Bioversal BIOVERSAL SREDSTVA - Vatrosprem · 2019-02-25 · dijeluju kao katalizator. U suprotnosti...

2
BIOVERSAL SREDSTVA ZA GAŠENJE, ČIŠĆENJE I EKOLOŠKO SPAŠAVANJE Bioversal sredstva su izuzetna ekološka sredstva za gašenje požara klasa A i B (linija proizvoda Bioversal QF), za vatrogasno tehničke intervencije čišćenja i uklanjanja opasnih ostataka nafte, ulja i masti na saobraćajnim površinama (linija proizvoda Bioversal FW) kao i za akcije sprečavanja ekoloških katastrofa zbog izlivanja nafte ili otpadnih ulja na velike vodene površine, obale i zelene površine i šume (linija proizvoda HC). Vatra u tunelu! Gori zgrada! Šuma u plamenu! Iz prevrnute cisterne ističe gorivo i hidraulično ulje! Iz nasukanog tankera ili tegljača ističe nafta u vodu! U slučaju havarije svi stručnjaci znaju što im je činiti: brzo reagovati i najpre spasiti ljude i materijalna sredstva. U tome času malo ko misli na posledice za prirodu, koje mogu tada nastati. Uobičajeno primenjivana sredstva sprečavaju prirodne sile čišćenja. Zbog toga su potrebna naknadna čišćenja i sanacije okoline, koje zahtevaju mnogo vremena i finansijskih sredstava. Uz upotrebu BIOVERSAL proizvoda ista nisu potrebna ili su bitno smanjena. BIOVERSAL proizvodi sadrže posebne supstance, koje su prihvatljive okolini, pozitivno deluju na prirodu prilikom gašenja požara i zagađenja uljima.

Transcript of Bioversal BIOVERSAL SREDSTVA - Vatrosprem · 2019-02-25 · dijeluju kao katalizator. U suprotnosti...

Page 1: Bioversal BIOVERSAL SREDSTVA - Vatrosprem · 2019-02-25 · dijeluju kao katalizator. U suprotnosti s do sada poznatim sradstvima za √iπ√enje i gaπenje imaju BIOVERSAL proizvodi

BIOVERSAL SREDSTVAZA GAŠENJE, ČIŠĆENJE I EKOLOŠKO SPAŠAVANJE

BIOVERSAL je zajedni√ko ime za πiroku paletu visoko u√inkovitih sredstava za√iπ√enje i gaπenje, koji izuzetno pove√uju bioloπku razgradnju onesna∂enja

mineralnim uljima. U BIOVERSAL proizvodima nalaze√i se bio-aktivatoridijeluju kao katalizator. U suprotnosti s do sada poznatim sradstvima za√iπ√enje i gaπenje imaju BIOVERSAL proizvodi prednost u tome, da nisutoksi√ni za okolinu i okrepljuju prirodne sile.

BIOVERSAL proizvodi vrlo brzo pretvaraju onesna∂enja uljma u lakoupotrebljive izvore energije za u prirodi ∂ivu√e brojne mikroorganizme. Kaokrajnji proizvod procesa razgradnje ostaju prirodna proizvoda CO2 i H2O.

Bioaktivator skupa sa prirodnim povrπinskim substancama BIOVERSALproizvoda saveznici su prirode.

Za svaku upotrebu na podru√ju √iπ√enja ostataka ulja kao i pri gaπenju po∂arau prirodi BIOVERSAL proizvodi daju visoko kvalitetnu i ekonomi√nu alternativu.

BIOVERSAL proizvodi su zbog svojih osobina i sastojaka najbolje reπenje zaokoliπu sklone intervencije prilikom √iπ√enja i gaπenja.

Bioversal skupine proizvoda

QF, FW, HCvatrogasci

zaπtita okoliπa

MANTEQru√no √iπ√enje

√iπ√enje s visokim tlakom √iπ√enje dijelova

SOILTEQ, AQUATEQsanacija tla i voda

sanacija starih ekoloπkih tereta

TWIN REACTOR, BIOREAKTORbioloπko procesno √iπ√enje vode

Korisnici Bioversalproizvoda:

slu∂be za interveniranje prilikom

katastrofa i vatrogasci

vodne i druge centrale

organizacije za otklanjivanje

ruπevina i slu∂be kod nesre√a

civilni in∂eniri i savjetnici

organizacije za zaπtitu voda

ob√ine i jedinice dr∂avne uprave

javna prijevozna poduze√a

zra√ne luke, ∂eljezni√ke postaje

∂eljezni√ke pruge i ∂i√are

rije√ne i morske luke

rafinerije

mijesta pre√rpavanja i naftovodi

vojska

Bioversal®

S E R V I C E

Cijelovita upotreba za obrtni√ko √iπ√enje i sanaciju. Informacije na web stranici www.bioversal-service.com.

I N A S S O C I A T I O N W I T H N A T U R E

www.itpp.siwww.bioversal.com

Bioversal sredstva su izuzetna ekološka sredstva za gašenje požara klasa A i B (linija proizvoda Bioversal QF), za vatrogasno tehničke intervencije čišćenja i uklanjanja opasnih ostataka nafte, ulja i masti na saobraćajnim površinama (linija proizvoda Bioversal FW) kao i za akcije sprečavanja ekoloških katastrofa zbog izlivanja nafte ili otpadnih ulja na velike vodene površine, obale i zelene površine i šume (linija proizvoda HC). Vatra u tunelu! Gori zgrada! Šuma u plamenu! Iz prevrnute cisterne ističe gorivo i hidraulično ulje! Iz nasukanog tankera ili tegljača ističe nafta u vodu! U slučaju havarije svi stručnjaci znaju što im je činiti: brzo reagovati i najpre spasiti ljude i materijalna sredstva. U tome času malo ko misli na posledice za prirodu, koje mogu tada nastati. Uobičajeno primenjivana sredstva sprečavaju prirodne sile čišćenja. Zbog toga su potrebna naknadna čišćenja i sanacije okoline, koje zahtevaju mnogo vremena i fi nansijskih sredstava. Uz upotrebu BIOVERSAL proizvoda ista nisu potrebna ili su bitno smanjena. BIOVERSAL proizvodi sadrže posebne supstance, koje su prihvatljive okolini, pozitivno deluju na prirodu prilikom gašenja požara i zagađenja uljima.

Page 2: Bioversal BIOVERSAL SREDSTVA - Vatrosprem · 2019-02-25 · dijeluju kao katalizator. U suprotnosti s do sada poznatim sradstvima za √iπ√enje i gaπenje imaju BIOVERSAL proizvodi

A.D.VATROSPREMBeograd, Ustanička 67Tel: +381 11 2431 416Fax: +381 11 2451 576URL: www.vatrosprem.rse-mail: [email protected]

PJ Novi Sad: Pariske Komune 36Tel./fax: +381 21 444 882PJ Niš: Jovana Ristića 23Tel./fax: +381 18 4254 071PJ Zaječar: Naselje Kraljevica B6Tel./fax: +381 19 432 390

Netaknuta prirodaU aktivni netaknut ekološki sistem sa faunom i fl orom svrstavaju se i mikroorganizmi, koji su u stabilnom odnosu s okolinom. Ispunjavaju veoma značajne zadatke za održavanje ekološke ravnoteže.

Zagađenja uljima su smetnja u sistemu Ulja, masti i druge organske štetne supstance imaju razorno dejstvo na ekološku ravnotežu kako u vodi tako i na zemlji.

Prirodna obnova je dugotrajna Prirodna obnova se odvija i bez upotrebe Bioversal proizvoda, ali takva obnova traje predugo i ekološke posledice su neizbežne.

DetoksikacijaBioversal tehnologija ubrzava biološku regeneraciju na taj način, da obavija uljne čestice i istovremeno povećava površinu ulja te onemogućuje ponovno skupljanje uljnih mrlja. Prirodne površinski aktivne supstance proizvode biološki lako razgradive delove na velikoj površini.

Omogućena izmena kiseonika Sprečava se stvaranje velikih uljnih površina i time omogućuje prirodna izmena kiseonika. Životinje i biljke mogu preživeti.Početak biološkog procesa razgradnje U proizvodu Bioversal se nalaze supstance i bio aktivator koji proizvode povoljne uslove za ubrzano razmnožavanje raspoloživih mikroorganizama.

Tok procesa razgradnje Dva značajna faktora razgradnje su učestvovanje povećanih površina štetnih sastojaka uz istovremeno povećanorazmnožavanje mikroorganizama.Ubrzana razgradnja štetnih materijaZbog gore navedenih faktora, prirodna obnovazagađenih područja se veoma ubrzava, tako da se brzo uspostavlja prirodna ravnoteža.

Ponovna uspostava prirodne ravnoteže!Pomoću Bioversal tehnologije je moguće sačuvati netaknut ekološki sistem, odnosno moguće ga je efi kasno ponovo uspostaviti.

BIOVERSAL QF je međunarodno priznat proizvod za gašenje, primeren za efi kasno gašenje požara klasa A i B. Sposobnost hlađenja štiti ljude, stabilizuje konstrukcije zgrada i ograničava razvoj opasnog požarnog dima. Odlično sprečava ponovno zapalenje. BIOVERSAL QF ne rastvara materijale, ne deluje korozivno i nije dermatološki štetan. Pored svega, BIOVERSAL QF prilikom stručne upotrebe kod gašenja požara, pozitivno deluje na okolinu i time premašuje sva konvencionalna sredstva za gašenje penom.Kod opasnosti zbog zagađivanja saobraćajnica uljima i mašću stručnom upotrebom BIOVERSAL FW odmah možemo da otklonimo opasnost od klizanja. Istovremeno postižemo i to, da se zagađena saobraćajnica ili druga površina ne ošteti i ne promeni. BIOVERSAL FW obezbeđuje čišćenje u dubini pora. Često se prilikom otklanjanja ulja na saobraćajnicama pri upotrebi granulata dešava, da se pore na površini samo zapuše, odnosno zamazuju i čekaju sledeće padavine da ponovo mrlje isplivaju i predstavljaju opasnost za saobraćaj. BIOVERSAL FW sprečava nastanak takvih ponovljenih opasnosti BIOVERSAL HC obavija uljne čestice i sprečava grupisanje i taloženje istih na obale, zelene površine, na biljke ili životinje. Čišćenje brana i drugih vodenih objekata je moguća upotrebom BIOVERSAL HC.BIOVERSAL HC je pH neutralan i dermatološki besprekoran. Prilikom upotrebe na vodama smeša BIOVERSAL HC - ulje - voda ostaje na površini. To omogućuje posebno dobru biološku razgradnju tankih fi lmova ulja i kao rezultat razgradnje na H20 i CO2. Bio aktivator, koji se nalazi u BIOVERSAL HC, brine se za izuzetno brzu biološku razgradnju ostataka ulja.S time se veoma smanjuje opasnost, koja proizlazi iz zagađenja uljima.

Načini delovanja Bioversal proizvoda