25η μαρτίου

38

Transcript of 25η μαρτίου

Page 1: 25η μαρτίου
Page 2: 25η μαρτίου

«Χαίρε Κεχαριτωμένη, «Χαίρε Κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετά Σου»ο Κύριος μετά Σου»

Page 3: 25η μαρτίου

«Ξύπνα, ταράζου, «Ξύπνα, ταράζου, μη φοβού,μη φοβού,Χαίρε Παρθένε, χαίρε!Χαίρε Παρθένε, χαίρε!Ο Κύριός μου ε ίναι με σε,Ο Κύριός μου ε ίναι με σε,Ελλάς, ανάστα, χαίρε!»Ελλάς, ανάστα, χαίρε!»

Page 4: 25η μαρτίου

Στις 25 Μαρτίου 1821 ο Παλαιών Πατρών Γερμανός Στις 25 Μαρτίου 1821 ο Παλαιών Πατρών Γερμανός υψώνει τον Σταυρό και ορκίζει τους αγωνιστές…υψώνει τον Σταυρό και ορκίζει τους αγωνιστές…

Page 5: 25η μαρτίου

Το χρυσοκέντητο Το χρυσοκέντητο Λάβαρο Λάβαρο της Αγίας Λαύρας της Αγίας Λαύρας

Page 6: 25η μαρτίου

ΠαιδομάζωμαΠαιδομάζωμα … …

Page 7: 25η μαρτίου

Το Σούλι έπεσε. . .Το Σούλι έπεσε. . .

Page 8: 25η μαρτίου

Η βαρβαρότητα του κατακτητή. . . Η βαρβαρότητα του κατακτητή. . .

Page 9: 25η μαρτίου

Καστέλλα. Το στρατόπεδο του Καραϊσκάκη.. .Καστέλλα. Το στρατόπεδο του Καραϊσκάκη.. .

Page 10: 25η μαρτίου

Η μάχη της Αλαμάνας και Η μάχη της Αλαμάνας και η σύλληψη του Αθανάσιου Διάκουη σύλληψη του Αθανάσιου Διάκου ……

Page 11: 25η μαρτίου

Αδαμάντιος ΚοραήςΑδαμάντιος Κοραής

Page 12: 25η μαρτίου

«Ικανόν έσπειρα σπόρον«Ικανόν έσπειρα σπόρον . .

θέλει βλαστήσει και το θέλει βλαστήσει και το γένος μου θέλει συλλέξει γένος μου θέλει συλλέξει

τον γλυκύν αυτού καρπόν.»τον γλυκύν αυτού καρπόν.»

Ρήγας ΦερραίοςΡήγας Φερραίος

Page 13: 25η μαρτίου

Κοσμάς ο ΑιτωλόςΚοσμάς ο Αιτωλός

Page 14: 25η μαρτίου

«Κάλλιο ‘ναι μιας

«Κάλλιο ‘ναι μιας

ώρας ελεύθερη ζωή

ώρας ελεύθερη ζωή

παρά σαράντα χρόνια

παρά σαράντα χρόνια

σκλαβιά και φυλακή.»

σκλαβιά και φυλακή.»

Page 15: 25η μαρτίου

Ο Ρήγας ψάλλει το

«Θούριο» . . .

Page 16: 25η μαρτίου

Η Εταιρία συνίσταται Η Εταιρία συνίσταται από καθαυτό Γραικούς Φιλο-από καθαυτό Γραικούς Φιλο-πάτριδας και ονομάζεται πάτριδας και ονομάζεται Εταιρία των Φιλικών. Εταιρία των Φιλικών.

Ο σκοπός αυτών είναι η κα-Ο σκοπός αυτών είναι η κα-λυτέρευσις του Έθνους και λυτέρευσις του Έθνους και αν ο Θεός το συγχωρήση αν ο Θεός το συγχωρήση η Ελευθερία του.η Ελευθερία του.

Έναρξη στην Οδησσό το 1814Έναρξη στην Οδησσό το 1814

Page 17: 25η μαρτίου

Ο όρκος των ΦιλικώνΟ όρκος των Φιλικών .. .. . .

Page 18: 25η μαρτίου

ΘεόδωροςΘεόδωροςΚολοκοτρώνης Κολοκοτρώνης

«Ο Θεός έχει υπογράψει «Ο Θεός έχει υπογράψει την ελευθερία την ελευθερία της Ελλάδας της Ελλάδας και δεν παίρνει πίσω και δεν παίρνει πίσω την υπογραφή του. . .» την υπογραφή του. . .»

Page 19: 25η μαρτίου

«Το Γένος«Το Γένοςποτέ δεν υποτάχτηκεποτέ δεν υποτάχτηκεστον σουλτάνο.στον σουλτάνο.Είχε πάνταΕίχε πάντατο βασιλιά του,το βασιλιά του,το στρατό του, το στρατό του, τα κάστρα του.τα κάστρα του.Βασιλιάς του,Βασιλιάς του,ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάςο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς ..

στρατός του,στρατός του,οι Αρματολοί και Κλέφτεςοι Αρματολοί και Κλέφτες ..

κάστρα του, κάστρα του, η Μάνη και το Σούλι.»η Μάνη και το Σούλι.»

Λόγοι του Θεόδωρου ΚολοκοτρώνηΛόγοι του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη

Page 20: 25η μαρτίου

Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης διέρχεται τον ποταμό Προύθοδιέρχεται τον ποταμό Προύθο

Page 21: 25η μαρτίου

Η άλωση τηςΗ άλωση τηςΤριπολιτσάςΤριπολιτσάς … …

Page 22: 25η μαρτίου

Της Ρούμελης οι μπέηδες, του Δράμαλη οι αγάδεςΤης Ρούμελης οι μπέηδες, του Δράμαλη οι αγάδεςς τα Δερβενάκια κείτονται, ‘ς το χώμα ξαπλωμένοι.ς τα Δερβενάκια κείτονται, ‘ς το χώμα ξαπλωμένοι. »»

Page 23: 25η μαρτίου

Η σφαγήΗ σφαγήτης Χίουτης Χίου . . . . . .

Page 24: 25η μαρτίου

Καραϊσκάκης

Μακρυγιάννης

Οδ. ΑνδρούτσοςΝικηταράςΜπουμπουλίνα

Μερικοί από τους πρωτεργάτες τηςΜερικοί από τους πρωτεργάτες τηςΕπαναστάσεως Επαναστάσεως του 1821. . .του 1821. . .

Page 25: 25η μαρτίου

Οι Νησιώτες αγωνίζονται . . .Οι Νησιώτες αγωνίζονται . . .

Page 26: 25η μαρτίου

Η υπό του Καψάλη ανατίναξη της Πυριτιδαποθήκης Η υπό του Καψάλη ανατίναξη της Πυριτιδαποθήκης κατά την έξοδο του Μεσολογγίου. . .κατά την έξοδο του Μεσολογγίου. . .

Page 27: 25η μαρτίου

ΗΗΈξοδοςΈξοδος

ΤουΤουΜεσολογγίουΜεσολογγίου … …

Page 28: 25η μαρτίου

ΚλέφτεςΚλέφτεςΚαι Και ΑρματολοίΑρματολοί

Page 29: 25η μαρτίου

«Μάνα σου λέω δεν μπορώ

«Μάνα σου λέω δεν μπορώ

τους Τούρκους να δουλεύω

τους Τούρκους να δουλεύω

Θα πάρω το τουφέκι μου

Θα πάρω το τουφέκι μου

να πάω να γίνω κλέφτης.»

να πάω να γίνω κλέφτης.»

Page 30: 25η μαρτίου

Μπουμπουλίνα Μπουμπουλίνα ΛασκαρίναΛασκαρίνα

Page 31: 25η μαρτίου

ΜαντώΜαντώΜαυρογένουςΜαυρογένους

Page 32: 25η μαρτίου

Η πυρπόληση Τουρκικού Η πυρπόληση Τουρκικού Πολεμικού από ελληνικά πλοιάρια. . .Πολεμικού από ελληνικά πλοιάρια. . .

Page 33: 25η μαρτίου

Η καταστροφή Η καταστροφή της Τουρκικής της Τουρκικής Ναυαρχίδας Ναυαρχίδας από τον από τον Κ. Κανάρη. . .Κ. Κανάρη. . .

Page 34: 25η μαρτίου

«Γιατί θέλει «Γιατί θέλει

αρετή και τόλμη αρετή και τόλμη

η ελευθερία.»η ελευθερία.»

Page 35: 25η μαρτίου

Πρώτος Κυβερνήτης Πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδος. . .της Ελλάδος. . .

ΙωάννηςΙωάννηςΚαποδίστριας Καποδίστριας

Page 36: 25η μαρτίου
Page 37: 25η μαρτίου

ΕλλάςΕλλάςΕυγνωμονούσα . . .Ευγνωμονούσα . . .

Page 38: 25η μαρτίου