Παρουσίαση...

Click here to load reader

 • date post

  22-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  4
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Παρουσίαση...

 • ΠρόγραμμαΠρόγραμμα «Δια Βίου Μάθηση/«Δια Βίου Μάθηση/ErasmusErasmus»»«Δια Βίου Μάθηση/«Δια Βίου Μάθηση/ErasmusErasmus»»

  Α Τ Ε Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑ.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Γραφείο ERASMUSρ φ http://www.socrates.teithe.gr

 • ErasmusErasmus

  Το πρόγραμμα Erasmus προσφέρει την δυνατότητα κινητικότητας και συνεργασίας στα Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στους φοιτητές, καθηγητές και λοιπό προσωπικό σε 31 χώρες της Ευρώπης. Οι δ ά δ ό ό λ ύ ίδιάφορες δραστηριότητες κινητικότητας και πολυμερούς συνεργασίας χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. και από εθνικούς πόρους. Σκοπός του προγράμματος είναι η υποστήριξη της δημιουργίας του Ευρωπαϊκούπρογράμματος είναι η υποστήριξη της δημιουργίας του Ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η ενίσχυση της συμβολής της ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην προώθηση της καινοτομίας.

 • Ε ί Σ όΕ ί Σ όΕπιχειρησιακοί ΣτόχοιΕπιχειρησιακοί Στόχοι Η ή 3 000 000 ώ έ 2012!Η συμμετοχή 3.000.000 φοιτητών έως το 2012! Η περαιτέρω ανάπτυξη της ποιοτικής πολυμερούς συνεργασίας μεταξύ των Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας

  ίδ λλά ξύ δ άεκπαίδευσης, αλλά και μεταξύ των ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων Η βελτίωση της διαφάνειας και της συμβατότητας μεταξύ των τυπικών προσόντων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Η διευκόλυνση της ανάπτυξης καινοτόμων πρακτικών στηνη ης ξης μ ρ η εκπαίδευση και κατάρτιση και η διάδοσή τους σε άλλες χώρες Η διευκόλυνση της ανάπτυξης υπηρεσιών, παιδαγωγικώνη ης ξης ηρ , γ γ μεθόδων και πρακτικής για τη δια βίου μάθηση, με βάση τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

 • Τα κράτη που συμμετέχουν στοΤα κράτη που συμμετέχουν στοΤα κράτη που συμμετέχουν στο Τα κράτη που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι:πρόγραμμα είναι:

  Όλες οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΕυρωπαϊκής Ένωσης

  Οι χώρες του ΕυρωπαϊκούΟι χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Νορβηγία, Ισλανδία,(Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν)

  και η Τουρκία

 • Τ Π όΤ Π ό EEΤο Πρόγραμμα Το Πρόγραμμα Erasmus:Erasmus: Χορηγεί κάθε χρόνο υποτροφίες κινητικότητας σε πολλές χιλιάδεςΧορηγεί κάθε χρόνο υποτροφίες κινητικότητας σε πολλές χιλιάδες φοιτητών και διδασκόντων

  Eπιδιώκει την ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης των σπουδώνEπιδιώκει την ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης των σπουδών διδασκόντων και διδασκομένων.

  Aπευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και αφορά όλους τους κλάδους και τις βαθμίδες εκπαίδευσης, μέχρι και το διδακτορικό δίπλωμα.

  Απαραίτητη προϋπόθεση: Τα Ιδρύματα προέλευσης και υποδοχής θα πρέπει να είναι κάτοχοι του Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus (EUC)ρ χ ημ ρ η ( ) Ενώ για τη συμμετοχή στη δράση ''Κινητικότητα φοιτητών με σκοπό πρακτική άσκηση'', θα πρέπει τα Ιδρύματα να είναι απαραιτήτως κάτοχοι του Διευρυμένου Χάρτη Erasmus (Εxtended EUC)κάτοχοι του Διευρυμένου Χάρτη Erasmus (Εxtended EUC)

 • ΚινητικότηταΚινητικότητα ERASMUSERASMUS::Κινητικότητα Κινητικότητα ERASMUSERASMUS:: Κινητικότητα φοιτητών με σκοπό τις σπουδές

  Κινητικότητα φοιτητών με σκοπό την τοποθέτηση για Πρακτική Άσκηση σε επιχειρήσεις κέντραΠρακτική Άσκηση σε επιχειρήσεις, κέντρα κατάρτισης, ερευνητικά κέντρα ή άλλους οργανισμούς Κινητικότητα διδακτικού προσωπικού με σκοπό τη διδασκαλία σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για να προσφέρουν ή να λάβουν εκπαίδευση σε ένα ίδρυμα-εταίρο στο εξωτερικόίδρυμα-εταίρο στο εξωτερικό Κινητικότητα λοιπού προσωπικού με σκοπό την επιμόρφωση από ιδρύματα τριτοβάθμιαςμ ρφ η ρ μ ρ β μ ς εκπαίδευσης ή προσωπικού επιχειρήσεων για σκοπούς κατάρτισης ή διδασκαλίας Οργάνωση Κινητικότητας για σπουδές & πρακτικήΟργάνωση Κινητικότητας για σπουδές & πρακτική άσκηση

 • Η κινητικότητα φοιτητώνΗ κινητικότητα φοιτητών περιλαμβάνει:περιλαμβάνει:Η κινητικότητα φοιτητών Η κινητικότητα φοιτητών περιλαμβάνει:περιλαμβάνει:

  Οργανωμένες ανταλλαγές φοιτητών γιαΟργανωμένες ανταλλαγές φοιτητών για αναγνωρισμένες περιόδους σπουδών Διάρκεια 3 έως 12 μήνες (ανά κύκλο σπουδών)Διάρκεια 3 έως 12 μήνες (ανά κύκλο σπουδών)

  Δυνατότητα τριών υποτροφιών (μία για κάθεΔυνατότητα τριών υποτροφιών (μία για κάθε κύκλο: βασικό πτυχίο, Master, διδακτορικό). Η διάρκεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνεςδιάρκεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών

  Μέγιστη συνολική διάρκεια υποτροφίας 24 μήνες, συμπεριλαμβάνονται και οι τοποθετήσεις στιςσυμπεριλαμβάνονται και οι τοποθετήσεις στις επιχειρήσεις

 • Κινητικότητα ΦοιτητώνΚινητικότητα Φοιτητών για σπουδέςγια σπουδέςΚινητικότητα ΦοιτητώνΚινητικότητα Φοιτητών για σπουδές για σπουδές

  Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμμετέχει ένας φοιτητής στοΑπαραίτητη προϋπόθεση για να συμμετέχει ένας φοιτητής στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus είναι η ύπαρξη ενός Συμβολαίου του Τμήματός του με το Ίδρυμα Υποδοχής δηλαδή θ έ ά έ δ ή ίθα πρέπει να υπάρχει υπογεγραμμένη διμερής συμφωνία ανάμεσα στα δυο πανεπιστήμια

  Υποτροφίες χορηγούνται μόνον σε φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το α’ έτος των σπουδών τους, δηλαδή είναι ηρ ς ς, η ή εγγεγραμμένοι στο δεύτερο έτος

  Ο δ έ έ έ ή ή ώΟι σπουδαστές πρέπει να έχουν αποκτήσει επαρκή γνώση της γλώσσας στην οποία παραδίδονται τα μαθήματα που πρόκειται να παρακολουθήσουν

 • Πρέπει να επιστρέψω με πιστωτικές Πρέπει να επιστρέψω με πιστωτικές μονάδες (μονάδες (ECTS credits) ?ECTS credits) ?

  Για διάστημα 3 μηνών αντιστοιχούν 20 ECTS credits

  Για διάστημα 6 μηνών αντιστοιχούν 30 ECTS creditscredits

  Για διάστημα 12 μηνών αντιστοιχούν 60 ECTSΓια διάστημα 12 μηνών αντιστοιχούν 60 ECTS