2 a b 2περί δοκιμαστικής εξόδου στις αγορές τον Ιούλιο...

24
NATIONAL HERALD VOL. 103 No.33725 GREEK-AMERICAN DAILY NY, NJ, PA, MA, CT $1.50 Σάββατο 27 - Κυριακή 28 Μαΐου 2017 / Saturday - Sunday, May 27-28, 2017 www.ekirikas.com a b NEWS 10 επέτειος h 2 1915-2017 10 επέτειος h 2 1915-2017 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ: Αίθριος 63-72 ΑΥΡΙO: Νεφελώδης 59-68 ΑΘΗΝΑ: 59-75 ΛΕΥΚΩΣΙΑ: 73-82 Παρασκευή 26 Μαϊου 2017 € 1 $1.12 $ Καναδά $0.74 ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΚΑΙΡΟΣ 1-888-547-9527 1-718-784-5255 ΓΕΝΙΚEΣ ΠληΡΟφΟΡIΕΣ [email protected] Προς τους αναγνώστες μας Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω της αργίας του Memorial Day, η εφημερίδα μας δεν θα κυκλο- φορήσει την Δευτέρα 29 Μαϊ- ου. Θα κυκλοφορήσει κανονι- κά την Δευτέρα το βράδυ στη μητροπολιτική περιοχή της Νέ- ας Υόρκης και την Τρίτη το πρωί στις υπόλοιπες περιοχές, με τις ειδήσεις του τριημέρου. ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή- ρυκα). Την καλή κατάσταση της υγείας του Λουκά Παπαδήμου επιβεβαίωσε το ιατρικό δελτίο από το νοσοκομείο «Ευαγγελι- σμός», που εξεδόθη το απόγευ- μα της Παρασκευής και ενώ ση- μειώνει ότι οι δύο συνοδοί του εξήλθαν σε καλή γενική κατά- σταση. Συγκεκριμένα, το ανακοινω- θέν αναφέρει: «Ο ασθενής κύριος Λουκάς Παπαδήμος είναι αιμοδυναμικά σταθερός. Εχει καλή γενική κα- τάσταση. Εξέλιξη τραυμάτων ομαλή. Το επόμενο 24ωρο θα παραμείνει νοσηλευόμενος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Οι δύο συνοδοί του, έλαβαν την αναγκαία ιατροφαρμακευτι- κή φροντίδα και εξήλθαν σε κα- λή γενική κατάσταση, με οδη- γίες για ιατρική επανεκτίμηση σε μια εβδομάδα». Να σημειωθεί ότι οι δύο δι- ευθυντές Α’ Χειρουργικής Β. Βουγάς και της Κλινικής Πλαστι- κής Χειρουργικής Γ. Χαρκιολά- κης, που εγχείρησαν το βράδυ της Πέμπτης τον κ. Παπαδήμο, είπαν ότι το σοβαρότερο τραύμα ήταν στο δεξί μηρό, που καθα- ΚΑΪΡΟ. («ΑΡ»). Ενοπλοι μασκο- φόροι πάνω σε τρία οχήματα (πολυμορφικά φορτηγάκια, SUVs) άνοιξαν πυρ εναντίον λε- ωφορείου που ήταν γεμάτο από Κόπτες Χριστιανούς, ανάμεσά τους και πολλά παιδιά, νότια του Καϊρου, σκοτώνοντας τουλάχι- στον 28 επιβάτες και τραυματί- ζοντας άλλους 22, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό του υπουργείου Εσωτερικών της Αι- γύπτου. Υπήρχαν φόβοι να αυ- ξηθούν, όμως, οι νεκροί. Δεν υπήρξε άμεση ανάληψη ευθύνης για την επίθεση, που είναι η τέταρτη από τον περα- σμένο Δεκέμβριο σε βάρος των Κοπτών Χριστιανών που αποτε- λούν το 10% των 92 εκατ. Αιγυ- πτίων. 74 Κόπτες σκοτώθηκαν σε βομβιστικές επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν σε εκκλη- σίες στο Κάιρο, στην Αλεξάν- δρεια και στην Τάντα από τον Δεκέμβριο και την ευθύνη όλων είχε αναλάβει το Ισλαμικό Κρά- τος. Μετά την τελευταία διπλή επίθεση, την Κυριακή των Βαΐ- ων, ο πρόεδρος της Αιγύπτου 28 νεκροί σε επίθεση ισλαμιστών Συνέχεια στη σελίδα 16 OYAΣΙΓΚΤΟΝ. Η πολυαναμενό- μενη, λόγω της πρώτης συμμε- τοχής του Ντόναλντ Τραμπ σε αυτή, Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, προχθές στις Βρυξέλλες, ανέδειξε αυτό που ούτως ή άλ- λως πολλοί φοβόντουσαν: Μια κρίση μεταξύ του νέου Προ- έδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και των Ευρωπαίων εταίρων στο πλαίσιο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Δεν ήταν μόνο διάφορες με- μονωμένες στιγμές μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου και Ευ- ρωπαίων ηγετών που κατέδειξαν μια μάλλον προβληματική σχέ- ση μεταξύ τους (η χειραψία του κ. Τραμπ με τον νέο πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, με τον δεύτερο να σφίγγει πολύ δυνατά το χέρι του Αμερικανού Προέδρου είναι ιδιαίτερα χαρα- κτηριστική). Αυτό που αποτύ- πωσε ανάγλυφα την κρίση με- ταξύ των δύο πλευρών είναι το γεγονός ότι ο Αμερικανός Πρό- εδρος δεν εξέφρασε την προσή- λωσή του στο άρθρο 5 της Συν- θήκης του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το οποίο μια ένοπλη απειλή εναντίον ενός μέλους θεωρείται απειλή για όλα τα μέλη. Το γεγονός αυτό επισημάν- θηκε μέσα από τα κύρια άρθρα των εφημερίδων «Νew York Ti- mes» και «Wall Street Journal», αν και η δεύτερη υποστηρίζει ότι απλά ο Πρόεδρος με την ομι- λία του έδωσε λανθασμένα αυτή την εντύπωση. Οπως αναφέρει χαρακτηρι- στικά η «ΝΥΤ», o πρόεδρος Τραμπ «αντί για να υποστηρίζει την αμοιβαία αμυντική δέσμευ- ση που βρίσκεται στην καρδιά της Συμμαχίας, έκανε κήρυγμα στα μέλη επειδή δεν τηρούν τη δέσμευσή τους να ξοδεύουν το 2% του ΑΕΠ τους σε στρατιωτι- κές δαπάνες». Στο ίδιο άρθρο εξάλλου, η «NYT» επισημαίνει ότι υπήρξαν σημάδια ότι ο Τραμπ και οι Ευρωπαίοι βρί- σκονται σε αντιπαράθεση ως προς το θέμα της Ρωσίας. «Ο κ. Τραμπ έχει δίκιο όταν λέει ότι οι σύμμαχοι θα πρέπει να αυξήσουν τις στρατιωτικές τους δαπάνες, πράγμα που έχουν αρχίσει να κάνουν, εν μέ- ρει ως απάντηση στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2014. Ωστόσο, η εμμονή του με το όλο θέμα έχει ενισχύσει την εντύπωση ότι βλέπει το ΝΑΤΟ ως μια συναλλαγή και όχι ως μια αναμφίβολα σημαντική συμμα- χία που έχει διατηρήσει την ει- ρήνη για 70 χρόνια και η αξία του οποίου δεν μπορεί να με- τρηθεί με δολάρια» επισημαίνει η «ΝΥΤ» στο κύριο άρθρο της. Από την πλευρά της, η «WSJ» στο δικό της κύριο άρθρο επι- σημαίνει το γεγονός ότι ο Αμε- ρικανός Πρόεδρος δεν έκανε ξε- κάθαρη αναφορά στο άρθρο 5 Κρίση στις σχέσεις Τραμπ με Ευρωπαίους εταίρους ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή- ρυκα). Περισσότερες από 18.000 είναι οι ιερόδουλες, εκ των οποίων το 40% Ελληνίδες, που εκδίδονται στην Ελλάδα και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για μόλις πέντε ή δέκα ευρώ. Την ίδια στιγμή, από τους 350 οίκους ανοχής που λειτουργούν σήμερα μονάχα δύο έχουν την απαραίτητη άδεια. Τα στοιχεία αυτά παρουσίασε ο καθηγητής Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, Γρηγόρης Λάζος, κατά τη διάρ- Χιλιάδες Ελληνίδες στην πορνεία Του Δημήτρη Τσάκα ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Απεβίωσε την Πέμπτη σε ηλικία 82 ετών η Πη- νελόπη Κάλλη το γένος Γολεμά- τη, μητέρα του διακεκριμένου γναθοχειρουργού Δρα Ιωάννη Κάλλη. Η σορός της το απόγευ- Πένθος για Π. Κάλλη ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Στη διάρκεια τελετής στον ιερό ναό της Του Θεού Σο- φίας στο Στρόβολο, προάστιο της Λευκωσίας, παραδόθηκαν από την κυπριακή στην ελληνι- κή Πολιτεία τα οστά 17 Ελλαδι- τών που έχασαν τη ζωή τους, ηρωικά μαχόμενοι, στη δεύτερη φάση της τουρκικής εισβολής το 1974 και στη διάρκεια της βύθι- σης της τορπιλακάτου «ΦΑΕ- ΘΩΝ» από την τουρκική πολε- μική αεροπορία τον Αύγουστο του 1964. Πρόκειται για τα οστά: • Του Συνταγματάρχη Βασί- λειου Παπαλάμπρου και των Αν- θυπασπιστών Νικόλαου Κρητι- κού και Νικόλαου Αθανασίου που υπηρετούσαν το 1974 στην ΕΛΔΥΚ. • Του Αντιπτέραρχου Βασί- λειου Παναγόπουλου, Κυβερνή- τη του ΝΟΡΑΤΛΑΣ καθώς και των Ανθυπασπιστών Σωτήριου Κουρούνη και Στέφανου Τζιλι- βάκη, καταδρομέων που επέβαι- Στην Ελλάδα τα οστά 17 πεσόντων στην Κύπρο Η Γερμανίδα καγκελάριος Αγγελα Μέρκελ συνομιλεί με τον Αμε- ρικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ υπό το βλέμμα του Καναδού πρωθυπουργού Τζάστιν Τριντό στο πλαίσιο της Συνόδου των Επτά (G7) περισσότερο ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών του Πλα- νήτη, στην Ταορμίνα της Ιταλίας, που αποτελεί και τον τελευταίο σταθμό της πρώτης επίσημης περιοδείας του Ντόναλντ Τραμπ. Συνέχεια στη σελίδα 12 Συνέχεια στη σελίδα 17 Συνέχεια στη σελίδα 9 Από την τελετή παραλαβής των λειψάνων 17 Ελλήνων στρατιωτικών, πεσόντων και αγνοουμένων στη Μεγαλόνησο που πραγματοποιήθηκε χθες στον ιερό ναό της Του Θεού Σοφίας στο Στρόβολο. Ομαλά εξελίσσεται η υγεία του Παπαδήμου ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑTZIAΣ/ΑΣΟΣΙΕΪΤΕΝΤ ΠΡΕΣ EBAN BOYTSI/ΑΣΟΣΙΕΪΤΕΝΤ ΠΡΕΣ Νέο μακελειό σε βάρος χριστιανών της Αιγύπτου Συνέχεια στη σελίδα 10 «Σ οφοί δε προσιόντων αισθάνονται» αντηχεί ανά τους αιώνες η ρή- ση του σοφιστή Φιλόστρατου παροτρύνοντας με διορατικότη- τα και σοφία, για όσους την δια- θέτουν, να διακρίνουμε τι μπο- ρεί να φέρει το μέλλον σε έναν Κόσμο ο οποίος, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, εξελίσσε- ται με ραγδαίους ρυθμούς σε κά- θε τομέα ανθρώπινης δραστη- ριότητας. Είναι φυσικό άλλωστε ότι παρόμοιες σκέψεις και ανη- συχίες για τις μελλοντικές εξε- λίξεις δεν μπορούν παρά να βα- σανίζουν την πολιτική, οικονο- μική και πνευματική ηγεσία κά- θε χώρας και ιδιαίτερα εκείνων που καλούνται να διαδραματί- σουν καθοριστικό ρόλο στο μέλ- λον του πλανήτη. Στο πλαίσιο αυτό δεν πρέπει ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ Ιστορική καμπή Συνέχεια στη σελίδα 4 Συνέχεια στη σελίδα 6

Transcript of 2 a b 2περί δοκιμαστικής εξόδου στις αγορές τον Ιούλιο...

Page 1: 2 a b 2περί δοκιμαστικής εξόδου στις αγορές τον Ιούλιο αποδείχθηκαν μία ακόμη, κατά επιεική χαρα-κτηρισμό,

NATIONAL HERALD VOL. 103 No.33725 GREEK-AMERICAN DAILY NY, NJ, PA, MA, CT $1.50

Σάββατο 27 - Κυριακή 28 Μαΐου 2017 / Saturday - Sunday, May 27-28, 2017

www.ekirikas.com

a bN

ew

s10επέτειος

h21915-2017

10επέτειος

h21915-2017

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ: Αίθριος 63-72 ΑΥΡΙO: Νεφελώδης 59-68ΑΘΗΝΑ: 59-75ΛΕΥΚΩΣΙΑ: 73-82

Παρασκευή 26 Μαϊου 2017

€ 1 $1.12$ Καναδά $0.74

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

ΚΑΙΡΟΣ

1-888-547-95271-718-784-5255

ΓΕΝΙΚEΣ ΠληΡΟφΟΡIΕΣ [email protected]

Προς τους αναγνώστες μας

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγωτης αργίας του Memorial Day,η εφημερίδα μας δεν θα κυκλο-φορήσει την Δευτέρα 29 Μαϊ-ου. Θα κυκλοφορήσει κανονι-κά την Δευτέρα το βράδυ στημητροπολιτική περιοχή της Νέ-ας Υόρκης και την Τρίτη τοπρωί στις υπόλοιπες περιοχές,με τις ειδήσεις του τριημέρου.

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-ρυκα). Την καλή κατάσταση τηςυγείας του Λουκά Παπαδήμουεπιβεβαίωσε το ιατρικό δελτίοαπό το νοσοκομείο «Ευαγγελι-σμός», που εξεδόθη το απόγευ-μα της Παρασκευής και ενώ ση-μειώνει ότι οι δύο συνοδοί τουεξήλθαν σε καλή γενική κατά-σταση.

Συγκεκριμένα, το ανακοινω-θέν αναφέρει:

«Ο ασθενής κύριος ΛουκάςΠαπαδήμος είναι αιμοδυναμικάσταθερός. Εχει καλή γενική κα-τάσταση. Εξέλιξη τραυμάτωνομαλή. Το επόμενο 24ωρο θαπαραμείνει νοσηλευόμενος στηΜονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Οι δύο συνοδοί του, έλαβαντην αναγκαία ιατροφαρμακευτι-κή φροντίδα και εξήλθαν σε κα-λή γενική κατάσταση, με οδη-γίες για ιατρική επανεκτίμησησε μια εβδομάδα».

Να σημειωθεί ότι οι δύο δι-ευθυντές Α’ Χειρουργικής Β.Βουγάς και της Κλινικής Πλαστι-κής Χειρουργικής Γ. Χαρκιολά-κης, που εγχείρησαν το βράδυτης Πέμπτης τον κ. Παπαδήμο,είπαν ότι το σοβαρότερο τραύμαήταν στο δεξί μηρό, που καθα-

ΚΑΪΡΟ. («ΑΡ»). Ενοπλοι μασκο-φόροι πάνω σε τρία οχήματα(πολυμορφικά φορτηγάκια,SUVs) άνοιξαν πυρ εναντίον λε-ωφορείου που ήταν γεμάτο απόΚόπτες Χριστιανούς, ανάμεσάτους και πολλά παιδιά, νότια τουΚαϊρου, σκοτώνοντας τουλάχι-στον 28 επιβάτες και τραυματί-ζοντας άλλους 22, σύμφωνα μετον νεότερο απολογισμό τουυπουργείου Εσωτερικών της Αι-γύπτου. Υπήρχαν φόβοι να αυ-ξηθούν, όμως, οι νεκροί.

Δεν υπήρξε άμεση ανάληψηευθύνης για την επίθεση, πουείναι η τέταρτη από τον περα-σμένο Δεκέμβριο σε βάρος τωνΚοπτών Χριστιανών που αποτε-λούν το 10% των 92 εκατ. Αιγυ-πτίων. 74 Κόπτες σκοτώθηκανσε βομβιστικές επιθέσεις πουπραγματοποιήθηκαν σε εκκλη-σίες στο Κάιρο, στην Αλεξάν-δρεια και στην Τάντα από τονΔεκέμβριο και την ευθύνη όλωνείχε αναλάβει το Ισλαμικό Κρά-τος. Μετά την τελευταία διπλήεπίθεση, την Κυριακή των Βαΐ-ων, ο πρόεδρος της Αιγύπτου

28 νεκροί σε επίθεσηισλαμιστών

Συνέχεια στη σελίδα 16

OYAΣΙΓΚΤΟΝ. Η πολυαναμενό-μενη, λόγω της πρώτης συμμε-τοχής του Ντόναλντ Τραμπ σεαυτή, Σύνοδος Κορυφής τουΝΑΤΟ, προχθές στις Βρυξέλλες,ανέδειξε αυτό που ούτως ή άλ-λως πολλοί φοβόντουσαν: Μιακρίση μεταξύ του νέου Προ-έδρου των Ηνωμένων Πολιτειώνκαι των Ευρωπαίων εταίρων στοπλαίσιο της ΒορειοατλαντικήςΣυμμαχίας.

Δεν ήταν μόνο διάφορες με-μονωμένες στιγμές μεταξύ τουΑμερικανού Προέδρου και Ευ-ρωπαίων ηγετών που κατέδειξανμια μάλλον προβληματική σχέ-ση μεταξύ τους (η χειραψία τουκ. Τραμπ με τον νέο πρόεδροτης Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν,

με τον δεύτερο να σφίγγει πολύδυνατά το χέρι του ΑμερικανούΠροέδρου είναι ιδιαίτερα χαρα-κτηριστική). Αυτό που αποτύ-πωσε ανάγλυφα την κρίση με-ταξύ των δύο πλευρών είναι τογεγονός ότι ο Αμερικανός Πρό-εδρος δεν εξέφρασε την προσή-λωσή του στο άρθρο 5 της Συν-θήκης του ΝΑΤΟ, σύμφωνα μετο οποίο μια ένοπλη απειλήεναντίον ενός μέλους θεωρείταιαπειλή για όλα τα μέλη.

Το γεγονός αυτό επισημάν-θηκε μέσα από τα κύρια άρθρατων εφημερίδων «Νew York Ti-mes» και «Wall Street Journal»,αν και η δεύτερη υποστηρίζειότι απλά ο Πρόεδρος με την ομι-λία του έδωσε λανθασμένα αυτή

την εντύπωση.Οπως αναφέρει χαρακτηρι-

στικά η «ΝΥΤ», o πρόεδροςΤραμπ «αντί για να υποστηρίζειτην αμοιβαία αμυντική δέσμευ-ση που βρίσκεται στην καρδιάτης Συμμαχίας, έκανε κήρυγμαστα μέλη επειδή δεν τηρούν τηδέσμευσή τους να ξοδεύουν το2% του ΑΕΠ τους σε στρατιωτι-κές δαπάνες». Στο ίδιο άρθροεξάλλου, η «NYT» επισημαίνειότι υπήρξαν σημάδια ότι οΤραμπ και οι Ευρωπαίοι βρί-σκονται σε αντιπαράθεση ωςπρος το θέμα της Ρωσίας.

«Ο κ. Τραμπ έχει δίκιο ότανλέει ότι οι σύμμαχοι θα πρέπεινα αυξήσουν τις στρατιωτικέςτους δαπάνες, πράγμα που

έχουν αρχίσει να κάνουν, εν μέ-ρει ως απάντηση στην εισβολήτης Ρωσίας στην Ουκρανία το2014. Ωστόσο, η εμμονή του μετο όλο θέμα έχει ενισχύσει τηνεντύπωση ότι βλέπει το ΝΑΤΟως μια συναλλαγή και όχι ως μιααναμφίβολα σημαντική συμμα-χία που έχει διατηρήσει την ει-ρήνη για 70 χρόνια και η αξίατου οποίου δεν μπορεί να με-τρηθεί με δολάρια» επισημαίνειη «ΝΥΤ» στο κύριο άρθρο της.

Από την πλευρά της, η «WSJ»στο δικό της κύριο άρθρο επι-σημαίνει το γεγονός ότι ο Αμε-ρικανός Πρόεδρος δεν έκανε ξε-κάθαρη αναφορά στο άρθρο 5

Κρίση στις σχέσεις Τραμπ με Ευρωπαίους εταίρους

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-ρυκα). Περισσότερες από18.000 είναι οι ιερόδουλες, εκτων οποίων το 40% Ελληνίδες,που εκδίδονται στην Ελλάδα καιπροσφέρουν τις υπηρεσίες τουςγια μόλις πέντε ή δέκα ευρώ.Την ίδια στιγμή, από τους 350οίκους ανοχής που λειτουργούνσήμερα μονάχα δύο έχουν τηναπαραίτητη άδεια.

Τα στοιχεία αυτά παρουσίασεο καθηγητής Εγκληματολογίαςτου Παντείου Πανεπιστημίου,Γρηγόρης Λάζος, κατά τη διάρ-

ΧιλιάδεςΕλληνίδες

στην πορνεία

Του Δημήτρη Τσάκα

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Απεβίωσε τηνΠέμπτη σε ηλικία 82 ετών η Πη-νελόπη Κάλλη το γένος Γολεμά-τη, μητέρα του διακεκριμένουγναθοχειρουργού Δρα ΙωάννηΚάλλη. Η σορός της το απόγευ-

Πένθος γιαΠ. ΚάλληΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού

Κήρυκα). Στη διάρκεια τελετήςστον ιερό ναό της Του Θεού Σο-φίας στο Στρόβολο, προάστιοτης Λευκωσίας, παραδόθηκαναπό την κυπριακή στην ελληνι-κή Πολιτεία τα οστά 17 Ελλαδι-τών που έχασαν τη ζωή τους,ηρωικά μαχόμενοι, στη δεύτερηφάση της τουρκικής εισβολής το1974 και στη διάρκεια της βύθι-σης της τορπιλακάτου «ΦΑΕ-ΘΩΝ» από την τουρκική πολε-μική αεροπορία τον Αύγουστοτου 1964.

Πρόκειται για τα οστά:• Του Συνταγματάρχη Βασί-

λειου Παπαλάμπρου και των Αν-θυπασπιστών Νικόλαου Κρητι-κού και Νικόλαου Αθανασίουπου υπηρετούσαν το 1974 στηνΕΛΔΥΚ.

• Του Αντιπτέραρχου Βασί-λειου Παναγόπουλου, Κυβερνή-τη του ΝΟΡΑΤΛΑΣ καθώς καιτων Ανθυπασπιστών ΣωτήριουΚουρούνη και Στέφανου Τζιλι-βάκη, καταδρομέων που επέβαι-

Στην Ελλάδα τα οστά 17 πεσόντων στην Κύπρο

Η Γερμανίδα καγκελάριος Αγγελα Μέρκελ συνομιλεί με τον Αμε-ρικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ υπό το βλέμμα του Καναδούπρωθυπουργού Τζάστιν Τριντό στο πλαίσιο της Συνόδου των Επτά

(G7) περισσότερο ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών του Πλα-νήτη, στην Ταορμίνα της Ιταλίας, που αποτελεί και τον τελευταίοσταθμό της πρώτης επίσημης περιοδείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Συνέχεια στη σελίδα 12

Συνέχεια στη σελίδα 17

Συνέχεια στη σελίδα 9

Από την τελετή παραλαβής των λειψάνων 17 Ελλήνων στρατιωτικών, πεσόντων και αγνοουμένωνστη Μεγαλόνησο που πραγματοποιήθηκε χθες στον ιερό ναό της Του Θεού Σοφίας στο Στρόβολο.

Ομαλά εξελίσσεταιη υγεία τουΠαπαδήμου

ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑTzIAΣ/ΑΣΟΣΙΕΪΤΕΝΤ ΠΡΕΣ

EBAN BOYTSI/ΑΣΟΣΙΕΪΤΕΝΤ ΠΡΕΣ

Νέο μακελειό σε βάρος χριστιανών της Αιγύπτου

Συνέχεια στη σελίδα 10

«Σοφοί δε προσιόντωναισθάνονται» αντηχείανά τους αιώνες η ρή-

ση του σοφιστή Φιλόστρατουπαροτρύνοντας με διορατικότη-τα και σοφία, για όσους την δια-θέτουν, να διακρίνουμε τι μπο-ρεί να φέρει το μέλλον σε ένανΚόσμο ο οποίος, περισσότεροαπό κάθε άλλη φορά, εξελίσσε-ται με ραγδαίους ρυθμούς σε κά-θε τομέα ανθρώπινης δραστη-ριότητας. Είναι φυσικό άλλωστεότι παρόμοιες σκέψεις και ανη-συχίες για τις μελλοντικές εξε-λίξεις δεν μπορούν παρά να βα-σανίζουν την πολιτική, οικονο-μική και πνευματική ηγεσία κά-θε χώρας και ιδιαίτερα εκείνωνπου καλούνται να διαδραματί-σουν καθοριστικό ρόλο στο μέλ-λον του πλανήτη.

Στο πλαίσιο αυτό δεν πρέπει

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Ιστορική καμπή

Συνέχεια στη σελίδα 4

Συνέχεια στη σελίδα 6

Page 2: 2 a b 2περί δοκιμαστικής εξόδου στις αγορές τον Ιούλιο αποδείχθηκαν μία ακόμη, κατά επιεική χαρα-κτηρισμό,

2 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 - ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2017

Page 3: 2 a b 2περί δοκιμαστικής εξόδου στις αγορές τον Ιούλιο αποδείχθηκαν μία ακόμη, κατά επιεική χαρα-κτηρισμό,

ΑΘΗΝΑ. «Του γκουτ του μπιτρου» ήταν τα μηνύματα πουέπαιρνε για την έκβαση του Eu-rogroup της 22ας Μαΐου ο κ.Τσίπρας. Αυτά έλεγε στους δη-μοσιογράφους στη διάρκεια τηςσυζήτησης στη Βουλή, που ψή-φισε το νέο πολυνομοσχέδιο, δη-λαδή στη πραγματικότητα το κατ’ουσίαν τέταρτο μνημόνιο. Είχεπροσθέσει ότι η κ. Μέρκελ τονείχε διαβεβαιώσει σε τηλεφωνικήτους συνομιλία ότι είναι πάντα«ον μπορντ» για το ελληνικό ζή-τημα και εκτιμούσε ο ίδιος ότι ηΓερμανίδα Καγκελάριος δεν θέλεινα πάει σε εκλογές με ανοιχτότο θέμα της Ελλάδας. Υποστήριξεμάλιστα στους έκπληκτους δη-μοσιογράφους ότι τα μηνύματαήταν τόσο «γκουτ», που, όπωςείπε, θα τον ανάγκαζαν να φο-ρέσει και γραβάτα.

Τις ίδιες απόψεις φαίνεται ναείχε και ο λεπτοφυής και διακρι-νόμενος για τη χαρακτηριστικήευγένειά του αναπληρωτής

υπουργός Υγείας, ο οποίος έγραψεστο Facebook:

«Γκεσταμπίτες, μενουμευρώ-πηδες, βαστασοϊμπλέδες μη χαί-ρεστε... Εμείς θα νικήσουμε...όση καθυστέρηση και αν μαςπαίξει ο αρχηγός σας... δεν έχειπολύ χρόνο ακόμη...». Από τηνάλλη πλευρά βέβαια ο πρώηνομόφρων και στενός συνεργάτηςτου κ. Τσίπρα, Π. Λαφαζάνης,δήλωσε επί λέξει σε συνέντευξήτου στην ιστοσελίδα «Liberal.gr»:«Αντί ο Τσίπρας να φορέσει γρα-βάτα, όπως έλεγε πριν το Euro-group, τελικά του πήραν και τασώβρακα».

Είναι σαφές ότι εγώ δεν μπορώνα γνωρίζω τι ακριβώς συνέβημε τα σώβρακα του κ. Τσίπρα.Αυτό όμως που μπορώ μετά βε-βαιότητος να γνωρίζω είναι ότιδεν πρόκειται να φορέσει γρα-βάτα. Διότι τα φληναφήματα περίρύθμισης χρέους, περί ένταξηςστην ποσοτική χαλάρωση της Ευ-ρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και

περί δοκιμαστικής εξόδου στιςαγορές τον Ιούλιο αποδείχθηκανμία ακόμη, κατά επιεική χαρα-κτηρισμό, αυταπάτη του κ. Τσί-πρα. Αλλά και όσων τα επανα-λάμβαναν με βεβαιότητα και φα-νατισμό εντός και εκτός Βουλής,χάνοντας όλοι μαζί τα τελευταίαίχνη κύρους και αξιοπιστίας, που,ίσως για μερικούς, ακόμη μπορείνα διέθεταν.\ Βέβαια ο ίδιος οκ. Τσίπρας δεν φάνηκε να χάνειτο νεανικό ενθουσιασμό και τηναισιοδοξία του. Ετσι, μιλώνταςτη Τετάρτη το βράδυ στον Σύν-δεσμο Βιομηχάνων της ΒόρειαςΕλλάδας οραματίστηκε ένα δυ-νατό, όπως είπε, «καμ μπακ».Στους εμβρόντητους και αποσβο-λωμένους με αυτά που άκουγανεπιχειρηματίες, δήλωσε ότι «ηΕλλάδα μετά από επτά χρόνιαυποτίμησης και ύφεσης έχει πολύκαλές προοπτικές, έχουμε εξυ-γιάνει τα οικονομικά και αυτόδημιουργεί τις καλύτερες δυνατέςπροϋποθέσεις για ένα δυνατό

καμ μπακ».Πρέπει να είναι βασικό στοι-

χείο της προσωπικότητας του κ.Τσίπρα αυτός ο νεανικός ενθου-σιασμός και η υπεραισιοδοξία,αν δεν πρόκειται απλώς για σκέτηάγνοια. Μόνον έτσι εξηγείται τογεγονός ότι είχε τα ίδια οράματακαι πριν το Eurogroup της 20ήςΦεβρουαρίου και πριν το Euro-group της 22ας Μαΐου. Και τώρατα ίδια επαναλαμβάνονται ενόψει του Eurogroup της 15ηςΙουνίου. Κάπως έτσι όμως χάθηκεόλο το πρώτο εξάμηνο του 2017.

Ηδη η κατάσταση έχει φτάσεισε οριακό σημείο, που θυμίζειμέρες του Ιουνίου 2015 και Βα-ρουφάκη, χωρίς τον ίδιο τον Βα-ρουφάκη. Η αξιολόγηση, το χρέ-ος, η ένταξη στη ποσοτική χαλά-ρωση και η επόμενη δόση βρί-σκονται στον αέρα και έχουν πα-ραπεμφθεί στο επόμενο οριακόγια την Ελλάδα Eurogroup της15ης Ιουνίου. Οριακό διότι τονΙούλιο πρέπει να πληρωθεί ηδόση των 7,3 δισεκατομμυρίων,διαφορετικά μας αναμένει η χρε-οκοπία. Και η πείρα έχει αποδείξειότι κάθε νέα συμφωνία είναι χει-ρότερη από τις προηγούμενεςπου είχαν απορριφθεί από τονκ. Τσίπρα.

Δεν είναι περίεργο λοιπόν τογεγονός ότι ο ατυχής κυβερνητι-κός εκπρόσωπος κ. Τζανακόπου-λος, που συνεχώς διαψεύδεταικαι αυτοδιαψεύδεται και που,κατά δήλωσή του, έχει ζήσει δύοχρόνια στο Αιγάλεω, άρα κάτιπερισσότερο θα γνωρίζει, διαβε-βαίωσε την Πέμπτη ότι στις 15Ιουνίου θα υπάρξει συμφωνίακαι δεν υπάρχει καμία περίπτωσηνα πάμε σε κατάσταση κρίσης.

Αυτή τη φορά όμως ίσως δενδιαψευστεί ο κ. Τζανακόπουλος.Διότι γνωρίζει καλά ο κ. Τσίπραςότι δεν έχει πλέον άλλα περιθώριαεπικοινωνιακών τεχνασμάτων καικουτοπόνηρων ελιγμών για εσω-τερική κατανάλωση. Γνωρίζει ότιβρίσκεται με την πλάτη στο τοίχο,ότι δι γκέιμ ιζ όβερ, όπως θαέλεγε και ο ίδιος. Γνωρίζει ότι ανδεν δεχθεί τώρα, στο παρά πέντεπου και με ευθύνη του έχουμεπάλι περιέλθει, οτιδήποτε τουεπιβάλει ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλεκαι το Eurogroup της 15ης Ιου-νίου, μας αναμένει μετά βεβαι-ότητος η χρεοκοπία, καθώς, χωρίςτη δόση, δεν θα γίνει δυνατή ηκαταβολή των 7,3 δισ. της οφει-λής του Ιουλίου. Και επίσης ίσωςγνωρίζει ότι χρεοκοπία σημαίνειγια τους υπαίτιους στην καλύτερηγι’ αυτούς περίπτωση Ειδικό Δι-καστήριο και στη χειρότερη γιαόλους μας Εκτακτο Στρατοδικείο.

ATHENS VOICE.GR < Του Πάνου Λουκάκου

Ο κ. Τσίπρας βρίσκεται με την πλάτη στο τοίχο

ΑΠΟΨΕΙΣ 3ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 - ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2017

ΠΡΑΚΤΟΡΙΚΑ

Η γενοκτονία των ΚοπτώνΗ γενοκτονία των Χριστιανών Κοπτών συνεχίζεται στην Αίγυπτο,αφού το αίμα 24 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους χτες καιάλλων 25 που τραυματίσθηκαν έχει βάψει για μία ακόμα φορά τηγη του Καΐρου. Πήγαιναν οι άνθρωποι με λεωφορείο σ’ ένα μοναστήρι νότια του

Καΐρου να προσκυνήσουν, βγήκανμπροστά τους ένοπλοι και τουςσκότωσαν εν ψυχρώ. Αιτία και αυτού του μακελειού τογεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι είναιΧριστιανοί.Ισως δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι

ζούμε σήμερα τους κατατρεγμούς και μαρτύρια των Χριστιανώντων πρώτων αιώνων για τους οποίους ο Απ. Παύλος χρησιμοποιείτη λέξη «νέφος μαρτύρων» για να περιγράψει την πολλαπλότητάτους.Οι ακραίοι στρατωνισμένοι του Ισλαμικού θρησκευτισμούστοχεύουν στην τρομοκράτηση των Χριστιανών για ναεγκαταλείψουν τις εστίες τους. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οπόλεμος είναι θρησκευτικός αλλά και πολιτιστικός και συνιστάμία αλλαγή στην παγκόσμια θρησκευτική και πολιτιστική δομήκαι συγκρότηση.Ας μου επιτραπεί να το σημειώσω για μία ακόμα φορά πως ηπαραφθορά της θρησκείας και ο εξ’ αυτής πηγάζων φανατισμόςείναι επικίνδυνη υπόθεση επειδή ακριβώς μεταποιείται σετρομοκρατία, φονικό και θάνατο. Το ερώτημα είναι τι μπορεί να κάνει ο υπόλοιπος κόσμος; Αλίμονο αν ο στρατωνισμένος Ισλαμικός θρησκευτισμός δενανακοπεί, θα θρηνήσουμε πολλές γενοκτονίες και μαρτύρια.

Θ.Κ.

Παιχνίδι θανάτουΕυτυχώς, μετά από σωρεία καταγγελιών για την επικινδυνότηταενός διαδικτυακού παιχνιδιού με την ονομασία «Μπλε Φάλαινα» ηαρμόδια εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έδωσε εντολή στιςαρμόδιες Αρχές της χώρας να προβούν άμεσα σε ενέργειες για την

έγκαιρη πρόληψηπαρόμοιωνπεριστατικών. Αυτότο «παιχνίδιαυτοκτονίας», πουέπρεπε από τηνπρώτη στιγμή ναπροβληματίσει τιςαρμόδιες Αρχές καινα απαγορευθεί,πείθει παιδιά σεολόκληρο τον Κόσμονα κάνουν κακό στονεαυτό τους.

Στην αρχή τα βάζει σε μια διαδικασία προκλήσεων διάρκειας 50ημερών, που περιλαμβάνουν αυτοτραυματισμούς, εκτελέσειςζώων, επικίνδυνες ενέργειες κ.ά., ενώ τελειώνει με την προτροπήνα δοθεί τέλος στην ίδια τη ζωή των παικτών!!! Μάλιστα,παραλίγο να γίνει η αιτία για αυτοκτονία παιδιού και στηνΕλλάδα. Κι όχι μόνο σε ένα, αφού καθημερινά υπάρχουν 15-20καταγγελίες στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος από γονείς πουενδιαφέρονται να ενημερωθούν για το συγκεκριμένο φαινόμενο ήέχουν δει ορισμένα ύποπτα στοιχεία στα παιδιά τους.Μιλάμε για ηλικίες ευαίσθητες και για παιδιά τα οποία ξεφεύγουντης προσοχής των γονιών και εθίζονται σε τέτοιου είδουςπαιχνίδια με τραγικά αποτελέσματα.Ας ελπίσουμε ότι με την παρέμβαση της Εισαγγελίας θασταματήσει αυτό το φαινόμενο.

Σ.Χ.

CROWN PETERS

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΑΣΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΑΘΗΝΑM E E Π I Σ T Ρ O ΦH

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2017

ΤO ΓΡΑΦΕΙO ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡOΤΗΤΑΣ

ASTORIA OFFICE: 34-10 Broadway, Astoria, NY 11106 • (718) 932-7800 • 1-800-321-1199

BROOKLYN OFFICE:8117 Fifth Avenue, Brooklyn, NY 11209 • (718) 680-9200 • 1-800-445-8550

crownpeters.com

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

959$

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 12 ΜΑΪΟΥ - 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

$60 επιπλέον χρέωση για αναχωρήσεις Νέα Υόρκη - Αθήνα από Πέμπτη έως Σάββατο

και Αθήνα - Νέα Υόρκη από Παρασκευή έως Κυριακή

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι φόροι αεροδρομίου

a b

NESTLED ON THE LONG ISLAND SOUNDGREENTREE COUNTRY CLUB OFFERS MAGNIFICENT BREATHTAKING

WATER VIEWS AMIDST A LOVELY MANICURED LANDSCAPE

www.greentreeclub.com

538 Davenport Ave, New Rochelle NY 10805 • (914) 636-8500

The majestic mansion with all its charming distinctive splendor

was designed by renowned architect,

Stanford White, and dates back to the early 1900’s.

The classic beauty on the outside invites one to experience

the exceptional beauty from within.

With all of its grand opulence,

romantic charm and panoramic views

GreenTree Country Club is the perfect location

for your unforgettable event.GreenTree Country Club

is a Greek owned business and has beenfamily operated for over 30 years.

The ballrooms are each unique and the elegant décor is sure to make an impression on the refined clients’ senses. The mansion’s classical high ceilings, glistening chandeliers, shimmering marble floors and an abundance of floor to ceiling windows throughout, enhance the beauty of the mansion.

Σημείωση: Κύριο άρθρο, ΑΝΤΙ-Λόγος, Επιστολή και Ανάλυσηστη σελίδα 4. Περισσότερες απόψεις στη σελίδα 8.

Το ερώτημα είναι τι μπορεί να κάνει

ο υπόλοιπος κόσμος;

a b

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα παρακαλούμε τηλεφωνήστεστο VIP Health Care Services 718-847-8700και το προσωπικό μας θα απαντήσειστις ερωτήσεις σας και θα σας βοηθήσει στην εγγραφή.

ΜιλαΜε ελληνικα

Προσφέρουμε το Πρόγραμμα Προσωπικής Βοήθειας (CDPAP) και το ΝοσηλευτικόNursing Home Transition and Diversion (NHTD) για τους αγαπημένους σας

που χρειάζονται βοήθεια στο σπίτι με τις καθημερινές τους δραστηριότητεςχαρίζοντας στους ίδιους και στους οικείους τους ψυχική ηρεμία.

Το Πρόγραμμα Προσωπικής Βοήθειας (CDPAP) παρέχεται από το Medicaidκαι είναι ένας εναλλακτικός τρόπος λήψης υπηρεσιών οικιακής φροντίδας.

Το πρόγραμμα επιτρέπει στους ανθρώπους που είναι υποψήφιοι για το Medicaidνα έχουν μεγαλύτερο έλεγχο σχετικά με το ποιος παρέχει την οικιακή φροντίδα τουςκαι πώς παρέχεται. Οι άνθρωποι που εγγράφονται στο CDPAP έχουν τη δυνατότητα

να διαχειρίζονται τη δική τους φροντίδα προσλαμβάνονταςτους προσωπικούς τους βοηθούς που μπορούν να είναι φίλοι ή οικογένεια.

The Nursing Home Transition and Diversion Waiver Program, ευρέως γνωστό ως NHTD, βοηθά τις οικογένειες να κρατούν τους αγαπημένους τους στο σπίτι και να αποφύγουν

την εισαγωγή τους στο ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ (NURSING HOME).Ατομα ηλικίας 65 ετών και άνω που έχουν Medicaid και κινδυνεύουν να καταλήξουν

σε οίκο ευγηρίας μπορούν να λάβουν βοήθεια μέσω αυτού του προγράμματος και να μένουν στο σπίτι τους. Το πρόγραμμα αυτό προσφέρει υποστηρικτικές υπηρεσίες

συμπεριλαμβανομένων των επισκέψεων κοινωνικού λειτουργού, βοήθεια υγείας στο σπίτι, και παροχή συμβουλών για ανεξάρτητη διαβίωση. Μέσω αυτού του προγράμματος, οι ηλικιωμένοιπου επιθυμούν να παραμείνουν στα σπίτια τους μπορούν να λάβουν την απαιτούμενη υποστήριξη

που χρειάζονται για να παραμείνουν με ασφάλεια στo περιβάλλον τους.

NYC, Nassau, Long Island,

Westchester and Rockland

718.847.8700

VIPHEALTH CARE

SERVICES

Ειδικότητά μας η «Φροντίδα» ηλικιωμένωνστο Σπίτι από το 1977

Page 4: 2 a b 2περί δοκιμαστικής εξόδου στις αγορές τον Ιούλιο αποδείχθηκαν μία ακόμη, κατά επιεική χαρα-κτηρισμό,

4 ΑΠΟΨΕΙΣ/ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 - ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2017

να διαφύγει της προσοχής ότι, μόλις πριν απόδυο εβδομάδες στο Πεκίνο, η κινεζική κυβέρνηση,παρουσία πολλών δεκάδων διεθνών ηγετών, συ-μπεριλαμβανομένου και του Προέδρου της ρω-σίας, ανακοίνωσε το υπερφιλόδοξο σχέδιο της«One Belt, One Road». Με το μεγαλειώδες αυτόόραμα, η κινεζική ηγεσία αποβλέπει, δαπανώνταςένα τρισεκατομμύριο δολάρια να δημιουργήσεισε εξήντα χώρες μια σύγχρονη εκδοχή του «Δρό-

μου του Μεταξιού» με την κατασκευή ενός γιγα-ντιαίου δικτύου μείζονων έργων όπως λιμάνια,οδικές αρτηρίες, ενεργειακά και οικονομικά κέ-ντρα και άλλα έργα υποδομής κάθε φύσεως.

Στόχος μιας τέτοιας καθοριστικής πρωτοβου-λίας είναι η δημιουργία διαύλων οικονομικής καιεμπορικής επικοινωνίας και διαδράσης ανάμεσαστην Κίνα, την Ευρώπη και την Αφρική.

Ανεξάρτητα από τις τελικές ρεαλιστικές δυνα-τότητες επιτυχίας μιας τόσο μεγαλεπήβολης πρω-τοβουλίας, είναι βέβαιο ότι η Κίνα διαθέτει σήμεραδημογραφικές, γεωπολιτικές, οικονομικές και επι-στημονικές δυνατότητες για να μπορεί αξιόπιστανα προβάλει προς την διεθνή κοινότητα ένα τέτοιοόραμα.

Οραμα το οποίο εάν επιτύχει έστω και μερικώς,μπορεί να αλλάξει την παγκόσμια πολιτική καιοικονομική τάξη και να προσελκύσει μεγάλο αριθ-μό εθνών στην ηγετική τροχιά του Πεκίνου.

Ως γνωστόν, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πό-λεμο, το διεθνές πολιτικό και οικονομικό σύστημαεδραιώθηκε στην λεγόμενη Pax Americana, τις

συνθήκες δηλαδή εκείνες υπό τις οποίες η πλα-νητική ισχύς και επιρροή της αμερικανικής υπερ-δύναμης ήταν ο κύριος παράγοντας για την δια-τήρηση της ειρήνης και της παγκόσμιας ισορρο-πίας.

Σήμερα, οι φιλόδοξες περιφερειακές αλλά καιπαγκόσμιες βλέψεις του Πεκίνου σε συνδυασμόμε μια διαφαινόμενη τάση εθνικιστικής εσωστρέ-φειας της αμερικανικής ηγεσίας, ρίχνουν τον σπό-ρο και δημιουργούν συνθήκες για αλλαγή τουυφιστάμενου διεθνούς σκηνικού.

Και είναι χρήσιμο να μνημονεύσουμε εδώ τηνάποψη του κορυφαίου Αμερικανού καθηγητούκαι ιστορικού Graham Allison ο οποίος σε πρό-σφατο βιβλίο του μας θυμίζει τον μεγάλο Ελληναιστορικό Θουκυδίδη.

Ο οποίος στην ανάλυση των αρχικών αιτίωντου Πελοποννησιακού Πολέμου επεσήμανε τηνπρο του πολέμου τροχιά σύγκρουσης ανάμεσαστην καθιερωμένη ηγεμονία της Σπάρτης και τηνανερχόμενη πολιτική, οικονομική και ναυτικήεπιρροή της ραγδαία αυξανόμενης δύναμης τωνΑθηνών.

Με βάση το ιστορικό αυτό προηγούμενο, πουοδήγησε στον πλέον καταστρεπτικό πόλεμο τηςΑρχαίας Ελλάδος, ο Αμερικανός διανοούμενοςεπεσήμανε τις διαγραφόμενες σήμερα συνθήκεςαλλαγής στην ισορροπία και παγκόσμια επιρροήανάμεσα στην Αμερική και την Κίνα.

Εάν οι σοφοί έχουν, όπως μας λέει ο φιλό-στρατος αλλά και ο Καβάφης, την δυνατότητα νααντιλαμβάνονται αυτά που πλησιάζουν, είναι ίσωςκαθήκον όλων των ηγετών να διαθέτουν γνώσειςκαι διανοητική ικανότητα, να εκτιμήσουν εξελίξειςόπως αυτές που διαμορφώνονται από στρατηγικάοράματα όπως εκείνο που ανακοινώθηκε προ δυοεβδομάδων στο Πεκίνο.

Και να σχεδιάσουν την πολιτική εκείνη πουθα αποτρέψει εγκαίρως την διαγραφόμενη τροχιάσύγκρουσης και την αμφισβήτηση των θεμελίωντου σημερινού παγκόσμιου πολιτικού, οικονομι-κού, αλλά και πολιτιστικού οικοδομήματος.

a b

Ιστορική καμπή

Είναι καθήκον των πολιτικών να σχεδιάσουνκαι να αποτρέψουν την διαγραφόμενη τροχιάσύγκρουσης και την αμφισβήτηση τωνθεμελίων του σημερινού παγκόσμιου πολιτικού,οικονομικού, πολιτιστικού οικοδομήματος

• Το μόνο που έλειπεΤο μόνο που έλειπε στην Ελλάδα ήταν ηαναβίωση της εγχώριας τρομοκρατίας. Γιακάποια χρόνια, μετά την εξάρθρωση της «17Νοέμβρη» είχαμε κάπως ηρεμήσει. Το φαινόμενοόμως να γίνεται στόχος ένας πρώηνΠρωθυπουργός (ακόμα και αν δεν ήτανεκλεγμένος δεν έχει σημασία) πρέπει να μαςπροβληματίσει όλους και περισσότερο βέβαιατην ηγεσία του υπουργείου Προστασίας τουΠολίτη. Διότι κάτι τέτοια φαινόμενα τα χτυπάςόταν είναι αρχή. Αν τα αφήσεις και μεγαλώσουντότε τρέχεις και δεν φτάνεις.

• ΑβατονΠόσο βέβαια αποτελεσματικές μπορεί να είναι οιπροσπάθειες της Αστυνομίας και τηςΑντιτρομοκρατικής ειδικότερα, όταν υπάρχειπεριοχή της Αθήνας, τα Εξάρχεια, για να λέμεκαι ονόματα, που θεωρούνται κάτι σαν άβατονγια τις αστυνομικές δυνάμεις; Δεν λέω ότι ηεπίθεση σχεδιάστηκε και προήλθε από εκεί,αλλά αν εσείς ήσασταν τρομοκράτης και ξέρατεότι υπάρχει μια περιοχή της πρωτεύουσας όπουμπορείτε να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο και ναφτιάχνετε τις βόμβες σας ανενόχλητοι, είναιδυνατόν να μην το επιλέγατε ως στρατηγείο;

• Ηθικοί αυτουργοίΠέρα βέβαια από τους φυσικούς αυτουργούς(τους οποίους ελπίζω θα αναζητήσει η ΕλληνικήΑστυνομία) της επίθεσης στον Λουκά Παπαδήμουπάρχουν και οι ηθικοί αυτουργοί. Είναι όλοι αυτοί που όταν ο Παπαδήμος είχεγίνει πρωθυπουργός μιλούσαν για «χούντα τουΠαπαδήμου» για «προδότη Παπαδήμο» καιδιάφορα άλλα που είναι λίγο δύσκολο να ταξεχάσουμε αφού δεν πέρασαν και πολλά χρόνιααπό το 2012. Δεν υπάρχει λόγος να κατονομάσωποιοι είναι αυτοί που τα έλεγαν όλα αυτά.Πολλοί είναι ακόμα και στην κυβέρνηση σήμερα

και μάλιστα διαπίστωσα ότι εξέδωσαν καιανακοίνωση εκφράζοντας τη «λύπη» τους γι’αυτό που συνέβη στον πρώην Πρωθυπουργό.

• «Εντός του έτους»Καταργείται εντός του έτους ο Ειδικός φόροςΚατανάλωσης στο κρασί σύμφωνα με τα όσααναφέρονται σε σχετικά ανακοίνωση τουυπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.Το μυστικό εδώ βέβαια είναι ότι δεν αναφέρεταιποιο έτος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μπορεί να είναιοποιοδήποτε έτος. Αλλωστε στον ΣΥρΙΖΑ, όπωςέχουν αποδείξει πολλάκις, δεν έχουν και πολύκαλή σχέση με την τήρηση των υποσχέσεωνακόμα και όταν αυτές είναι ξεκάθαρες. Πόσω μάλλον όταν επιδέχονται διαφόρωνερμηνειών.

ΑΝΤΙ-Λόγος Του Βασίλη Κουτσίλα

«Γδέρναμε τους τουρίστες»Κύριε Διευθυντά,Πρόσφατα επισκέφθηκα την Αθήνα. Για μία

δουλειά που είχα, χρειάστηκε να πάρω ταξί γιανα με εξυπηρετήσει.

Ενας νέος σε ηλικία οδηγός άρχισε ξαφνικά ναωρύεται για τα «κάμπριο τουριστικά λεωφορείαπου μας παίρνουν τους τουρίστες».

Καθώς έμαθα, πρόκειται για διώροφα λεωφο-ρεία που ξεναγούν τους τουρίστες ανά τη Αθήνακαι τον Πειραιά δείχνοντάς τους τα αξιοθέατα.

Στην ερώτησή μου προς τον οδηγό του ταξίμού εξήγησε πως παλαιότερα την ξενάγηση τηναναλάμβαναν οι ταξιτζήδες, καθώς δεν υπήρχεκάποια εναλλακτική υπηρεσία.

«Ηταν ωραία τότε. Τους γδέρναμε κυριολεκτι-κά», μου δήλωσε με περισσή ειλικρίνεια.

Δυστυχώς, τολμώ να πω, πως πέρα από τα όσαέπραξαν πολιτικοί και οικονομικοί κύκλοι για να

φτάσει η πατρίδα σε αυτή την κατάσταση, τέτοιεςπαθογένειες του «απλού κόσμου» συντέλεσαν κα-θοριστικά στην κρίση που βιώνει η Ελλάδα σήμε-ρα.

Γιατί, όταν σε ένα τόσο σημαντικό πόρο εσό-δων για τη χώρα, τον τουρισμό, η αντίληψη πουκυριαρχεί είναι πως είναι ωραία να «τους γδέρ-νουμε», κατανοεί κανείς πως το πρόβλημα δεν εί-ναι μόνο ότι «μας γδέρνουν η Μέρκελ και ο Σόι-μπλε».

Αλέξανδρος ΚαρατζόπουλοςΝέα Υόρκη, ΝΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ < ΣΤΟΝ ΕΚ∆ΟΤΗ ΤΟΥ «ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΡΥΚΑ»

• Προεδρικά τουίτς Για την επικείμενη συνάντησήτου με τους ηγέτες της G7 στηνΤαορμίνα της Ιταλίας έκανελόγο στον λογαριασμό του στοτουίτερ ο Αμερικανόςπρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.Επεσήμανε ότι στο επίκεντροτης συνάντησης θα βρίσκοντανη οικονομική ανάπτυξη, ητρομοκρατία και η ασφάλεια.

Γνωρίζατε ότι…ο Ναύαρχος Μιαούλης την 1ηΑυγούστου 1831 στη διάρκεια τηςτότε ανταρσίας του κατά τουκυβερνήτη Καποδίστρια ανατίναξεστον Πόρο την φρεγάτα «Ελλάς» μαζίμε την κορβέτα «Υδρα»;

H ερώτηση της ημέρας:Ποιος είπε τη φράση ένας πουσκέφτεται σωστά είναι καλύτερος απόμύριους που δεν σκέφτονται

Απάντηση προηγούμενου:1952.

Οι Επιστολές των Αναγνωστών μας δημοσιεύονταισύμφωνα με την κρίση της σύνταξης, αρκεί ναείναι γνήσιες, να μην υπερβαίνουν τις 400 λέξειςκαι να αποστέλλονται δακτυλογραφημένες είτε –και το προτιμότερο– σε ηλεκτρονική μορφή.

Ιδρυτής ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΑΝΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ Η. ΔΙΑΜΑΤΑΡΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΒΕΤΑ Η. ΔΙΑΜΑΤΑΡΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Βοηθός Εκδότη - Υπεύθυνη Διαφημιστικού Τμήματος

ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΕΩΣ 1915 FOUNDED 1915

[\ NATIONAL HERALD37-10 30th Street, Long Island City, N.Y. 11101-2614

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: ∆ηµοκρίτου 1 & Ακαδηµίας Τ.Κ. 106 71

NATIONAL HERALD (USPS 373-320) is published daily, except Sundays, Federal and Greek Holidays by the National Herald, Inc. at 37-10 30th Street, Long Island City, New York 11101-2614 Tel.: (718) 784-5255, Fax: (718) 472-0510 e-mail: [email protected]

Subscriptions BY mAIL: 1 year $208.00, 6 months $120.00, 3 months $83.00, 1 month $33.00, Weekend: 3 months $26.00, 6 months $47.00, 1 year $82.00 HOmE DELIvERY: NY, NJ, CT: 1 year $246.00,

6 months $160.00, 3 months $110.00, 1 month $44.00, Weekend: 1 year $106.00, 6 months $69.00Periodical Postage Paid at Long Island City, ΝΥ and at additional mailing offices.

Postmaster Send change of address to: THE NATIONAL HERALD 37-10 30th Street, Long Island City, NY 11101-2614

An extra charge of 20 cents is permitted outside the New York City area.

ΓρΑφΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: Δημοκρίτου 1 και Ακαδημίας Τ.Κ. 106 71 Τηλ. (011-30) 210-3614-598 φαξ 210-3643-776 e-mail: [email protected]

ΑΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Υπεύθυνος Υλης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΚΑΣ Υπεύθυνος Ομογενειακών

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΓΑΛΙΟΣ Υπεύθυνος Αθλητικών

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ Διευθυντής Ηλεκτρονικής Εκδοσης

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ Υπεύθυνη Παραγωγής

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Οικονομικός Διευθυντής

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Μόνο ως τραγελαφικά μπο-ρούν να χαρακτηριστούν τα όσαδιαδραματίζονται στη Θεολογι-κή Σχολή γύρω από τον πρόε-δρό της, τον π. Χριστόφορο Μη-τρόπουλο και σίγουρα και τρα-γελαφικοί εκείνοι που τον ψή-φισαν παμψηφεί πριν από δύοχρόνια και σήμερα ζητούν τηναποπομπή του.

Μα είναι σοβαρά πράγματααυτά για σοβαρό Σχολείο καιμάλιστα το ένα και μοναδικόπου υπάρχει στο είδος του, κιαυτό ισχύει τόσο για το Ελληνι-κό Κολλέγιο όσο και για τη Θε-ολογική Σχολή; Είναι κάτι τέτοιαμε τα οποία δεν μας παίρνουνστα σοβαρά τα υπόλοιπα ακα-δημαϊκά ιδρύματα της Βοστώνηςκαι της χώρας. Πριν προλάβειακόμα να ζεστάνει την καρέκλατου ο π. Μητρόπουλος, άρχισετα «άρον, άρον» να τον εκδιώξειομάδα των εφόρων, εκ των οποί-ων μερικοί απειλούν εκβιαστικάμε παραίτηση. Ε, και λοιπόν; Κιαν παραιτηθούν τι θα γίνει; Ισωςνα απαλλαγεί η Σχολή από τηνπαρουσία μερικών εξ’ αυτών.

Το θέμα βρίσκεται στα χέριατου Αρχιεπισκόπου κ. Δημητρί-ου, ο οποίος εν προκειμένω έχειδύο ιδιότητες, η μία του Αρχιε-πισκόπου και η άλλη του προέ-δρου της Εφορείας της Σχολής.

Εδώ λοιπόν που έχουν φτά-

σει τα πράγματα και για να μηνπροχωρήσουν πιο πέρα και δη-μιουργηθεί άλλη μία γάγγραιναστη Σχολή και γενικότερα στονεκκλησιαστικό μας βίο - φτά-νουν τόσες που υπάρχουν - σε-βαστικά προτείνουμε στον Σε-βασμιώτατο Αρχιεπίσκοπό μαςτα εξής:

1) Να διαλύσει την τετραμε-λή επιτροπή ανάκρισης για τονπ. Χριστόφορο Μητρόπουλο,διότι είναι υποτιμητική η σύστα-σή της όχι μόνο για τον ίδιο τονΑρχιεπίσκοπο και τον π. Χριστό-φορο Μητρόπουλο, αλλά και γιατην ίδια τη Σχολή. Ειλικρινάαπορώ πώς επέτρεψε ο Σεβα-σμιώτατος τη σύσταση της.

2) Να προβεί σε ριζική ανα-συγκρότηση της Εφορείας μεδιορισμό καινούργιων προσώ-πων, συμπεριλαμβανομένουοπωσδήποτε και του αντιπροέ-δρου της, του κ. Λέλον, φτάνουντόσα χρόνια που θήτευσε κι αυ-τός, ας μπει και κάποιος άλλος.

3) Τα καινούργια μέλη να εί-ναι άνθρωποι σοβαροί, να χαί-

ρουν εκτίμησης από την ευρύ-τερη Κοινότητά μας, να τους χα-ρακτηρίζει η Ελληνοπρέπεια καινα είναι σε θέση να προφέρουν,που σημαίνει να βάζουν το χέριστην τσέπη και να βοηθούν οι-κονομικώς, κι όχι να είναι εκείμόνο και μόνο για να λένε ότιείναι μέλη της Εφορείας. Δενμπορεί να σέρνει η Σχολή αδει-ανά βαγόνια και σ’ αυτόν τοντομέα.

4) Να γίνει ριζική ανασυ-γκρότηση του υπαλληλικού προ-σωπικού της Σχολής. Δεν είναιαπαραίτητοι ούτε όλοι αυτοί οιγραμματείς και τομεάρχες, αλλάούτε και οι καθηγητές. Αυτοίπου διδάσκουν στη Σχολή Θεο-λογικά μαθήματα να διδάσκουνκαι τα σχετικά μαθήματα καιστο Κολέγιο. Δεν είναι δυνατόννα στοιχίζει η λειτουργία τηςΣχολής δώδεκα εκατομμύριαδολάρια τον χρόνο για μόνο 180φοιτητές και στα δύο Σχολεία,δηλαδή Ελληνικό Κολέγιο καιΘεολογική Σχολή. Πού πάμε;

5) Ο Αρχιεπίσκοπος γνωρίζειτη Σχολή κάλλιον παντός άλλου,ας καθίσει κάτω με τον π. Μη-τρόπουλο και ας προβούν σεπρογραμματισμό και ανασυ-γκρότηση. Να τεθεί πια ένα τέρ-μα στα τραγελαφικά και στουςτραγελαφικούς της Εφορείας καιτους λοιπούς.

Ανάλυση < Του Θεοδώρου Καλμούκου

Τραγελαφικά και τραγελαφικοί

Είναι κάτι τέτοια με τα οποία δεν μας παίρνουν στα σοβαρά τα υπόλοιπαακαδημαϊκά ιδρύματα της Βοστώνης και της χώρας

ΑΘΗΝΑ. Η χθεσινή τρομοκρατική επίθεση πρέπεινα μας ταρακουνήσει όλους. Πρωτίστως την κυ-βέρνηση, η οποία ανέχεται τα φαινόμενα βίας καιτα αφήνει να αντρωθούν σε μια νέα τρομοκρατία.Η ευθύνη της είναι τεράστια και θα θρηνήσουμεθύματα αν συνεχιστεί η επίδειξη αδιαφορίας, αλλάκαι η εμφανής ανεπάρκεια. Η απλή καταδίκη καιτα λόγια συμπάθειας και συμπαράστασης δεν αρ-κούν. Ταυτόχρονα, είναι καιρός να συνειδητοποι-ήσουμε πόσο δηλητήριο έχουν χύσει οι χούλιγκαν

της πολιτικής και των μέσων ενημέρωσης στοπλαίσιο του αντιμνημονιακού παροξυσμού και πό-ση ζημιά έχουν προκαλέσει. Εκαναν τη δουλειάτους, βρέθηκαν στην εξουσία και απογείωσαν τιςτηλεθεάσεις τους. Μόνο που πότισαν μια γενιάμε μίσος και τρέλα και όπλισαν το χέρι του κάθεπαράφρονος. Η απειλή για την ίδια τη δημοκρατίακαι τη σταθερότητα στη χώρα είναι πλέον πάραπολύ μεγάλη. Είναι χρέος της πολιτείας να αντι-δράσει άμεσα και αποφασιστικά.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ < Κύριο άρθρο

Η αδιαφορία και το μίσος

a b

DIAS INTERNATIONAL ACADEMIC STUDIES

SCHOOLS and COURSES

DIAS SUMMER ACCREDITED COLLEGE COURSES

By the Schools of Medicine And Biosciences

By the School of Philosophy - History - Languages

By the School of Education of Teachers

DIAS CULTURAL PROGRAMGREEK FOLK DANCES and GREEK FOLK MUSIC

Hands on musical organs (Lyra - Laouto - Klarino - Mandolino)

EVEN HIGH SCHOOL GRADUATES, CLASS OF 2017CAN TAKE THE DIAS SUMMER PROGRAM. THUS

DIAS www: diasedu.com DIAS E-mail: [email protected] DIAS president: Mobile: 516-606-0533 E-mail: [email protected]

NOTES • Each student can take 2 (two) courses and earn 8 to 10 credits• Credits are preapproved by the student’s USA home universityadvisor

• All courses are taught in English, according to the standardsof the USA Universities

1. General Biology. ...................................................................(6 Credits with Lab.)2. Organic Chemistry ...............................................................(6 Credits with Lab.)3. English Medical + Scientific Terminology ............................................(4 Credits)

At the University of Crete, Greeceat the city of Heraklion from July 9 to August 10, 2017

UNFORGETTABLE EXCURSIONS - Santorini 2 days - Knossos-Phaestos-Matala-SamariaGorge - Agia Roumeli - Overnight Beach Campfires Party - Ferry to Sfakia - Anogia

Ascend on TOP of Psiloritis - Overnight Party of Havens under the starsNida at Cave of Zeus (Idaion)

Deadline of application June 5, 2017

INFORMATION AND APPLICATIONS TO DIAS

DIAS OFFERS THE BEST SUMMER PROGRAM IN GREECE and EUROPE

DIAS experience is a once in life opportunity. Do not miss it

7 COURSES BY SCHOOLS

Courses

4. Modern Greek Language (in 2 levels)...................................................(4 Credits)5. Prehistory - World - Minoan - Aegean..................................................(4 Credits)

Courses

6. Developmental Psychology (Infants - Early Childhood) ........................(4 Credits)7. Modern Greek in bilingual education (2 levels) ....................................(4 Credits)

Courses

IN SEPTEMBER THEY WILL OWN 8-10- CREDITS BEFORE EVEN COLLEGE STARTS

Page 5: 2 a b 2περί δοκιμαστικής εξόδου στις αγορές τον Ιούλιο αποδείχθηκαν μία ακόμη, κατά επιεική χαρα-κτηρισμό,

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Η ΠαμμακεδονικήΕνωση Ηνωμένων ΠολιτειώνΑμερικής μέσω μιας ανακοίνωσηςΤύπου ζητά από τα κόμματα τηςγενέτειρας να ξεκαθαρίσουν τιςθέσεις τους σχετικά με την ονο-μασία της Πρώην Γιουγκοσλαβι-κής Δημοκρατίας της Μακεδο-νίας.

Το πλήρες κείμενο της ανα-κοίνωσης που φέρει τις υπογρα-φές του ύπατου προέδρου Στέλι-ου Κυριμλή και του γενικού γραμ-ματέα Νίκου Κομνηνού έχει ωςεξής:

«Mε τεράστια έκπληξη καιαπογοήτευση πληροφορηθήκαμεπριν μερικές ημέρες ότι ομάδα14 βουλευτών της Νέας Δημοκρα-τίας κατέθεσε στη Βουλή επίκαι-ρη επερώτηση για τις δηλώσειςτου υπουργού Εθνικής ΑμυναςΠάνου Καμμένου, αναφορικά μετην εξωτερική πολιτική στα Βαλ-κάνια. Οπως, ειδικότερα, επιση-μαίνουν οι βουλευτές της ΝΔ,‘στην πρόσφατη συνέντευξή τουστην τηλεόραση του ΣΚΑΙ(7/5/2017) ο ΥΕΘΑ κ. ΠάνοςΚαμμένος προέβη σε δηλώσειςαναφορικά με την εξωτερική πο-λιτική της Ελλάδας στα Βαλκάνια,αναφέροντας ανάμεσα σε άλλα:

1. ‘Θεωρώ, λοιπόν, ότι η εγ-γύηση για τη Δύση είναι η δημι-ουργία ενός χριστιανικού τόξου’.

2. ‘Οσον αφορά τα Σκόπια, εί-ναι ξεκάθαρο ότι η πλειοψηφίατου πληθυσμού είναι αλβανικήςκαταγωγής’.

3. ‘Δεν πρόκειται να δεχτώ τηχρήση του όρου ‘Μακεδονία’.

Μεταξύ άλλων, όπως τονίζεταιστην επερώτηση των βουλευτώντης Αξιωματικής Αντιπολίτευσης:‘Είναι ανάγκη η εξωτερική πολιτι-κή της χώρας να ασκείται με συ-νοχή, υπευθυνότητα και συγκρό-τηση, ειδικά σε μια συγκυρίαόπου η κατάσταση στα Βαλκάνιαείναι ιδιαιτέρως ρευστή και κρίσι-μη» ενώ στη συνέχεια οι βουλευ-τές εκφράζουν τη δυσαρέσκειάτους για τη θέση του ΥπουργούΕθνικής Αμυνας όσον αφορά τηχρήση του όρου Μακεδονία, υπο-

γραμμίζοντας ότι σύμφωνα με τηνιστοσελίδα του ΥΠΕΞ αναφορικάμε την ονομασία της ΠΓΔΜ «η επί-σημη θέση της Ελλάδας είναι σα-φής: Σύνθετη ονομασία με γεω-γραφικό προσδιορισμό πριν απότη λέξη ‘Μακεδονία’ που θα ισχύειέναντι όλων (erga omnes), για κά-θε χρήση, εσωτερική και διεθνή’.

Για την ιστορία, την επίκαιρηεπερώτηση υπογράφουν οι βου-λευτές της Νέας ΔημοκρατίαςΓιώργος Κουμουτσάκος, Γεωργιά-δης Αδωνις, Τσιάρας Κωνσταντί-νος, Καλαφάτης Σταύρος, Κεδί-κογλου Συμεών, ΑναστασιάδηςΣάββας, Κεφαλογιάννης Ιωάννης,Δαβάκης Αθανάσιος, ΚαββαδάςΑθανάσιος, Βούλτεψη Σοφία, Δη-μοσχάκης Αναστάσιος, ΑντωνίουΜαρία, Κουκοδήμος Κωνσταντί-νος, Τασούλας Κωνσταντίνος,Μπούρας Αθανάσιος, Κόνσολας

Εμμανουήλ, Δήμας Χρήστος,Αντωνιάδης Ιωάννης.

Ως Παμμακεδονική ΕνωσηΑμερικής στο πρόσφατο παρελ-θόν έχουμε εκφράσει την αντί-θεσή μας με κυβερνητικές δηλώ-σεις και κινήσεις, όμως ως μία ορ-γάνωση που εκπροσωπεί τουςΜακεδόνες των ΗΠΑ, οφείλουμενα αναγνωρίζουμε και τα όποιαθετικά! Ως εκ τούτου, από τη μίαπλευρά μας ικανοποιεί το ότι οΥπουργός Εθνικής Αμύνης συ-ντάσσεται με την πάγια θέση τηςΠαμμακεδονικής, ότι η οποιαδή-ποτε χρήση του όρου Μακεδονίαδεν είναι αποδεκτή και δεν εξυ-πηρετεί τα συμφέροντα της πα-τρίδας μας.

Σε αυτό το σημείο λοιπόν, μαςέκανε αλγεινή εντύπωση η ταχύ-τητα με την οποία κινήθηκαν οι14 βουλευτές για να καταγγεί-

λουν τη θέση ότι η χρήση τουόρου Μακεδονία δεν μπορεί ναγίνει δεκτή. Μάλιστα οφείλουμενα ομολογήσουμε ότι σε ένα χρο-νικό σημείο κρίσιμο για την πε-ριοχή και τη στιγμή που το κρα-τίδιο των Σκοπίων καταρρέει υπότο βάρος της δικής του πολιτικήςτού αλυτρωτισμού, προκλητικό-τητας και αδιαλλαξίας, οι βουλευ-τές του κόμματος της Αξιωματι-κής Αντιπολίτευσης κινήθηκανπιο γρήγορα από ό,τι οι εκπρό-σωποι της ΠΓΔΜ δείχνοντας μίαυπερευαισθησία!

»Ελπίζουμε ότι πρόκειται γιαμία άτυχη στιγμή του κόμματοςτης ΝΔ και ότι δεν εκπροσωπούνοι 14 το σύνολο των βουλευτώνκαι της ηγεσίας. Ζητάμε καθαρέςθέσεις για το εθνικό μας ζήτημασε ένα τόσο κομβικό σημείο», κα-ταλήγει η ανακοίνωση Τύπου.

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 5ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΣαΒΒατο 27 - ΚΥριαΚη 28 ΜαΪοΥ 2017

ΠΑΜΕ ΕΛΛΑΔΑΠΑΜΕ ΕΛΛΑΔΑ

MAIN OFFICE:

55 East 59th Street

New York, NY 10022

Tel: 212.753.1100

[email protected]

OTHER OFFICES:

Hicksville, Long Island,

Stamford, Connecticut

Athens, Greece

Nationwide Toll Free: 800.223.5570www.HomericTours.com

www.facebook.com/Homeric Tours

Οι τιμές είναι για ταξίδια με επιστροφή από Νέα ΥόρκηΑγοράστε τα εισιτήριά σας σύντομα - Αριθμός θέσεων περιορισμένος

ΣΑΣ ΠΑΜΕ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΕΙEΣ ΤΩΝ ΗΠΑ

Aπό $899

Aπό $999

ΑΘΗΝA

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΛΑΡΝΑΚΑ

a b

Συγχαρητήρια

Είμαστε υπερήφανοι για εσάς!

εύχονται

Η γιαγιά Νίκη Μαστρογιάννηκαι οι γονείς Νίκος και Αθηνά Μαστρογιάννη

στον εγγονό και γιο

Βασίλειο Μαστρογιάννηπου τελείωσε δικηγόροςκαλή σταδιοδρομία και ένα μέλλον λαμπρό.

Επίσης, εύχονται στον εγγονό και γιο

Δημήτρη Μαστρογιάννη,που τελείωσε Οικονομικά, λαμπρή σταδιοδρομία

Με πολλή αγάπηη γιαγιά και οι γονείς 708157/15791

Harry N. Pateroulakis

Wide Variety Greek Services

www.ChromeRE.com

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΥΡΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

www.MercedesDrivingSchool.com

5 hour courses

Point & InsuranceReduction Courses

T: 718 281-0262 | 212-14 48th Avenue, Bayside, NY 11364

Του Μιχάλη Κακιά

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. «Μάγεψε» το κοι-νό και καταχειροκροτήθηκε ημαθητική χορωδία του Ημερήσι-ου Σχολείου «Βασίλειος Σπυρό-πουλος» της κοινότητας Αγίου Νι-κολάου Φλάσινγκ στη συναυλία,με τίτλο «Μια θάλασσα τραγού-δια» που πραγματοποιήθηκε στο«Πέτρος Σαραντάκος» ΜιχέλειοΕκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέ-ντρο την Πέμπτη 25 Μαϊου.

Υπό τη μουσική διεύθυνσητου Ελευθέριου Ελευθεριάδη,της δασκάλας Μουσικής, ΑρετήςΓιοβάνου, του Αναστάσιου Σιφο-

νιού στο βιολί και Γιώργου Μα-νιάτη στα κρουστά, οι μαθητέςπαρουσίασαν πλούσιο και ποιο-τικό ρεπερτόριο με μελοποιημέ-να ποιήματα γνωστών Ελλήνωνποιητών και στιχουργών.

Η διευθύντρια Αθηνά Κρομ-μύδα σε δηλώσεις της στον«Εθνικό Κήρυκα» συνεχάρη δα-σκάλους και μαθητές για το εξαι-ρετικό πρόγραμμα που παρου-σίασαν, το οποίο, όπως είπε, μαςμετέφερε στην Ελλάδα και σταπαιδικά μας χρόνια.

«Αν και ο χαρακτήρας της χο-ρωδίας είναι καθαρά εκπαιδευ-τικός έχει να επιδείξει πολλαπλό

έργο στα 7 χρόνια ύπαρξής της.Οι 43 μαθητές που την απο-

τελούν από την 3η μέχρι την 8ητάξη μας παρουσίασαν ένα μου-σικό ανθολόγιο με αναφορά στιςομορφιές των νησιών μας, του Ιο-νίου και Αιγαίου Πελάγους.

Για μία ακόμη φορά μας γέμι-σαν με χαρά και υπερηφάνεια.Πολλά συγχαρητήρια σε όλους»τόνισε η κ. Κρομμύδα.

Ο ιερατικός προϊστάμενος τηςκοινότητας π. Παύλος Παλαιστί-δης εξήρε το έργο των δασκάλωνΜουσικής και συνεχάρη τους μα-θητές που με τις όμορφες μελω-δίες και παλμό πλημμύρισαν την

αίθουσα με άρωμα Ελλάδας καισκόρπισαν ενθουσιασμό στοακροατήριο.

Η υποδιευθύντρια ΜαίρηΤζάλλα εξέφρασε την υπερηφά-νεια της για τη χορωδία και ευ-χαρίστησε εκπαιδευτές και μα-θητές για τις ατέλειωτες ώρεςπου καταβάλλουν για να ετοιμά-σουν το εορταστικό πρόγραμμα.

Η πρόεδρος της Σχολικής Επι-τροπής, Ελένη Μάλλιου, υπο-γράμμισε ότι οι μαθητές με τατραγούδια τους μας μετέφερανστην Ελλάδα και στα όμορφα νη-σιά και συνεχάρη τους γονείς γιατις προσπάθειές τους να διατη-

ρήσουν και να μεταλαμπαδεύ-σουν τον ελληνικό πολιτισμό σταπαιδιά τους.

Ο μουσικός Ελευθέριος Ελευ-θεριάδης ανέφερε στον «Ε.Κ.» ότιστόχος της χορωδίας είναι η εξοι-κείωση των μαθητών με το ελ-ληνικό ρεπερτόριο και τον πλού-το της ελληνικής ποίησης καιμουσικής.

«Είμαστε -τόνισε- η μοναδικήσχολική χορωδία στην Αμερικήπου ξέρει να ψάλλει τη θεία λει-τουργία με Βυζαντινό τρόπο κατάτον εκκλησιασμό του σχολείου,ορισμένες Κυριακές του χρόνουκαι στην Αρχιερατική Θεία Λει-

τουργία της εορτής του Αγίου Νι-κολάου».

Η μουσικός Αρετή Γιοβάνουτόνισε ότι στο τέλος κάθε χρο-νιάς η χορωδία παρουσιάζει μίασυναυλία με το εκάστοτε θέμαεπιλεγμένο έτσι ώστε να προβάλ-λει κάποια πλευρά της Ελλάδας,με το φετινό θέμα να υμνεί τιςομορφιές των νησιών μας.

«Η δημιουργία -υπογράμμισε-και η διατήρηση της χορωδίαςδεν θα είχε πραγματοποιηθεί εάνδεν είχαμε την απόλυτη συμπα-ράσταση και υποστήριξη της δι-ευθύντριάς μας κ. Αθηνάς Κρομ-μύδα».

«Μάγεψε» το κοινό η συναυλία του Ημερήσιου Σχολείου Αγ. Νικολάου

«Καθαρές θέσεις» ζητά η Παμμακεδονική ΗΠΑ

Εντυπωσίασε το κοινό και καταχειροκροτήθηκε η μαθήτρια της 8ης τάξης Μαρίνα Τσιμισίρημε την ερμηνεία της στο νησιώτικο τραγούδι «Τζιβαέρι» με τη συνοδία της χορωδίας.

Η μαθητική χορωδία του Ημερήσιου Σχολείου «Βασίλειος Σπυρόπουλος» με τον μουσικό διευ-θυντή Ελευθέριο Ελευθεριάδη και τους μουσικούς Αναστάσιο Σιφονιό και Γιώργο Μανιάτη.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ο Joon H Kim, οοποίος εκτελεί χρέη Ομοσπονδια-κού Εισαγγελέα για τη Νότια Πε-ριφέρεια της Νέας Υόρκης, ανα-κοίνωσε ότι ο ελληνικής καταγω-γής Νικόλαoς Μητσάκος(Nicholas Mitsakos) δήλωσε ένο-χος στο Ομοσπονδιακό δικαστή-ριο του Μανχάταν, την Πέμπτη25 Μαΐου, για συνωμοσία διενέρ-γειας απάτης με χρεόγραφα καιμεταβιβάσεις χρημάτων(securities and wire fraud), επε-σήμανε σχετικό δελτίο Τύπουαπό την εν λόγω Εισαγγελία.

Σύμφωνα με το ίδιο ανακοι-νωθέν, η ομολογία του κ. Μητσά-κου, αφορά στη συμμετοχή τουσε μία σκευωρία με σκοπό τηνεξαπάτηση επενδυτών διά τηςλειτουργίας ενός φερόμενουhedge fund με την επωνυμία«Matrix Capital».

Ο κ. Μητσάκος, επεσήμανε ηΕισαγγελία, προσέλκυε επενδύ-σεις στην εταιρεία του δηλώνο-ντας καλύτερα αποτελέσματα τηςαπόδοσής των περιουσιακώνστοιχείων που διαχειριζόταν,όταν στην πραγματικότητα, το«Matrix Capital» δεν είχε ποτέαγοράσει ή παρακρατήσει χρεό-γραφα κατά τη μεγαλύτερη διάρ-κεια της λειτουργίας του.

Επιπλέον, ανέφερε η ανακοί-νωση, όταν λάμβανε τελικά επεν-δύσεις βάσει αυτών των ψευδώνδηλώσεων απόδοσης, ο κ. Μη-

τσάκος έκανε κατάχρηση σημα-ντικών ποσών των χρημάτων αυ-τών για να πληρώσει προσωπικάτου έξοδα.

Ακόμη, η Εισαγγελία σημειώ-νει ότι βασισμένο στις αποδόσειςπου ο κ. Μητσάκος έδινε, το«Matrix» έλαβε σχεδόν 2 εκατ.δολ. από έναν επενδυτή το Σε-πτέμβριο του 2015. Ωστόσο, ο κ.Μητσάκος χρησιμοποίησε έναμέρος των χρημάτων μόνο, περί-που 1,2 εκατ. δολ. για να αγορά-σει και να πουλήσει χρεόγραφαστην πραγματικότητα. Από τουπολειπόμενο ποσό, ο κ. Μητσά-κος ξόδεψε εκατοντάδες χιλιάδεςδολάρια σε επιχειρηματικές καιπροσωπικές δαπάνες, όπως πλη-ρωμές αυτοκινήτου, πιστωτικέςκάρτες και ενοίκιο. Επί πλέον καιτο ποσό των 1,2 εκατ. δολ. πουεπένδυσε, είχε σημαντικές απώ-λειες.

Ο κ. Μητσάκος, 57 ετών, συ-νελήφθη στις 16 Αυγούστου του2016 και δήλωσε ενοχή την Πέ-μπτη ενώπιον του δικαστή DennyChin, ο οποίος προήδρευσε κατ’ανάθεση ως περιφερειακός δικα-στής των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο αναπληρωτής Γενικός Ει-σαγγελέας κ. Kim είπε για τον κ.Μητσάκο, ότι «όπως παραδέχτη-κε δηλώνοντας ενοχή μεθόδευσεότι λειτουργούσε επιτυχώς hedgefund, αλλά στην πραγματικότηταήταν κίβδηλο εξ’ αρχής».

Ενοχος δήλωσε ο Ν. Μητσάκοςγια συνωμοσία σε απάτη

Το προεδρείο της Παμμακεδονικής Ενωσης Αμερικής. Από αριστερά οι Νίκος Κομνηνός, Δημή-τρης Φιλιππίδης, Στέλιος Κυριμλής, Στέλιος Στρουμπάκης και Μιχάλης Στρατής.

αρΧειο «εΘΝιΚοΥ ΚηρΥΚα»

φωτογραφιεΣ: WR/ΚωΣταΣ Μπεη

Page 6: 2 a b 2περί δοκιμαστικής εξόδου στις αγορές τον Ιούλιο αποδείχθηκαν μία ακόμη, κατά επιεική χαρα-κτηρισμό,

μα της Δευτέρας, 29 Μαϊου, απότις 4-9 μ.μ. θα εκτεθεί σε προ-σκύνημα στο Γραφείο Τελετών«A. K. Macagna Funeral Home»,495 Anderson Ave, CliffsidePark, NJ, ενώ η νεκρώσιμη ακο-λουθία θα ψαλεί την Τρίτη, στις10:30 π.μ. στον ΜητροπολιτικόΚαθεδρικό Ναό του Αγίου Ιωάν-νη του Θεολόγου στο Τεναφλάιτης Νέας Ιερσέης.

Ο θάνατός της καταλυπεί ταπαιδιά της Δρα Ιωάννη και ΔραΠατρίσια Κάλλη, Ζαχαρία καιΚαλλιόπη Κάλλη, τα εγγόνια,Μιχαλία (Michelle) και Νικόλαο- Ιωάννη Κάλλη, Νικόλαο - Ζα-χαρία, Πηνελόπη και ΠολύδωροΚάλλη, τα ανίψια, τα εξαδέλφιακαι τους λοιπούς συγγενείς εδώκαι στην Ελλάδα.

Η οικογένεια καλεί συγγενείςκαι φίλους, όπως αντί ανθέωνπροσφέρουν δωρεά στην μνήμητης στον Μητροπολιτικό Καθε-δρικό Ναό του Αγίου Ιωάννη τουΘεολόγου στο Τεναφλάι της Νέ-ας Ιερσέης, είτε στην κοινότητατης Αναλήψεως στο Φέρβιου της

Νέας Ιερσέης.Η εκλιπούσα γεννήθηκε προ

82 ετών στη Θίσβη Θηβών καιλίγους μήνες μετά τη γέννησήτης έχασε τον πατέρα της Ιωάν-νη Γολεμάτη και μεγάλωσε ορ-φανή. Η μητέρα της Μαρίκα Γο-λεμάτη -μια πραγματική ηρωίδα,όπως την περιέγραψε ο Δρ Ιω-άννης Κάλλης- γαλούχησε τηνΠηνελόπη και τα δύο μεγαλύτε-ρα αδέλφια της, Κατερίνα καιΑλέκο, με τις καλύτερες αρετέςτης φυλής μας.

Η Πηνελόπη Γολεμάτη ήρθεστην Αμερική το 1960 λίγο διά-στημα μετά τον γάμο της με τοναείμνηστο Νικόλαο Κάλλη. Ο Νι-κόλαος Κάλλης είχε γεννηθείστη Δομβραίνα Βοιωτίας, είχε έρ-θει στην Αμερική το 1956 καιασχολήθηκε όλη του τη ζωή μετα εστιατόρια.

Το ζεύγος αρχικά εγκαταστά-θηκε στο Μανχάταν όπου απέ-κτησε και τα δύο τους παιδιά,τον Δρα Ιωάννη Κάλλη και τονΖαχαρία Κάλλη, και επένδυσανόσο ελάχιστοι στην Παιδείατους.

Ο Ζαχαρίας Κάλλης είναι επι-χειρηματίας και διαμένει με τηνοικογένειά του στη Φλόριδα. ΟΖαχαρίας είναι παντρεμένος μετην Καλλιόπη και έχουν τρίαπαιδιά, τον Νικόλαο - Ζαχαρία,την Πηνελόπη και τον Πολύδω-ρο.

Ο Δρ Ιωάννης Κάλλης είναιγναθοχειρουργός και είναι νυμ-φευμένος με την περιοδοντολό-γο Πατρίτσια Μαρόνι με τηνοποία έφεραν στον κόσμο δύοπαιδιά, την Μιχαηλία και τον Νι-κόλαο, που σπουδάζουν Ιατρικήκαι Οδοντιατρική, αντίστοιχα.

Του ανταποκριτή μαςΣταύρου Μαρμαρινού

ΤΑΜΠΑ. Είκοσι πέντε χιλιάδεςδολάρια πρόσφερε για φέτος τοΤαμείο Ελληνοπαίδων (GreekChildren’s Fund) της Φλόριδαςστο ειδικό ίδρυμα του νοσοκο-μείου All Children’s Hospital,του Σεντ Πίτερσμπουργκ, όπουνοσηλεύονται παιδιά με σοβα-ρές ασθένειες.

Την επιταγή επέδωσε αντι-προσωπεία του Ταμείου, με επι-κεφαλής την πρόεδρο, ΜαίρηΑνν Σαραβάνου.

«Είχαμε και σύσκεψη εκεί,με εκπροσώπους του ιδρύματοςτου νοσοκομείου, που μας έδω-σαν έναν απολογισμό για τιςδωρεές που έχουν γίνει μέχρισήμερα», δήλωσε ο Μάικ Αλε-ξάνδρου, που είναι μέλος τουΣυμβουλίου και υπεύθυνος Δη-μοσίων Σχέσεων του ΤαμείουΕλληνοπαίδων. «Απομένει νασυγκεντρωθεί ένα ποσό ακόμα,που επίσης θα δοθεί στο νοσο-κομείο».

Η σύσκεψη είχε και χαρακτή-ρα αλληλογνωριμίας, δεδομένουότι υπάρχουν νέοι αξιωματούχοιστο νοσοκομείο. «Η συνάντηση

ήταν εγκάρδια», πρόσθεσε ο κ.Αλεξάνδρου. «Εμείς τους είπαμεότι είμαστε ευχαριστημένοι απότον τρόπο με τον οποίο γίνεταιη διαχείριση των χρημάτων πουπροσφέρουμε».

Στα πλαίσια της ξενάγησηςστο ίδρυμα, επισκέφτηκαν καιτο ελικοδρόμιο, που βρίσκεταιστην οροφή του νοσοκομείουκαι χρησιμοποιείται για επεί-γουσες μεταφορές ασθενών παι-διών. Πρόκειται για ένα και-

νούργιο ασθενοφόρο ελικόπτε-ρο, που κόστισε επτά εκατομ-μύρια δολάρια.

«Ηταν πολύ συγκινητική ηεπίσκεψη, γιατί είδαμε πώς λει-τουργεί το ίδρυμα, τι προσπά-θειες καταβάλλονται από για-τρούς και προσωπικό και τι έξο-δα απαιτούνται για τη λειτουρ-γία του», είπε ο κ. Αλεξάνδρου.

Από την πλευρά του, ο αντι-πρόεδρος του Ταμείου Ελληνο-παίδων Φλόριδας, Αντονι Σαρα-

βάνος, αναφέρθηκε στα στελέχητου φιλανθρωπικού ιδρύματοςτου νοσοκομείου. Πρόκειται γιατις Λύντια Μπέιλι, Τέιλορ Τρα-βιέστα και Μισέλ Μοντγκόμερι.«Είναι εξαιρετικές στο έργο τουςκαι συνεργαζόμαστε άριστα μαζίτους», τόνισε.

Οπως και τις προηγούμενεςχρονιές, τα χρήματα της δωρεάςσυγκεντρώθηκαν φέτος, απόαγώνες γκολφ που οργάνωσε τοGreek Children’s Fund της Φλό-

ριδας στο East Lake WoodlandsCountry Club του Ολντσμαρ,κοντά στο Κλίαργουότερ. Ακο-λούθησε γεύμα με ομιλίες στιςεγκαταστάσεις του κλαμπ.

Πολλές χρονιές συμμετέχειστους αγώνες αυτούς και ο ελ-ληνικής καταγωγής ομοσπον-διακός βουλευτής, Γκας Μπιλι-ράκης, με τους γιους του, ενώδεν παραλείπει να δίνει το πα-ρών του στην εκδήλωση πουακολουθεί και ο πατέρας του,

πρώην ομοσπονδιακός βουλευ-τής, Μάικ Μπιλιράκης.

Χρήματα συγκεντρώνονταικαι από διάφορες άλλες δωρεέςπρος το Greek Children’s Fundτης Φλόριδας.

Η πρόεδρος, Μαίρη Ανν Σα-ραβάνου, ευχαριστεί σε κάθεευκαιρία, όλους όσοι υποστηρί-ζουν το έργο του Ταμείου.

Το Greek Children’s Fund τηςΦλόριδας ίδρυσε ο Στάνλεϊ Μά-θιους στα τέλη Φεβρουαρίου2009, αλλά το έργο είχε ουσια-στικά αρχίσει τουλάχιστον έναχρόνο νωρίτερα. Ο ίδιος έχειιδρύσει το 1983 το γνωστό σεόλη την Αμερική GreekChildren’s Fund που εδρεύειστη Ν. Υόρκη.

Με επαινετικά λόγια έχει εκ-φραστεί για το Ταμείο Ελληνο-παίδων της Φλόριδας, τον ιδρυ-τή του κ. Μάθιους και την πρό-εδρο κ. Σαραβάνου, ο Γκας Μπι-λιράκης. Μιλώντας σε διάφορεςεκδηλώσεις του, έχει ευχαριστή-σει όλους εκείνους που πρόσφε-ραν την υποστήριξή τους σταάρρωστα παιδιά, μέσω του Τα-μείου Ελληνοπαίδων της Φλόρι-δας τη σημασία του έργου τουοποίου και εξαίρει.

Ελληνική δωρεά και φέτος για άρρωστα παιδιά στη ΦλόριδαΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 - ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΜΑΪΟΥ 20176 ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

a b

ΣυγχαρητήριαΣτην λατρευτή μας κόρη και αδελφή

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΒΑΝΙΤΟΓΙΑΝΝΗπου πήρε το πτυχίο της ιατρικής

από το New England College of Optometry,

μας έκανε όλους υπερήφανους και μας γέμισε με χαρά,

ευχόμαστε λαμπρή σταδιοδρομία και μια καλή τύχη.

Η Αγγελική ήταν αριστούχος και μέλοςτου Beta Sigma Kappa Honor Society

Οι γονείς της Αγγελος και Μαρία

ο αδελφός της Δημήτρηςκαι όλη η οικογένεια

χειροκροτούμε τα επιτεύγματά τηςκαι είμαστε σίγουροι ότι θα τιμήσει

τον όρκο του Ιπποκράτη.708160/15024

a b

est 1972

Martha’sCountry Bakery

www.marthascountrybakery.com

Προσφέρουμε στους πελάτες μας κλασικά Αμερικάνικα γλυκάσε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον.

Σπεσιαλιτέ μας Tούρτες γενεθλίων και γλυκά για όλες τις περιπτώσεις

Από μηλόπιτα μέχρι τα Red Velvet cupcakes και το Coffee Bar που έχει γίνει το αγαπημένο για τους λάτρεις του καφέ.

Ο Νίκοςκαι ο Θανάσης

θα χαρούννα σας γνωρίσουν

Welcome to classic American baked goods

Ανοιχτά

Βρείτε μας στο Brooklyn

Δευτέρα - Πέμπτη 6:00 π.μ. - 12 τα μεσάνυχταΠαρασκευή - Σάββατο 6:00 π.μ. - 1:00 το πρωίΚυριακή 6:00 π.μ. - 12 τα μεσάνυχτα

Any Purchasewith coupon

Not valid on pre-orders & holidaysExpires July 15, 2017OFF

263 Bedford Avenue, Brooklyn, NY 11211Tel.: 718.599.0900

175 Bedford Avenue, Brooklyn, NY 11211Tel.: 718.486.0500

ΟΙ ΔΥΟ ΔΡΟΜΟΙ

Ο Ιησούς μάς μίλησε για δύο δρόμους, τον πλατύ και τον στενό. Είπεότι ευρύχωρος είναι ο δρόμος που οδηγεί στην καταστροφή και πολ-λοί είναι εκείνοι που μπαίνουν σ’ αυτόν. Στενάχωρος είναι ο δρόμοςπου οδηγεί στη ζωή και λίγοι είναι εκείνοι που τον βρίσκουν. Ματ.7:13-14.

Ο πλατύς δρόμος παραβάλλεται με το κατεστημένο σύστημα που ζειο κόσμος σήμερα. Ενας δρόμος που παραμερίζει και απορρίπτει τηνκυριότητα και τον Λόγο του Χριστού.

Ο δε στενός δρόμος παραβάλλεται με το αν ο άνθρωπος ζει και ακο-λουθεί τον Ιησού και τις εντολές του.

Κανείς όμως ταυτόχρονα δεν μπορεί να περπατά και στους δύο. Οένας δρόμος οδηγεί στην αιώνια ζωή. Και ο άλλος στην κόλαση καιτην καταστροφή.

Η εκλογή είναι δικιά σου. Πού θα περάσεις την αιωνιότητα;

Δ.Κ.

Σας προσκαλούμε στο κήρυγμα του Ευαγγελίου κάθε Κυριακή 10:30 το πρωί.

Κηρύγματα σε CD δωρεάν.

Τηλεφωνήστε μας ή γράψτε μας: 718 309-2676

GREEK APOSTOLIC CHURCH OF JESUS CHRIST 1037 72 ST., BROOKLYN, NY 11228

Advertisment

Κατά την ξενάγηση στο νοσοκομείο για ασθενή παιδιά, η αντι-προσωπεία του Ταμείου Ελληνοπαίδων Φλόριδας ανέβηκε καιστο ελικοδρόμιο που βρίσκεται στην οροφή του νοσοκομείου.

Από τη φετινή δωρεά. Από αριστερά, οι: Αντονι Σαραβάνος,Τόνι Σαραβάνος, Μαίρη Ανν Σαραβάνου, Μισέλ Μοντγκόμερι,Μάικ Αλεξάνδρου, Χάρης Πατσαλίδης και Γεώργιος Ψίτας.

Απεβίωσε η μητέρα του Δρα Ιωάννη Κάλλη

Η αείμνηστη Πηνελόπη Κάλλητο γένος Γολεμάτη.

Συνέχεια από τη σελίδα 1

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Ο ομογενής Ρε-πουμπλικανός βουλευτής από τηΦλόριδα Γκας Μπιλιράκης έστει-λε επιστολή με ημερομηνία 25Μαΐου 2017 στον γενικό εισαγ-γελέα των Ηνωμένων ΠολιτειώνΤζεφ Σέσιονς και στον υπουργόΕξωτερικών Ρεξ Τίλερσον, απαι-τώντας δικαιοσύνη για τους Αμε-ρικανούς πολίτες στους οποίουςεπιτέθηκαν οι ένοπλοι φρουροίτου Τούρκου προέδρου ΤαγίπΕρντογάν στην Ουάσιγκτον.

Το βίντεο, το οποίο κυκλο-φόρησε ευρέως, δείχνει τον Ερ-ντογάν να κοιτάζει τους φρου-ρούς του οι οποίοι βιαιοπραγού-σαν σε βάρος ειρηνικών ανθρώ-πων που διαμαρτύρονταν έξωαπό την κατοικία του Τούρκουπρέσβη στην Ουάσιγκτον.

Στην επιστολή του, που συ-νυπογράφουν κι άλλοι 38 βου-λευτές και γερουσιαστές, ο κ.Μπιλιράκης γράφει, ανάμεσαστα άλλα:

«Σας γράφουμε αυτή την επι-στολή για να εκφράσουμε τηναγανάκτησή μας για τις αμετα-νόητες πράξεις βίας που έγινανσε βάρος ατόμων τα οποία έκα-

ναν χρήση του συνταγματικούτους δικαιώματος το οποίο προ-

βλέπεται από την Πρώτη Τρο-πολογία ελευθερίας του λόγουέξω από την πρεσβευτική κατοι-κία του Τούρκου πρέσβη στηνΟυάσιγκτον την Τρίτη 16 Μαΐου2017».

Σε άλλο σημείο της επιστο-λής, αναγράφεται πως «αυτή ησυμπεριφορά έγινε για δεύτερηφορά μέσα σε δύο χρόνια απότην Τουρκική Φρουρά, η οποίαέχει απειλήσει και χτυπήσει πο-λίτες των Ηνωμένων Πολιτειώνκαι έννομους πολίτες επί αμερι-κανικού εδάφους. Είναι απαρά-δεκτο για οποιαδήποτε κατά-σταση και πολύ περισσότερο γιαΤούρκους ηγέτες οι οποίοι έρ-χονται και ισχυρίζονται ότι είναιπιστοί σύμμαχοι των ΗνωμένωνΠολιτειών».

Τονίζεται ακόμη στην επιστο-λή, πως «τα άτομα αυτά ταοποία συμμετείχαν στις επιθέ-σεις εναντίον Αμερικανών πολι-τών πρέπει να οδηγηθούν στηΔικαιοσύνη. Τουρκικά πρόσωπαπου συμμετείχαν στις επιθέσειςπρέπει να κηρυχθούν ανεπιθύ-μητα και να απελαθούν από τιςΗνωμένες Πολιτείες».

Επιστολή Μπιλιράκη για τραμπουκισμούςτης φρουράς Ερντογάν στην Ουάσιγκτον

Ο ομογενής βουλευτής ΓκαςΜπιλιράκης, ο οποίος ζητάτην απέλαση Τούρκων υπαλ-λήλων της τουρκικής πρεσβεί-ας στην Ουάσιγκτον.

ΑΡΧΕΙΟ «ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΡΥΚΑ»

Page 7: 2 a b 2περί δοκιμαστικής εξόδου στις αγορές τον Ιούλιο αποδείχθηκαν μία ακόμη, κατά επιεική χαρα-κτηρισμό,

Του Δημήτρη Τσάκα

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ο Ελληνας σού-περ σταρ του ΝΒΑ Γιάννης Αντε-τοκούνμπο θα προπονήσει επί-λεκτες ομάδες μπάσκετ από ελ-ληνικά σχολεία και κοινότητεςτης Μητροπολιτικής Νέας Υόρ-κης.

Η εκδήλωση αυτή αποτελείτο προοίμιο των εορταστικώνεκδηλώσεων για την 30ή επέ-τειο της ιδρύσεως του κοινωφε-λούς ραδιοφωνικού προγράμμα-τος «Cosmos-FM» και όπως επε-σήμαναν κατά τη διάρκεια τηςεπικοινωνίας με τον «Ε.Κ.» ο δι-ευθυντής προγραμμάτων ΠάνοςΣατζόγλου και ο δημοσιογράφοςΔημήτρης Φίλιος «θα αποτελέσειτην εορτή των εορτών, διότι ταπαιδιά της Ομογένειας θα έχουνμια μοναδική στιγμή να καμα-ρώσουν τον Γιάννη και να διδα-χτούν από το ήθος του, από τημαχητικότητά του και από τη λα-τρεία του για την Ελλάδα».

Η εν λόγω εκδήλωση, όπωςανέφεραν, τιτλοφορείται «FeelGreek Basketball Event» και θαπραγματοποιηθεί στις 10:30 τοπρωί της Κυριακής 4 Ιουνίου,στο Adelphi University, και θα

περιλαμβάνει φιλικούς αγώνεςμπάσκετ, στους οποίους θα συμ-μετάσχουν μπασκετμπολίστες

των ελληνικών σχολείων και κοι-νοτήτων από τις πέντε Περιφέ-ρειες του Δήμου της Νέας Υόρ-

κης, με προπονητή τον παίκτητου NBA All-Star, Γιάννη Αντε-τοκούνμπο, ο οποίος θα τους

εμπνεύσει και θα φωτογραφηθείμαζί τους.

Προπονητές θα είναι επίσηςο πρωταθλητής της ΕθνικήςΟμάδας Μπάσκετ, ΠαναγιώτηςΦασούλας, ως εκπρόσωπος τηςΕθνικής ομάδας του 1987 και οΜιχάλης Κακιούζης, ως εκπρό-σωπος των πρωταθλητών του2005, καθώς και ο ΘανάσηςΑντετοκουνμπο ως εκπρόσωποςτης νέας γενιάς του ελληνικούμπάσκετ στην Ισπανία.

«Ολα είναι έτοιμα για τη με-γάλη γιορτή της νεολαίας πουσυνδέει τα 30 χρόνια του‘Cosmos Fm’ με την 30ή επέτειοαπό την κατάκτηση του Πανευ-ρωπαϊκού Πρωταθλήματος απότην Εθνική ομάδα μπάσκετ το1987», σημείωσε ο κ. Σατζό-γλου.

Παράλληλα, τόνισε ότι τηνεκδήλωση θα παρακολουθήσουντα μεγάλα ομογενειακά σχολεία,ενώ το πρόγραμμα θα παρουσιά-σουν η Ανθουλα Κατσιματίδη καιο δημοσιογράφος Αντώνης Καλ-καβούρας από την Ελλάδα.

Οι εορταστικές εκδηλώσειςθα κορυφωθούν το βράδυ τηςίδιας ημέρας με το επίσημο δεί-πνο, το οποίο θα παρατεθεί στο

«Terrace on the Park» στο Φλά-σινγκ. Η εκδήλωση θα έχει πα-νομογενειακό χαρακτήρα και θααπονεμηθεί το «Βραβείο Ελλη-νικής Κληρονομιάς» στον ΓιάννηΑντετοκούνμπο, το «Βραβείο Ελ-ληνικής Παράδοσης» στους γο-νείς του Τσαρλς και ΒερόνικαΑντετοκούνμπο και «ΒραβείαΕλληνικού Πνεύματος» στους

πρωταθλητές του ελληνικούμπάσκετ, για την προσφοράτους στον Ελληνισμό και τονΑθλητισμό.

Αναμένεται να παραστούν,μεταξύ άλλων, ο ΑρχιεπίσκοποςΑμερικής κ Δημήτριος η υπουρ-γός Τουρισμού Ελενα Κουντου-ρά, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γεώρ-γιος Πατούλης, οι εκπρόσωποιτων διπλωματικών αρχών Ελλά-δας και Κύπρου, εκπρόσωποι τηςΟμογένειας, οι εθελοντές, οι πα-ραγωγοί, οι φίλοι και οι υποστη-ρικτές του «Cosmos FM».

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στις εκδηλώσεις του «Cosmos FM» για 30χρονα

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 7ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 - ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2017

ΕΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ προσφάτως καιδιατίθενται από την Amazon.com η2α Ελληνική έκδοση του βιβλίουμε τίτλο Έλληνας στρατιώτης 1941-1945, του ΙΩΑΝΝΗΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ,βετεράνου στις μάχες Ελ Αλαμέιν,Ρίμινι, Δεκεμβριανά. Kαθώς επίσηςκαι των γεγονότων μετά τη Συμφωνία της Βάρκιζας έως τo1950 (ISBN 9781541302297) καθώς και η 2η Αγγλικήέκδοση με τίτλο LIFE AS A GREEK SOLDIER 1941-1945,written by JOHN NIKOLOPOULOS, a Greek veteran of thebattles of El Alamein, Rimini - Italy and the 1944 Decemberevents in Athens, as well as those following the VarkizaAgreement up to 1950 (ISBN 97815451522782). Τοπεριεχόμενο του βιβλίου αναπτύσσεται σε 605 σελ. στηνΕλληνική και σε 592 σελ. στην Αγγλική έκδοση, με 220φωτογραφίες και 7 χάρτες της εποχής. Αξίζει της προσοχήςτων αναγνωστών έστω και αν δεν είναι έργο επαγγελματίουσυγγραφέως. Η τιμή πώλησης κάθε βιβλίου είναι US$15.00, η οποία θεωρείται αρκετά χαμηλή, διότι οσυγγραφέας δεν προσδοκά ιδιαίτερο οικονομικό όφελος.Πιστεύει πως οι Έλληνες της Διασποράς, σε κράτη πουομιλούν την Αγγλική, ιδιαίτερα οι νεώτερες γενιές πουομιλούν αλλά δυσκολεύονται να διαβάσουν Ελληνικά, θα το βρουν ενδιαφέρον. Τα περιεχόμενα του βιβλίουαναφέρονται κατά το 1/3 σε μάχες στις οποίες συμμετείχε οσυγγραφέας και κατά τα 2/3 στα κοινωνικοπολιτικά γεγονόταστην κατεχόμενη Ελλάδα, στη Μέση Ανατολή και κυρίως τωνΔεκεμβριανών, τη Συμφωνία της Βάρκιζας έως το 1950.

Τηλ./Phone: +(30) 210 800 1419

Του ανταποκριτή μας Ζώη Μαρίνου

ΜΟΝΤΡΕΑΛ. «Η Τουρκία διεκ-δικεί διχοτόμηση του Αιγαίου.Και αυτή η τακτική της ξεκινάπρώτα από τις λεγόμενες -κατ’αυτήν- γκρίζες ζώνες. Η Ελλάδα,συνεπώς, πρέπει να βρίσκεταιδιαρκώς σε εγρήγορση και πάνταπροετοιμασμένη», είπε το βράδυτης Πέμπτης ο πρώην αντιπρόε-δρος της ελληνικής Βουλής, πρώ-ην υφυπουργός και νυν αντιπρό-εδρος των Ανεξαρτήτων Ελλή-νων Παναγιώτης Σγουρίδης, σεομιλία του σε εκδήλωση τουΕθνικού Ελληνοκαναδικού Κο-γκρέσου στο Μόντρεαλ.

Ο κ. Σγουρίδης το πρωί τηςίδιας ημέρας επισκέφθηκε το δη-μαρχείο της πόλης, συνοδευόμε-νος από την αντιδήμαρχο Μό-ντρεαλ Μαίρη Ντέρος, ενώ είχεσυνάντηση και με την δήμαρχοτου Λασάλ, Μανόν Μπαρμπ. ΤοΛασάλ ήταν η πρώτη αυτοδιοι-κητική δομή στην επαρχία τουΚεμπέκ που προχώρησε στηναναγνώριση της Γενοκτονίας τωνΕλλήνων του Πόντου.

Από την Ποντιακή Γενοκτονίαξεκίνησε την ομιλία του και ο κ.Σγουρίδης σημειώνοντας, μεταξύάλλων, ότι η αναγνώριση της Γε-νοκτονίας σημαίνει ότι το κρά-τος-θύτης, εν προκειμένω ηΤουρκία, εξωθείται στη συνειδη-τή παραδοχή του εγκλήματοςκαι της μη επανάληψής του. Εντούτοις, όπως πρόσθεσε, «ηΤουρκία συνεχίζει ακόμη και σή-μερα τις γενοκτονίες, αυτή τηφορά και σε πολλά μέτωπα, σεβάρος των Κούρδων».

Σε ό,τι αφορά στην κατάστα-ση στην Θράκη και στον εκεί ρό-λο της Τουρκίας ο κ. Σγουρίδης- επί πολλές θητείες βουλευτήςΞάνθης- υπήρξε αποκαλυπτικός.Μερικές από τις αναφορές του:

• Η Τουρκία επιχειρεί την Κυ-προ-ποίηση της Θράκης. Θέλεινα μετατρέψει μια θρησκευτικήμειονότητα σε εθνική και να δι-χοτομήσει στη συνέχεια την πε-ριοχή κατά τα πρότυπα της Κύ-πρου.

• Ο ρόλος του τουρκικούπροξενείου Κομοτηνής είναικομβικός ώστε να υπηρετείταιένας τέτοιος σκοπός. Μάλιστα,

το προξενείο έχει ετήσιο προϋ-πολογισμό 16 εκατομμυρίων ευ-ρώ, ποσό ιλιγγιώδες για προξε-

νική αρχή τέτοιου βεληνεκούς.Τα χρήματα αυτά, κυρίως, χρη-σιμοποιούνται ώστε να μισθοδο-

τείται ένα δίκτυο ανθρώπων πουδημιουργεί πέπλο φόβου στηνπεριοχή και κλίμα καταπίεσηςσε όσους μουσουλμάνους αντι-δρούν στις τουρκικές επιδιώξεις.

• «Θα κινδυνεύσει η Θράκη,λοιπόν;», αναρωτήθηκε ο κ.Σγουρίδης. «Οχι, όσο στην πε-ριοχή υπάρχει η μεγάλη εγγύη-ση του Δ’ Σώματος Στρατού»,έσπευσε να προσθέσει. Οι ανα-φορές του στις Ενοπλες Δυνά-μεις ήταν, άλλωστε, πυκνέςστην διάρκεια της 70 λεπτώνομιλίας του.

Ο πρώην αντιπρόεδρος τηςΒουλής αναφέρθηκε εκτενώςκαι στο καθεστώς Ερντογάνστην Τουρκία. Σημειώνοντας ότιο Τούρκος Πρόεδρος έχει τα χα-ρακτηριστικά του ηγέτη που δη-μιουργεί προβλήματα. Είναι φι-λόδοξος, είναι ματαιόδοξος καιτο κυριότερο είναι απρόβλε-πτος.

«Ο Ερντογάν έχει χάσει ταστοιχεία εκείνα που θα τον έκα-ναν αποδεκτό στη διεθνή κοι-νότητα», είπε ο κ. Σγουρίδης,επισημαίνοντας -μεταξύ άλλων-και το πρόσφατο περιστατικό με

τους άνδρες ασφαλείας του πουεπιτέθηκαν σε Κούρδους διαδη-λωτές έξω από την κατοικία τουΤούρκου πρέσβη στην Ουάσι-γκτον.

Σε ό,τι αφορά στην Ομογέ-νεια, ο κ. Σγουρίδης τόνισε ότιοι Ελληνες της Διασποράς πρέ-πει να είναι συνεχώς ενημερω-μένοι για τα εθνικά θέματα- επι-λέγοντας για την ενημέρωσήτους εφημερίδες και ιστοσελίδεςκύρους και αξιοπιστίας- και, προπαντός, πρέπει να είναι ενωμέ-νοι όταν προωθούν την ελληνι-κή επιχειρηματολογία, ανεξαρ-τήτως σε ποια χώρα διαβιούν.

Τον κ. Σγουρίδη υποδέχθη-καν ο πρόεδρος και ο αντιπρό-εδρος του Εθνικού Ελληνοκανα-δικού Κογκρέσου, Δρ ΘεόδωροςΧαλάτσης και Κώστας Πάππας,ενώ ακολούθησε συζήτηση με τοκοινό την οποία συντόνισε η κ.Αντζυ Τζουβελάκου.

Μεταξύ των παρισταμένωνήταν και η πρώην αντιπρόεδροςτης Καναδικής Βουλής ΕλένηΜπακοπάνου, καθώς και ο πρό-εδρος των AHEPANS ΜόντρεαλΓ. Παναγιώτου.

Η Τουρκία επιδιώκει «Κυπρο-ποίηση» της Θράκης, είπε στο Μόντρεαλ ο Π. Σγουρίδης

Πριν το Μόντρεαλ ο Παναγιώτης Σγουρίδης επισκέφθηκε τοΤορόντο και, μεταξύ άλλων, παρέστη σε εκδήλωση για τηνΠοντιακή Γενοκτονία. Εδώ με την κ. Αντζυ Τζουβελάκου κατάτην ομιλία του στο Μόντρεαλ, το βράδυ της Πέμπτης.

WR/ΖΩΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

Απονομή βραβείων στο επίσημο δείπνο

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Η επιτροπή τουΡεπουμπλικανικού Κόμματοςτου Στάτεν Αϊλαντ, όπως ανα-

φέρει η «Staten IslandAdvance», αποφάσισε να στηρί-ξει την Νικόλ Μαλλιωτάκη στιςπροκριματικές εκλογές για τοχρίσμα του Ρεπουμπλικανούυποψήφιου δημάρχου της ΝέαςΥόρκης. Η Νικόλ Μαλλιωτάκη,όπως έγραψε ο «Εθνικός Κήρυ-κας», είναι η πρώτη Ελληνοαμε-ρικανίδα, η οποία διεκδικεί τοαξίωμα του δημάρχου της ΝέαςΥόρκης και με την εισδοχή τηςστον προεκλογικό αγώνα άλλαξετα δεδομένα στο Ρεπουμπλικα-νικό Κόμμα, αφ’ ενός μεν διότιέχει εμπειρία, αφ’ ετέρου δε τατελευταία επτά χρόνια εκλέγε-ται θριαμβευτικά στο αξίωμα τηςπολιτειακής βουλευτού τουΜπρούκλιν και του Στάτεν Αϊ-λαντ.

Στις προκριματικές εκλογές ηκ. Μαλλιωτάκη θα αναμετρηθείμε τους Βο Dietl, MichelFaulkner και Paul J. Massey.

Oι Ρεπουμπλικανοί ΣτάτενΑϊλαντ υπέρ Ν. Μαλλιωτάκη

Η ομογενής υποψήφια δή-μαρχος Νικόλ Μαλλιωτάκη.

ΑΡΧΕΙΟ «ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΡΥΚΑ»

Η αφίσα του «Cosmos FM» με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Γιάννης με τις εμφανίσεις τουςστα γήπεδα της Νέας Υόρκης, της Βοστώνης, της Φιλαδέλφειας και αλλού έχει κλέψει τιςκαρδιές της νεώτερης γενιάς των ομογενών και τους δίνει το έναυσμα να υπερηφανευτούν.

Page 8: 2 a b 2περί δοκιμαστικής εξόδου στις αγορές τον Ιούλιο αποδείχθηκαν μία ακόμη, κατά επιεική χαρα-κτηρισμό,

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 - ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΜΑΪΟΥ 20178 ΑΠΟΨΕΙΣ

a b

Η Θεατρική Ομάδα

του Ελληνικού Απογευματινού

Σχολείου

του Αγίου Νικολάου, Φλάσινγκ

«Στέφανος και ΑρετήΤσερπέλη»

Στο Μιχέλειο Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντροτης κοινότητάς μας «SARANTAKOS HALL»

196-10 Northern Blvd., Flushing NY 11358

Καλούμε σύσσωμη την Κοινότητά μας αλλά και όλη την Ομογένειανα μας τιμήσει με την παρουσία της. Ελάτε να καμαρώσετε τα παιδιά μας

που συνεχίζουν μια παράδοση 2.500 χιλιάδων χρόνων

Μία χιουμοριστική ανασκόπησητης Ελληνικής Ιστορίας και Μυθολογίας

του Χρήστου Χωματάσε διασκευή Στέφανου Στεφάνου

«Ονειρα του Θανάση»

Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017, 7:00 μ.μ.

παρουσιάζει το έργο

ΕίσοδοςΕλεύθερη

ΑΘΗΝΑ. Η βόμβα που έσκασεστα χέρια του Λουκά Παπαδήμουτείνει να αναζωπυρώσει τη συ-ζήτηση περί τρομοκρατίας στηνΕλλάδα, με όρους της αντίστοιχηςπου γινόταν στις δεκαετίες του’80 και του ’90.

Τι γινόταν τότε; Η μια παρά-ταξη (ΝΔ) κατηγορούσε την άλλη(ΠΑΣΟΚ) ότι, στην «καλύτερη»περίπτωση, υπέθαλπε την τρο-μοκρατία και στη χειρότερη ότιτην καθοδηγούσε κιόλας. Οι πα-λαιότεροι θυμούνται ότι ο ντε-τέκτιβ Πάνος Καμμένος είχε«αποκαλύψει» ότι πίσω από την«17 Νοέμβρη» ήταν... στελέχητου ΠΑΣΟΚ! Ως και ολόκληροβιβλίο είχε γράψει (αν ήταν δικότου, διότι ο περιβόητος Γεωργα-λάς, άλλα έλεγε...). Ωσπου μιακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ συνέλαβετα μέλη της «17 Νοέμβρη» καιτο παραμύθι πήγε περίπατο.

Σήμερα δεν έχουμε φτάσεισε αυτό το σημείο. Οι αντιδράσειςγια την τρομοκρατική επίθεσηστον πρώην Πρωθυπουργό ήτανπροσεκτικές και μετρημένες. Ηκαταδίκη καθολική, μαζί με επι-σημάνσεις για τη «ρητορική τουμίσους» που (μπορεί να) θρέφειτέτοιες ενέργειες. Ουδείς, πάντως,έφτασε στο σημείο να πει ή ναυπονοήσει ότι πίσω από τους«Πυρήνες» (που στέλνουν τατρομοδέματα) βρίσκεται κάποιοςΣΥΡΙΖΑίος. Ευτυχώς!

Ας τα δούμε όσο πιο ψύχραιμαγίνεται:

Πρώτον, πράγματι τα τελευ-ταία χρόνια -και ειδικά τα πρώτοχρόνια της κρίσης- η πολιτικήζωή της χώρας δηλητηριάστηκε,

επικράτησε ένα είδος παράνοιας.Για να περιοριστούμε στην περί-πτωση Παπαδήμου, τείνουν ναξεχαστούν οι αθλιότητεςψεκα(σ)μένων πολιτικών και δια-σκεδαστών) εναντίον του αν-θρώπου που κλήθηκε τον Νοέμ-βριο του 2011 να αναλάβει τηνπρωθυπουργία, επειδή η πολιτικήτάξη τα είχε κάνει μούσκεμα.

Και δεν ήταν μόνον οι Καμ-μένοι και οι Χαϊκάληδες. Ητανκαι ραδιοφωνατζήδες τύπου Τρά-γκα, οι οποίοι δοτό ανέβαζαντον Παπαδήμο, πράκτορα τωνΓερμανών τον κατέβαζαν. Για ναμην θυμηθούμε ότι και «κλασι-κοί» πολιτικοί (π.χ. από την ΝΔ)είχαν για ψωμοτύρι τον χαρα-κτηρισμό «δοτός» για τον Παπα-δήμο.

Δεύτερον, πρέπει να εξετά-σουμε σοβαρά αν όλα αυτά απο-τελούν ένα είδος «ηθικής αυ-τουργίας» στη συγκεκριμένη τρο-μοκρατική ενέργεια. Αν, δηλαδή,οι ανεγκέφαλοι «πυρηνοκίνητοι»αποστολείς των τρομοδεμάτωνδιάβασαν ή άκουσαν Καμμένο,Χαϊκάλη, Τράγκα και λοιπούς,«εμπνεύστηκαν» και έστειλανένα στον Παπαδήμο. Δεν θεωρώσοβαρή αυτήν την «ανάλυση».Ας είμαστε προσεκτικοί. Στη δε-καετία του ’80 η μισή ΝΔ θεω-ρούσε το ΠΑΣΟΚ «ηθικό αυτουρ-γό» για τις τότε τρομοκρατικές

επιθέσεις. Οι οποίες, όμως, δενσταμάτησαν την περίοδο 1989-1993, όταν το ΠΑΣΟΚ έφυγεαπό την κυβέρνηση. Και ήτανμια κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ πουεξάρθρωσε την «17 Νοέμβρη»(2002). Πάλι κυβέρνηση του ΠΑ-ΣΟΚ είχαμε όταν μια τρομοβόμβαπαραλίγο να σκοτώσει τον υπουρ-γό Μιχάλη Χρυσοχοΐδη (σκότωσετον υπασπιστή του). Ουδείς τότεκαταλόγισε ηθική αυτουργία σεκάποιον πολιτικό αντίπαλο. Ευ-τυχώς.

Τρίτον, όλα αυτά σημαίνουνότι η «λογική» των τρομοκρατών(αν υπάρχει κάτι τέτοιο σε τέ-τοιους τύπους) δεν συγκροτείταιαπό κανόνες της κανονικής λο-γικής. Δεν θέλω να γίνω μάντηςκακών. Ομως, αν αύριο θύμαμιας τέτοιας τρομοβόμβας γίνειένας σημερινός υπουργός, με ταίδια επιχειρήματα που έχουνχρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν(είναι «όργανα των Γερμανών»,«ξεπουλάνε τη χώρα» και τα πα-ρόμοια - τα ίδια δεν κάνει και ησημερινή κυβέρνηση, με βάσηαυτήν την αρρωστημένη λογι-κή;), ποιοι θα είναι «ηθικοί αυ-τουργοί»;

Εν κατακλείδι: είναι άλλο οικατά καιρούς αθλιότητες και ταεμέσματα ψεκα(σ)μένων πολι-τικών και γελοίων διασκεδαστώνκαι άλλο η σύνδεσή τους με δο-λοφονικές πράξεις. Υπάρχει μιαλεπτή διαφορά και θέλει μεγάληπροσοχή. Οπως έχει δείξει καιτο παρελθόν, αυτοί οι ισχυρισμοίδεν είναι σοβαροί και, όταν αλ-λάζουν οι κυβερνήσεις, γίνονταιμπούμερανγκ. Ας μη δίνουμε άλ-

λοθι σε ανεγκέφαλους που δενέχουν τέτοια κριτήρια και αύριομπορεί να χτυπήσουν αλλού.

Υστερόγραφο: έχει κατακλυ-σθεί το Διαδίκτυο από το αίτημα«να παραιτηθεί ο Τόσκας». Πρό-κειται για ελαφρότητα.

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξηςπρέπει να παραιτηθεί για τηναποδεδειγμένη αδυναμία του ναχτυπήσει την ανομία στην Αθήνα(Εξάρχεια, Πολυτεχνείο κ.α.) καιόχι το τρομοδέμα στον Παπα-δήμο.

Αν έτσι έπρεπε να γίνει, τότεαπό το 1975 μέχρι σήμερα, μετις εκατοντάδες τρομοκρατικέςεπιθέσεις, στο υπουργείο αυτόδεν έπρεπε να έχει μείνει κου-νούπι από τις παραιτήσεις. Οχιστις υπερβολές, λοιπόν.

ΑΘΗΝΑ. Το τρομοκρατικό χτύ-πημα στον πρώην πρωθυπουργόΛουκά Παπαδήμο αποτελείαναμφίβολα χτύπημα στην καρ-διά της Δημοκρατίας. Και είναιμια πρωτοφανής επίθεση η οποίαδείχνει ότι υπάρχει μια επικίν-δυνη κλιμάκωση που κανείς δενγνωρίζει πού μπορεί να κατα-λήξει.

Οι επιθέσεις με παγιδευμένατρομο-πακέτα μπήκαν ουσιαστι-κά στη ζωή μας όταν ένα τέτοιοδολοφόνησε τον υπασπιστή τουτότε υπουργού Δημόσιας Τάξης,Μιχάλη Χρυσοχοϊδη.

Παγιδευμένες επιστολές είχαναποσταλεί στον Β. Σόιμπλε, στοκτίριο του ΔΝΤ και σε άλλουςκορυφαίους Ευρωπαίους παρά-γοντες, όμως αντιμετωπίστηκανκαίρια. Κάποιοι πίστεψαν καιακόμη πιστεύουν ότι πρόκειταιγια «παιδιά» που παίζουν με ταεκρηκτικά και δεν είναι άξια λό-γου, όμως, το χθεσινό περιστα-τικό δείχνει ότι η Ελλάδα έχειένα πολύ σοβαρό πρόβλημα νααντιμετωπίσει.

Ενα πρόβλημα που κρατάπολλά χρόνια, αντιμετωπίζεταιελαφρά τη καρδία και είναι εξαι-ρετικά επικίνδυνο. Κι αν χθεςείχαμε να κάνουμε με ένα τρο-μοκρατικό χτύπημα, συνολικάη χώρα ζει τα τελευταία, μνη-μονιακά χρόνια σε συνθήκες πο-

λέμου. Με το κέντρο της Αθήναςνα μετατρέπεται κάθε δεύτερηημέρα σε πεδίο μάχης, τουςαντιεξουσιαστές να κάνουν «πα-ρέλαση» στα Εξάρχεια με όπλαστα χέρια ή να στήνουν αυθαί-ρετα περίπτερα δήθεν ακτιβι-στικής δράσης.

Και ακόμη χειρότερο. Η κρίσηέχει «ανάψει τα αίματα» και σεπολιτικό επίπεδο. Κατηγορίεςκαι καταγγελίες για «γερμανο-τσολιάδες», «γκεσταπίτες», «προ-δότες» και «δωσίλογους» δημι-ουργούν ένα κλίμα σφοδρήςαντιπαλότητας η οποία περνάστην κοινωνία και προκαλεί εντά-σεις, μίση και πάθη. Το επόμενοβήμα είναι ο ακτιβισμός να πάρειτη μορφή επιθέσεων κατά πολι-τικών και οικονομικών παραγό-ντων στο όνομα του ελληνικούλαού και των δεινών που περνάτα τελευταία χρόνια. Αλλωστε,ουκ ολίγες φορές οι αντιεξου-σιαστές κινούνται στις παρυφέςτης τρομοκρατίας.

Η ομόθυμη καταδίκη της από-πειρας δολοφονίας του πρώηνπρωθυπουργού δεν αρκεί. Χρει-άζεται συλλογική δράση για ναεξαλειφθεί το φαινόμενο τηςτρομοκρατίας στην Ελλάδα. Εναφαινόμενο που προσβάλλειόλους τους Ελληνες και συνθέτειτην εικόνα μιας τριτοκοσμικήςχώρας.

PROTAGON.GR < Του Γιώργου Καρελιά

Ας μιλήσουμε ψύχραιμα για την τρομοκρατία...

ΑΘΗΝΑ. Ζούμε στη χώρα όπουο εξτρεμισμός θεωρείται μία απότις προαιώνιες αρετές του γένους.Βρίσκεται τόσο ψηλά στον αξιακόμας κώδικα, που κανείς δεν τόλ-μησε ποτέ να αντιπαρατεθεί ιδε-ολογικά μαζί του.

Τα παιδιά διδάσκονται μονο-σήμαντα, στα σχολεία διάφοραείδη «επαναστατικότητας» ενα-ντίον κάποιου διαχρονικού εσω-τερικού εχθρού. Ξεκινώντας απότους πασάδες του παλιού οθω-μανικού κράτους, περνώντας απότους κληρονόμους «δωσίλογων»της κατοχής και καταλήγονταςστους δικτάτορες της Επταετίας.

Αυτή η κουλτούρα του προαι-ώνιου μίσους, που εξαπλώνεταισε όλες τις εκφάνσεις του καθη-μερινού βίου, έχει μία πολύ βαθιάπαθογόνα αιτία: το τεράστιο κενόπου προκύπτει από την συνει-δησιακή διάσταση, μεταξύ θεω-ρίας και πράξης. Πολλά παραμύ-θια για το παρελθόν που προκα-λούν κρίσεις μεγαλείου, χωρίςαντίκρισμα στην πραγματικότητα.Πολλές υποσχέσεις προσωπικούμεγαλοϊδεατισμού που εκτρέφεικαι υποθάλπει ο πελατειασμός -π.χ. η βεβαιότητα ότι όλοι μπο-ρούν να σπουδάσουν πυρηνικοίφυσικοί... Τέλος, η έντεχνη συ-ντήρηση των αντιπαραθέσεωνστην κοινωνία, από το πολιτικόσύστημα, που εκβιάζει τον διχα-σμό για να διατηρήσει πάση θυ-σία, την πόλωση.

Τι θα είχε συμβεί όμως αν ηχθεσινή τρομοκρατική επίθεσηείχε πετύχει το στόχο της και ο

πρώην Πρωθυπουργός έχανε τηζωή του; Τι θα είχε πετύχει ο εξ-τρεμισμός υπέρ της δίκαιης κοι-νωνίας που φαντασιώνεται αλλάποτέ δεν την πετυχαίνει; Καμίααπολύτως πολιτική εξέλιξη δενθα είχε συμβεί, καμία οικονομικήαλλαγή, τίποτα δεν θα μεταβαλ-λόταν στο περίφημο αντιλαϊκόμένος της εξουσίας.

Το μόνο που θα συνέβαινε μετον θάνατο του Λουκά Παπαδή-μου θα ήταν η ακόμα μεγαλύτερηαποκάλυψη κάθε ζωώδους καιπρωτόγονου ενστίκτου μισαλλό-δοξων συμπολιτών μας. Κάτι σαντις συνήθειες τερατόμορφωνεγκληματιών σε βάρβαρες κοι-νωνίες, που χορεύουν πάνω απότο πτώμα του εχθρού τους.

Ποιος συντηρεί αυτή τη βαρ-βαρότητα; Χωρίς αμφιβολία, οιδύο πιο δηλητηριώδεις ιδεολο-γικές ρίζες του έθνους: Η Αρι-στερά και η θρησκεία. Στην πε-ρίπτωση της τρομοκρατίας, μόνοη Αριστερά.

Αλλά η θρησκεία συμπορεύε-ται ως ηθικός αυτουργός, στα αρ-χικά στάδια του σχηματισμού τηςμισαλλόδοξης συνείδησης. Τη βίατη συντηρούν πάντα αυτοί πουδιαθέτουν τη μία και μοναδικήαλήθεια και είναι εντελώς βέβαιοιγια την αναγκαιότητα της επιβο-λής της.

Είμαστε ένας λαός που έχουμεπρόχειρες καμιά δεκαριά κατάρες,που βιώνουμε με πάθος την εκ-δίκηση, που είμαστε σίγουροι γιατην συνομωσία που κάποιοι ετοι-μάζουν, πίσω από την πλάτη μας.

Είμαστε στην πραγματικότητα,ένας «πρωτόγονος» λαός που ανα-μοχλεύουμε συνεχώς παλιά έν-στικτα αυτοκαταστροφής για ναδιασκεδάσουμε την πλήξη μας...

Είμαστε συνειδητά «σκατό-ψυχοι» ή απλώς, επικίνδυνα ηλί-θιοι; Οπως και νάχει, το ότι επι-βραβεύουμε ως κοινωνία, κόμ-ματα που απεχθάνονται την αστι-κή δημοκρατία σε ποσοστό πουπλησιάζει το 40%, εξηγεί πολλάαπό τα δεινά μας.

Αλλά μάλλον, ο Νίτσε δίνειτην πιο καλή εξήγηση: Στη «Γέν-νηση της Τραγωδίας», γράφει«Αποδεδειγμένα σε κάθε περίοδοτης εξέλιξής του ο δυτικοευρω-παϊκός πολιτισμός προσπάθησενα απελευθερώσει τον εαυτό τουαπό τους Ελληνες.

Η προσπάθεια αυτή είναι δια-ποτισμένη με βαθύτατη δυσαρέ-σκεια, διότι οτιδήποτε κι αν δη-μιουργούσαν, φαινομενικά πρω-τότυπο και άξιο θαυμασμού, έχα-νε χρώμα και ζωή στη σύγκρισήτου με το ελληνικό μοντέλο, συρ-ρικνωνότανε, κατέληγε να μοιάζειμε φθηνό αντίγραφο, με καρικα-τούρα. Ετσι ξανά και ξανά μιαοργή ποτισμένη με μίσος ξεσπάειεναντίον των Ελλήνων...».

Αυτό χρησιμοποιούν πολλοί,στην Ελλάδα, για να δαιμονο-ποιήσουν τους ξένους. Πόσο τρα-γικοί είναι! Ο Νίτσε, εννοούσεπερισσότερο από όλους, τους ση-μερινούς «Ελληνες». Το πιο χα-ρακτηριστικό δείγμα κόμπλεξ καιανεπάρκειας απέναντι στους προ-γόνους τους...

LIBERAL.GR < Του Ανδρέα Ζαμπούκα

Αν είχαν σκοτώσει τον Παπαδήμο...

ΗΜΕΡΗΣΙΑ < Γνώμη

Εικόνα μιας τριτοκοσμικής χώρας

ΑΘΗΝΑ. Η χθεσινή τρομοκρα-τική επίθεση κατά του πρώηνπρωθυπουργού Λ. Παπαδήμουέρχεται να συμπληρώσει με τονχειρότερο τρόπο το σκηνικό πα-ρακμής που βιώνει συνολικά ηχώρα μας.

Ο αποτροπιασμός για τις τρο-μοκρατικές εγκληματικές ενέρ-γειες που εξέφρασε ο πολιτικόςκόσμος δεν είναι αρκετός. Ειδι-κά όταν προέρχεται από συγκε-κριμένους πολιτικούς θα μπο-ρούσε να χαρακτηριστεί έως καιυποκριτικός.

Γιατί ήταν οι ίδιοι που πριναπό μερικά χρόνια όπλιζαν ιδε-ολογικά τους τρομοκράτες, κά-νοντας λόγο για «χούντα Παπα-δήμου», για «Νενέκους» και«γερμανοτσολιάδες».

Μόλις χθες στέλεχος της κυ-βέρνησης, με ανάρτησή του στοFacebook, μιλούσε για μια ακό-μα φορά για «Γκεσταμπίτες»,«μενουμεευρώπηδες» και «βα-στασοϊμπλέδες».

Και όμως, ούτε ο κυβερνητι-κός εκπρόσωπος, ούτε το Μέγα-ρο Μαξίμου, ούτε και κανείςβουλευτής της κυβερνητικήςπλειοψηφίας των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛκαταδίκασε τους απαράδεκτουςχαρακτηρισμούς που διχάζουν

τον κόσμο και γεννούν ιδέεςστους διάφορους τρομοκράτεςγια το ποιος μπορεί να είναι οεπόμενος στόχος τους.

Είναι γεγονός ότι η τρομο-κρατία αποτελεί ένα διαρκέςπρόβλημα για την Ελλάδα. Ηοποία είναι η μόνη χώρα στηνΕυρώπη που εξακολουθεί ναέχει ενεργές τρομοκρατικές ομά-δες που σπέρνουν τη βία και τονθάνατο.

Ομως στα δύο αυτά χρόνιατης διακυβέρνησης της χώραςαπό τον ΣΥΡΙΖΑ η κοινή γνώμηβλέπει με ανησυχία ότι οι μπα-χαλάκηδες έχουν πάρει το πάνωχέρι στην πόλη.

Στα Εξάρχεια κάθε δύο ημέ-ρες έχουμε επιθέσεις ενώ σχε-δόν κάθε εβδομάδα γίνονταιβανδαλισμοί σε δημόσιους χώ-ρους.

Χθες εξάλλου ο «Ε.Τ.» απο-κάλυψε ότι εξάγουμε αναρχι-κούς ακόμα και στο Κουρδιστάν!

Επειδή στην Ελλάδα της αρι-στερής διακυβέρνησης δρουνσήμερα ανεξέλεγκτες οι ομάδεςτων λεγόμενων αντιεξουσιαστώνκαι της σκοτεινής τρομοκρατίας,είναι επιτακτική ανάγκη επιτέ-λους να γίνει κάτι.

Εκτός από το αυτονόητο, πουείναι η μηδενική ανοχή σε μι-κρούς ή μεγαλύτερους ταραξίεςτης δημόσιας ασφάλειας, θαπρέπει να απομονωθούν και οιπολιτικοί εκείνοι που σπέρνουντον διχασμό στην ελληνική κοι-νωνία και πιθανόν γεννούν τουςτρομοκράτες της επόμενης γε-νιάς.

ΑΘΗΝΑ. Η Δημοκρατία είναιανεκτική αλλά όχι ανυπεράσπι-στη. Η δολοφονική απόπειρακατά του πρώην πρωθυπουργούΛουκά Παπαδήμου αποτελεί κτύ-πημα στην καρδιά της Δημοκρα-τίας και δεν πρέπει να μείνειαναπάντητη. Εκείνοι που οργά-νωσαν και εκτέλεσαν αυτή τηναποτρόπαιη επίθεση πρέπει νατιμωρηθούν αλλά και όσοι μεπράξεις ή παραλείψεις τους εξέ-θρεψαν ή ανέχτηκαν τους δολο-φόνους πρέπει να υποστούν τιςσυνέπειες.

Δεν νοείται να υπάρχει ένατέτοιο έγκλημα και ουδείς νααναλαμβάνει, έστω για λόγουςσυμβολικούς, την ευθύνη. Δενμπορεί να μην υπάρχει ούτε μίαπαραίτηση ή έστω μία αποπομπήαπό την κυβέρνηση για το κενόασφαλείας που αφήνει ακάλυπτοέναν πρώην πρωθυπουργό.

Πέραν αυτού όμως υπάρχειτεράστιο πρόβλημα με εκείνουςπου χρόνια τώρα υπέθαλψαν διάτης σιωπής ή, ακόμη χειρότερα,δηλητηρίασαν αφειδώς την κοι-νωνία. Ο διχαστικός τους λόγοςήταν το άλλοθι για τους δολο-φόνους που ακόμη κυκλοφορούνελεύθεροι και σκοπεύουν κατάβούληση πρόσωπα και σύμβολα.Οι εμπνευστές του τυφλού πολι-τικού φανατισμού και της βίαςχωρίς όριο είναι γνωστοί από τονπρότερο βίο τους και έχουν αφή-σει το αποτύπωμά τους στον δη-μόσιο χώρο.

Δεν απέχουμε αιώνες από τιςπροτροπές στελεχών συγκεκρι-μένου πολιτικού χώρου για βίακατά των τραπεζιτών και των πο-λιτικών τους αντιπάλων συλλή-βδην. Η ώσμωση τρομοκρατικώνπυρήνων με πολιτικούς χώρουςείναι επίσης γνωστή, παρά το γε-γονός ότι δεν αφορά ούτε όλατα στελέχη ούτε όλες τις εποχές.

Το βέβαιο είναι πως η χώρααντιμετωπίζει τρομοκρατική απει-λή διαρκείας και το κράτος οφεί-λει να την αντιμετωπίσει χωρίςπαλινωδίες ή φοβικά σύνδρομα.Ευθέως, ανοικτά, ξεκάθαρα καιαποφασιστικά.

Τα ήξεις αφήξεις δεν αρμόζουνστην περίπτωση. Πρέπει επιτέ-λους κάποιος να τους σταματήσειπάση θυσία.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ < Η θέση μας

Η χώρα βρίσκεται σε παρακμή

ΤΑ ΝΕΑ < Κύριο άρθρο

Aς τουςσταματήσουν

Θα πρέπει νααπομονωθούν οι πολιτικοίεκείνοι που σπέρνουν τον διχασμό στην ελληνική κοινωνία

Είναι άλλο οι κατά καιρούςαθλιότητες και άλλο ησύνδεσή τους μεδολοφονικές πράξεις

Page 9: 2 a b 2περί δοκιμαστικής εξόδου στις αγορές τον Ιούλιο αποδείχθηκαν μία ακόμη, κατά επιεική χαρα-κτηρισμό,

73ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

“ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ”

WINSTON SALEM, NC * JUNE 16-18, 2017

DON’T MISS IT * SAVE THE DAYS & MAKE YOUR RESERVATION NOW

Ελάτε μαζί μας για ένα αξέχαστο Ευρυτανικό-Ρουμελιώτικο τριήμερο γεμάτο από φυσική ομορφιά, οικογενειακές διασυνδέσεις, νέες φιλίες,

εξαιρετικό φαγητό, αθλητισμό, ζωντανή μουσική και χορό.

Friday June 163:00pm - 9:00pm: Registration at the Embassy Suites Lobby

6:30pm - 8:30pm: President’s Dinner at Fratellis Italian Steakhouse

10:00pm – 2:00am: Youth Greek Night at Camel City BBQ

“featuring DJ Kosta X & DJ Thanasis”

Saturday June 179:00am: Starting Velouchi Indoor Soccer Tournament at SoccerPlex

9:30am –11:30pm: Daughters of Evrytania Meeting – Embassy Suites at Ayers II

10:00am–5:00 pm: Velouchi General Assembly – Embassy Suites at Ayers I

6:00pm-9:00pm: Banquet Dinner & Presentation of Scholarship Awards of $30,000

to Evrytanian students attending American Universities (Annunciation Hellenic Center)

Keynote Speaker: Mr. Haris Lalacos, Ambassador of Greece in Washington

9:30pm - 2:00am: Velouchi Night Dance, featuring Spiros Siolos from Greece

A night with great entertainment with popular traditional music, and dances

For more information: www.velouchi.org * Velouchi Headquarters: 704-366-6571

Sunday June 1810:00am: Divine Liturgy: Annunciation Greek Orthodox Church

Panigiri/Luncheon & Scholarship Raffle drawing (Following Divine Liturgy)

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-ρυκα). Λεπτομερή και εξονυχι-στική έρευνα, προκειμένου ναδοθούν αδιαμφισβήτητες απα-ντήσεις στα ερωτήματα που προ-κύπτουν από την έκρηξη του πα-γιδευμένου φακέλου στα χέριατου πρώην πρωθυπουργού, Λου-κά Παπαδήμου, έχει ζητήσει οαρχηγός της Ελληνικής Αστυνο-μίας (ΕΛ.ΑΣ.), αντιστράτηγοςΚωνσταντίνος Τσουβάλας, απότην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσίακαι τις άλλες αρμόδιες υπηρε-σίες.

Σε ό,τι αφορά στο κύριο ερώ-τημα, πώς έφτασε ο παγιδευμέ-νος φάκελος στα χέρια του πρώ-ην πρωθυπουργού, σύμφωνα μεαρμόδιες αστυνομικές πηγές, μέ-χρι στιγμής δεν έχει δοθεί τελικήαπάντηση. Η διαδικασία πάντως,όπως λένε στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.,είναι ότι η αλληλογραφία όλωντων πολιτικών και άλλων προ-σώπων που φυλάσσονται απότην Αστυνομία ως πιθανοί στόχοιεπιθέσεων, πριν φτάσει στα χέ-ρια τους ελέγχεται σε ειδικά μη-χανήματα και από εξειδικευμένοπροσωπικό.

Στην περίπτωση του κ. Πα-παδήμου, η αλληλογραφία πουφτάνει στην Ακαδημία Αθηνών,επειδή εκεί δεν υπάρχουν ειδικάμηχανήματα ακτίνων, παραλαμ-βάνεται από κάποιον εκ των αν-δρών της ασφαλείας του και με-ταφέρεται στη Βουλή, όπου

ελέγχεται, ενώ μετά περνάει καιαπό δεύτερο έλεγχο στην Τρά-πεζα της Ελλάδος.

Δεν έχει διευκρινιστεί, ωστό-σο, αν ακολουθήθηκε η διαδικα-σία με τον επίμαχο φάκελο, ανήταν δηλαδή μέσα στην υπόλοι-πη αλληλογραφία από την Ακα-δημία και αν ναι, γιατί δεν εντο-πίστηκε ο εκρηκτικός μηχανι-σμός. Κάποιες απαντήσεις ανα-

μένεται ότι θα δοθούν από τιςκαταθέσεις του κ. Παπαδήμουκαι των δύο υπαλλήλων της ΤτΕπου τον συνόδευαν, ενώ εξετά-ζονται και όλοι όσοι εμπλέκονταιστη διαδικασία ελέγχου της αλ-ληλογραφίας.

Παράλληλα, στην Εγκλημα-τολογική Υπηρεσία, καταβάλλε-ται προσπάθεια να επανασυντε-θεί ο φάκελος, που διαλύθηκε

από την έκρηξη, ώστε να μπο-ρέσουν οι αστυνομικοί να δουναπό πού ταχυδρομήθηκε, ποιοςαναγράφεται ως αποστολέας καιδιάφορες λεπτομέρειες που μπο-ρεί να βοηθήσουν στις έρευνες.

Από την πρώτη έρευνα, φαί-νεται πως ο παγιδευμένος φάκε-λος που εξερράγη στα χέρια τουκ. Παπαδήμου, είχε μικρή ποσό-τητα εκρηκτικής ύλης για πυρο-

τεχνήματα και έχει και άλλεςομοιότητες με τους φακέλουςστον Β. Σόιμπλε και στο ΔΝΤ στοΠαρίσι, καθώς και άλλους οκτώπου εντοπίστηκαν τις επόμενεςμέρες, στο κέντρο διαλογής τωνΕΛΤΑ στο Κρυονέρι, τον περα-σμένο Μάρτιο.

Σημειώνεται ότι μετά τηνέκρηξη που τραυμάτισε τον κ.Παπαδήμο και τους συνοδούςτου, ο αναπληρωτής υπουργόςΠροστασίας του Πολίτη ΝίκοςΤόσκας, ενημέρωσε αμέσως τουςαρχηγούς των κομμάτων, ενώταυτόχρονα ενημερώθηκαν απότην Αστυνομία πολιτικοί και άλ-λα πρόσωπα, καθώς και οι αρμό-διες υπηρεσίες σε υπουργεία, ορ-γανισμούς και επιχειρήσεις γιατυχόν και άλλους παγιδευμένουςφακέλους που έχουν αποσταλεί.

Σχετικά με αναφορές σε ρε-πορτάζ διαφόρων μέσων ότι είχεμειωθεί η φρουρά του κ. Παπα-δήμου, από αστυνομικές πηγέςέγινε γνωστό ότι πράγματι είχε12 άτομα φρουρά, που μειώθη-καν σε οκτώ.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τιςπρώτες εκτιμήσεις της Αστυνο-μίας και της Αντιτρομοκρατικής,πίσω από το τρομοκρατικό χτύ-πημα σε βάρος του πρώην πρω-θυπουργού Λουκά Παπαδήμου,εκτιμάται ότι κρύβεται η «Συνω-μοσία Πυρήνων της Φωτιάς». Ησυγκεκριμένη τρομοκρατική ορ-γάνωση είχε αναλάβει την ευθύ-

νη για την αποστολή των 10 τρο-μοπακέτων, τον περασμένο Μάρ-τιο, δύο εκ των οποίων έφτασανστον προορισμό τους (στουπουργείο Οικονομικών της Γερ-μανίας και στα γραφεία του ΔΝΤστο Παρίσι) και οκτώ εντοπίστη-καν στο κέντρο διαλογής τωνΕΛ.ΤΑ. στο Κρυονέρι. Επίσης, νασημειωθεί ότι το όνομά του Λου-κά Παπαδήμου βρισκόταν στη λί-στα με τους 70 στόχους της Πό-λας Ρούπα, που είχαν βρεθεί στο«στρατηγείο» που διατηρούσεστην Ηλιούπολη.

Πηγή: «ΑΜΠΕ»

Συνεχείς οι έρευνες για το πώς πέρασε ο παγιδευμένος φάκελος

Ανδρες της Αντιτρομοκρατικής έκαναν εξονυχιστικές έρευνες στο όχημα του πρώην Πρωθυπουργού.

ρίστηκε με γενική αναισθησία.Οι δύο γιατροί, δεν έκρυψαν

ότι ο κ. Παπαδήμος ήταν ανή-συχος όταν έφτασε στο νοσοκο-μείο και τον ενημέρωσαν για τηνεπέμβαση, αλλά η διάθεσή τουάλλαξε αμέσως μετά το τέλοςτης, οπότε και είχε αντιμετωπι-στεί το τραύμα, το οποίο όπωςείπαν ήταν αρκετά βαθύ και είχεφτάσει έως την επιφάνεια τουμυός.

Είπαν ακόμη ότι η αναπνοήτου είναι ικανοποιητική και δενχρειάστηκε υποστήριξη μάσκας,ενώ το εισπνευστικό μικρόέγκαυμα που υπέστη κατά τηνέκρηξη, δεν φαίνεται να ανησυ-χεί ιδιαίτερα τους γιατρούς πουτον παρακολουθούν.

Ο πρώην πρωθυπουργός είχεμια ήσυχη νύχτα, σύμφωνα καιμε τα όσα είπε σε δημοσιογρά-φους πριν από λίγο και ο πρόε-δρος του ΕΚΕΠΥ Ι. Ευσταθίου,και επικοινωνεί άριστα με τουςθεράποντες γιατρούς του, οιοποίοι εμφανίζονται καθησυχα-στικοί.

Ο Λουκάς Παπαδήμος φέρει,επίσης, ελαφρά τραύματα στηνπεριοχή του στέρνου, της κοιλιάςκαι των μηρών, τα οποία αντι-μετωπίστηκαν με επιτυχία.

Σε ό,τι αφορά το πρόβλημαακοής που αντιμετωπίζει ο έναςαπό τους δύο συνοδούς που πή-ραν εξιτήριο, οι γιατροί είπαν ότιδεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία.

Καλή η υγείαΠαπαδήμου

που αναρρώνειστο Νοσοκομείο

ΠΟΛΙΤΙΚΑ 9ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 - ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2017

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-ρυκα). Ο Πρόεδρος της Δημο-κρατίας, πρώην πρωθυπουργοίκαι αρχηγοί κομμάτων επισκέ-πτονται από το πρωί της Παρα-σκευής στο Νοσοκομείο «Ευαγ-γελισμός» τον πρώην πρωθυ-πουργό, Λουκά Παπαδήμο, γιανα του συμπαρασταθούν.

Ο πρώτος που επισκέφτηκετον πρώην Πρωθυπουργό ήτανο πρόεδρος της ΔημοκρατίαςΠροκόπης Παυλόπουλος όπου,αφού ενημερώθηκε για την κα-τάσταση της υγείας του κ. Πα-παδήμου, τον επισκέφτηκε στοδωμάτιό του και συζήτησαν περίτο 15λεπτο.

Επίσης, ο πρώην πρωθυπουρ-γός Κώστας Σημίτης επισκέφτηκετον κ. Παπαδήμο και εξερχόμε-νος είπε ότι «στη χώρα δεν υπάρ-χουν πια, ή περιορίζονται ή κιν-δυνεύουν τα δικαιώματα ταοποία έχουν οι πολίτες σε όλοτον ευρωπαϊκό χώρο». Και πρό-σθεσε ότι «ο κ. Παπαδήμος έχειεργαστεί για πολλά χρόνια απο-τελεσματικά για τη χώρα. Εχειβοηθήσει πολύ, σε πολύ δύσκο-λες καταστάσεις», ενώ τόνισε ότι«η δολοφονική απόπειρα ενα-ντίον του δείχνει ότι στη χώραεπικρατεί μια θλιβερή κατάστα-ση: Αυτοί που κάνουν καλά τηδουλειά τους, αυτοί που φροντί-ζουν για τη χώρα, γίνονται στό-χος».

Και ο πρώην πρωθυπουργός,Αντώνης Σαμαράς, τον επισκέ-φτηκε στο δωμάτιο όπου αναρ-ρώνει ο κ. Παπαδήμος, ο οποίοςήρθε απευθείας από την Πύλογια να τον δει από κοντά. Σύμ-

φωνα με τον κ. Σαμαρά, ο κ. Πα-παδήμος φέρει τραύματα στα χέ-ρια και το δεξί πόδι. Στη συνο-μιλία που είχαν, του είπε ότι«παρά το σοκ που έχει υποστείαισθάνεται τυχερός μέσα στηνατυχία του, καθώς σώθηκε γιατίείχε τα χέρια του μακριά από τοπρόσωπο και τα ζωτικά όργανάτου».

Ο κ. Παπαδήμος διευκρίνισεστον κ. Σαμαρά ότι πήρε τον συ-γκεκριμένο φάκελο από το σπίτιτου και τον άνοιξε στο αυτοκί-νητό του. Ερωτηθείς «εάν υπάρ-χουν και πού ευθύνες;» ο κ. Σα-μαράς απάντησε ότι «δεν είναιδική του δουλειά να αποδώσειευθύνες», ωστόσο υπογράμμισεότι, όπως του εξήγησε ο κ. Πα-παδήμος, «ο φάκελος έφτασε στο

σπίτι του αφού είχε περάσειέλεγχο, ο οποίος δεν εντόπισετην εκρηκτική ύλη».

Τέλος, ο κ. Σαμαράς δήλωσεότι «όταν δεν υπάρχει ασφάλειαγια τους πολίτες, η Δημοκρατίακινδυνεύει».

Την ανακούφισή του για τογεγονός ότι όλοι οι τραυματίεςείναι εκτός κινδύνου, εξέφρασεο Σταύρος Θεοδωράκης εξερχό-μενος το βράδυ της Πέμπτης απότο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός»μετά την ενημέρωση που είχεαπό τους γιατρούς.

Τη λύπη του και τη συμπάθειατης διοίκησης και του προσωπι-κού της Ευρωπαϊκής ΚεντρικήςΤράπεζας (ΕΚΤ) στο πρόσωποτου Λουκά Παπαδήμου για τηνεπίθεση που δέχθηκε, εκφράζει

με ανακοίνωσή του ο πρόεδροςτης ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι. «Εχου-με στεναχωρηθεί από την επίθε-

ση εναντίον του πρώην συναδέλ-φου μας, Λουκά Παπαδήμου,ενός γενναίου δημόσιου λειτουρ-γού της Ελλάδας και της Ευρώ-πης», αναφέρει. «Εκ μέρους τουΔιοικητικού Συμβουλίου και τουπροσωπικού της ΕΚΤ, οι σκέψειςμας είναι με τον Λουκά, την οι-κογένεια και τους συνεργάτεςτου. Οι πρώην και νυν συνάδελ-φοι από το Εκτελεστικό Συμβού-λιο της ΕΚΤ επιθυμούν να εκ-φράσουν την βαθύτατη συμπά-θειά μας για τον Λουκά», κατα-λήγει η δήλωση του Μάριο Ντρά-γκι.

Είναι επιτακτική ανάγκη τοξερίζωμα της εγχώριας τρομο-κρατίας να γίνει πρώτη προτε-ραιότητα της Πολιτείας, επιση-μαίνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσε-ων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) σεανακοίνωση για την τρομοκρα-τική επίθεση κατά του πρώηνπρωθυπουργού Λουκά Παπαδή-μου.

Μεγάλο το ενδιαφέρον για την υγεία του πρώην Πρωθυπουργού

Αυστηράτα αστυνο-μικά§ μέ-τρα στοΝοσοκο-μείο «Ευ-αγγελι-σμός».

Συνέχεια από τη σελίδα 1

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΗΣ/ΑΣΟΣΙΕΪTΕΝT ΠΡΕΣ

ΓΙΩ

ΡΓΟ

Σ Κ

ΟΝ

ΤΑ

ΡΙΝ

ΗΣ/

ΕΥ

ΡΩΚ

ΙΝΗ

ΣΗ

a b

ART-ON PAPERJUNE 1-15 12:00-6:00 PM

OPENING RECEPTION JUNE 1, 6:00 PM - 8:00 PM

T: 516.637.6807 | www.TIMARETE.com | Facebook: TimareteTimarete [email protected] | Twitter: TimareteFest

Instagram: TimareteFestival

MUSICFRIDAY JUNE 2

7:00 PMFESTIVAL OPENING

Chian Federation44-01 Broadway, Astoria NY 11103

STAND-UP COMEDYSATURDAY JUNE 3

9:30 PMKaufman Studios, Astor Room

35 -11 35th AvenueAstoria, NY 11106

THEATER COMEDYSUNDAY JUNE 4

5:00 PMChian Federation44-01 BroadwayAstoria NY 11103

SHORT FILMFRIDAY & SATURDAY

JUNE 9-107:30-9:30 PM • 9:45 -11:45 PM

JUNE 9, 7:00 PMSpecial Screening: "Borderless"

Kaufman StudiosZukor Theater, 34 -12 36th Street

ARTJUNE 2, 4, 5:00 PMChian Federation

44-01 Broadway, Astoria NY 11103

JUNE 3, 9, 10, 5:00 PMKaufman Studios, Astor Room

35-11 35th Ave, Astoria, NY 11106

DANCESUNDAY JUNE 11

6:00 PMAthens Square Park30th St. & 30th AveAstoria, NY 11102

Gallery d’Arte, 548 W. 28th Street, Suite#328, Chelsea, NY 10001

SPONSORS

Page 10: 2 a b 2περί δοκιμαστικής εξόδου στις αγορές τον Ιούλιο αποδείχθηκαν μία ακόμη, κατά επιεική χαρα-κτηρισμό,

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ςαΒΒατο 27 - ΚΥρΙαΚΗ 28 ΜαΪοΥ 201710 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-ρυκα). Ξεκινά τον Ιούνιο στηΣτέγη Ιδρύματος Ωνάση, ο τρί-τος κύκλος του εκπαιδευτικούπρογράμματος Ειδικής Αγωγής«Ελα κι εσύ, Ζωγραφίζω Μου-σική!», που αφορά τα παιδιά μεμέτρια νοητική υστέρηση καιτους γονείς τους προκειμένουνα πειραματιστούν με ήχουςκαι χρώματα μέσα από εξειδι-κευμένα ομαδικά παιχνίδια.

Με την καθοδήγηση εξειδι-κευμένων παιδαγωγών και σεένα ασφαλές προς τις ανάγκεςτους εκπαιδευτικό περιβάλλον,τα παιδιά αναπτύσσουν τιςγλωσσικές, ακουστικές και κι-νητικές τους ικανότητες, ενώπαράλληλα βελτιώνουν τηνπροσωπική τους οργάνωση.

Κύριος στόχος του εργαστη-ρίου είναι να ενθαρρύνει τοπαιδί να εκφραστεί μέσα απότη μουσική και τις εικαστικέςτέχνες, αλλά και να σχετιστείθετικά με την υπόλοιπη ομάδα.Μέσα από το εργαστήρι, παιδιάκαι γονείς, έρχονται σε επαφήμε διάφορα μουσικά όργανα,παράγοντας ήχους και μελω-δίες, ενώ το μουσικό παιχνίδιεναλλάσσεται με τις εικαστικέςδραστηριότητες.

Τα παιδιά γνωρίζουν τα χρώ-ματα και τα σχήματα και, με τηβοήθεια διαφορετικών εικαστι-κών υλικών, αποτυπώνουν στοχαρτί έννοιες που σχετίζονταιμε τη μουσική όπως ο ρυθμός,

η ένταση, το τονικό ύψος και ημελωδική γραμμή. Με αυτόντον τρόπο ενισχύεται η λεπτήτους κινητικότητα, η αίσθησητου χώρου και του χρόνου, ηαυτοεκτίμησή τους και η φα-ντασία τους.

Δημιουργώντας άλλοτε ατο-μικά και άλλοτε ομαδικά έργα,τα παιδιά ωφελούνται σημαντι-κά καθώς, με την καθοδήγηση

των παιδαγωγών, μαθαίνουν ναεκφράζονται και να συνεργά-ζονται με άλλα παιδιά.

Επιπλέον, οι γονείς τουςανακαλύπτουν νέους δημιουρ-γικούς τρόπους να επικοινωνή-σουν με το παιδί, μέσα απότους μαγικούς δρόμους τηςμουσικής και της εικαστικής έκ-φρασης.

Να σημειωθεί ότι υπεύθυνες

εργαστηρίων είναι οι κ. Χριστί-να Παναγιωτάκου - μουσικολό-γος και μουσικοθεραπεύτριακαι Ελένη Παλλέ- εικαστική θε-ραπεύτρια, και η συμμετοχή

στο πρόγραμμα είναι με ελεύ-θερη είσοδο.

Το Ιδρυμα ΩνάσηΤο Ιδρυμα Ωνάση συστάθη-

κε το 1975 ακολουθώντας τηνεντολή του Αριστοτέλη Ωνάση,όπως αυτή καταγράφηκε στηδιαθήκη του, για να συνδράμειτην ελληνική κοινωνία σε καί-

ριους τομείς: στην Υγεία, τηνΠαιδεία, τον Πολιτισμό και τηνκοινωνική αλληλεγγύη.

Πάγια συνισταμένη των

προσπαθειών και των δράσεωντου Ιδρύματος ήταν -και παρα-μένει- η διασφάλιση της πρό-σβασης όσο το δυνατόν περισ-σότερων συνανθρώπων μαςστα κρίσιμα για την κοινωνικήευημερία και συνοχή αυτάαγαθά.

Απώτερος στόχος, η απελευ-θέρωση των δημιουργικών δυ-νάμεων της κοινωνίας μας, γιανα διασφαλιστεί ένα καλύτεροπαρόν και ένα πιο αισιόδοξομέλλον.

Στον τομέα της Ειδικής Αγω-γής, τόσο το μουσικό εργαστήρι«Η Μουσική Αγαπάει τον Αυτι-σμό», όσο και το μουσικό/εικα-στικό εργαστήρι «Ελα κι εσύ,Ζωγραφίζω Μουσική» αποτε-λούν δύο από τις πολλές δρά-σεις του Ιδρύματος Ωνάση σεαυτό το ευαίσθητο και σημα-ντικό πεδίο.

Εδώ και δεκαετίες, το Ιδρυ-μα ενισχύει τα ειδικά σχολείακαι τα τμήματα ένταξης, με τηδωρεά βιβλίων, εξοπλισμού καιεποπτικών μέσων προκειμένουνα διευκολύνει την εκπαιδευ-τική προσπάθεια των παιδαγω-γών.

Επιπλέον, στο θεσμοθετημέ-νο από το 1978 ΠρόγραμμαΥποτροφιών που λειτουργεί τοΙδρυμα, συμπεριλαμβάνεται οκλάδος της Ειδικής Αγωγής γιαμεταπτυχιακές σπουδές και δι-δακτορική έρευνα σε ΑΕΙ τηςχώρας μας και του εξωτερικού.

«Ελα κι εσύ, Ζωγραφίζω Μουσική» ξεκινάει πάλι από το Ιδρυμα Ωνάση

Με την καθοδήγηση εξειδικευμένων παιδαγωγών, σε ένα ασφαλέςπρος τις ανάγκες τους εκπαιδευτικό περιβάλλον, τα παιδιά αναπτύσ-σουν τις γλωσσικές, ακουστικές και κινητικές τους ικανότητες.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

OPA ! OPA! GREEK TAVERNA Δοκιμάστε τα νοστιμότατα ελληνικά μας φαγητά

από το special μενού μας - Κρασί και ούζο!!!Γλεντήστε με ελληνική μουσική

Γίνετε… Ζορμπάδες

Ο μάγειράς μας θα σας ετοιμάσει

ΝοστιμόταταΓύρο, Σουβλάκι, Ελληνικά ΓλυκάΕλληνική Σαλάτα, Σπανακόπιτα

Μουσακάς, Λουκουμάδες Παστίτσιο, Σις Κεμπάπ

Τέσσερις Ημέρες...Πέμπτη 1 Ιουνίου, 5 μ.μ. μέχρι... Παρασκευή 2 Ιουνίου, 5 μ.μ. μέχρι... Σάββατο 3 Ιουνίου, 12 M. μέχρι... Κυριακή 4 Ιουνίου, 1 μ.μ. μέχρι...

ΜΕΓΑΛΗ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣΚλήρωση

Κυριακή 4 Ιουνίου1oς ΛΑΧΝΟΣ

BMW 320i ή $25,000 μετρήτα2ος ΛΑΧΝΟΣ

NISSAN VERSA ή $10,000 μετρήτα3ος ΛΑΧΝΟΣ

$5,000 μετρήτα4ος ΛΑΧΝΟΣ

LG 65’’ Smart 4K Ultra HDTV5ος ΛΑΧΝΟΣ

APPLE MACBOOK AIR6ος ΛΑΧΝΟΣ

Nikon D3400 DSLR Camera set7ος ΛΑΧΝΟΣ

SAMSUNG 50’’ SMART HDTV8ος ΛΑΧΝΟΣ

DJI Phantom 3 DroneTιμή λαχνού: $100

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για λεπτομέρειεςst.nicholasbabylon.com

Δωρεάν λεωφορείο από το parking Lot τουStop & Shop – Babylon PlazaΠαρασκευή 7-10 μ.μ.Σάββατο 5-10 μ.μ.Κυριακή 4-9 μ.μ.

Ελληνική Ορθόδοξή ΚοινότηταΑγίου Νικολάου

rides games

gamesdriNKs liVe

eNtertaiNmeNtFoodGREEK

TAVERNA

ΟΛΟΙ EIΣΤΕ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΙ!ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ! ΦΕΡΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ!

Επισκέψεις

στην Εκκλησία

κατά την

διάρκεια

του Φεστιβάλ

κεια της ημερίδας με θέμα «Η ερ-γασία στο σεξ στην Ελλάδα: Ηπραγματικότητα και οι προοπτι-κές» και δημοσίευσε την Παρα-σκευή ο «Ελεύθερος Τύπος».

Την ημερίδα διοργάνωσαν οΣύλλογος Οροθετικών Ελλάδαςκαι το «AIDS HealthcareFoundation Europe» και πραγμα-τοποιήθηκε υπό την αιγίδα τουυπουργείου Εσωτερικών και μετην υποστήριξη του ευρωπαϊκούκόμματος S&D.

Σύμφωνα με τον εγκληματο-λόγο, από το 2012 έως και το2014 η πορνεία στην Ελλάδα πα-ρουσίασε μια σχετική άνοδο, ενώμειώθηκε ελαφρώς το 2015.

«Ετησίως γίνονται περίπου11,2 έως 12,1 εκατομμύρια μι-σθώσεις εκδιδομένων γυναικών,με τιμές που κυμαίνονται από 10έως 50 ευρώ, ενώ υπάρχουν καιιερόδουλες από την υποσαχάριαΑφρική στην Αριστοτέλους πουπροσφέρουν τις υπηρεσίες τουςκαι για 5 ευρώ. Το 35% ώς 40%των ιερόδουλων είναι Ελληνίδες,ενώ εκτιμώνται συνολικά σε πε-ρίπου 18.000 γυναίκες», ανέφε-ρε χαρακτηριστικά.

Αποκαλυπτικά είναι και τα

στοιχεία που έδωσε ο κ. Λάζοςόσον αφορά στις απολαβές τωνιερόδουλων: «Το μέσο ετήσιο ει-σόδημα για κάθε ιερόδουληανέρχεται σε περίπου 80.500 ευ-ρώ, ωστόσο στην ίδια μένει μόλιςτο 40% του ποσού, καθώς τουπόλοιπο πάει στο σωματέμποροκαι άλλους».

Το παρών στην εκδήλωσηέδωσε ανάμεσα στους άλλους καιο υπουργός Εσωτερικών, ΠάνοςΣκουρλέτης. Ο Υπουργός ενημε-ρώθηκε για τους κινδύνους πουαντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοιστη βιομηχανία του σεξ, αλλά καιγια τα κενά που παρουσιάζει τονομοθετικό πλαίσιο. Στο θέματων παράνομων οίκων ανοχήςεστίασε ο Ευθύμιος Παπαδόπου-λος, προϊστάμενος του ΤμήματοςΚαταπολέμησης Εμπορίας Αν-θρώπων της Διεύθυνσης Ασφα-λείας Αττικής. Ανάμεσα στα άλλαείπε ότι από τους 350 οίκουςανοχής που λειτουργούν σήμερα,μόλις δύο έχουν άδεια. Χαιρετι-σμό απηύθυναν εκπρόσωποι απότον Σύλλογο Οροθετικών, τονπανεπιστημιακό χώρο, sexworkers από την Ελλάδα και τοεξωτερικό, άνδρες, γυναίκες καιτρανσέξουαλ.

Πηγή: «Ελεύθερος Τύπος»

Χιλιάδες Ελληνίδες στην πορνεία

ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ. («DeutscheWelle»). Ακόμα και οι διοργα-νωτές δεν πίστευαν ότι ο ΜίκηςΘεοδωράκης θα πήγαινε στηΓερμανία για μια βραδιά αφιε-ρωμένη στο συμφωνικό του έρ-γο. Ομως, ο Μίκης ήταν εν τέλειπαρών και οι θεατές βίωσαν μιαμοναδική μουσική εμπειρία στοΝτίσελντορφ.

Στη συνέντευξη, που έδωσεο Μίκης Θεοδωράκης στην«Deutsche Welle» με αφορμήτην παρουσίαση της Συμφωνίαςαρ. 2 στο Ντίσελντορφ, από τηΣυμφωνική Ορχήστρα της πό-λης, μας ζήτησε κάτι, φαινομε-νικά τουλάχιστον, αυτονόητο:να περιγράψουμε όσα έγινανστην κατάμεστη αίθουσα συναυ-λιών Tonhalle στις όχθες του Ρή-νου. Πώς όμως να περιγράψειςτην ένταση, τη συναισθηματικήφόρτιση, τις ηχητικές εμπειρίεςπου βιώσαμε όλοι, μουσικοί καιθεατές, στη συναυλία της Συμ-φωνικής Ορχήστρας του Ντίσελ-ντορφ, παρουσία του Eλληνασυνθέτη;

Η προπολεμική αίθουσα σκε-πάζεται από ένα τρούλο, ο οποί-ος, από τις θέσεις των θεατώνκαι τη σκηνή, θαρρείς πως υψώ-νεται μέχρι τον ουρανό με κυ-ρίαρχο χρώμα το μπλε. Ολος αυ-τός ο χώρος γέμισε χθες απότους συμφωνικούς ήχους τηςμουσικής του Μίκη Θεοδωράκη.Στην αίθουσα δεν έπεφτε καρ-

φίτσα, όταν, λίγο πριν ξεκινήσειη συναυλία, έφτασε στο θεωρείοτου ο Ελληνας συνθέτης, κατα-χειροκροτούμενος από το κοινό,που φυσικά ήταν όρθιο, ως ελά-χιστο φόρο τιμής στον ιδιαίτερααγαπητό, εδώ στη Γερμανία,συνθέτη, ο οποίος παρά την εύ-θραυστη, πλέον, υγεία του διέ-νυσε 3.000 χιλιόμετρα για ναδώσει το παρών σε μια βραδιάαφιερωμένη αποκλειστικά στοσυμφωνικό του έργο.

Η σημασία που απέδωσαν οιΓερμανοί σε ένα από τα αδιαμ-φισβήτητα κορυφαία πολιτιστι-κά γεγονότα της χρονιάς αντι-κατοπτρίζεται και στην παρου-σία υπουργών της τοπικής κυ-βέρνησης, αλλά και του δημάρ-χου Ντίσελντορφ, που, ας ση-μειωθεί, είναι πρωτεύουσα τουπολυπληθέστερου γερμανικούκρατιδίου με σχεδόν 18 εκ. κα-τοίκους.

Μιλώντας στο μικρόφωνο της«DW» o Μίκης Θεοδωράκης είπεγια τη σημασία του ταξιδιού τουστη Γερμανία: «Είναι κορυφαίογεγονός όταν μια συμφωνική ορ-χήστρα σαν του Ντίσελντορφπαίρνει έργα ενός ξένου συνθέ-τη και να του αφιερώνει μια ολό-κληρη βραδιά. Μια ορχήστραπου συνήθως παίζει Μπετόβεν,Μότσαρτ ή Μάλερ. Και παίζειΘεοδωράκη! Και μάλιστα τηνΣυμφωνία αρ. 2 που είναι τοαποκορύφωμα της ‘τετραχορδι-

κής τεχνικής’. Είναι άκρως μο-ντέρνο έργο. Η δεύτερη συμφω-νία είχε πρεμιέρα το 1982 στηνανατολικογερμανική πόλη Χάλε,γενέτειρα του σπουδαίου μπα-ρόκ μουσουργού Γκέοργκ Φρί-ντριχ Χέντελ».

Η Συμφωνική Ορχήστρα τουΝτίσελντορφ υπό τη διεύθυνσητου Μπάλντουρ Μπρένιμαν,ενός από τους κορυφαίους αρ-χιμουσικούς σύγχρονης μουσι-κής στη Γερμανία, παρουσίασετα έργα του Μίκη και το κοινό,συγκινημένο, σχεδόν μεθυσμέ-νο από τους ήχους της ορχή-στρας, της χορωδίας, αλλά καιτης σολίστ Φράνσις Παππάς χει-ροκρότησε για αρκετή ώραεπευφημώντας τον Μίκη Θεο-δωράκη, ο οποίος σηκώθηκετουλάχιστον τέσσερις φορές απότη θέση του για να ευχαριστήσει

το ενθουσιώδες κοινό, που γνώ-ριζε ότι ζούσε μια συγκλονιστικήιστορική στιγμή.

Οπως είπε ο Ελληνας μουσι-κοσυνθέτης, φέτος συμπληρώ-νονται 75 χρόνια από τότε πουπρωτάκουσε το 1942 στην Τρί-πολη την 9η Συμφωνία του Λού-ντβιχ βαν Μπετόβεν, η οποίασαν να φύτεψε μέσα του τονόνειρο να γίνει μια μέρα συνθέ-της συμφωνικής μουσικής: «Εχωτην εντύπωση ότι με τη συναυ-λία στο Ντίσελντορφ ο κύκλοςκλείνει. Εδώ και μέρες αυτό δη-μιουργεί μέσα μου μια φοβερήατμόσφαιρα. Για μένα το Ντί-σελντορφ σημαίνει Μπετόβεν.Είναι το πνεύμα του Μπετόβενκαι το αισθάνομαι αυτό. Αισθά-νομαι ότι έχω ακόμα μέσα μουέναν ‘Γερμανό’ συνθέτη πουθριαμβεύει».

Παρών ο Μίκης σε συναυλία στη Γερμανία

Η αφίσα της συναυλίας.

O Μίκης καταχειροκροτούμενος κατά την άφιξή του.

Συνέχεια από τη σελίδα 1

ΛΟΝΔΙΝΟ. («ΑΜΠΕ»). Εργακαι αντικείμενα από τη συλλο-γή Ιόλα δημοπρατήθηκαν στις25 Μαϊου από τον οίκοSotheby’s του Λονδίνου, μευψηλότερη τιμή πώλησης τονπίνακα Polarisation του ΒίκτορΜπράουνερ έναντι 193.750 λι-ρών (με τιμή εκκίνησης150.000-200.000 λίρες).

Δεύτερος πίνακας σε τιμήπώλησης ήταν ο Μέγας Αλέξαν-δρος του Αντι Γουόρχολ, έναντι125.000 λιρών (τιμή εκκίνησης35.000-50.000 λίρες). Ενα «Σι-νιάλο» του Τάκι, ήταν το ακρι-βότερο έργο Ελληνα καλλιτέ-χνη της συλλογής που πωλήθη-κε 52.500 λίρες (τιμή εκκίνη-σης 35.000-4500 λίρες).

Συνολικά βγήκαν στο σφυρί155 έργα -Λούτσιο Φοντάνα,Νίκι Ντε Σεντ Φαλ, Ματίς, Ερ-νστ, Τάκις, Πανιάρας, Ακριθά-κης κ.ά., μαζί και προσωπικάαντικείμενα του Ιόλα. Συνολικάπωλήθηκαν 134 έργα και η δη-μοπράτησή τους άγγιξε τις1.421.503 λίρες.

«Εχουμε λάβει γνώση για ταερωτήματα που έχουν ανακύ-ψει αναφορικά με την προέλευ-ση ορισμένων έργων της επι-κείμενης δημοπρασίας, ταοποία παλαιότερα συμπεριλαμ-βάνονταν στη συλλογή του Αλέ-ξανδρου Ιόλα», είχε αναφέρειο οίκος Sotheby’s λίγες ημέρεςπριν την δημοπρασία.

Στην ίδια ανακοίνωση τόνιζεεπίσης: «Γνωρίζουμε ότι η βίλατου Αλέξανδρου Ιόλα έχει χα-ρακτηριστεί από το 1998 ωςδιατηρητέο ιστορικό μνημείο,αλλά θεωρούμε ότι αυτό δενσχετίζεται με τη δική μας δη-μοπρασία.

Επιπλέον, έχουμε πλήρηεπίγνωση του γεγονότος ότι άλ-λα περιουσιακά στοιχεία έχουνκλαπεί από την βίλα στο πα-ρελθόν, αλλά ο οίκος δημοπρα-σιών Sotheby’s δεν θα διέθετεποτέ κάποιο περιουσιακό στοι-χείο για πώληση, σε περίπτωσηπου διατηρούσε οποιαδήποτεαμφιβολία αναφορικά με την

προέλευσή του».Η πολύπαθη συλλογή του

μαικήνα των τεχνών, Αλέξαν-δρου Ιόλα, κάποτε αριθμούσε10.000 έργα.

Στα τριάντα χρόνια από τονθάνατό του, η θρυλική έπαυλήτου στην Αγία Παρασκευή, λε-ηλατήθηκε, καταστράφηκε, αλ-λά τώρα η τύχη της φαίνεταιότι αλλάζει, αφού ο Δήμος Αγ.Παρασκευής αποφάσισε να τηναγοράσει, κι αφού την επισκευ-άσει, να την μετατρέψει σεμουσείο.

Στις 8 Ιουνίου, τριάντα χρό-νια από τον θάνατο του Αλέ-ξανδρου Ιόλα, αναμένεται ηεπίσημη ανακοίνωση του δη-μάρχου Αγ. Παρασκευής, Γιάν-νη Σταθόπουλου.

Από την πλευρά του, ο βιο-γράφος του Αλέξανδρου Ιόλα,Νίκος Σταθούλης, ετοιμάζειτον Ιούνιο μια μεγάλη έκθεσηστο Λονδίνο, με έργα της συλ-λογής και μια δίγλωσση έκδο-ση στα Ελληνικά και Αγγλικά,με τίτλο «Αλέξανδρος Ιόλας thegreat».

Δημοπρατήθηκαν έργατου Ιόλα στο Λονδίνο

Ο αξέχαστος συλλέκτης Αλέ-ξανδρος Ιόλας.

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-ρυκα). Απευθείας πτήσεις απότην Αθήνα προς τον κόμβο τηςστη Νέα Ιερσέη, το «NewarkLiberty International Airport»,ξεκίνησε την Πέμπτη η αμερι-κανική αεροπορική εταιρεία«United Airlines». Πρόκειται για

σύνδεση εποχική, με διάρκειαέως τις 5 Οκτωβρίου 2017.

Η Νέα Υόρκη / «NewarkLiberty International», αναφέρειη διευθύντρια Επικοινωνίας καιΜάρκετινγκ του Διεθνούς Αερο-λιμένα Αθηνών, Ιωάννα Παπα-δοπούλου, είναι ένας από τους

πιο δραστήριους κόμβους στιςΗΠΑ, ο οποίος προσφέρει δυ-νατότητες ταχείας ανταπόκρι-σης με προορισμούς στην αμε-ρικανική ήπειρο και ευρύτερα,ενισχύοντας ακόμα περισσότε-ρο τη διασυνδεσιμότητα τηςΑθήνας.

Το 2016 αποτέλεσε έτος ρε-κόρ επιβατικής κίνησης για τονΔιεθνή Αερολιμένα Αθηνών, μετην αγορά της Β. Αμερικής νααναπτύσσεται με εξαιρετικά δυ-ναμικούς ρυθμούς, με τους πρώ-τους μήνες του 2017 να έχουνεπίσης θετικό πρόσημο.

Ξεκίνησαν οι απευθείας πτήσεις Αθήνα-Νέα Ιερσέη

ΦωτογραΦieς: «deutsche Welle»

«diasimesistories.blogspot.gr»

Page 11: 2 a b 2περί δοκιμαστικής εξόδου στις αγορές τον Ιούλιο αποδείχθηκαν μία ακόμη, κατά επιεική χαρα-κτηρισμό,

ΠΟΛΙΤΙΚΑ 11ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΣαΒΒαΤο 27 - ΚυρΙαΚΗ 28 ΜαΪου 2017

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-ρυκα). Η πρώτη πανελλαδικήδημοσκόπηση της «Pulse» μετάτην υπερψήφιση του πολυνο-μοσχεδίου με τα μέτρα και αντί-μετρα στη Βουλή, για λογαρια-σμό του τηλεοπτικού σταθμού«Action24», παρουσιάστηκε τοβράδυ της Πέμπτης στην εκπο-μπή «Evening Report» του Γιώρ-γου Κουβαρά και η Νέα Δημο-

κρατία έχει διψήφιο προβάδι-σμα από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ηπλειοψηφία αξιολογεί αρνητικάτη συμφωνία.

Οι ερωτηθέντες αξιολογούναρνητικά τη συνολική συμφω-νία με τα μέτρα και τα αντίμε-τρα, σε ποσοστό 76%, έναντι16% που την αποτιμούν θετι-κά.

Το 73% των ερωτηθέντων

θεωρούν ότι τα συμφωνηθένταμέτρα και αντίμετρα, αποτελούνκαινούριο τέταρτο μνημόνιο,ενώ το 74% κρίνουν ότι τα μέ-τρα και αντίμετρα δεν προδια-γράφουν έξοδο από μνημόνιακαι τέλος της κρίσης. Σε ό,τιαφορά τα αντίμετρα, το 32%των ερωτηθέντων θεωρούν ότιθα εφαρμοστούν, έναντι 55%που θεωρούν ότι δεν θα εφαρ-

μοστούν.Στο ερώτημα αν/όταν εφαρ-

μοστούν τα αντίμετρα θα καλύ-ψουν τις απώλειες από τα μέ-τρα, το 14% απαντούν ναι καιτο 74% όχι.

Αξιολογώντας τις ομιλίες τωνδύο πολιτικών αρχηγών στηΒουλή, οι ερωτηθέντες κρίνουνθετικά την ομιλία Τσίπρα σε πο-σοστό 17% (έναντι 52% που

την κρίνουν αρνητικά) και θε-τικά την ομιλία Μητσοτάκη σεποσοστό 32% (έναντι 37% πουτην κρίνουν αρνητικά).

Στην πρόθεση ψήφου, η δη-μοσκόπηση καταγράφει διεύ-ρυνση της διαφοράς μεταξύ ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ κατά 1% συγκριτικά μετη δημοσκόπηση του προηγού-μενου μήνα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

στην πρόθεση ψήφου έχουν ωςεξής:

ΣΥΡΙΖΑ 17%, ΝΔ 30%, ΧΑ7%, Δημοκρατική Συμπαράταξη6,5%, ΚΚΕ 6% και ακολουθούν:Ποτάμι 1,5%, Ανεξάρτητοι Ελ-ληνες 1,5%, Ενωση Κεντρώων1,5%, Λαϊκή Ενότητα 1%,ΑΝΤΑΡΣΥΑ 1%, Πλεύση Ελευ-θερίας 2%, ΕΠΑΜ %, ΕλληνικήΛύση 1,5%.

Δημοσκόπηση δείχνει ότι ανοίγει η ψαλίδα, 30% η ΝΔ, 17% ο ΣΥΡΙΖΑ

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-ρυκα - «ΑΜΠΕ»). Να παραμείνειισχυρός ο ευρω-ατλαντικός δε-σμός σε ένα διεθνές περιβάλλονμε πολλαπλές προκλήσειςασφάλειας ζήτησε ο Πρωθυ-πουργός κατά την τοποθέτησήτου στο περιθώριο του δείπνουεργασίας της Συνόδου Κορυφήςαρχηγών κρατών χωρών-μελώντου ΝΑΤΟ, σύμφωνα με κυβερ-νητικές πηγές και παράλληλαζήτησε να συνδέει -σε ισότιμηβάση- τις δυο πλευρές του Ατ-λαντικού και να ενισχύει τησυλλογική μας ασφάλεια, εξα-σφαλίζοντας την ειρήνη και τησταθερότητα στην ευρύτερη πε-ριοχή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές,ο Πρωθυπουργός υπογράμμισεότι η Ελλάδα, από τα παλαιότε-ρα κράτη-μέλη του Οργανισμού,πάροχος ασφαλείας και πυλώ-νας σταθερότητας στην Ανατο-λική Μεσόγειο, τα Βαλκάνια καιτην ευρύτερη παρευξείνια γει-τονιά, εργάζεται και θα εργαστείσταθερά προς αυτήν την κατεύ-θυνση.

Κατά την έναρξη της τοπο-θέτησής του, ο Ελληνας Πρω-θυπουργός καταδίκασε απερί-φραστα τη βάρβαρη τρομοκρα-τική επίθεση στο Μάντσεστερκαι εξέφρασε τη συμπαράστασητης Ελλάδας στον βρετανικόλαό, σε αυτές τις δύσκολες στιγ-μές.

Σημείωσε πως συμμεριζόμα-στε την ανάγκη δικαιότερουεπιμερισμού των αμυντικών βα-ρών και πρόσθεσε ότι η Ελλάδαθα συνεχίσει, παρά το πλαίσιοαυστηρής δημοσιονομικής προ-σαρμογής, να πληροί το στόχοπου ετέθη στην Ουαλία για 2%του ΑΕΠ για αμυντικές δαπά-νες.

Επίσης, είπε ότι θα εξακο-λουθήσουμε, με το ειδικό γεω-στρατηγικό μας βάρος, να αντα-ποκρινόμαστε ενεργά στις επι-χειρήσεις, αποστολές και δρά-σεις του ΝΑΤΟ, ενώ σύμφωναμε τις ίδιες πηγές είπε ότι στη-ρίζουμε, στο πλαίσιο αυτό, καιτην ενίσχυση του αμυντικού το-μέα της ΕΕ μέσω πρωτοβουλιώνόπως η Μόνιμη ΔιαρθρωμένηΣυνεργασία. Και πρόσθεσε ότιαποδίδουμε ιδιαίτερη σημασίαστην αντιμετώπιση της διεθνούςτρομοκρατίας και θεωρούμε ότιτα μέτρα στα οποία συμφωνή-σαμε σήμερα θα συνεισφέρουνπρος αυτήν την κατεύθυνση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές,ο Πρωθυπουργός υποστήριξεότι η τρομοκρατία δεν εκπορεύ-εται από μία μόνο χώρα, μία μό-νο θρησκεία ή ακόμη και απόμία μόνον ομάδα, αλλά από δί-

κτυα τα οποία διαχέονται σεόλη την Υφήλιο, από Ανατολήσε Δύση και από Βορρά σε Νό-

το, ανεξαρτήτως εθνικών συνό-ρων.

Και τόνισε ότι στο πλαίσιο

αυτό, η ενίσχυση του ρόλου τηςΣυμμαχίας στις διεθνείς προ-σπάθειες αντιμετώπισης της

τρομοκρατίας πρέπει να εντάσ-σεται σε μία ευρύτερη στρατη-γική της διεθνούς κοινότηταςγια εξασφάλιση ειρήνης και στα-θερότητας στην περιοχή. Υπο-γράμμισε πάντως πως επουδενίδεν θα πρέπει να λάβει χαρα-κτήρα αντι-ισλαμικό και να δίνειτην εντύπωση «σύγχρονηςσταυροφορίας».

Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότιγια την αποτελεσματικότερηαντιμετώπιση των τρομοκρατι-κών δικτύων, απαιτείται αποφα-σιστικότητα, αλλά και η βούλη-ση να μην επαναλάβουμε τα λά-θη του παρελθόντος, τα οποίαείχαν επιπτώσεις τόσο στη συλ-λογική μας ασφάλεια, όσο καιστη διεθνή εικόνα της Δύσης.Απαιτείται προσήλωση στηνυπόθεση του Αφγανιστάν. Απαι-τούνται πρακτικές αποφάσεις,όπως η πρόσφατα ληφθείσα γιατη συγκρότηση του περιφερει-ακού κέντρου για το Νότο, αλλάκαι δράσεις με άλλους διεθνείςδρώντες.

Ο Πρωθυπουργός σύμφωναμε τις ίδιες πηγές σημείωσε ότιέχει ιδιαίτερη σημασία η συνερ-γασία ΝΑΤΟ-ΕΕ, χωρίς αποκλει-σμούς έναντι του συνόλου τωνκρατών-μελών και υποστήριξε

την ενίσχυση του ΜεσογειακούΔιαλόγου με στόχο την ενδυνά-μωση της περιφερειακής ασφά-λειας και σταθερότητας. Κάτιστο οποίο η Ελλάδα διαδραμα-τίζει ουσιαστικό και δραστήριορόλο.

Αναφερθείς στη μεταναστευ-τική και προσφυγική κρίση, τοοποίο χαρακτήρισε απότοκο τηςρευστότητας και της έντασηςστη Μέση Ανατολή, υπογράμμι-σε ότι η Ελλάδα βρέθηκε στοεπίκεντρο της κρίσης και παράτις όποιες δυσκολίες, έχουμε κα-ταφέρει να ανταπεξέλθουμε θε-τικά. Η δραστηριότητα του ΝΑ-ΤΟ στο Αιγαίο μας έχει βοηθή-σει, έχει δώσει αξιοσημείωτααποτελέσματα και θα πρέπει νασυνεχίσει υπό τη σημερινή τηςμορφή, τόνισε ο Πρωθυπουρ-γός.

Καταλήγοντας ο Αλέξης Τσί-πρας αναφέρθηκε στις σχέσειςμε τη Ρωσία, υπογραμμίζονταςπως θα πρέπει να συνεχίσουμενα υλοποιούμε τη διττή προσέγ-γιση: της συλλογικής άμυνας καιαποτροπής, αλλά και του απα-ραίτητου διαλόγου, προκειμέ-νου να αποφεύγονται παρανοή-σεις, εσφαλμένες εκτιμήσεις καιαναίτια κλιμάκωση.

Τσίπρας στο ΝΑΤΟ: Να παραμείνει ισχυρός ο ευρω-ατλαντικός δεσμός

«Οικογενειακή» φωτογραφία των ηγετών στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.

a b

George L. Stamatiades, DirectorStamatiades Funeral Home

God Bless America

47ο ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

1-4 IOYNIOY 2017

ΓΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΑΓΗΤΑ ΚΑΙ ΓΛΥΚΑΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ • SPECIALTY BOUTIQUES

Πεμ.: 6 μ.μ. - 11 μ.μ. • Παρ. & Σαβ.: 12 M - ΜεσάνυχταΚυρ.: 12 Μ - 9 μ.μ. Με ήλιο ή βροχή!!!

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΑΙ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΚΕΡΔΙΣΤΕΤΟ ΣΟΥΠΕΡ ΛΑΧΝΟ

ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΤΕΕΝΑ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΜΟΥΣΙΚΗKAI ΧΟΡΟΣ

ΔΩΡΕΑΝΠΑΡΚΙΝΓΚΜΕΤΑΦΟΡΑΑΠΟ ΤΟ JCC

a b

Το 4ο Παγκόσμιο Συνέδριοτων Ηπειρωτών Eξωτερικούθα πραγματοποιηθεί και φέτος εις την Ηπειρόν μας

όπως πάντα εις την πόλη της Πρεβέζης

και στο ξενοδοχείο «Margarona Royal Hotel»από 27-29 Ιουλίου 2017

email [email protected]

Ξενοδοχείο «Margarona Hotel Preveza»Τμήμα Κρατήσεων Fax.: 30 210 607 2135

Επειδή οι προσφερόμενες τιμές είναι καταπληκτικέςήτοι μονόκλινο 65 ευρώ το βράδυ

δίκλινο 75 ευρώ και τρίκλινο 90 ευρώθα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν

τις κρατήσεις των πριν τις 9 Ιουνίου 2017

ΠρόεδροςΧρυσόστομος Δήμου 860.391.3647

ΑντιπρόεδροςΦώτης Γκαλίτσης 718.902.2008

Ειδική ταμίαςΕύα Καντλή 917.833.9315

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ηπειρωτών Eξωτερικούείναι στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία

σχετικά με το συνέδριο και γενικότεραγια τις δραστηριότητες των Ηπειρωτών εξωτερικούΑμερικής, Ευρώπης, Αυστραλίας και Αφρικής

ΓραφεIο ΤYπου πρωθυπουρΓοY / AndreA BonettI

Page 12: 2 a b 2περί δοκιμαστικής εξόδου στις αγορές τον Ιούλιο αποδείχθηκαν μία ακόμη, κατά επιεική χαρα-κτηρισμό,

12 ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ σαββατο 27 - κυΡιακη 28 μαΪου 2017

στην κλήρωση της Πέπτης οιαριθµοί που κερδίζουν είναι:

ΤΟ ΛΟΤΤΟ

ΚΟΝΕΚΤΙΚΑΤ

NEA ΙΕΡΣΕΗ

DAILY No.: 0 7 4 WIN 4: 7 0 6 1 PICK 10: 3 5 12 16 18 19 27 2832 35 38 44 45 51 56 62 64 7679 80 TAKE-5: 2 8 21 31 35

PICK 3: 9 3 3 Fireball 5 PICK 4: 0 5 0 7 Fireball 5 CASH 5: 15 21 22 36 38 XTRA 3

NEA ΥΟΡΚΗ

PLAY 3: 2 0 4 PLAY 4: 3 1 8 5 CASH 5: 4 6 11 13 34

Τα πρωτοσέλιδα των κυριότερωναμερικανικών εφημερίδων, όπωςδημοσιεύθηκαν χθες, Παρασκευή26 Μαϊου:

«Boston Globe»Δικαστήριο διατηρεί το «πάγω-μα» της ταξιδιωτικής απαγόρευ-σης.

«Chicago Tribune»Ο Τραμπ επέπληξε τους συμμά-χους για τα κόστη.

«L. A. Times»Αλλο ένα δικαστικό πλήγμα γιατην ταξιδιωτική απαγόρευση.

«Νew York Post»Πληρώστε.

«New York Times»Το μήνυμα του Τραμπ στο ΝΑΤΟείναι «πληρώστε» και «όχι όλοιγια έναν».

«Wall Street Journal»Ο Τραμπ στοχεύει στις διαρρο-ές.

«Washington Post»Ο Τραμπ λέει στα κράτη-μέλητου ΝΑΤΟ να πληρώνουν.

«Washington Times»Δικαστές διατηρούν το μπλόκοστην ταξιδιωτική απαγόρευσητου Τραμπ.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣτύπος

1564: Πεθαίνει ο «πατέρας»του Καλβινισμού, ο θεολόγοςΤζον Κάλβιν.

1703: Ο Μέγας Πέτρος ορίζεινέα πρωτεύουσα της Ρωσίας τηνΑγία Πετρούπολη.

1840: Φεύγει από τη ζωή οσυνθέτης Νικολό Παγκανίνι.

1877: Γεννιέται η ΙσιδώραΝτάνκαν, Αμερικανίδα χορεύ-τρια, που θεωρείται "μητέρα" τουσύγχρονου χορού.

1907: Στις ΗΠΑ, βουβωνικήπανώλη «χτυπά» το Σαν Φρανσί-σκο.

1963: Αφήνει την τελευταίατου πνοή ο Γρηγόρης Λαμπράκης,βουλευτής και αγωνιστής της Δη-μοκρατίας. Μία εβδομάδα νωρί-τερα είχε τραυματιστεί από τουςπαρακρατικούς Εμμανουηλίδηκαι Κοτζαμάνη.

1985: Στο Μπανγκλαντές, τυ-φώνας σκοτώνει τουλάχιστον3.000 ανθρώπους, σύμφωνα μετον Ερυθρό Σταυρό. Σύμφωνα μετα ΜΜΕ, οι νεκροί φτάνουν τους20.000.

1993: Στη Φλωρεντία, έκρηξηβόμβας στην γκαλερί Ουφίτσιπροκαλεί το θάνατο έξι ατόμωνκαι την καταστροφή ανεκτίμη-των έργων της ιταλικής αναγέν-νησης.

1995: Ο ηθοποιός ΚρίστοφερΡιβ, ο κινηματογραφικός Σούπερ-μαν, μένει παράλυτος όταν πέ-φτει από το άλογό του σε αγώνεςεμποδίων στο Σάρλοτσβιλ τωνΗΠΑ.

Σαν σήμερα 27 Μαϊου

της Συμμαχίας με αποτέλεσμα ναυπάρξουν παρερμηνείες.

«Κανένας δεν εξυπηρετείταικαλύτερα παρά μόνο ο ΒλαντιμίρΠούτιν αν αφήνεται να εννοηθείχωρίς στοιχεία ότι οι ΗΠΑ δενθα τιμήσουν αυτά που έχουναναλάβει στο πλαίσιο του ΝΑ-ΤΟ» επισημαίνεται στο κύριο άρ-θρο της «WSJ».

Εν τω μεταξύ, στο πλαίσιο τουαρνητικού κλίματος μεταξύ τουκ. Τραμπ και των Ευρωπαίωνεταίρων των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ έρ-χονται να προστεθούν και οι δη-λώσεις που φέρεται να έκανε οΑμερικανός Πρόεδρος σύμφωναμε το γερμανικό περιοδικό «DerSpiegel».

Πιο συγκεκριμένα, όπως ανα-φέρει το περιοδικό, την Πέμπτηπου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είδετον πρόεδρο της Κομισιόν ΖανΚλοντ Γιούνκερ, τον πρόεδροτου Ευρωπαϊκού ΣυμβουλίουΝτόναλντ Τουσκ και τον πρόε-δρο του ΕυρωκοινοβουλίουΑντόνιο Ταγιάνι, φέρεται να εί-πε: «Οι Γερμανοί είναι κακοί, πο-λύ κακοί».

«Βλέπετε τα εκατομμύρια αυ-

τοκίνητα που πωλούν στις ΗΠΑ.Φρικτό. Εμείς θα το σταματήσου-με αυτό» φέρεται να είπε ο κ.Τραμπ.

Σύμφωνα με το περιοδικό,στο σημείο αυτό παρενέβη ο κ.Γιούνκερ, που υπερασπίστηκε τηΓερμανία, λέγοντας ότι όλοι ευ-νοούνται από το ελεύθερο εμπό-ριο.

Διαφωνίες και στην G7Eν μεταξύ, μετά τη Σύνοδο

του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, ο πρό-εδρος Τραμπ μετέβη χθες στηνΤαορμίνα της Ιταλίας για τη Σύ-νοδο της G7.

Παρά τις διαφορές που υπήρ-χαν, οι ηγέτες της G7 φαίνεταιότι κατέληγαν σε συμβιβαστικήλύση σε ό,τι αφορά το μετανα-στευτικό.

Στο προσχέδιο των τελικώνσυμπερασμάτων, όπως μεταδίδειη ιταλική δημόσια τηλεόραση«RAI», σύμφωνα με πληροφορίεςαναφερόταν : «Παρά το ότι στη-ρίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώμα-τα μεταναστών και προσφύγων,επαναλαμβάνουμε ότι υπάρχειτο κυρίαρχο δικαίωμα των κρα-τών να ελέγχουν τα σύνορά τουςκαι να ορίζουν σαφή και ξεκάθα-ρα όρια στη μετανάστευση, ως

στοιχεία κλειδί της εθνικής τουςασφάλειας και της οικονομικήςτους ευμάρειας».

Παράλληλα, πάντα σύμφωναμε την «RAI», στο προσχέδιο στοοποίο θα συζητηθεί και σήμερα

το πρωί, υπογραμμίζεται: «Η δια-χείριση και ο έλεγχος των μετα-ναστευτικών ροών, απαιτεί -έστωκαι αν πρέπει να γίνεται διάκρι-ση ανάμεσα σε οικονομικούς με-τανάστες και πρόσφυγες- τόσο

μια προσέγγιση εκτάκτου ανά-γκης, όσο και μια μακροπρόθε-σμη». Για τον λόγο αυτό οι χώρεςτης G7 εμφανίζονταν να συμφω-νούν στη δημιουργία εταιρικώνσυνεργασιών με στόχο να βοη-

θηθούν οι διάφορες χώρες και ναδημιουργηθούν, εντός των συνό-ρων τους, συνθήκες οι οποίες ναμπορέσουν να προσφέρουν απά-ντηση στις αιτίες της μετανά-στευσης».

Ο διαφαινόμενος συμβιβα-σμός στόχευε στο να μπορέσουννα βρεθούν κάποια βασικά κοινάσημεία με την αμερικανική κυ-βέρνηση, η οποία έχει υιοθετή-σει, ως γνωστόν, σκληρότερηστάση από τους υπόλοιπους συμ-μετέχοντες στη Σύνοδο, σε ό,τιαφορά το μεταναστευτικό.

Και σχετικά με το κεφάλαιοτου κλίματος, οι διαπραγματεύ-σεις βρίσκονταν σε εξέλιξη, μεκύριο ζητούμενο να μπορέσει ναεπιτευχθεί συμβιβασμός. Σύμφω-να με τα ιταλικά Μέσα Ενημέ-ρωσης δεν αποκλειόταν να προ-στεθεί ειδική αναφορά, στο τε-λικό κείμενο συμπερασμάτων,στην οποία να γίνεται σαφές πωςόλες οι χώρες δεσμεύονται στηντήρηση των συμφωνηθέντων μεαναφορά στις κλιματολογικές αλ-λαγές, με μόνη εξαίρεση τις Ηνω-μένες Πολιτείες. Οπως διαρρέει,τέλος, ουσιαστικά εμπόδια προ-έκυψαν και στις συζητήσεις γιατο ελεύθερο εμπόριο.

Κρίση στις σχέσεις Τραμπ με Ευρωπαίους εταίρους στο ΝΑΤΟ

O Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά την άφιξή του στην Ταορμίνα.

Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ Η.Π.Α.ΠαΡεΧουμε εΞυΠηΡετηση σε Θεματα οΠΩσ:

• Προσκλήσεις Συγγενών• Μόνιμη Κατοικία (Πράσινη Κάρτα)• Απόκτηση Αμερικάνικης Υπηκοότητας• Παράταση Αδειών Παραμονής • Απέλαση ή Αποβολή• Ελεγχος εντύπων για Εργοδότες ( I-9)• Βίζα Εργασίας για επαγγελματίες• Βίζα για Επενδυτές • Βίζα για Φοιτητές• Βίζα για Αγρότες • Βίζα για Θύματα Εγκλημάτων

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήσετε στο γραφείο μας

στο (610) 446-6992 ή

στο (800) 398-2155

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΑMARIANTHE L. BUDIKE Esq.

Email: [email protected]Ιστοσελίδα: www.budikelaw.com

COSMORAMA TOURS, LTD

145-57 20th Avenue, Whitestone, NY 11357(718) 747-6030 • FAX (718) 747-6033

ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑΕΓΚΥΡΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΣ

“REGISTERED TAX RETURN PREPARER”COMPLETED ANNUAL FILING SEASON PROGRAM

The IRS does not endorse any particular individual tax return preparerFor more information on tax return preparers, go to www.IRS.gov

$699*

a b

με κανονικεσ Πτησεισ

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

από+TAX

*Υπάρχουν περιορισμοί και φόροι

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΜΑΚΗΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ

ΑΝΑΚΑΛΥΨΕτο Χριστιανικό τρόπο Ζωής

• το μυστικό για μια ευτυχισμένη οικογένεια• το μυστικό της υγιεινής Ζωής• το μυστικό της Προσευχής με απάντηση• το μυστικό της ουράνιας ανάπαυσης• το μυστικό για να Ζήσω αιώνιαΖήτησε τα μαθήματα ανακαλυΠτΩ. Προσφέρονται ΔΩΡεαν.

Greek Voice of Hope, Box 67, Madera, CA 93639 (860) 742-5341www.greekvoice.org email: [email protected]

ΟΙ ΠΑΡΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥστο βιβλίο αυτό η συγγραφέας αναλύει με χαρακτηριστική γλαφυρότητα, κατά ένα παραστατικό τρόπο τις θαυμάσιες παραβολές του ιησού Χριστού.συνυφασμένες με την ασύγκριτη διδασκαλία του, οι απλές παραστάσεις της καθημερινής ζωής, ξυπνούν μέσα στην ψυχή του αναγνώστη την περιέργεια και το ενδιαφέρον για τα πνευματικά. (331 σελίδες). τιμάται $5 (προπληρωτέα περιλαμβανόμενων τα ταχυδρομικά). αποταθείτε:

Greek Voice of Hope, Box 67, Madera, CA 93639 (860) 742-5341www.greekvoice.org email: [email protected]

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Καταδικασμένοςστην εσχάτη των ποινών, ο ΤόμιΑρθουρ είχε ραντεβού με τον θά-νατο για έβδομη φορά την Πέ-μπτη και αυτή ήταν η τελευταία:ο 75χρονος εκτελέστηκε στη φυ-λακή που κρατούνταν στην Αλα-μπάμα.

«Οι μακροχρόνιες προσπάθειεςτου Τόμας Αρθουρ να ξεφύγει απότη Δικαιοσύνη επιτέλους τερματί-στηκαν», ανέφερε σε ανακοίνωσήτου ο γενικός εισαγγελέας ΣτιβΜάρσαλ.

Η θανάσιμη ένεση έγινε στονθανατοποινίτη λίγο πριν τα μεσά-νυχτα της Παρασκευής, αφού είχεκαταφέρει να καθυστερήσει την

εκτέλεσή του επτά φορές.Ο Αρθουρ είχε λάβει το παρω-

νύμιο «Χουντίνι των θανατοποινι-τών», καθώς είχε καταφέρει μέχριτώρα να γλιτώσει την εκτέλεση.

Η δικαστική του οδύσσεια κρά-τησε περισσότερες από τρεις δε-καετίες και ολοκληρώθηκε τηνΠέμπτη το βράδυ μετά την τελευ-ταία του μάχη στο Ανώτατο Δικα-στήριο.

«Ο Τόμας Αρθουρ είναι ειδικόςστις διαφυγές. Εκμεταλλεύθηκεό,τι ήταν δυνατό για να χειραγω-γήσει τα δικαστήρια εδώ και πε-ρισσότερα από 34 χρόνια», κατήγ-γειλε η Τζανέτ Γκράντμαν, διευ-θύντρια της ένωσης υπεράσπισης

των θυμάτων εγκλημάτων Victimsof Crime and Leniency (VOCAL).

O 75χρονος δεν αρνούνταν ότιείχε δολοφονήσει την κουνιάδατου το 1977, ένας φόνος που έγι-νε εξ αμελείας, όπως δήλωνε οίδιος καθώς ήταν υπό την επήρειααλκοόλ. Ομως δεν είχε καταδικα-στεί στην εσχάτη των ποινών γι’αυτό το έγκλημα. Πέντε χρόνιααργότερα, αφού είχε αποφυλακι-στεί με περιοριστικούς όρους, οΑρθουρ κατηγορήθηκε ότι πυρο-βόλησε και σκότωσε έναν άνδρα,τον Τρόι Γουίκερ, με τη σύζυγοτου οποίου διατηρούσε σχέση.

Βάσει του κατηγορητηρίου ηγυναίκα είχε υποσχεθεί στον Αρ-

θουρ να του δώσει 10.000 δολά-ρια για να σκοτώσει τον σύζυγότης. Για το έγκλημα αυτό, για τοοποίο δήλωνε αθώος, καταδικά-στηκε το 1983 στη θανατική ποι-νή.

Πέρασε 34 χρόνια στην πτέ-ρυγα των μελλοθάνατων στη διάρ-κεια των οποίων, σύμφωνα με τονγενικό εισαγγελέα της Αλαμπάμα,«έκανε δικαστικές προσφυγές συ-στηματικά σε όλες τις Πολιτείεςκαι τα ομοσπονδιακά δικαστήριαπου μπορούσε».

Εκτελέστηκε ο «Χουντίνι των θανατοποινιτών»

Ο 75χρονος Τόμι Αρθουρεκτελέστηκε στη φυλακή πουκρατούνταν στην Αλαμπάμα.

NEA YOΡΚΗ. Ενδελεχή ανάλυσηόλων των διαθέσιμων βίντεο αλλάκαι των φωτογραφιών προκειμέ-νου να διαπιστώσει αν τα μέλητης προσωπικής φρουράς τουΤούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντο-γάν ήταν αυτά που επιτέθηκανπριν από περίπου δέκα ημέρες σεδιαδηλωτές έξω από την κατοικίατου Τούρκου πρέσβη στην Ουά-σιγκτον, πραγματοποίησε η «ΝewYork Times». Η εφημερίδα πάντωςδεν καταλήγει σε ξεκάθαρο συ-μπέρασμα.

Από το υλικό που υπάρχει δια-θέσιμο προκύπτει ότι τα άτομαπου επιτέθηκαν στους διαδηλωτέςήταν σχεδόν διπλάσιοι σε αριθμό.

Βάσει της ανάλυσης που έκανεη «ΝΥΤ» δέκα από τα άτομα πουεπιτέθηκαν στους διαδηλωτέςήταν μέρος επίσης φρουράς. Φο-ρούσαν σκουρόχρωμα κοστούμιακαι έφεραν πάνω τους ασυρμά-τους, αλλά και κονκάρδες με τησημαία της Τουρκίας. Τουλάχι-στον τέσσερις άνδρες έφεραν πά-νω τους όπλα. Δυο από αυτούςτους άνδρες φαίνεται να πυροδό-τησαν το κύριο μέρος του καβγά.

Η «ΝΥΤ» ακολούθησε τις κι-νήσεις αυτών των δύο ανδρών σεόλη τη διάρκεια της αντιπαράθε-σης. Ο ένας άνδρας φέρει πάνωτου διακριτικά που μαρτυρούν ότιείναι μέλος της τουρκικής αντι-προσωπείας που επισκεπτόταν τιςΗνωμένες Πολιτείες.

Ο Σάιντ Ρέζα Γιάζα, ένας από

τους διαδηλωτές, ήταν στο έδα-φος, όταν δύο από αυτούς τουςάνδρες τον πλησίασαν και τονχτύπησαν στο στήθος και στοπρόσωπο.

Κάποια στιγμή, τέσσερις άν-δρες χτυπούσαν τον ίδιο διαδη-λωτή.

Ενας άλλο μέλος της φρουράςχτυπούσε την 26χρονη διαδηλώ-τρια Σερέν Μποραζάν. «Μου έλε-γε ‘είσαι νεκρή’» είπε η Μποραζάνμιλώντας στη «ΝΥΤ». Και συνέχι-σε: «Αισθάνθηκα τόσο άσχημα

και ως γυναίκα, και ως Αμερικα-νίδα και ως Κούρδη. Αισθάνομαιότι δεν είμαι ασφαλής ούτε εδώ».

Οι ταυτότητες αυτών των αν-δρών δεν είναι σαφείς. Ωστόσο,το κρατικό πρακτορείο ειδήσεωντης Τουρκίας «Αναντολού», τοοποίο κατέγραψε και σε βίντεοτα επεισόδια, ανέφερε ότι «ηφρουρά του Τούρκου Προέδρουαλλά και η τουρκική Αστυνομίαπήραν μέρος στα επεισόδια».

Εκπρόσωπος της τουρκικήςπρεσβείας στην Ουάσιγκτον αρ-

νήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιογια τα άτομα που πήραν μέρος ταεπεισόδια. Στην τελευταία εξέλι-ξη, εν τω μεταξύ γύρω από αυτάτα επεισόδια, το υπουργείο Εξω-τερικών της Τουρκίας απέρριψεψήφισμα μελών του αμερικανι-κού Κογκρέσου που καταδικάζειτις συμπλοκές.

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υπο-θέσεων της Βουλής και οι ηγέτεςτων δύο κομμάτων στο Σώμα κα-ταδικάζουν με ψήφισμα τη βίαεναντίον ειρηνικών διαδηλωτώνκαι ζητούν την παραπομπή πα-ραβατών στη Δικαιοσύνη.

Ο εκπρόσωπος του υπουργεί-ου Εξωτερικών της Τουρκίας, Χου-σεϊν Μουφτούογλου, αποκάλεσετο ψήφισμα «ένα μονομερές ψή-φισμα που διαστρεβλώνει τα δε-δομένα» και πρόσθεσε ότι τα όσαέγιναν ήταν αποτέλεσμα αμέλειαςεκ μέρους των αμερικανικών αρ-χών.

«Το γεγονός (...) προκλήθηκεως αποτέλεσμα της άρνησης τωναμερικανικών αρχών να λάβουντα αναγκαία μέτρα ασφαλείας,παρά επανειλημμένες επίσημεςπροειδοποιήσεις», είπε σε δήλω-σή του ο Μουφτούογλου.

Το τουρκικό υπουργείο Εξω-τερικών κάλεσε τον Αμερικανόπρέσβη στην Αγκυρα σε διαμαρ-τυρία για τη μεταχείριση τουτουρκικού προσωπικού ασφάλει-ας κατά τη διάρκεια της επίσκε-ψης.

Χτύπησαν οι άνδρες του Ερντογάν τους διαδηλωτές;

O Tούρκος πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν.

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Στο μικροσκόπιοτων ερευνητών που μελετούν τιςενδεχόμενες σχέσεις στελεχώντης προεκλογικής εκστρατείαςτου Ντόναλντ Τραμπ με Ρώσουςαξιωματούχους έχει τεθεί ο γα-μπρός και σύμβουλος του Προέ-δρου, Τζάρεντ Κούσνερ, σύμφω-να με σχετικό δημοσίευμα τηςεφημερίδας «Washington Post»που επικαλείται ανώνυμες πηγέςπου γνωρίζουν τα της έρευνας.

Βάσει του δημοσιεύματος, οιερευνητές εστιάζουν σε μια σειράαπό συναντήσεις που είχε πραγ-ματοποιήσει ο Κούσνερ. Μεταξύαυτών είναι και οι συναντήσειςπου είχε τον Δεκέμβριο με τονΡώσο πρεσβευτή στην Ουάσι-γκτον, Σεργκέι Κίσλιακ.

Το γεγονός πάντως, ότι ο36χρονος Κούσνερ έχει τεθεί στομικροσκόπιο των ερευνητών δενσημαίνει πως είναι ύποπτος γιαδιάπραξη κάποιου αδικήματοςούτε πως πρόκειται να του ασκή-σουν διώξεις. Μάλιστα, ο δικη-γόρος του 36χρονου δήλωσε πωςο πελάτης του είναι πρόθυμος νασυνεργαστεί σε κάθε έρευνα.

Υπενθυμίζεται ότι η«Washington Post» την περασμέ-νη εβδομάδα είχε αναφέρει πωςένα υψηλόβαθμο στέλεχος τουΛευκού Οίκου, πολύ κοντά στονΠρόεδρο, αποτελεί αντικείμενο

της έρευνας ως προς το θέμα τηςΡωσίας. Ωστόσο, το δημοσίευματότε της εν λόγω εφημερίδας δενείχε κατονομάσει τον Κούσνερ.

Να σημειωθεί, ότι από τηνπλευρά του ο πρόεδρος Τραμπέχει περιγράψει τις έρευνες σεσχέση με τη Ρωσία ως «το μεγα-λύτερο κυνήγι μαγισσών στηναμερικανική ιστορία».

Αντικείμενο έρευναςο Τζάρεντ Κούσνερ

Τζάρεντ Κούσνερ και ΙβάνκαΤραμπ.

ασο

σιεΪ

Tεν

T Π

Ρεσ

ΠαμΠλο μονσιβαΪ/ασοσιεΪTενT ΠΡεσ

λευτεΡηησ ΠιταΡακησ/ασοσιεΪTενT ΠΡεσ

εβαν βουτσι/ασοσιεΪTενT ΠΡεσ

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Page 13: 2 a b 2περί δοκιμαστικής εξόδου στις αγορές τον Ιούλιο αποδείχθηκαν μία ακόμη, κατά επιεική χαρα-κτηρισμό,

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 13ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ σΑββΑτΟ 27 - ΚΥριΑΚΗ 28 μΑΪΟΥ 2017

ΒΟΣΤΩΝΗ. Ο ιδρυτής τουFacebook, Μαρκ Ζούκερμπεργκ,έλαβε τελικά το πτυχίο του απότο Χάρβαρντ 13 χρόνια αφότουπαράτησε τα έδρανα του διάση-μου αμερικανικού Πανεπιστημί-ου. Ο 33χρονος δισεκατομμυρι-ούχος επέστρεψε στο Πανεπι-στήμιο όπου ξεκίνησε αυτό πουέμελλε να γίνει το δικό του μέσοκοινωνικής δικτύωσης, για ναλάβει το πτυχίο του τιμής ένε-κεν.

Η επίσκεψή του στο Χάρβαρ-ντ συνοδεύτηκε από φωτογρα-φίες γεμάτες νοσταλγία στοFacebook, κυρίως όταν ο Ζού-κερμπεργκ μπήκε στο δωμάτιοόπου διέμενε στην πανεπιστη-μιακή εστία ή όταν πόζαρε μαζίμε τους γονείς του, Εντουαρντκαι Κάρεν, φορώντας την τήβεν-νο. «Μαμά, πάντα σου έλεγα ότιθα επιστρέψω και θα πάρω τοδίπλωμά μου», γράφει σε σχόλιότου.

Το Facebook γεννήθηκε απόμια ιστοσελίδα που δημιούργησεο φοιτητής Ζούκερμπεργκ στηνπανεπιστημιακή αυτή εστία τηςΜασαχουσέτης, την οποία εγκα-τέλειψε τον Μάιο του 2004 έπει-τα από δύο χρόνια σπουδών στιςεπιστήμες της Πληροφορικήςκαι την Ψυχολογία. Εκτοτε, το

ερευνητικό του πρόγραμμα έγι-νε μια από τις μεγαλύτερες χρη-ματιστηριακές αξίες παγκοσμίωςκαι το δίκτυό του αριθμεί σχε-δόν 2 δισεκατομμύρια μέλη.

Λαμβάνοντας το δίπλωμά τουχθες, ο Ζούκερμπεργκ απηύθυ-νε ομιλία καλώντας τους φοιτη-τές να αδράξουν τις ευκαιρίες

που τους παρουσιάζονται. ΟΑμερικανός μεγιστάνας ήτανανάμεσα σε δέκα πρόσωπα σταοποία το Χάρβαρντ απένειμε τι-μητικό δίπλωμα κατά τη διάρ-κεια της 366ης τελετής αποφοί-τησης του Πανεπιστημίου αυ-τού. «Είμαι εδώ για να σας πωότι το να βρείτε τον δρόμο σας

δεν αρκεί. Είναι η σειρά της γε-νιάς σας να οικοδομήσετε σπου-δαία πράγματα», πρόσθεσε οΖούκερμπεργκ. «Δεν αρκεί μόνονα δημιουργείς πρόοδο, αλλά ναδημιουργείς έναν κόσμο πουόλοι θα έχουν την αίσθηση τουσκοπού».

Μια από τις μεγαλύτερες

προκλήσεις στις οποίες η νέα γε-νιά θα προσκρούσει, σύμφωναμε τον Ζούκερμπεργκ, είναι το«επίπεδο ανισότητας του πλού-του». «Υπάρχει κάτι λάθος στοσύστημά μας, όταν εγώ μπορώνα φύγω από εδώ και να κερδί-σω δισεκατομμύρια δολάρια σε10 χρόνια, ενώ εκατομμύρια

φοιτητές δεν μπορούν να απο-πληρώσουν το δάνειό τους», δή-λωσε εκφράζοντας τη λύπη τουγι’ αυτό.

«Θα πρέπει να εξετάσουμειδέες, όπως το παγκόσμιο βασικόεισόδημα για να διασφαλίσουμεότι όλος ο κόσμος έχει μια βάσηγια να δοκιμάσει νέες ιδέες»,πρότεινε ο επιχειρηματίας.

Είναι καιρός να «ορίσουμεένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο»,δήλωσε σε μια αναφορά τουστον Ζαν-Ζακ Ρουσό. «Θα πρέ-πει να έχουμε μια εταιρεία μέ-τρησης της προόδου όχι μόνοβάσει των οικονομικών δεικτών,αλλά και του αριθμού αυτών με-ταξύ ημών που έχουμε έναν ρό-λο που έχει νόημα».

Ο Ζούκερμπεργκ πήρε το πτυχίο του από το Χάρβαρντ 13 χρόνια μετά

Ο 33χρονος δισεκατομμυριούχος και ιδρυτής του Facebook,Μαρκ Ζούκερμπεργκ, επέστρεψε προχθές στο Χάρβαρντ για

να λάβει το πτυχίο του τιμής ένεκεν, 13 χρόνια αφότου είχεεγκαταλείψει τα πανεπιστημιακά έδρανα.

ΤΟ ΘΕΜΑ

φωτΟγρΑφιεσ: ΑσΟσιεΪTεΝT πρεσ

MARKOS travel service

Μάρκος Χατζηκωνσταντής, ιδιοκτήτης

Καθημερινές αναχωρήσεις με Delta, KLM, Alitalia, Lufthansa

Με επιστροφή από $349 plus Fees & Taxes

Eπίσης χαμηλές τιμές για απλή μετάβασηΠεριορισμένος αριθμός θέσεων

Πτήσεις χωρίς σταθμό

Κλείστε θέσεις τώρα και κερδίστε

Nationwide toll free800-243-7728

Για Connecticut 800-842-8260E-mail: [email protected]

MARKOS TRAVEL235 E. River Dr. #402, East Hartford, CT 06108

860-296-1722

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ Σ’ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ

a b

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗN ΠΕΡΙΟΧΗ ROCKLAND COUNTY

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΝΑΟΣΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

One Marycrest Road, West Nyack, NY 10994 • ΕΧΙΤ 7 - Palisades Parkway • Tel.: (845) 623-4023

Ετήσιο ΦεστιβάλΠέμπτη 1η - Κυριακή 4η Ιουνίου

Ελληνικά φαγητά και γλυκά • Μουσική από ορχήστραEίδη χειροτεχνίας, ελληνικά δώρα • Παιχνίδια και λούνα παρκ

ΠΕΜΠΤΗ 5:30 μ.μ. - 10 μ.μ. • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 Μεσημέρι - 11 μ.μ.ΣΑΒΒΑΤΟ 12 Μεσημέρι - 11 μ.μ. • ΚΥΡΙΑΚΗ 12 Μεσημέρι - 8 μ.μ.

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Οι θάνατοι στιςΗνωμένες Πολιτείες της Αμερικήςπου αποδίδονται στη νόσο Αλ-τσχάιμερ αυξήθηκαν κατά 50%και πλέον από το 1999 μέχρι το2014 κι αναμένεται να υπάρξειπεραιτέρω αύξησή τους, αντανα-κλώντας τη γήρανση του πληθυ-σμού και την αύξηση του προσ-δόκιμου ζωής, σημείωσαν Αμερι-κανοί επιστήμονες.

Επιπλέον, μεγαλύτερο ποσοστότων ανθρώπων που πάσχουν απότη νόσο Αλτσχάιμερ πεθαίνουν στασπίτια τους και όχι σε νοσοκομείαή κλινικές, όπως αναφέρει έκθεσηπου έδωσαν στη δημοσιότητα ταΚέντρα Ελέγχου και ΠρόληψηςΑσθενειών (CDC) των ΗΠΑ.

Το Αλτσχάιμερ είναι η έκτησημαντικότερη αιτία θανάτου στηχώρα αυτή, με το 3,6% του συνό-λου των θανάτων να αποδίδονταιστη νόσο, τονίζεται στην έκθεση.

Οι ερευνητές προέβλεπαν εδώκαι καιρό την αύξηση των κρου-σμάτων της νόσου Αλτσχάιμερ,καθώς όλο και περισσότερα μέλητης λεγόμενης γενιάς των «μπέι-μπι μπούμερς» περνούν τα 65τους χρόνια, γεγονός που αυξάνειτον κίνδυνο να προσβληθούν απότη νόσο, η οποία συνδέεται μετην ηλικία. Ο αριθμός των πολι-τών των ΗΠΑ από 65 ετών καιπάνω που πάσχουν από Αλτσχάι-μερ αναμένεται σχεδόν να τρι-πλασιαστεί φθάνοντας τα 13,8εκατομμύρια περί το 2050.

Δεν υπάρχει θεραπεία για τηνόσο Αλτσχάιμερ, μια εγκεφαλο-πάθεια η οποία αργά αλλά στα-θερά κλέβει από τους ασθενείςτην ικανότητα να σκέφτονται καινα αυτοεξυπηρετούνται. Σύμφω-να με την έκθεση ερευνητών τωνCDC και του Πανεπιστημίου τηςΠολιτείας Τζόρτζια (GSU), το2014 από τη νόσο Αλτσχάιμερ πέ-θαναν στις ΗΠΑ 93.541 άνθρω-ποι, ένας αριθμός αυξημένος κατά54,5% από το 1999.

Κατά τη διάρκεια αυτής τηςπεριόδου, το ποσοστό των ανθρώ-πων που απεβίωσαν από τη νόσοΑλτσχάιμερ, ενώ νοσηλεύοντανσε κάποιου είδους ιατρικές εγκα-ταστάσεις μειώθηκε κατά το ήμι-συ και πλέον, στο 6,6% το 2014,από 14,7% το 1999.

Στο μεταξύ, ο αριθμός των αν-θρώπων που νοσούσαν από Αλ-τσχάιμερ και πέθαναν στο σπίτιαυξήθηκε στο 24,9% το 2014,από 13,9% το 1999.

Η απότομη αύξηση των θανά-των από τη νόσο Αλτσχάιμερ, μαζίμε τον αυξανόμενο αριθμό τωνθανάτων στα σπίτια, σημαίνουνπως πιθανότατα αυξάνεται ρα-γδαία το βάρος για τα μέλη τωνοικογενειών τους και άλλους πουπροσφέρουν βοήθεια στους ασθε-νείς, σύμφωνα με τους ερευνη-τές.

Αυξήθηκανσημαντικά οιθάνατοι απόΑλτσχάιμερ

MΠΟΖΕΜΑΝ. Ο υποψήφιος τουΡεπουμπλικανικού Κόμματοςστην πολιτεία της Μοντάνα Γκρε-γκ Τζιανφόρτε κέρδισε με μικρήδιαφορά την έδρα στη Βουλή τωνΑντιπροσώπων, έναντι του υπο-ψηφίου των Δημοκρατικών ΡομπΚουίστ.

Το αποτέλεσμα αυτό έγινεγνωστό, ενώ δεν είχαν συμπλη-ρωθεί 24 ώρες από την απαγγε-λία κατηγορίας σε βάρος του γιατον ξυλοδαρμό δημοσιογράφου.

Οι εκλογές είχαν χαρακτήραπολιτικής δοκιμασίας για τονπρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στοπλαίσιο της προσπάθειας να δια-τηρηθεί ο έλεγχος του Κογκρέ-σου από τους Ρεπουμπλικανούςστις ενδιάμεσες εκλογές που θαπραγματοποιηθούν το 2018.

Ο Τζιανφόρτε κάλεσε τουςψηφοφόρους της εκλογικής τουπεριφέρειας να τον στείλουν στοΚογκρέσο, προκειμένου να βοη-θήσει τον Τραμπ στην υλοποίησητης προεκλογικής του ατζέντας.Ο ίδιος, προέρχεται από τον επι-χειρηματικό τομέα της τεχνολο-γίας.

Ο Τζιανφόρτε κέρδισε τηνέδρα, παρά το γεγονός ότι το

βράδυ της Τετάρτης του απαγ-γέλθηκε κατηγορία για την άσκη-ση σωματικής βίας κατά του δη-μοσιογράφου Μπεν Τζέικομπς,πολιτικού ανταποκριτή της εφη-μερίδας «The Guardian».

Το περιστατικό συνέβη ότανο Τζέικομπς έκανε πιεστικές ερω-τήσεις για ζητήματα που σχετί-ζονται με θέματα προσφοράς τωνυπηρεσιών Υγείας, πλησιάζονταςτο κινητό του για να καταγράψειτο ηχητικό των δηλώσεων κοντάστο πρόσωπο του Τζιανφόρτε.

Αυτό προκάλεσε την αντίδρα-ση του Ρεπουμπλικανού υποψη-φίου, που προσπάθησε ν’ απω-θήσει την τηλεφωνική συσκευήαπό το πρόσωπό του ασκώνταςβία κατά του δημοσιογράφου μεαποτέλεσμα να τον ρίξει στο δά-πεδο.

Ο Τζιανφόρτε είναι ενδεχό-μενο να βρεθεί αντιμέτωπος μεπιο βαριές κατηγορίες, πέρα απότην άσκηση σωματικής βίας πουείναι πλημμέλημα, όταν υπόθεσηφτάσει στην Εισαγγελία για πε-ραιτέρω διερεύνηση, δήλωσε οεισαγγελέας της Κομητείας Γκα-λατίν, Μάρτι Λάμπερτ, όπου καισυνέβη το περιστατικό.

Παρά τις κατηγορίες για ξυλοδαρμό κέρδισε

τις εκλογές ο Τζιανφόρτε

Ο Γκρεγκ Τζιανφόρτε κέρδισε με μικρή διαφορά την έδρα στηΒουλή, έναντι του υποψηφίου των Δημοκρατικών.

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. ΟμοσπονδιακόΕφετείο των ΗΠΑ επέφερε προ-χθές ένα ακόμη «χτύπημα» στηναναθεωρημένη ταξιδιωτική απα-γόρευση του προέδρου, ΝτόναλντΤραμπ, που περιλαμβάνει 6, κυ-ρίως μουσουλμανικές, χώρες. Ει-δικότερα, το 4th U.S. CircuitCourt of Appeals έλαβε απόφασηπου μπλοκάρει την ταξιδιωτικήαπαγόρευση. Είναι το πρώτο Εφε-τείο, το οποίο εκδικάζει σχετικάμε την αναθεωρημένη ταξιδιωτι-κή απαγόρευση.«Κερδίσαμε» ήταν το tweet πουανήρτησε ο Ομάρ Τζαντουάτ, οδικηγόρος των οργανώσεων πουυποστήριξαν ενώπιον της Δικαιο-σύνης ότι ο Τραμπ στόχευε εσκεμ-μένα τους μουσουλμάνους στοδιάταγμά του, παραβιάζοντας μεαυτόν τον τρόπο το Σύνταγμα.

«Το Κογκρέσο παραχώρησε στονπρόεδρο την εξουσία να απαγο-ρεύσει την είσοδο σε πολίτες ξέ-νων χωρών, όμως αυτή η εξουσίαδεν είναι απόλυτη», εξηγεί στηναπόφασή του ο δικαστής ΡότζερΓκρέγκορι, πρόεδρος του Εφετεί-ου του Ρίτσμοντ. Αυτή η εξουσία«δεν μπορεί να είναι ανεξέλε-γκτη, όταν, όπως συμβαίνει σεαυτήν την περίπτωση, ο πρόε-δρος προσφεύγει σε ένα διάταγ-μα που φέρει ανεπανόρθωτες κα-ταστροφικές συνέπειες για τουςπολίτες σε ολόκληρη την χώρα»,τονίζεται.Η πλειοψηφία των δικαστών του4ου Εφετείου των ΗΠΑ απεφάν-θη με ψήφους 10 προς 3 ότι δεν«πείστηκε» από το επιχείρημα ότιτο ταξιδιωτικό διάταγμα σχετίζε-ται με την ανησυχίες για την εθνι-

κή ασφάλεια παρά αποτελεί«απαγόρευση για τους μουσουλ-μάνους».Η κυβέρνηση Τραμπ έκανε αλλα-γές στην οδηγία μετά από αρκε-τές νομικές ήττες. Είναι πιθανόνα υπάρξει προσφυγή στο Ανώ-τατο Δικαστήριο των ΗΠΑ. ΤοΕφετείο δεν επιτρέπει στην κυ-βέρνηση να αναστείλει την ισχύνέων θεωρήσεων για ανθρώπουςαπό Ιράν, Λιβύη, Σομαλία, Σου-δάν, Συρία και Υεμένη.Ομοσπονδιακός δικαστής στη Χα-βάη έχει επίσης «παγώσει» αυτήτην πρόβλεψη της οδηγίας καθώςκαι την αναστολή του προγράμ-ματος προσφύγων των ΗΠΑ. Ηκυβέρνηση Τραμπ κινήθηκε νο-μικά κατά της απόφασης αυτήςστο 9th U.S. Circuit Court ofAppeals.

Νέο «χτύπημα» από Εφετείο στηναναθεωρημένη ταξιδιωτική απαγόρευση

Εφετείο επέ-φερε προχθές

ένα ακόμη«χτύπημα»

στην αναθεω-ρημένη ταξι-διωτική απα-γόρευση του

προέδρου,Ντόναλντ Τρα-μπ, που περι-

λαμβάνει 6,κυρίως μου-

σουλμανικές,χώρες.

NEA YOΡΚΗ. Οι άνθρωποι πουπίνουν περισσότερο καφέ -μεή χωρίς καφεΐνη- κινδυνεύουνλιγότερο από καρκίνο του ήπα-τος, σύμφωνα με μια νέα βρε-τανική επιστημονική μελέτη.

Για όσους πίνουν δύο καφέ-δες τη μέρα, ο κίνδυνος ηπα-τοκυτταρικού καρκινώματος,της πιο συχνής μορφής καρκί-νου του ήπατος, είναι μειωμέ-νος κατά 35% κατά μέσο όρο,σε σχέση με όσους δεν πίνουνκαθόλου καφέ.

Οσοι πίνουν ένα καφέ τηνημέρα, έχουν 20% μικρότεροκίνδυνο, ενώ για όσους πίνουνπέντε καφέδες, ο κίνδυνος μει-ώνεται περίπου στο μισό(50%).

Οι ερευνητές των πανεπι-

στημίων του Σαουθάμπτον καιτου Εδιμβούργου, με επικεφα-λής τον Δρα Ολιβερ Κένεντι,που έκαναν τη σχετική δημο-σίευση στο βρετανικό ιατρικόπεριοδικό «BMJ Open», σύμ-φωνα με τη «Γκάρντιαν», αξιο-λόγησαν (μετα-ανάλυση) στοι-χεία από 26 έρευνες, οι οποίεςαφορούσαν συνολικά πάνωαπό 2,25 εκατομμύρια άτομα.

Διαπιστώθηκε ότι στην πε-ρίπτωση του καφέ χωρίς κα-φεΐνη, η μείωση του κινδύνουείναι μικρότερη και λιγότεροσίγουρη.

«Ο καφές πιστεύεται ευρέωςότι έχει διάφορα οφέλη για τηνυγεία και αυτά τα τελευταία ευ-ρήματα δείχνουν σημαντικήμείωση κινδύνου για καρκίνο

του ήπατος. Ομως δεν συνι-στούμε στον καθένα να αρχίσεινα πίνει πέντε καφέδες τη μέ-ρα, καθώς χρειάζεται περισσό-τερη έρευνα πάνω στις πιθανέςαρνητικές επιπτώσεις από τηνμεγάλη κατανάλωση καφέ, κα-θώς ήδη υπάρχουν ενδείξεις ότιθα πρέπει να αποφεύγεταιιδίως από μερικές ομάδες όπωςοι έγκυες», δήλωσε ο Κένεντι.

«Ο καφές έχει αναφερθεί ότιμειώνει τον κίνδυνο θανάτουαπό πολλές αιτίες. Η έρευνάμας προσθέτει νέα δεδομέναότι η κατανάλωση καφέ με μέ-τρο μπορεί να είναι ένα θαυ-μάσιο φυσικό φάρμακο», δήλω-σε ο καθηγητής Πίτερ Χέιζ τουΠανεπιστημίου του Εδιμβούρ-γου.

Ο καφές ασπίδα στον καρκίνο του ήπατος

maT bΟλτζ/ΑσΟσιεΪTεΝT πρεσ

στιβ

χελ

μπ

ερ/Α

σΟσι

εΪTεΝ

T π

ρεσ

Page 14: 2 a b 2περί δοκιμαστικής εξόδου στις αγορές τον Ιούλιο αποδείχθηκαν μία ακόμη, κατά επιεική χαρα-κτηρισμό,

COCO-MAT is the leading interna-tional natural bed and mattresscompany operating in18 countrieswith over 108 stores. Are you anambitious sales leader, self-motiva-ted and seek an opportunity to de-velop and grow together withCOCO-MAT in NEW YORK CITY(MANHATTAN) where we have 4locations and potentially across theUS? If you have experience in lea-ding successfully and on a consi-stent basis a retail sales team, wewant to talk to you. Submit your CVto [email protected]

Α/Α 29/6-05

ΔΑΣΚΑΛΟΙ ή ΔΑΣΚΑΛΕΣ για τάξειςτου Δημοτικού στο σχολείο του Σω-τήρος στο RYE, Νέας Υόρκης. Σάβ-βατα, πρωινές ώρες. Στείλτε το βιο-γραφικό σας: [email protected]

118751/16778/6-06

NANNY experienced with infantsand toddlers to take care of 2 kids.Full time job in DOWNTOWN MA-NHATTAN. References required.Must speak English. For more infocall Elena at (267) 625-1452.

118752/20396/6-06

ΚΥΡΙΑ (Daycare Aid) για να εργα-στεί με μωράκια σε παιδικό σταθμόστην ASTORIA με ή χωρίς εμπειρία.Λίγα αγγλικά. Μισθός αναλόγωςπροσόντων με την ώρα. Τηλ.: (646)529-3237 Αρετή.

118720/20393/6-03

ΑΤΟΜΟ να γνωρίζει από pizza καιgrill, κατά προτίμηση με πείρα, ανόχι τον εκπαιδεύουμε. Πλήρης απα-σχόληση. Μισθός ικανοποιητικός γιατον κατάλληλο. Tηλ.: (347) 582-7213 John, μεταξύ 11 π.μ.-9 μ.μ.,μιλήστε ελληνικά.

118741/18258/5-31

GRILLMAN να γνωρίζει και απόsaute και PIZZAMAN έμπειροι γιαπλήρη απασχόληση στο 42nd StreetRestaurant, 647 West 42nd Street,New York, NY 10036. Επίσης 2 ΝΕΕΣγια το counter και τα τραπέζια με ήχωρίς πείρα (τις εκπαιδεύουμε) γιαπλήρη απασχόληση. Αγγλικά απα-ραίτητα, μη καπνιστές. Μισθός καικαλά τυχερά. Αποταθείτε προσωπικάκαι ζητήστε τον Λούη.

118747/2936/6-02

ADMINISTRATIVE ASSISTANT for aConstruction Company in QUEENS.Must posses excellent organization,communication and time managementskills. Computer literate, well ver-sed in MS Office and drafting letters/ e-mails. College graduate prefer-red. Please send resume to [email protected] or call (718)932-9836.

118744/10370/6-01

MANAGER experienced, full timejob for a Restaurant in MANHAT-TAN. Please send your resume [email protected]

118729/13015/6-01

LINE COOK με σχετική εμπειρία γιαπλήρη απασχόληση στο GreekIslands Restaurant στο LITTLENECK. Tel.: (718) 279-5922, email:[email protected]

118745/16171/6-01

MANAGER πεπειραμένος για πλήρηαπασχόληση και επίσης CASHIER/HOSTESS για πλήρη ή μερική απα-σχόληση σε γνωστό Diner στην πε-ριοχή της ASTORIAS. Τηλ.: (646)549-0865 Κώστας.

118743/816/5-31

ΙΕΡΕΑΣ για τον Αγιο Γεράσιμο στηνJAMAICA, NY. Για περισσότερες πλη-ροφορίες τηλεφωνήστε στον πρό-εδρο Κων. Μαργαρίτη στο (917)597-7173

118739/18492/6-12

COUNTERMAN/WAITOR πεπειρα-μένος για πλήρη απασχόληση σε Re-staurant στο MANHATTAN. Αποτα-θείτε προσωπικά: The Greek KitchenRest.: 1477 First Ave., New York,NY 10021 ή τηλεφωνήστε (212)988-4163 Κώστας ή Βασίλης.

118737/1164/5-27

EXPEDITOR/MANAGER πεπειραμέ-νος για πλήρη απασχόληση. Πρέπεινα έχει γνώσεις computer και foodprotection certificate για Diner στοQUEENS. Τηλεφωνήστε Δευτέρα μεΠαρασκευή στο (718) 849-6673 καιζητήστε τον Steve ή τον John.

118725/116/5-27

Επαγγελματίας ΜΑΓΕΙΡΑΣ με πο-λυετή πείρα στην παραδοσιακή μα-γειρική και ζαχαροπλαστική και στησύγχρονη μεσογειακή κουζίνα ζητάσοβαρή συνεργασία σε Εστιατόρια,Ταβέρνες ή Diners. Τηλεφωνήστεστο (912) 441-0968.

148161/20399/5-27

ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!!LONG ISLAND, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-DI-NER ολοκαίνουργιο, με όλο τον εξο-πλισμό, μεγάλη λίστα και όλα ταpermits. Security για τον εξοπλισμόμόνο $60,000. Για πληροφορίεςτηλ.: στον αριθμό (718) 440-5855Helen ή (718) 614-1574 Bill.

457652/116/6-22

Ζητώ Cabinet Maker να ΕΝΟΙΚΙΑ-ΣΕΙ 2,500 τ.π. το μισό χώρου εργο-στασίου (σύνολο 5,000 τ.π.) στοNEW HΥDE PARK κοντά στοQueens. Τηλ.:(516) 902-4003 ζητή-στε Κώστα.

467654/13218/6-03

AA89

Η κυρία MELISSA KABINOFF παρα-καλείται όπως έλθει σε επικοινωνίαμε τον Αιδεσιμολογιώτατο πατέραΑναστάσιο Πουράκη για προσωπικήτης υπόθεση. Τηλέφωνο ΚαθεδρικούΝαού του Αγίου Δημητρίου Αστόριας (718) 728-1718.

508158/20397/5-27

Εφτασε το καλοκαίρι, θάλασσα,ήλιος, κέφι, νέα γνωριμία, έρωτας,αγάπη, θα δώσουν νόημα και ανα-νέωση στη ζωή σας. Επιστήμονες,επιχειρηματίες, υπάλληλοι & συντα-ξιούχοι, μορφωμένοι, εμφανίσιμοι,καλλιεργημένοι, αδέσμευτοι, άνδρες,γυναίκες, κάθε ηλικίας, επιθυμούνμια όμορφη, νέα ζωή, έναν ευτυχι-σμένο γάμο. Μην αναβάλλετε τίποταγια αύριο. Diamantin Ποιοτικές γνω-ριμίες γάμου 31χρόνια, με μεγάλεςεπιτυχίες, σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώ-πη, ΗΠΑ. Απευθυνθείτε στο γραφείομας με ένα πλατύ χαμόγελο, αισιο-δοξία και αποφασιστικότητα για μιαευτυχισμένη ζωή! Αυθημερόν εξυπη-ρέτηση. Δεκτοί γονείς που ενδιαφέ-ρονται για τα παιδιά τους! Αγίου Κων-σταντίνου 7, Πειραιάς. Τηλ.(01130)210-4120-916. Επισκεφθείτε τηνιστοσελίδα μας. www.diamantin.com

Α/Α 22/07-08

EXCELLENT OPPORTUNITY!!!NEW JERSEY

Sit down DINER/RESTAURANTwith recent additions. High Volume/Busy Breakfast/Lunch/Dinner, 7 Days.All redone 2016. Includes RealEstate and all equipment. Option topurchase business & rent propertyOwner will consider financing. BusyState Highway location. $875,000

Call Jeff 908-500-1640204247/19666/5-27

ELMWOOD PARK, NEW JERSEY μεείσοδο σε δρόμο με μεγάλη κυκλοφο-ρία, πωλείται RESTAURANT/W/BARέτοιμο να λειτουργήσει. 8 χρονών,καλά εγκατεστειμένο, σταθερή πε-λατεία, άδεια ποτού και εξοπλισμό.10 χρόνια λίστα 5/5, 60 καθίσματα,πάρκινγκ και ετήσιο εισόδημα πε-ρίπου $1,100,000.

OLGA ReMax Properties(201) 615-5497 με ραντεβού μόνο.

204243/20372/5-27

ACT NOW REALTY • STATEN ISLAND available water-front, fully approved side forRESTAURANT/BAR/CATERING withpermits and tax abatement 15 to 25years. Αποκλειστικά δικό μας.•NORTH NEW JERSEY/DINER, 4.9acres, εξαιρετική τοποθεσία, μεάδεια ποτού 280 + καθίσματα. 70+Αποκλειστικά δικό μας• ROUTE για Festivals, με πάνω από2 μήνες κρατήσεις, με όλο τον εξο-πλισμό, κουζίνα, φορτηγά και τρο-χόσπιτα. Εργασία δύο μήνες μεκέρδη για ολόκληρο τον χρόνο. Οιδιοκτήτης πρόθυμος να χρηματο-δοτήσει το κατάλληλο άτομο.• BROOKLYN/GREENPOINT areaDINER καθιερωμένο για πολλά χρό-νια, πολύ μικρό ενοίκιο. Μεταξύ$17,000 και $20,000 εβδομαδιαίεςεισπράξεις. Τιμή $360,000 με 1/3προκαταβολή. Ο ιδιοκτήτης χρημα-τοδοτεί. • QUEENS WOODHAVEN area δι-πλό Μαγαζί DINER, 10 χρόνια λί-στα. First refusal to buy the Buildingσε τιμή ευκαιρίας, κατάλληλο για 2συνεταίρους. Η τιμή μειώθηκε γιαγρήγορη πώληση. • NASSAU/LONG ISLAND 3,000 sq.ft. ΚΤΙΡΙΟ με full basement, 140 κα-θίσματα, πωλείται η επιχείρηση καιτο κτίριο ή μόνο η επιχείρηση. Κα-θιερωμένη επιχείρηση πάνω από 30χρόνια. Ο ιδιοκτήτης χρηματοδοτεί.Εξαιρετική ευκαιρία για SBA loan. • CATSKILL, Italian Restaurant/Bar140 καθίσματα, ανοικτό μόνο γιαdinner, waterfront property με εγ-κεκριμένα σχέδια για 21+units.Firm $590.000.00 K με 1/3 προκα-ταβολή. • PA, DINER 350 καθίσματα, σε 2.5acres, εβδομ. εισπρ. $65-$70’s. Πω-λούνται οι Business και το property.Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ DINERSΚΑΙ RESTAURANTS ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Πέστε μας τι επιθυμείτε και τι διαθέτετε και εμείς θα σας το βρούμε.

Zητήστε τον κ. ΠάρηACT NOW REALTY

(718) 981-5800 ή στό κινητό (718) 619-7985

200142/16167/12-31

ΝΕW ENGLAND LOCATIONS 1) PIZZERIA/FAST FOOD: Seasonalno delivery. Cape Cod MA. Κοντάστην θάλασσα, μεγάλο parking, 100καθίσματα και 30 στο patio. Ανοίγει4 μήνες, $100,000 κέρδος. 20 χρό-νια λίστα, $2,500 ενοίκιο ΝΝΝ. Πω-λούνται οι business για $ $275,000με $125,000 προκαταβολή.2) ΜΑΙΝΕ, PIZZERIA/FAST FOODAND DELIVERY. Free StandingBuilding, πάνω από 2000 sf., 23parking spaces, μεγάλο dining room.Εβδομ. εισπράξεις $10,000, Πωλεί-ται η επιχείρηση και το κτίριο$285,000 με προκαταβολή $85,000.3) PIZZERIA/FAST FOOD, $20,000εβδομαδιαίες εισπράξεις, 50 χρόνιαη ίδια οικογένεια. Πωλούνται η επι-χείρηση και το κτίριο. Το κτίριο απο-τελείται από 2 ΜΑΓΑΖΙΑ και 4 ΔΙΑ-ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ. Τιμή $775,000.4) MAINE, PIZZERIA μέσα σε SHOP-PING CENTER, ωραίο μαγαζί, beerand wine license, $9,000 εβδομαδι-αίες εισπράξεις, ενοίκιο $2,850 τονμήνα. Πωλείται η επιχείρηση$170,000 με μισή προκαταβολήκάτω.5) PIZZERIA/FAST FOOD. Κεντρικόςδρόμος, ωραίο dining room, αρκετόparking. Εισπράξεις πάνω από$25,000 την βδομάδα. Ενοίκιο$4,000 /το μήνα, μεγάλη λίστα. Πω-λούνται οι business για $450,000 μετα μισά κάτω .6) MASSACHUSETTS, PIZZERIAμέσα σε Shopping Center, μισή ώρααπό το Boston. 10 χρόνια λίστα, 40χρόνια ο ίδιος ιδιοκτήτης. $1,500.000εισπράξεις τον χρόνο. Ενοίκιο $2,100τον μήνα. Πωλούνται οι business για$650,000 με $400,000 κάτω.

OLYMPIC GROUP REALTY(508) 274-1916

Nassos G. Prapas Owner/Broker207496/623/12-31

CENTRAL PENNSYLVANIADINER: Πολύ γνωστή, καθιερωμένηκαι επικερδής επιχείρηση πάνω από25 χρόνια, βρίσκεται σε πολυσύχνα-στο εμπορικό κέντρο. Καλοί όροι λί-στας. Η πώληση περιλαμβάνει τηνεπιχείρηση και τον εξοπλισμό.PRICE: $200,000FORMER RESTAURANT -6+acreγωνιακό σε ελεγχόμενης κυκλοφο-ρίας ιδιοκτησία. 8,100 SF ΚΤΙΡΙΟ μεχωρητικότητα 300 θέσεων. Η πώ-ληση συμπεριλαμβάνει τον εξοπλι-σμό και το Real Estate. PRICE:$1,200,000RESTAURANT - Καθιερωμένοεστιατόριο με 100 καθίσματα. Η πώ-ληση περιλαμβάνει την επιχείρηση,τον εξοπλισμό και το ακίνητο.PRICE: $450,000FAMILY RESTAURANT - 5,766 SFΚτίριο σε 1.31 acres. σε κεντρικόhighway. Η πώληση περιλαμβάνειτην επιχείρηση, τον εξοπλισμό καιτο Real Estate. PRICE: $395,000RESTAURANT (IN VIRGINIA) -5,200 SF κτίριο. 205 καθίσματα. Πο-λυσύχναστη τοποθεσία κοντά σε πο-λυκαταστήματα. Καθιερωμένοεστιατόριο με πάνω από $2,5 εκα-τομμύρια σε ετήσιες πωλήσεις. Ηπώληση περιλαμβάνει την επιχεί-ρηση, τον εξοπλισμό και άδεια πο-τού. PRICE: $1,300,000

COMMERCIAL REALTY GROUP, INC.1300 Market Street, Suite 305

Lemoyne, PA 17043(717) 761-8106 EXT. 104

THOMAS MALLIOS, BROKERwww.commercialrealtygroupinc.com

2040RE/321/12-31

JERICHO, NEW YORK RESTAURANTσε εξαιρετική κατάσταση, 11 χρόνιαλίστα, ο ίδιος ιδιοκτήτης για πολλάχρόνια, 50 καθίσματα, μεγάλο πάρ-κινγ. Μόνο σοβαρά ενδιαφερόμενοιτηλεφωνήστε στο (516) 474-2221Carie.

204245/17857/5-30

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!!FAMILY RESTAURANT στο CentralNEW JERSEY. Ο ίδιος ιδιοκτήτης για25 χρόνια. Καθιερωμένη και πλήρωςανακαινισμένη επιχείρηση με 70 κα-θίσματα. Η πώληση περιλαμβάνειτην επιχείρηση και τον εξοπλισμό.Μεγάλη λίστα. Ενοίκιο $2,500 τονμήνα. Ευκαιρία για 2 συνεταίρους ήοικογένεια. Τιμή $260,000 με$100,000 προκαταβολή. Τηλεφω-νήστε στο (908) 636-1696 και ζη-τήστε τον Steve.

204244/19525/8-03

REALTY EXECUTIVES TODAY

ROULA ANGELIDIS, GRI, CRS

SENIOR VICE PRESIDENT

ASSOCIATE BROkER

RESIDENTIAL & COmmERCIAL

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ

• UPPER DITMARS ΟΙΚΙΕΣ 2 οικο-γενειών, τούβλ., ημιανεξάρτητες σεοικόπεδο 30Χ100 με 2 διαμερ. των3 υπνοδωμ., 1 1/2 μπάνιο, μπαλ-κόνι, με γρανίτες και παρκέ πατώ-ματα και walk-in με ένα υπνοδωμά-τιο, driveway. MINT MINTCONDITION.• UPPER DITMARS ΜΟΝΟΚΑΤΟΙ-ΚΙΑ τούβλινη, 3 υπνοδωμ., σαλο-τραπεζαρία, τελειωμένο υπόγειο μεκήπο και γκαράζ. •BAYSIDE ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ colo-nial style, ωραιότατη, ανεξάρτητη,σε οικόπεδο 40Χ100 με 3 υπνοδω-μάτια, σαλόνι, τραπεζαρία, 3 μπά-νια, garage και private driveway.•ASTORIA/UPPER DITMARS, ΟΙ-ΚΙΑ 3 οικογενειών, custom made,τούβλινη, ανεξάρτητη, με ένα τρί-πλεξ διαμέρισμα και 2 διαμερίσματατου ενός υπνοδωματίου και μπαλ-κόνι. Περιγραφή τρίπλεξ: 6 υπνο-δωμάτια, 3 μπάνια, 2 μεγάλες κου-ζίνες, 2 σαλόνια, τραπεζαρία, τζάκι,office space, μπαλκόνι και πρό-σβαση στην πολύ ωραία αυλή. •WOODSIDE 2 κτίρια, 50Χ100,ημιανεξάρτητα των 6 οικογενειών,πακέτο, package deal, σε εξαιρε-τική κατάσταση. Πολύ καλό invest-ment, 10 διαμερίσματα των 2 υπνο-δωματίων και 2 διαμερίσματα τουενός υπνοδωματίου. Καινούργιαοροφή, ηλεκτρικά, ξύλινα και κερα-μικά πατώματα.

ΠΟΥΛΑΤΕ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤE;ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΕ

ΡΟΥΛΑ ΑΓΓΕΛΙΔΗTel: (718) 956-3333 Cell: (347) 249-8072

[email protected] 221793/2430 12-31

ΝΑΥΠΛΙΟ-ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ7 λεπτά από το κέντρο της πόληςκαι πάνω σε κεντρικό δρόμο πωλεί-ται από τον ιδιοκτήτη γωνιακόκτήμα περίπου 5 στρέμματα με νερό,ηλεκτρικό, 170 ρίζες ελιές και λίγαοπωροφόρα. Οι σοβαρά ενδιαφερό-μενοι τηλεφωνήστε (401) 231-9046ή κινητό (401) 575-3344 ζητήστεΓιώργο.

264248/20392/7-01

ΛΑΓΟΝΗΣΙ, ΑΤΤΙΚΗ, πωλείται ΚΤΙ-ΡΙΟ με 2 νεόκτιστες πολυτελείς ανε-ξάρτητες ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ, με ασανσέρ,170 τ.μ. έκαστη, σε γωνιακό οικό-πεδο 360 τ.μ., σε εξαιρετική τοπο-θεσία κοντά στη θάλασσα. Αριστηκατασκευή, καταπληκτική θέα στηθάλασσα, πισίνα με υδρομασάζ, par-king, roof garden, ηλεκτρικά ρολά,αυτόνομη θέρμανση, κάμερες ασφα-λείας, συναγερμός, θυροτηλεορά-σεις, κλπ. Πωλούνται μόνο μαζί!Τιμή ευκαιρίας: 690,000 ευρώ. Λε-πτομέρειες και φωτό στο Facebook:2 Villas for sale in Lagonissi-Athens-Greece. Τηλ. (01130) 6944-662-121• email: [email protected]

Α/Α 24/05-30

ΧΙΟΣ, ΚΑΜΠΟΣ, ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ,313 τμ σε οικ. 600 τμ 3 επίπεδα, 4υπνοδ., 3 μπάνια, 1 wc, 2 κουζίνες, 4parking, ενδοδαπέδια θέρμανση,ενεργειακά τζάμια, μόνωση, δεξαμενήνερού, περίφραξη με θυμιανουσικήπέτρα. Το playroom λειτουργεί καισαν ανεξάρτητο διαμέρισμα. Τ:335.000€, ΚΩΔ (E-AGENTS) 85888ΑΙΓΙΝΑ, ΠΕΡΔΙΚΑ, ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ,190 τ.μ., σε οικ. 1900 τμ, έτος κατα-σκευής 2008. 3 επίπεδα, πολυτελέ-στατη, minimal design, 4 υπνοδ. mas-ter, 4 μπάνια, 1 wc, 1 κουζίνα, 3 park-ing, Δάπεδα: γρανίτες + πατώματα,κουφώματα: αλουμινίου, κλιματισμός.Τ.: 610.000€ ΚΩΔ (E-AGENTS)322257 Τηλ: (011-30) 210-6231-555, 6980-502-020, www.dontasrea-lestate.gr

AA26/07-16

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΑΣΤΟΡΙΑ

35 χρόνια πείραμε το BUILDING DEPT.

• Εκδόσεις αδειών, permits & C of O• Approval and Permits 3 - 5 days• ECB Court Representation• Remove violations•Νομιμοποιήσεις υπογείων• Ολων των ειδών οι οικοδομικές εργασίες,

μικρές ή μεγάλες. • Remove Stop Work Order• Βοηθάμε στην εξασφάλιση δανείου για

ανέγερση οικιών, ανακαινίσεις ή επιχει-ρήσεις.

• Αναλαμβάνουμε τις ίδιες εργασίες καιεκτός Ν. Υόρκης.

• Αναλαμβάνουμε οικονομοτεχνικές-νομι-κές συμβουλές για αξιοποίηση ακινήτων(oικοπέδων-κτιρίων) και στην Ελλάδα.

• Εκδοση οικοδομικών αδειών και κατα-σκευή κτιρίων. Interior Renovations.

ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ/FREE CONSULTATIONΝΙΚΟΣ ΜΑΡΟΥΔΑΣ

37-08 28 Ave.,(3rd floor), Astoria, NY 11103 Τηλ.: (718) 728-8181 • FAX: (718) 728-8198

CELL: (917) 696-6524Email: [email protected]

Website: www.aaapinternational.com788013/8597/12-31

ΚOULIKOURDIS & ASSOCIATESPETER J. KOULIKOURDISMember of NY, NJ, CT & DC Bars.Αναλαμβάνουμε: •ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ•ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ•ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣIΤΙΚΑ•METANAΣΤΕΥΤΙΚΑ•ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΟ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Criminal/Municipal)

•ΧΡΕΩΚΟΠΙΕΣ (Bankruptcy)Hackensack, NJ Tel. (201) 489-6644Bronx, NY. Tηλ.: (718) 299-7555

707313/1949/12-31

AGGELOU LAW FIRMAttorneys at Law and Solicitors,αναλαμβάνουμε με συνέπεια και εν-τιμότητα: διαχείριση ακινήτων καιπεριουσιακών στοιχείων ομογενών,κτηματομεσιτικά, οικογενειακές δια-φορές, απαιτήσεις από ασφαλιστικέςεταιρείες, τραυματισμούς, αποζη-μιώσεις, εκπροσώπηση στο δικαστή-ριο (ιδιωτικές διαφορές και διαφορέςμε το Δημόσιο) www.aggeloulawfirm.gr,

Tel: (01130) 210-3645-914 & 5,Fax: (01130) 210-3645-916,

e-mail: [email protected],Σκουφά 5-7 Αθήνα 10673

Α/Α 23/06-20

Προγραμματίστε τις διακοπές σας από τώρα με ένα αυτοκίνητο από την

Ενοικιάζουμε αυτοκίνητα από το 1968 σε όλους τους τύπους

και σε χαμηλές τιμές. Συμβατικά: €130/εβδομάδα, €330/μήνα

Αυτόματα: 1400cc €20/ημέραΤώρα με γραφείο και στο αεροδρόμιο.

Δωρεάν παράδοση και παραλαβήΤηλ.: 011-30-210-524-7515

6936-701-401 • 6934-880-880ΑΑ5/08-05

Zητούνται Υπάλληλοι

Ζητούν Εργασία

Ενοικιάσεις Επιχειρήσεων

Ενοικιάσεις Επαγγελματικών Χώρων

Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας

EMPLOYMENTAGENCIESTIMES SQUARElicense #0250270

224 West 35th St., (Rm 1405A),Manhattan, NYC 10001(212) 255-6620/1QUEENS PLAZAlicense #0906297

21-36 44th Road, 2nd FloorSuite #3, Long Island City, NY 11101

(718) 392-3253/4Fax: (718) 392-3256

Δύο γραφεία που ειδικεύονται στα: RESTAURANTS, DELIS, PIZZΕRIΑS

WE ALSO HAVE DRIVERS WORKING MANAGERS, COOKS(CHEFS) & SECRETARIES, κλπ.εντός και εκτός Νέας Υόρκης.

Τηλεφωνήστε: ΝΙΚΟ, ΜΑΡΙΑ,ΚΡΗΤΗ ή ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

Αναζητήσεις

Προσωπικά

Πωλήσεις Eπιχειρήσεων

Πωλήσεις Οικιών

Πωλήσεις στην Ελλάδα

Αρχιτέκτονες

Δικηγόροι

Εργολάβοι Οικοδομών

Construction Corp. & Roofing

• Brick Work Stucco• Thorolastic & Thorocoat • Parapet• Brick Steam Cleaning• Brick Pointing• Μπογιές * Πλακάκια• Κουζίνες * Μπάνια• Specialist Local Law II

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ FULLY INSURED

Τηλ. στον Mohammad(718) 956-8483Fax: (718) 956-6300

RIGGER LICENSE #5906LIC.H.I.C.#0978005 LIC.H.I.S.#0958926

777848/374/21-31

Δικηγόροι στην Ελλάδα

Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων στην Ελλάδα

Πωλήσεις Eπιχειρήσεων Πωλήσεις Eπιχειρήσεων

Μικρές Αγγελίες ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 - ΚΥΡΙΑΚΗ 28 MAΪΟΥ 201714

Δεχό�μα�στε��AMERICAN��EXPRESS,���VISA,��MASTER��CARD��και�DISCOVER�•�Tηλ.:�(718)�784-5255�•�Fax:�(718)�472-0510�• e-mail:�[email protected]

Με την συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατοτης πολυαγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς και προγιαγιάς

ΕΙΡΗΝΗΣ ΓΙΑΛΟΥΡΗαπό την Νίσυρο

τελούμε μνημόσυνοστον Ιερό Ναό των Αγίων Αικατερίνης και Γεωργίου

22-30 33rd Street, Astoria, New York 11105την Κυριακή 28 Μαϊου 2017 και ώρα 10:00 π.μ.

για την ανάπαυση της ψυχής της.

ΟΙ ΤΕΘΛΙΜΜΕΝΟΙ:Τα παιδιά

ΙΩΑΝΝΗΣ και ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑΛΟΥΡΗΑΠΟΣΤΟΛΟΣ και ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ

Τα εγγόνιαΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ και ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΛΟΥΡΗΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ και ΑΝΝΑ ΓΙΑΛΟΥΡΗΤα δισέγγονα

ΓΕΩΡΓΙΑ και ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΒΑΛΣΑΜΗΟι λοιποί συγγενείς και φίλοι εδώ και στην Ελλάδα.

904395/16037

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Aκολουθήστε μας στο Facebook:

Eθνικός Κήρυξ / The National Herald

Με την συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατοτου πολυαγαπημένου μας πατέρα, παππού,

αδελφού, θείου και νονού

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥαπό την Ελληνίτσα Αρκαδίας

τελούμε μνημόσυνοστον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού

8401 Ridge Blvd., Brooklyn, NY 11209την Κυριακή 28 Μαϊου 2017 και ώρα 10:00 π.μ.

για την ανάπαυση της ψυχής του.

ΟΙ ΤΕΘΛΙΜΜΕΝΟΙ:Τα παιδιά

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ και ΔΙΑΚΟΥΜΗΣ ΒΥΡΗΣΧΡΙΣΤΙΝΑ και ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΤΣΩΝΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ και JOHN LEONEΤα εγγόνια

ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ και ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΥΡΗΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

και ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΚΑΡΤΣΩΝΗΣΤα αδέλφια

Τα ανίψια, τα βαπτιστήρια και οι λοιποί συγγενείς και φίλοιεδώ και στην Ελλάδα.

904396/12005

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Page 15: 2 a b 2περί δοκιμαστικής εξόδου στις αγορές τον Ιούλιο αποδείχθηκαν μία ακόμη, κατά επιεική χαρα-κτηρισμό,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 15ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 - ΚΥΡΙΑΚΗ 28 MAΪΟΥ 2017

ΚΗΔΕΙΑΤην πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, θεία, εξαδέλφη και φίλη

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΛΛΗαπό την Θίσβη Θηβών

ετών 82

που απεβίωσε την Πέμπτη 25 Μαϊου 2017κηδεύουμε την Τρίτη 30 Μαϊου

από το νεκροπομπείοA K MACAGNA FUNERAL HOME

495 Anderson Ave., Cliffside Park, NJ 07010, Tel.: (201) 945-7100Ωρες επισκέψεων: Δευτέρα 29 Μαϊου 4-9 μ.μ.

Η νεκρώσιμη ακολουθία θα ψαλεί στον Μητροπολιτικό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου

353 E. Clinton Ave., Tenafly, New Jersey 07670την Τρίτη 30 Μαϊου και ώρα 10:30 π.μ.

ΟΙ ΤΕΘΛΙΜΜΕΝΟΙ:Τα παιδιά

ΙΩΑΝΝΗΣ και PATRICIA ΚΑΛΛΗΖΑΧΑΡΙΑΣ και ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΛΛΗ

Τα εγγόνιαΜΙΧΑΛΙΑ (MICHELLE) ΚΑΛΛΗ και ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ και ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΚΑΛΛΗΣ

Τα ανίψια, τα εξαδέλφια και οι λοιποί συγγενείς και φίλοι εδώ και στην Ελλάδα.~~~~~~

Αντί ανθέων παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να αποστείλουν δωρεά στην μνήμη της:1) THE METROPOLITAN CATHEDRAL OF ST. JOHN THE THEOLOGIAN

353 E. Clinton Ave., Tenafly, New Jersey 07670, Tel.: (201) 567-5072

2) ASCENSION GREEK ORTHODOX CHURCH101 Anderson Ave., Fairview, NJ 07022, Tel.: (201) 945-6448

804401/11124

Page 16: 2 a b 2περί δοκιμαστικής εξόδου στις αγορές τον Ιούλιο αποδείχθηκαν μία ακόμη, κατά επιεική χαρα-κτηρισμό,

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ςαΒΒατο 27 - ΚΥρΙαΚΗ 28 maΪοΥ 201716 ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ/ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σαν καλοί γείτονες έχουμε βρεθεί στο πλευρό οικογενειών σε δύσκολες στιγμές και ευελπιστούμε ότι θα εξακολουθήσουμε να προσφέρουμε

τις υπηρεσίες μας στην κοινότητα για πολλά ακόμα χρόνια

Το πιο δημοφιλές Γραφείο Τελετών της περιοχής

H οικογένεια που συμπαραστάθηκε και θα εξακολουθήσει να συμπαραστέκεται για πολλά ακόμα χρόνια στην Ομογένεια

IΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΔIΕΥΘΥΝΤΗΣ�ΤΕΛΕΤΩΝ ΔIΕΥΘΥΝΤΗΣ�ΤΕΛΕΤΩΝ

John G. LitrasFUNERAL DIRECTOR CORP.GEORGE T. LITRAs, PREsIDENT

MAIN OFFICE

Dahill Funeral Home2525 65th Street, Brooklyn, N.Y. 11204

24 HOUR PHONE (718) 336-2900

SERVICES AVAILABLE IN ALL COMMUNITIES

Τοll free 1-877-324-4551

EDWARD SPARACIO, MANAGERΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΕΛΕΤΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ BROOKLYN

ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ

2454

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣAPOSTLE FAMILY FUNERAL DIRECTORS OF

funeral Home inc.5044 Broadway, new York, n.Y. 10034

(212) 942-4000 TOLL FREE 1-888-GAPOSTLE

Funeral Parlor Co.

(718) 745-1010 SERVICES IN ALL LOCALITIES - LOW COST SHIPPING TO

GREECEΤο αρχαιότερο ελληνικό νεκροπομπείο στην υπηρεσία

της Ομογένειας με ειλικρίνεια και αξιοπρέπεια από το 1921.GREGORY, NICHOLAS & ANDREW Directors 83

Η πίστη είναι απαραίτητη τόσο για σας...

όσο και για μας.

Γνωρίζουμε ότι με το να ακολουθούμε τα πιστεύω μας σας βοηθούμε ναδυναμώσετε την δική σας πίστη.

Οποια κι αν είναι η επιθυμία σαςπιστέψτε μας την καταλαβαίνουμε.

Το γραφείο που έχει κερδίσει την προτίμηση σας

Ελληνική επιχείρηση, οικογενειακής ιδιοκτησίας

Γραφεία Τελετών

Η ΕΛΕΝΑ βοηθά με όλα τα προβλήματα της ζωής, ερωτικά, επαγγελματικά,

οικονομικά, οικογενειακά.

ΜΕ�40�ΧΡΟΝΙΑ�ΕΜΠΕΙΡΙΑΛΥΝΕΙ�ΜΑΓΙΑ,ΟΝΟΜΑΖΕΙ�

ΤΟΥΣ�ΕΧΘΡΟΥΣ�ΣΑΣ,�ΔΙΩΧΝΕΙ�ΤΗΝ�ΚΑΚΙΑ�ΤΥΧΗ.

Εγγυημένα αποτελέσματασε 3 ημέρες!ΧΕΙΡΟΜΑΝΤΙΑΚΑΦΕΜΑΝΤΕΙΑ

Για ραντεβού τηλεφωνήστε τώρα(973) 932-8465

315 Us Highway 46, Rockaway, NJ 07866

MENTIOYM

LAURAΜοναδική στο είδος της

ςας βοηθώ, σας συμβουλεύω και σας καθοδηγώ

Χαρτομαντεία�Χειρομαντεία

Ενώνω χωρισμένους Εγγυημένα αποτελέσματα

τηλεφωνήστε σήμερα για ραντεβού

1�(718)�207-2662mιλώ ελληνικά

18 West, 37th St., Suite 202μεταξύ 6 & 5 Aves

New York, NY 10018-7400

IT’S THE FUTURE WORLDWIDE LLC. Art. Of Org. filed with the SSNY on 02/15/17. Of-fice: Bronx County. SSNY designated as agent of the LLC upon whom process against it may be served. SSNY shall mail copy ofprocess to the LLC, 1259 Grant Avenue, #7D,Bronx, NY 10456. Purpose: Any lawful purpose.

275752/20359

Illitch Dussek, Auctioneer, DCA Lic #1421508 Sells on 6/13/17 9AM @ 1389 At-lantic Ave., Bklyn, NY 2009 Honda 5FNRL387X9B047889 Re:Kim. Publ. Saturday, May27, 2017 & Saturday, June 3, 2017.

275620/16966

Lien Sale 6/4/17 9am @ 2549 C MontaukHwy Brookhaven 1988 Chev 1G1GZ11G5JP102983 Re: K. Benson; 10am @ 1681 JeromeAve Bx 2015 Hyund KMHGN4JE5FU040198R: R.A. Peralta GE Farias JP Morgan ChaseNA. Publ. 5/20/17 & 5/27/17.

275792/11397

Legal Notice/Auction Notice

Legal Notice/Auction Notice

Legal Notice

Μέντιουμ/Αστρολόγοι

ΖΗΤAΤEΥΠΑΛΛΗΛΟ;

ΘΑ�ΤΟΝ�ΒΡΕΙΤΕΜΕΣΑ�ΑΠΟ�ΤΙΣ

ΜΙΚΡΕΣ�ΑΓΓΕΛΙΕΣΤΟΥ�«ΕΘΝΙΚΟΥ�ΚΗΡΥΚΑ»

ΓΡΗΓΟΡΑ�ΚΑΙ�ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Tel.: (718)�784-5255 ext 106Fax: (718)�472-0510

email: [email protected]

[ \

ΜΙ�ΚΡΕΣ�ΑΓ�ΓΕ�ΛΙΕΣΔΙΑ�ΦΗ�ΜΙ�ΣΕΙΣΣΥΝ�ΔΡΟ�ΜΕΣ

ΑΓΟΡΑ�ΒΙ�ΒΛΙΩΝ

(718) 784-5255

37-10�30th�Street,�L.I.C.,�N.Y.�11101

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:9:00π.μ.-5:30μ.μ.

ΚΥ ΡΙΑ ΚΗ: 10π.μ.-3μ.μ.

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-ρυκα). Η πρόσφατη χάραξη μιαςενιαίας εθνικής στρατηγικής γιατην ανάπτυξη της κρουαζιέραςκαι του yachting στην Ελλάδαείναι ένα πρόσθετο εργαλείοαξιοποίησης του συνεχώς αυξα-νόμενου αριθμού τουριστών πουφτάνουν στη χώρα και φέτοςαναμένεται να αγγίξουν τα 28εκατομμύρια, σύμφωνα με όσαανέφερε η υπουργός Τουρισμού,Ελενα Κουντουρά, στον χαιρετι-σμό της στο 4ο Posidonia SeaTourism Forum.

Το θέμα της ιδιωτικοποίησηςτων ελληνικών μαρίνων κυριάρ-χησε κατά τη δεύτερη ημέρατου διήμερου Forum, στο οποίοκυβερνητικοί αξιωματούχοι καιεκπρόσωποι του ιδιωτικού το-μέα συμφώνησαν ότι έχουν γίνειπολλά βήματα προς τη σωστήκατεύθυνση αλλά απομένουνακόμη πολλά να επιτευχθούνώστε να αξιοποιήσει η χώρα τοδυναμικό της στο έπακρο.

Στην ομιλία του ο υφυπουρ-γός Οικονομίας και Ανάπτυξης,Στέργιος Πιτσιόρλας, δήλωσε ότιη ελληνική κυβέρνηση είναιπροσηλωμένη στον στόχο τηςενίσχυσης του θαλάσσιου τουρι-σμού στην Ελλάδα μέσω τηςυλοποίησης δέσμης μέτρων πουπεριλαμβάνουν την ιδιωτικοποί-ηση των μαρίνων στον Αλιμο, τηΧίο, το Αργοστόλι και την Κα-λαμαριά Θεσσαλονίκης, βάσειτου μοντέλου της σύμβασης πα-ραχώρησης. Προς την ίδια κα-τεύθυνση κινείται η συνεργασίαμε τις λιμενικές Αρχές σε διάφο-ρες τοποθεσίες ανά την Ελλάδαγια την κατασκευή νέων μαρί-νων μέσω του μοντέλου σύμ-πραξης δημόσιου-ιδιωτικού το-μέα, η οποία θα επιταχυνθεί φέ-τος το καλοκαίρι.

Ωστόσο, σήμερα, η Ελλάδαβρίσκεται αντιμέτωπη με προ-κλήσεις και έντονο ανταγωνισμόγια την ανάπτυξη του κλάδουκαθώς γειτονικοί προορισμοίόπως η Τουρκία και η Κροατίαέχουν ήδη δρομολογήσει τονστρατηγικό μετασχηματισμό τουτομέα yachting και την ανάπτυ-

ξη των υποδομών των μαρίνωντους.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο τηςΕνωσης Μαρίνων Ελλάδας,Σταύρο Κατσικάδη, η Ελλάδαπρέπει να ανανεώσει το πλαίσιολειτουργίας των τουριστικών λι-μανιών της. «Ενα λογικό καισταθερό φορολογικό και ρυθμι-στικό καθεστώς θα συνέβαλεστην προσέλκυση των επενδύ-σεων μειώνοντας τους νομικούςκινδύνους», πρόσθεσε ο ίδιος. Οτομέας της κρουαζιέρας βρέθηκεεπίσης στο επίκεντρο των συζη-τήσεων στη δεύτερη και τελευ-ταία ημέρα του Forum με κορυ-φαίους εκπροσώπους της βιομη-χανίας να καταθέτουν τη δικήτους προσέγγιση.

Σύμφωνα με τον αντιπρό-

εδρο της Royal Caribbean Crui-ses, Ukko Metsola, ο συνολικόςαριθμός των επιβατών κρουαζιέ-ρας από την Ασία έχει σχεδόντριπλασιαστεί από το 2012. Ηαύξηση αυτή δημιουργεί μια με-γάλη ευκαιρία ανάπτυξης γιατον κλάδο στην Ανατολική Με-σόγειο.

Στα οκτώ χρόνια παρουσίαςτου, το Posidonia Sea TourismForum, που διοργανώνεται κάθεδύο χρόνια, έχει καταφέρει νακαθιερωθεί ως κορυφαία πλατ-φόρμα προώθησης των τομέωντης κρουαζιέρας και του yach-ting για το σύνολο των περιοχώντης Ανατολικής Μεσογείου καιτης Μαύρης Θάλασσας. Φέτος,στην εκδήλωση παραβρέθηκανπερισσότεροι από 1000 σύνε-δροι και επισκέπτες, μεταξύ τωνοποίων για πρώτη φορά αντι-προσωπείες από την Αίγυπτο καιτο Ιράν. Δυναμική παρουσία εί-χε και η Τουρκία, παρά τις εγ-χώριες πολιτικές προκλήσειςπου αντιμετωπίζει. Συνολικά 34εκθέτες παρουσίασαν τις υπηρε-σίες τους στον εξειδικευμένο χώ-ρο του Forum.

Σχέδια για τον θαλάσσιο τουρισμό

Αποψη προσκεκλημένων τουφόρουμ στο Μέγαρο Μουσι-κής. Aριστερά, ο υφυπουργόςΣτέργιος Πιτσιόρλας κατάτην ομιλία του.

Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι κήρυξε τηχώρα σε κατάσταση έκτακτηςανάγκης για τρεις μήνες και κα-τηγόρησε τους τζιχαντιστές ότιθέλουν να διχάσουν τη χώρα στο-χοθετώντας τις μειονότητες.

Η επίθεση της Παρασκευήςσημειώθηκε ενώ το λεωφορείο μετους χριστιανούς ταξίδευε μέσωπαράπλευρου δρόμου στην έρημοπρος το απομονωμένο μοναστήριτου Αγίου Σαμουήλ του Ομολο-γητή στην Μαγκάγκα, στην επαρ-χία Μίνια, περί τα 140 μίλια νότιατου Καϊρου, όπου οι Χριστιανοίεκπροσωπούν στην περιοχή εκείτο 35% του πληθυσμού, που είναιτο υψηλότερο της χώρας.

Οι δυνάμεις ασφαλείας επικα-

λούμενες μαρτυρίες έκαναν λόγογια 8 με 10 τρομοκράτες ντυμέ-νους με στρατιωτικές στολές καιμάσκες στα πρόσωπά τους. Τα θύ-ματα προέρχονταν από την επαρ-χία Μπενί Σουέφ.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδατων Κοπτών, μόνο τρία παιδιάεπέζησαν της επίθεσης αλλά δενέγινε γνωστό πόσα παιδιά περι-λαμβάνονταν στα θύματα.

Στις εικόνες που μεταδόθηκανστα αραβικά τηλεοπτικά κανάλιαδιακρίνεται το λεωφορείο πουέχει γαζωθεί από σφαίρες, μεσπασμένα τα παράθυρα και τοπαρμπρίζ, καθώς και τους νε-κρούς σκεπασμένους με πλαστικάκαλύμματα στο έδαφος. Διακρί-νονταν ασθενοφόρα ενώ μπορού-σαν στα βίντεο να ακουστούν

κραυγές μικρών παιδιών, σύμφω-να με το «ΑΡ».

Ο μεγάλος ιμάμης του Αλ Αζ-χαρ, ενός από τα σημαντικότερασουνιτικά κέντρα ισλαμικώνσπουδών στον Κόσμο, καταδίκασετη σημερινή επίθεση, την οποίαχαρακτήρισε «απαράδεκτη», το-νίζοντας ότι στόχος ήταν η απο-σταθεροποίηση της χώρας. «Καλώτους Αιγύπτιους να ενωθούν απέ-ναντι σε αυτήν την κτηνώδη τρο-μοκρατία», είπε ο Αχμεντ αλ Τα-γιέμπ από τη Γερμανία όπουπραγματοποιεί επίσημη επίσκε-ψη.

Οι επιθέσεις αυτές, αναφέρειτο «ΑΡ», προκαλούν μεγάλα εμ-πόδια στον Αιγύπτιο Πρόεδροπου προσπαθεί να επιβάλλει μίαπολιτική μεταρρυθμίσεων προκει-μένου να αναζωογονήσει την κα-ταρρακωμένη οικονομία.

Να σημειωθεί ότι ξεκινά στηνΑίγυπτο το Ραμαζάνι, ο ιερός μή-νας των μουσουλμάνων, ενώ οπρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ Ελ Σίσισυγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη μετους επικεφαλής των υπηρεσιώνασφαλείας. Ωστόσο δεν υπήρξεκάποια άμεση ανακοίνωση για τοπώς η κυβέρνηση σκοπεύει νασταματήσει τις τρομοκρατικέςεπιθέσεις αλλά είναι πολύ πιθα-νόν να αυξήσει το επίπεδο ασφα-λείας και τα αστυνομικά μέτρα σεεκκλησίες, σχολεία και προσκυ-νήματα των Χριστιανών σε όλη τηχώρα.

Νέο μακελειό κατά χριστιανών στην Αιγύπτο

Η φωτογραφία από τον τόπο του μακελειού δόθηκε από το γρα-φείο Τύπου της τοπικής κυβέρνησης Μίνια, νότια το Καϊρου.

Συνέχεια από τη σελίδα 1

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυ-κα). «Αυτά είναι τα κόλπα τουΣόιμπλε για τη διάσωση της Ελ-λάδας» είναι ο ασυνήθιστα αιχ-μηρός τίτλος της εφημερίδας «DieWelt», η οποία παραθέτει το ανα-λυτικό παρασκήνιο για το Euro-group της Δευτέρας, μέρος τουοποίου δημοσίευσε χθες ο «Εθνι-κός Κήρυξ».

Ο αρθρογράφος δηλώνει ότιέχει στη διάθεσή του τους υπο-λογισμούς των εμπειρογνωμόνων,σε Βρυξέλλες και Ουάσιγκτον, γιατην εξέλιξη της ελληνικής οικο-νομίας στις επόμενες δεκαετίεςκαι υποστηρίζει ότι «η ΕυρωπαϊκήΕπιτροπή και το ΔΝΤ απέχουν τό-σο πολύ μεταξύ τους στις υποθέ-σεις εργασίας και στα αποτελέ-σματα των υπολογισμών τους,ώστε διερωτάται κανείς εάν οιαναλύσεις τους αφορούν πραγμα-τικά την ίδια χώρα».

Εν ολίγοις, η Ευρωπαϊκή Επι-τροπή (Κομισιόν) υποστηρίζειότι με πρωτογενή πλεονάσματατουλάχιστον 3,5% στα προσεχήοκτώ χρόνια και 2,6% κατά μέσοόρο στις επόμενες δεκαετίες τοελληνικό χρέος μειώνεται στο50% του ΑΕΠ το 2060. Το ΔΝΤθεωρεί ανεδαφικές τις προβλέ-ψεις για υψηλά πλεονάσματα καιβλέπει το χρέος στο 226% το2060, εκτός αν γίνει κούρεμαχρέους.

Σύμφωνα με τον αρθρογράφο,«το 2017 δεν είναι όπως τα προ-ηγούμενα χρόνια, όταν το διακύ-βευμα ήταν να επανέλθουν εντός

γραμμής οι Ελληνες με όσο το δυ-νατόν πιο δρακόντεια μέτρα,ώστε να αντιληφθούν και οι Ιτα-λοί τι τους περιμένει, αν δεν αρ-χίσουν επιτέλους τις μεταρρυθμί-σεις. Το 2017 είναι η σούπερεκλογική χρονιά στην Ευρώπη.Κανείς στην ομοσπονδιακή κυ-βέρνηση -ούτε ο Σόιμπλε- δενχρειάζεται μία επανάληψη της ελ-ληνικής κρίσης, μετά το δημοψή-φισμα του Brexit το 2016. Γι’ αυ-τό, ο Υπουργός Οικονομικών θαπροτιμούσε να κλείσει τη δια-πραγμάτευση με την Αθήνα, μεμία προϋπόθεση: ότι το ΔΝΤ θαπαραμείνει. Και ότι μία άφεσηχρέους από τους Ευρωπαίους θαγίνει το νωρίτερο μετά τις γερμα-νικές εκλογές, αν πρέπει οπωσ-δήποτε να γίνει».

Εκτός από το «σενάριο Κομι-σιόν» και τη «γραμμή ΔΝΤ» εμ-φανίζεται -και είχε ήδη συζητηθείστο τελευταίο Eurogroup- και ένατρίτο, συμβιβαστικό σενάριο, τοοποίο είχε αποκαλύψει η «Han-delsblatt»: «Ο Σόιμπλε δίνει τηδιαβεβαίωση ότι θα περιγράψειαπό τώρα, με λεπτομέρειες, τιςπιθανές διευκολύνσεις για το χρέ-ος, ακόμη και αν αυτές δεν υλο-ποιηθούν πριν από το 2018. Γιαπαράδειγμα, θα μπορούσε να πα-ραταθεί, για ακόμη 15 χρόνια, ηπερίοδος αποπληρωμής σε δάνειαπου είχε ήδη εκταμιεύσει ο Ευ-ρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης(EFSF). Σε αντάλλαγμα, το ΔΝΤθα έδινε μία επίσημη υπόσχεσησυμμετοχής στο τρίτο πρόγραμ-

μα, υπό μία προϋπόθεση: δεν θαεκταμιεύσει χρήματα, παρά μόνοόταν ξεκαθαριστεί η βιωσιμότητατου χρέους. (...) Ο Σόιμπλε θαμπορούσε να ισχυριστεί στη γερ-μανική Βουλή ότι το ΔΝΤ επιτέ-λους δεσμεύθηκε να συμμετάσχειστο πρόγραμμα βοήθειας. Το ΔΝΤ,από την πλευρά του, δεν θα είχευποσχεθεί τίποτα περισσότεροαπό αυτά που λέει τα τελευταίαδύο χρόνια. Λύση δεν θα είχε βρε-θεί πάντως».

Και το άρθρο καταλήγει: «Τοότι οι Ελληνες δεν συμφώνησανμε αυτή τη συμφωνία εις βάροςτους, δεν μπορεί να εκπλήσσεικανέναν. Ο Τσίπρας χρειάζεταιεπιτυχίες, για να μπορεί να πε-ράσει στον κόσμο το μεγάλο πα-κέτο περικοπών που μόλις υιο-θέτησε. (...) Το κούρεμα χρέουςθα ήταν μία τέτοια επιτυχία. Κιαν δεν μπορεί να έρθει τόσο γρή-γορα όσο θα ήθελε ο ΕλληναςΠρωθυπουργός, μία καλή εναλ-λακτική λύση θα ήταν η συμμε-τοχή στο πρόγραμμα ποσοτικήςχαλάρωσης της ΕΚΤ. Στο οποίοόμως δεν μπορούν να προσχω-ρήσουν οι Ελληνες, εάν δεν επι-βεβαιωθεί στοιχειωδώς η βιωσι-μότητα του χρέους. Προϋπόθεσηθα ήταν η συμφωνία όλων τωνεμπλεκομένων στην ανάλυσηβιωσιμότητας της ΕΕ. Αλλά ησυμφωνία Σόιμπλε-ΔΝΤ δενπροσφέρει στους Ελληνες καμίααπό τις δύο εναλλακτικές λύ-σεις».

Πηγή: «Deutsche Welle»

Αιχμηρό σχόλιο κατά Σόιμπλε από τη «Die Welt»

φωτογραφΙες: «Posidonia forum»

Page 17: 2 a b 2περί δοκιμαστικής εξόδου στις αγορές τον Ιούλιο αποδείχθηκαν μία ακόμη, κατά επιεική χαρα-κτηρισμό,

ΚΥΠΡΟΣ 17ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ σαΒΒατο 27 - ΚΥριαΚΗ 28 ΜαΪοΥ 2017

ναν στο αεροπλάνο της Ελληνι-κής Πολεμικής Αεροπορίας, ΝΟ-ΡΑΤΛΑΣ, που καταρρίφθηκε απόφίλια πυρά.

• Εννέα άλλων Ανθυπασπι-στών του Πεζικού και ενός τουΜηχανικού, τα οστά των οποίωνεντοπίστηκαν σε κατεχόμενη πε-ριοχή βόρεια του στρατοπέδουτης ΕΛΔΥΚ, όπου και τάφηκανμετά τις εκεί επικές μάχες κατάτων εισβολέων, ήτοι των Ελευ-θερίου Ανθη, Γεώργιου Ζερβο-μανώλη, Αθανάσιου Καραγεώρ-γου, Ιωάννη Κωνσταντακόπου-λου, Κωνσταντίνου Μπροδήμα,Ιωάννη Παπαδόπουλου, Αργύ-ριου Σίννη, Μανούσου Τριαντα-φυλλίδη, Βασίλειου Τριάντη καιΓεώργιου Χαμουργιωτάκη. Και,επίσης,

• του Ανθυπασπιστή Ναυτι-κού Νικόλαου Νιάφα, μέλουςτου πληρώματος της ηρωικήςτορπιλακάτου «ΦΑΕΘΩΝ» πουβυθίστηκε από την τουρκική πο-λεμική αεροπορία στις 8 Αυγού-στου 1964.

Παρόντες στην τελετή ο πρό-εδρος Αναστασιάδης, ο υπουργόςΑμυνας της Ελλάδας, Π. Καμμέ-νος και συγγενείς των πεσόντωνΕλλαδιτών. Ο Αρχιεπίσκοπος Κύ-πρου, Χρυσόστομος τέλεσε τρι-σάγιο στη μνήμη των πεσόντων.

Τα οστά των πεσόντων Ελλα-διτών βρέθηκαν σε ομαδικούςτάφους στις ελεύθερες και στιςκατεχόμενες περιοχές της Κύπρουκαι ταυτοποιήθηκαν με τη μέ-θοδο του DNA. Μετά την τελετήστον ιερό ναό της Του Θεού Σο-φίας, οι λειψανοθήκες με τα οστάτων ηρωικών νεκρών μεταφέρ-θηκαν στο αεροδρόμιο Λάρνακαςκαι απ’ εκεί με αεροσκάφος τηςΕλληνικής Πολεμικής Αεροπο-ρίας, στην Αθήνα, για να παρα-δοθούν στους συγγενείς τους.

Ο πρόεδρος Αναστασιάδηςστο χαιρετισμό του εξέφρασε τηβαθιά ευγνωμοσύνη και την άδο-λη αγάπη της Κύπρου στους ήρω-

ες και τους συγγενείς τους, τονί-ζοντας ότι με τη θυσία τους δί-νουν το δικαίωμα σε εμάς σήμερανα συνεχίζουμε τον αγώνα γιαοριστική απαλλαγή από τα κα-τοχικά στρατεύματα.

Είπε πως έχουμε πλήρη συ-νείδηση σφαλμάτων του παρελ-θόντος και απευθυνόμενος στονυπουργό Εθνικής Αμυνας ΠάνοΚαμμένο τον κάλεσε να μετα-φέρει απολογία στους συγγενείςγια διαδικασίες που ακολουθή-

θηκαν στο παρελθόν.Μίλησε για λάθη καλής πί-

στεως, και καθυστερήσεις στιςταυτοποιήσεις, «ωστόσο σήμεραείμαστε σε θέση να αποκατα-στήσουμε την τιμή και την αξιο-πρέπεια όλων όσοι έπεσαν γιατην Κύπρο». Ανέφερε ότι η κυ-βέρνηση και οι προηγούμενεςστο παρελθόν καταβάλλουν κάθεδυνατή προσπάθεια για διακρί-βωση της τύχης των αγνοουμέ-νων, τόσο στις συναντήσεις με

τον Τ/κ ηγέτη όσο και σε διεθνέςεπίπεδο.

Διαβεβαίωσε ότι θα ενταθείη συντονισμένη και οργανωμένηπροσπάθεια προς πάσα κατεύ-θυνση, ώστε να πετύχουμε τοσυντομότερο δυνατό να έχουμετα καλύτερα δυνατά αποτελέ-σματα με κύριο στόχο να πειστείόχι μόνο η Τουρκία, αλλά και οδιεθνής παράγοντας, να ανοίξουντα αρχεία των Ηνωμένων Εθνών,των εμπλεκομένων τότε δυνά-

μεων, αλλά ιδιαίτερα και η Τουρ-κία να επιτρέψει ανεμπόδιστακαι χωρίς όρους, τη διερεύνησησε κάθε μέρος που υπάρχει πλη-ροφορία ότι βρίσκονται θαμμένοιαγνοούμενοί μας.

«Δεν υπάρχουν ακόμη, δυ-στυχώς, απαντήσεις για τις σκό-πιμες, εγκληματικές μετακινήσειςοστών από τους πρωτογενείς χώ-ρους ταφής, όπως της Ασσιας,του Κορνόκηπου, του Αγίου Ιλα-ρίωνα, κ.λπ. Και σε αυτό το τρα-

γικό θέμα δεν υπήρξε οποιαδή-ποτε δυστυχώς πρόοδος. Παράτην απόφαση της Τουρκίας γιαπαραχώρηση άδειας για 10 εκτα-φές κάθε χρόνο για τα επόμενατρία χρόνια, σε χώρους που θε-ωρούνται στρατιωτικές ζώνες κα-τοχής, τα προβλήματα παραμέ-νουν. Θα πρέπει να δοθεί απρό-σκοπτη πρόσβαση τόσο για εκτα-φές όσο και για έρευνες γιαύπαρξη χώρων ταφής», σημείω-σε.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο ΕθνικούΚήρυκα). Το Σάββατο, 27 Μαΐου,στις 11 το πρωί, μέλη της οργά-νωσης «Ενώστε την Κύπρο Τώρα»θα σχηματίσουν μια ανθρώπινηαλυσίδα στη νεκρή ζώνη στηνοδό Λήδρας στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση τηςοργάνωσης, «αυτή η συμβολικήπράξη είναι ένα κάλεσμα προςτους δύο ηγέτες, οι οποίοι τα τε-λευταία χρόνια έχουν επιτύχεισημαντική πρόοδο στις συνομιλίεςγια επίλυση του κυπριακού προ-βλήματος, για να ενώσουν τηνΚύπρο τώρα, χωρίς άλλες καθυ-στερήσεις». «Είμαστε τα παιδιάτων γενιών που δεν έχουν ζήσειποτέ την ειρήνη σε αυτή τη χώρα.Είμαστε οι γονείς των παιδιώνπου δικαιούνται καλύτερες μέρες.Είμαστε οι Κύπριοι που πιστεύουνότι η παρούσα κατάσταση απο-τελεί ντροπή!», αναφέρεται.

Η οργάνωση καλεί όλους,«άτομα, ομάδες και φιλειρηνικέςδυνάμεις ολόκληρου του νησιού,να ενωθούν μαζί μας το Σάββατο,στις 11 το πρωί».

Επαναπατρίστηκαν τα οστά 17 Ελλαδιτών, πεσόντων στην Κύπρο

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο ΕθνικούΚήρυκα). Το Κυπριακό και η δι-πλωματία του «πήγαινε-έλα» τουΕιδικού Συμβούλου του ΓΓ τουΟΗΕ Εσπεν Μπαρθ Αιντα είναιτο κύριο θέμα που προβάλλουνοι εφημερίδες της Παρασκευής26 Μαϊου.

Η «Αλήθεια»με τίτλο «Δεν φαίνεται ακόμαάσπρος καπνός» γράφει, στο κύ-ριο της θέμα, ότι δεν καρποφό-ρησε η εκ του σύνεγγυς προσπά-θεια του Ειδικού Συμβούλου τουΓΓ του ΟΗΕ να συμβιβάσει τιςθέσεις των δύο πλευρών για τησυνέχιση της διαπραγματευτικής

προσπάθειας στο Κυπριακό καινα ανοίξει τον δρόμο για μια νέαδιάσκεψη στη Γενεύη.

Η «Σημερινή»υπό τον τίτλο «Αναμένεται ηαντίδραση της Τουρκίας» γράφει,στο κύριο της θέμα, ότι η δια-πραγματευτική μάχη γίνεται στοκεφάλαιο των εγγυήσεων και τηςασφάλειας και το Προεδρικόαναμένει την ουσιαστική εμπλο-κή της Τουρκίας σε αυτή τηνπροσπάθεια που θα διαδραματί-σει και τον πιο καταλυτικό ρόλο.

Ο «Φιλελεύθερος»με τίτλο «Η Αγκυρα θα λύσει τον

γρίφο» γράφει, στο κύριο του θέ-μα, ότι άκαρπες απέβησαν και οιεπαφές του Εσπεν Μπαρθ Αϊνταμε τους δύο ηγέτες οι οποίες στό-χευαν να ανοίξουν το δρόμο γιασυνομιλίες στη Γενεύη και ότιτου υποδείχθηκε ότι πρέπει πλέ-ον να μεταβεί στην Αγκυρα γιαδιαβουλεύσεις αφού πλέον απότην τουρκική κυβέρνηση εξαρ-τάται το μέλλον των διαπραγμα-τεύσεων.

Η «Χαραυγή»υπό τον τίτλο «Υποχωρούν απότη συμφωνία για ΓεΣΥ», γράφει,στο κύριο της θέμα, ότι αφαιρέ-θηκε η πρόνοια από το νομοσχέ-

διο για το ΓεΣΥ, η οποία διασφα-λίζει ότι για μια πενταετία ο αυ-τόνομος οργανισμός θα τυγχάνεικρατικής στήριξης.

Το «Ποντίκι»με τίτλο «Πάση θυσία το Κυπρια-κό στη Γενεύη!», γράφει η εφη-μερίδα ότι ο Ειδικός Σύμβουλοςτου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕεπέστρεψε στην Κύπρο και άρ-χισε εντατικά τη μέθοδο τουshuttle diplomacy δηλαδή έναπήγαινε - έλα μεταξύ των δύοπλευρών, για να βρει τη λεγόμε-νη «χρυσή τομή» και να επιτευ-χθεί συμφωνία για μετάβαση στηΓενεύη.

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ τύπος

Φωτογραφικά στιγμιότυπααπό την παράδοση στην

ελληνική Πολιτεία τωνοστών 17 Ελλαδιτών

πεσόντων στην Κύπρο.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο ΕθνικούΚήρυκα). Το ύψος των μη εξυ-πηρετούμενων χορηγήσεων, εξα-κολουθεί να αποτελεί το κύριοπρόβλημα που ταλανίζει τον τρα-πεζικό τομέα, παρά τη μείωσηπου έχει καταγραφεί το 2016,προειδοποίησε η Διοικητής τηςΚεντρικής Τράπεζας Κύπρου,Χρυστάλλα Γιωρκάτζη, τονίζο-ντας παράλληλα ότι «η εντατι-κοποίηση στις διαδικασίες ανα-διάρθρωσης και η αποτελεσμα-τική εφαρμογή του σύγχρονουπλαισίου αφερεγγυότητας πουεισήχθηκε το 2015, αποτελούναπαραίτητες προϋποθέσεις γιατην επιτάχυνση της μείωσης τωνμη εξυπηρετούμενων χορηγή-σεων».

«Ενώ οι οικονομικές συνθή-κες παρουσιάζουν σαφή βελ-τίωση, οι προκλήσεις παραμέ-νουν. Το τραπεζικό σύστημαέχει πολύ υψηλά επίπεδα μηεξυπηρετούμενων χορηγήσεωνκαι επιβάλλεται η δραστική μεί-ωσή τους, ώστε να διασφαλιστείη απρόσκοπτη χρηματοδότησητης οικονομίας και να εξυγιαν-θούν οι ισολογισμοί των πιστω-τικών ιδρυμάτων», υπογράμμισεη κ. Χρυστάλλα Γιωρκάτζη σεσημείωμά της, που περιλαμβά-

νεται στην ετήσια έκθεση τηςΚεντρικής Τράπεζας για το 2016.Στην έκθεσή της η ΚεντρικήΤράπεζα Κύπρου τονίζει ότι «οικίνδυνοι για το ΑΕΠ αξιολο-γούνται ως ισορροπημένοι», ενώαναθεωρεί οριακά προς τα πάνω,σε σχέση με προηγούμενη εκτί-μησή της, τις προβλέψεις τηςγια την κυπριακή οικονομία γιατην περίοδο 2017-2019, παρά

την επιδείνωση του διεθνούςοικονομικού κλίματος, όπως ση-μειώνει, αναμένοντας τώρα ανά-καμψη της τάξης του 2,8% γιατο 2017 και περαιτέρω μεγέ-θυνση της κυπριακής οικονομίαςγύρω στο 3% για τα επόμεναδύο χρόνια.

«Η αναμενόμενη πορεία αντι-κατοπτρίζει, εν μέρει, τη θετικήπορεία στις επενδύσεις πουέχουν ήδη δρομολογηθεί στουςτομείς του τουρισμού, των κα-τασκευών και άλλων επιχειρη-ματικών δραστηριοτήτων», το-

νίζει η ΚΤΚ στην ετήσια έκθεσήτης για το 2016, σημειώνοντας,ωστόσο, ότι το υψηλό επίπεδοτων ΜΕΔ συνεχίζει να αποτελείμεγάλη πρόκληση και τροχοπέδηγια την πλήρη ανάκαμψη τουτομέα και της εγχώριας οικονο-μίας γενικότερα.

Η κ. Γιωρκάτζη σημειώνει,επίσης, ότι «παρατηρούνται γε-ωπολιτικές εξελίξεις που δυνη-τικά θα μπορούσαν να επηρεά-σουν τις οικονομικές εξελίξειςστην Κύπρο» και διαβεβαιώνειότι η Κεντρική Τράπεζα θα συ-νεχίσει χωρίς εφησυχασμό τιςπροσπάθειες που απαιτούνταιγια την πλήρη εξυγίανση τουτραπεζικού συστήματος της χώ-ρας, αλλά και της οικονομίαςτου τόπου ευρύτερα.

Αναφέρει, όμως ότι, παράλ-ληλα θα πρέπει να συνεχιστούνοι προσπάθειες από όλους τουςεμπλεκόμενους ώστε να επιτευ-χθεί ο πλήρης εκσυγχρονισμόςτης κυπριακής οικονομίας.

Σε ό,τι αφορά την αβεβαιό-τητα (κινδύνους) σε σχέση μετις μακροοικονομικές προβλέ-ψεις, η Κεντρική Τράπεζα τονίζειστην ετήσια έκθεσή της ότι «οικίνδυνοι για το ΑΕΠ αξιολογού-νται ως ισορροπημένοι».

Ανθρώπινηαλυσίδα στηνεκρή ζώνη

Οι κίνδυνοι για το ΑΕΠ ισορροπημένοι

Συνέχεια από τη σελίδα 1

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο ΕθνικούΚήρυκα). Τα Ηνωμένα Εθνηανακοίνωσαν την Παρασκευή τοναυάγιο των προσπαθειών γιασύγκληση νέας διάσκεψης στηΓενεύη για το κυπριακό πρόβλη-μα αλλά, ταυτόχρονα, διευκρί-νισαν ότι «η ειρηνευτική διαδι-κασία δεν έχει καταρρεύσει». Ταεπόμενα βήματα του ΟΗΕ, γιατην αναζωογόνηση της ειρηνευ-τικής διαδικασίας θα αποτελέ-σουν αντικείμενο συζήτησης με-ταξύ του Γενικού Γραμματέα τουΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, με τονσύμβουλό του, Εσπεν Μπαρθ Αϊ-ντα.

Αναλυτικότερα:Ο ειδικός σύμβουλος του Γ.Γ.

για το Κυπριακό, Εσπεν ΜπαρθΑϊντα, ανακοίνωσε το μεσημέριτης Παρασκευής, ότι: «Δυστυ-χώς, παρά τις σοβαρές προσπά-

θειες για υπερπήδηση των δια-φορών σε σχέση με τη μεθοδο-λογία για συνάντηση στη Γε-νεύη, οι κύριοι Αναστασιάδηςκαι Ακιντζί δεν μπόρεσαν ναβρουν κοινό έδαφος». «Χωρίςπροοπτική για κοινό έδαφος,δεν υπάρχει βάση για συνέχισητης διπλωματίας του πήγαινε -έλα», προσθέτει.

Σε γραπτή δήλωσή του κ. Αϊ-ντα σημειώνει πως το πρωί τηςΠαρασκευής ενημέρωσε σχετικάτον Τ/κ ηγέτη Μουσταφά Ακι-ντζί και τον πρόεδρο της Δημο-κρατίας Νίκο Αναστασιάδη καιπως στη συνέχεια ενημέρωσετους πρέσβεις των πέντε Μονί-μων Μελών του ΣυμβουλίουΑσφαλείας σε μια κοινή συνά-ντηση. «Θα ενημερώσω τώρατον Γενικό Γραμματέα και θα ζη-τήσω τη συμβουλή του για το

πώς θα προχωρήσουμε», αναφέ-ρει.

Οπως σημειώνει στη δήλωσήτου: «Κατά τη διάρκεια των τε-λευταίων εννέα ημερών, μετά τησυνάντηση της 17ης Μαΐου του

Ελληνοκύπριου ηγέτη κ. ΝίκουΑναστασιάδη και του Τουρκοκύ-πριου ηγέτη κ. Μουσταφά Ακι-ντζί, έχω εμπλακεί σε μια ενεργόδιπλωματία του πήγαινε έλα με-ταξύ των δυο πλευρών, όπως ζη-τήθηκε από τους ηγέτες. Καθώςκαι οι δυο ηγέτες έχουν δημόσιαεκφράσει την επιθυμία τους γιαεπανασύγκληση της Διάσκεψης

για την Κύπρο και για να υπάρ-ξει ολοκλήρωση όλων των εκ-κρεμούντων θεμάτων στη Γε-νεύη, επικεντρωθήκαμε μόνοστο να υπάρξει συμφωνία επίτης μεθοδολογίας, που αυτόμπορεί να επιτευχθεί. Δυστυχώς,παρά τις σοβαρές προσπάθειεςγια υπερπήδηση των διαφορώνσχετικά με τη μεθοδολογία γιασυνάντηση στη Γενεύη, οι ηγέ-τες δεν κατάφεραν να βρουνκοινό έδαφος. Χωρίς προοπτικήγια κοινό έδαφος, δεν υπάρχειβάση για συνέχιση της διπλω-ματίας του πήγαινε - έλα».

Για την πιο πάνω εξέλιξη μί-λησε στο «Associated Press» οAleem Siddique, εκπρόσωποςτων Ηνωμένων Εθνών στην Κύ-προ. Διευκρίνισε μεταξύ άλλων,ότι «η ειρηνευτική διαδικασίαδεν έχει καταρρεύσει» και ότι

«εναπόκειται πλέον στους κυρί-ους Αναστασιάδη και Ακιντζί νααποφασίσουν για την μελλοντι-κή πορεία του νησιού».

Νωρίτερα, ο Τουρκοκύπριοςηγέτης, Μουσταφά Ακιντζί, δή-λωσε ότι δεν αποδέχεται τη δια-δικασία που πρότεινε ο πρόε-δρος Αναστασιάδης για σύγκλη-ση νέας διάσκεψης στη Γενεύηγια το Κυπριακό. Μετά από συ-νάντηση που είχε με τον κ. Αϊ-ντα, ο κ. Ακιντζί δήλωσε:

Κρίμα που ο κ. Αναστασιάδηςθα συνεχίσει τη συμπεριφοράτου που είναι εκτός των όσωνπροβλέπονται από τα μέχρι σή-μερα συμφωνηθέντα. Ακυρώνειτην αρχή που περιλαμβάνεταιστο κοινό ανακοινωθέν της 11ηςΦεβρουαρίου 2014 ότι όλα ταθέματα συζητούνται αλληλένδε-τα μεταξύ τους και θέλει κατά

προτεραιότητα να κλείσει το κε-φάλαιο ασφάλειας - εγγυήσεωνκαι εάν αυτό συμβεί μετά ναβγουν οι χάρτες από το κουτίπου είναι κλειδωμένο για νακλείσει και το εδαφικό.

Απαντώντας σε ερώτηση δη-μοσιογράφου, ο Τουρκοκύπριοςηγέτης ανέφερε ότι είναι έτοιμοςνα μεταβεί στη Γενεύη και ναμείνει εκεί μέχρι να παραχθείένα αποτέλεσμα αλλά σίγουραδεν θα εγκρίνει μια διαπραγμα-τευτική διαδικασία με προϋπο-θέσεις.

«Η στάση του κ. Αναστασιά-δη για διαπραγματεύσεις υπόπροϋποθέσεις, είναι αντίθετη μεόλες τις συμφωνίες και κυρίωςμε την ανακοίνωση της 12ης Ια-νουαρίου που φέρει την υπογρα-φή όλων των πλευρών», πρόσθε-σε.

Αβεβαιότητα για το μέλλον των συνομιλιών για το Κυπριακό Ηνωμένα Εθνη: Ναυάγησαν οι προσπάθειες για νέα Γενεύη αλλά δεν κατέρρευσε η ειρηνευτική διαδικασία

Ηνωμένα Εθνη: «η ειρηνευτικήδιαδικασία δεν έχει καταρρεύσει»

Προειδοποίηση της Διοικητού ΚΤΚκυρίας ΧρυστάλλαΓιωρκάτζη

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο ΕθνικούΚήρυκα). Τα μόνιμα μέλη τουΣυμβουλίου Ασφαλείας των Ηνω-μένων Εθνών μπορούν να παί-ξουν μεγάλο ρόλο στην εξεύρεσηλύσης στο θέμα της ασφάλειας,δήλωσε ο πρόεδρος της Δημο-κρατίας Νίκος Αναστασιάδης σεσυνέντευξή του στο πρακτορείοειδήσεων «Sputnik».

«Δεν γνωρίζω εάν τα μόνιμαμέλη του Συμβουλίου Ασφαλείαςθέλουν να εμπλακούν (στις συ-νομιλίες της Γενεύης) γιατί είναιμια πρωτοβουλία κυπριακής ιδιο-κτησίας.

...Αλλά ασφαλώς μπορούν ναπαίξουν μεγάλο ρόλο στην εξεύ-ρεση λύσης στο θέμα της ασφά-λειας», ανέφερε.

Πρόσθεσε πως «αυτή είναιμια από τις επιλογές για τερμα-τισμό της Συνθήκης Εγγυήσεων.Το Συμβούλιο Ασφαλείας μπορείνα γίνει ο μόνος εγγυητής κάτωαπό το άρθρο 7 (του Χάρτη τωνΗνωμένων Εθνών) για την εφαρ-μογή, για την ασφάλεια», ση-μείωσε.

Ερωτηθείς εάν είναι πιθανόννα γίνει ένα δημοψήφισμα, ο

πρόεδρος της Κυπριακής Δημο-κρατίας Νίκος Αναστασιάδης ανέ-φερε πως «εάν μπορέσουμε ναανταποκριθούμε στις ανησυχίεςγια την ασφάλεια και τις εγγυή-σεις και εάν καταφέρουμε ναβρούμε μια λύση σε σχέση μετις εδαφικές αναπροσαρμογές,τότε θα είμαστε ελεύθεροι νασυζητήσουμε τα εναπομείνανταανεπίλυτα θέματα στα τέσσερακεφάλαια και τότε γιατί όχι».

Αναφερόμενος στις προσπά-θειες για λύση, σημείωσε πωςδεν παρατηρείται οποιαδήποτεπρόοδος γιατί υπάρχουν δυοκαίρια θέματα που παραμένουνανεπίλυτα, αυτό της ασφάλειαςκαι των εγγυήσεων, που περι-λαμβάνει την αποχώρηση τωντουρκικών στρατευμάτων και τοεδαφικό.

Επεσήμανε επίσης πως υπήρ-ξε πρόοδος στα θέματα της δια-κυβέρνησης, της κατανομής τηςεξουσίας, της οικονομίας καθώςκαι στο περιουσιακό, αλλά δενχρειάζεται να συνεχίσουν να συ-ζητούν αυτά τα θέματα χωρίςνα προχωρούν στο εδαφικό καιστην ασφάλεια.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο ΕθνικούΚήρυκα). Την «ταχεία» αναθεώ-ρηση από το βρετανικό υπ. Εσω-τερικών της απόφασης για απα-γόρευση έλευσης στη Βρετανίαπροσφύγων που ζουν στο έδαφοςτης βάσης της Δεκέλειας, διέταξετην Πέμπτη το Δικαστήριο Εφέ-σεων της χώρας. Οπως αναφέρε-ται σε ανταπόκριση του «Κυπρια-κού Πρακτορείου Ειδήσεων» απότο Λονδίνο: Η απόφαση αφοράέξι οικογένειες με καταγωγή απόΙράκ, Σουδάν, Αιθιοπία και Συρία,τα μέλη των οποίων ήταν μεταξύ75 ανθρώπων που διασώθηκανστις ακτές της Κύπρου τον Οκτώ-

βριο του 1998 ενώ βρίσκοντανσε αλιευτικό σκάφος που κατευ-θυνόταν προς την Ιταλία. Το σκά-φος είχε αντιμετωπίσει προβλή-ματα με τη μηχανή με αποτέλε-σμα οι συγκεκριμένοι πρόσφυγεςνα εγκαταλειφθούν στην τύχητους από τους διακινητές που εί-χαν οργανώσει τη ριψοκίνδυνημετάβασή τους στη Δύση. Εκτοτεοι οικογένειες ζουν σε εγκατα-στάσεις εντός των ορίων της βρε-τανικής βάσης Δεκέλειας. Σύμ-φωνα με τους συνηγόρους τους,οι κυβερνήσεις του Λονδίνου επί18 χρόνια αρνούνται να αναγνω-ρίσουν τα δικαιώματά τους.

Πρόεδρος: Τα μόνιμα μέληΣ.Α. έχουν ρόλο στην επίλυση

Μετεγκατάσταση προσφύγων

φω

το

γρα

φιε

σ α

σοσι

εΪTεΝ

T π

ρεσ

φω

το

γρα

φιε

σ γτ

π

Page 18: 2 a b 2περί δοκιμαστικής εξόδου στις αγορές τον Ιούλιο αποδείχθηκαν μία ακόμη, κατά επιεική χαρα-κτηρισμό,

Ηράκλειο. Σοβαρά τραυμα-τισμένος μεταφέρθηκε στο Πα-νεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρα-κλείου ένας 40χρονος αλλοδαπόςεργάτης, που έπεσε σήμερα τομεσημέρι στο κενό από τρίτοόροφο σε εργοτάξιο μεγάλης,νεοαναγειρόμενης οικοδομής,στη Χανιώπορτα, στην συμβολήτων οδών της ΑρχιεπισκόπουΜακαρίου με την οδό Κισσάμου.Στο σημείο έσπευσε και τον πα-ρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ,που τον μετέφερε στο Νοσοκο-μείο, ενώ στον τόπο του εργατι-κού ατυχήματος έσπευσε ο πρό-εδρος του Εργατικού Κέντρου,Στέλιος Βοργιάς, καθώς και κλι-μάκιο από την Επιθεώρηση Ερ-γασίας.

Θεσσαλονίκη. Για απάτεςύψους 2,2 εκατ. ευρώ που φέρε-ται ότι τέλεσε στη Γερμανία συ-νελήφθη 54χρονος Ελληνας.Αστυνομικοί του τμήματος ανα-ζητήσεων προσώπων της Ασφά-λειας Θεσσαλονίκης τον εντόπι-σαν σε περιοχή του Λαγκαδά καιδιαπιστώθηκε ότι σε βάρος τουεκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμασύλληψης. Οι γερμανικές διω-κτικές Αρχές, που εξέδωσαν τοένταλμα, τον κατηγορούν ως«ιθύνοντα νου» απάτης με το σύ-στημα της «πυραμίδας». Οπωςαναφέρεται στα συνοδευτικά έγ-

γραφα, μαζί με τρεις ακόμη συ-νεργούς του, ο 54χρονος υπο-σχόταν μεγάλο ποσοστό ετήσιαςχρηματικής επιστροφής από κυ-ριότητα σε καλλιέργειες δένδρωνστην Ελλάδα, γεγονός που απο-δείχθηκε ψευδές. Εξάλλου, οίδιος φέρεται ότι έπεισε επενδυτέςνα πληρώσουν πρόωρα ασφάλειαζωής, υποσχόμενος δήθεν επι-στροφή των χρημάτων μέσω επεν-δύσεων. Οι πράξεις που του απο-δίδονται τελέστηκαν το διάστημααπό τον Νοέμβριο 2011 έως τονΑύγουστο του 2013 σε περιοχήτου κρατιδίου της Εσσης. Ο

54χρονος οδηγήθηκε στην Ει-σαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκηςγια να δρομολογηθούν οι διαδι-κασίες έκδοσής του στη Γερμα-νία.

Χανιά. Προσωρινά κρατούμε-νος με ομόφωνη απόφαση ανα-κριτή και εισαγγελέα κρίθηκεχθες μετά την απολογία του ο56χρονος από τα Χανιά που κα-τηγορείται ότι κακοποιούσε την15χρονη κόρη του. Σύμφωνα μετον δικηγόρο του, Γιώργο Φρα-ντζεσκάκη, ο 56χρονος ζήτησεσυγνώμη για τα όσα έκανε, απο-δέχτηκε την πράξη της σωματικήςβλάβης αλλά δεν αποδέχτηκε τιςάλλες κατηγορίες που του απο-δίδονται.

Εκτός των Αθηνών

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-ρυκα). Τα βασικά θέματα τηςεπικαιρότητας σε τίτλους όπωςπροβλήθηκαν χθες Παρασκευή26 Μαϊου από τα πρωτοσέλιδατου Τύπου.

«Αυγή»Υπουλο χτύπημα.: «Λόγος»Βαρύς ο πέλεκυς για τις ρευμα-τοκλοπές.

«Η Καθημερινή»Ηθελαν νεκρό τον Παπαδήμο.

«Ριζοσπάστης»Καμιά συναίνεση του λαού στααντιλαϊκά παζάρια για το χρέος.

«Δημοκρατία»Πήραν τον υπουργό με τις ντο-μάτες.

«Εθνος»Συναγερμός για τα αόρατα δέ-ματα.

«Ειδήσεις»Συναγερμός για νέους φακέ-

λους-βόμβες.

«Ελευθερία»Ηθελαν νεκρό τον Παπαδήμο.

«Ελεύθερος Τύπος»Σκοτεινή Ελλάδα.

«Εστία»Ξένος δάκτυλος πίσω από το Τέ-μενος.

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»Επιστολή τρόμου.

«Τα Νέα»Φτάνει πια!

«Εθνικός Κήρυκας»Θύμα τρομοκρατικής επίθεσηςο Λουκάς Παπαδήμος - Τραυμα-τίστηκε από παγιδευμένο φάκε-λο • Οι Ρώσοι ήθελαν να επη-ρεάσουν τον Ντόναλντ Τραμπ -Μέσω των συμβούλων του •Υποτροφίες και δωρεές στο Κο-λέγιο του Κουίνς • Ο Παναγιώ-της Μπεχράκης στο συνέδριοκατά καπνίσματος.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

«Ημερησία»Oλοι εναντίον όλων.

«Ναυτεμπορική»Ρεαλισμός για το χρέος.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

«Δημοκρατική» (Ρόδου)Κυριάκος Μητσοτάκης σε ομιλίατου στη Βουλή: Δεν είστε κυβέρ-νηση αλλά πολιτικός στρατόςατάκτων.

«Η Γνώμη» (Πάτρας)Τρομο-συναγερμός μετά τηνέκρηξη παγιδευμένου φακέλουστα χέρια του Λουκά Παπαδή-μου.

«Λακωνικός Τύπος»Ελπίδες για το νέο ΜουσείοΣπάρτης από το υπουργείο Πο-λιτισμού!

«Μακεδονία»Στους Δήμους η στέγαση τωνπροσφύγων.

«Νέα Κρήτη»Βόμβα κατά Παπαδήμου. Εκτόςκινδύνου ο πρώην Πρωθυπουρ-γός.

«Ολύμπιο Βήμα» (Πιερίας)Λιτότητα ακόμα πολλές δεκαε-τίες. Στη «γραμμή» Σόιμπλε όλοιγια το χρέος.

«Πατρίς» (Ηρακλείου)Η Κρήτη σπάει τα κοντέρ στοντουρισμό.

«Πελοπόννησος»Ταχυδρόμοι του θανάτου.

«Πολίτης» (Χίου)Κάντε διάλογο, όχι πόλεμο.

«Πρωινός Λόγος» (Ιωαννίνων)Χάος στο Νοσοκομείο.

«Ταχυδρόμος» (Μαγνησίας)Ανανδρο χτύπημα τρομοκρατών.

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ... 2016 ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ

ΚΡΙΟΣ21 Μαρτίου - 20 ΑπριλίουΕνας έντονος παραλογισμός σε οδη-γεί σε ανούσιες και χωρίς λόγο, δρά-σεις από τις οποίες είναι πιθανόν ναμην μπορέσεις πολύ σύντομα να βγά-λεις άκρη. Αργότερα είναι πιθανό ναισορροπήσουν τα πράγματα χωρίς τηδική σου παρέμβαση. Απέφυγε προςτο παρόν να πάρεις θέση και ασχο-λήσου με πιο ουσιαστικά ζητήματα.

ΤΑΥΡΟΣ21 Απριλίου - 20 ΜαΐουΟι ανάγκες σου καλύπτονται σε ικα-νοποιητικά επίπεδα αλλά δυστυχώςδεν ισχύει το ίδιο και για την οικο-γένειά σου. Προσπάθησε να προσφέ-ρεις την βοήθεια που μπορείς χωρίςνα ξεπεράσεις τα όρια και φυσικά δί-χως να επιτρέπεις σε κανέναν να ξε-κουράζεται στην πλάτη σου. Ολοιέχουν μερίδιο ευθύνης.

ΔΙΔΥΜΟΙ21 Μαΐου - 20 ΙουνίουΜία ψύχραιμη και με ηρεμία συζή-τηση μέσα στην οικογένεια θα απο-καταστήσει τις χαμένες ισορροπίεςκαι θα φέρει το καθένα μέλος αντι-μέτωπο με τις δικές του ευθύνες.Πρόσεχε όμως, μην αφήνεις σε κα-νέναν το περιθώριο να δράσει ειςβάρος σου. Κράτησε την πιο αυστη-ρή στάση που μπορείς όσο είναι ακό-μα καιρός.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ21 Ιουνίου - 20 ΙουλίουΗ δημιουργία μίας ομάδας δράσηςπου θα ακολουθήσει τις οδηγίες σουείναι ένα άπιαστο όνειρο από το πα-ρελθόν που τα άστρα τώρα στηρί-ζουν να γίνει πραγματικότητα. Επέ-λεξε προσεκτικά τους συνεργάτεςσου και δείξε σοβαρότητα και σύνε-ση για να οδηγηθείτε όλοι μαζί στοεπιθυμητό αποτέλεσμα.

ΛΕΩΝ21 Ιουλίου - 21 ΑυγούστουΤο ερχόμενο διάστημα η αποκάλυψηενός μυστικού σου δίνει τη δυνατό-τητα να εξηγήσεις κατάσταση πουσε είχε προβληματίσει στο παρελ-θόν. Μην βιάζεσαι να οδηγηθείς σευπερβολές, ασχολήσου περισσότερομε όσα σε ταλαιπωρούν για να δώ-σεις λύσεις. Τώρα που γνωρίζεις τααίτια μπορείς να πετύχεις πολλά.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ22 Αυγούστου - 22 ΣεπτεμβρίουΠεριόρισε το φόβο της αποτυχίαςπου σε ακολουθεί από το παρελθόν.Οι καταστάσεις ευτυχώς δεν επανα-λαμβάνονται ,αρκεί να δείξεις τοθάρρος που απαιτείται και να μπο-ρέσεις να προχωρήσεις με σταθερό-τητα. Ακολούθησε τη συμβουλή ενόςπετυχημένου ανθρώπου που δείχνειτις καλύτερες προθέσεις απέναντίσου.

ΖΥΓΟΣ23 Σεπτεμβρίου - 22 ΟκτωβρίουΕίναι πολύ πιθανόν σύντομα να έχειςμία ευκαιρία που δεν περιμένεις.Φρόντισε να την αναγνωρίσεις καινα φερθείς ανάλογα . Οι καταστάσειςείναι σε κρίσιμο σημείο και μία κα-τάλληλη κίνηση θα σε απογειώσειολοκληρωτικά. Το επόμενο διάστημαθα λύσετε ζητήματα ακίνητης περι-ουσίας και κληρονομικά θέματα.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ23 Οκτωβρίου - 22 ΝοεμβρίουΗ νέα τάξη πραγμάτων σε βγάζειαπό τα νερά σου. Προσπάθησε ναεναρμονιστείς το συντομότερο μετον εαυτό σου και να οδηγηθείς σεκινήσεις που θα δημιουργήσουν κα-τάλληλες συνθήκες στην μετέπειταζωή σου. Ασχολήσου με το μέλλονσου με μεγάλη σοβαρότητα και δενθα χάσεις.

ΤΟΞΟΤΗΣ23 Νοεμβρίου - 20 ΔεκεμβρίουΤο πλανητικό σκηνικό σε οδηγεί σενέες περιπέτειες μέσα από τις οποίεςμπορείς να κερδίσεις πολλά. Νέαπρόσωπα μπαίνουν στη ζωή σου καιτώρα πια αποκτάς πολύτιμους συμ-μάχους. Ο δρόμος που χάραξες γίνε-ται ακόμα πιο εύκολος τώρα καθώςτελικά απαλλάσσεσαι από εκκρεμό-τητες που εμπόδιζαν την εξέλιξήσου.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ21 Δεκεμβρίου - 19 ΙανουαρίουΖητήματα οικογενειακού χαρακτήρασε απασχολούν και δυστυχώς οι λύ-σεις δεν εξαρτώνται μόνο από σένα.Κάποιο άτομο δίπλα σου δυσαρεστεί-ται από την αδυναμία σου να βάλειςτα πράγματα στη θέση τους. Δεν έχειάδικο, γι’ αυτό προσπάθησε να δη-μιουργήσεις ισορροπίες. Αργότεραθα δυσκολευτείς περισσότερο.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ20 Ιανουαρίου - 18 ΦεβρουαρίουΜην αφήνεις τον παρορμητικό σουχαρακτήρα να σε κατευθύνει αλλάσυγκράτησε τα νεύρα σου και σκέ-ψου πιο ώριμα. Οι καταστάσεις απαι-τούν την προσοχή σου και δεν έχειςπεριθώρια να τις αγνοήσεις πλέον.Βάλε τάξη ,πρόγραμμα και ακολού-θησέ το με σοβαρότητα όσο ακόμαμπορείς.

ΙΧΘΥΕΣ19 Φεβρουαρίου - 20 ΜαρτίουΤο πλανητικό σκηνικό σε αποκλείειαπό δραστηριότητες που διατηρού-σες εδώ και καιρό. Οι απαιτήσεις με-γαλώνουν με ταχύ ρυθμό και οι πε-ριορισμοί που ακολουθούν είναιτεράστιοι. Φρόντισε να κατευθύνειςτις ανάγκες σου σε δημιουργικό τρό-πο δράσης και τα αποτελέσματα θασε δικαιώσουν.

www.Oroskopos.gr

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ τύπος

Του Πάνου Μαραγκού από το «Εθνος».

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Η ΣΚΕΨΗΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Σήμερα είναι Σάββατο 27 Μαΐου,Ελλαδίου ιερομ., Ιωάννου Ρώσουομολογητού. Αύριο είναι Κυρια-κή 28 Μαΐου, Των Αγίων 318 Πα-τέρων, Ευτυχούς επ. Μελιτινής,Ελικωνίδος μ., Ανδρέου σαλ.

Η κακή φήμη είναι βαρύ φορτίοκαι είναι δύσκολο να απαλλαγείςαπό αυτήν.

Ησίοδος Επικός ποιητής, έζησε μεταξύ

750 και 650 π.Χ.

ΚΑΒΑΛΑ. («ΑΜΠΕ»). Αγιο φαί-νεται πως είχαν οι μαθητές Δη-μοτικού Σχολείου και οι γονείςτους που επέβαιναν σε τουρι-στικό λεωφορείο, το οποίο εξε-τράπη της πορείας του στο 38οχλμ. της εθνικής οδού Σερρών-Καβάλας και στη συνέχεια ανε-τράπη, χωρίς ευτυχώς να υπάρξεικανένας σοβαρός τραυματισμός.Το ατύχημα συνέβη στις 08:45το πρωί της Παρασκευής, στηνπεριοχή της Αγγίστας. Το λεω-φορείο εκτελούσε το δρομολόγιοπρογραμματισμένης σχολικήςεκδρομής.

Σύμφωνα με όσα δήλωσανστο «ΑΜΠΕ» οι διοικητές τωνΝοσοκομείων Καβάλας, Αθανά-σιος Καρασαββόγλου και Δράμας,Νικόλαος Λιατσής, συνολικά 21παιδιά και γονείς τραυματίστη-

καν ελαφρά στη διάρκεια τουατυχήματος.

Από το σύνολο των τραυμα-τιών, οι 15 μεταφέρθηκαν καινοσηλεύονται στο ΝοσοκομείοΣερρών, τέσσερις στο Γενικό Νο-σοκομείο Καβάλας και δύο στοΝοσοκομείο Δράμας, όλοι εκτόςκινδύνου, ενώ κάποιοι νοσηλεύ-ονται για καθαρά προληπτικούςλόγους, σύμφωνα πάντα με τουςδιοικητές των δύο νοσηλευτικώνιδρυμάτων.

Το Τμήμα Τροχαίας Σερρώνσυνεργασία με τα τμήματα Τρο-χαίας Καβάλας και Δράμας εξε-τάζει όλα τα ενδεχόμενα για τααίτια του ατυχήματος, συλλέγο-ντας στοιχεία και πληροφορίεςαπ’ όλους τους τραυματίες πουμεταφέρθηκαν στα τρία νοση-λευτικά ιδρύματα.

ΚΟΡΙΝΘΟΣ. («ΑΜΠΕ»). Δύοάτομα, ηλικίας 36 και 63 ετών,συνελήφθησαν στην Κόρινθο,από αστυνομικούς του ΤμήματοςΠολιτιστικής Κληρονομιάς καιΑρχαιοτήτων της Ασφάλειας Ατ-τικής, κατηγορούμενοι για πα-ράνομη κατοχή και μεταφοράπρος διάθεση, κούρου αρχαϊκήςπεριόδου, με μεγάλη αξία. Σεβάρος τους σχηματίστηκε ποινικήδικογραφία για παράβαση τωνδιατάξεων της νομοθεσίας γιατην προστασία των αρχαιοτήτωνκαι εν γένει της πολιτιστικήςκληρονομιάς.

Η Αστυνομία είχε πληροφο-ρίες για έναν άγνωστο άνδραπου κατείχε ένα αρχαίο αντι-κείμενο, το οποίο προσπαθούσενα πωλήσει έναντι 200.000ευρώ. Το συγκεκριμένο άτομοεντοπίστηκε, μαζί με συνεργότου, μέσα σε αυτοκίνητο στηνπεριοχή του Ισθμού της Κορίν-θου. Μετά από έρευνα στο αυ-τοκίνητο που επέβαιναν, βρέθηκεεπιμελώς κρυμμένος, κάτω απότη θέση του συνοδηγού, σε σα-κίδιο, ένας αρχαίος κούρος.

Αρμόδια αρχαιολόγος τουΤμήματος Τεκμηρίωσης και Προ-στασίας Πολιτιστικών Αγαθών

του υπουργείου Πολιτισμού καιΑθλητισμού αποφάνθηκε ότιπρόκειται για έναν αναθηματικόκούρο, από μάρμαρο της Νάξου,ο οποίος αποτελείται από τέσ-σερα συνανήκοντα τμήματα, συ-νολικού μήκους 47 εκατοστών,του οποίου δεν σώζονται τα κάτωάκρα.

Χρονολογείται στην αρχαϊκήπερίοδο (550 π.Χ.), είναι εξαι-ρετικής αρχαιολογικής αξίας καιυπάγεται στις διατάξεις της νο-μοθεσίας για την προστασία τωναρχαιοτήτων και εν γένει τηςπολιτιστικής κληρονομιάς. Τοαρχαίο αντικείμενο θα παραδοθείστο Εθνικό Αρχαιολογικό Μου-σείο για φύλαξη και περαιτέρωεκτίμηση.

Επιπλέον, σε έρευνα πουπραγματοποιήθηκε στην οικίατου 36χρονου στο Ναύπλιο βρέ-θηκαν και κατασχέθηκαν έναπιστόλι εκτόξευσης φωτοβολίδωνκαι 42 φυσίγγια διαφόρων δια-μετρημάτων.

Οι συλληφθέντες, με τη δι-κογραφία που σχηματίστηκε σεβάρος τους, οδηγήθηκαν στονεισαγγελέα ΠλημμελειοδικώνΚορίνθου, ο οποίος τους παρέ-πεμψε σε τακτικό ανακριτή.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. («ΑΜΠΕ»).Ενας 85χρονος συνελήφθη στηΘεσσαλονίκη, κατηγορούμενοςγια αποπλάνηση και ασέλγειασε βάρους ανηλίκου, κατ’ εξα-κολούθηση. Ως θύμα του φέρεταιένα 14χρονο αγόρι, το οποίο οηλικιωμένος γνώρισε όταν ο ανή-λικος πήγε να του πει τα κάλα-ντα.

Η υπόθεση έφτασε στο ΤμήμαΑνηλίκων της Ασφάλειας Θεσ-

σαλονίκης, ύστερα από καταγ-γελίες γειτόνων του 85χρονουστο «Χαμόγελο του Παιδιού» καιακολούθησε η σύλληψή του. Οιεις βάρος του αποδιδόμενες πρά-ξεις τελέστηκαν από τον περα-σμένο Φεβρουάριο και μετά, ενώ,σύμφωνα με τη δικογραφία, οκατηγορούμενος ως δράστης φέ-ρεται να έδινε κάθε φορά «χαρ-τζιλίκι», από 5 έως 10 ευρώ,στον ανήλικο.

Ανατροπή λεωφορείου με μαθητές στις Σέρρες

ΗΡΑΚΛΕΙΟ. («ΑΜΠΕ»). Το Μου-σείο Καζαντζάκη με τη νέα ιστο-σελίδα του www.kazantzaki.grέρχεται πιο κοντά στο κοινό μεσυμμετοχικές δράσεις και ψη-φιακές εφαρμογές στο πλαίσιοτης προσπάθειας που κάνει τατελευταία χρόνια να εκσυγχρο-νίσει τις υπηρεσίες, και τις δρά-σεις του και να έρθει πιο κοντάστο κοινό.

Ο δικτυακός επισκέπτης μπο-ρεί να περιηγηθεί στις σελίδεςτου και να γνωρίσει την ιστορίατου που μετρά πάνω από 30χρόνια ζωής και είναι ανοικτόστο κοινό αναδεικνύοντας, μέσααπό το μεγαλύτερο αρχείο γιατον Νίκο Καζαντζάκη, τη ζωήκαι το έργο του μεγάλου Κρητι-κού συγγραφέα.

Σύμφωνα με το Μουσείο οπρώτος πυρήνας των συλλογών

δημιουργήθηκε με την ιδιαίτερηφροντίδα του Γιώργου Ανεμο-γιάννη, αλλά και τη βοήθεια τηςΕλένης Ν. Καζαντζάκη και πλή-θους ιδιωτών που πίστεψαν στηνπροσπάθεια του Ανεμογιάννη.

Στο Μουσείο βρήκαν τη θέσητους χειρόγραφα του Καζαντζάκηκαι επιστολές, ημερολόγια καιφωτογραφίες, αντικείμενα καιενθύμια των ταξιδιών του, μα-κέτες σκηνικών και κοστούμιααπό παραστάσεις των έργων του,σπάνιο οπτικοακουστικό υλικό,καθώς και έργα τέχνης εμπνευ-

σμένα από τον λογοτεχνικό τουκόσμο. Από τότε μέχρι και σή-μερα οι συλλογές του Μουσείουαριθμούν πάνω από 50.000 τεκ-μήρια και συνεχώς εμπλουτίζο-νται.

Σήμερα το Μουσείο Καζα-ντζάκη, εκτός από την ερευνη-τική του δραστηριότητα, καθώςκαι τη διάσωση και διάδοση τηςσκέψης και του έργου του με-γάλου στοχαστή, υλοποιεί έναπλούσιο πρόγραμμα δραστηριο-τήτων που περιλαμβάνει: εκπαι-δευτικές δράσεις και εργαστήριαγια παιδιά και ενήλικες, συνέ-δρια, ημερίδες, εκθέσεις και πλή-θος άλλων εκδηλώσεων. Από το2015 μεγάλες διοργανώσεις όπωςτο φεστιβάλ «Ταξιδεύοντας...»,έχουν στόχο να καθιερωθούν,να γίνουν θεσμός, να τιμήσουντο έργο του και να αξιοποιήσουν

δημιουργικά το ίδιο το χωριότης Μυρτιάς, καλλιεργώντας μιαγόνιμη επαφή με τον κόσμο τηςΤέχνης, την τοπική κοινωνία καιτο ευρύ κοινό.

Το Μουσείο Καζαντζάκη καιεφέτος, «Ετος Νίκου Καζαντζάκη»συνεχίζει τη δημιουργική καιανοδική του πορεία, με μια σειράεκδηλώσεων, δράσεων, εκθέσεωνεντός και εκτός Ελλάδας αποτε-λώντας ένα ζωντανό πολιτιστικόκύτταρο με τοπική και διεθνήακτινοβολία.

Μέσα από τις σελίδες τουνέου site, που συνεχώς θα ανα-νεώνονται και θα εμπλουτίζονται,ο επισκέπτης μπορεί να ενημε-ρωθεί για το έργο που επιτελείκαι να έρθει πιο κοντά στο Μου-σείο που είναι αποκλειστικάαφιερωμένο στον μεγαλύτεροΝεοέλληνα συγγραφέα.

Με νέα ιστοσελίδα το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη

Συνελήφθησαν αρχαιοκάπηλοιμε κούρο αρχαϊκής περιόδου

Σύλληψη 85χρονου για ασέλγεια σε βάρος 14χρονου

ΣΙΔ

ΗΡΟ

ΠΟ

ΥΛ

ΟΣ

ΠΑ

ΥΛ

ΟΣ/

ΕΥΡΩ

ΚΙΝ

ΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 - ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΜΑΪΟΥ 201718 ΕΛΛΑ∆Α

Ο επισκέπτηςμπορεί ναενημερωθεί για τοέργο που επιτελείτο Μουσείο

Page 19: 2 a b 2περί δοκιμαστικής εξόδου στις αγορές τον Ιούλιο αποδείχθηκαν μία ακόμη, κατά επιεική χαρα-κτηρισμό,

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19ΕΘΝΙΚΟΣ�ΚΗΡΥΞ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 - ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2017

ΑΠΟΕΛ: Νέο προπονητή το συντομότεροΑντικαταστάτη του Τόμας Κρίστιανσεν αναζητεί η διοίκηση των πρωταθλητών Κύπρου

Επιμέλεια:Νεόφυτος Κυριάκου

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-ρυκα). Η χρονιά τελείωσε, η επόμενηαρχίζει σε δύο εβδομάδες και, όπωςγίνεται εύκολα αντιληπτό, η διοίκησητου ΑΠΟΕΛ έχει αρκετές εκκρεμό-τητες να διεκπεραιώσει. Με πρώτηκαι σημαντικότερη την πρόσληψηνέου προπονητή.

Οι πρωταθλητές σε δύο εβδομά-δες βάζουν μπρος για τη νέα ποδο-σφαιρική χρονιά, με την έναρξη τηςπροετοιμασίας τους.

Σε ενάμιση μήνα η ομάδα θαδώσει το πρώτο της επίσημο παιγνίδι.Αρα, δεν υπάρχει ο παραμικρός χρό-νος για χάσιμο από μέρους της διοί-κησης.

Στόχος είναι να κλείσει το συν-τομότερο το κεφάλαιο προπονητής,ώστε να κερδίσει όσο το δυνατόν

περισσότερες μέρες για να μελετήσειτο ρόστερ και, ακολούθως, να ετοι-μάσει την ομάδα για να μπορέσεινα προκριθεί σε ομίλους ευρωπαϊκήςδιοργάνωσης.

Προχθές βράδυ η διοίκηση συ-νεδρίασε, συζήτησε όλες τις παρα-μέτρους για τα κριτήρια που θα πρέ-πει να πληροί ο επόμενος προπονη-τής και, από σήμερα, θα εντατικο-ποιήσει τις διεργασίες της για νακλείσει το όλο θέμα.

Ηδη κυκλοφορεί έντονα το όνοματου Μιλόγεβις που ήταν στον Πα-νιώνιο, αλλά και του Γιώργου Δώνη.Χωρίς όμως να είναι τα μοναδικάπου υπάρχουν στο τραπέζι. ΕλλαδικάΜΜΕ αναφέρουν πως οι πρωταθλη-τές έκαναν κρούση και στον ΡαζβάνΛουτσέσκου, ο οποίος εργάστηκε μεεπιτυχία για τρία χρόνια στην Ξάνθη.

Για τον 48χρονο προπονητή,υπενθυμίζουμε, είχαν επιδείξει εν-

διαφέρον στον ΑΠΟΕΛ και παλαι-ότερα.

Προτάθηκε και αξιολογείται, επί-σης, ο έμπειρος και καταξιωμένοςΟλλανδός τεχνικός Μάριο Μπέιν,όπως και Ισπανοί κόουτς.

Φεύγουν αρκετοίΠέραν αυτού, είναι και οι σαρω-

τικές αλλαγές που θα προκύψουντο επόμενο διάστημα στο ρόστερ.Οι αποχωρήσεις παικτών θα είναιαρκετές, όπως και οι προσθήκες μενέα μετεγγραφικά αποκτήματα.

Ηδη υπάρχουν ξεκάθαρα δεδο-μένα. Αποχωρεί ο Γιάννης Γιαννιώ-τας, καθώς ο Ολυμπιακός δεν έχειπρόθεση να τον παραχωρήσει εκνέου στον ΑΠΟΕΛ.

Στις ομάδες που έχουν συμβόλαιαθα επιστρέψουν και οι Γιαμπερέ -Κάνιας, αφού ολοκληρώθηκε ο δα-νεισμός τους. Και δεν υπάρχει καμίαένδειξη που να θέλει τη διοίκηση

να συζητά την παραμονή τους γιατη νέα χρονιά.

Σε αναζήτηση νέας ποδοσφαιρι-κής στέγης θα βρεθεί ο Ινάκι Αστίθ,του οποίου το συμβόλαιο έληξε καιδεν θα ανανεωθεί. Απ’ εκεί και πέρα,είναι γνωστό πως θα αποδεσμευτείο Μπαράλ με μια μικρή αποζημίωση,ενώ δεν αποκλείεται να συμβεί τοίδιο και με άλλους παίκτες που έχουνσυμβόλαια.

Ειδικότερα στις περιπτώσεις τωνΝτε Καμάργκο και Πάρντο μέρα μετη μέρα φουντώνουν οι φήμες γιακάτι τέτοιο, χωρίς να υπάρχει γιατην ώρα ξεκάθαρη εικόνα.

Και μη διαφεύγει κανενός η πώ-ληση του Πιέρου, που ήταν ο πιοαξιόπιστος ποδοσφαιριστής του ΑΠΟ-ΕΛ τη φετινή χρονιά.

Ανάλογα με το ξεκαθάρισμα τουυφιστάμενου ρόστερ θα υπάρξει κα-θαρή εικόνα για τις ανάγκες ενί-

σχυσης. Για την ώρα, θα γίνουν οιεπιβαλλόμενες προσθήκες. Δηλαδήένας ποδοσφαιριστής για το κέντροτης άμυνας (πέραν του Ρουέδα),ένας ανασταλτικός μέσος, ένας ακραί-ος επιθετικός και άλλος ένας επιθε-τικός πέραν του Ποτέ.

Απ’ εκεί και πέρα, αν τελικά απο-χωρήσουν παίκτες που έχουν συμ-βόλαιο, θα αντικατασταθούν με νέεςμεταγραφές.

Ολα αυτά δείχνουν πως οι επό-μενες εβδομάδες θα είναι πολύ καυ-τές στον ΑΠΟΕΛ, με τον κόσμο νααγωνιά για την επόμενη μέρα καιτο πώς πορεύεται η ομάδα. Υπενθυ-μίζεται ότι στις 11 ή 12 Ιουλίου θααρχίσουν οι επίσημες υποχρεώσειςστην Ευρώπη, κάτι που προϋποθέτειετοιμότητα σε όλα τα επίπεδα γιανα γίνει εφικτή η διάκριση και πολύπερισσότερο η επιστροφή στους ομί-λους του Τσάμπιονς Λιγκ.

ΚΥΠΡΟΣ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-ρυκα). Μέθυσαν ξανά οι φίλοι τουΑπόλλωνα, με την κατάκτηση τουΚυπέλλου. Του πιο «μάγκικου» «κυα-νόλευκου» Κυπέλλου, που κατακτή-θηκε μέσα στο «σπίτι» του αντίπαλου,με την ομάδα για περισσότερη απόμισή ώρα να αγωνίζεται με παίκτηλιγότερο. Τα πανηγύρια, που ξεκί-νησαν στο ΓΣΠ, συνεχίστηκαν μέχριτις πρωινές ώρες στη Λεμεσό καικορυφώθηκαν το βράδυ της Πέμπτηςμε την καθιερωμένη, πλέον, παρέ-λαση των κυπελλούχων στους δρό-μους της πόλης, με τελικό προορισμότο... διοικητήριο. Εκεί όπου χιλιάδεςφίλοι της ομάδας αποθέωσαν έναν -έναν τους φετινούς κυπελλούχουςκαι, όπως ήταν αναμενόμενο, ζήτη-σαν για τη νέα χρονιά την κατάκτησητου πρωταθλήματος.

Το 9ο Κύπελλο στην ιστορία τηςομάδας, το πρώτο «back to back»Κυπέλλων έπειτα από 50 χρόνια,είχε τη σφραγίδα του Σωφρόνη Αυ-γουστή, ο οποίος πέτυχε δύο πράγ-ματα. Πρώτον, να συνδυάσει όλεςτις πρωτιές που πήρε με το πρώτοτου τρόπαιο ως προπονητής και,δεύτερον, να πανηγυρίσει την κα-τάκτηση του Κυπέλλου και ως πο-δοσφαιριστής και ως προπονητήςτης λεμεσιανής ομάδας.

Ο τεχνικός του Απόλλωνα όχιμόνο κατάφερε να παρουσιάσει στοντελικό μια πανέτοιμη (κυρίως μετάτο 15’) και πεινασμένη ομάδα, αλλάείχε και το καθαρό μυαλό να διαβά-σει τον αγώνα και την κατάλληληστιγμή, όταν η ομάδα του έμεινε μεπαίκτη λιγότερο λόγω της αποβολήςτου Ντα Σίλβα, να ρίξει στον τελικότο κρυφό του χαρτί -τον ΑμπραχαμΓκίε- και να γύρει την πλάστιγγαοριστικά υπέρ της ομάδος του.

Δεν πρέπει να περάσει απαρα-τήρητο το γεγονός ότι η λεμεσιανήομάδα κέρδισε για 4η φορά φέτοςτους πρωταθλητές, με τις δύο νίκεςνα είναι μέσα στο ΓΣΠ, ενώ ανέβασετο αήττητό του στους δέκα αγώνεςμε 5 νίκες και 5 ισοπαλίες, στις τρειςεκ των οποίων δέχθηκε την ισοφά-ριση στο τέλος. Μάλιστα μέσα στοΓΣΠ κόντρα στον ΑΠΟΕΛ ο Απόλ-λωνας είναι για 8 παιγνίδια σερίαήττητος. Από τον Φεβρουάριο του2015 η λεμεσιανή ομάδα μετρά τρειςνίκες και 5 ισοπαλίες κόντρα στηνομάδα της Λευκωσίας.

< απολλων

Οι χοροί καλά κρατούν

άποψη «τρίποντο». Απών θα είναισίγουρα μόνο ο Βράνιες που απο-βλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρταστο ματς της περασμένης Τετάρτηςμε τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο.

Ο Ροντρίγκο Γκάλο μιλώντας στο«match programme» για την ανα-μέτρηση της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ είπεότι τη μεγαλύτερη ευθύνη για τηνκακή φετινή πορεία της «Ενωσης»την φέρουν οι ίδιοι ποδοσφαιριστές.

«Στο ματς με τον ΠΑΟΚ υπάρχειγια εμάς μόνο η νίκη αλλά θα πρέπεινα τα δώσουμε όλα για να τα κατα-φέρουμε», είπε αρχικά ο Γκάλο ενώεξέφρασε την ευχή με την ανανέωσητου συμβολαίου του να ζήσει πρω-ταθλήματα με την ΑΕΚ.

Επίσης, ο Βραζιλιάνος αμυντικόςαπάντησε στο ερώτημα για τον αγω-νιστικό απολογισμό της σεζόν καιτις συνεχόμενες μεταπτώσεις στηναπόδοση της ομάδας ρίχνοντας κυ-ρίως τις ευθύνες στους παίκτες τηςΑΕΚ: «Είχαμε τρεις αλλαγές προπο-νητών στη διάρκεια της χρονιάς,κάτι που σίγουρα δεν είναι και τοκαλύτερο, που μπορεί να συμβεί σεμία ομάδα. Μπορεί να μας επηρέασε,αλλά εμείς οι ποδοσφαιριστές ήμα-σταν μαζί σε όλη τη διάρκεια τηςχρονιάς και θεωρώ πως για ό,τι συ-νέβη η ευθύνη κατά 90% βαραίνει

εμάς».Κατά τα άλλα διαστάσεις φαίνεται

πως παίρνει το θέμα με το ζωηρόενδιαφέρον που δείχνει η ΝτιναμόΖάγκρεμπ για την απόκτηση τουΓιάκομπ Γιόχανσον, με τους Κροάτεςνα μιλάνε ακόμη και για κατάθεσηεπίσημης πρότασης στην διοίκησητης ΑΕΚ για τον Σουηδό μέσο.

Πάντως την Παρασκευή η «Ενω-ση» έσπευσε να διαψεύσει τα όσαυποστηρίζουν οι Κροάτες. «Ούτεέχουμε, ούτε διαπραγματευόμαστεκάποια πρόταση για τον Γιόχανσοναπό την Ντιναμό Ζάγκρεμπ», ανέ-φεραν χαρακτηριστικά οι άνθρωποιτης ΑΕΚ. Από την άλλη ωστόσο ηδιοίκηση της ΑΕΚ διαπραγματεύεταιμε την πλευρά του Γιόχανσον γιατην ανανέωση του συμβολαίου τουπου ολοκληρώνεται το καλοκαίριτου 2018 χωρίς να έχει βρεθεί προςτο παρών η χρυσή τομή για την επί-τευξη συμφωνίας. Από κει και πέρακυκλοφόρησε η πληροφορία ότι ηΑΕΚ σε περίπτωση που δεν καταφέ-ρει να κρατήσει τη νέα σεζόν τονΑραούχο θα προσπαθήσει να απο-κτήσει έναν άλλο κυνηγό της ΛαςΠάλμας, τον Αλφρέδο Ορτούνιο. Ο26χρονος Ισπανός επιθετικός τα πήγεεξαιρετικά την φετινή σεζόν αγωνι-ζόμενος ως δανεικός από την ΛαςΠάλμας στην Κάντιθ με απολογισμό17 γκολ σε 38 αγώνες.

< αεκ

Ψάχνει ελπίδα και ηρεμία με ΠΑΟΚ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-ρυκα). Η Ομόνοια θα κυνηγήσειπρωτάθλημα και κύπελλο στη νέασεζόν σύμφωνα με την κοινή τοπο-θέτηση των Αντώνη Τζιωνή και Πάμ-που Χριστοδούλου σε χθεσινή συ-νέντευξη Τύπου. Αμφότεροι έθεσαντον πήχη πολύ ψηλά και υποσχέθη-καν τη δημιουργία μίας ανταγωνι-στικής ομάδας με παρόν και μέλ-λον.

Τα κυριότερα σημεία των δηλώ-σεων Πάμπου Χριστοδούλου:

Για τους στόχους: «Δεν είμαιάνθρωπος που λέω μεγάλα λόγια.Είναι μεγάλη τιμή για εμένα να βρί-σκομαι εδώ. Το τι έχει περάσει ηΟμόνοια δεν θέλει κανείς να τα θυ-μάται.

Ξέρετε πολύ καλά ότι θα γίνουναρκετές αλλαγές στο ρόστερ σύμ-φωνα πάντα με τη διοίκηση και μεένα μπάτζετ με το οποίο είναι σύμ-φωνα όλα τα μέρη και αυτό είναιπου θέλουμε να κάνουμε. Είναι ση-

μαντικό να καταλάβουν οι παίχτεςπου ήρθαν, τι κόσμο έχει η ομάδα,τι βάρος έχει η ομάδα και πρέπει νατους το εμπεδώσουμε. Ο τρόπος χτι-σίματος της ομάδας που είναι πολύσημαντικό για εμένα είναι ανάγκηνα έχει παρόν και μέλλον. Πρέπεινα τι χαίρεται ο κόσμος και να παίζεικαλό ποδόσφαιρο, να βλέπουμε έναΓΣΠ γεμάτο και αυτό θα προκύπτειαπό τα αποτελέσματα και να δίνουνοι παίχτες το 100%. Θα προσπαθήσωνα φτιάξω μία μεγάλη Ομόνοια εκείπου της αξίζει και με την πάροδοτου χρόνου να χτυπήσει όλους τουςστόχους από την αρχή της σεζόν.Αυτό της αξίζει. Είμαι σίγουρος οκόσμος θα αγκαλιάσει την προσπά-θεια και ο θα ξεπεράσει τα 7000διαρκείας».

Αν πάει για πρωτάθλημα καικύπελλο: «Η Ομόνοια θα χτυπήσειόλους τους στόχους. Μακάρι να εί-μαστε πρώτοι στον πίνακα, να φτια-χτεί μία ανταγωνιστική ομάδα. Εί-

μαστε Ομόνοια και αυτό επιβάλλε-ται».

Αν επηρεάζει η μη έξοδος στηνΕυρώπη: «Είχαμε δύο πλάνα ταοποία είχαμε, αν η ομάδα έβγαινεστην Ευρώπη κάποιες μετεγγραφέςθα έκλειναν πιο γρήγορα. Τώρα πουδεν είναι στην Ευρώπη υπάρχει με-γαλύτερο χρονικό διάστημα να δειςπερισσότερους ποδοσφαιριστές. Ημα-σταν έτοιμοι για να αντεπεξέλθουμε.Ευχόμουν η Ομόνοια να βγει στηνΕυρώπη, τώρα δεν θα βιαστούμεκαι πρέπει να είμαστε πιο προσε-χτικοί».

Για τις προσδοκίες του κόσμου:«Τα τελευταία χρόνια ο κόσμος άκου-γε μεγάλα λόγια, αλλά πράξεις δενέβλεπε. Υποσχόμαστε στον κόσμοότι θα φτιάξουμε μία δυνατή ομάδα.Ενας προπονητής έχει πάντα πίεσημεγάλη, ξέρω που έχω έρθει, δεν μεφοβίζει. Ολοι μαζί πρέπει να δώσουμεκάτι περισσότερο για πάρουμε τηνΟμόνοια εκεί που της αξίζει».

Πάμπος: Πορεία πρωταθλητισμού

Του ανταποκριτή μας Γιώργου Ζαχαριάδη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Σε προχωρημένεςσυζητήσεις για την απόκτηση τουΝτοριάν Λεβέκ, βρίσκεται ο ΠΑΟΚ,όπως αποκαλύπτουν γαλλικά μέσαενημέρωσης.

Οπως αναφέρει η έγκυρη L’ Equi-pe, ο 27χρονος αριστερός μπακ δύ-σκολα θα συνεχίσει στη γαλλικήομάδα, καθώς το συμβόλαιό του τε-λειώνει το καλοκαίρι, για αυτό άλ-λωστε έχει παίξει φέτος μόνο 6 παι-χνίδια.

Είναι γεννημένος στις 22 Νοεμ-βρίου του 1989, έχει ύψος 1.80 καιξεκίνησε την καριέρα του από τηνΜπουλόν. Το 2010 μεταγράφηκεστην Γκινγκάμπ με την οποία αγω-νίζεται μέχρι τώρα έχοντας 113 συμ-μετοχές και 4 γκολ.

Εν όψει ΑΕΚO Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός

του ΠΑΟΚ Πέντρο Ενρίκε μίλησεστην Nova, εν όψει της αναμέτρησηςμε την ΑΕΚ για την 5η αγωνιστικήτων play off.

«Ξέρουμε ότι θα είναι ένα δύ-σκολο παιχνίδι. Γνωρίζουμε ότι ηΑΕΚ είναι μία πολύ καλή ομάδα,έχει ποιοτικούς ποδοσφαιριστές,όπως έχουμε και εμείς. Εχω εμπι-στοσύνη στους συμπαίκτες μου καιθεωρώ ότι μπορούμε να τα καταφέ-ρουμε, αφού όπως είπα έχουμε καιεμείς πολλούς ποιοτικούς ποδοσφαι-ριστές. Εχουμε μπροστά μας κάποιεςμέρες να κάνουμε την αποκατάστασηπου χρειάζεται και θεωρώ ότι έχουμετην ικανότητα και την ποιότητα ωςομάδα να πάρουμε αυτό που θέ-λουμε. Είναι πολλά τα παιχνίδιαπου έχουμε δώσει με την ΑΕΚ καιείναι κάτι ωραίο αυτό αφού είναι ηπρώτη φορά που το βιώνω στην κα-ριέρα μου να συμμετάσχω στη δια-δικασία των πλέι οφ. Είναι καλό γιατον κόσμο γιατί βλέπει ωραία παι-χνίδια. Το παιχνίδι με την ΑΕΚ θαείναι δύσκολο, αλλά θεωρώ ότι μπο-ρούμε να πάρουμε τη νίκη».

Πρόταση για ΑντώνηςΟ Τέρι Αντώνης δύσκολα θα συ-

νεχίσει την ποδοσφαιρική του κα-

ριέρα στον ΠΑΟΚ, καθώς δεν υπο-λογίζεται από τους ιθύνοντες τουποδοσφαρικού τμήματος για τη νέασεζόν. Ο νεαρός μέσος αγωνίζεταιως δανεικός στην Γουέστερν Σίδνεϊκαι οι άνθρωποι της ομάδας απότην Ωκεανία είναι απόλυτα ευχαρι-στημένοι με την επιλογή τους.

Για αυτό το λόγο Αυστραλοί θέ-

λουν να διατηρήσουν τον παίκτηστο ρόστερ τους και την επόμενησεζόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρινλίγες ημέρες έφτασε στα γραφείατης ΠΑΕ ΠΑΟΚ πρόταση για τηναπόκτηση του 23χρονο ποδοσφαι-ριστή από την ομάδα που έχει έδρατο Σίδνει.

Ωστόσο, αυτή απορρίφθηκε, κα-θώς το ποσό που αναγραφόταν σεαυτή δεν έφτανε ούτε κατά διάνοιασε αυτό που υπάρχει στους όρουςτου συμβολαίου του Τέρι Αντώνης.

Ωστόσο, οι Αυστραλοί αναμένεταινα επιστρέψουν σύντομα με μια πιομεγάλη προσφορά για τον μέσο του«Δικεφάλου».

«Προχωρημένες συζητήσεις ΠΑΟΚ - Λεβέκ»

Ανακοίνωσε τον Αντόνιο Τζούνιορ ο ΑτρόμητοςΜετά τις αποχωρήσεις ήρθε η ώρα των μεταγραφών στον Ατρόμητο που ανακοίνωσε την Παρασκευή τηναπόκτηση για τα επόμενα τρία χρόνια του 21χρονου Βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού, Αντόνιο Τζούνιορ. Η μεταγραφή του Αντόνιο Τζούνιορ προχώρησε μετά από εισήγηση του προπονητή των Περιστεριών, Ρι-κάρντο Σα Πίντο που «τσέκαρε» τον νεαρό στόπερ επί δυο βδομάδες στις προπονήσεις, αλλά και στα δυοφιλικά που έδωσε ο Ατρόμητος με τον Αστέρα Τρίπολης. Ο ύψους 1.95μ. Αντόνιο Τζούνιορ ανήκε στο δυ-ναμικό της Σάο Πάολο, με εξαίρεση το τελευταίο διάστημα στο οποίο αγωνίστηκε δανεικός στη ΝασιονάλΣάο Πάολο. Στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Ατρόμητου, ο Αντόνιο Τζούνιορ, τόνισε: «Είμαιπάρα πολύ χαρούμενος γιατί θα παίξω για πρώτη φορά στην Ευρώπη και θέλω να ευχαριστήσω θερμά τονπροπονητή κύριο Σα Πίντο που εισηγήθηκε την απόκτηση μου. Δεν πρέπει να πω πολλά λόγια, παράμόνο ότι θα δουλέψω σκληρά με όλες τις δυνάμεις μου για να δικαιώσω όλους τους ανθρώπους του Ατρό-μητου που με εμπιστεύτηκαν και πίστεψαν σε εμένα».

atromitosfc

Συνέχεια από τη σελίδα 22

στο ματς της τελευταίας αγωνιστικήςτων πλέι οφς με τον ΠΑΟΚ.

Λέτο: Ξέρουν τι θέλωΓια το μέλλον του και το συμβό-

λαιό του με τον Παναθηναϊκό μίλησεσε αθλητική εφημερίδα ο ΣεμπάστιανΛέτο.

Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικόςέκανε ξεκάθαρο πως επιθυμεί ναπαραμείνει στο «τριφύλλι» και μετάτο καλοκαίρι. «Ολοι ξέρουν τι σκέ-φτομαι και τι θέλω. Στην ομάδα τογνωρίζουν, θα περιμένω το τέλοςτων play offs και μετά θα αποφασίσωτι είναι καλύτερο για την οικογένειάμου και την καριέρα μου. Θα δούμετι θα γίνει», είπε ο «Σέμπα».

Αναλυτικά μίλησε για:τη νίκη επί της ΑΕΚ παρά τα

αρκετά προβλήματα: «Είναι δύ-σκολο, έχουμε πολλά παιχνίδια σελίγες ημέρες και αυτό το αισθανό-μαστε στο σώμα μας. Είμαστε κου-ρασμένοι, προσπαθούμε όμως ναδώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας.Μας έλειψαν κάποιοι ποδοσφαιρι-στές, αλλά το σημαντικό είναι πωςόσοι αγωνίστηκαν έκαναν το καλύ-τερο δυνατό».

το πόσο δύσκολο είναι να βρε-θεί κίνητρο λόγω των όσων συμ-

βαίνουν τελευταία: «Είναι αρκετάδύσκολο, αν το αποτέλεσμα απέναντιστον ΠΑΟΚ ήταν διαφορετικό, ανείχαμε πάρει τη νίκη όπως έγινεμέσα στο γήπεδο, απέναντι στηνΑΕΚ θα ήταν μια άλλη ιστορία οαγώνας. Θα είχαμε διαφορετική θέσηστη βαθμολογία τώρα! Ομως είμαστεεπαγγελματίες, πρέπει να συνεχί-σουμε, δεν μπορούμε να μείνουμεκολλημένοι σε αυτές τις σκέψεις,πρέπει να κοιτάμε μπροστά. Το πιοσημαντικό για το κλαμπ είναι νασυνεχίσει και να διεκδικήσει όσουςπερισσότερους πόντους γίνεται σταπαιχνίδια που έρχονται».

το αν υπάρχει κάποιο νέο γιατο μέλλον του: «Οχι, μέχρι σήμεραδεν είχα κάτι. Οπως είπα και πριναυτά μπορεί να είναι και τα τελευταίαμου παιχνίδια με την ομάδα, αφούδεν είχα κάτι νεότερο ως τώρα».

το ποια είναι η πρόθεσή του:«Ολοι ξέρουν τι σκέφτομαι και τιθέλω. Στην ομάδα το γνωρίζουν, θαπεριμένω το τέλος των play offs καιμετά θα αποφασίσω τι είναι καλύτερογια την οικογένειά μου και την κα-ριέρα μου. Θα δούμε τι θα γίνει».

το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκόςπερνάει μια δύσκολη περίοδο,λόγω των οικονομικών προβλη-μάτων και αν είναι θετικός στονα κάνει διαπραγματεύσεις γιασυμβόλαιο με χαμηλότερο (απόοικονομικής πλευράς) συμβόλαιο,ώστε να δείξει καλή θέληση προςτη διοίκηση: «Είμαι ανοιχτόμυαλοςάνθρωπος και θα διαπραγματευτώ,αν έχω κάτι για να διαπραγματευτώ.Αν μου προτείνουν κάτι θα το συζη-τήσω. Μέχρι τώρα δεν έχω κάποιαπροσφορά. Δεν το αποκαλώ δια-πραγμάτευση, διότι για την ώρα δενμου έχει γίνει κάποια επίσημη πρό-ταση. Διαπραγμάτευση είναι ότανυπάρχει κάτι, συνεπώς περιμένω τονΠαναθηναϊκό γιατί μέχρι τώρα δενέχει γίνει κάτι».

• Στο κλειστό «Παύλος & Θανά-σης Γιαννακόπουλος», κάτω από τογήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης» θαεπικεντρωθεί το «πράσινο» ενδια-φέρον το Σάββατο το απόγευμα.

Εκεί θα διεξαχθεί η προγραμμα-τισμένη Γενική Συνέλευση του Ερα-σιτέχνη με τα εξής θέματα: 1. Εγ-κριση ενεργειών σχετικά με την ανέ-γερση νέου ποδοσφαιρικού γηπέδουκαι αθλητικών εγκαταστάσεων γιατη στέγαση των τμημάτων του Πα-ναθηναϊκού Α.Ο. στο Γουδή, 2. Λο-γοδοσία Δ.Σ., 3. Εκθεση ΕξελεγκτικήςΕπιτροπής, 4. Εγκριση απολογισμούληξάσης περιόδου, 5. Απαλλαγή τηςαπερχόμενης Διοίκησης, 6. Παρου-σίαση του σχεδιασμού από πλευράςτων υποψηφίων σχετικά με την επό-μενη αγωνιστική χρονιά, την ανέ-γερση αθλητικών εγκαταστάσεωνστο Γουδή και το χρονοδιάγραμμααποπληρωμής των χρεών του Α.Ο.,και 7. Διενέργεια Εκλογών.

Το 7ο είναι και το πιο καυτόθέμα. Σε περίπτωση που δεν θαυπάρξει απαρτία (δηλαδή το 50+1των 300 ενεργών μελών), η Συνέ-λευση θα γίνει στις 4/06, την ίδιαώρα στον ίδιο χώρο και με τα ίδιαθέματα ημερησίας διάταξης.

< παναθηναϊκοσ

Προσφυγή στο Διαιτητικό για ΜπεργκΣυνέχεια από τη σελίδα 22

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-ρυκα). Διπλό μετεγγραφικό κτύπημακαι μια ανανέωση συμβολαίου απότην ΑΕΛ. Η λεμεσιανή ομάδα ανα-κοίνωσε πρώτα την απόκτηση τουΝτάνι Μπενίτες και στη συνέχειατου Αντρέα Αβραάμ. Ο Μπενίτεςείναι Ισπανός, 30 ετών, αγωνίζεταιως ακραίος επιθετικός και πέρσιαγωνιζόταν στη Ρασίνγκ Φερόλ, ομά-δα που αγωνίζεται στη γ’ κατηγορίατης Ισπανίας. Την περίοδο που τε-λείωσε είχε 26 συμμετοχές (20 ωςβασικός) και σημείωσε έξι τέρματα.

Οσον αφορά τον Αβραάμ, το παλ-μαρέ του είναι λίγο - πολύ γνωστό.Από την Ομόνοια Αραδίππου στονΑπόλλωνα, από εκεί στην Ομόνοιατο 2010, ακολούθησε η Ανόρθωσητο 2013, η Λάρισα πέρσι και απόφέτος ξανά Κύπρος και Λεμεσός, μετα χρώματα της ΑΕΛ αυτήν τη φορά.

Αγωνίζεται τόσο σαν αριστερόςακραίος επιθετικός όσο και σαν αρι-στερό μπακ. Είναι εν ενεργεία διε-

θνής και αναμένεται ότι θα ενισχύσειτην αριστερή πλευρά της λεμεσιανήςομάδας. Ο Αβραάμ υπέγραψε στηνΑΕΛ διετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Μένοντας στα μεταγραφικά τηςΑΕΛ, ένα όνομα που είναι στα υπόψητου Μπρούνο Μπαλταζάρ σε περί-πτωση που ο Ράφα Ρόμο δεν συνε-χίσει στην ομάδα (για την ώρα είναιδιακοπές στη Βαρκελώνη), είναιαυτό του Ραφαέλ Ντιφέντι. Πρόκειταιγια 33χρονο Βραζιλιάνο τερματο-φύλακα, ο οποίος τα τελευταία τρίαχρόνια βρίσκεται στην Πάκος Φε-ρέιρα. Το αναμενόμενο συνέβη στηνπερίπτωση του Μάρκο Αϊρόσα στηνΑΕΛ. Οπως ήταν γνωστό ο ποδο-σφαιριστής είχε δώσει τα χέρια μετην ομάδα της Λεμεσού ώστε νασυνεχίσουν τη συνεργασία τους καιη επισημοποίηση ήρθε το πρωί τηςΠαρασκευής, με τους «γαλαζοκίτρι-νους» να ενημερώνουν πως οι δύοπλευρές θα συνεχίσουν μαζί γιαακόμη δύο χρόνια.

< αελ

Διπλό μετεγγραφικό κτύπημα

2001: Κατά τη διάρκεια του 27ου μίτινγκ του Gortzis, ο Τσέχος RomanSebrle, ασημένιος ολυμπιονίκης του Σίδνεϋ, γίνεται ο πρώτοςαθλητής στην ιστορία του δεκάθλου που σπάει το φράγμα των9.000 βαθμών (9.026).

2000: Ο 17χρονος Βλάσης Μάρας κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στο σύνθετοατομικό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων της Βρέμης με 54.349βαθμούς. Πρώτος ανακηρύσσεται ο Ρώσος Grebenkov με 55.749 καιδεύτερος ο επίσης Ρώσος Drevin με 54.962 βαθμούς.

1988: Σκοτώνεται σε τροχαίο ατύχημα στην εθνική οδό Κατερίνης - Θεσ-σαλονίκης, η Τζένη Γκάλη, σύζυγος του Νίκου Γκάλη.

Πηγή: Galanis Sports Data

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).Την επόμενη εβδομάδα αναμένεταινα εκδοθούν οι αποφάσεις των Πει-θαρχικών οργάνων για τρεις δικα-στικές υποθέσεις που απασχολούντο τελευταίο διάστημα το ελληνικόποδόσφαιρο.

Πρόκειται για την υπόθεση τωνεπεισοδίων στον τελικό του τελικούτου Κυπέλλου μεταξύ του ΠΑΟΚ καιτης ΑΕΚ στον Βόλο, για την διακοπήτου αγώνα του Παναθηναϊκού μετον ΠΑΟΚ στην Λεωφόρο Αλέξαν-δρας για τα πλέι οφ, εξαιτίας τουτραυματισμού του Βλάνταν Ιβιτς πουδέχτηκε ένα κουτάκι μπύρας, αλλάκαι των καταγγελιών μελών του Πλα-τανιά για βιαιοπραγίες σε βάροςτους στα αποδυτήρια του «ΓιώργουΚαραϊσκάκη» κατά την διάρκεια τηςανάπαυλας του αγώνα της ομάδαςτους με τον Ολυμπιακό την 1η Απρι-λίου.

Κατά τα άλλα, η ΠΑΕ Ολυμπιακόςθα κάνει παρέμβαση στο ΑνώτατοΔιαιτητικό Δικαστήριο, επί της προ-σφυγής του ΠΑΟΚ για τη μη επικύ-ρωση της βαθμολογίας της φετινήςαγωνιστικής περιόδου.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχειπροσφύγει στο διαιτητικό δικαστήριοκατά της απόφασης για την επικύ-ρωση της βαθμολογίας του πρωτα-θλήματος, όσο υπάρχει εκκρεμοδικίαγια την υπόθεση του Ολυμπιακός -

Πλατανιάς και ενδεχόμενης τιμωρίαςτων Πειραιωτών.

Στον «Δικέφαλο του Βορρά» πον-τάρουν στην αφαίρεση έξι βαθμώναπό τον Ολυμπιακό για την συγκε-κριμένη υπόθεση ώστε να κατακτή-σουν αυτοί το φετινό πρωτάθλημα,κάτι που δεν μπορεί να γίνει σε πε-ρίπτωση που ισχύσει η επικύρωσητης βαθμολογίας που έχει γίνει απότην Σούπερ Λιγκ καθώς η οποία ποι-νή των Πειραιωτών θα μεταφερθείγια την επόμενη χρονιά.

Τάσος Γιαννακόπουλος

< σουπερ λιγκα

Ολες οι αποφάσεις από Δευτέρα

ΑΘΛΗΤΙΚΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΕθνικού Κήρυκα

Για τα αποτελέσματα όλων τωναθλητικών συναντήσεων των ελ-ληνικών και κυπριακών ομάδωνμπορείτε να επικοινωνείτε με ταγραφεία του «Εθνικού Κήρυκα»στο

(718) 784-5508 και στην ιστοσελίδα του «ΕθνικούΚήρυκα»

www.ekirikas.com

της οικονομίας και της απασχόλησης,μέσα από ένα σύνολο αστικών πα-ρεμβάσεων μεγάλης κλίμακας. Τομνημόνιο προβλέπει δράσεις μεταξύΥΠΕΝ και ΠΑΟ για την εξυπηρέτησηαυτού του στόχου. Σύμφωνα με πε-ριεχόμενο του μνημονίου, στην πε-ριοχή της Λεωφόρου Αλεξάνδραςόπου λειτουργεί ποδοσφαιρικό γή-πεδο, προβλέπεται η δημιουργίααστικού πάρκου υπό την προϋπό-θεση ότι θα έχει προηγηθεί η ανέ-γερση ποδοσφαιρικού γηπέδου καιαθλητικών εγκαταστάσεων για τονΠαναθηναϊκό Α.Ο. σε χώρο αποδοχήςτου ιδίου. Στο πλαίσιο αυτό, θα εξε-τάσει την πρόταση του Παναθηναϊ-κού Α.Ο. για ανέγερση των παρα-πάνω εγκαταστάσεων στην περιοχήΓουδή.

Επίσης, στο πλαίσιο της συνερ-γασίας των δύο πλευρών, συμφω-νείται η άμεση συγκρότηση ομάδαςεργασίας με πρωτοβουλία του Υπουρ-γείου Περιβάλλοντος κι Ενέργειας,στην οποία θα συμμετέχει , μαζί μεόλους τους αρμόδιους φορείς τηςΠολιτείας και της Αυτοδιοίκησης α’και β’ βαθμού και ο ΠαναθηναϊκόςΑθλητικός Ομιλος εθελοντικά. Ηομάδα εργασίας θα αναλάβει τηνευθύνη να υποστηρίξει επιστημονικά,καθώς και σε επίπεδο τεκμηρίωσηςτου δημόσιου διαλόγου, το Σχέδιοτης Τετραπλής Ανάπλασης.

< καε-ερασιτεχνησ

«Πράσινο» ΟΑΚΑκαι... ΓουδήΣυνέχεια από τη σελίδα 22

Page 20: 2 a b 2περί δοκιμαστικής εξόδου στις αγορές τον Ιούλιο αποδείχθηκαν μία ακόμη, κατά επιεική χαρα-κτηρισμό,

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ σαΒΒατο 27 - ΚΥΡιαΚΗ 28 μαΪοΥ 201720 ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Του ανταποκριτή μας Βαγγέλη Ζορμπά

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην ελ-ληνική πραγματικότητα, «σκούπισετον Aρη (79-65) και βάζει πλώρηγια την σειρά των τελικών της ΒasketLeague. Οι «ερυθρόλευκοι» στο πρώ-το τους παιχνίδι μετά το Final Fourτης Euroleague εμφανίστηκαν σο-βαροί και για 30’ λεπτά είχαν τονέλεγχο απέναντι στον Αρη και πλέονετοιμάζονται για τις... μάχες με τονΠΑΟ, οι οποίες θα κρίνουν τον τίτλοτου πρωταθλητή. Ο Αρης από τηνπλευρά του στρέφει την προσοχήτου στη σειρά των μικρών τελικώνμε την ΑΕΚ. Οι γηπεδούχοι μπήκαν...φουριόζοι στην αναμέτρηση, προ-ηγήθηκαν με 8-0 και ανάγκασανγρήγορα (2:26) τον Πρίφτη να...ξοδέψει ένα τάιμ άουτ. Ο Αρης μεί-ωσε γρήγορα (8-7, 4’), αλλά άμεσηήταν και η απάντηση του Ολυμπια-κού. Οι Πειραιώτες βασιζόμενοι στηνάμυνά τους προηγήθηκαν με 13-7στο 5’ και παρά το ροτέισον τουπροπονητή τους έκλεισαν την πρώτηπερίοδο στο +9 (22-13). Ο Ολυμ-πιακός στο 13’ προηγήθηκε για πρώ-τη φορά με διψήφιο αριθμό πόντων(28-18), ενώ φρόντισε να μείνει σεθέση οδηγού ως το τέλος της περιό-δου. Η επιστροφή του Πρίντεζη μά-λιστα στα τελευταία τελευταία λεπτάτης δεύτερης περιόδου είχε ως απο-

τέλεσμα η διαφορά να ανέβει στους16 πόντους (39-23) πριν ο Κάμινγκςδιαμορφώσει το σκορ του α’ μέρους,39-25. Οι Πειραιώτες δεν επηρεά-στηκαν από την διακοπή του ημι-χρόνου και κάνοντας; επιμέρουςσκορ 12-2 «εκτίναξαν» την διαφοράστους 22 πόντους (49-27, 22:02).Ο Κάμινγκς... όρθωσε ανάστημα γιατον Αρη, ο οποίος μείωσε ως τους14 πόντους (63-49), με τον Παπα-πέτρου, όμως, να προλαβαίνει τοχρονόμετρο και να γράφει το 65-49που ήταν το σκορ της τρίτης περιό-δου. Οι Κάμινγκς και Χρηστίδης μεί-ωσαν σε 65-54 στο 32’, ενώ στο 36’η διαφορά έπεσε στους 9 (67-58)έπειτα από καλάθι του Μούρτου στοτρανζίσιον. Ο Παπαπέτρου έσπασετον... γόρδιο δεσμό στην επίθεσητης ομάδας του οδηγώντας την στο74-62 κι εντέλει οι πρωταθλητές Ελ-λάδας επικράτησε με 79-65.

Τα δεκάλεπτα: 22-13, 39-35,65-49, 79-65.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Σφαιρόπου-λος): Μιλουτίνοβ 2, Πρίντεζης 13(1), Παπανικολάου 9, Μάντζαρης14 (4), Σπανούλης 10 (1), Γκριν6, Μπιρτς 2, Γιανγκ 3, Παπαπέ-τρου 18 (2), Αγραβάνης 2.

ΑΡΗΣ (Πρίφτης): Φλιώνης 2,Κάμινγκς 21 (3), Γιάνκοβιτς 3 (1),Καββαδάς 6, Ντραγκίσεβιτς 3 (1),Σκοτ 2, Ξανθόπουλος 9 (3), Τσαϊ-ρέλης 8 (1), Χρηστίδης 4, Σίμτσακ2, Μούρτος 5 (1).

Επέστρεψε με τη «σκούπα» στο χέρι

Κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού ο Παπαπέτρου. Ο νεαρός φόργουορντ με 18 πόντους ήταν ο πρώτοςσκόρερ των «ερυθρολεύκων» στο... σκούπισμα του Αρη με 79-65, στον τρίτο ημιτελικό μέσα στο ΣΕΦ.

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).Το γαϊτανάκι του «μεγάλου» (αλλάκαι του «μικρού» τελικού) στο φετινόπρωτάθλημα της Α1, αρχίζει με τους«αιώνιους» να παλεύουν και πάλιγια την κατάκτηση του τίτλου καιτην ΑΕΚ με τον Αρη έτοιμους γιατις δικές τους μονομαχίες, με έπαθλο-απλά- την τρίτη θέση. Κάτι σαντον... μικρό τελικό της Ευρωλίγκα,δηλαδή, δίχως καμία χρησιμότητα!

Η αλήθεια, ωστόσο, είναι πως ησειρά των «μεγάλου» τελικού πα-ρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κα-θώς ο γηπεδούχος (στην πρώτημάχη) Ολυμπιακός όσο και ο Πανα-θηναϊκός θα καταθέσουν ό,τι έχουνκαι δεν έχουν προκειμένου να φθά-

σουν στην κατάκτηση του φετινούτίτλου. Οι «ερυθρόλευκοι» χωρίς τονΛοτζέσκι και τον Αθηναίου θα επι-χειρήσουν να διασκεδάσουν τις εν-τυπώσεις από την απώλεια της κού-πας στον τελικό της Ευρωλίγκα, ενώοι «πράσινοι» δεν έχουν άλλη επι-λογή από την κατάκτηση του τίτλουπαρά το ντεσαβαντάζ έδρας. Κι όλααυτά, παρά το γεγονός του... πούλ-μαν της Κωνσταντινούπολης και τηνδυσαρέσκεια στις τάξεις των παικτών!

Οσον αφορά τον αγώνα της Κυ-ριακής, ωστόσο που αποτελεί τοπροοίμιο της σειράς των τελικών, οΟλυμπιακός θα αγωνισθεί ενώπιοντων οπαδών του, στο κατάμεστο

ΣΕΦ (14.00 ώρα Νέας Υόρκης), γνω-ρίζοντας ότι η πρώτη αναμέτρησηείναι και η πλέον σημαντική γιατην συνέχεια. Κάτι που ισχύει, φυ-σικά, και για τον Παναθηναικό πουθα πάει δίχως απουσίες στον Πειραιάγια να κερδίσει το καλύτερο δυνατόκαι φυσικά να ανατρέψει τα δεδο-μένα στο «κόκκινο» πλεονέκτημαέδρας.

Σχετικά με τον «μικρό» τελικό,η ΑΕΚ υποδέχεται (11.00 ώρα ΝέαςΥόρκης) τον Αρη με την αθηναϊκήομάδα να έχει το πάνω... χέρι στηνυπόθεση της τρίτης θέσης, καθώςπέραν της απώλειας του πλεονεκτή-ματος έδρας, ο Δημήτρης Πρίφτηςδεν θα έχει στην διάθεσή του, τον

Τζάκσον και τον Νταγκίσεβιτς πουπαραμένουν τραυματίες.

Στα workouts του ΝΒΑ ο Τσαλμπούρης

Ο Γιώργος Τσαλμπούρης αναμέ-νεται να αναχωρήσει σύντομα γιατην άλλη άκρη του Ατλαντικού προ-κειμένου να ξεκινήσει προπονήσειςκαι να λάβει μέρος στα workoutsτων ομάδων του NBA.

Αυτό σημαίνει ότι ο 20χρονοςψηλός (2,16μ.) δεν θα μπορέσει ναβοηθήσει την ομάδα του στους μι-κρούς τελικούς. Ο νεαρός φόρ-γουορντ-σέντερ αν αφήσει θετικέςεντυπώσεις δεν αποκλείεται να τονδούμε να συμμετάσχει στο summerleague με κάποια ομάδα του ΝΒΑ.

Την φετινή σεζόν o «γίγαντας» της«Ενωσης» είχε 3.2 πόντους, 1 ριμ-πάουντ με 53.5 % στα σουτ απόμέση απόσταση.

• Mετά το δεύτερο σερί double,ο Ολυμπιακός στο γυναικείο μπάσκετθέλει να κάνει την ευρωπαϊκή υπέρ-βαση τη νέα σεζόν, αφού στην εγ-χώρια πραγματικότητα δεν μπορείνα χάσει τα πρωτεία, ελλείψει αν-ταγωνισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η WN-BAer Μπρία Χάρτλεϊ είναι πάρα πολύκοντά σε οριστική συμφωνία με τονΟλυμπιακό, ώστε να αποτελέσει τηνπρώτη μεταγραφή ξένης παίκτριαςγια τη νέα σεζόν.

Βαγγέλης Ζορμπάς

Τελικοί Α1 μπάσκετ: Κι όλα πάλι από την αρχή...

Μήνυμα επιστροφής από Πάρντο

Σε διακοπές βρίσκεται αυτές τιςμέρες ο Φελίπε Πάρντο μετά τηνολοκλήρωση των αγωνιστικών υπο-χρεώσεών του με την Ναντ και πε-ριμένει την επιστροφή του στονΟλυμπιακό, όπως φάνηκε από τηνανάρτηση που έκανε στο διαδίκτυο.

«Διακοπές με την οικογένεια εναναμονή της επιστροφής για να ξε-κινήσω προπονήσεις με τον Ολυμ-πιακό», έγραψε ο Κολομβιανός εξ-τρέμ που δεν θα παραμείνει στηνΝαντ καθώς η γαλλική ομάδα δενπρόκειται να κάνει χρήση της οψιόν,ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ για νααποκτήσει τα δικαιώματά του απότους Πειραιώτες. Ο Πάρντο αγωνί-στηκε στο δεύτερο μισό της φετινήςπεριόδου στην Ναντ ως δανεικόςαπό τους «ερυθρόλευκους» με απο-λογισμό μόλις ένα γκολ σε 13 συμ-μετοχές του στο Σαμπιανό και μίαστο κύπελλο. Τ.Γ.

Τέλος ο Μπένετ από «Φενέρ»

Ηρθε, σήκωσε την κούπα τηςEuroleague και έφυγε: O λόγος γιατον Αντονι Μπένετ, του οποίου ησυνεργασία με την Φενέρμπαχτσεολοκληρώθηκε. Το νούμερο 1 τουdraft του 2013 ήρθε τον Ιανουάριοστην Ευρώπη, για λογαριασμό τηςΦενέρμπαχτσε. Ωστόσο, δεν κέρδισετην εμπιστοσύνη του Ζέλικο Ομ-πράντοβιτς και δεν κατάφερε να κά-νει αισθητή την παρουσία του. Πάν-τως, ήταν μέλος της ομάδας που κα-τέκτησε την Euroleague, όμως ηΦενέρμπαχτσε ανακοίνωσε την λύσητου συμβολαίου του. Αλλωστε, οΜπένετ δεν ήταν πια δηλωμένοςστο ρόστερ του πρωταθλήματος καιέτσι δεν υπήρχε... χώρος για εκεί-νον. Β.Μ.

ΣυμφωνίαΜπαρτσελόνα -Γκρέιντζερ

Η Μπαρτσελόνα και ο ΤζέισονΓκρέιντζερ φαίνεται πως έχουν έρθεισε κατ’ αρχήν συμφωνία εν όψειτης νέας σεζόν, με τον Ουρουγουανόπαίκτη της Αναντολού Εφές να με-τακομίζει στην Βαρκελώνη εκτόςαπρόοπτου. Το «encestando.es» πριναπό περίπου ένα μήνα είχε κάνειγνωστό πως ο γκαρντ του ΒέλιμιρΠεράσοβιτς, που το καλοκαίρι θαείναι free agent, είχε στα χέρια τουπρόταση από τους «μπλαουγκράνα»,οι οποίοι παράλληλα κοιτούσαν κιάλλες περιπτώσεις στην αγορά, όπωςαυτή του Τόμας Ερτέλ. Σύμφωνα μενέο δημοσίευμα της ίδιας ιστοσελί-δας, οι δύο πλευρές έχουν φτάσεισε αρχική συμφωνία και όλα δεί-χνουν πως ο Γκρέιντζερ θα αποτε-λέσει το πρώτο μεταγραφικό από-κτημα της «Μπάρτσα» για τη σεζόν2017-2018. Ο 28χρονος παίκτης φέ-τος στην Euroleague μέτρησε 9,7πόντους, 2,7 ριμπάουντ και 3,9 ασίστανά παιχνίδι με τη φανέλα της τουρ-κικής ομάδας. Β.Ζ.

Σενάριο για Γιαννιώτα και Νότιγχαμ

Ο Γιάννης Γιαννιώτας αποχαιρέ-τησε μετά από ενάμιση χρόνο τονΑΠΟΕΛ όπου αγωνίστηκε ως δανει-κός από τον Ολυμπιακό και περιμένεινα μάθει που θα αγωνίζεται τηνεπόμενη σεζόν. Η παραμονή του24χρονου επιθετικού στον «ερυθρό-λευκο» ρόστερ δεν πρέπει να θεω-ρείται δεδομένη καθώς θα κριθείαπό το νέο προπονητή του Ολυμ-πιακού ενώ ξαφνικά άρχισε να «παί-ζει» και το σενάριο για ένταξή τουστην Νότιγχαμ η οποία πέρασε πριναπό λίγες μέρες στην ιδιοκτησία τουΒαγγέλη Μαρινάκη.

Ο Γιαννώτας «κόπηκε» την πρώτητου χρονιά στον Ολυμπιακό από τονΜάρκο Σίλβα και την δεύτερη απότον Βίκτορ Σάντσεθ. Τ.Γ.

Θέλει Τσόρι και Μανιάτη ο Απόλλωνας

Ο Απόλλων Σμύρνης επέστρεψεμε όνειρα στα... σαλόνια της ΣούπερΛιγκ κάτι που φαίνεται και από τιςυψηλές βλέψεις που έχει στο μετα-γραφικό παζάρι. Σύμφωνα λοιπόνμε τις τελευταίες πληροφορίες οιυπεύθυνοι της «Ελαφράς Ταξιαρχίας»έχουν βάλει στο... μάτι δυο παίκτεςπου έχουν γράψει ιστορία στον Ολυμ-πιακό, τον Τσόρι Ντομίνγκες και τονΓιάννη Μανιάτη. Ο πρώτος θα απο-χωρήσει μετά από τέσσερα χρόνιααπό τους «ερυθρόλευκους» ενώ οδεύτερος έμεινε ελεύθερος πριν απόλίγες μέρες από τον Ατρόμητο και ηκαλύτερη πρόταση που έχει προςτο παρών στα χέρια του προέρχεταιαπό τον Απόλλωνα. Τ.Γ.

Ευχή ΔημήτρηΓιαννακόπουλου

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ευ-χήθηκε να γίνει μια ωραία σειρά τε-λικών ανάμεσα στον Ολυμπιακό καιτον Παναθηναϊκό μακριά από ακρό-τητες και έκτροπα.

Ο ισχυρός άνδρας των Κυπελ-λούχων Ελλάδας έστειλε το δικό τουμήνυμα για τη σειρά των τελικώντου ελληνικού πρωταθλήματος, πουθα ξεκινήσει την Κυριακή στο ΣΕΦ.«Ελπίζουμε, όπως και πέρυσι, ναγίνει μια ωραία σειρά τελικών μακριάαπό ακρότητες και έκτροπα. Είμαστεβέβαιοι πως οι φίλαθλοι, οι αθλητές,οι διοικήσεις αλλά και οι διαιτητέςθα σταθούν στο ύψος των περιστά-σεων», ανέφερε ο Γιαννακόπουλοςστη δήλωσή του. Β.Ζ.

MIΚΡΟ ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).Η νίκη του Ολυμπιακού επί του Αρηκαι η πρόκρισή του στα τελικά τηςΑ1 και μεταγραφικά σενάρια για τιςομάδες, είναι τα θέματα που κυ-ριαρχούν στα πρωτοσέλιδα του αθλη-τικού Τύπου της 26ης Μαΐου 2017:

«Πρωταθλητής»«Πελεγκρίνο», αναφέρει στο βα-

σικό θέμα της πρώτης σελίδας καιμεταξύ άλλων επεξηγεί: «Ωρα από-φασης για τον Αργεντινό προπονη-τή». Σε άλλα θέματα: «Σφήνα απόΑγγλία», «Ροντρίγκεζ και Ρανόκιασε πρώτο πλάνο», «Μπάσκετ: Ερχεταισκούπα και για τον πελάτη!».

«Φως των Σπορ»«Το κλειδί για Ροντρίγκες», ανα-

φέρει στο κεντρικό θέμα της πρώτηςσελίδας και μεταξύ άλλων επεξηγεί:«Τι ζητά ο 33χρονος αρχηγός τηςΦιορεντίνα και που ποντάρει ο Ολυμ-πιακός». Σε άλλα θέματα: «Πρώτοβιολί με τους ‘βιόλα’», «Ρανόκια φέρ-

νουν οι Ιταλοί», «Μπάσκετ: Και τώραο ΠΑΟ!».

«Live Sport»«Τζόγος με Γιόχανσον», αναφέρει

στο βασικό θέμα της πρώτης σελίδαςκαι μεταξύ άλλων επεξηγεί: «Τα κόλ-πα του μάνατζέρ του, τα σενάριααπό το εξωτερικό που φούντωσανκαι ο μονόδρομος της ΑΕΚ». Σε άλλαθέματα: «Παναθηναϊκός: Μήνυμα»,«Ολυμπιακός: Ιταλικό σενάριο για...Ρανόκια», «Γραμμένος: Ο ΠΑΟΚ, ηΑΕΚ κι εγώ».

«Goal»«Η μπάλα στον Λέτο», αναφέρει

στο κεντρικό θέμα της πρώτης σελί-δας και μεταξύ άλλων επεξηγεί: «ΟΠΑΟ θέλει να μείνει ο Αργεντινός,όμως τα πάντα πλέον εξαρτώνταιαπό τον ίδιο τον παίκτη». Σε άλλαθέματα: «ΑΕΚ: Αναψε φωτιές ο Χι-μένεθ», «ΠΑΟΚ: Στον... τελικό μεαπουσίες», «Μπάσκετ: ‘Ευχαριστώ’από λίγους».

«Sportday»«Χάνεται η μπάλα...», αναφέρει

στο βασικό θέμα της πρώτης σελίδαςκαι μεταξύ άλλων επεξηγεί: «Η ΑΕΚστηρίζει Χιμένεθ αλλά εκείνος προ-ανήγγειλε την αποχώρηση του Αρα-ούχο κι αυτό δεν ήχησε καλά...». Σεάλλα θέματα: «ΠΑΟ: Μάγος!»,«Απαντάει ο Ροντρίγκες», «ΠΑΟΚ:Μαύρη λίστα», «Μπάσκετ: Σκούπα».

«η Πράσινη»«Πρωτάθλημα», αναφέρει στο

κεντρικό θέμα της πρώτης σελίδαςκαι μεταξύ άλλων επεξηγεί: «ΣτοΦάληρο ερχόμαστε για break και...».Σε άλλα θέματα: «Το πρώτο... αίμα»,«Λέτο: Ολοι ξέρουν τι θέλω», «Αγωγήκαι αποκλεισμός».

«νέα ωρα»«Ορτούνιο!», αναφέρει στο βα-

σικό θέμα της πρώτης σελίδας καιμεταξύ άλλων επεξηγεί: «Λας Πάλ-μας, Μανόλο, Αραούχο και...». Σεάλλα θέματα: «Γι αυτό δεν θα ξεκι-

νούσε βασικός ο Σιμόες», «‘2.000.000ευρώ για τον Γιόχανσον, ζητά ηΑΕΚ’», «Νιώθει αδικημένος και σκέ-φτεται σοβαρά να φύγει ο Πέκχαρτ».

«γαύρος»«Ο θρύλος χτυπάει και τους 3»,

αναφέρει στο κεντρικό θέμα τηςπρώτης σελίδας και μεταξύ άλλωνεπεξηγεί: «Δυνατά στην τελική ευ-θεία για να φέρει Βάις, ΓκονσάλοΡοντρίγκες και Φελίπε Μόρα». Σεάλλα θέματα: «Χαμός με Σταντάργια Λαΐφη», «Ρώτησε για Ρανόκια»,«Μπάσκετ: Ελα, και μη μετράς τηνώρα!».

«η γάτα»«Στενεύει ο... κλοιός για τον πάγ-

κο», αναφέρει στο βασικό θέμα τηςπρώτης σελίδας και μεταξύ άλλωνεπεξηγεί: «‘Ψήνεται’ ο Σόουζα με1,5 εκ.». Σε άλλα θέματα: «Υπό αμ-φισβήτηση και πάλι ο Σόουζα», «Παναθηναϊκός: ‘Φλερτάρει’ ακόμαμε Ν’ Ντόι».

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

εΥΡΩΚινΗσΗ

κανείς ότι διεξάγονται πλέι οφ στηνΕλλάδα, όπου «παίζονται» τέσσεραευρωπαϊκά εισιτήρια μεταξύ τωνοποίων κι αυτό που οδηγεί στα προ-κριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ;

Επί της ουσίας κανείς! Τα γήπεδαείναι μισοάδεια, το θέαμα απελπι-στικό και οι προπονητές των ομάδωνπου συμμετέχουν «μετράνε» διαρκώςαπώλειες καθώς ο ένας μετά τονάλλον οι βασικοί τους ποδοσφαιρι-στές βγαίνουν νοκ-άουτ από τηνυπερβολική καταπόνηση και τουςτραυματισμούς, καθότι έχει προηγη-θεί γι’ αυτούς μια επίπονη σεζόν μεπάρα πολλούς αγώνες σε όλες τιςδιοργανώσεις.

Είναι ποτέ δυνατόν στο φινάλετης αγωνιστικής περιόδου, να γί-νονται τόσο σημαντικά παιχνίδιακάθε τρεις μέρες, μόνο και μόνογιατί δεν «έβγαιναν» διαφορετικάοι ημερομηνίες;

Τα πλέι οφ με την μορφή πουαποφασίστηκε να γίνονται στην Ελ-λάδα τα τελευταία χρόνια ήταν απότην αρχή προβληματικά και σίγουραείναι απορίας άξιον πως δεν βρέθηκεκάποιος είτε να τα σταματήσει είτενα αλλάξει τον τρόπο διεξαγωγήςτους, με αποτέλεσμα να φτάσουμεαργά, αλλά σταθερά στο μη περαι-τέρω.

Το ότι από του χρόνου έχει απο-φασισθεί η αναβάθμιση των πλέιοφ με την συμμετοχή των ομάδωνπου τερμάτισαν στις έξι πρώτεςθέσεις της βαθμολογίας στην κανο-νική διάρκεια του πρωταθλήματοςώστε μέσα από την συγκεκριμένηδιαδικασία να αναδεικνύεται και οπρωταθλητής, δεν διασφαλίζει σεκαμία περίπτωση ότι τα πράγματαθα γίνουν καλύτερα.

Και μόνο το γεγονός ότι τα παι-χνίδια του μίνι αυτού πρωταθλήματοςθα αυξηθούν για κάθε ομάδα απόέξι που είναι τώρα σε δέκα ενώ τοσυνολικό «βάρος» που θα σηκώσουναυτές μόνο για το πρωτάθλημα θαφτάσει συνολικά στις 40 αναμετρή-σεις καθώς θα υπάρχουν και οι τριάν-τα αγωνιστικές της κανονικής τουδιάρκειας, τρομάζει και προβλημα-τίζει.

Η πρεμούρα κάποιων να κάνουνκάτι που να οδηγήσει το συντομό-τερο δυνατόν σε αναβάθμιση τουποδοσφαιρικού προϊόντος κυρίωςμέσω της αύξησης της ανταγωνιστι-κότητας, ενδεχομένως να φέρει τααντίθετα αποτελέσματα από αυτάπου προσδοκούν.

Τα ίδια άλλωστε δεν διατυμπά-νιζαν όταν εγκρίνονταν τα «παλιά»πλέι οφ, για να φτάσουμε στα ση-μερινά χάλια.

Κάθε αλλαγή, κάθε καινοτομίαειδικά σε τόσο δύσκολους και ευαί-σθητους χώρους θέλουν μεγάλη προ-σοχή κι ακόμη μεγαλύτερη μελέτη.

Αφού σαν χώρα δεν είμαστε σεθέση, γιατί έτσι κάποιοι πιστεύουνή θέλουν, να συμβιβαστούμε σε ένακανονικό πρωτάθλημα με δυο γύ-ρους, όπως γίνεται σε όλα τα προ-ηγμένα ποδοσφαιρικά κράτη τουκόσμου και θέλουμε επίμονα τηνπατέντα των πλει οφ, ας την εφαρ-μόσουμε τουλάχιστον σωστά και όχινα «βάζουμε» πρόγραμμα 6 αγωνι-στικών σε 18 μέρες φέτος και πιθα-νότατα 10 αγωνιστικών σε ένα μήνα,την επόμενη σεζόν, εξοντώνονταςόχι μόνο τους ποδοσφαιριστές, αλλάακόμη και τους φιλάθλους.

Διαφορετικά ας βρούμε άλλουςτρόπους για να έχουμε γεμάτα γή-πεδα και ανταγωνισμό μέσω ενόςκανονικού πρωταθλήματος, 10, 12,16 ή και 18 ομάδων!

< γνωμη

Αλλο ένα φιάσκο...

Συνέχεια από τη σελίδα 22

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς φρόντισαννα επιστρέψουν στη συνταγή τωνδύο πρώτων αγώνων της σειράς εναν-τίον των Μπόστον Σέλτικς, συντρί-βοντάς τους εκ νέου! Οι πρωταθλητέςδιέλυσαν με 135-102 τους «κέλτες»και προκρίθηκαν με χαρακτηριστικήάνεση στους Τελικούς του NBA μεσκορ 4-1, φθάνοντας ως το τέρματου δρόμου για 3η συνεχή σεζόν! Ομύθος του ΛεΜπρόν Τζέιμς γιγαν-τώνεται, με τον «βασιλιά» να γίνεταιο πρώτος σκόρερ στην ιστορία τωνπλέι-οφ, ξεπερνώντας τον ΜάικλΤζόρνταν και να ακονίζει τα δόντιατου ενόψει του «επικού» ραντεβούεναντίον των Γκόλντεν Στέιτ Γουό-ριορς, φθάνοντας για 7η σερί φοράστους Τελικούς! Ο κορυφαίος παίκτηςτου πλανήτη φρόντισε να είναι «καυ-τός» από το ξεκίνημα, δίχως να έχεικαμία διάθεση να παίξει και 6ο ματςεναντίον της Βοστόνης.

Συγκεκριμένα, ολοκλήρωσε τηναναμέτρηση με 35 πόντους, 8 ριμ-πάουντ, 8 ασίστ και 3 κλεψίματα,σουτάροντας με 72.2% στα σουτ εν-τός παιδιάς! Ηταν ασταμάτητος στοτρανζίσιον, παρασύροντας τους πάν-τες κάθε φορά που αποφάσιζε ναμπει στη ρακέτα ενώ δεχόταν συχνάσκριν ψηλά, ώστε να βρει περισσό-τερο χώρο για να δημιουργήσει καινα εκτελέσει. Εκμεταλλευόταν από-λυτα τα μις-ματς ενώ, τα περισσότερακαλάθια του επιτεύχθηκαν εντός τηςρακέτας. Παρ’ όλα αυτά πέτυχε 3σερί τρίποντα στα τελευταία λεπτάτης 3ης περιόδου, αποχωρώντας απότο παρκέ με θαυμαστό τρόπο! ΟΚάιρι Ιρβινγκ τα πήγε επίσης περί-

φημα, με 24 πόντους και 7 ασίστ σε31 λεπτά συμμετοχής, έχοντας ορι-σμένα πανέμορφα τελειώματα κοντά

στο καλάθι. Εκεί, όμως, που πήρε πραγματικά

«φωτιά» ήταν στα πρώτα λεπτά του

2ου ημιχρόνου, όπου σκόραρε 11συνεχόμενους πόντους και εξάλειψεκάθε ελπίδα ανατροπής της κατά-στασης! Ο Κέβιν Λοβ ήταν και πάλιτρομερά χρήσιμος σε άμυνα και επί-θεση, με 15 πόντους, 11 ριμπάουντ,3 ασίστ και κλεψίματα, ευρισκόμενοςίσως στην κορυφαία φόρμα της κα-ριέρας του. Επίσης, ο Ντέρον Γουί-λιαμς πέτυχε 14 πόντους σε 17λεπτά συμμετοχής, όντας εξαιρετικόςστο πρώτο ημίχρονο, χάρη στηνεκτελεστική του δεινότητα. Απαντεςοι παίκτες του Κλίβελαντ σκόραρανενώ συνολικά είχαν 19/41 τρίποντακαι εκτέλεσαν με ευστοχία της τάξηςτου 56.5% εντός πεδιάς, κάνονταςμονάχα 11 λάθη. Μάλιστα, έσπασανξανά το ρεκόρ παραγωγικότηταςστην ιστορία της ομάδας, όσον αφοράτα πλέι οφ! Στον αντίποδα, οι Σέλτικςολοκλήρωσαν μια υπέροχη σεζόν,έστω και με επίπονο τρόπο.

Ο Εϊβερι Μπράντλεϊ ήταν ο μόνοςπου έκανε τη διαφορά, με 23 πόντουςενώ ο Τζέραλντ Γκριν είχε 14. Ηομάδα του Μπραντ Στίβενς, όμως,δεν θα μπορούσε να έχει καλύτερητύχη, με δεδομένο ότι η τρανζίσιονάμυνα ήταν ανεπαρκής, τα συνεχήρήγματα στον ανασταλτικό τομέαοδηγούσαν αναπόφευκτα σε ελεύ-θερα τρίποντα των αντιπάλων ενώη ατομική «μαγεία» του ΛεΜπρόνήταν απλά ακαταμάχητη.

Το Κλίβελαντ είναι και επίσημαπλέον η κορυφαία ομάδα στην Ανα-τολή για 3η συναπτή χρονιά, με την«εποποιία» του Τζέιμς να συνεχίζεταικαι με το μεγάλο «συναπάντημα»με τους Ουόριορς να βρίσκεται προτων πυλών.

Με περίπατο και ρεκόρ στο «ραντεβού» οι «Καβς»

«Βασιλικό» λέι απ από τον ΛεΜπρόν Τζέιμς στο καλάθι των Σέλτικς. Ο«Βασιλιάς» με 35 πόντους ξεπέρασε τον Τζόρνταν στα πλέι οφς.

ελισ αμεντολα/ασοσιεΪτεντ ΠΡεσ

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).Ο Αντώνης Φώτσης επέστρεψε στιςπροπονήσεις του Παναθηναϊκού καιπήρε μέρος στην προετοιμασία των«πρασίνων» για τους τελικούς.

Ο «Batman» είχε ενοχλήσεις στηνμέση την Κυριακή και απουσίασετόσο από τις τελευταίες προπονήσειςτων Κυπελλούχων Ελλάδας, όσο καιαπό το Game 4 με την ΑΕΚ.

Ο έμπειρος πάουερ φόργουορντκαι αρχηγός του Παναθηναϊκού,όμως, επέστρεψε στο πρόγραμματου Τσάβι Πασκουάλ εν όψει τωντελικών της Basket League κι έτσι,το... απουσιολόγιο του Καταλανούείναι, πλέον «λευκό».

ΠΑΟ: Εγκαίνια στο Κατάστημα Κράτησης

Ανηλίκων ΚορίνθουΠαρουσία του Φραγκίσκου Αλ-

βέρτη, του Παναγιώτη Τριαντόπου-λου και του Γιάννη Σιούτη, πραγ-ματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του γη-πέδου μπάσκετ στο Κατάστημα Κρά-τησης Ανηλίκων Κορίνθου, που απο-τελεί χορηγία της ΚΑΕ Παναθηναϊ-κός.

Αναλυτικά το «πράσινο» δελτίοΤύπου αναφέρει: Την Τρίτη πραγ-ματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του γη-πέδου μπάσκετ στο Κατάστημα Κρά-τησης Ανηλίκων Κορίνθου, μια χο-ρηγία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και

της εταιρείας φυσικών συμπληρω-μάτων διατροφής Superfoods, στοπλαίσιο του προγράμματος ΕταιρικήςΚοινωνικής Ευθύνης της Euroleague«One Team» - Basketball is Every-where. Επειτα από τρία χρόνια συμ-μετοχής στο πρόγραμμα οι «πράσι-νοι» μαζί με τον Επίσημο Χορηγότους, υλοποίησαν ένα έργο που προ-άγει τις αξίες του αθλητισμού καιδίνει μια διέξοδο στα παιδιά από τηδύσκολη καθημερινότητά τους. Τοπαρών στην τελετή έδωσαν απόπλευράς Παναθηναϊκού, o ΔιευθύνωνΣύμβουλος, Παναγιώτης Τριαντό-πουλος, ο Διευθυντής της PAO BCACADEMY, Φραγκίσκος Αλβέρτης,

καθώς και ο προπονητής της Ακα-δημίας, Γιάννης Σιούτης.

Στην εκδήλωση παρέστησαν, επί-σης, η Γενική Διευθύντρια ΣταυρούλαΧασαπογλίδου, καθώς και εκπρόσω-ποι της τοπικής Κοινωνίας της Κο-ρίνθου, της αστυνομίας, του στρατούκαι της εκκλησίας, τους οποίουςυποδέχθηκε ο Διευθυντής του Κα-ταστήματος, Αντώνης Τσουρέκης.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης μοι-ράστηκαν δώρα στα παιδιά προσφο-ρά των χορηγών της ΚΑΕ Παναθη-ναϊκός Superfoods (Superfoods, Adi-das, Cosmote, NOVA, Viva, Directionκαι Paoshop).

Βαγγέλης Ζορμπάς

Με Φώτση ο Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ

Page 21: 2 a b 2περί δοκιμαστικής εξόδου στις αγορές τον Ιούλιο αποδείχθηκαν μία ακόμη, κατά επιεική χαρα-κτηρισμό,

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 21ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ σαββατο 27 - κΥΡΙακΗ 28 μαΪοΥ 2017

σΠαΡτατΙΕσ

Ηδη οι «ερυθρόλευκοι» έχουνεκφράσει το σοβαρό ενδιαφέροντους για τον 33χρονο Αργεντινόστόπερ Γκονσάλο Ροντρίγκες πουαποχωρεί ως ελεύθερο από την Φιο-ρεντίνα ενώ σύμφωνα με πληροφο-ρίες εξετάζουν και την περίπτωσητου Αντρέα Ρανόκια.

Ο 29χρονος Ιταλός αμυντικόςανήκει στο δυναμικό της Ιντερ απότο 2010, αλλά τα τελευταία δύοχρόνια δεν υπολογίζεται από τους«νερατζούρι» και αγωνίζεται ως δα-νεικός. Πρώτα πήγε στην Σαμπντόρια

και στο δεύτερο μισό της φετινήςσεζόν στην Χαλ, αγωνιζόμενος υπότις οδηγίες του Μάρκο Σίλβα. Μετην Χαλ ο Ρανόκια έκανε συνολικά16 εμφανίσεις και μόνο μια φοράδεν ξεκίνησε ως βασικός.

Από κει και πέρα στον Ολυμπιακόδείχνουν την διάθεση να «παλέψουν»γιατί όντως είναι μια δύσκολη περί-πτωση, την προοπτική επιστροφήςστην ομάδα τους του Βλάντιμιρ Βάις.Ο 28χρονος Σλοβάκος επιθετικόςανήκει στην Αλ Γκαράφα του Κατάρμε την οποία δεσμεύεται με συμβό-λαιο μέχρι το 2020. Μάλιστα η ΑλΓκαράφα φέρεται να κοστολογεί τον

Βάις με τρία εκατομμύρια ευρώ, κάτιπου σημαίνει ότι στον Ολυμπιακόθα χρειασθεί να βάλουν βαθιά τοχέρι στην... τσέπη για να τον απο-κτήσουν.

Εκτός κι αν γίνει κίνηση απόπλευράς Πειραιωτών να έρθει ο Σλο-βάκος άσος στο Ρέντη με την μορφήδανεισμού. Ο Βάις βρίσκεται εδώκαι 3,5 χρόνια στο Κατάρ -όταν απο-χώρησε από τον Ολυμπιακό πήγεαρχικά στην Λεχβίγια, ωστόσο δενέχει χάσει παντελώς την επαφή τουμε το Ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο καθώςείναι μόνιμα στις κλήσεις για τα παι-χνίδια της Εθνικής Σλοβακίας.

Φαβορί ο Λεμονής, φήμες για Τόμας

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ιδιαίτερα ικανοποι-ημένους άφησε τους προπονητέςτων Σπαρτιατών η πρώτη ημέρα τωνtry outs.

Αρκετά Ελληνόπουλα ανταπο-κρίθηκαν στο κάλεσμα και ήδη έγι-ναν οι πρώτες εγγραφές για την

συμπλήρωση και δεύτερης ομάδαςπου θα «κατεβάσουν» στο πρωτά-θλημα της Νέας Υόρκης. «Για πρώτημέρα, και μάλιστα μέσα στην εβδο-μάδα είμαστε ευχαριστημένοι, αλλάελπίζουμε σε καλύτερη συνέχεια,την Παρασκευή 26 Μαΐου στο ίδιο

μέρος», τόνισε ο εκ των προπονητώνκ. Γιάννης Χαλκιάς.

Τα οκτώ παιδάκια που πλέον θαφορούν τη φανέλα των Σπαρτιατώνυπό την ευγενική χορηγία της ΑλμαΜπανκ και του κ. Βαλιώτη θα προ-στεθούν στο δυναμικό της ομάδας.

Μαζί με τα Ελληνόπουλα που θαεγγραφούν κατά τη δεύτερη ημέρατων try outs την Παρασκευή (26/5)αναμένεται να συμπληρωθεί και η2η ομάδα που θέλουν οι υπεύθυνοιτου Συλλόγου για να βάλουν στοπρωτάθλημα.

Στόχος τους είναι να έχουν δύοελληνικότατες ομάδες από Ελληνό-πουλα μικρής ηλικίας που να παίζουνσε οργανωμένο πρωτάθλημα τηςΝέας Υόρκης.

Πάντως αν κρίνουμε από τηνπροσέλευση της πρώτης ημέρας των

δοκιμών, αναμένεται την Παρασκευήνα δώσουν περισσότερα παιδάκιατο παρών, ενώ «κράχτης» αποτελείη πολύ καλή πορεία των Σπαρτιατώνστο πρωτάθλημα και φυσικά το γε-γονός ότι η ομάδα είναι αμιγώς Ελ-ληνική.

Ικανοποίηση από την πρώτη ημέρα των try outs των Σπαρτιατών

< «ΟλυμπιακΟι» ΟμΟγενειακΟι αγωνεσ

Το πρόγραμμα του τριημέρου των «Αγώνων»

ταμασ κοβατσ/ασοσΙΕΪτΕΝτ ΠΡΕσ

Για 5ος - 6ος ο ΟλυμπιακόςΤο πάλεψε ο Ολυμπιακός (στη φωτογραφία ο Μυλωνάκης με τον Φάτοβιτς) στον προημιτελικό του ΦάιναλΣιξ του Τσάμπιονς Λιγκ πόλο, κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Γιουγκ Ντουμπρόβνικ, στη Βουδαπέστη.Eκανε μια εκπληκτική επιστροφή στο ματς από τα πέντε γκολ διαφορά αλλά στο τέλος λύγισε και ηττήθηκεμε 11-8 από τους Κροάτες. Eτσι, θα παίξουν για τις θέσεις 5η-6η κόντρα στον ηττημένο του άλλου προημι-τελικού Eγκερ - Μπρέσια. Η Γιουγκ θα αντιμετωπίσει την Προ Ρέκο στον έναν από τους δύο ημιτελικούς.

Συνέχεια από τη σελίδα 22

Page 22: 2 a b 2περί δοκιμαστικής εξόδου στις αγορές τον Ιούλιο αποδείχθηκαν μία ακόμη, κατά επιεική χαρα-κτηρισμό,

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Του ανταποκριτή μας Βαγγέλη Ζορμπά

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός κατέθεσε πλή-ρη πρόταση για την παραχώρησητου ΟΑΚΑ για 49 χρόνια στον υφυ-πουργό αθλητισμού, Γιώργο Βασι-λειάδη. Ο Διευθύνων Σύμβουλος τηςΚΑΕ Παναθηναϊκός, ΠαναγιώτηςΤριαντόπουλος είχε νέα συνάντησηγια το θέμα της παραχώρησης τουΟΑΚΑ με τον υφυπουργό αθλητι-σμού, Γιώργο Βασιλειάδη χθες τομεσημέρι. Σε αυτήν, οι «πράσινοι»κατέθεσαν αναλυτική μελέτη για τοκλειστό των Ολυμπιακών Εγκατα-στάσεων και μια πλήρη πρόταση250 σελίδων για την παραχώρησητου ΟΑΚΑ στο «τριφύλλι» για 49χρόνια. Η πρόταση των ΚυπελλούχωνΕλλάδας περιλαμβάνει πλάνο ανά-πτυξης του κλειστού, αλλά και ριζικέςαλλαγές σε αυτό.

Αλλωστε, ο Παναθηναϊκός θέλεινα κάνει... extreme makeover στο«προφίλ» του ΟΑΚΑ και να το μετα-τρέψει σε ένα κλειστό αντάξια τωνέξι φορές πρωταθλητών Ευρώπης.Σημειώνεται, δε, πως πέραν του πλά-νου ανάπτυξης οι «πράσινοι» κατέ-θεσαν και οικονομοτεχνική μελέτη,η οποία καταρτίστηκε με γνώμονατο μέγιστο δυνατό όφελος τόσο γιατο ελληνικό δημόσιο όσο και γιατην ΚΑΕ. Στις αλλαγές που σκέφτεταινα κάνει ο Παναθηναϊκός περιλαμ-βάνεται η αναβάθμιση της κεντρικήςσάλας, η δημιουργία ενός σύγχρονουπροπονητηρίου και γυμναστηρίου,η δημιουργία μουσείου, συνεδριακούκέντρου, καταστημάτων, χώρωνεστίασης, αλλά και βοηθητικών γη-πέδων για την ανάπτυξη των Ακα-δημιών.

Οπως είχε γίνει γνωστό, η «πρά-σινη» ΚΑΕ ήθελε και θέλει να εκμε-ταλλευτεί με κάθε τρόπο το ΟΑΚΑ,σε περίπτωση που αυτό περάσει στα

χέρια της. Θα πρέπει να τονίσουμεπως η συζήτηση των δύο ανδρώνέγινε σε εξαιρετικό κλίμα για ακόμαμία φορά. Μάλιστα, την επόμενηεβδομάδα θα υπάρξει νέο meeting,αφού πρώτα ο Βασιλειάδης μελετήσεικαι εξετάσει τις προτάσεις και τοπλάνο του «τριφυλλιού». Παράλληλα,στη συνάντηση έγινε λόγος και γιατους τελικούς της Basket League.Οι δύο πλευρές στάθηκαν στη ση-μασία του να κρατηθούν... χαμηλοίτόνοι, ώστε να δούμε τελικούς ανά-λογους με τους περσινούς ανάμεσαστους «αιώνιους».

Νωρίτερα ο Δημήτρης Γιαννα-κόπουλος δήλωσε προς αυτή τηνκατεύθυνση: «Ελπίζουμε, όπως καιπέρυσι, να γίνει μια ωραία σειράτελικών μακριά από ακρότητες καιέκτροπα. Είμαστε βέβαιοι πως οι φί-λαθλοι, οι αθλητές, οι διοικήσειςαλλά και οι διαιτητές θα σταθούνστο ύψος των περιστάσεων».

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΥΠΕΝ και ΠΑΟ

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Τετρα-πλής Ανάπλασης της Αθήνας υπο-γράφηκε χθες, Παρασκευή μνημόνιοσυνεργασίας μεταξύ του ΥπουργείουΠεριβάλλοντος και Ενέργειας καιτου Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομί-λου. Το εν λόγω μνημόνιο ο ανα-πληρωτής Υπουργός, Σωκράτης Φά-μελλος και ο πρόεδρος, ΔημήτρηςΜπαλτάκος. Οπως είναι γνωστό, τοΥπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ-γειας έχει αναλάβει την πρωτοβουλίαεκπόνησης του Σχεδίου της Τετρα-πλής Ανάπλασης της Αθήνας, με στό-χο την άμεση βελτίωση της ποιότηταςζωής στην πρωτεύουσα, την προ-στασία του περιβάλλοντος, τη δημι-ουργία κοινωνικά ωφέλιμων υποδο-μών πρασίνου, αθλητισμού, αναψυ-χής και παράλληλα, τη στήριξη τηςεπιχειρηματικότητας και την τόνωση

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).Το αναμενόμενο έκανε η ΠΑΕ Πα-ναθηναϊκός. Προσέφυγε στο Διαι-τητικό Δικαστήριο προκειμένου να«ρίξει» την τιμωρία των τεσσάρωναγωνιστικών που επιβλήθηκε στονΜάρκους Μπεργκ για τα όσα συνέ-βησαν στο γήπεδο της Λεωφόρουγια την 2η αγωνιστική των πλέι οφς,στο παιχνίδι που διεκόπη με τονΠΑΟΚ.

Οι «πράσινοι» θέλουν να εξαντ-λήσουν τις όποιες ελπίδες τους ανα-λογούν, προκειμένου να έχουν δια-θέσιμο τον Σουηδό επιθετικό στοντελευταία αγώνα της φετινής χρονιάςμε τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, με τηνυπόθεση να εκδικάζεται την προσεχήΤρίτη (30/05).

Εκτός της υπόθεσης του Μπεργκ,το Διαιτητικό Δικαστήριο θα εξετάσεικαι με την προσφυγή του ΠΑΟΚσχετικά με την πιθανή ακύρωση τηςαπόφασης της Λίγκας να επικυρώσειτην βαθμολογία για τις θέσεις 1-5,για την οποία η ΠΑΕ Ολυμπιακόςθα κάνει πρόσθετη παρέμβαση.

«Τρέχει» ο ΒιγιαφάνιεςΑγώνα δρόμου κάνει ο Λούκας

Βιγιαφάνιες μήπως και προλάβει τοναγώνα της Κυριακής (11.15 ώραΝέας Υόρκης) με τον Πανιώνιο στο«Απόστολος Νικολαΐδης» για την 5ηαγωνιστική των πλέι οφς της ΣούπερΛίγκα.

Ο Αργεντινός άσο δούλεψε καιτην Πέμπτη που όλη η ομάδα είχερεπό αλλά και την Παρασκευή ανε-βάζοντας ρυθμούς. Ο Μαρίνος Ου-ζουνίδης θα ήθελε να τον έχει στηνδιάθεση του για το παιχνίδι με τους«κυανέρυθρους» αλλά ακόμα και ανδεν γίνει αυτό τότε θα πρέπει ναθεωρείται σίγουρη η παρουσία του

Προσφυγήστο Διαιτητικό

για Μπεργκ

Του ανταποκριτή μας Γιώργου Ζαχαριάδη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Εντύπωση προκά-λεσε η απόφαση αυτών που διοικούντην ΠΑΕ Ηρακλής, να αποσύρουντην έφεση για τη μη αδειοδότησησε πρώτο βαθμό.

Από το νομικό επιτελείο των«κυανόλευκων» αναφέρουν πως ησυγκεκριμενη κίνηση έγινε για λό-γους σκοπιμότητας, καθώς και αυτήη υπόθεση, όπως και του Πουρτου-

λίδη, θα πάει στο Διαιτητικό τηςΕΠΟ.

Στον Ηρακλή, λένε πως από τηστιγμή που πουθενά εντός του ΚΑΠδεν αναγράφεται η ποινή του υπο-βιβασμού για της μη αδειοδοτημένεςΠΑΕ, τότε η ποινή τους λόγω τηςμη αδειοδότησής τους θα πρέπει ναείναι ο περιορισμός στις μεταγραφέςκαι τις ανανεώσεις.

Η ανακοίνωση από την ΕΠΟ:«Κατόπιν της από 25/5/2017 έγ-γραφης δήλωσης παραίτησης από

το δικόγραφο της εφέσεως της ΠΑΕΑΕΠ Ηρακλής 1908 (εκκαλούσας),η σημερινή υπόθεση δεν συζητήθη-κε. Κατά συνέπεια, ισχύει η πρωτό-δικη απόφαση του ΠρωτοβάθμιουΟργάνου Αδειοδότησης.

Αρα πλέον σε περίπτωση που οΗρακλής κερδίσει την υπόθεση στοδιαιτητικό δικαστήριο της ΕΠΟ γιατην αφαίρεση βαθμών (αν δεν πα-ραιτηθεί και από κει...), είναι καιπάλι αμφίβολο αν οι κυανόλευκοιθα παραμείνουν στην κατηγορία».

Καθησυχαστικός ο Ηρακλής

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).Μπορεί ο Μανόλο Χιμένεθ, όπωςαποδείχτηκε, να μην έκανε δεύτερεςσκέψεις για το μέλλον του στην ΑΕΚστην επίμαχη συνέντευξη που έδωσεστην εφημερίδα «Marca», ωστόσοαυτό δεν αλλάζει την δυσαρέσκειαπου έχει δημιουργηθεί προς το πρό-σωπό του στις τάξεις της διοίκησης,αλλά και των οπαδών της «Ενωσης»κυρίως λόγω των απογοητευτικώνεμφανίσεων που κάνει το τελευταίοδιάστημα η ομάδα.

Ως εκ τούτου το τελευταίο πουθα ήθελε ο Ισπανός τεχνικός, αλλάκαι οι παίκτες του θα ήταν έναακόμη στραβοπάτημα αυτή την φοράστον αγώνα που θα δώσουν την Κυ-ριακή (13:30 ώρα Νέας Υόρκης) μεαντίπαλό τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ στο

πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικήςτων πλέι οφ. Αλλωστε οι «κιτρινό-μαυροι» δεν επιζητούν τη νίκη κόν-τρα στον «Δικέφαλο» μόνο και μόνογια να βελτιώσουν το κλίμα στοστρατόπεδο τους, αλλά και για ναδιατηρήσουν ζωντανές τις όποιεςελπίδες τους έχουν απομείνει γιατην διεκδίκηση της πρώτης θέσης σ’αυτό το μίνι πρωτάθλημα.

Για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ οΧιμένεθ δεν αντιμετωπίζει κάποιοσοβαρό αγωνιστικό πρόβλημα καιθα παρατάξει την καλύτερη δυνατήσύνθεση, περιμένοντας από τουςπαίκτες που θα επιλέξει να δώσουντον καλύτερο τους εαυτό για ναφτάσουν στο πολύτιμο από κάθε

Συνέχεια στη σελίδα 19

Η ΑΕΚ ψάχνει ελπίδακαι ηρεμία με ΠΑΟΚ

Του ανταποκριτή μας Τάσου Γιαννακόπουλου

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).Η διοίκηση του Ολυμπιακού θα κάνειμέχρι τις 31 Μαΐου τις τελευταίεςτης προσπάθειες για να «κλείσει»προπονητή από το εξωτερικό -οι τε-λευταίες πληροφορίες αναφέρουνότι γίνονται ξανά κινήσεις προς τηνΠορτογαλική αγορά- κι αν δεν κα-ταφέρει να βρει αυτό που θέλει,τότε θα παραδώσει και επίσημα στονΤάκη Λεμονή, τα κλειδιά της ομάδαςγια τη νέα περίοδο. Και λέμε επίσημαγιατί ο 57χρονος Λεμονής δεν έχειπάψει από τότε που ολοκληρώθηκετο φετινό πρωτάθλημα να αποτελείτον προπονητή του Ολυμπιακού, δε-δομένου ότι οι Πειραιώτες δεν έχουνπροχωρήσει σε ανακοίνωση που νααναφέρει την διακοπή της συνερ-γασίας τους.

Πάντως η καταλανική «Sport»μετέδωσε την Παρασκευή ότι οπρώην προπονητής του ΑΠΟΕΛ Τό-μας Κρίστιανσεν, είναι βασικός υπο-ψήφιος να αναλάβει την τεχνικήηγεσία του Ολυμπιακού. Μάλισταυποστηρίζει ότι γι’ αυτόν τον λόγοο 47χρονος Δανός τεχνικός με ισπα-νικές ρίζες απέρριψε προτάσεις απόΙσπανία και Γερμανία.

Στον Ολυμπιακό είναι αναγκα-σμένοι το αργότερο μέχρι την 1ηΙουνίου να έχουν πάρει τις οριστικέςτους αποφάσεις για τον προπονητήμε τον οποίο θα πορευτούν την νέασεζόν καθώς στις 14 Ιουνίου έχει

προγραμματισθεί η έναρξη της κα-λοκαιρινής προετοιμασίας ενώ δυομέρες αργότερα η αποστολή θα ανα-χωρήσει για το Ζέεφελντ της Αυ-στρίας.

Οι εκκρεμότητες που υπάρχουνκαι πρέπει να ξεκαθαρίσουν μέσασε ένα εύλογο χρονικό διάστημακυρίως με αποφάσεις του νέου προ-πονητή είναι πολλές και δεν έχουννα κάνουν μόνο με τους παίκτεςπου θα αποκτηθούν, αλλά και μεαυτούς που θα αποχωρήσουν. Επίσηςπολύ μεγάλο κεφάλαιο για τον Ολυμ-πιακό αποτελούν και οι «δανεικοί»ποδοσφαιριστές που είναι διασκορ-πισμένοι σε ομάδες της Ελλάδας καιτους εξωτερικού και πρέπει να υπάρ-ξουν αποφάσεις για την... τύχη τους.

Αν πάντως προπονητής τους «ερυ-θρόλευκους» παραμείνει ο Λεμονής,τότε τα περισσότερα από αυτά ταζητήματα θα είναι πιο εύκολο ναδιευθετηθούν από την άποψη ότι οΕλληνας τεχνικός γνωρίζει άρισταόλο το έμψυχο δυναμικό της ομάδαςκαι ως εκ τούτου μπορεί να κάνειάμεσα τις εισηγήσεις του.

Πάντως αυτό που έχει φανεί απότις έως τώρα κινήσεις των ανθρώπωντου Ολυμπιακού στο μεταγραφικόπεδίο, είναι πως «καίγονται» για τηναπόκτηση ενός έμπειρου κεντρικούαμυντικού που θα μπορέσει να συγ-κροτήσει ένα αξιόλογο δίδυμο μετον Παναγιώτη Ρέτσο στα μετόπισθεντης ομάδας τη νέα περίοδο.

Φαβορί ο Λεμονής, φήμες για Κρίστιανσεν

Ο Γιαννακόπουλος ζήτησε το Κλειστό για 49 χρόνια και ο ΠΑΟ υπέγραψε για το γήπεδο

«Πράσινο» ΟΑΚΑ και... Γουδή

Οι άνθρωποι που έχουν τιςτύχες του ελληνικού ποδοσφαί-ρου στα χέρια τους, υποτίθεταιότι καταβάλλουν συνεχείς προ-σπάθειες ώστε να το βγάλουναπό το τέλμα της πρωτοφανούςαπαξίωσης στην οποία έχει πε-ριέλθει τα τελευταία χρόνια,όμως με τις αποφάσεις, τις επι-λογές, αλλά και τις παραλείψειςτους το σπρώχνουν ακόμη πιοβαθιά στον πάτο του βαρελιού.

Πολλές φορές δεν... χρειάζε-ται μόνο η σήψη, η διαφθορά ήτα επεισόδια εντός ή εκτός τωναγωνιστικών χώρων για να δυ-σφημίσουν ένα «προϊόν», όπωςείναι το ποδόσφαιρο. Κάτι τέτοιομπορεί να συμβεί και με άλλουςπιο... απλούς και φαινομενικάανώδυνους τρόπους, όπως είναιμια παντελώς αποτυχημένη διορ-γάνωση από άποψη οργάνωσηςκαι θεάματος, που θα κάνει τονμέσο φίλαθλο ή οπαδό να τοσκεφτεί αρκετά πριν πάει ξανάστο γήπεδο ή συντονίσει τον τη-λεοπτικό του δέκτη στην ανα-μετάδοση κάποιου εγχώριου αγώ-να.

Το πρώτο «χτύπημα» το ελ-ληνικό ποδόσφαιρο το δέχτηκεφέτος με τον τελικό του κυπέλ-λου στο Πανθεσσαλικό Στάδιοτου Βόλου, όπου κατά γενικήομολογία ήταν ο χειρότερος απόκάθε άποψη που έχει γίνει ποτέστην χώρα, ενώ το δεύτερο βρί-σκεται σε εξέλιξη με την διεξα-γωγή των περιβόητων πλέι οφ.

Αλήθεια έχει καταλάβει

Συνέχεια στη σελίδα 20

Εξω από�τα...�δόντια

του τάσου Γιαννακόπουλου

Αλλο ένα φιάσκο...

Συνέχεια στη σελίδα 19

ΣπαΡτΙατΕΣ

Tέλος εποχής για Μαρκόπουλο στον ΠΑΟΚΟ Σούλης Μαρκόπουλος και ο ΠΑΟΚ αποφάσισαν να λύσουν την συνεργασία τους και ύστερα από 8χρόνια ο «Δικέφαλος» αναζητάει τον νέο του... τιμονιέρη! Ο έμπειρος προπονητής πέρασε τα τελευταίαχρόνια στον πάγκο του «Δικεφάλου», αλλά η θητεία του στον ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε. Οι «ασπρόμαυροι»ενημέρωσαν για την λύση της συνεργασίας τους με τον Σούλη Μαρκόπουλου και φυσικά δεν παρέλειψαννα τον ευχαριστήσουν για όσα πρόσφερε στην ομάδα τους, καθώς ο έμπειρος προπονητής έδωσε και τηνψυχή του -όπως τονίζεται και στην ανακοίνωση της αποχώρησής του- για τον ΠΑΟΚ.

Ικανοποίηση από την πρώτη ημέρα των try outsΟι προπονητές των Σπαρτιατών υποδέχθηκαν τα Ελληνόπουλα στηνπρώτη ημέρα των try outs και ήδη έγιναν οι πρώτες 8 εγγραφές παι-διών (περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφίες στη σελίδα 21).

WR/ΝτΙΝοΣ αΥλΩΝΙτΗΣ

Τριήμερο «Ολυμπιακών» Ομογενειακών ΑγώνωνΕπιτέλους ο καιρός «μαζεύτηκε» και έφτασε το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μαΐου και οι «Ολυμπιακοί»Ομογενειακοί Αγώνες της Αρχιεπισκοπής. Εκατοντάδες Ελληνόπουλα θα λάβουν μέρος σε ατομικά (Κο-λύμβηση, Τριπλούν, Σκάκι, Ντάμα, Τάβλι, Χόκεϊ, Τένις, Πινγκ Πονγκ, Στίβος), αλλά και ομαδικά αθλήματα(Μπάσκετ, Ποδόσφαιρο, Σόφτμπολ, Βόλεϊ, Kickball) σε αγόρια και κορίτσια. Για τρεις ημέρες (Παρασκευή,Σάββατο, Κυριακή) η «καρδιά» της Ομογένειας θα χτυπάει στους «Αγώνες» (το πρόγραμμα στη σελ. 21).

Συνέχεια στη σελίδα 19

ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ

Ξεκίνα να σκέφτεσαι το όνομα του παιδιού σου

Αυτό που θέλεις περισσότερο στη ζωή σου είναι ένα μωρό, αλλά όλες σου οι προσπάθειες έχουν αποβεί άκαρπες.

Σε κατανοούμε απολύτως. Bοηθάμε καθημερινά δυνατές γυναίκες, όπως εσύ, να υπερβούν το πρόβλημα γονιμότητας.

Οτιδήποτε και αν σου έχουν πει, μην τα παρατήσεις εάν πρώτα δεν επισκεφθείς την Ομάδα Γονιμοποίησης Κοφινάς - Kofinas Fertility Group.

Σε κάθε σου βήμα η ομάδα μας θα θέσει στην υπηρεσία σου την καρδιά και την ψυχή της ώστε να βεβαιωθεί πως θα επιστρέψεις σπίτι κρατώντας στην αγκαλιά το δικό σου παιδί.

Αυτή είναι η ευκαιρία των ονείρων σουΠλέον ήρθε η ώρα να αρχίσεις να σκέφτεσαι ποιο όνομα θα δώσεις στο παιδί σου

Τηλεφώνησε στο (888) 604-2932 • KofinasFertility.com

PRIVATE DINING AVAILABLE

Whatever your celebration,Thalassa hospitality, award winning food and wine selections, and star service will create an event to remember.

“A chic spot for a wedding”BRIDES.com

Συνέχεια στη σελίδα 21

Page 23: 2 a b 2περί δοκιμαστικής εξόδου στις αγορές τον Ιούλιο αποδείχθηκαν μία ακόμη, κατά επιεική χαρα-κτηρισμό,

23ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 - ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2017

Page 24: 2 a b 2περί δοκιμαστικής εξόδου στις αγορές τον Ιούλιο αποδείχθηκαν μία ακόμη, κατά επιεική χαρα-κτηρισμό,

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 - ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΜΑΪΟΥ 201724