C Examples

download C Examples

of 31

 • date post

  15-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

description

C Examples

Transcript of C Examples

 • C

 • 1. , . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  1 2 ( ) 3 ( )

  3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  4. (Factorial) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6. 1-1/2+1/3-1/4+...+1/n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7. Fibonacci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9. ASCII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  12. Strings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Bubble sort) (Insertion sort) (Selection sort)

  15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  18. Taylor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  34

  7

  89910

  11121213

  1517

  20

  232526

  28293031

 • , . , (input data) , (output data). .

  C. .

  .

  , 10 100 .

  , .

  ,

  10 .

  #include #define size 10 // megethos pinakavoid main(){

  int pinakas[size],i;for(i=0;i

 • 10 , .

  1

  #include #define size 10void main(){

  int i,temp,pinakas[size];for (i=0;i

 • ( .)

  #include #define size 10void reverse(int pinakas[size]);void swap(int *x, int *y);void main(){

  int i,pinakas[size];for (i=0;i

 • #include #define size 10void reverse(int pinakas[size]);void main(){

  int i,pinakas[size];for (i=0;i

 • 10 .

  #include #define size 10void main(){

  int i,k=1,g=1,min,max,pinakas[size];for (i=0;i

 • void main(){

  int i,min,k=1,max,g=1,temp;printf("Doste ton 1o arithmo: ");scanf("%d", &temp);min=temp;max=temp;for (i=1;i

 • . ( , .. 1234321)

  #include #include void main(){

  char arithmos[128];int i,j,k;printf("Doste ton akeraio arithmo: ");scanf("%s", arithmos);k=strlen(arithmos);j=0;for (i=0;i

 • . ( Fibonacci .)

  #include #define size 100void main(){

  int i,x,pinakas[size];printf("Fores ektelesis Fibonacci: ");scanf("%d", &x);pinakas[0]=1;pinakas[1]=1;for(i=2;i

 • .

  #include < stdio.h >#define size 1000void main(){

  int a,i,j,k=0,c=0,pinakas[size];printf("Doste to diastima, mesa sto opoio\n");printf("thelete na vrethoun oi protoi arithmoi: 0-");scanf("%d", &a);for(i=2;i1;j--)if((i % j)==0) // To symvolo % einai o telestis

  c=c+1; // akeraiou ypolipou(mod)if(c==0){

  pinakas[k]=i;k=k+1;

  }c=0;

  }if(k==0)

  printf("\nDe vrethike kanenas protos sto diastima afto.\n");else{

  printf("\nVrethikan %d protoi arithmoi.\n", k);for(i=0;i

 • ASCII.

  #include #include void main(){

  int i,length; char string[128]; printf("Pliktrologiste mia leksi i frasi: "); gets(string); length=strlen(string); printf("\n"); for (i=0;i

 • 2 81 .

  #include void main(){

  int a,k,i,j;printf("Doste to plithos twn grammwn: ");scanf("%d", &a);j=1;k=(a-1)/2;while(k>0){

  for(i=0;i

 • void main(){

  int i,a,k;printf("Doste ton arithmo: ");scanf("%d",&a);for(i=0;i

 • void main(){

  int k,c,r;printf("Doste to mono plithos grammwn: ");scanf("%d", &k);for(r=0;r

 • c=0;k=0;for(i=0;i
 • #include #include void diafora();void main(){

  int a,a1,a2,a3,b,b1,b2,b3;char im1[10],im2[10];printf("Oi imerominies prepei na dinontai sti morfi 09/04/2001.\n");printf("\n");printf("Doste tin proti imerominia: ");scanf("%s", &im1);printf("Doste ti defteri imerominia: ");scanf("%s", &im2);a1=(im1[0]-48)*10+(im1[1]-48);a2=(im1[3]-48)*10+(im1[4]-48);a3=(im1[6]-48)*1000+(im1[7]-48)*100+(im1[8]-48)*10+(im1[9]-48);a=a1+(a2*30.42)+(a3*365.25);b1=(im2[0]-48)*10+(im2[1]-48);b2=(im2[3]-48)*10+(im2[4]-48);b3=(im2[6]-48)*1000+(im2[7]-48)*100+(im2[8]-48)*10+(im2[9]-48);b=b1+(b2*30.42)+(b3*365.25);if(a==b)

  printf("Oi dio imerominies einai idies.\n");else{

  if(a>b){

  printf("H proti imerominia einai metagenesteri tis defteris,\n");diafora(&a,&b);

  }else{

  printf("H defteri imerominia einai metagenesteri tis protis,\n");diafora(&b,&a);

  }}

  }

  void diafora(x,y)int *x, *y;{

  int diaf,a,b,c;diaf=*x-*y;c=diaf/365.25;b=(diaf-(c*365.25))/30.42;

 • a=diaf-((c*365.25)+(b*30.42));printf("kata %d meres, %d mines kai %d xronia.\n", a, b, c);

  }

  strings 48 ASCII . 30.42 . 365.25 , .

  , .

  #include #include void diafora();void main(){

  int a,a1,a2,b,b1,b2;char wra1[5],wra2[5];printf("Oi wres prepei na dinontai sti morfi 21:06 kai 04:15.\n");printf("\n");printf("Doste tin proti wra: ");scanf("%s", &wra1);printf("Doste ti defteri wra: ");scanf("%s", &wra2);a1=(wra1[0]-48)*10+(wra1[1]-48);a2=(wra1[3]-48)*10+(wra1[4]-48);a=(a1*60)+a2;b1=(wra2[0]-48)*10+(wra2[1]-48);b2=(wra2[3]-48)*10+(wra2[4]-48);b=(b1*60)+b2;

  if(a==b)printf("\nOi dio wres einai idies.\n");

  else{

  if(a>b){

  printf("\nApo tis %s ews tis %s mesolavoun ", wra2, wra1);diafora(&a,&b);

 • }else{

  printf("\nApo tis %s ews tis %s mesolavoun ", wra1, wra2);diafora(&b,&a);

  }}

  }

  void diafora(x,y)int *x, *y;{

  int diaf,a,b;diaf=*x-*y;a=diaf/60;b=diaf-(a*60);printf("%d wres kai %d lepta.\n", a, b);

  }

  48 ASCII .

  (Bubble sort)

  . .

  #include

 • #define size 10void swap(int *a1,int *b1);void main(){

  int pinakas[size],i,j;for(i=0;i

 • for (i=0;i
 • {int i,j,k,min,pinakas[size];for (i=0;i
 • char epitheto[25];};struct birthdaterec{

  int mera;int minas;int xronos;

  };struct lessonsrec{

  char mathima[40];float vathmos;

  };struct student{

  int mitroo;struct namerec onoma; char patronymo[20];char sex;struct birthdaterec imgenisis;char tmima[40];struct lessonsrec mathimata[50];int counter;

  };

  struct student pinakas[size];int g,plithos=0;void emfanisi(int *t);

  void main(){

  int c=0;char ch[3],temp[5];struct student foititis;

  printf("\n- EISAGWGH STOIXEIWN FOITHTH -\n");printf("\nArithmos mitroou: ");scanf("%d", &foititis.mitroo);printf("\n** ONOMA **");printf("\nMikro: ");scanf("%s", &foititis.onoma.mikro);printf("Epitheto: ");scanf("%s", &foititis.onoma.epitheto);printf("\nOnoma patera: ");scanf("%s", &foititis.patronymo);printf("\nSex (M)ale/(F)emale: ");scanf("%s", &foititis.sex);printf("\n** HMEROMHNIA GENNHSHS **\n");

 • printf("\nMera: ");scanf("%d", &foititis.imgenisis.mera);printf("Minas: ");scanf("%d", &foititis.imgenisis.minas);printf("Xronos: ");scanf("%d", &foititis.imgenisis.xronos);printf("\n** TMHMA **");printf("\nTmima: ");scanf("%s", &foititis.tmima);printf("\n** VATHMOLOGIA **\n");printf("Gia na diakopsete tin eisagwgi mathimatwn,\n");printf("pliktrologiste 'telos'.\n");do{

  printf("\nTitlos mathimatos: ");scanf("%s", &foititis.mathimata[c].mathima);strcpy(temp,foititis.mathimata[c].mathima);if(strcmp(temp,"telos")==0)

  printf("- Telos eisagwgis dedomenwn. -\n");else{

  printf("Vathmos: ");scanf("%f", &foititis.mathimata[c].vathmos);c++;

  }}while((c

 • pinakas[*t].mitroo, pinakas[*t].onoma.mikro, pinakas[*t].onoma.epitheto,pinakas[*t].patronymo, pinakas[*t].sex, pinakas[*t].imgenisis.mera,pinakas[*t].imgenisis.minas, pinakas[*t].imgenisis.xronos);printf("\nTmima: %s", pinakas[*t].tmima);

  printf("\n** MATHIMATA **\n");for(i=0;i

 • scanf("%d", &pinakas[i]);}printf("\nDoste to stoixeio pou anazitate: ");scanf("%d", &x);i=0;do{

  if(pinakas[i]==x){

  flag=1;printf("Vrethike sti thesi %d tou pinaka.\n\n", i+1);

  }else

  i++;}while((flag==0)&&(i

 • printf("\nDoste to stoixeio pou anazitate: ");scanf("%d", &x);while((first
 • printf("Fores ektelesis Taylor: ");scanf("%d", &n);a=-1.0;sum=x;do{

  i++; // oi ekthetes kai oi paranomastes einai protoi arithmoifor(j=i-1;j>1;j--)

  if((i % j)==0)c=c+1;

  if(c==0){

  fores++;sum=sum+(dynami(&i)/paragontiko(&i)*a);a=a*(-1.0);

  }c=0;

  }while(fores

 • #include #include void main(){

  float a,b,c;double t,s,e;printf("Doste to mikos tis protis pleyras: ");scanf("%f", &a);printf("Doste to mikos tis defteris ple