1076 - cylaw.orgΦ. Β. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, "Επαρχος Λάρνακος. (Υ.Ε. 310/59/156.)...

of 2 /2
1076 τάς ετησίας καταστάσεις ως επιβάρυνση/ εις τα εσοδά της την έτησίαν δόσιν την πληρωτέο™ κατά τό έτος το άναφερό μενον εις την τοιαύτην κατάστασιν' (γ) τό δανεισθησόμενον ποσόν θα χρησιμοποιηθή ύπό της Χωρι- τικής Επιτροπής Υγείας δια την έπιδιόρθωσιν δρόμων εντός το ΰ χωρίου. 2. Προς τόν σκοπόν της εξασφαλίσεως της αποπληρωμής τοΰ οφει λομένου ποσοΰ δυνάμει τοΰ δανείου ή Χωριτική Επιτροπή 'Υγείας δια τοΰ παρόντος εξουσιοδοτείται, ύπό τήν έπιφύλαξιν οιασδήποτε προηγουμένης υποθήκης έπ* αύτοΰ, να υποθήκευση εις τόν δανει στήν ολα τά τέλη και επιβαρύνσεις αϊ όποΐαι είναι τώρα πληρωτέαι ή θά καταστοΰν πληρωτέαι προς τήν Χωριτικήν Έπιτροπήν 'Υγείας δυνάμει των προνοιών τοΰ περί Δημοσίας 'Υγείας (Χωρίων) Νόμου. Έν Λάρνακι τη 26η 'Ιουλίου 1966. Φ. Β. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, "Επαρχος Λάρνακος. (Υ.Ε. 310/59/156.) 'Αριθμός 700 Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ (ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 349 Κανονισμοί γενόμενοι ύπό της Επιτροπείας Ύδατοπρομηθείας δυνάμει τοΰ άρθρου 30 Έν τη ενασκήσει των εξουσιών δι' ών περιβέβληται δυνάμει τοΰ άρθρου 30 του περί Ύδατοπρομηθείας των Χωρίων (Οικιακοί Σκο ποί) Νόμου, ή Επιτροπεία Ύδατοπρομηθείας 'Αγίου Θεοδώρου θε σπίζει διά τοΰ παρόντος τους ακολούθους Κανονισμούς : (1) ΟΊ Κανονισμοί οδτοι δύνανται νά άναφέρωνται ώς οι περί Ύδατοπρομηθείας ( Άγιου Θεοδώρου) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 1964 και θά άναγινώσκωνται μετά των περί Ύδατοπρομηθείας ("Αγίου Θεοδώρου) Κανονισμών 1949 εως 1957 (εφεξής αναφερο μένων ώς «βασικών Κανονισμών») και οι βασικοί Κανονισμοί και οι παρόντες τοιοΰτοι θά άναφέρωνται όμοΰ ώς οι περί Ύδατοπρομη θείας 'Αγίου Θεοδώρου Κανονισμοί 1949 εως1966. (2) Ό βασικός Κανονισμός ύπ' αριθμόν 10 διά τοΰ παρόντος δια γράφεται και αντικαθίσταται υπό τοΰ ακολούθου Κανονισμού : «10. Ό ιδιοκτήτης ή κάτοχος οιασδήποτε κατοικίας ή οικήματος έφωδιασμένου με ϋδωρ θά πληρώνη τά κάτωθι δικαιώματα και ή πληρωμή θά γίνεται κατά τριμηνίαν. (1) Δι' οικιακούς σκοπούς— (α) Μέχρι 10 τόνων τόν μήνα είτε καταναλωθέντων ή μή, ή ελαχίστη έπιβάρυνσις τών 550 μίλς κατά μήνα. (β) "Ανω τών 10 τόνων και ουχί πέραν τών 15 τόνων τά δικαι ώματα τά αναφερόμενα εις τήν ύποπαράγραφον (α), πλέον 150 μίλς δι' εκαστον έπιπρόσθετον τόνον. (γ) "Ανω τών 15 τόνων και ουχί πέραν τών 20 τόνων, τά δικαι ώματα τά αναφερόμενα ε'ις τάς παραγράφους (α) και (β), πλέον 250 μίλς δι' εκαστον έπιπρόσθετον τόνον. (δ) "Ανω τών 20 τόνων, τά αντίστοιχα ποσά τών υποπαραγρά φων (α), (β) και (γ) πλέον £0.500 μίλς δι' εκαστον έπι πρόσθετον τόνον».

Embed Size (px)

Transcript of 1076 - cylaw.orgΦ. Β. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, "Επαρχος Λάρνακος. (Υ.Ε. 310/59/156.)...

Page 1: 1076 - cylaw.orgΦ. Β. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, "Επαρχος Λάρνακος. (Υ.Ε. 310/59/156.) 'Αριθμός 700 Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ

1076

τάς ετησίας καταστάσεις ως επιβάρυνση/ εις τα εσοδά της την έτησίαν δόσιν την πληρωτέο™ κατά τό έτος το άναφερό­μενον εις την τοιαύτην κατάστασιν'

(γ) τό δανεισθησόμενον ποσόν θα χρησιμοποιηθή ύπό της Χωρι-τικής Επιτροπής Υγείας δια την έπιδιόρθωσιν δρόμων εντός τοΰ χωρίου.

2. Προς τόν σκοπόν της εξασφαλίσεως της αποπληρωμής τοΰ οφει­λομένου ποσοΰ δυνάμει τοΰ δανείου ή Χωριτική Επιτροπή 'Υγείας δια τοΰ παρόντος εξουσιοδοτείται, ύπό τήν έπιφύλαξιν οιασδήποτε προηγουμένης υποθήκης έπ* αύτοΰ, να υποθήκευση εις τόν δανει­στήν ολα τά τέλη και επιβαρύνσεις αϊ όποΐαι είναι τώρα πληρωτέαι ή θά καταστοΰν πληρωτέαι προς τήν Χωριτικήν Έπιτροπήν 'Υγείας δυνάμει των προνοιών τοΰ περί Δημοσίας 'Υγείας (Χωρίων) Νόμου.

Έν Λάρνακι τη 26η 'Ιουλίου 1966. Φ. Β. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ,

"Επαρχος Λάρνακος. (Υ.Ε. 310/59/156.)

'Αριθμός 700 Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ (ΟΙΚΙΑΚΟΙ

ΣΚΟΠΟΙ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 349

Κανονισμοί γενόμενοι ύπό της Επιτροπείας Ύδατοπρομηθείας δυνάμει τοΰ άρθρου 30

Έν τη ενασκήσει των εξουσιών δι' ών περιβέβληται δυνάμει τοΰ άρθρου 30 του περί Ύδατοπρομηθείας των Χωρίων (Οικιακοί Σκο­ποί) Νόμου, ή Επιτροπεία Ύδατοπρομηθείας 'Αγίου Θεοδώρου θε­σπίζει διά τοΰ παρόντος τους ακολούθους Κανονισμούς :

(1) ΟΊ Κανονισμοί οδτοι δύνανται νά άναφέρωνται ώς οι περί Ύδατοπρομηθείας (Άγιου Θεοδώρου) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 1964 και θά άναγινώσκωνται μετά των περί Ύδατοπρομηθείας ("Αγίου Θεοδώρου) Κανονισμών 1949 εως 1957 (εφεξής αναφερο­μένων ώς «βασικών Κανονισμών») και οι βασικοί Κανονισμοί και οι παρόντες τοιοΰτοι θά άναφέρωνται όμοΰ ώς οι περί Ύδατοπρομη­θείας 'Αγίου Θεοδώρου Κανονισμοί 1949 εως1966.

(2) Ό βασικός Κανονισμός ύπ' αριθμόν 10 διά τοΰ παρόντος δια­γράφεται και αντικαθίσταται υπό τοΰ ακολούθου Κανονισμού :

«10. Ό ιδιοκτήτης ή κάτοχος οιασδήποτε κατοικίας ή οικήματος έφωδιασμένου με ϋδωρ θά πληρώνη τά κάτωθι δικαιώματα και ή πληρωμή θά γίνεται κατά τριμηνίαν.

(1) Δι' οικιακούς σκοπούς— (α) Μέχρι 10 τόνων τόν μήνα είτε καταναλωθέντων ή μή, ή

ελαχίστη έπιβάρυνσις τών 550 μίλς κατά μήνα. (β) "Ανω τών 10 τόνων και ουχί πέραν τών 15 τόνων τά δικαι­

ώματα τά αναφερόμενα εις τήν ύποπαράγραφον (α), πλέον 150 μίλς δι' εκαστον έπιπρόσθετον τόνον.

(γ) "Ανω τών 15 τόνων και ουχί πέραν τών 20 τόνων, τά δικαι­ώματα τά αναφερόμενα ε'ις τάς παραγράφους (α) και (β), πλέον 250 μίλς δι' εκαστον έπιπρόσθετον τόνον.

(δ) "Ανω τών 20 τόνων, τά αντίστοιχα ποσά τών υποπαραγρά­φων (α), (β) και (γ) πλέον £0.500 μίλς δι' εκαστον έπι­πρόσθετον τόνον».

Page 2: 1076 - cylaw.orgΦ. Β. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, "Επαρχος Λάρνακος. (Υ.Ε. 310/59/156.) 'Αριθμός 700 Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ

1077

(3) Ό δασικός Κανονισμός ύπ' αριθμόν 11 δια τοΰ παρόντος δια­γράφεται και αντικαθίσταται ύπό τοϋ ακολούθου Κανονισμού :

«11. Οιονδήποτε πρόσωπον το όποιον δικαιούται εις προμήθειαν οικιακού ύδατος παραλείπει η άμελεΐ νά πληρώνη έν σχέσει προς τοΰτο οιονδήποτε λογαριασμόν όριζόμενον εις τον Κανονισμόν άρ. 10 πέραν των 15 ήμερων από την ήμέραν της αποστολής τοΰ έν λό­γω λογαριασμού ή ενεργεί κατά παράβασιν τοΰ μέρους τούτου των Κανονισμών θά είναι νόμιμον δια τήν Έπιτροπείαν Ύδατοπρομη­θείας Άγιου Θεοδώρου νά δίδη οδηγίας δπως ή τοιαύτη προμήθεια οίκιακοΟ ύδατος εις το τοιούτον πρόσωπον διακοπή άνευ ετέρας ειδοποιήσεως μέχρις δτου δλα τά δικαιώματα τά αναφερόμενα έν σχέσει προς τοΰτο και έπί πλέον ποσοΰ £2.000 μίλς ώς δικαιώματα έπανασυνδέσεως πληρωθοΟν ή μέχρις δτου ή τοιαύτη παράδασις παύει νά υφίσταται αναλόγως τής περιπτώσεως :

Οί ώς άνω Κανονισμοί ενεκρίθησαν υπό του Έπαρχου 'Αμμοχώ­στου.

(Υ.Ε. 633/59.)

Αριθμός 701 Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ)

ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 349

Κανονισμοί θεσπισθέντες ύπό τής έπΐ των Υδάτων Επιτροπής 'Απαίσιας συμφώνως τοΰ άρθρου 30

Δυνάμει των εξουσιών δι' ών περιδέδληται ύπό τοΰ άρθρου 30 τοΰ περί Ύδατοπρομηθείας Χωρίων (Οικιακοί Σκοποί) Νόμου, Κεφ. 349, ή 'Επιτροπή Ύδατοπρομηθείας τοΰ χωρίου 'Απαίσια Λεμεσοΰ, διά τοΰ παρόντος θεσπίζει τους ακολούθους Κανονισμούς :

1. Οί Κανονισμοί οδτοι δύνανται νά άναφέρωνται ώς οί περί Ύδα­τοπρομηθείας τοΰ χωρίου 'Απαίσιας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί τοΰ 1966 και θά άναγινώσκωνται όμοΰ μετά των περί Ύδατοπρομη­θείας τοΰ χωρίου 'Απαίσιας Κανονισμών τοΰ 1952 (εφεξής αναφερό­μενοι ώς ,«οί βασικοί Κανονισμοί») και οί δασικοί Κανονισμοί και οί παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται όμοΰ ώς οί περί Ύδατοπρο­μηθείας τοΰ χωρίου 'Απαίσιας Κανονισμοί 1952 και 1966.

2. Ό Κανονισμός 10 των δασικών Κανονισμών τροποποιείται διά τής διαγραφής έκ τούτου των λέξεων και αριθμών «τά 150 μίλς κατά χίλια γαλόνια» και τής αντικαταστάσεως τούτων διά των λέξεων και αριθμών—

«διά ποσότητα ύδατος μέχρι 10 τόνους μηνιαίως μέχρι £20 ετησίως'

διά ποσότητα πέραν των 10 τόνων άλλ' ουχί μεγαλυτέραν των 15 τόνων μηνιαίως £0.200 μίλς κατά τόνον περιπλέον

διά ποσότητα πέραν τών 15 τόνων άλλ' ουχί μεγαλυτέραν τών 20 τόνων μηνιαίως £0.250 μίλς κατά τόνον περιπλέον, και

διά ποσότητα πέραν τών 20 τόνων μηνιαίως £0.350 μίλς κατά τόνον περιπλέον».

(Υ.Ε. 1283/59.)