139315 1372070 DYS AB GLOB ROW 256A V-TECH-SPEC ......Γυνα κεˆ 1 054 χιλ. Παιδι /...

2
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνιστενη απσταση εγκατσταση απ το δπεδο νδρε X 1 324 χιλ. Y 1 300 χιλ. Z 930 χιλ. Γυνακε X 1 289 χιλ. Y 1 265 χιλ. Z 895 χιλ. Παιδι / τοα ε ειδικ ανγκε X 1 074 χιλ. Y 1 050 χιλ. Z 680 χιλ. Παιδι 5 ω 8 ετν Χ 952 χιλ. Y 928 χιλ. Z 558 χιλ. Παιδι 8 ω 11 ετν Χ 1 052 χιλ. Y 1 028 χιλ. Z 658 χιλ. Παιδι 11 ω 14 ετν X 1 132 χιλ. Y 1 108 χιλ. Z 738 χιλ. Διαστσει συσκευ ψο 394 χιλ. Πλτο 234 χιλ. Βθο 100 χιλ. Ελχιστο κεν 220 χιλ. κεν σε κθε πλευρ και 30 χιλ. πνω απ τη συσκευ. Εσοδο καλωδου απ το δπεδο νδρε 1 089 χιλ. Γυνακε 1 054 χιλ. Παιδι / τοα ε ειδικ ανγκε 839 χιλ. Παιδι 5 ω 8 ετν 717 χιλ. Παιδι 8 ω 11 ετν 817 χιλ. Παιδι 11 ω 14 ετν 897 χιλ. ΔΑΠΕΔΟ Για περισστερε πληροφορε να θετε π να αγορσετε: www.dyson.com.cy 24532220 ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Σηεα στριξη (4) Σηεα στριξη (4) Για το συνιστενο ψο τοποθτηση, βλ. πνακα Εσοδο καλωδου στο πλι Εσοδο καλωδου στο πλι Εσοδο καλωδου στην πσω πλευρ λε οι διαστσει αναφρονται σε χιλιοστ (+/- 5 χιλ.) ΟΠΙΣΘΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ

Transcript of 139315 1372070 DYS AB GLOB ROW 256A V-TECH-SPEC ......Γυνα κεˆ 1 054 χιλ. Παιδι /...

Page 1: 139315 1372070 DYS AB GLOB ROW 256A V-TECH-SPEC ......Γυνα κεˆ 1 054 χιλ. Παιδι / ˜το α ε ειδικ ˆ αν γκεˆ 839 χιλ. Παιδι 5 ωˆ 8 ετ ν 717

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Συνιστ��ενη απ�σταση εγκατ�σταση� απ� το δ�πεδο

�νδρε� X 1 324 χιλ. Y 1 300 χιλ. Z 930 χιλ.

Γυνα�κε� X 1 289 χιλ. Y 1 265 χιλ. Z 895 χιλ.

Παιδι� / �το�α �ε ειδικ�� αν�γκε� X 1 074 χιλ. Y 1 050 χιλ. Z 680 χιλ.

Παιδι� 5 �ω� 8 ετ�ν Χ 952 χιλ. Y 928 χιλ. Z 558 χιλ.

Παιδι� 8 �ω� 11 ετ�ν Χ 1 052 χιλ. Y 1 028 χιλ. Z 658 χιλ.

Παιδι� 11 �ω� 14 ετ�ν X 1 132 χιλ. Y 1 108 χιλ. Z 738 χιλ.

Διαστ�σει� συσκευ��

�ψο� 394 χιλ. Πλ�το� 234 χιλ. Β�θο� 100 χιλ.

Ελ�χιστο κεν�

220 χιλ. κεν� σε κ�θε πλευρ� και 30 χιλ. π�νω απ� τη συσκευ�.

Ε�σοδο� καλωδ�ου απ� το δ�πεδο

�νδρε� 1 089 χιλ.

Γυνα�κε� 1 054 χιλ.

Παιδι� / �το�α �ε ειδικ�� αν�γκε� 839 χιλ.

Παιδι� 5 �ω� 8 ετ�ν 717 χιλ.

Παιδι� 8 �ω� 11 ετ�ν 817 χιλ.

Παιδι� 11 �ω� 14 ετ�ν 897 χιλ.

ΔΑΠΕΔΟ

Για περισσ�τερε� πληροφορ�ε� � να ��θετε π�� να αγορ�σετε:www.dyson.com.cy24532220

ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

Ση�ε�α στ�ριξη� (4)

Ση�ε�α στ�ριξη� (4)

Για το συνιστ��ενο �ψο� τοποθ�τηση�, βλ. π�νακα

Ε�σοδο� καλωδ�ου στο πλ�ι

Ε�σοδο� καλωδ�ου στο πλ�ι

Ε�σοδο� καλωδ�ου στην π�σω πλευρ�

�λε� οι διαστ�σει� αναφ�ρονται σε χιλιοστ� (+/- 5 χιλ.)

ΟΠΙΣΘΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ

Page 2: 139315 1372070 DYS AB GLOB ROW 256A V-TECH-SPEC ......Γυνα κεˆ 1 054 χιλ. Παιδι / ˜το α ε ειδικ ˆ αν γκεˆ 839 χιλ. Παιδι 5 ωˆ 8 ετ ν 717

Για περισσ�τερε� πληροφορ�ε� � να ��θετε π�� να αγορ�σετε:www.dyson.com.cy24532220

Σειρ� προϊ�ντων

Νικ�λιο Λευκ�

Τ�ση Εισ�δου/Συχν�τητα: 200-240 V 50 & 60 HzΚαταν�λωση ρε��ατο� σε κατ�σταση ανα�ον��: Χα�ηλ�τερη του 0,5 WΠροδιαγραφ�� κινητ�ρα: Ψηφιακ�� κινητ�ρα� χωρ�� ψ�κτρε� 1 000 WΤ�πο� θερ�αντ�ρα: -

Κατασκευ�Ε�πρ�σθια �ψη: Πολυανθρακικ� πολυ�ερ��Τ�πο� αντιβακτηριακ�� επικ�λυψη�: HU02 (Νικ�λιο) - η βαφ� περι�χει αντιβακτηριακ� πρ�σθετο. HU02 (Λευκ�) - η βαφ� περι�χει χυτευ��νο αντιβακτηριακ� πρ�σθετο. Συ�β�λλει στην πρ�ληψη τη� αν�πτυξη� βακτηρ�ων.Πλ�τη/βραχ�ονα� στερ�ωση�: Πλαστικ� ακρυλονιτρ�λιο-βουταδι�νιο-στυρ�νιο (ABS)/τερεφθαλικ� πολυβουτυλ�νιο (PBT)Τ�πο� εξωτερικ�ν βιδ�ν: Β�δε� ασφαλε�α� Pin-Hex 4 χιλ.Προστασ�α εισ�δου νερο� σε IP24

Φ�λτροΦ�λτρο HEPA (�να υ�λου και στρ��α υφ�σ�ατο� fleece)Αιχ�αλωτ�ζει το 99,9% των σω�ατιδ�ων

Λειτουργ�αΕνεργοπο�ηση αισθητ�ρα χωρ�� αφ�Μ�τρηση χρ�νου στεγν��ατο� χερι�ν: 12 δευτερ�λεπτα (Μ�τρηση σ��φωνα �ε το Πρωτ�κολλο NSF P335) Επ�πεδο ηχητικ�� �νταση�: 79 dB(A)Επ�πεδο ηχητικ�� π�εση� σε απ�σταση 2 �.: 63 dB(A)¹Χρ�νο� �η λειτουργ�α� αν� κ�κλο χρ�ση�: 30 δευτερ�λεπταΤαχ�τητα α�ρα κατ� το �νοιγ�α: 690 χλ�/�ραΜ�γιστο �ψο�: 2 000 ��τρα

Διακ�νησηΚωδικ�� παραγγελ�α� �ον�δα�:Μαλαισ�α: Νικ�λιο 307735-01, Λευκ� 307734-01Ν�τιο� Κορ�α: Νικ�λιο 307596-01, Λευκ� 307595-01Λοιπ�� χ�ρε�: Νικ�λιο 307170-01, Λευκ� 307169-01Γρα��ικ�� κωδικ�� �ον�δα�:Μαλαισ�α: Νικ�λιο 5025155025871, Λευκ� 5025155025864Ν�τιο� Κορ�α: Νικ�λιο 5025155025833, Λευκ� 5025155025826Λοιπ�� χ�ρε�: Νικ�λιο 5025155025796, Λευκ� 5025155025710Καθαρ� β�ρο�: 2,9 κιλ�Β�ρο� συσκευασ�α�: 4 κιλ�Διαστ�σει� συσκευασ�α�: (Υ)145 × (Π)455 × (Β)274 χιλ. / (Υ)53/4" × (Π)177/8" × (Β)103/4"

Εγγ�ησηΕγγ�ηση 5 ετ�ν

¹Ηχητικ� π�εση �πω� �ετρ�θηκε σε απ�σταση 2 ��τρων, σε η�ιανηχοϊκ� θ�λα�ο.

Η σ��ανση για το αποτ�πω�α �νθρακα (Carbon) αποτελε� ε�πορικ σ��α τη Carbon Trust.Το λογτυπο του NSF αποτελε� σ��α κατατεθ�ν του NSF International.Η σ��ανση �ειω��νου θορ�βου (Quiet Mark) αποτελε� σ��α κατατεθ�ν του βρετανικο� οργανισ�ο� περιορισ�ο� του θορ�βου «Noise Abatement Society».