτε την AGC-F. Σημείωση:

  • Λειτουργία AGC-S : Ο χρόνος αποκατάστασης είναι πολύς. • Λειτουργία AGC-F : Ο χρόνος αποκατάστασης είναι μικρός

  Σημείωση :

  Εάν δεν υπάρξει πάτημα κάποιου πλήκτρου μέσα σε 5’’ από την εμφά-νιση της ένδειξης FUNC η λειτουργία θα ακυρωθεί

  Συνήθως η λειτουργία AGC-S επιλέγεται για την διαμόρφωση SSB και AM . Η λειτουργία αυτή αναστέλλεται όταν επιλεγεί η λειτουργία FM

  FREE

  BYTE

  S

 • 2 Επικοινωνία

  2-7

  RIT (Σταδιακός Συντονισμός Δέκτη)

  Η λειτουργία RIT σας επιτρέπει να αλλάζετε τη συχνότητα λήψης εντός μιας περιοχής ±1.4 KHz όταν για παράδειγμα ο άλλος σταθμός μεταβάλλει τη συχνότητα εκπομπής του.

  1. Πατήστε το πλήκτρο RIT H εικόνα “RIT” θα εμφανιστεί στην οθόνη

  2. Γυρίστε το κουμπί RIT για να ρυθμίσετε την συχνότητα. • Για να τελειώσετε την λειτουργία “RIT” πατήστε το

  πλήκτρο RIT επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί η εικόνα TXIT

  • Πατήστε το κουμπί FUNC ύστερα πατήστε το RIT για να προσθέσουμε τη συχνότητα μετατόπισης RIT στην συχνότητα εκπομπής λήψης.

  Σημείωση :

  o Για την ενεργοποίηση την λειτουργίας ΤΧΙΤ πατήστε το πλήκτρο RIT επανειλημμένα μέχρι ή εικόνα “TXIT” εμφανιστεί (σελίδα 5-4)

  Λειτουργίες IF SHIFT – filter στις σελίδες 5-1 και 5-4

  Εάν δεν υπάρξει πάτημα κάποιου πλήκτρου μέσα σε 5’’ μετά την εμφάνι-ση του FUNC η λειτουργία θα ανασταλεί.

  FREE

  BYTE

  S

 • 2 Επικοινωνία

  2-8

  2.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό εξηγεί τις προετοιμασίες και τις βασικές διεργασίες για την εκπομπή. Για οδηγίες πάνω στην εκπομπή σε κάθε διαμόρφωση κοιτάξτε σελίδες 2-10 έως 2-24 Διεργασία Εκπομπή σε διαμόρφωση φωνής (SSB και AM/FM)

  1. Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις της κεραίας της τροφοδοσίας και του μικρόφωνου είναι σωστές

  2. Ανάψτε την τροφοδοσία 3. Χρησιμοποιώντας την νορμάλ διεργασία λήψης διαλέξτε

  μια καθαρή από άλλους σταθμούς συχνότητα ή διαλέξτε μια συχνότητα ενός άλλου σταθμού που επικοινωνείτε με αυτόν.

  4. Ρυθμίστε την ισχύ της εξόδου σας αν αυτό είναι απαραίτητο.

  (κοιτάξτε σελίδα 2-9)

  5. Κρατήστε πατημένο το κουμπί PTT και μιλήστε στο μικρόφωνο. Το κόκκινο Led TX θα φωτίσει. Σημείωση :

  Χρήση του Συμπιεστή ομιλίας , αναφορά στη σελίδα 2-9 Ρύθμιση της ενίσχυσης του μικροφώνου αναφορά στη σελίδα 7-2 6. Αφήστε το πλήκτρο PTT για να σταματήσει η εκπομπή και να γυρίσουμε στη λήψη.

  Εκπομπή σε διαμόρφωση CW (ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑΣ)

  Ο χειρισμός θα αρχίσει αυτόματα την εκπομπή

  1. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις της κεραίας της τροφοδοσίας και του χειριστηρίου είναι σωστές 2. Ανάψτε την τροφοδοσία και ρυθμίστε τον για λήψη 3. Ρυθμίστε την ισχύ της εξόδου σας αν αυτό είναι απαραίτητο.

  (κοιτάξτε στη σελίδα 2-9)

  4. Ρυθμίστε την επιθυμητή λειτουργία BREAK-IN (κοιτάξτε σελίδα 6-6)

  Σημείωση : 5. Αρχίστε να χειρίζεται . Το Led TX θα αρχίσει να φωτίζει

  6. Σταματήστε να χειρίζεται . Η εκπομπή θα σταματήσει αυτόματα

  Μιλήστε 20 έως 30 cm μακριά από το μικρόφωνο . Μιλώντας πολύ κοντά στο μικρόφωνο πιθανόν να αυξηθεί η παραμόρφω-ση.

  Η εξορισμού ρύθμιση είναι η AUTO BREAK-IN λειτουργία που σημαίνει ότι τον χρόνο καθυστέρησης για την λειτουργία SEMI BREAK-IN θα τον ρυθμίζει αυτόμα-τα.

  FREE

  BYTE

  S

 • 2 Επικοινωνία

  2-9

  Επιλογή επιπέδου ισχύος εξόδου.

  • Πατώντας το πλήκτρο H/L θα σας εναλλάσσει μεταξύ των λειτουργιών ΥΨΗΛΗ (HIGH) και ΧΑΜΗΛΗ (LOW). Όταν δεν εμφανίζεται η εικόνα «LOW» ο πομποδέκτης ρυθμίζεται στη μέγιστη ισχύ εξόδου (Watts)

  έως 28 MHz (ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ)

  50 ΜΗz DX-70/DX-70 T

  50 MHz DX-70 EH /DX-70 TH

  H 100 10 100 SSB,CW ,FM L 10 1 10

  H 40 4 40 AM L 4 0.4 4

  Χρήσιμες Συμβουλές :

  Συμπιεστής Φωνής : Αυξάνει την ισχύ της ομιλίας για να σας δώσει καθαρή και ισχυρή εκπο-

  μπή. Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται στις διαμορφώσεις SSB και AM (κοιτάξτε στη σελίδα 6-10 για την ρύθμιση του συμπιεστή φωνής)

  Λειτουργία TXIT

  o Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο «TXIT» μέχρις ότου εμφα-νιστεί η εικόνα RIT .

  o Ύστερα γυρίστε το κουμπί RIT για να αλλάξετε o την συχνότητα εκπομπής μέσα σε μια κλίμακα o ±1.4 KHz o Η συχνότητα μετατόπισης TXIT εμφανίζεται στο δεξί μέσον της

  οθόνης o Όταν εμφανίζεται η εικόνα “TXIT RIT” αυτό σημαίνει ότι εσείς

  μπορείτε να ρυθμίζεται και τη συχνότητα εκπομπής κα αυτή της λήψης.

  Λειτουργία OFF BAND (ΕΚΤΟΣ ΜΠΑΝΤΑΣ) Σταματάει την εκπομπή όταν επιχειρείτε την εκπομπή εκτός της ραδιοε-ρασιτεχνικής μπάντας . Η οθόνη θα εμφανίζεται ως εξής.

  FREE

  BYTE

  S

 • 2 Επικοινωνία

  2-10

  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ SSB Εισαγωγή H διαμόρφωσης μονής πλευρικής ζώνης ή SSB είναι η πιο πολύ χρησιμοποιούμενη διαμόρ-φωση φωνής στις ραδιοερασιτεχνικές μπάντες των HF. Όμως κατά την πρώτη απόπειρα συ-ντονισμού στην διαμόρφωση SSB μπορεί να ακούτε μη καθαρά και θορυβώδη σήματα. Αλλά όσο προχωράτε στην εξάσκηση της λήψης σε αυτή τη διαμόρφωση θα είστε σε λίγο έτοιμοι να συνομιλήσετε ακόμη και με αλλοδαπούς σταθμούς Διαδικασία

  Σημείωση : Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις κεραίας τροφοδοτικού και μικροφώνου είναι σω στές.

  1. Ανοίξτε την τροφοδοσία 2. Διαλέξτε την ραδιοερασιτεχνική μπάντα που θέλετε ( κοιτάξτε σελίδα 2-3) 3. Πατήστε το πλήκτρο SSB

  Η διαμόρφωση LSB ή USB θα επιλεγούν αυτόματα αναλόγως με την επιλεγμένη μπάντα.

  Σημείωση : Εάν η αυτόματη επιλογή USB ή SSB είναι εκτός (AUTOMATIC USB LSB SELECTION) τότε ανακαλείτε η τελευταία χρησιμοποιούμενη SSB διαμόρφωση.

  Χρήσιμη Συμβουλή :

  Σημείωση :

  Συνήθ�