Εργαστηριακή...

Click here to load reader

 • date post

  10-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Εργαστηριακή...

 • Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης

  Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος

  Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ

 • Διάγνωση της HIV λοίμωξης

  Από το 1985 και μέχρι σήμερα η διαγνωστική διαδικασία

  που ακολουθείται προκειμένου να καθοριστεί η HIV

  λοίμωξη είναι:

  �η αναζήτηση αντισωμάτων έναντι του ιού με ανοσοενζυμική μέθοδο (EIA)

  και ακολουθεί σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος

  � η επιβεβαίωση με τη μέθοδο Western Blot (W.Bl.).

 • Ο έλεγχος ξεκινάει πάντα με την ανοσοενζυμική

  δοκιμασία διαλογής που ανιχνεύει την παρουσία

  αντισωμάτων έναντι του ιού HIV

  και έχει σχεδιαστεί για να ανιχνεύσει όσο το δυνατόν

  περισσότερες HIV περιπτώσεις .

  Χρησιμοποιούνται ευρέως, λόγω της υψηλής

  ευαισθησίας και καταλληλότητάς τους για τον έλεγχο

  μεγάλου αριθμού δειγμάτων, ιδιαίτερα στις

  αιμοδοσίες.

 • Ο πρωταρχικός ρόλος της επιβεβαιωτικής δοκιμασίας

  είναι η εξασφάλιση ότι τα δείγματα που βρίσκονται

  anti-HIV θετικά με τις δοκιμασίες διαλογής είναι

  πραγματικά θετικά ή αρνητικά για τη HIV λοίμωξη.

  Η δοκιμασίαW.Blot ( ή ανοσοαποτύπωση)

  στην πραγματικότητα είναι παρόμοια με τη δοκιμασία ΕΙΑ

  με την έννοια ότι ανιχνεύουν στο δείγμα αντισώματα έναντι

  των ειδικών πρωτεϊνών του ιού.

 • • Η δοκιμασία Western Blot είναι η πιο διαδεδομένη

  επιβεβαιωτική μέθοδος που εφαρμόζεται στα Κέντρα

  Αναφοράς AIDS μέχρι και σήμερα στη χώρα μας και

  στην Ευρώπη.

 • Επιβεβαιωτική δοκιμασία (Western Blot).

  Οι ιικές πρωτεΐνες (αντιγόνα) χωρίζονται ανάλογα με το

  μοριακό βάρος τους μέσω ηλεκτροφόρησης και

  μεταφέρονται σε μια μεμβράνη, η οποία στη συνέχεια

  χρησιμοποιείται ως μία ταινία για κάθε δείγμα και

  επωάζεται με τον ορό ή πλάσμα του αντίστοιχου

  δείγματος.

 • Western blot

  strip

  5

  min

  PATIENT SAMPLE

  2 H

  CONJUGATE

  1 H

  CHROMOGEN

  6 to 15

  min

  New Lav Blot I / II protocol

 • Ανάλογα με τα αντισώματα που υπάρχουν στο δείγμα

  αντίστοιχες μπάντες εμφανίζονται στην ταινία.

  Οι διάφορες πρωτεΐνες του HIV ταξινομούνται σε δύο

  λειτουργικές ομάδες, που παράγονται από τρείς

  γονιδιακές περιοχές του HIV (gag, env, pol):

  "p" - πρωτεΐνες,

  "gp" – γλυκοπρωτεΐνες

 • p66/51

  p17

  Western blot

 • HIV1 HIV2

  HIV Confirmation : New Lav Blot I / II • Με τη δοκιμασία W. Bl.

  συνήθως αναζητούμε τα

  αντισώματα έναντι των

  ακόλουθων πρωτεινών του

  ιού HIV:

  • πρωτεινες του

  περιβλήματος:

  gp41, gp120/160

  • πρωτεινες του πυρήνα:

  p18, p24, p55

  • ένζυμα του ιού:

  p31, p51, p66.

 • Για να θεωρηθεί ένα δείγμα θετικό με Western Blot

  σύμφωνα με τα προτεινόμενα κριτήρια κατά CDC για

  την HIV-1 και HIV-2 λοιμώξεις απαιτείται η παρουσία

  αντίστοιχων αντισωμάτων έναντι δύο τουλάχιστον

  πρωτεϊνών από τις παρακάτω:

  p24 p26

  gp41 gp31

  gp120/160 gp125/140

 • Οι επιβεβαιωτικές δοκιμασίες αυξάνουν σημαντικά την

  εξειδίκευση της ανίχνευσης, όταν χρησιμοποιούνται σε

  συνδυασμό με τις δοκιμασίες διαλογής.

  Στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι τουλάχιστον

  τόσο ευαίσθητες όσο και οι συγκεκριμένες δοκιμασίες

  διαλογής.

  Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, τα αποτελέσματα

  είναι είτε σαφώς θετικά ή αρνητικά.

 • Διάγνωση της HIV λοίμωξης

  Είναι δυνατόν η επιβεβαιωτική δοκιμασία ενός

  θετικού με EIA δείγματος να δώσει αρνητικό

  ή ακαθόριστο αποτέλεσμα.

 • • Στην εικόνα παρουσιάζονται

  δυο δείγματα με τη δοκιμασία

  W. Blot, που ελέγχθηκαν μετά

  από 15-30 ημέρες.

  Σε κανένα δείγμα δεν είχε

  αλλάξει το προφίλ κλασμάτων

  που παρατηρήθηκε σε

  αρχικές λήψεις.

 • Η σωστή και γρήγορη αντιμετώπιση των

  ακαθόριστων αποτελεσμάτων, όπως φαίνεται, δεν

  μπορεί να γίνει με συμβατικές στρατηγικές

  (επιβεβαίωση θετικού anti-HIV αποτελέσματος με τη

  δοκιμασία Western Blot).

 • Θα μπορούσε να εφαρμοσθεί η αναζήτηση του p24 Ag HIV στον ορό,

  που επιτυγχάνεται σε 2-4 εβδομάδες

  πριν από την εμφάνιση των αντισωμάτων,

  περίπου τη 14 η -15 η ημέρα μετά την

  μόλυνση με τον HIV.

  Η ανίχνευση του p24 AgHIV στον ορό

  αποτελεί μάλλον ένα ασταθές εύρημα,

  δεδομένου ότι η δοκιμασία στερείται

  ευαισθησίας για τη διάγνωση

  της HIV πρωτολοίμωξης,

  αφού ανιχνεύεται μόνο στο 75% των

  περιπτώσεων οξείας HIV λοίμωξης

  και η περίοδος αντιγοναιμίας είναι σύντομη και μετά την ανάπτυξη

  αντισωμάτων συνήθως δεν

  ανιχνεύεται.

  Αν η δοκιμασία ανίχνευσης

  του p24 Ag HIV έχει

  περιορισμένες δυνατότητες,

  οι δοκιμασίες ανίχνευσης του

  HIVRNΑ έχουν πολύ υψηλή

  ευαισθησία και όλο πιο

  συχνά εφαρμόζονται στις

  μέρες μας.

  Για την επίλυση των

  περιπτώσεων με ακαθόριστα

  αποτελέσματα οι

  καταλληλότερες μέθοδοι είναι

  η ανίχνευση του

  HIV RNA και του p24 AgHIV

 • Πιστεύουμε ότι η προσθήκη της δοκιμασίας

  ανίχνευσης νουκλεϊκών οξέων (HIVRNA) και AgHIV

  είναι πλέον επαρκής για να μας επιτρέπουν

  να συμπεράνουμε ότι αυτή η μορφή των δοκιμών

  θα πρέπει να είναι ένα πρότυπο εργαλείο για την

  πρόληψη και την επιτήρηση της HIV λοίμωξης

  και για τη φροντίδα των οροθετικών ατόμων.

 • Ανάλογα με την κλινική εικόνα του ασθενούς και τους παράγοντες κινδύνου προτείνεται η εξής πορεία δράσης:

  1) για ασθενείς με χαμηλούς παράγοντες κινδύνου συνιστάται η

  επανάληψη της δο