Baden Bei Wein Forest 1

26
Baden Bei Wein Forest 1/2 • Ανατολικό • Βιεννέζικο • Δάσος 26 χλμ Νότια της • Βιέννης

description

A pathway in the forest south of Vienna. Searching the secret of Mayerling. Cold steps around warm Roman baths

Transcript of Baden Bei Wein Forest 1

Page 1: Baden Bei Wein Forest 1

Baden Bei Wein Forest 1/2

• Ανατολικό• Βιεννέζικο• Δάσος• 26 χλμ• Νότια της • Βιέννης

Page 2: Baden Bei Wein Forest 1
Page 3: Baden Bei Wein Forest 1
Page 4: Baden Bei Wein Forest 1
Page 5: Baden Bei Wein Forest 1
Page 6: Baden Bei Wein Forest 1
Page 7: Baden Bei Wein Forest 1
Page 8: Baden Bei Wein Forest 1

Μονοπάτι 2, 4Κm, βαθμ. δυσκ. 2

• Ανα 400 περίπου μέτρα στάση για εκτέλεση συγκεκριμένων προτεινόμενων

• Γυμναστικών ασκήσεων

• Ποτίστρες πτηνών ανάλογα το ράμφος!

Page 9: Baden Bei Wein Forest 1
Page 10: Baden Bei Wein Forest 1
Page 11: Baden Bei Wein Forest 1
Page 12: Baden Bei Wein Forest 1
Page 13: Baden Bei Wein Forest 1

Τουριστικό περίπτερο φίλων της φύσης

Page 14: Baden Bei Wein Forest 1

1895 ιδρύεται στην Αυστρία

• 500.000 μέλη σε 50 ομάδες συμμετέχουν στους Φίλους της Φύσης μιας από τις μεγαλύτερες ΜΚΟ παγκοσμίως!

Page 15: Baden Bei Wein Forest 1
Page 16: Baden Bei Wein Forest 1
Page 17: Baden Bei Wein Forest 1

30-1-1889 Το μυστικό του Mayerling.

Page 18: Baden Bei Wein Forest 1
Page 19: Baden Bei Wein Forest 1
Page 20: Baden Bei Wein Forest 1
Page 21: Baden Bei Wein Forest 1

Μόνο ηλεκτροκίνητα στο δάσος

Page 22: Baden Bei Wein Forest 1
Page 23: Baden Bei Wein Forest 1
Page 24: Baden Bei Wein Forest 1
Page 25: Baden Bei Wein Forest 1
Page 26: Baden Bei Wein Forest 1