60141269 Τα Τραγούδια Μας

download 60141269 Τα Τραγούδια Μας

of 25

Embed Size (px)

Transcript of 60141269 Τα Τραγούδια Μας

 • 7/22/2019 60141269

  1/25

  2

 • 7/22/2019 60141269

  2/25

 • 7/22/2019 60141269

  3/25

  2 47

  . : ..................................................

  1. .........................................................

  2. .........................................................

  3. .........................................................

  4. .........................................................

  5. .........................................................

  6. .........................................................

  7. .........................................................

  8. .........................................................

  9. .........................................................

  10. .........................................................

  11. .........................................................

  12. .........................................................

  : ...........................................................

  , , ,

  , .

  , , .

  ,

  .

  . , , ,

  . . , .

  , .

  , . , ' ,

  .

  ( , 13-14), , , , ,

  .

  . ,

  . .

 • 7/22/2019 60141269

  4/25

  ; . , , .

  . -. - . . . , . , , .

  . .

  -. - , - .

  . .

  , -

  , , , , -, .

  . . . .

  . , . , , , , . , , ,, , . . . , , , . . , , , .

  . . .

  ............. .............. ............... .............. ............... ............... .............. .. 24 ............. ............... .............. ............... ............... ...... 33 .............. ............... ............... .............. ............... ............... ......... 31 ....... ............... .............. ............... ............... .............. ............... ......... 32

  , .............. ............... .............. ............... .............. ......... 21 ............... ............... .............. ............... .............. ............... ......... 34 ...... .............. ............... ............... .............. ............... ....... 40 ................. .............. ............... ............... .............. ............. 28 ........ ............... ............... .............. ............... .............. ............ 14 ............. .............. ............... ............... .............. ............... .......... 19 ............. .............. ............... ............... .............. ............... ..... 15 ............... .............. ............... ............... .............. ............... ............... .... 41 ...................................................................................... 24 .............. ............... .............. ............... .............. ............... 43

  ............... ............... .............. ............... .............. ....... 25 .............. ............... ............... .............. ............... .............. . 26 .............. .............. ............... .............. ............... ...... 30

  ................................................................................................. 34 .............. .............. ............... ............... .............. ............... .......... 13 ........................................................................................... 18 ............... .............. ............... ............... .............. ............... .............. ............ 17 ............... ............... .............. ............... .............. ............... ...... 24 ......................................................................................................... 30

  ' ....... ............... .............. ............... .............. .......... 23

  ................... .............. ............... .............. ............ 17

  ................ ............... ............... .............. ............... ............... ..... 22

  ... ............... .............. ............... .............. ............. 40

  46 3

  -

  - , - , - .

 • 7/22/2019 60141269

  5/25

  , - , , , -, , , , . - , , . .

  . .

  , , -. , , - ,

  -, , .

  , , , , - .

  - , .

  . .

  , , , , , -

  .

  - , , , - -

  .

  .

  , , , , . , - , . -

  , . , .

  140)

  , ,,.

  .............. ............... .............. ............... ............... .............. .......... 3 3 ..................................................................................................... 25 .............. .............. ............... ............... .............. ....... 3 2 ............. ............... ............... .............. ............... ......... 2 2 .................................................................................................... 15

  ......................................................................................... 28

  ......................................................................................... 23 ............................................................................................. 28 ........................................................................................ 23 ....................................................................................................... 18 ............. ............... ............... .............. ............... .............. .......... 19

  ............... ............... ............... .............. ............... ............... .............. ... 24 ............. .............. ............... .............. ............... ............... .............. 33 ..................... .............. ............... .............. .......... 42 .. .............. ............... .............. ............... ............... .............. ......... 31 ................ ............... ............... .............. ............... ............... ........... 27

  .......... ............... .............. ............... ............... ........ 14 ................... .............. ............... ............... .............. ............... .............. ....... 40 ............... ............... ............... .............. ............... ............ 30 ............ ............... ............... .............. ............... .............. ......... 20 .................. ............... ............... .............. .............. 27 ............ .............. ............... .............. ............... ............... .............. ............. 16 ...... ............... ............... .............. ............... .............. . 26 ........ ............... ............... .............. ............... . 11 .................. .............. ............... .............. 27

  ............... .............. ............... ............... .............. ............... .......... 13 .................. ............... .............. ............... ............... ...... 37 .......... ............... ............... .............. ............... ........ 10 ............... .............. ............... ............... ....... 21 .............. .............. ............... ............... .............. .... 16 .................. .............. ............... ............... .............. ............... .... 39 .................... .............. ............... ............... .............. .......... 37 ............ ............... ............... .............. ............... .............. ............... 13

  .............. .............. ............... ............... ............. 16

  4 45

  , , - , , . , .

  , ' ,

  , -

  , , - , .

  , . '.

 • 7/22/2019 60141269

  6/25

  ,

  , .

  , , -

  .

  -

  -

  -

  , , , , , -

  , .

  -

  .

  , , .

  , , -

  , .

  ,

  .

  , , , - .

  , , .

  , , , . - -. , .

  , - , -

  . -

  , - , , .

  , , -, .

  , , , . .

  , , , , , .

  .

  44

  ............................................................................. 35 ................................................................................... 12 ......................................................................................................... 26 ...................................................................... 18 ............. ............... .............. ............... ............... . 41' ........................................................................... 43 ............... .............. ............... ............... .............. ............... ............ 38 ................................................................................................. 22 ............... .............. ............... .............. ............... ............... .. 29 .............. .............. ............... ............... .............. .............. 20 .............. ............... .............. ............... ............... 12 ............................................................................................................... 42 ............... ............... .............. ............... ............... .............. ............... .. 41' ' ............. .............. ............... ............... .............. ............... ...... 21 ' ............. .............. ............... ............... .............. ............... ... 38, ............... .............. ............... .............. ............... ............... ... 19 .............. .............. ............... ............... .............. ............... .............. .............. . 13 .............. ............... .............. ............... .............. ............... . 33 .................................................................................................. 36 .......................................................................................... 29 ............. ............... ............... .............. ............... ............ 29 ...................................................................................................... 35 .............. .............. ............... ............... .............. ...... 37 .............. .............. ............... ............... .............. ............... 36 ............. .............. ............... ............... .............. ............... ......... 38 .............. ............... .............. ............... ............... .............. ............... . 11, .............. .............. ............... .............. ............... ............... ..... 14.............................................................................................. 39 ....................................................................................... 10............................................................................................... 32 ............. ............... .............. ............... ............... .............. .. 39 .......................................................................................... 35

  5

 • 7/22/2019 60141269

  7/25

  - , -

  , , .

  ,: ,, , .

  .

  , , -. ,

  -: , ,

  .

  .

  , - , , , - , .

  .

  -

  , -

  , , -

  .

  .

  , - , -

  , , .

  . .

  , -

  , .

  . , .

  . .

  -, -

  , . , , .

  , - , - . - , , .

  . .

  43

  ' ' -

  , .

  '

  . -

  - .

  .

  - .

  - .

  ' ,

  .

  ... ...

  , '

  .

  ... ...

  .

  , .

  , , .

  ,

  .

  , .

 • 7/22/2019 60141269

  8/25

  . . -

  , , . , -

  -

  .

  . . . -

  , -,

  , -, - . , ,

  .. . . . ,

  -, ,.

  - , -

  , .

  . . . .

  ,

  . -

  , , .

  . . .

  , ,: -

  ; ; - -, . , .

  . , , . ,, , , , ' . . , , , ; . , ,' , ' ' ; ; ; ... , , , ,

  ,

  , .

  , ,

  , .

  ,' ,

  .

  , , ,

  , , , .

  ,

  , ,

  .

  , , -

  , , ,

  , - , -. -

  , ,-

  ,- .

  . . .

  42 7

  - . -

  , - , - , - .

  , .'

 • 7/22/2019 60141269

  9/25

  . . , , , .

  ,

  , , .

  . . , , -

  , -

  .

  . .

  -! , - , -

  -, , -. , .

  . . ,

  , .

  , , .

  . . , , - , , . , -: ,- , - , .

  . . -, -

  , , , -

  , .

  . , (3) ' .

  , (3) .

  , , . .

  ' , , .

  , , .

  ,

  , , .

  , , , , ' .

  ()

  ' , ' .

  ()

  ,

  .

  ()

  ,

  .

  41

  , . , ,o ,

  , - , ,

  , ,

  .

 • 7/22/2019 60141269

  10/25

  ) ,

  , , ,

  ,

  , , , , , , , ,

  , ,

  , , , ,

  , .

  . . - , , .

  . .

  , -, , , ,

  , - .

  . . . - . - .

  , , , .

  . .. . , , , , .

  ,

  - . -

  , .

  , , , , .

  ,

  :

  , .

  , , .

  ,

  , ' .

  ,

  .

  (2)

  , ,

  .

  ...

  .

  ...

  ' - . , .

  ,

  . , .

  ! , , , , . , .

  -' . , .

  40 9

 • 7/22/2019 60141269

  11/25

  . . , .... .

  . . ' . .

  , ' ' ' .

  ' ' .

  10 39

  . ' . . (2)

  , ' .

  . ...

  . .

  , , , , . , . .

  , , , .

  , , . . . .

  . .

  . ., , . . . .

  , . .

  , , ...

  , . .

  ' .

  , .

 • 7/22/2019 60141269

  12/25

  ... .

  ' .' , ' ' , ' . ' . , .

  . , , , : , . . , , . , ...

  ,, , .

  , ,

  , ' .

  . , , , . .

  , , ! ! , , . . - !

  , , , ! . , , , .

  .

  .

  , , , .

  .

  38 11

 • 7/22/2019 60141269

  13/25

  12 37

  , , ' ' ' . ' . , ' , ' . - - . , , . ' ' , ' .

  ' ' . . (2) . . . . . . . . .

  .

  .

  .

  .

  '

  .

  .

  , .

  .

  .

  , ,

  .

  .

  '

  , , , , .

  ' ' .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

 • 7/22/2019 60141269

  14/25

  ' . ., . , .

  ,, .

  ., , .

  ,, . , ' ,, , ,, ' .

  ., ., . . ,' ,' . , . . .

  , , , .

  , . .

  ,

  .

  .

  , ,

  , .

  , , .

  .

  .

  1336

  ' ' .

  - ' ; . ' ,' . ' ;

  ' . . ' ' , .

  ' ' .

 • 7/22/2019 60141269

  15/25

  . , , , , , . , , , .

  , , , ' ' .

  '

  ' .

  , ' ,'

  ' ' ' ." " , , ' . . , , , . ' . , ' ' .

  , , . , , . . , , , , . . . ,, . . .

  , , .0 , , , . , , , .

  . .

  ' .

  ' '

  .

  354

  , , . . .

 • 7/22/2019 60141269

  16/25

  ,

  , ,

  .

  ,, ,

  .

  .

  ,

  .

  , ,

  ,

  .

  ,

  , .

  .

  ,

  ,

  .

  154

  , .

  ' .

  .

  ' . .

  , .

  , ' . , . , . . , ' . .' , , . .

 • 7/22/2019 60141269

  17/25

  . ' , ; . , , .' . - ' . ' ' . .

  ,

  ,

  ,

  ' '

  .

  .

  , .

  , .

  , .

  . . , , . . .

  ' ' . . .

  , .

  , , , . , , , .

  336

  , . , .

  , . , , . . .

  ... ' .

  ' . ...

 • 7/22/2019 60141269

  18/25

  AI , , . , . , , . . , ... , . , , , . ... ... ...

  .

  , , . . ,

  , .

  , , . , . . , , . ...

  , . . .' . , .

  172

  ' ' , .

  , , . ' ' ; ; , , .

  ... . .

 • 7/22/2019 60141269

  19/25

  . , ' , , , , , , ., ,, ... . ., , ,

  .

  .

  .

  .

  . . .

  , , , . , , .

  , ., , , . , . , .

  , , . , .

  318

  , . ' . .

 • 7/22/2019 60141269

  20/25

  , , ' . , , . .

  ' . , ' . . .

  ' , ' ., . , ' . , ' ' . , , , ., , . ' . . . ' .

  , . . . ., ,, . , , : , ' , ' ' . , , .

  190

  ' .

  , ,

  ' ,' .

  ,

  . ,

  .

  ,

  .

  .

  .

  ' .

  ' ' .

 • 7/22/2019 60141269

  21/25

  . '., , . , . . .

  , , . ,

  . , , . .

  , , , ., , , .

  . . .

  , , , . , ., , , ., , , .

  .

  .

  .

  ,

  .

  ,

  , .

  , , , ,

  , ,

  .

  , ,

  ,, , .

  , ,

  ,

  .

  . '

  .

  : . :

  ' .

  ' . ' .

  .

  20 29

 • 7/22/2019 60141269

  22/25

  , , ,' , . , , . . .

  ( 2004) ' , ' , ' ,

  . ' ' , ' .

  , .' ' . , . , .

  ...

  . ' ' . ' .

  . ' . , ' . .

  ' ' .

  . , , .

  ' .218

  .

  .

 • 7/22/2019 60141269

  23/25

  ' .

  , . . ' .

  ' . , ' .

  , , . ,' ' , , . ' , . . . .

  , . , . ., , , , . , . .

  272

  .

  . '

  ; .

  ' ; .

 • 7/22/2019 60141269

  24/25

  , ., . , . , . , ., .To

  ` ` . . .

  , .

  '

  .

  ' , , . ,, ,' ' , .

  23

  , , , . ,

  , . ' , , , .

  , , ' , ' .

  . (3) . . , . (3) , . . , .

  , .

  ' , , . . ' .

  26

 • 7/22/2019 60141269

  25/25

  . , .

  ,

  ' .

  ' ' .

  .

  .

  .

  .

  , .

  ' .

  , .

  . '

  .

  .. .

  ' .

  '

  .

  .

  . .

  , ' , .

  . ' .

  , , , , ' .

  24

  , , , . . . , , : , ' : . ' . . . ' . .

  . . . .

  25